eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 04 07 20220407 07.04.2022 17:15 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO52022 FO 5/2022 Spørrerunden kommunestyret 07.04.2022 . ihht kommuneloven § 11-2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212022 PS 21/2022 Opprettelse av ny frivilligsentral - avdeling nord Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262022 PS 26/2022 Finansforvaltning - rapportering 31.12.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322022 PS 32/2022 Fritak fra politiske verv - Arnt Erik Gangås (FRP) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252022 PS 25/2022 Handlingsplan - oppfølging av forvaltningsrevisjon bemanning og sykefravær Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242022 PS 24/2022 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282022 PS 28/2022 Saksbehandlingsreglementet - administrativ revisjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202022 PS 20/2022 Tilslutning Strategisk styringsdokument for innfartsparkering 2022 - 2029 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192022 PS 19/2022 Innspill til Regional transportplan Vestland 2022-2033 - økonomiske handlingsprogram og investeringsprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312022 PS 31/2022 Ny forskrift om håndtering av husholdningsavfall i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342022 PS 34/2022 Vedrørende avslag på forsikringsdekning etter behandling i Finansklagenemnda Skade - sladdet versjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162022 PS 16/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172022 PS 17/2022 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352022 PS 35/2022 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292022 PS 29/2022 Vedtagelse av Forskrift om folkevalgtes rett til utgiftsdekning, godtgjøring og velferdsgoder i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222022 PS 22/2022 Skolekapasitet i Strusshamn skolekrets Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182022 PS 18/2022 Miljøløftet - Organisering i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332022 PS 33/2022 Søknad om fritak - Anna-Maria Kjøde Olsen (KRF) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232022 PS 23/2022 Gbnr 10/18 - Nye lokaler for Museum vest i Sjoddien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302022 PS 30/2022 Anskaffelsesstrategi for Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272022 PS 27/2022 Økonomireglement for Askøy kommune - revidert versjon 2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS182022 RS 18/2022 Høring - Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS162022 RS 16/2022 Årsrapport 2021 Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS192022 RS 19/2022 svar på spørsmål fra Frode Larsen i K 24.02.2022 ang drift av grøntareal på Herdla Fort Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS172022 RS 17/2022 Årsrapport 2021- Frisklivssentralen Askøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS132022 RS 13/2022 Utsatt RS - Grøn region Vestland - Bergensregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS152022 RS 15/2022 Notat til kvalitetsmelding barnevern 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS212022 RS 21/2022 Askøy kommunale eiendomsselskap trekker seg ut av prosjekter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS202022 RS 20/2022 Brev til våre eiere - endring av selskapsnavn - BIR Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS142022 RS 14/2022 Retningslinjer for tildeling av tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning 7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE