eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst og levekår - Utgått oktober 2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 03 05 20140305 05.03.2014 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for oppvekst og levekår - Utgått oktober 2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS302014 PS 30/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon v/Stine Soltvedt (AP) - Reservasjonsrett for fastleger EPHORTE
0 PS272014 PS 27/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Overdragelse av Widerøes skråfotografi fra Askøy kommune EPHORTE
0 PS192014 PS 19/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll * BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014 - 2016 EPHORTE
0 PS292014 PS 29/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon v/Per Midtøy (Dem) - Radon i kommunens utleieboliger EPHORTE
0 PS322014 PS 32/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møtekalender høst 2014 EPHORTE
0 PS332014 PS 33/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørrerunden UOL 05.03.2014 EPHORTE
0 PS352014 PS 35/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høring om endringer i alkoholregelverket - Åpningstider for salg av alkoholholdig drikk mv EPHORTE
0 PS312014 PS 31/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - Forslag til planprogram EPHORTE
0 PS262014 PS 26/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fordeling av kommunale investeringsmidler 2014 - anlegg på kommunal grunn. EPHORTE
0 PS212014 PS 21/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Regionalt samarbeid om lindrende og intermediære helsetjenester EPHORTE
0 PS202014 PS 20/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om styrkningsmidler kommunalt barnevern 2014 EPHORTE
0 PS282014 PS 28/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapportering januar 2014 EPHORTE
0 PS232014 PS 23/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utbygging av Tveit skole - Forslag til løsning EPHORTE
0 PS252014 PS 25/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Innstilling og prioritering av søknadene for tilskudd til lokale kulturbygg Askøy -spillemidler. EPHORTE
0 PS342014 PS 34/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høring - Reservasjonsordning for fastleger EPHORTE
0 PS182014 PS 18/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER HELSE OG SOSIAL EPHORTE
0 PS242014 PS 24/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER KULTUR EPHORTE
0 PS222014 PS 22/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER SKOLE EPHORTE
0 PS172014 PS 17/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV PROTOKOLL EPHORTE
0 PS162014 PS 16/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE EPHORTE
0 RS222014 RS 22/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Foreløpig informasjon vedrørende konferanse 4. juni 2014 EPHORTE
0 RS212014 RS 21/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsbrev om lån og tilskudd fra Husbanken 2014 EPHORTE
0 RS302014 RS 30/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Brudd i arbeidstidsforhandlingene med lærerne EPHORTE
0 RS242014 RS 24/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut status salg kommunal eiendom pr 21.02.2014 EPHORTE
0 RS202014 RS 20/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nyheter - Flertall for tobakksfritt samfunn EPHORTE
0 RS162014 RS 16/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Folkehelseprofil 2014 - Askøy EPHORTE
0 RS332014 RS 33/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel om deltakelse på møter i Ungdommens kommunestyre EPHORTE
0 RS282014 RS 28/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag om endringer i privatskoleloven – Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse EPHORTE
0 RS352014 RS 35/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte 29.1.2014 - Prioriteringskomiteen EPHORTE
0 RS192014 RS 19/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson EPHORTE
0 RS382014 RS 38/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll Flerkulturelt råd 03.03.14 EPHORTE
0 RS252014 RS 25/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Lærlingstrykk Nr 1 2014 EPHORTE
0 RS322014 RS 32/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i UKS 18.02.14 EPHORTE
0 RS172014 RS 17/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Reservasjonsordning for fastleger EPHORTE
0 RS232014 RS 23/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Intensjonsforslag - Større innslag av nye låneopptak i budsjettperioden må unngås. EPHORTE
0 RS182014 RS 18/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring om endringer i alkoholregelverket - Åpningstider for salg av alkoholholdig drikk mv EPHORTE
0 RS272014 RS 27/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Læringstrykk nr 3 i 2014 EPHORTE
0 RS262014 RS 26/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Læringstrykk nr 2 i 2014 EPHORTE
0 RS372014 RS 37/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll Eldrerådet 03.03.14 EPHORTE
0 RS312014 RS 31/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innkalling til møte i UKS EPHORTE
0 RS362014 RS 36/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsrapport 2013 - Frivillighetssentralen EPHORTE
0 RS292014 RS 29/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forhandlinger om ny arbeidstidsavtale EPHORTE
0 RS342014 RS 34/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Markering av grunnlovens 200-årsjubileum i Askøy EPHORTE
Versjon:5.2.00