eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 04 16 20150416 16.04.2015 09:00 Rådhuset, Del 2 Formannskapssalen Utvalg for teknikk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1252015 PS 125/2015 Plan 334 - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1302015 PS 130/2015 Bruk av fondsmidler til oppgradering omsorgsboliger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1282015 PS 128/2015 Fastsetting av planprogram - Rullering av kapittel 13 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2012 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1292015 PS 129/2015 Disponering av omprioriterte midler Kiilstrøms Minde, Florvåg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1182015 PS 118/2015 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1212015 PS 121/2015 Gbnr 16/35 - Ravnanger - Behandling av klage på endring av tillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1362015 PS 136/2015 Spørrerunde UTM - 16.04.2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1372015 PS 137/2015 Delegerte saker - 16.04.2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1322015 PS 132/2015 Prosjekt 2158 - Forslag til utbygging av Haugland skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1222015 PS 122/2015 Gbnr 10/304, 450 - Arealoverføring - Behandling av klage på avslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1192015 PS 119/2015 Gbnr 30/71 - Træet - Politisk behandling av søknad om endring av tillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1392015 PS 139/2015 Plan- og bygningsloven - Endring i reglene om sentral godkjenning - Høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1242015 PS 124/2015 Plan 347 - Behandling av klage på vedtatt plan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1262015 PS 126/2015 Plan 318 - 1. gangs behandling - Spørepollen småbåtanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1312015 PS 131/2015 Valg av tomtealternativ til plassering av omsorgsboliger mm Askøy øst Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1332015 PS 133/2015 Veiløsning Haugland skole, avtale med Statens Vegvesen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1352015 PS 135/2015 Økonomirapportering januar 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1382015 PS 138/2015 Alternative undervisningslokaler ved Kleppestø barneskole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1402015 PS 140/2015 Gbnr 9/389 - Midlertidig asfaltverk - Behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1342015 PS 134/2015 Munkeboten, grunneiertillatelse til entreprenør for igangsetting for grunnarbeider Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1232015 PS 123/2015 Plan 343 - Forretningsområde Juvik øst, gbnr. 9/121, 212 m.fl. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1202015 PS 120/2015 Gbnr 12/1202, 1275, 1345 - Tilbygg til bolig, forstøtningsmur og bod - Behandling av klage på tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1272015 PS 127/2015 1. gangsbehandling - Plan 374 Hanevik, vannbehandlingsanlegg og vanninntak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE