eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 08 27 20150827 27.08.2015 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for teknikk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS2922015 PS 292/2015 VEG 1306 SØRE MERKESVIK - NYTT VEGNAVN Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2812015 PS 281/2015 Gbnr 14/230 - Behandling av klage på tillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2842015 PS 284/2015 Plan 318 - Ny behandling før utleggelse til offentlig ettersyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2992015 PS 299/2015 Utskifting av armaturer - bevilgning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2832015 PS 283/2015 Plan 375 - Kvernhusfjellet, Davanger - Gbnr 21/538 mfl 1. gangs ehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2742015 PS 274/2015 Gbnr 21/68 - Behandling av klage på avslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2792015 PS 279/2015 Gbnr 35/139 - Ådlandsvik - Behandling av klage på tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2802015 PS 280/2015 Gbnr 13/441 - Politisk behandling av søknad om fylling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2772015 PS 277/2015 Gbnr 12/653 - Marikoven - Politisk behandling av søknad om basseng Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2752015 PS 275/2015 Gbnr 18/72 - Kollevåg - Behandling av klage på tillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2872015 PS 287/2015 Plan 391 - 1.gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3022015 PS 302/2015 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2632015 PS 263/2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2912015 PS 291/2015 VEG 1266 VARDLEITEVEGEN - NYTT VEGNAVN Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2722015 PS 272/2015 Gbnr 34/0 - Akvakulturanlegg - Behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2822015 PS 282/2015 Gbnr 10/7 - Hytter, kaianlegg og flytebrygge - Behandling av klage på pålegg om retting og ilegging av tvangsmulkt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2782015 PS 278/2015 Gbnr 13/425 - Hetlevik - Behandling av klage på tillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3012015 PS 301/2015 Spørrerunde UTM 27.08.2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2902015 PS 290/2015 Plan 354 - Nordre Kleiven - Gbnr 17/7 m.fl. 1. gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2942015 PS 294/2015 Askevann utbygging. Bevilgning av prosjekteringsmidler. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2682015 PS 268/2015 Gbnr 8/14 - Øvre Kleppe - Behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2652015 PS 265/2015 Gbnr 14/24 - Politisk behandling av søknad om dispensasjon - utsatt til befaring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2982015 PS 298/2015 Skolekapasitet område sør - vurdering av utbyggingsalternativ Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2642015 PS 264/2015 Gbnr 24/126 - Politisk behandling av søknad om dispensasjon - utsatt til befaring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2972015 PS 297/2015 Utsatt sak - Ny Erdal barneskole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2702015 PS 270/2015 Gbnr 20/1 - Ramsøy - Politisk behandling av søknad om dispensasjon for oppføring av tre boenheter - Utsatt til 01.10 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2732015 PS 273/2015 Gbnr 10/59, 74, 115, 183 - Strusshamn - Politisk behandling av søknad om fremføring av veg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2862015 PS 286/2015 Plan 407 - 1.gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2762015 PS 276/2015 Gbnr 4/309 - Strømsnes - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2882015 PS 288/2015 Plan 207 - Reguleringsplan Sjøstrand, Florvågøen - Gbnr 6/75 mfl - Behandling etter offentlig ettersyn og høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2952015 PS 295/2015 Endret organisering av Sjoddien og Herdla Fort Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3002015 PS 300/2015 Delegerte saker - 27.08.2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2892015 PS 289/2015 Plan 395 - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2962015 PS 296/2015 Utslippstillatelse/Fremdrift avløpsutbygging Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2712015 PS 271/2015 Gbnr 1/760 - Ask - Behandling av klage på ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2692015 PS 269/2015 Gbnr 4/18, 353 - Strømsnes - Behandling av klage på avslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2852015 PS 285/2015 Plan 394 - Lønvarden Nord, gbnr 9/17 - 1.gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3032015 PS 303/2015 Gbnr 37/176 - Skråmestø - Næringsvirksomhet i naust - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2932015 PS 293/2015 Askevann utbygging. Bevilgning av midler til oppkjøp av eiendommer (hytter) i nedbørsområdet. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2622015 PS 262/2015 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1512015 RS 151/2015 Gbnr 18/4 - Svar på omgjøringsbegjæring - Avslutning av sak - Pålegg om retting og tvangsmulkt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1502015 RS 150/2015 Bergensalliansen er anbefalt fra DSB som pilotregion i brev til Justis- og beredskapsdepartementet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1552015 RS 155/2015 Gbnr 8/977 - Fylkesmannen stadfester Askøy kommunes vedtak av 23.04.2015 - PS sak 153/15 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1582015 RS 158/2015 Gbnr 10/369 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 17.02.2015 - Avslag på søknad om nedsettelse av gebyr Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1572015 RS 157/2015 Gbnr 16/35 - Stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1592015 RS 159/2015 Gbnr 23/1 - Klagen fra Fylkesmannen i Hordaland tas til følge - Det gis ikke dispensasjon til tiltaket Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1532015 RS 153/2015 Gbnr 21/23 - Fylkesmannen stadfester Askøy kommunes vedtak av 17.03.2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1522015 RS 152/2015 Gbnr 13/8, 526 - Stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1602015 RS 160/2015 Feilinformasjon på folkemøte behandling i UTM vedr. Kleppestø Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1562015 RS 156/2015 Høring - Forslag til endringer i matrikkelforskriften Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE