eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 05 31 20160531 31.05.2016 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS562016 PS 56/2016 Skilting på private veier - ansvar og organisering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602016 PS 60/2016 Søknad om salgsbevilling. Vi Brygger AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652016 PS 65/2016 Styresammensetning i kommunens heleide aksjeselskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682016 PS 68/2016 Valg av styremedlemmer fra Askøy kommune til Askøy Bompengeselskap AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492016 PS 49/2016 Årsmelding og regnskap - Askøyhallene KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582016 PS 58/2016 Ny høring - Lokal forskrift om nedgravde oljetanker - Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662016 PS 66/2016 Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Salg av fryselager Isbjørn Is Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512016 PS 51/2016 Prosjektrapport og budsjettjusteringer bygg pr 25.4.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552016 PS 55/2016 Interkommunal næringsarealplan - politisk deltakelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622016 PS 62/2016 Lovlighetskontroll F-sak 44/16 Ny leieavtale Energigården Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502016 PS 50/2016 Årsmelding og årsregnskap 2015 - Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572016 PS 57/2016 Vurdering av fremtidig kommunestruktur for Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472016 PS 47/2016 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482016 PS 48/2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642016 PS 64/2016 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542016 PS 54/2016 Investeringsmidler Hanøytangen avløpsrenseanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672016 PS 67/2016 Intensjonsforslag trepartssamarbeid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522016 PS 52/2016 Prosjektrapportering VA-mars Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612016 PS 61/2016 Fullmakt til å reise søksmål for Husleietvistutvalget (HTU) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532016 PS 53/2016 Økonomirapportering per mars 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592016 PS 59/2016 Søknad om salgsbevilling - nettsalg av alkohol. Matvareexspressen Bergen AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS242016 RS 24/2016 Innspill til NTP fra Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS252016 RS 25/2016 Uttale til NTP fra Bergensalliansen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS212016 RS 21/2016 Protokoll fra generalforsamlingen i BKK AS 28. april 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS232016 RS 23/2016 Protokoll fra årsmøte 27.04.2016 IUA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS192016 RS 19/2016 Invitasjon til å bli med på europeisk mobilitetsuke og bilfri dag 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS272016 RS 27/2016 Høring - Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning - Kortsiktige låneopptak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS262016 RS 26/2016 Plan for å redusere sykefravær i Askøy kommune - svar på intensjonsforslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS202016 RS 20/2016 Skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunene 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS222016 RS 22/2016 Protokoll fra møte i Havnerådet for Bergen og Omland havn 15.04.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS282016 RS 28/2016 Arbeidsnotat frå møte med eigarane i Business Region bergen, 26052016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE