eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 06 18 20150618 18.06.2015 09:00 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS712015 PS 71/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utbyggingsavtale Kobberåsen EPHORTE
0 PS882015 PS 88/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prosjektrapport VA 31.04.2015 EPHORTE
0 PS802015 PS 80/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Temaplan skole 2015-2019 EPHORTE
0 PS822015 PS 82/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bosetting av flyktninger 2015 og 2016 EPHORTE
0 PS772015 PS 77/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Godtgjørelse til folkevalgte 2015-2019 EPHORTE
0 PS762015 PS 76/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Askøy kommunes delegasjonsreglement. Reglement for folkevalgte organ. Kommunestyreperioden 2015 -2019. EPHORTE
0 PS902015 PS 90/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av innbyggerinitiativ - norm for gruppestørrelse i Askøy EPHORTE
0 PS842015 PS 84/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sykkel VM 2017 avtale Askøy kommune - Bergen 2017 AS EPHORTE
0 PS982015 PS 98/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon v/ Elsa Benjaminsen (AP) - Bibliotekets rolle i samfunnet EPHORTE
0 PS682015 PS 68/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan 349 Tveit skole - Sluttbehandling EPHORTE
0 PS722015 PS 72/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling Plan 363 Nordre Signalen EPHORTE
0 PS872015 PS 87/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lokalisering av beredskapskai EPHORTE
0 PS862015 PS 86/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lokalisering av Askøy videregående skole EPHORTE
0 PS752015 PS 75/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding og regnskap 2014 - Askøy kommune EPHORTE
0 PS972015 PS 97/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forurenset sjøbunn Skiftesvik EPHORTE
0 PS962015 PS 96/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Anmodning til å utvide lånerammen til Herdla museum fra 10 til 14 mill EPHORTE
0 PS792015 PS 79/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av skolebruksplanen - status og fremdrift 2015 EPHORTE
0 PS702015 PS 70/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan 283 - Kobberåsen - Sluttbehandling EPHORTE
0 PS942015 PS 94/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utbygging av Hanøy skole - Forslag til løsning m/kostnadsoverslag EPHORTE
0 PS992015 PS 99/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon v/Marit Helen Leirheim (Askøy Venstre) - Askøypakken EPHORTE
0 PS952015 PS 95/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Munkeboten, grunneiertillatelse til entreprenør for igangsetting for grunnarbeider EPHORTE
0 PS742015 PS 74/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding og regnskap 2014 - Askøyhallene KF EPHORTE
0 PS912015 PS 91/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Medlemskap i Business Region Bergen EPHORTE
0 PS652015 PS 65/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE EPHORTE
0 PS662015 PS 66/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV PROTOKOLL EPHORTE
0 PS922015 PS 92/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER EPHORTE
0 PS692015 PS 69/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan 260 - Høgatun, Øvre Kleppe, gbnr 8/9 m.fl. - nytt offentlig ettersyn og høring EPHORTE
0 PS932015 PS 93/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - Sluttbehandling EPHORTE
0 PS852015 PS 85/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eierskap og selskapsstyring i Askøy kommune 2015-2017 EPHORTE
0 PS672015 PS 67/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Askøy kommunale eiendomsselskap AS sin fremtidige rolle som eier, utvikler og utbygger av eiendommer i kommunalt eie. EPHORTE
0 PS892015 PS 89/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prosjektrapport pr. 30.4.2015 EPHORTE
0 PS832015 PS 83/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsetting av planprogram - kommunedelplan helse og levekår 2015-2027 EPHORTE
0 PS782015 PS 78/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ansettelse av ny rådmann i Askøy kommune EPHORTE
0 PS812015 PS 81/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedr. Plan for barnehageutbygging - årlig rullering av tiltaksplan for utbyggingstiltak EPHORTE
0 PS732015 PS 73/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding fra kontrollutvalget 2014 EPHORTE
0 RS172015 RS 17/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på spørsmål vedr. sak med å bygge opp en egen avdeling for prosjektering og byggeledelse EPHORTE
0 RS112015 RS 11/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll Finansutvalget 1. juni 2015 EPHORTE
0 RS162015 RS 16/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding Eldrerådet 2014 EPHORTE
0 RS132015 RS 13/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding 2014 - Frivilligsentralen EPHORTE
0 RS122015 RS 12/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding Likestilling- og mangfoldsutvalget 2014 EPHORTE
0 RS142015 RS 14/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding for Råd for funksjonshemmede 2014 EPHORTE
0 RS152015 RS 15/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding Flerkulturelt råd 2014 EPHORTE
Versjon:5.2.00