eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst og levekår - Utgått oktober 2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 09 30 20150930 30.09.2015 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for oppvekst og levekår - Utgått oktober 2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1102015 PS 110/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt sak - Ny Erdal barneskole EPHORTE
0 PS1082015 PS 108/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttale til regional plan for habilitering og rehabilitering i helse vest. (RS 118/15) EPHORTE
0 PS1062015 PS 106/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt sak -Disponering av ledige omsorgsboliger EPHORTE
0 PS1132015 PS 113/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER EPHORTE
0 PS1052015 PS 105/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV PROTOKOLL EPHORTE
0 PS1042015 PS 104/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE EPHORTE
0 PS1072015 PS 107/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vertskommunesamarbeid om felles barnevernsvakt EPHORTE
0 PS1152015 PS 115/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt sak - Skolekapasitet område sør - vurdering av utbyggingsalternativ EPHORTE
0 PS1112015 PS 111/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Temaplan Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2019 EPHORTE
0 PS1142015 PS 114/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt sak - Endret organisering av Sjoddien og Herdla Fort EPHORTE
0 PS1092015 PS 109/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tjenesteavtale 8 EPHORTE
0 PS1122015 PS 112/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørrerunden UOL 30.09.15 EPHORTE
0 RS1392015 RS 139/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring på utkast til revidert Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 EPHORTE
0 RS1452015 RS 145/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i UKS 11.09.15 EPHORTE
0 RS1382015 RS 138/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut VS: Behov for fleire mottaksplassar for asylsøkjarar i region vest EPHORTE
0 RS1372015 RS 137/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppfordring om bosetting av flyktninger EPHORTE
0 RS1422015 RS 142/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Økonomi i SFO - orientering til UOL september 2015 EPHORTE
0 RS1412015 RS 141/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Mulige økonomiske konsekvenser av ny infrastruktur for bygging av Florvåg skole EPHORTE
0 RS1432015 RS 143/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i Ungdommens kommunestyre 25.08.15 EPHORTE
0 RS1402015 RS 140/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring om endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn EPHORTE
0 RS1442015 RS 144/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innkalling til møte i Ungdommens kommunestyre EPHORTE
0 RS1462015 RS 146/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad på forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet EPHORTE
Versjon:5.2.00