eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst og levekår - Utgått oktober 2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 04 15 20150415 15.04.2015 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for oppvekst og levekår - Utgått oktober 2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS412015 PS 41/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapportering januar 2015 EPHORTE
0 PS452015 PS 45/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prosjekt 2158 - Forslag til utbygging av Haugland skole EPHORTE
0 PS392015 PS 39/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon v/Terje Mathiassen (AP) - Utbygging av Kleppestø barneskole EPHORTE
0 PS472015 PS 47/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER EPHORTE
0 PS352015 PS 35/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut GODKJENNING AV PROTOKOLL EPHORTE
0 PS342015 PS 34/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE EPHORTE
0 PS432015 PS 43/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av tomtealternativ til plassering av omsorgsboliger mm Askøy øst EPHORTE
0 PS372015 PS 37/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Temaplan Barn og familie 2015-2019 EPHORTE
0 PS362015 PS 36/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Temaplan Morgendagens omsorg EPHORTE
0 PS462015 PS 46/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørrerunden - 15.04.2015 EPHORTE
0 PS442015 PS 44/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Disponering av omprioriterte midler Kiilstrøms Minde, Florvåg EPHORTE
0 PS482015 PS 48/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Alternative undervisningslokaler ved Kleppestø barneskole EPHORTE
0 PS382015 PS 38/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Betalingssatser SFO - Endring EPHORTE
0 PS402015 PS 40/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny tilskuddsordning - Lokalt kultur og idrettsarbeid EPHORTE
0 PS422015 PS 42/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bruk av fondsmidler til oppgradering omsorgsboliger EPHORTE
0 RS642015 RS 64/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring om gratis kjernetid til 4 og 5 åringer i familier med lav inntekt i forskrift om foreldrebetaling i barnehager EPHORTE
0 RS692015 RS 69/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding 2014 - Frivilligsentralen EPHORTE
0 RS522015 RS 52/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Enslige mindreårige flyktninger - Økt behov for bosettingsplasser i kommunene EPHORTE
0 RS632015 RS 63/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utbedring av lekeplasser i barnehager og skoler EPHORTE
0 RS562015 RS 56/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Oppheving av prestenes boplikt. Ny tjenesteboligordning i rekrutteringssvake områder EPHORTE
0 RS552015 RS 55/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring og offentlig ettersyn - Handlingsplan for rusomsorg 2015-2020 EPHORTE
0 RS682015 RS 68/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsuttale Frivillighetserklæringen EPHORTE
0 RS592015 RS 59/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innkalling til møte i Ungdommens kommunestyre EPHORTE
0 RS672015 RS 67/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om tilskudd til aktivitetsgruppe EPHORTE
0 RS542015 RS 54/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Folkehelseprofil for Askøy, 2015 EPHORTE
0 RS652015 RS 65/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilskudd til Ungdomsorganisasjoner EPHORTE
0 RS702015 RS 70/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forvaltningsplan Herdla Fort 2015-2020 EPHORTE
0 RS602015 RS 60/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i UKS EPHORTE
0 RS622015 RS 62/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kurs våren 2015 EPHORTE
0 RS572015 RS 57/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Norskopplæring for vaksne innvandrarar på nynorsk EPHORTE
0 RS532015 RS 53/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Prosjekt Trygghetsavdelingen EPHORTE
0 RS612015 RS 61/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra ekstraordinært møte i UKS EPHORTE
0 RS582015 RS 58/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på spørsmål- Hanøy skole. EPHORTE
0 RS662015 RS 66/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Reisetilskudd til unge talenter EPHORTE
Versjon:5.2.00