eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst og levekår - Utgått oktober 2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 10 01 20141001 01.10.2014 09:00 Rådhuset Formannskapsalen Utvalg for oppvekst og levekår - Utgått oktober 2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1222014 PS 122/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapportering august 2014 EPHORTE
0 PS1162014 PS 116/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lokal forskrift om nedgravde oljetanker - Askøy kommune EPHORTE
0 PS1042014 PS 104/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV PROTOKOLL EPHORTE
0 PS1102014 PS 110/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER SKOLE EPHORTE
0 PS1132014 PS 113/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER KULTUR EPHORTE
0 PS1052014 PS 105/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER HELSE OG SOSIAL EPHORTE
0 PS1062014 PS 106/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014 - 2016 - utsatt sak PS 19/14 - nye vedlegg i saken EPHORTE
0 PS1032014 PS 103/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE EPHORTE
0 PS1112014 PS 111/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Temaplan skole - oppstart EPHORTE
0 PS1122014 PS 112/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kvalitetsmelding 2014 EPHORTE
0 PS1202014 PS 120/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Politisk Møteplan våren 2015 EPHORTE
0 PS1082014 PS 108/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samarbeidsavtale med Bufetat EPHORTE
0 PS1092014 PS 109/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll NOU 2014:2 Lik og likskap -om betaling for kremasjon, gravlegging og grav. Høringsuttalelse - Utsatt sak PS 90/14 - nytt vedlegg EPHORTE
0 PS1072014 PS 107/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prosjekt fosterhjem EPHORTE
0 PS1192014 PS 119/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Myrane barnehage. Politisk representant i samarbeidsutvalget. EPHORTE
0 PS1212014 PS 121/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørrerunden UOL 01.10.2014 EPHORTE
0 PS1182014 PS 118/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Seksjonering, Sjoddien EPHORTE
0 PS1152014 PS 115/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av deltakere til prosesser i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 EPHORTE
0 PS1242014 PS 124/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedr. plan for barnehageutbygging - Utbyggingstiltak EPHORTE
0 PS1232014 PS 123/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Askøy Bowlingklubb - søknad om utvidet kommunal garanti EPHORTE
0 PS1172014 PS 117/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapportering juli 2014 EPHORTE
0 PS1142014 PS 114/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - Fastsetting av planprogram EPHORTE
0 RS1502014 RS 150/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Invitasjon til Kick-On dag. Psykisk helse og rus EPHORTE
0 RS1462014 RS 146/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Merknad til reduksjon av tilbud til eldre EPHORTE
0 RS1642014 RS 164/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelsesforslag - svar ad Gang og sykkelvei Hanøy skole EPHORTE
0 RS1482014 RS 148/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Utvidet rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre EPHORTE
0 RS1592014 RS 159/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i UKS EPHORTE
0 RS1582014 RS 158/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på spørsmål fra spørrerunde i UOL 11.juni vedr. IKT-satsingen og infrastrukturen i Askøyskolen. EPHORTE
0 RS1542014 RS 154/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Feidetjenester for Askøyskolen EPHORTE
0 RS1572014 RS 157/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Invitasjon til elevrådsdag onsdag 15.oktober 2014 EPHORTE
0 RS1602014 RS 160/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025 - høringsuttale Askøy kommune EPHORTE
0 RS1522014 RS 152/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Læringstrykk nr. 8 EPHORTE
0 RS1442014 RS 144/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om driftstilskudd for 2015 - Veiledningskontor for gravide i Hordaland EPHORTE
0 RS1622014 RS 162/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Askøy og Bergen kommune - Pressområder med 15% påslag 2015-2018 spelemidlar EPHORTE
0 RS1612014 RS 161/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Brev til kommuner om deltaking - Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming EPHORTE
0 RS1632014 RS 163/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014 EPHORTE
0 RS1562014 RS 156/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om nettbrett til kartleggingsprøver og nasjonale prøver EPHORTE
0 RS1432014 RS 143/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ungdata 2013 utfyllende informasjon EPHORTE
0 RS1532014 RS 153/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Læringstrykk nr. 9 EPHORTE
0 RS1512014 RS 151/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Læringstrykk nr. 7 EPHORTE
0 RS1452014 RS 145/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppfordring til ordfører - Oppfølging av Brukerstyrt personlig assistent-ordning (BPA) i forbindelse med den nasjonale MS-dagen 30.08.2014 EPHORTE
0 RS1552014 RS 155/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innkalling til ekstraordinært møte i UKS EPHORTE
0 RS1492014 RS 149/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Invitasjon til å delta i satsing for å redusere barnefattigdom EPHORTE
0 RS1472014 RS 147/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter EPHORTE
Versjon:5.2.00