eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst og levekår Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 09 22 20210922 22.09.2021 09:00 Rådhuset Kommunestyresalen Utvalg for oppvekst og levekår
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO112021 FO 11/2021 Interpellasjon v/Rafael Cobo Garrido (SV) - Selvmordsforebygging tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO122021 FO 12/2021 Spørrerunden UOL 22.09.21 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482021 PS 48/2021 Valg av politisk representant til samarbeidsutvalg i Hanøy/Ramsøy barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442021 PS 44/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472021 PS 47/2021 Ny forskrift som vil redusere plastforurensingen fra kunstgressbaner med gummigranulat - hva betyr det for Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462021 PS 46/2021 Høring - Storberget-utvalgets rapport "Du er henta" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492021 PS 49/2021 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452021 PS 45/2021 Kulturminneplan - Handlingsplan for kulturminner 2021-2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432021 PS 43/2021 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1502021 RS 150/2021 Forvaltningsrevisjon "Trygt og godt skolemiljø" - statusrapport august 2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1532021 RS 153/2021 Høring – Pakkeforløp hjem for kreftpasienter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1392021 RS 139/2021 Høring - Forslag til endringer i sosialtjenesteloven §§ 18 og 22 om søknad om og utbetaling av økonomisk stønad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1272021 RS 127/2021 Høring - Endringer alkoholloven og alkoholforskriften – Innføring av fleksibilitet i grensen for alkoholinnhold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1562021 RS 156/2021 Orientering om brukerundersøkelse gjennomført av Integrerings-og Mangfolds Direktoratet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1552021 RS 155/2021 Løypemelding bosetting av flyktninger 2021. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1292021 RS 129/2021 Furuly barnehage - Referat fra samarbeidsutvalg - 7.6.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1302021 RS 130/2021 Ask barnehage - Referat fra samarbeidsutvalg - 2.6.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1312021 RS 131/2021 Tildelingsbrev fra Stiftelsen Fargespill 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1332021 RS 133/2021 Tildeling - tilskudd til sang og musikk (ASM) - 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1342021 RS 134/2021 Innvilget driftstilskudd - museumssamlinger og kulturminner 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1402021 RS 140/2021 Tildeling spillemidler 2021 - Anleggsnr 60224 - Siglingavatnet Nordrestien del III Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1412021 RS 141/2021 Tildeling spillemidler 2021 - Anleggsnr 60223 - Siglingavatnet Nordrestien del II Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1422021 RS 142/2021 Tildeling spillemidler 2021 - Anleggsnr 19793 - Hetlevik IL fotballbane Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1432021 RS 143/2021 Høring - Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1492021 RS 149/2021 Samarbeidsavtale IKKUS - signert Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1482021 RS 148/2021 Innvilget tilskudd - Lokal kultur og idrettsaktivitet 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1472021 RS 147/2021 Høring - Forskrift for tilskudd til frivilligsentraler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1462021 RS 146/2021 Rettelse av formulering i høringsnotat. 21/3571 Høring - Forskrift for tilskudd til frivilligsentraler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1452021 RS 145/2021 Delvis innvilget Inkluderingstilskudd 2021 - Hetlevik Idrettslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1442021 RS 144/2021 Delvis innvilget Inkluderingstilskudd 2021 - Strusshamn Skoles Musikklag, korps Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1382021 RS 138/2021 Delvis innvilget Inkluderingstilskudd 2021 - Askøy Fotballklubb Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1372021 RS 137/2021 Delvis innvilget Inkluderingstilskudd 2021 - Follese Fotballklubb Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1362021 RS 136/2021 Høring - Forslag til endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT-standarder i helse og omsorg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1352021 RS 135/2021 Tildeling spillemidler 2021 - Anleggsnr 70219 - Ramsøy grendahus, klubbhus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1322021 RS 132/2021 Tildeling spillemidler 2021 - Anleggsnr 75009 - Florvåg barneskole, flerbruksanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1282021 RS 128/2021 Tildeling spillemidler 2021 - Anleggsnr 54355 - Siglingavatnet, Sørestien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1262021 RS 126/2021 Tildeling spillemidler 2021 - Anleggsnr 60222 - Siglingavatnet, Nordrestien del I Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1252021 RS 125/2021 Prosjekt Innbyggermedvirkning - Etablering av innbyggerpanel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1512021 RS 151/2021 Oppfølging av innbyggere med familie, slekt og venner i Afghanistan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1582021 RS 158/2021 AKRA Infoskriv - Frifond restart Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1242021 RS 124/2021 Høring - Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler helsesaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1232021 RS 123/2021 Høring - Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1222021 RS 122/2021 Høring - Forslag til endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1212021 RS 121/2021 Høring - Forslag til forskrift om investeringstilskudd til trygghetsboliger fra Husbanken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1202021 RS 120/2021 Tildeling spillemidler 2021 - Anleggsnr 72166 - Askøy Forum, løpedekke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1192021 RS 119/2021 Tildeling - Driftstilskudd til Askøy sang og musikksamskipnad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1182021 RS 118/2021 Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1172021 RS 117/2021 Høring - Forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1162021 RS 116/2021 Delvis innvilget Inkluderingstilskudd - Strusshamn Skoles Musikklag, drilltropp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1572021 RS 157/2021 Løypemelding Program Inkludering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1152021 RS 115/2021 Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1142021 RS 114/2021 Høring - Forslag om endringer i tobakksskadeloven med forskrifter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1132021 RS 113/2021 Tilsagn om momskompensasjon - Nordsiden IL Askøy - Træet idrettsbane, Idrettshus - Anleggsnr 17607 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1542021 RS 154/2021 Referat styremøte Askøy Frivilligsentral 27.05.2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1522021 RS 152/2021 Høring – Forslag til endring i Forskrift om kommunal pasient- brukerregister Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1122021 RS 112/2021 Fordeling av kulturmidlene 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1102021 RS 110/2021 Referat Styremøte Askøy Frivilligsentral 10.02.2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1092021 RS 109/2021 Delvis innvilget Inkluderingstilskudd 2021 - Vestsiden-Askøy Idrettslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1112021 RS 111/2021 Delvis innvilget Inkluderingstilskudd 2021 - Askøy Håndballklubb Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE