eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 04 03 20140403 03.04.2014 17:15 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS302014 PS 30/2014 Demning Askevann - Mølledammen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS332014 PS 33/2014 Møtekalender høst 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS312014 PS 31/2014 Tilskudd til private ved tilknytning til kommunalt ledningsnett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS282014 PS 28/2014 Regionalt samarbeid om lindrende og intermediære helsetjenester Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342014 PS 34/2014 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262014 PS 26/2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252014 PS 25/2014 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272014 PS 27/2014 Plan 302 - Juvik småbåthavn - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392014 PS 39/2014 Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Ansattes arbeidsreglement og oppgaveforståelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382014 PS 38/2014 Interpellasjon v/Arild Raftevoll (V) - Kollektivstrategi for Hordaland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362014 PS 36/2014 Interpellasjon v/Tore-Christian Gjelsvik (AP) - Drift og vedlikehold av nye kunstgressbaner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292014 PS 29/2014 Skogvikmyrane Gbnr 4/408 - Videre bruk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322014 PS 32/2014 Kommunale selskaper - Generell fullmakt ordfører Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS372014 PS 37/2014 Interpellasjon v/ Arild Raftevoll (V) - Reguleringsplanen for Sjølivet i Florvåg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352014 PS 35/2014 Plan 357 - Gunlafjellet - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS52014 RS 5/2014 Status salg kommunal eiendom pr 21.02.2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS92014 RS 9/2014 Suppleringsvalg Kommunestyrets varaliste. FRP og V Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS122014 RS 12/2014 Praktisering av møteoffentlighet/lukking av dører Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS112014 RS 11/2014 Veiledning for folkevalgte politikeres praktisering av habilitet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS102014 RS 10/2014 Kommunestyremøtet 19.06.2014 - flyttes til 18.06.2014? Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS72014 RS 7/2014 Fagopplæringen i Askøy Kommune - Årsrapport 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS62014 RS 6/2014 Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS82014 RS 8/2014 Årsrapport 2013 - Frivillighetssentralen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE