eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 02 17 20220217 17.02.2022 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for teknikk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO32022 FO 3/2022 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Nedklassifisering av kommunale veier Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO42022 FO 4/2022 Spørrerunde UTM 17.02.2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452022 PS 45/2022 Plan 511 - Thomas Erichsens Minde - gbnr 3/95 mfl - Behandling om utleggelse til offentlig ettersyn og høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462022 PS 46/2022 Plan 372 - Del av Krokåshaugen - Gbnr 14/11 m.fl. - Planiniitiativ, regulering til bolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492022 PS 49/2022 Ny forskrift om håndtering av husholdningsavfall i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382022 PS 38/2022 Utsatt PS - Gbnr 12/1590 - FOLLESE- Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402022 PS 40/2022 Utsatt PS - Kommunedelplan Sambandet vest - 2. gangs behandling planprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342022 PS 34/2022 Utsatt PS - Gbnr 12/1794 - Marikoven - Ny behandling av dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392022 PS 39/2022 Utsatt PS - Gbnr 15/189 - Haugland - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502022 PS 50/2022 Intensjonsforslag oversendt fra Formannskapet til utvalg for teknikk og miljø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432022 PS 43/2022 Friområde, Myrane - Programmering og finansiering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512022 PS 51/2022 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312022 PS 31/2022 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS302022 PS 30/2022 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS472022 PS 47/2022 Tilslutning Strategisk styringsdokument for innfartsparkering 2022 - 2029 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442022 PS 44/2022 Krav om fjerning og opprydding av 3 slamdeponier på Herdla Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422022 PS 42/2022 Gbnr 10/515 - STRUSSHAMN - politisk behandling av klage - habilitetsspørsmål Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482022 PS 48/2022 Miljøløftet - Organisering i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412022 PS 41/2022 Gbnr 18/150 - Kollevåg - Politisk behandling av søknad om riving og oppføring av naust Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372022 PS 37/2022 Utsatt PS - Tilknytning av abonnenter til Fromreide vassverk SA til kommunalt vann, overtakelse av høydebasseng Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322022 PS 32/2022 Utsatt PS - Kommuneplanens arealdel - Politisk innspillsvurdering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332022 PS 33/2022 Utsatt PS - Kommuneplanens arealdel- Kombinert arealformål i bygdene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362022 PS 36/2022 Utsatt PS - Gbnr 18/134, 360, 437, 438 - KOLLEVÅG - Politisk behandling av søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352022 PS 35/2022 Utsatt PS - Gbnr 1/1 - Ask - Politisk behandling av dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS432022 RS 43/2022 Gbnr 20/337 - Dispensasjon fra LNF-område og byggegrense mot sjø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS442022 RS 44/2022 Gbnr 18/322 - Dispensasjon fra industriområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS332022 RS 33/2022 Redegjørelse forskjell mellom tall i handlingsplaner for vann og avløp 2022 og budsjett 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS392022 RS 39/2022 Gbnr 30/54 - Statsforvaltaren stadfester kommunens vedtak av 04.06.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS382022 RS 38/2022 Gbnr 39/56 - Kopi - Statsforvaltaren stadfester kommunens vedtak av 28.04.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS362022 RS 36/2022 Gbnr 37/171 - Klageavgjørelse i byggesak - Dispensasjon fra kommuneplan - Etablering flytebrygge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS452022 RS 45/2022 Gbnr 42/12,90 - Endring av tillatelse - reviderte tegninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS342022 RS 34/2022 Rapport Konseptstudie Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS412022 RS 41/2022 Gbnr 10/515 - Endring av tillatelse - reviderte tegninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS322022 RS 32/2022 Utsatt RS - Høring - Forslag til endringer i forurensningsforskriften del 4 avløp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS372022 RS 37/2022 Gbnr 12/385 - Boligbygging - Vedtak i klagesak - Statsforvaltaren omgjør vedtak og avslår dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS422022 RS 42/2022 Gbnr 8/1028 - Endring av tillatelse - reviderte tegninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS352022 RS 35/2022 Gbnr 12/385 - Boligbygging - Statsforvaltaren avslår anmodning om omgjøring av eget vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS402022 RS 40/2022 Gbnr 15/3 - Statsforvaltaren stadfester kommunens vedtak av 09.04.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE