eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 06 11 20150611 11.06.2015 09:00 Haugland Brannstasjon Utvalg for teknikk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS2492015 PS 249/2015 Veg 1223 Lægdefjellsvegen - Nytt vegnavn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2422015 PS 242/2015 Plan 260 - Høgatun, Øvre Kleppe, gbnr 8/9 m.fl. - nytt offentlig ettersyn og høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2312015 PS 231/2015 Gbnr 12/641 - Boligbygging - Behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2582015 PS 258/2015 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2252015 PS 225/2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2242015 PS 224/2015 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2362015 PS 236/2015 Gbnr 4/1174 - Boligbygging - Behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2562015 PS 256/2015 Spørrerunde UTM - 11.06.2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2452015 PS 245/2015 Plan 349 Tveit skole - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2412015 PS 241/2015 Plan 408 - Reguleringsendring plan 148 - Lindhaugen - Slettebrekka - 1. gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2592015 PS 259/2015 Bevilgning til akutt utbedring av kommuneveger i 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2472015 PS 247/2015 1. gangs behandling Rullering av kapittel 13 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2522015 PS 252/2015 Vedrørende oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2552015 PS 255/2015 Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2432015 PS 243/2015 Plan 345 - FV 563 Askebakken - Hanevik/Eivika - 1. gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2572015 PS 257/2015 Delegerte saker - 11.06.2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2272015 PS 227/2015 Munkeboten, grunneiertillatelse til entreprenør for igangsetting for grunnarbeider - nye vedlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2262015 PS 226/2015 Plan 396 - Reguleringsendring Kvithovdvegen/Løftet - Sluttbehandling - Utsatt til befaring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2372015 PS 237/2015 Gbnr 24/126 - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2292015 PS 229/2015 Gbnr 5/395 - Politisk behandling av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2282015 PS 228/2015 Plan 343 - Forretningsområde Juvik øst, gbnr. 9/121, 212 m.fl. - Nytt vedlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2602015 PS 260/2015 Gbnr 1/12, 713 - Søknad om utslipp - Tillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2502015 PS 250/2015 Forslag til planprogram - Interkommunal næringsarealplan for Askøy, Fjell, Sund og Øygarden Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2482015 PS 248/2015 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2612015 PS 261/2015 temaplan kulturminne Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2382015 PS 238/2015 Gbnr 14/24 - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2532015 PS 253/2015 Bevilgning til utarbeidelse av hovedplan for kommuneveger og samferdsel 2015/16 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2322015 PS 232/2015 Gbnr 12/615 - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2392015 PS 239/2015 Plan 330 - Blombrekkena - 1. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2332015 PS 233/2015 Gbnr 13/548 - Behandling av klage på Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2352015 PS 235/2015 Gbnr 1/12, 713 - Arealoverføring - Politisk behandling av søknad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2512015 PS 251/2015 Utbygging av Hanøy skole - Forslag til løsning m/kostnadsoverslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2542015 PS 254/2015 Legging av VA-ledninger i Grensedalen, Erdal - finansiering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2342015 PS 234/2015 Gbnr 6/614/0/1 - Florvåg - Behandling av klage på avslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2462015 PS 246/2015 Plan 350 - Høydebasseng Dyrdalsfjellet, gbnr. 8/3 m.fl. - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2402015 PS 240/2015 Plan 368 - Askøyparken, Gbnr. 9/9, 9/165, 9/435 m.fl. - 1. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2442015 PS 244/2015 Plan 274 - Behandling av reguleringsendring etter offentlig utleggelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2302015 PS 230/2015 Gbnr 7/96 - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1472015 RS 147/2015 Muligheter for regulering og etablering av fortau langs privat vei fra Rema 1000 til Hagesenter på Juvik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1452015 RS 145/2015 Gbnr 6/3 - Oppføring av naust - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak om avvising av klage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1492015 RS 149/2015 VS: Ad oppfølging av intepellasjon - Kollevåg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1462015 RS 146/2015 Gbnr 1/212 - Tilbakemelding på henvendelse vedrørende oppfølging av ulovlige forhold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1442015 RS 144/2015 Gbnr 6/1070 - Fylkesmannen stadfester Askøy kommunes vedtak av 15.10.2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1432015 RS 143/2015 Informasjon om forurenset sjøbunn ved Skiftesvik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1482015 RS 148/2015 Plan 213 Kleppestø sentrum - svar på spørsmål fra UTM i sak 269/14 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE