eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 09 25 20140925 25.09.2014 17:15 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS832014 PS 83/2014 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842014 PS 84/2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS972014 PS 97/2014 Interpellasjon v/Per Midtøy (DEM) - Forvaltningsrevisjon av sekjson byggesak og private planer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS962014 PS 96/2014 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS852014 PS 85/2014 Salg av kommunale eiendommer, status på areal til småbåthavn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS912014 PS 91/2014 Sambandet vest. Fullmakt til å representere Askøy kommune på eiermøte og generalforsamling. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS882014 PS 88/2014 Justering av investeringsbudsjett 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS892014 PS 89/2014 Oppfølging av skolebruksplan: Forslag til utbyggingsplan - status og fremdrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS992014 PS 99/2014 Interpellasjon v/Terje Mathiassen (AP) - Momsrefusjon til idrettsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1002014 PS 100/2014 Interpellasjon v/Per Midtøy (DEM) - Tilkoblingsgebyr VA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS932014 PS 93/2014 Henvendelser om drift av ledige kantinelokaler i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS922014 PS 92/2014 Saksordfører - Retningslinjer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS942014 PS 94/2014 Fritak fra politiske verv - Bård Hess Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS872014 PS 87/2014 Ressurskrevende brukere budsjettjustering 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS862014 PS 86/2014 Plan 353 - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS982014 PS 98/2014 Interpellasjon v/Terje Mathiassen (AP) - Utbyggingsperiode Kleppestø ungdomsskole. Heimkunnskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS902014 PS 90/2014 Tilbud om kjøp av næringseiendom gnr. 7 bnr. 902 i Kleppestø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS302014 RS 30/2014 Korrespondanse med Deloitte vedrørende forvaltningsrevisjon av investeringsposjekt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS292014 RS 29/2014 Forvaltningsrevisjon - Investeringsprosjekt - Manglende tilbakemelding Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE