eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst og levekår - Utgått oktober 2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 08 27 20140827 27.08.2014 09:00 Rådhuset Formannskapsalen Utvalg for oppvekst og levekår - Utgått oktober 2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS962014 PS 96/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kulturminneplan 2014-2018 - Sluttbehandling EPHORTE
0 PS862014 PS 86/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fremtidig bruk Tveit Omsorgsboliger - Økonomiske utfordringer EPHORTE
0 PS1022014 PS 102/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prosjektrapport pr 31.7. 14 EPHORTE
0 PS912014 PS 91/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Salg av kommunale eiendommer, status på areal til småbåthavn EPHORTE
0 PS842014 PS 84/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV PROTOKOLL EPHORTE
0 PS942014 PS 94/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad på drift av idrettsanlegg -Fauskanger skole kunstgressbane, Nordsiden idrettslag - Utsatt sak 78/14 EPHORTE
0 PS832014 PS 83/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE EPHORTE
0 PS882014 PS 88/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Temaplan Barn og familie - Oppstart EPHORTE
0 PS872014 PS 87/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forvaltningsrevisjon barneverntjenesten rapport - 013/14 EPHORTE
0 PS952014 PS 95/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fremtidig kommunal drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg - Utsatt sak 76/14 EPHORTE
0 PS1002014 PS 100/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Åpningstider Askøy folkebibliotek - utsatt sak 60/14 (se nytt vedlegg i saken) EPHORTE
0 PS932014 PS 93/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad på drift av idrettsanlegg -Ramsøy kunstgressbane, Ramsøy idrettslag - Utsatt sak 77/14 EPHORTE
0 PS852014 PS 85/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER HELSE OG SOSIAL EPHORTE
0 PS922014 PS 92/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER KULTUR EPHORTE
0 PS892014 PS 89/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER SKOLE EPHORTE
0 PS992014 PS 99/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørrerunden UOL 27.08.2014 EPHORTE
0 PS1012014 PS 101/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av skolebruksplan: Forslag til utbyggingsplan - status og fremdrift EPHORTE
0 PS902014 PS 90/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll *NOU 2014:2 om kremasjon, gravlegging og grav. Høringsuttalelse EPHORTE
0 RS1082014 RS 108/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på spørsmål fra spørrerunden - Anbudsutsatte sykehjem EPHORTE
0 RS1212014 RS 121/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Følgeskriv til revidert system for kartlegging EPHORTE
0 RS1132014 RS 113/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bruk av styrkingsmidler til helsesøster- og skolehelsetjenesten EPHORTE
0 RS1342014 RS 134/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut status mulig etablering av parkeringsplass ved/ rundt Åsebø for lysløype til Siglingevann EPHORTE
0 RS1162014 RS 116/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved livstruende vold EPHORTE
0 RS1182014 RS 118/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen EPHORTE
0 RS1382014 RS 138/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om økonomisk støtte - Norges blindeforbund EPHORTE
0 RS1402014 RS 140/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om støtte til døråpner - Sosialt nettverk EPHORTE
0 RS1352014 RS 135/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Halvtårsbrev juni 2014 EPHORTE
0 RS1052014 RS 105/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innføring av nødnett i kommunehelsetjenesten EPHORTE
0 RS1332014 RS 133/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Regional kulturplan for Hordaland 2015 - 2025 - Premiss: Kultur EPHORTE
0 RS1122014 RS 112/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fylkesstyret i KS tilrår kommunene til å ikke forlenge samarbeisavtala med Bufetat Vest EPHORTE
0 RS1202014 RS 120/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Home-Start - Søknad om støtte til nærmiljøarbeid EPHORTE
0 RS1072014 RS 107/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om plan-vedtak og iverksetting av handlingsprogrammet EPHORTE
0 RS1142014 RS 114/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endringer i tobakksskadeloven - Utvidet røykeforbud of tobakksfri skole og barnehage EPHORTE
0 RS1062014 RS 106/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort EPHORTE
0 RS1322014 RS 132/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innkalling til møte i Ungdommens kommunestyre mandag 25.august 2014 EPHORTE
0 RS1092014 RS 109/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilleggsopplysninger om avtale om med finansiering av tiltaket "Varig tilrettelagt arbeid" i skjermet virksomhet mellom Trigger Jobb AS og Askøy kommune EPHORTE
0 RS1312014 RS 131/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i Ungdommens kommunestyre EPHORTE
0 RS1362014 RS 136/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommunal drift av nye idrettsanlegg EPHORTE
0 RS1302014 RS 130/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut UKS-møter med politikere til stede - høstplan EPHORTE
0 RS1222014 RS 122/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat KFU 20.05.2014 EPHORTE
0 RS1102014 RS 110/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten EPHORTE
0 RS1392014 RS 139/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om støtte til drift - ROS EPHORTE
0 RS1372014 RS 137/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om tilskudd til 10 års markering av leksehjelpen EPHORTE
0 RS1262014 RS 126/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vellykket Kick Off fagavdeling skole 2014 EPHORTE
0 RS1192014 RS 119/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fagavdelingenes økonomiske situasjon pr juni 2014 EPHORTE
0 RS1242014 RS 124/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere EPHORTE
0 RS1152014 RS 115/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) EPHORTE
0 RS1292014 RS 129/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Evaluering av svømmeopplæring i Askøyskolen 2013/14 EPHORTE
0 RS1282014 RS 128/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Videreutdanning lærere i Askøy 2014-2015 EPHORTE
0 RS1172014 RS 117/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Anskaffelse og mulig etablering av nye omsorgsboliger, dagsenter og base, sone øst. EPHORTE
0 RS1252014 RS 125/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding UOL - Skolebyggkonferanse EPHORTE
0 RS1272014 RS 127/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut svar på spørsmål fra spørrerunde 11.06 ang. nettbrett i undervisningen EPHORTE
0 RS1232014 RS 123/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Skolebytte i mobbesaker EPHORTE
0 RS1112014 RS 111/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Hopp for Hjertet 2014 - Premiering EPHORTE
Versjon:5.2.00