eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst og levekår - Utgått oktober 2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 12 03 20141203 03.12.2014 09:00 Florvåg Ungflimmer (Huset) Utvalg for oppvekst og levekår - Utgått oktober 2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1422014 PS 142/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE EPHORTE
0 PS1432014 PS 143/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV PROTOKOLL EPHORTE
0 PS1582014 PS 158/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Svar på høringsdokument - Opplæringsloven EPHORTE
0 PS1472014 PS 147/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etterbruk av Furubakkene EPHORTE
0 PS1482014 PS 148/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapportering oktober 2014 EPHORTE
0 PS1572014 PS 157/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørrerunden 03.12.2014 EPHORTE
0 PS1552014 PS 155/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utbygging Tveit skole - Prosjekt 2140 - Løsning/Kostnader EPHORTE
0 PS1522014 PS 152/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prioritering av innkomne søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 EPHORTE
0 PS1512014 PS 151/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tilskudd til Ungdomsorganisasjoner 2014 - Restmidler EPHORTE
0 PS1452014 PS 145/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalselse - forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjnester EPHORTE
0 PS1542014 PS 154/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedr. plan for barnehageutbygging - Utbyggingstiltak EPHORTE
0 PS1562014 PS 156/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunedelplan helse og levekår - Forslag til planprogram EPHORTE
0 PS1462014 PS 146/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Barn og unges påvirkning på kommunale saksområder EPHORTE
0 PS1442014 PS 144/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER HELSE OG SOSIAL EPHORTE
0 PS1532014 PS 153/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER BARNEHAGE EPHORTE
0 PS1502014 PS 150/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER KULTUR EPHORTE
0 PS1492014 PS 149/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER SKOLE EPHORTE
0 RS1952014 RS 195/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport om samfunnsnytten av Kjør for livet, utarbeidet av Det Norske Veritas for Kronprinsparets Fond EPHORTE
0 RS2002014 RS 200/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Adressering - Endret ansvar for oppgaver som er hjemlet i Stadnamnlova EPHORTE
0 RS2012014 RS 201/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Signert referat frå representantskapsmøte 25.04.2014 EPHORTE
0 RS2062014 RS 206/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Mobiltelefondekning på Askøy EPHORTE
0 RS2042014 RS 204/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedrørende lokale retningslinjer for finansiering av private barnehager i Askøy kommune - 2015 EPHORTE
0 RS2072014 RS 207/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut VS: Plakat - invitasjon EPHORTE
0 RS1962014 RS 196/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – Forslag til læreplan i Utdanningsvalg EPHORTE
0 RS2052014 RS 205/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i Ungdommens kommunestyre EPHORTE
0 RS1932014 RS 193/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om støtte - Brukermedvirkning i 2015 EPHORTE
0 RS1942014 RS 194/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Akuttutvalgets delrapport EPHORTE
0 RS1972014 RS 197/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – Forslag til læreplan i arbeidslivsfag EPHORTE
0 RS1922014 RS 192/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Startlån i Askøy kommune- svar til UOL EPHORTE
0 RS2032014 RS 203/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut KANDIDATER TIL VERV I NORSK KULTURSKOLERÅD-HORDALAND EPHORTE
0 RS2022014 RS 202/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpning av Friluftslivets år 2015 og oppfordring om å kåre kommunens mest attraktive friluftslivsområde EPHORTE
0 RS1982014 RS 198/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteplan - UKS - våren 2015 EPHORTE
0 RS1992014 RS 199/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innkalling til møte i UKS EPHORTE
Versjon:5.2.00