eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 05 21 20150521 21.05.2015 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for teknikk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS2062015 PS 206/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Delegerte saker, 21.05.2015 - UTM EPHORTE
0 PS1832015 PS 183/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan 283 - Kobberåsen - Sluttbehandling EPHORTE
0 PS1782015 PS 178/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gbnr 10/515 - Bolig med 4 enheter - Ny behandling av søknad om rammetillatelse EPHORTE
0 PS1872015 PS 187/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan 236 - 2.gangs behandling EPHORTE
0 PS2012015 PS 201/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Askøy kommunes delegasjonsreglement. Reglement for folkevalgte organ. Kommunestyreperioden 2015 -2019. EPHORTE
0 PS1822015 PS 182/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan 396 - Reguleringsendring Kvithovdvegen/Løftet - Sluttbehandling EPHORTE
0 PS1972015 PS 197/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prosjektrapport VA 30.04.2015 EPHORTE
0 PS2002015 PS 200/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prosjektering VA Strømsnes-Hop (Askøypakken) EPHORTE
0 PS1992015 PS 199/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsendring Skogstunet EPHORTE
0 PS1932015 PS 193/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kartverkets vedtak i navnesak Litle/Lille Fauskanger. EPHORTE
0 PS2072015 PS 207/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørrerunde, 21.05.2015 - UTM EPHORTE
0 PS1802015 PS 180/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gbnr 4/174 - Behandling av klage på avslag og politisk behandling av søknad om endring EPHORTE
0 PS1902015 PS 190/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse - Bergen 2030, Kommuneplanens samfunnsdel EPHORTE
0 PS2052015 PS 205/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapportering mars 2015 EPHORTE
0 PS1962015 PS 196/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av skolebruksplanen - status og fremdrift 2015 EPHORTE
0 PS2042015 PS 204/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding og regnskap 2014 - Askøy kommune EPHORTE
0 PS1892015 PS 189/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan- og bygningsloven - Forenklinger i SAK10 og TEK10 vedrørende eksisterende bygg - Høring EPHORTE
0 PS1812015 PS 181/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll PLan 207 - Sjøstrand, Florvågøen - Gbnr 6/75 mfl- Ny offentlig utleggelse og høring EPHORTE
0 PS1842015 PS 184/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan 331 - Reguleringsendring deler av Hanøytangen, gbnr. 20/341 m. fl. - Sluttbehandling EPHORTE
0 PS1952015 PS 195/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utbyggingsavtale Kobberåsen EPHORTE
0 PS1742015 PS 174/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gbnr 37/173 - Skråmestø - Behandling av klage på pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt EPHORTE
0 PS1942015 PS 194/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rutiner for tildeling av vegnavn/adressering EPHORTE
0 PS1712015 PS 171/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE EPHORTE
0 PS1722015 PS 172/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV PROTOKOLL EPHORTE
0 PS2082015 PS 208/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER EPHORTE
0 PS1752015 PS 175/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Munkeboten, grunneiertillatelse til entreprenør for igangsetting for grunnarbeider - utsatt sak PS 166/15 EPHORTE
0 PS1772015 PS 177/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av tomtealternativ til plassering av omsorgsboliger mm Askøy øst EPHORTE
0 PS2022015 PS 202/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forlengelse av avtale med Askøyhallene KF om drift av kommunale baner, bygg mm EPHORTE
0 PS1732015 PS 173/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gbnr 3/313 - Politisk behandling av søknad om dispensasjon, utsatt til befaring EPHORTE
0 PS1912015 PS 191/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Veiløsning Haugland skole, avtale med Statens Vegvesen EPHORTE
0 PS1882015 PS 188/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden, gang- og sykkelveg, vegutbedring. Ny offentlig utleggelse EPHORTE
0 PS1922015 PS 192/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kartverkets vedtak i navnesak Litle/Lillestølen EPHORTE
0 PS1982015 PS 198/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prosjektrapport pr. 30.4.2015 EPHORTE
0 PS1762015 PS 176/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Seksjonering, Sjoddien - Utsatt sak EPHORTE
0 PS2092015 PS 209/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedr. Plan for barnehageutbygging - årlig rullering av tiltaksplan for utbyggingstiltak EPHORTE
0 PS1862015 PS 186/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan 363 - Sluttbehandling EPHORTE
0 PS1852015 PS 185/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan 352 - Begrenset høring EPHORTE
0 PS1792015 PS 179/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gbnr 25/2 - Utbedring av veg og anlegging av parkeringsplass - Behandling av søknad EPHORTE
0 PS2032015 PS 203/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lokalisering av beredskapskai EPHORTE
0 RS1092015 RS 109/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gbnr 19/289 - Stadfester kommunens vedtak EPHORTE
0 RS1012015 RS 101/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om oppstart av temaplan landbruk EPHORTE
0 RS1182015 RS 118/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om endringer i plan og bygningsloven EPHORTE
0 RS1162015 RS 116/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status Mølledammen EPHORTE
0 RS1142015 RS 114/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Notat - Klagerett ved fastsetting av vegnavn EPHORTE
0 RS1122015 RS 112/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status håndtering av forlatte båter/ båtvrak EPHORTE
0 RS1132015 RS 113/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rutiner for fjerning av (bilvrak) kjøretøy EPHORTE
0 RS1002015 RS 100/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Plan 213 Kleppestø sentrum - alternativ skisse fra Kleppestø Vel EPHORTE
0 RS1072015 RS 107/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til forskrift for tilskuddspost 69 og 79 EPHORTE
0 RS1032015 RS 103/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Plan 302 - Stadfester kommunens vedtak av 03.04.2014 sak 27/14 - Klage tas ikke til følge EPHORTE
0 RS1052015 RS 105/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Rullering av kommunedelplan trafikksikring 2015 - 2025 EPHORTE
0 RS1082015 RS 108/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gbnr 10/515 - Firemannsbolig - Fylkesmannen opphever Askøy kommunes vedtak EPHORTE
0 RS1202015 RS 120/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Notat - Oppfølging av utvalgssak 152/15 - Tilbakemelding fra fylkesmannen vedrørende møte EPHORTE
0 RS1192015 RS 119/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte vedrørende Miljøagentenes krav/forespørsel ti Askøy kommune EPHORTE
0 RS1152015 RS 115/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gnr 19/289 - Stadfester kommunens vedtak - Avslag på nedsettelse av gebyr EPHORTE
0 RS1112015 RS 111/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Særutskrift - Ny politisk styringsmodell fra høsten 2015 EPHORTE
0 RS1042015 RS 104/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversikt offentlige pågående reguleringsplaner pr. mai 2015 EPHORTE
0 RS1062015 RS 106/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gbnr 1/12 - Klagevurdering - Merknad til dispensasjon EPHORTE
0 RS1172015 RS 117/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gbnr 18/543 - Fylkesmannen avslutter klagesak EPHORTE
0 RS1102015 RS 110/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gbnr 12/163 - Fylkesmannen omgjør Askøy kommunes vedtak av 12.11.2014 EPHORTE
0 RS1022015 RS 102/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Stadfesting - Askøy - Plan 279 - Fv 216 Skansen ( Kleppe ) - Reguleringsendring for gang- og sykkelveg EPHORTE
Versjon:5.2.00