eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst og levekår Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 03 09 20220309 09.03.2022 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for oppvekst og levekår
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO22022 FO 2/2022 Interpellasjon v/Benjamin Jakobsen (AP) - Fastlegekrisen i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO32022 FO 3/2022 Spørrerunden UOL - 09.03.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142022 PS 14/2022 Opprettelse av ny frivilligsentral - avdeling nord Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152022 PS 15/2022 Skolekapasitet i Strusshamn skolekrets Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192022 PS 19/2022 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122022 PS 12/2022 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112022 PS 11/2022 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172022 PS 17/2022 Saksbehandlingsreglementet - administrativ revisjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132022 PS 13/2022 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162022 PS 16/2022 Gbnr 10/18 - Nye lokaler for Museum vest i Sjoddien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182022 PS 18/2022 Vedtagelse av Forskrift om folkevalgtes rett til utgiftsdekning, godtgjøring og velferdsgoder i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS262022 RS 26/2022 Årsrapport 2021- Frisklivssentralen Askøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS272022 RS 27/2022 Felles namsmyndighet og håndtering av gjeldsordning i Vestland fylke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS282022 RS 28/2022 Referat styremøte Askøy Frivilligsentral 18.11.2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS252022 RS 25/2022 Furuly barnehage - Referat fra samarbeidsutvalg - 7.2.2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS162022 RS 16/2022 Gratis kjernetid i SFO Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS232022 RS 23/2022 Referat Ungdommens kommunestyre 21.02.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS312022 RS 31/2022 Innkalling til møte i representantskapet til Bergen og Omland Friluftsråd 23.03.2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS152022 RS 15/2022 Endring av økonomiske forutsetninger i sektor skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS142022 RS 14/2022 Elevundersøkelsen 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS302022 RS 30/2022 Folkehelseprofilen for Askøy 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS202022 RS 20/2022 Høring - Gjennomføring av eksamen våren 2022 og midlertidige tilpasninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS222022 RS 22/2022 Referat Ungdommens kommunestyre 20.01.2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS182022 RS 18/2022 Høring av forslag til endringer i tilsynshjemelene i barnehageloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS212022 RS 21/2022 Høring - Forslag til endringer i regelverket for sykepenger og omsorgspenger mv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS172022 RS 17/2022 Orientering om Slettenfeltet botilbud barn og unge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS292022 RS 29/2022 Oppsummering og evaluering - Verdensdagen for psykisk helse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS192022 RS 19/2022 Høring- Forlengelse av reglene om koronasertifikat Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS242022 RS 24/2022 Erdal barnehage - Referat fra samarbeidsutvalg - 19.1.2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE