eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst og levekår Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 11 03 20211103 03.11.2021 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for oppvekst og levekår
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO152021 FO 15/2021 Spørrerunden UOL 03.11.21 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642021 PS 64/2021 Utredning av skateparker etter vedtak 50/21 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652021 PS 65/2021 Forslag til Forskrift om folkevalgtes rett til utgiftsdekning, godtgjøring og velferdsgoder i Askøy kommune - offentlig høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632021 PS 63/2021 Kvalitetsmelding skole 2021 - Saksfremlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662021 PS 66/2021 Prioritering av innkomne søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672021 PS 67/2021 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622021 PS 62/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612021 PS 61/2021 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1712021 RS 171/2021 Høring - Forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1762021 RS 176/2021 Referat fra møte 5.10.21 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1692021 RS 169/2021 Status strategi post korona pr. oktober 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1702021 RS 170/2021 Høring - Forslag til forskrift om overgangsregler - barnevernsreform Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1752021 RS 175/2021 Møtereferat ungdommens kommunestyre 04.10.21 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1682021 RS 168/2021 Mobbeombudet Vestland - årsmelding 2020/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1782021 RS 178/2021 notat angående å se på organisering av drift av grøntareal, parker, nærniljøanlegg med mer overfor Askøyhallene KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1772021 RS 177/2021 Referat styremøte Askøy Frivilligsentral 01.09.2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1742021 RS 174/2021 Tveit barnehage - Referat fra samarbeidsutvalg - 4.10.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1732021 RS 173/2021 Innvilget tilskudd - Lokal kultur og idrettsaktivitet 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1722021 RS 172/2021 Høring - forskrift for tilskudd til frivilligsentraler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE