eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst og levekår - Utgått oktober 2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 05 20 20150520 20.05.2015 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for oppvekst og levekår - Utgått oktober 2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS662015 PS 66/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forlengelse av avtale med Askøyhallene KF om drift av kommunale baner, bygg mm EPHORTE
0 PS522015 PS 52/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Temaplan skole 2015-2019 EPHORTE
0 PS632015 PS 63/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Beredskapsavtale mellom Røde kors og Askøy kommune EPHORTE
0 PS712015 PS 71/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørrerunden UOL 20.05.15 EPHORTE
0 PS532015 PS 53/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppfølging av innbyggerinitiativ - norm for gruppestørrelse i Askøy EPHORTE
0 PS562015 PS 56/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om økonomisk støtte til Humanistisk konfirmasjon på Askøy 2015 EPHORTE
0 PS612015 PS 61/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Disponering av ledige omsorgsboliger EPHORTE
0 PS592015 PS 59/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapportering mars 2015 EPHORTE
0 PS512015 PS 51/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av skolebruksplanen - status og fremdrift 2015 EPHORTE
0 PS572015 PS 57/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding og regnskap 2014 - Askøy kommune EPHORTE
0 PS702015 PS 70/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon v/Per Midtøy (DEM) - Kommunale boliger EPHORTE
0 PS692015 PS 69/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av tomtealternativ til plassering av omsorgsboliger mm Askøy øst EPHORTE
0 PS672015 PS 67/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prosjektrapport pr. 30.4.2015 og budsjettregulering EPHORTE
0 PS582015 PS 58/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding og regnskap 2014 - Askøyhallene KF EPHORTE
0 PS642015 PS 64/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt sak - Seksjonering, Sjoddien EPHORTE
0 PS722015 PS 72/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER EPHORTE
0 PS502015 PS 50/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV PROTOKOLL EPHORTE
0 PS492015 PS 49/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE EPHORTE
0 PS622015 PS 62/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring om endringer i helligdagsloven - søndagsåpne butikker EPHORTE
0 PS652015 PS 65/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Askøy kommunes delegasjonsreglement. Reglement for folkevalgte organ. Kommunestyreperioden 2015 -2019. EPHORTE
0 PS602015 PS 60/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bosetting av flyktninger 2015 og 2016 EPHORTE
0 PS552015 PS 55/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Intensjonsforslag - Kvalitet og tilstrekkelig bemanning i barnehager EPHORTE
0 PS542015 PS 54/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedr. Plan for barnehageutbygging - årlig rullering av tiltaksplan for utbyggingstiltak EPHORTE
0 PS682015 PS 68/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon v/Thorleif Thorsen (H) - Flyfoto på Facebook EPHORTE
0 RS762015 RS 76/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Alkolås i skolebusser EPHORTE
0 RS1002015 RS 100/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut VS: Hva vil din kommune gjøre? EPHORTE
0 RS792015 RS 79/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i Ungdommens kommunestyre EPHORTE
0 RS812015 RS 81/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nytt opptak etter oppsigelse av barnehageplass som følge av misligholdt foreldrebetaling EPHORTE
0 RS872015 RS 87/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om resultat av brukerundersøkelse fosterhjem EPHORTE
0 RS902015 RS 90/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vågenutvalget - Et Nav med muligheter EPHORTE
0 RS952015 RS 95/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsutkast revidert nasjonal traumeplan – Traumesystem i Norge 2015 EPHORTE
0 RS922015 RS 92/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Meld. St. 26 Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet EPHORTE
0 RS882015 RS 88/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tildelte skjønnsmidler fra Fylkesmannen EPHORTE
0 RS862015 RS 86/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Friluftslivets år 2015 - Kåring av Hordaland sitt mest attraktive friluftsområde EPHORTE
0 RS972015 RS 97/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - NOU 2015: 4 - Tap av norsk statsborgerskap EPHORTE
0 RS1022015 RS 102/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fra Hvaler til Russer-grensen – Kommunestafett EPHORTE
0 RS1032015 RS 103/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte vedrørende Miljøagentenes krav/forespørsel ti Askøy kommune EPHORTE
0 RS832015 RS 83/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Brukerundersøkelse 2015 - Fagavdeling barnehage EPHORTE
0 RS892015 RS 89/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utvikling på NAV Askøy - spesielt med fokus på økonomisk sosialhjelp EPHORTE
0 RS982015 RS 98/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Folkehelsemeldingen: Meld. St. 19 (2014-2015) EPHORTE
0 RS962015 RS 96/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til endringer i forskrifter i folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven EPHORTE
0 RS822015 RS 82/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Korrigert varsling om etterbetaling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2014 EPHORTE
0 RS752015 RS 75/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilskuddsbrev høst 2015 - Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn EPHORTE
0 RS1012015 RS 101/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Særutskrift - Ny politisk styringsmodell fra høsten 2015 EPHORTE
0 RS912015 RS 91/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om "Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv /akuttmedisinforskrift) EPHORTE
0 RS852015 RS 85/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbakemelding på oppfordringen om å velge kommunens mest attraktive friluftsområde. EPHORTE
0 RS942015 RS 94/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til ny forskrift om obduksjon og avgivelse av av lik til bruk i undervisning og forskning EPHORTE
0 RS932015 RS 93/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Demensvennlig samfunn EPHORTE
0 RS782015 RS 78/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innkalling til møte i Ungdommens kommunestyre EPHORTE
0 RS842015 RS 84/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nye vedtekter for Bergen og Omland Friluftsråd EPHORTE
0 RS802015 RS 80/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag om revidering - Krav til relevant kompetanse EPHORTE
0 RS772015 RS 77/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Krav om alkolås i alle skolebusser i Askøy kommune EPHORTE
0 RS992015 RS 99/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om driftsstøtte for 2015 EPHORTE
Versjon:5.2.00