eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 04 23 20150423 23.04.2015 14:00 Rådhuset, ekstra møte Formannskapssalen Utvalg for teknikk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1462015 PS 146/2015 Gbnr 3/313 - Politisk behandling av søknad om dispensasjon (utsatt sak PS 103/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1422015 PS 142/2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1412015 PS 141/2015 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1692015 PS 169/2015 Gbnr 9/389 - Midlertidig asfaltverk - Behandling av søknad om dispensasjon (utsatt PS 140/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1682015 PS 168/2015 Delegerte saker - 16.04.2015 (utsatt PS 137/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1672015 PS 167/2015 Spørrerunde UTM - 16.04.2015 (utsatt PS 136/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1662015 PS 166/2015 Munkeboten, grunneiertillatelse til entreprenør for igangsetting for grunnarbeider (utsatt PS 134/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1652015 PS 165/2015 Veiløsning Haugland skole, avtale med Statens Vegvesen (utsatt PS 133/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1612015 PS 161/2015 Gbnr 10/304, 450 - Arealoverføring - Behandling av klage på avslag (utsatt PS 122/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1602015 PS 160/2015 Gbnr 16/35 - Ravnanger - Behandling av klage på endring av tillatelse (utsatt PS 121/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1592015 PS 159/2015 Gbnr 12/1202, 1275, 1345 - Tilbygg til bolig, forstøtningsmur og bod - Behandling av klage på tillatelse til tiltak (utsatt PS 120/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1572015 PS 157/2015 Interpellasjon v/Per Midtøy (DEM) - Etterlysning av reguleringsplan (utsatt PS 116/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1562015 PS 156/2015 Rutiner for tildeling av vegnavn/adressering (utsatt PS 115/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1632015 PS 163/2015 Plan 334 - Sluttbehandling (utsatt PS 125/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1552015 PS 155/2015 Gbnr 37/173 - Skråmestø - Behandling av klage på pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt (utsatt PS 113/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1532015 PS 153/2015 Gbnr 8/977 - Øvre Kleppe - Ny behandling av søknad om endring av tillatelse (utsatt PS 111/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1512015 PS 151/2015 Gbnr 10/337 - Strusshamn - Politisk behandling av søknad om endring av tillatelse (utsatt PS 109/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1432015 PS 143/2015 Gbnr 13/626 - Hetlevik - Behandling av klage på avslag på søknad om endring av tillatelse (PS 100/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1442015 PS 144/2015 Gbnr 10/369 - Behandling av klage på avslag om nedsettelse av gebyr (utsatt sak PS 101/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1452015 PS 145/2015 Gbnr 24/13 - Politisk behandling av søknad om dispensasjon fra LNF-formålet (utsatt sak PS 102/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1482015 PS 148/2015 Gbnr 3/186 - Politisk behandling av søknad (utsatt PS 106/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1522015 PS 152/2015 *Gbnr 19/217 - Naust - Behandling av klage på tillatelse til tiltak (utsatt PS 110/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1542015 PS 154/2015 Gbnr 33/49 - Heggernes - Politisk behandling av søknad om tillatelse til tiltak (Utsatt PS 112/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1582015 PS 158/2015 Gbnr 30/71 - Træet - Politisk behandling av søknad om dispensasjon (utsatt PS 119/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1622015 PS 162/2015 Plan 347 - Behandling av klage på vedtatt plan (utsatt PS 124/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1642015 PS 164/2015 Bruk av fondsmidler til oppgradering omsorgsboliger (utsatt PS 130/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1702015 PS 170/2015 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1472015 PS 147/2015 Gbnr 30/119 - Træet - Behandling av klage på avslag (utsatt PS 104/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1492015 PS 149/2015 Gbnr 21/18 - Davanger - Behandling av klage på dispensasjonsvedtak (utsatt PS 107/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1502015 PS 150/2015 Gbnr 13/8, 526 - Hetlevik - Behandling av klage på rammetillatelse (utsatt PS 108/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS932015 RS 93/2015 Reguleringsendring Skogstunet (RS 77/15 - utsatt 16.04.15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS992015 RS 99/2015 Gbnr 37/176 - Næringsvirksomhet i naust - Ber om at saken tas opp i UTM Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS882015 RS 88/2015 Høring - Oppheving av prestenes boplikt. Ny tjenesteboligordning i rekrutteringssvake områder (RS 72/15 - utsatt 16.04.15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS842015 RS 84/2015 Adressetildeling - Nordre Merkesvik (RS 68/15 utsatt 16.01.15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS962015 RS 96/2015 Trafikksikringsutvalg (RS 80/15 - utsatt 16.04.15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS832015 RS 83/2015 Adressetildeling - Skansen (RS 67/15 - utsatt 16.04.15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS982015 RS 98/2015 Statusoversikt - Reguleringsplaner (RS 82/15 - utsatt 16.04.15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS892015 RS 89/2015 Forventningsbrev landbruk 2015 (RS 73/15 - utsatt 16.04.15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS952015 RS 95/2015 Etablering av kabelfergefeste, valg av løsning ift rettigheter til grunn (RS 79/15 - utsatt 16.04.15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS942015 RS 94/2015 Gbnr 10/872 - Stadfester kommunens vedtak (RS 78/15 - utsatt 16.04.15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS972015 RS 97/2015 Gbnr 14/4 - Fylkesmannen stadfester Askøy kommunes vedtak av 01.09.2014 (RS 81/15 - utsatt 16.04.15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS922015 RS 92/2015 Status og planer for elektronisk distribusjon av saksdokumenter (RS 76/15 - utsatt 16.04.15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS912015 RS 91/2015 Svar oversendelsesforslag - Hanøy skole (RS 75/15 - utsatt 16.04.15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS872015 RS 87/2015 Adressetildeling - Haugane (RS 71/15 - utsatt 16.04.15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS862015 RS 86/2015 Adressetildeling - Oksnesvegen (RS 70/15 utsatt 16.04.15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS852015 RS 85/2015 Adressetildeling - Nordre Ådlandsvik (utsatt RS 69/15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS902015 RS 90/2015 Gbnr 18/265, 360, 383 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 27.08.2014 - Dispensasjon for fremføring av vei(RS 74/15 - utsatt 16.04.15) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE