eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst og levekår Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 04 27 20220427 27.04.2022 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for oppvekst og levekår
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO42022 FO 4/2022 Spørrerunden UOL 27.04.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262022 PS 26/2022 Handlingsplan Leve hele livet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292022 PS 29/2022 Etablering av 100 nye parkeringsplasser ved Siglingavatnet Friluftspark Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252022 PS 25/2022 Stadfesting av eierskap til kunstgressbaner i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212022 PS 21/2022 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232022 PS 23/2022 Vedr. ordning om interkommunalt tilsyn med barnehagene i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272022 PS 27/2022 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222022 PS 22/2022 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282022 PS 28/2022 RS 65/22 omgjort til sak - Etablering av busstopp ved Siglingavatnet friluftspark - Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242022 PS 24/2022 Sykkelstrategi Askøy kommune 2022 - Vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS522022 RS 52/2022 Status Strategi post korona pr. mars 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS492022 RS 49/2022 Tildeling av strømstøtte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS642022 RS 64/2022 Rapport Skissefase - April 2022 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS612022 RS 61/2022 Orienteringssak - interkommunal barnevernvakt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS632022 RS 63/2022 Handlingsprogram for folkehelse Vestland 2022-2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS452022 RS 45/2022 Referat styremøte Askøy Frivilligsentral 31.01.22 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS362022 RS 36/2022 Høring - Utkast til faglig grunnlag for videreutvikling av psykisk helsevern - Psykisk helsevern for fremtiden Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS462022 RS 46/2022 Invitasjon til konferansen Ein bustad for heile livet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS382022 RS 38/2022 Høring - Endringer i forskrift om bibliotekstatistikk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS542022 RS 54/2022 Årsrapport 2021 - Psykomotorisk fysioterapi for barn og unge Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS322022 RS 32/2022 Høring - NOU 2021:11 - Selvstyrt er velstyrt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS392022 RS 39/2022 Oppvekstprofil 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS602022 RS 60/2022 Kostnader prosjekt i Myrane Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS342022 RS 34/2022 Høring - 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS622022 RS 62/2022 Høring - Unntak fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag og plikt til å politianmelde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS482022 RS 48/2022 Foreldreundersøkelsen 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS402022 RS 40/2022 Tveit barnehage - Referat fra samarbeidsutvalg - 14.02.2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS592022 RS 59/2022 Løypemelding Inkludering av flyktninger Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS502022 RS 50/2022 Tildeling av ekstraordinært aktivitetstilskudd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS532022 RS 53/2022 Referat fra ordinært møte i representantskapet til Bergen og Omland Friluftsråd Kommunalt Oppgavefellesskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS562022 RS 56/2022 Høring – Ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS582022 RS 58/2022 Høring - Forslag til ny forskrift om oppfølgning av barn på institusjon og forslag til ny tilsynsforskrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS472022 RS 47/2022 Referat fra møte i prioriteringskomiteen 29.3.22 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS372022 RS 37/2022 Høring - Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS512022 RS 51/2022 Informasjon om innbyggermedvirkning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS442022 RS 44/2022 Askøy Frivilligsentral Årsrapport 2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS352022 RS 35/2022 Høring - Midlertidig endring av forskrift om tuberkuloseundersøkelse - Frist for gjennomføring av undersøkelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS332022 RS 33/2022 Høring - Utkast til faglig nasjonal anbefaling om rettleiing av tilsette i barnevernstjenestene og barnevernsinstitusjonene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS552022 RS 55/2022 Løypemelding søknad institusjonsplasser og omsorgsboliger 1.1. - 31.12.21 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS432022 RS 43/2022 Nasjonal årsmelding Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS572022 RS 57/2022 Høring - Forslag til midlertidige endringer i kompetanseforskriften og trygderefusjonsforskriften Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS412022 RS 41/2022 Mangfoldscenen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS422022 RS 42/2022 Årsmelding Pasient- og brukerombudet, Vestland fylke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE