eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 03 12 20150312 12.03.2015 17:15 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS242015 PS 24/2015 Ask menighetshus - søknad om kommunal garanti for banklån vedr. oppgradering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202015 PS 20/2015 Plan 211 - Skarpenesfjellet - Ny Sluttbehandling etter klagebehandling og begrenset høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322015 PS 32/2015 Interpellasjon v/Per Midtøy (DEM) - Etterlysning av reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192015 PS 19/2015 Overdragelse av Florvågvegen 3 AS til Askøy Kommunale eiendomsselskap AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232015 PS 23/2015 Etablering av aktivitetssenter for eldre i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252015 PS 25/2015 Statsbudsjett 2015 - konsekvenser av budsjettavtalen mellom H, FrP, KrF og V Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312015 PS 31/2015 Interpellasjon v/Terje Mathiassen (AP) - Utbygging av Kleppestø barneskole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362015 PS 36/2015 Interpellasjon v/ Thorleif Thorsen (H) - Utbygging av bredbånd i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342015 PS 34/2015 Interpellasjon V/Silje Guleng (SV) - Ungdommens kommunestyre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332015 PS 33/2015 Interpellasjon v/ Silje Guleng (SV) - Kollevågområdet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282015 PS 28/2015 Partibytte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172015 PS 17/2015 Reviderte klausuleringsbestemmelser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142015 PS 14/2015 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152015 PS 15/2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272015 PS 27/2015 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212015 PS 21/2015 Plan 57-01 Skansen, Florvågøy - Ny sluttbehandling etter klagebehandling og begrenset høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182015 PS 18/2015 Askevann - Klausuleringsbestemmelsenene, nødvendige fullmakter til å gjennomføre prosessene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222015 PS 22/2015 Plan 235 - Ny slutbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352015 PS 35/2015 Interpellasjon v/Per Midtøy (DEM) - Spørsmål vedrørende kjøp av Gbnr 7/252, Florvågvegen 4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302015 PS 30/2015 Oppfordring - Bli Friluftslivets År kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262015 PS 26/2015 Politisk møteplan høsten 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162015 PS 16/2015 Forvaltningsrevisjon investeringsprosjekt - 026/14 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS42015 RS 4/2015 Melding om deltakelse i Fylkesmannen sin satsing mot barnefattigdom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS62015 RS 6/2015 Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS72015 RS 7/2015 VS: Referat frå styremøte 19. januar 2015 Regionrådet Vest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS82015 RS 8/2015 Status for Askøy kommunes arbeid med kommunereformen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS52015 RS 5/2015 Status salg kommunale eiendommer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE