eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 02 24 20220224 24.02.2022 17:15 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO32022 FO 3/2022 Interpellasjon v/Miriam Haavik (AP) - Gatekunst Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO22022 FO 2/2022 Interpellasjon v/Benjamin Jakobsen (AP) - Fastlegekrisen i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO12022 FO 1/2022 Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) Longabryggo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO42022 FO 4/2022 Interpellasjon v/Bård Espelid (AL) - Innbyggers møte med en digital kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92022 PS 9/2022 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22022 PS 2/2022 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS12022 PS 1/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS102022 PS 10/2022 Russlands militære aggresjon mot og i Ukraina Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52022 PS 5/2022 Lavik - Haugland - Kommunale vann- og avløpsledninger - Fullmakter til å gjennomføre ekspropriasjon på gnr. 15 bnr. 5 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82022 PS 8/2022 Suppleringsvalg - varamedlem til utvalg for oppvekst og levekår og kommunestyret - SV Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62022 PS 6/2022 Friområde, Myrane - Programmering og finansiering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32022 PS 3/2022 Retningslinjer og kostnader for etablering av tilskuddsordning for pålegg om tvungen tilknytning til offentlig vann og/eller avløp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72022 PS 7/2022 Godkjenning samarbeidsavtale - samfunnssikkerhet og beredskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42022 PS 4/2022 Tilknytning av abonnenter til Fromreide vassverk SA til kommunalt vann, overtakelse av høydebasseng Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS82022 RS 8/2022 Rapport Konseptstudie Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS42022 RS 4/2022 Utsatt RS - Tjenestelokaler Barneverntjenesten, Biblioteket, NAV og Origo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS62022 RS 6/2022 Utsatt RS - Kommunalt påslag - Opprydding Kollevåg 2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS52022 RS 5/2022 Utsatt RS - Notat angående å se på organisering av drift av grøntareal, parker, nærmiljøanlegg med mer overfor Askøyhallene KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS22022 RS 2/2022 Utsatt RS - Orientering om klage til KOFA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS12022 RS 1/2022 Utsatt RS - Skoler Erdal - Løypemelding etter vedtak 50/21 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS72022 RS 7/2022 Utsatt RS - Oppfølging vedtak Kvalitetsmelding barnevern 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS112022 RS 11/2022 Oppfølging av forvaltningsrevisjon bemanning og sykefravær - status handlingsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS102022 RS 10/2022 Tilbakemelding til formannskapet - utviklingssamtale kommunedirektøren 23.11.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS92022 RS 9/2022 Tilbakemelding - Lovlighetskontroll - Askøy - PS 91/21 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS32022 RS 3/2022 Utsatt RS - Redegjørelse - Separate garderobefasiliteter "større prosjekter" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE