eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 03 10 20220310 10.03.2022 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for teknikk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO52022 FO 5/2022 Spørrerunde UTM 10.03.2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562022 PS 56/2022 Gbnr 21/91 - Davanger - Politisk behandling av søknad om etablering av flytebrygge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642022 PS 64/2022 Vedtagelse av Forskrift om folkevalgtes rett til utgiftsdekning, godtgjøring og velferdsgoder i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652022 PS 65/2022 Saksbehandlingsreglementet - administrativ revisjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592022 PS 59/2022 Gbnr 10/18 - Nye lokaler for Museum vest i Sjoddien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582022 PS 58/2022 Gbnr 5/275 - ERDAL - Ny behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632022 PS 63/2022 Skolekapasitet i Strusshamn skolekrets Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542022 PS 54/2022 Utsatt PS - Gbnr 12/1590 - FOLLESE- Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602022 PS 60/2022 Gbnr 24/13 - Saksfremlegg - Klage på avslag på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572022 PS 57/2022 Gbnr 8/575 - ØVRE KLEPPE - Søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662022 PS 66/2022 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532022 PS 53/2022 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS522022 PS 52/2022 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS612022 PS 61/2022 Gbnr 12/747 m.fl. - Øvre Follese - Planinitiativ Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622022 PS 62/2022 Innspill til Regional transportplan Vestland 2022-2033 - økonomiske handlingsprogram og investeringsprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552022 PS 55/2022 Utsatt PS - Kommuneplanens arealdel - Politisk innspillsvurdering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS582022 RS 58/2022 Gbnr 8/1016 - Dispensasjon fra reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS512022 RS 51/2022 Gbnr 9/464 - BBB1 - Boligblokk - Lovlighetskontroll - Kommunens vedtak er lovlig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS592022 RS 59/2022 Gbnr 42/303 - Tillatelse til tiltak uten ansvar Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS562022 RS 56/2022 Gbnr 3/235 - Kopi - Vedtak - Stadfester Askøy kommune sitt vedtak av 27.10.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS552022 RS 55/2022 Gbnr 4/1284 - Kopi - Oppheving av Askøy kommune sitt vedtak av 01.10.2021 oppføring av tomannsbolig med tilhørende utomhusanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS602022 RS 60/2022 Gbnr 9/285 m.fl. - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS502022 RS 50/2022 Gbnr 5/275 - Kopi - Statsforvaltaren opphever kommunens vedtak av 06.05.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS472022 RS 47/2022 Årsrapport 2021 Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS542022 RS 54/2022 Gbnr 4/445 - Vedtak - Byggesak - Askøy - Retting og tvangsmulkt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS622022 RS 62/2022 Gbnr 15/333 m.fl. - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS462022 RS 46/2022 Status dialog med Nedre Kleppe Grunneierlag AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS612022 RS 61/2022 Gbnr 15/583 m.fl. - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS482022 RS 48/2022 Høring - Forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS522022 RS 52/2022 Gbnr 12/526 - Statsforvalteren gjør om kommunens vedtak av 22.06.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS532022 RS 53/2022 Gbnr 10/462 - Kopi - Vedtak - Stadfester kommunens vedtak av 23.06.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS572022 RS 57/2022 Gbnr 18/403 - Statsforvalteren stadfester kommunens vedtak av 07.06.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS492022 RS 49/2022 Gbnr 9/464 - BBB1 - Boligblokk - Statsforvaltaren tar klage til følge og omgjør vedtak om dispensasjon til avslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE