eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 10 29 20151029 29.10.2015 17:15 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1362015 PS 136/2015 Temaplan Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1452015 PS 145/2015 Utbedring av veglysnettet - Utskifting av amaturer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1332015 PS 133/2015 Plan 207 - Reguleringsplan Sjøstrand, Florvågøen - Gbnr 6/75 mfl - Behandling etter offentlig ettersyn og høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1482015 PS 148/2015 Interpellasjon v/Rafael Cobo (SV) - Tiltaksplan for Kollevåg avfallsdeponi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1392015 PS 139/2015 Omdisponering av midler avsatt til nedlegging av trekkerør til fremtidig fiber, til asfaltering etter gravearbeider i forbindelse med fiberutbygging Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1372015 PS 137/2015 Tjenesteavtale 8 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1462015 PS 146/2015 Politisk møteplan 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1342015 PS 134/2015 Sluttbehandling - Plan 374 Hanevik, vannbehandlingsanlegg og vanninntak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1322015 PS 132/2015 Plan 408 - Reguleringsendring plan 148-Lindhaugen-Slettebrekka, gbnr. 12/flere - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1292015 PS 129/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1302015 PS 130/2015 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1472015 PS 147/2015 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1402015 PS 140/2015 Ny Erdal barneskole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1312015 PS 131/2015 Forvaltningsrevisjon - beregning av selvkost for oppmåling - rapport - 012/15 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1382015 PS 138/2015 Endring av betalingssatser SFO - ny sak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1412015 PS 141/2015 Endret organisering av Sjoddien og Herdla Fort Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1422015 PS 142/2015 Kjøp av båndlagt parsell 16/413 ved Ravnanger U skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1432015 PS 143/2015 Tveit kirke - endret finansieringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1442015 PS 144/2015 Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1352015 PS 135/2015 Plan 352 Krokåsdalen Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS232015 RS 23/2015 VS: Brev til alle kommunestyrer og fylkesting fra Pensjonistforbundet, FFO og SAFO Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE