eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 05 28 20150528 28.05.2015 17:15 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS542015 PS 54/2015 Plan 334 - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632015 PS 63/2015 Disponering av omprioriterte midler Kiilstrøms Minde, Florvåg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562015 PS 56/2015 Bruk av fondsmidler til oppgradering omsorgsboliger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552015 PS 55/2015 Fastsetting av planprogram - Rullering av kapittel 13 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2012- 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522015 PS 52/2015 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532015 PS 53/2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582015 PS 58/2015 Involvering av innbyggere, lag og organisasjoner og næringsliv i arbeidet med kommunereformen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642015 PS 64/2015 Askøyhallene KF- styrerepresentanter 2015 - 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612015 PS 61/2015 Helhetlig ROS-analyse for Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592015 PS 59/2015 Temaplan Morgendagens omsorg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602015 PS 60/2015 Temaplan Barn og familie 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572015 PS 57/2015 Prosjekt 2158 - Forslag til utbygging av Haugland skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622015 PS 62/2015 Betalingssatser SFO - Endring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE