eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst og levekår - Utgått oktober 2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 01 28 20150128 28.01.2015 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for oppvekst og levekår - Utgått oktober 2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS32015 PS 3/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Seksjonering, Sjoddien - nytt vedlegg EPHORTE
0 PS12015 PS 1/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE EPHORTE
0 PS152015 PS 15/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Intensjonsforslag oversendt fra F - Ungdomshus EPHORTE
0 PS42015 PS 4/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prosjektrapport 31.12.2014 EPHORTE
0 PS52015 PS 5/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av forvaltningsrevisjon- politisk orientering EPHORTE
0 PS182015 PS 18/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørrerunden UOL 28.01.2015 EPHORTE
0 PS172015 PS 17/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ask menighetshus - søknad om kommunal garanti for banklån vedr. oppgradering EPHORTE
0 PS142015 PS 14/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Intensjonsforslag oversendt fra F - Kringkasterområdet EPHORTE
0 PS162015 PS 16/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Intensjonsforslag oversendt fra F - Arbeid mot mobbing EPHORTE
0 PS92015 PS 9/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling EPHORTE
0 PS102015 PS 10/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Svar: Høring av forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter EPHORTE
0 PS72015 PS 7/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse - endringer i introduksjonsloven - for økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap EPHORTE
0 PS82015 PS 8/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten EPHORTE
0 PS122015 PS 12/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Intensjonsforslag oversendt fra F - Forebyggende tiltak/inkluderende oppvekstmiljø. EPHORTE
0 PS62015 PS 6/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - Forslag til endring i stasborgerloven EPHORTE
0 PS112015 PS 11/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Intensjonsforslag oversendt fra F - OU midler Lærlinger og Voksne som tar Fagbrev EPHORTE
0 PS202015 PS 20/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etablering av aktivitetssenter for eldre i Askøy kommune EPHORTE
0 PS192015 PS 19/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER EPHORTE
0 PS22015 PS 2/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV PROTOKOLL EPHORTE
0 PS132015 PS 13/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Intensjonsforslag oversendt fra F - Vold i nære relasjoner EPHORTE
0 RS72015 RS 7/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre EPHORTE
0 RS182015 RS 18/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsbrev - Interimversjon - Nasjonal Beredskapsplan mot ebola EPHORTE
0 RS162015 RS 16/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Veileder for rusmestringsenhetene EPHORTE
0 RS232015 RS 23/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Deltaking i særskilt satsing for å redusere barnefattigdom EPHORTE
0 RS212015 RS 21/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastleger EPHORTE
0 RS172015 RS 17/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Utkast til IS - 2014 - Retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet EPHORTE
0 RS112015 RS 11/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedr. praksis og rutiner for samarbeidsutvalg i barnehage EPHORTE
0 RS222015 RS 22/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Signert avtale om bidrag til kompetansehevende tiltak fra Helse Bergen HF til Lindrende enhet i Askøy kommune EPHORTE
0 RS22015 RS 2/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Læringstrykk nr. 13/2014 EPHORTE
0 RS302015 RS 30/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll LIU 27.01.2015 EPHORTE
0 RS292015 RS 29/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll FKR 26.01.2015 EPHORTE
0 RS272015 RS 27/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møtebok - ELR, 26.01.2015 EPHORTE
0 RS282015 RS 28/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll RFH 26.01.2015 EPHORTE
0 RS132015 RS 13/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon om prosjektet Krigens kulturminner 2015 EPHORTE
0 RS82015 RS 8/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i UKS EPHORTE
0 RS252015 RS 25/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Plan 213 Kleppestø sentrum områdeplan EPHORTE
0 RS62015 RS 6/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i ungdommens kommunestyre EPHORTE
0 RS142015 RS 14/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Frivillighetserklæringen EPHORTE
0 RS92015 RS 9/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Aktivitetsplan for faget Utdanningsvalg 2014-2015 EPHORTE
0 RS52015 RS 5/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om støtte til Lions Røde Fjær 2015 EPHORTE
0 RS262015 RS 26/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fagdag om psykisk helse -u.trinnet EPHORTE
0 RS242015 RS 24/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innføring av A-meldingen Utbetaling av politisk godtgjørelse EPHORTE
0 RS192015 RS 19/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Videreføring - Kreftkoordinator i kommunen EPHORTE
0 RS122015 RS 12/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Samarbeidsutvalgene ved skolene EPHORTE
0 RS202015 RS 20/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpning av Nærjordmorsenteret EPHORTE
0 RS102015 RS 10/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringssvar Utdanningvalg EPHORTE
0 RS12015 RS 1/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Organisering av faget utdanningsvalg ved de ulike ungdomskolene EPHORTE
0 RS32015 RS 3/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Surface Pro Utprøving - Erdal ungdomsskole EPHORTE
0 RS152015 RS 15/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Statusrapport etablering av Lysløype, Siglingavann EPHORTE
Versjon:5.2.00