eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 12 18 20141218 18.12.2014 10:00 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1242014 PS 124/2014 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1252014 PS 125/2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1372014 PS 137/2014 Fritak fra politiske verv - Glenn-Roar Sanden Stenfeldt(H) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1412014 PS 141/2014 Plan 364 - Reguleringsendring Horsøy industriområde - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1312014 PS 131/2014 Budsjett 2015/Økonomiplan 2015 - 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1342014 PS 134/2014 Regionrådet Vest - Evaluering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1332014 PS 133/2014 Plan 347 - Kyrkjestaden bolig- og næringsområde - gbnr. 11/3 med flere Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1402014 PS 140/2014 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1392014 PS 139/2014 Bosetting av flyktninger 2014 - 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1352014 PS 135/2014 Fastsettelse av satser for festeavgift fra 01.01.2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1382014 PS 138/2014 Fritak fra politiske verv - Lasse Solberg(H) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1362014 PS 136/2014 Plan for Askøy kommunes arbeid med kommunereformen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1322014 PS 132/2014 Økonomirapport og budsjettjustering per september 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1302014 PS 130/2014 Trafikksikringsplan 2015-2018 (22) for Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1272014 PS 127/2014 Utbygging av Kleppestø barneskole - konsept/budsjett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1282014 PS 128/2014 Utbygging Tveit skole - Prosjekt 2140 - Løsning/Kostnader Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1292014 PS 129/2014 Vedr. plan for barnehageutbygging - Utbyggingstiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS362014 RS 36/2014 Melding om vedtak - Fakturering av prosjekt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS382014 RS 38/2014 VS: Felles utredninger til kommunereformarbeidet - mandat Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS342014 RS 34/2014 Kommune- og fylkestingsvalget 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS372014 RS 37/2014 Mobiltelefondekning på Askøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS332014 RS 33/2014 Protokoll finansutvalget 4.des.2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS352014 RS 35/2014 KS presenterte synspunkter på blant annet kommunereformarbeidet og IKT-satsinger - Forslag om ressurskrevende tjenester Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE