eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 10 02 20151002 02.10.2015 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for teknikk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS3462015 PS 346/2015 Utsatt sak - Ny Erdal barneskole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3532015 PS 353/2015 Utsatt sak - Endret organisering av Sjoddien og Herdla Fort Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3452015 PS 345/2015 Plan 408 - Reguleringsendring plan 148-Lindhaugen-Slettebrekka, gbnr. 12/flere - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3492015 PS 349/2015 Håpolden og Håpoldøyvegen - Vurdering av krav om omgjøring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3382015 PS 338/2015 Gbnr 15/36, 423 - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3372015 PS 337/2015 Gbnr 18/13 - Kollevåg - Politisk behandling av søknad om dispensasjon for fradeling av 4 tomter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3352015 PS 335/2015 Gbnr 12/1174 - Follese - Behandling av klage på tillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3332015 PS 333/2015 Gbnr 13/440 - Overvann - Behandling av klage på ilegging av overtredelsgebyr Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3472015 PS 347/2015 Omdisponering av midler avsatt til nedlegging av trekkerør til fremtidig fiber, til asfaltering etter gravearbeider i forbindelse med fiberutbygging Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3362015 PS 336/2015 Gbnr 7/17, 107 - Undervisningsrigg - Behandling av søknad om tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3402015 PS 340/2015 Plan 283 - Behandling av klage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3542015 PS 354/2015 Utsatt sak - Skolekapasitet område sør - vurdering av utbyggingsalternativ Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3552015 PS 355/2015 Utsatt sak - Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3442015 PS 344/2015 Plan 352 - Krokåsdalen sør - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3512015 PS 351/2015 Delegerte saker - 02.10.2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3412015 PS 341/2015 Plan 334 - Hillerhagen, Kleppestø - Behandling av klage på vedtatt plan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3392015 PS 339/2015 Gbnr 4/274 - Behandling av klage på pålegg om retting og ilegging av tvangsmulkt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3342015 PS 334/2015 Gbnr 12/1748 - Enebolig - Behandling av klage på tillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3482015 PS 348/2015 Herdlasundet, Herdlaåsen og Herdlavegen - Vurdering av krav om omgjøring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3432015 PS 343/2015 Plan 349 - Behandling av klage på vedtatt plan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3422015 PS 342/2015 Plan 260 - Behandling av klage på vedtatt plan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3292015 PS 329/2015 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3302015 PS 330/2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3522015 PS 352/2015 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3502015 PS 350/2015 Høringsinnspill til forslag om endringer i matrikkelforskriften og forskrift om konsesjonsfrihet som følge av innføring av elektronisk tinglysing Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1812015 RS 181/2015 Høring - Veileder for graving i kommunale veger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1802015 RS 180/2015 Mulige økonomiske konsekvenser av ny infrastruktur for bygging av Florvåg skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1822015 RS 182/2015 VS: Status brannsamarbeid til Bergensalliansen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE