eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 12 17 20151217 17.12.2015 11:00 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1792015 PS 179/2015 Forlengelse av avtale med Askøyhallene KF om drift av kommunale baner, bygg mm Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1912015 PS 191/2015 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1812015 PS 181/2015 Særskilt låneopptak av startlånmidlar til vidare tildeling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1822015 PS 182/2015 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1752015 PS 175/2015 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1742015 PS 174/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1852015 PS 185/2015 Kvalitetsmelding 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1902015 PS 190/2015 Valg og barn- og unges representant/vararepresentant 2015 - 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1922015 PS 192/2015 Revisjon av lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1762015 PS 176/2015 Plan 207 - Reguleringsplan Sjøstrand, Florvågøen - Gbnr 6/75 mfl - Behandling etter offentlig ettersyn og høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1832015 PS 183/2015 Revisjon av lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1802015 PS 180/2015 Prosjektrapport bygg pr 1.10.2015 og budsjettregulering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1892015 PS 189/2015 Råd for funksjonshemmede - valg for perioden 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1882015 PS 188/2015 Eldreråd - valg for perioden 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1772015 PS 177/2015 Plan 407 - Gunnlafjellet - Endring av Plan 357 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1872015 PS 187/2015 Høringsuttale - Beredskapsanalyse for brosambandet rundt Bergen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1842015 PS 184/2015 Bosetting flyktninger 2016-2019 - økning og kapasitet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1862015 PS 186/2015 Endring i vedtekter for Askøy kommunes barnehager Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1782015 PS 178/2015 Endring lokalisering omsorgsboliger og helsestasjoner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS262015 RS 26/2015 Særutskrift Finansforvaltning. Rapportering pr 31.10.2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS282015 RS 28/2015 Bosetting flyktninger 2016 og 2017 - notat til kommunestyret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS252015 RS 25/2015 Overordnet beredskapsplan for Askøy kommune - ferdigstilt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS272015 RS 27/2015 Varsel om pålegg om å utarbeide tiltaksplan for opprydding Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE