eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 05 19 20220519 19.05.2022 15:00 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO172022 FO 17/2022 Utsatt FO - Interpellasjon v/Bård Espelid (AL) Fortolkning av lovverk ved avtaleinngåelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 FO212022 FO 21/2022 Interpellasjon v/ Bård Espelid (AL) - Oppfølging av anbefalinger i granskingsrapporten fra SINTEF Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 FO222022 FO 22/2022 Interpellasjon v/ Sølvi Folkedal SV - Helseoppfølging av flyktninger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 FO132022 FO 13/2022 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FP) - Prinsipielle forhold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 FO232022 FO 23/2022 Interpellasjon v/ Sølvi Folkedal SV - Samboergarantien Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 FO162022 FO 16/2022 Utsatt FO - Interpellasjon v/Bård Espelid (AL) - Oppfølging av vedtak - Fordeling av ansvar mellom AKE AS og Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 FO182022 FO 18/2022 Utsatt FO - Interpellasjon v/ Masoomeh Atashfaraz (AL) - Toalettforholdene ved friluftsområde i Kollevåg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 FO202022 FO 20/2022 Utsatt FO - Spørrerunden kommunestyret 07.04.2022 . ihht kommuneloven § 11-2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 FO142022 FO 14/2022 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FP) - Byggesaker i strandsonen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 FO152022 FO 15/2022 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FP) - Snuplass i Krokåsvågen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 FO192022 FO 19/2022 Utsatt FO - Interpellasjon v/ Rafael Garrido (SV) - Klimabudsjett for Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS512022 PS 51/2022 Utsatt PS - Innspill til finansiering av vann og avløpsinvesteringer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS502022 PS 50/2022 Utsatt PS - Askøy kommunale eiendomsselskap trekker seg ut av prosjekter - RS omgjort til PS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS492022 PS 49/2022 Utsatt PS - Krisehjelp til ukrainske flyktninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS522022 PS 52/2022 Etablering av 100 nye parkeringsplasser ved Siglingavatnet Friluftspark Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS472022 PS 47/2022 Utsatt PS - Saksbehandlingsreglementet - administrativ revisjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS462022 PS 46/2022 Utsatt PS- Handlingsplan - oppfølging av forvaltningsrevisjon bemanning og sykefravær Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS562022 PS 56/2022 Gbnr 15/275 - Presentasjon av skisseprosjekt for nytt tjenestebygg på Haugland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS532022 PS 53/2022 Handlingsplan Leve hele livet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS482022 PS 48/2022 Utsatt PS - Anskaffelsesstrategi for Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS432022 PS 43/2022 Utsatt PS - Vedtagelse av Forskrift om folkevalgtes rett til utgiftsdekning, godtgjøring og velferdsgoder i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS582022 PS 58/2022 Vedr. ordning om interkommunalt tilsyn med barnehagene i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS452022 PS 45/2022 Utsatt PS - Ny forskrift om håndtering av husholdningsavfall i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS412022 PS 41/2022 Forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS622022 PS 62/2022 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS392022 PS 39/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS402022 PS 40/2022 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS552022 PS 55/2022 Askøy kommunale eiendomsselskap AS - Valg av styrer 2022-2024-valgkomite Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS542022 PS 54/2022 Fastsettelse av styrehonorar i Askøy kommunale eiendomsselskap AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS592022 PS 59/2022 Sak angående økonomi utbygging Myrane - infrastrukturtiltak -etter vedtak i K-sak 123/20 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS602022 PS 60/2022 Mulighetsstudie Fjernvarme Myrane - Kleppestø - Byneset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS612022 PS 61/2022 Sykkelstrategi Askøy kommune 2022- vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS442022 PS 44/2022 Utsatt PS - Finansforvaltning - rapportering 31.12.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS422022 PS 42/2022 Valg av revisor for Askøy kommune - Anbefaling fra Kontrollutvalget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS572022 PS 57/2022 Plan 388 - Romleåsen - Tveit - Gbnr 17/84 m.fl - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS382022 RS 38/2022 Referat Miljøløftets styringsgruppe Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS362022 RS 36/2022 Rapport Skissefase - April 2022 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS312022 RS 31/2022 Høring - Midlertidige endringer i lovverket - Ukraina Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS282022 RS 28/2022 Utsatt RS - Notat til kvalitetsmelding barnevern 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS242022 RS 24/2022 Utsatt RS - Årsrapport 2021 - Frisklivssentralen Askøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS352022 RS 35/2022 Ordførers møte med utbyggere 01.04.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS322022 RS 32/2022 Høring - Midlertidig endring i MSIS-registerforskriften for å lagre covid-19-relaterte prøvesvar Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS252022 RS 25/2022 Utsatt RS - Askøy kommunale eiendomsselskap trekker seg ut av prosjekter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS342022 RS 34/2022 Referat eigarmøte Invest in Bergen og Etablerersenteret 18.03.2022 med vedlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS292022 RS 29/2022 Utsatt RS - Brev til våre eiere - endring av selskapsnavn - BIR Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS272022 RS 27/2022 Utsatt RS - svar på spørsmål fra Frode Larsen i K 24.02.2022 ang drift av grøntareal på Herdla Fort Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS262022 RS 26/2022 Utsatt RS - Høring - Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS232022 RS 23/2022 Utsatt RS - Årsrapport 2021 - Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS222022 RS 22/2022 Utsatt RS - Retningslinjer for tildeling av tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning 7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS332022 RS 33/2022 Referat fra ordinært møte i representantskapet til Bergen og Omland Friluftsråd Kommunalt Oppgavefellesskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS392022 RS 39/2022 Informasjon om avtaler ang. Siglingavatnet Friluftspark Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS372022 RS 37/2022 Kostnader prosjekt i Myrane Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS302022 RS 30/2022 Informasjon om innbyggermedvirkning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE