eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 06 18 20140618 18.06.2014 10:00 Hetlevik Kulturfabrikken Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS582014 PS 58/2014 Årsmelding og årsregnskap for år 2013 - Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652014 PS 65/2014 Skolenes utleiereglement Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612014 PS 61/2014 Henvendelse fra AKE AS angående Shell Eiendommen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732014 PS 73/2014 Budsjettjustering juni 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802014 PS 80/2014 Plan 270 - Stølen - Gbnr. 6/1162 mfl., Florvåg. Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562014 PS 56/2014 Kontrollutvalget 09/14 - Årsmelding 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762014 PS 76/2014 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552014 PS 55/2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542014 PS 54/2014 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622014 PS 62/2014 Forespørsel fra AKE AS ang opptak av lån Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592014 PS 59/2014 Forvaltningsrevisjon barneverntjenesten rapport - 013/14 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602014 PS 60/2014 Forvaltningsrevisjon byggesak og oppmåling rapport - 012/14 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782014 PS 78/2014 Kommunale selskaper - Generell fullmakt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572014 PS 57/2014 Årsmelding og årsregnskap 2013 - Askøyhallene KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722014 PS 72/2014 Lånegaranti - Ask Friidrett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702014 PS 70/2014 Salg av kommunal eiendom, ønske om tilbakekjøp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692014 PS 69/2014 Tilskuddsordning for normalladestasjoner for elbiler, skal Askøy kommune søke? Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682014 PS 68/2014 Tilskudd til private ved tilknytning til kommunalt ledningsnett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632014 PS 63/2014 Plan 358 - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712014 PS 71/2014 Forslag til etablering av politisk styringsgruppe vann og avløp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662014 PS 66/2014 Søknad om overtakelse av SFO-bygget på Fauskanger skule. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672014 PS 67/2014 Utbygging av FV 212 gjennom Hetlevik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742014 PS 74/2014 Suppleringsvalg vara til Utvalg for teknikk og miljø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752014 PS 75/2014 Lånegaranti - Ramsøy idrettslag - Melding i hht Kommuneloven §13 nr. 1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642014 PS 64/2014 Pensjonsordning for folkevalgte fra 01/01-2014 - Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812014 PS 81/2014 Plan 359 - Sluttbehandling - Nipa, Fjeldal - Gbnr. 12/1726 m.fl. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792014 PS 79/2014 Plan 373 - Omregulering Industriområdet Sjølivet - Gbnr. 6/3 m.fl. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772014 PS 77/2014 Askøy kommunale eiendomsselskap AS. Valg av styrerepresentanter 2014 - 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS262014 RS 26/2014 Tilbakemelding - Budsjett og økonomiplan 2014 - 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS252014 RS 25/2014 Årsmelding Råd for funksjonshemmede 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS182014 RS 18/2014 Regionrådet Vest 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS282014 RS 28/2014 Kommunal garanti - Ramsøy idrettslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS172014 RS 17/2014 Svar på spørsmål i kommunestyret 15.05.2014 vedrørende matrikulering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS222014 RS 22/2014 Årsmelding Eldrerådet 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS232014 RS 23/2014 Årsmelding 2013 - Askøy overformynderi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS212014 RS 21/2014 Referat fra styremøte 19.05.2014 Regionrådet Vest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS202014 RS 20/2014 Protokoll fra Finansutvalget 05.06.14 med dokumenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS242014 RS 24/2014 Årsmelding - Likestilling- og mangfoldsplan 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS272014 RS 27/2014 Askøy kommune 50 år - markering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS192014 RS 19/2014 Status salg bolig pr 12.05.2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE