eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 300 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/6770 20220616 16.06.2022 Utgående brev Gbnr 15/179 - 2. gangs melding til tinglysing Kartverket Eiendomsdivisjonen EPHORTE
2016/5869 20220616 16.06.2022 Inngående brev Gbnr 42/15 m.fl. - B.f. Vestre Skansen - Purring på prosjektering om grunnvannsnivå oppstrøms borehull for spillvannsledning Rune Nordahl Entreprenørforretning AS EPHORTE
2022/4304 20220616 16.06.2022 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 23.05.2022-30.05.2022 - Sektor helse og omsorg ***** EPHORTE
2022/4304 20220616 16.06.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/4304 20220616 16.06.2022 Utgående brev Revidert arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/1005 20220616 16.06.2022 Inngående brev Vitnemål ***** EPHORTE
2018/7469 20220616 16.06.2022 Utgående brev Gbnr 8/6, 1048, 1057 - B.f. Bjørkelivegen, Kvernhusdalen - Resterende avvik VA Bono Bolig AS EPHORTE
2021/3254 20220615 15.06.2022 Utgående brev Gbnr 37/90 - Tillatelse til fradeling av boligtomt FAUSKANGER BYGG AS EPHORTE
2021/8666 20220615 15.06.2022 Utgående brev Gbnr 3/130 - Pålegg om tilknytning til offentlig vannledning - Askvegen 279 Sigurd Bergersen EPHORTE
2022/2668 20220614 14.06.2022 Utgående brev Etablering av fortau i Kvernhusdalen - Behov for grunnavtaler NEDRE KLEPPE AS EPHORTE
2022/2668 20220614 14.06.2022 Utgående brev Gbnr 9/17 - Ettersender brev vedrørende grunnerverv Nedre Kleppe AS EPHORTE
2022/2668 20220614 14.06.2022 Inngående brev Gbnr 9/51 - Aksepterer tilbud - Etablering av fortau i Kvernhusdalen - behov for grunnavtaler Trygve Holgersen EPHORTE
2022/2668 20220614 14.06.2022 Utgående brev Etablering av fortau i Kvernhusdalen - Behov for grunnavtaler - Gbnr 8/302 Lasse Schrøder Sleire EPHORTE
2022/3128 20220614 14.06.2022 Inngående brev Gbnr 12/1129 - Tilleggsinformasjon Hilleren Prosjektering AS EPHORTE
2022/2653 20220614 14.06.2022 Utgående brev Arbeidsavtale 100 % - Florvåg skole ***** EPHORTE
2022/2668 20220614 14.06.2022 Utgående brev Etablering av fortau i Kvernhusdalen - behov for grunnavtaler - Gbnr 9/59 Waldemar Wustrau m.fl. EPHORTE
2022/2668 20220614 14.06.2022 Utgående brev Etablering av fortau i Kvernhusdalen - Behov for grunnavtaler - Gbnr 9/51 Trygve Holgersen EPHORTE
2022/2668 20220614 14.06.2022 Utgående brev Etablering av fortau i Kvernhusdalen - Behov for grunnavtaler - Gbnr 8/94 Helge Olaf Risholm EPHORTE
2022/2668 20220614 14.06.2022 Inngående brev Gbnr 8/94 - Aksepterer tilbud - Etablering av fortau i Kvernhusdalen - Behov for grunnavtaler Helge Olaf Risholm EPHORTE
2022/3431 20220614 14.06.2022 Inngående brev Gbnr 1/183 - E-post - Grøfting tiltak 1/183 Atle Svein Grindheim EPHORTE
2022/2668 20220614 14.06.2022 Inngående brev Gbnr 8/302 - Tilbakemelding - Etablering av fortau i Kvernhusdalen - behov for grunnavtaler Lasse Schrøder Sleire EPHORTE
2021/5758 20220610 10.06.2022 Utgående brev Gbnr 19/428 - Referat fra forhåndskonferanse NHB VEST AS EPHORTE
2022/1936 20220610 10.06.2022 Utgående brev Gbnr 20/1 - Oversendelse av søknad om dispensasjon for uttale STATSFORVALTAREN I VESTLAND m.fl. EPHORTE
2021/8202 20220610 10.06.2022 Utgående brev Gbnr 3/50 - Svar fra ordfører på henvendelse om saksbehandling Berit Marie Eimstad EPHORTE
2022/5307 20220610 10.06.2022 Utgående brev Gbnr 20/22, 172 - Kan ikke gjennomføres som en arealoverføring Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2022/5407 20220610 10.06.2022 Utgående brev Avtale om deltakelse ***** ***** ***** - Gjeldende fra 01.09.2022 ***** EPHORTE
2022/2659 20220610 10.06.2022 Utgående brev Gbnr 22/10 - Utslippstillatelse Asnake Erko EPHORTE
2022/5407 20220610 10.06.2022 Inngående brev Tar imot avtale om deltakelse ***** ***** ***** - Gjeldende fra 01.09.2022 ***** EPHORTE
2022/5307 20220610 10.06.2022 Utgående brev Gbnr 20/22, 172 - Kan ikke gjennomføres som en arealoverføring Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2016/4977 20220610 10.06.2022 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 01.08.2022 - 31.12.2022 - Askøy kulturskole ***** EPHORTE
2022/5407 20220610 10.06.2022 Inngående brev Søknad og CV ***** EPHORTE
2022/5407 20220610 10.06.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** 50 % vikariat ***** EPHORTE
2022/2659 20220610 10.06.2022 Inngående brev Gbnr 22/10 - Tilleggsdokumentasjon Asnake T. Erko EPHORTE
2022/2659 20220610 10.06.2022 Utgående brev Gbnr 22/10 - Ber om ytterligere dokumentasjon Asnake T. Erko EPHORTE
2021/2865 20220609 09.06.2022 Utgående brev Gbnr 8/182 - Pålegg om tilknytning til offentlig vann Rune Knutsen EPHORTE
2022/1545 20220609 09.06.2022 Utgående brev Gbnr 15/498 - Vedrørende søknadsplikt Kurt Ove Solberg EPHORTE
2021/5805 20220609 09.06.2022 Utgående brev Avtale om deltakelse i kommunal legevakt - Gjeldende fra 01.04.2022 ***** EPHORTE
2022/2256 20220609 09.06.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Psykisk helsearbeider 100 % engasjement ***** EPHORTE
2018/2473 20220609 09.06.2022 Utgående brev Ferievikaravtale - 20.06.2022-10.07.2022 - Kleppestø Sykehjem avd 3BC ***** EPHORTE
2022/3220 20220609 09.06.2022 Inngående brev Oversikt over utdannelse og yrkespraksis ***** EPHORTE
2013/6696 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 12/1161 - Ferdigattest Benedikte Tuft Aasen og Øyvind Aasen EPHORTE
2022/1627 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 5/57 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Trond Arild Floen EPHORTE
2022/892 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 14/375/0/42 - Orientering om vedtak - Dispensasjon Kato Kaalaas EPHORTE
2022/3660 20220608 08.06.2022 Inngående brev Plan 16 - Kopi av varslingsdokumenter til nabovarsling Norstrand Eiendomsrådgivning EPHORTE
2022/3660 20220608 08.06.2022 Inngående brev Plan 16 - Varslingsdokumenter for gjennomsyn Norstrand Eiendomsrådgivning EPHORTE
2022/3195 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 3/95 - Oversendelse av referat fra forhåndskonferanse Byggmester Jack Eriksen m.fl. EPHORTE
2022/3323 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 29/11, 13, 55, 156 - Svar på spørsmål om tilkomst til hytter Judith Johansen EPHORTE
2020/3107 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 19/408 - Foreløpig svarbrev NORSTRAND EIENDOMSRÅDGIVNING AS EPHORTE
2022/1363 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 9/347 - Orientering om vedtak - Dispensasjon JMN PLAN OG ARKITEKTTUR AS EPHORTE
2020/1899 20220608 08.06.2022 Inngående brev Plan 518 - Situasjonskart Pro Invenia EPHORTE
2022/3838 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 7/251 - Foreløpig svarbrev NORSTRAND EIENDOMSRÅDGIVNING AS EPHORTE
2016/6403 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 12/923 - Svar på henvendelse - Felling av trær Elin Christiansen EPHORTE
2018/539 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 5/214 - Sak avsluttes - Rammetillatelse bortfalt ABCHUS AS EPHORTE
2022/2101 20220608 08.06.2022 Internt notat Gbnr 1/143 - Uttale miljø og landbruk Kjetil Hindenes Andås EPHORTE
2022/2878 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 1/131 - Tilbakemelding vedrørende sak 2022/197 og 2022/2878 - Oppføring av altan og fasadeendring Andreas Tumyr m.fl. EPHORTE
2022/197 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 1/131 - Tilbakemelding vedrørende sak 2022/197 og 2022/2878 - Nabovarsel - Oppføring av altan og fasadeendring Andreas Tumyr m.fl. EPHORTE
2014/6108 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 13/424 - Ferdigattest Rolf Paulsen EPHORTE
2021/5044 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 9/464 - BBB1 - Vedrørende søknad om igangsettingstillatelse Bo Arkitekter AS v/Klaus Bo Christensen EPHORTE
2014/323 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 13/178 - Svar på tilbakemelding Trygve Lauritsen EPHORTE
2020/7004 20220608 08.06.2022 Inngående brev Plan 523 - Spørsmål om støysoner i plankartet Tag arkitekter AS EPHORTE
2022/3512 20220608 08.06.2022 Inngående brev Gbnr 12/145/32 - Tilleggsinformasjon - Nabovarsel Jan Harold Ellingsen EPHORTE
2020/7177 20220608 08.06.2022 Inngående brev Plan XXX - Gbnr 37/1 m.fl. - Svar på spørsmål om videreføring av plansak for masseuttak på Mjølkevikvarden Asplan Viak EPHORTE
2022/3660 20220608 08.06.2022 Utgående brev Plan 16 - Tilbakemelding på varslingsdokumenter Norstrand Eiendomsrådgivning EPHORTE
2022/5277 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 13/307 - VA-anlegg - Svar på henvendelse Frode Fjeldstad EPHORTE
2018/6691 20220608 08.06.2022 Utgående brev Plan 513 - Referat fra underveismøte Eivind Iden Berge m.fl. EPHORTE
2022/4858 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 10/915 - Svar på registrering av tiltak Even Sandtorv Hansen EPHORTE
2018/5609 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 1/136 - Sak avsluttes Niels Torp AS Arkitekter MNAL EPHORTE
2019/459 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 18/230 - Igangsettingstillatelse HILLEREN PROSJEKTERING AS EPHORTE
2021/3507 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 7/575 - Ber om tilbakemelding Frode Fjell og Else-Gunn B. Fjell EPHORTE
2017/6128 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 8/1028 - Behov for tilleggsdokumentasjon Ravnanger Hus AS EPHORTE
2014/2144 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 7/861 - Manglende brukstillatelse / ferdigattest Ståle Emil Ellingsen EPHORTE
2021/3845 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 20/7 - Ferdigattest FRØILAND BYGG SKADE AS EPHORTE
2014/2777 20220608 08.06.2022 Utgående brev Bekreftelse på stillingsendring - Gjeldene fra 01.07.2022 ***** EPHORTE
2021/8788 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 42/299/0/1, 2 - Ferdigattest Merlin Kraus EPHORTE
2020/6572 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 29/184 - Ferdigattest Hildegunn Fromreide EPHORTE
2022/3013 20220608 08.06.2022 Inngående brev Gbnr 10/22 - E-postadresse til tiltakshaver Bergen Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2022/3548 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 3/152 - Oversendelse av dispensasjon for uttale STATSFORVALTAREN I VESTLAND m.fl. EPHORTE
2020/1585 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 20/281 - Ferdigattest Andreas Fosse EPHORTE
2021/4416 20220608 08.06.2022 Inngående brev Gbnr 21/37 - Bekreftelse på Jordlovsbehandling Cecilie Andersson EPHORTE
2022/3185 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 20/211 - Referat fra forhåndskonferanse Marianne Stanghelle EPHORTE
2019/1811 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 13/174 - Svar på registrering av tiltak Ørjan Orvedal EPHORTE
2018/982 20220608 08.06.2022 Internt notat Gbnr 34/10 - Kulturminnefaglig uttale Britt Maren Troland EPHORTE
2020/7004 20220608 08.06.2022 Utgående brev Plan 523 - Svar på spørsmål om støysoner i plankartet TAG arkitekter AS EPHORTE
2022/3096 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 18/577 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Roy Angeltveit EPHORTE
2017/7692 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 19/129 - Arkivering av ufullstendig søknad Elisabeth Evans EPHORTE
2020/7304 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 38/24 m.fl. - Beslutning om utsatt frist Asplan Viak AS EPHORTE
2015/2725 20220608 08.06.2022 Utgående brev Plan 417 - Uttale til VAO - Rammeplan Geoplan AS EPHORTE
2021/7617 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 13/348 - Oversendelse av søknad for uttale STATSFORVALTAREN I VESTLAND m.fl. EPHORTE
2018/9290 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 16/98 - Sak avsluttes - Rammetillatelse bortfalt ASPLAN VIAK AS EPHORTE
2020/3107 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 19/408 - Svar på spørsmål om nabovarsel og vedtak Torbjørn Fauskanger EPHORTE
Ingen tilgang 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 6/13 - Tilbakemelding vedrørende feil bnr Comfort Askøy EPHORTE
2022/3548 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 3/152 - Foreløpig svarbrev David Glatved Ingolfsen EPHORTE
2020/1899 20220608 08.06.2022 Utgående brev Plan 518 - Ber om riktig situasjonskart Pro Invenia EPHORTE
2015/2725 20220608 08.06.2022 Inngående brev Plan 417 - Vedrørende SOSI - fil Geoplan AS EPHORTE
2022/3421 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 7/613 - Oversending av referat fra forhåndskonferanse - Ny idrettshall Olaug Rabben m.fl. EPHORTE
2018/982 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 34/10 - Oversending av uttale Norstrand Eiendomsrådgivning EPHORTE
2015/2725 20220608 08.06.2022 Utgående brev Plan 417 - Tilbakemelding vedrørende valg av SOSI - kode Geoplan As EPHORTE
2022/3512 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 12/145/0/32 - Referat fra forhåndskonferanse Jan Harold Ellingsen EPHORTE
2022/3832 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 4/306 - Tillatelse til tiltak COPLAN AS m.fl. EPHORTE
2022/3442 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 29/9 - Tillatelse til tiltak FOCUS AS EPHORTE
2022/2195 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 4/325 - Tillatelse til tiltak NORSTRAND EIENDOMSRÅDGIVNING AS EPHORTE
2022/2395 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 0/0 - Ber om redegjørelse Technogarden Engineering Resources AS EPHORTE
2018/8262 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 31/158 - Sak avsluttes - Rammetillatelse bortfalt RAVNANGER HUS AS m.fl. EPHORTE
2021/6443 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 42/14, 6 ,101 - Orientering om mottatt klage Signe Marie Halvorsen EPHORTE
2015/4392 20220608 08.06.2022 Utgående brev Plan 414 - Forlengelse av merknadsfrist og forslag til møtedato Rita Dora Olsen EPHORTE
2019/5695 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 12/45, 381 - Arkivering av ufullstendig søknad ANLEGG VEST AS EPHORTE
2020/2937 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 18/582 - Arkivering av ufullstendig søknad Christine Lysvold Pace EPHORTE
2021/1254 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 4/1170 - Midlertidig brukstillatelse Andreas Antonsen EPHORTE
2017/5754 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 10/940 - Svar på spørsmål om gebyr og krav til ny søknad Marius Folkedal EPHORTE
2022/3421 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 7/613 - Forhåndskonferanse - Ny idrettshall ASPLAN VIAK AS EPHORTE
2015/2725 20220608 08.06.2022 Internt notat Plan 417 - Næringsområde - Del av gbnr 18/2 - Kollevåg - Uttale til VAO - Rammeplan Stein Are Høviskeland EPHORTE
2020/6585 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 27/4 - Ferdigattest Britt Eva F Brurås EPHORTE
2022/1701 20220608 08.06.2022 Internt notat Gbnr 29/61 - Ber om uttalelse Målfrid Eide EPHORTE
2022/1938 20220608 08.06.2022 Inngående brev Gbnr 12/118 - Status i sak JMN - Plan & arkitektur AS EPHORTE
2022/5277 20220608 08.06.2022 Inngående brev Gbnr 13/307 - VA-anlegg - Tilbakemelding på henvendelse Frode Fjeldstad EPHORTE
2022/3013 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 10/22 - Tilleggsdokumentasjon VESTLAND FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2022/3185 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 20/211 - Referat fra forhåndskonferanse Marianne Stanghelle EPHORTE
2021/4780 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 16/438 - Ferdigattest Ingvard Tveit EPHORTE
2020/6506 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 38/29 - Ferdigattest TELENOR INFRA AS EPHORTE
2022/3236 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 8/271 - Foreløpig svarbrev Hein Hillersøy EPHORTE
2020/7004 20220608 08.06.2022 Inngående brev Plan 523 - Spørsmål om frisiktsonen - Veggrunn og eiendomsgrensen Tag arkitekter AS EPHORTE
2020/7177 20220608 08.06.2022 Utgående brev Plan XXX - Gbnr 37/1 m.fl. - Spørsmål om videreføring av plansak for masseuttak på Mjølkevikvarden Asplan viak EPHORTE
2021/6004 20220608 08.06.2022 Inngående brev Plan 528 - Planleveranse - Del 2 JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
2020/1988 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 5/201 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse Frida Ristesund Rudi EPHORTE
2020/6727 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 14/70 - Oversendelse av klagesak STATSFORVALTAREN I VESTLAND EPHORTE
2014/323 20220608 08.06.2022 Utgående brev Gbnr 13/178 - Ber om redegjørelse Trygve Lauritsen EPHORTE
2018/6545 20220608 08.06.2022 Inngående brev Plan 506 - Revidert planforslag til offentlig ettersyn og høring JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
2020/7004 20220608 08.06.2022 Utgående brev Plan 523 - Svar på spørsmål om frisiktsonen - Veggrunn og eiendomsgrensen - Utvidet frisiktsone TAG arkitekter AS EPHORTE
2021/5044 20220608 08.06.2022 Inngående brev Gbnr 9/464 - BBB1 - Tilbakemelding vedrørende igangsettingstillatelse - Gjelder kun sprengning og grunnarbeid Bo Arkitekter AS EPHORTE
2017/4937 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 6/740 - Orientering om befaring Oddrun Drange m.fl. EPHORTE
2020/8204 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 4/752 - Ferdigattest ØRIB EIENDOM AS EPHORTE
2014/3875 20220607 07.06.2022 Utgående brev Plan 390 - Avslutting av sak Mestergruppen EPHORTE
2013/10321 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 12/787 - Ferdigattest Leif Gunnar Pedersen EPHORTE
2013/7294 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 30/54 - Avslutning av sak ADELE ZINE MARIE JAUNN m.fl. EPHORTE
2018/5544 20220607 07.06.2022 Inngående brev Plan 16 - Planutkast Omega areal EPHORTE
2014/4703 20220607 07.06.2022 Utgående brev Plan 391 - Tilbakemelding på nytt parkeringsgrep Tippetue arkitekter AS EPHORTE
2018/7829 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 15/346/0/5, 6 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse Ravnanger Gruppen AS EPHORTE
2022/2182 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 14/104 - Igangsettingstillatelse NORSTRAND EIENDOMSRÅDGIVNING AS EPHORTE
2016/6589 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 8/47 m.fl. - Ferdigattest Askøy kommune - Kommunalteknisk avdeling EPHORTE
2014/1654 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 7/762 - Tilbakemelding - Klage på saksbehandling Helge Kvale EPHORTE
2022/2127 20220607 07.06.2022 Inngående brev Gbnr 20/7 - Tilleggsdokumentasjon Focus AS EPHORTE
2018/2221 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 7/379 - Behov for tilleggsdokumentasjon Ørjan Torgersen EPHORTE
2017/4937 20220607 07.06.2022 Inngående brev Gbnr 6/740 - Plan 283 - Nedre Hagen - Kobberåsen - Merknader til søknad om ekspropriasjon Harris Advokatfirma AS EPHORTE
2021/7682 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 10/902 - Igangsettingstillatelse TAKSTMANN ØYSTEIN EIDE EPHORTE
2022/1701 20220607 07.06.2022 Inngående brev Gbnr 29/61 - Uttale - Bergen Havn Farvannsforvaltning IKS Bergen Havn Farvannsforvaltning IKS EPHORTE
2022/4255 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 15/235 - Tilbakemelding på henvendelse Stig Woxholt EPHORTE
2018/5544 20220607 07.06.2022 Utgående brev Plan 16 - Møteinnkalling Omega areal EPHORTE
2019/4422 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 8/664 - Oversendelse av matrikkelbrev Andreas V Andersen m.fl. EPHORTE
2022/2225 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 4/278 - Vedrørende søknad om ferdigattest Asgeir Vikhagen EPHORTE
2022/2377 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 4/424 - Oversendelse av dispensasjon for uttale STATSFORVALTAREN I VESTLAND m.fl. EPHORTE
2022/3170 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 7/80 - Oversending av referat fra forhåndskonferanse DNV m.fl. EPHORTE
2021/5509 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 15/315 - Igangsettingstillatelse RAVNANGER HUS AS EPHORTE
2021/333 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 1/20 - Tilbakemelding vedrørende oversendelse av klagesak STATSFORVALTAREN I ROGALAND EPHORTE
2017/4937 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 6/740 - Orientering om befaring HARRIS ADVOKATFIRMA AS EPHORTE
2022/3513 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 3/30 - Behov for tilleggsdokumentasjon Magnus Ellingsen EPHORTE
2022/1319 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 19/376 - Varsel om uavhengig kontroll Aasebø Sag AS EPHORTE
2017/4371 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 12/1749 - Arkivering av byggesak - Tillatelse utgått JMN PLAN OG ARKITEKTTUR AS EPHORTE
2013/5925 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 42/15 - Beslutning om ikke å gi utsatt frist JMN PLAN OG ARKITEKTTUR AS EPHORTE
2022/3605 20220607 07.06.2022 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTE
2018/2221 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 7/379 - Svar på henvendelse - Fasadetegninger av bolig Bodil Skiftesvik EPHORTE
2021/6004 20220607 07.06.2022 Inngående brev Plan 528 - Planleveranse - Del 1 JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
2017/4937 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 6/740 - Plan 283 - Svar på mail med merknader til søknad om ekspropriasjon Harris Advokatfirma AS EPHORTE
2021/8441 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 7/410 - Igangsettingstillatelse RAVNANGER HUS AS EPHORTE
2022/2225 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 4/278 - Ferdigattest VARME AS EPHORTE
2021/4770 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 21/91 - Foreløpig svarbrev klage Rolf Nøstdahl EPHORTE
2022/2225 20220607 07.06.2022 Inngående brev Gbnr 4/278 - Svar på mangelskriv Øystein Anfinsen EPHORTE
2022/2225 20220607 07.06.2022 Inngående brev Gbnr 4/278 - Bekreftelse på overlevert dokumentasjon Varme As EPHORTE
2021/4841 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 15/145 - Avslutning av sak Caroline Wangui Mathisen EPHORTE
2018/2221 20220607 07.06.2022 Inngående brev Gbnr 7/379 - Tilbakemelding - Behov for tilleggsdokumentasjon Ørjan Torgersen EPHORTE
2022/3560 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 15/74 - Foreløpig svarbrev ***** EPHORTE
2018/5544 20220607 07.06.2022 Utgående brev Plan 16 - Forslag til møtedato Omega areal EPHORTE
2022/2225 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 4/278 - Mangelskriv Øystein Anfinsen EPHORTE
2021/9069 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 18/52 - Oversendelse av dispensasjon for uttale STATSFORVALTAREN I VESTLAND m.fl. EPHORTE
2021/8705 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 3/305 - Varsel om tvangsmulkt - Askvegen 261 Blom Settefisk A/S EPHORTE
2018/5544 20220607 07.06.2022 Inngående brev Plan 16 - Info om videre planarbeid før møte - Gbnr 12/1744 Omega areal EPHORTE
2018/2221 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 7/379 - Stoppordre Ørjan Torgersen EPHORTE
2021/5509 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gnr 15/315 - Rammetillatelse RAVNANGER HUS AS EPHORTE
2017/1986 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 1/769 - Svar på henvendelse vedrørende mulig ulovlighet ADVOKAT BAKLUND CBA EPHORTE
2022/2127 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 20/7 - Tillatelse til tiltak FOCUS AS EPHORTE
2022/3170 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 7/80 - Referat fra forhåndskonferanse VESTLAND FYLKESKOMMUNE - SKYSS EPHORTE
2022/3218 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 18/76 - Svar på henvendelse - Tilbygg til hytte og garasje Erik Tvedt EPHORTE
2013/2143 20220603 03.06.2022 Utgående brev Tilbakemelding - Skriftlig tilsyn med kommunen sin forvaltning av introduksjonsloven - Krav om individuell plan. FYLKESMANNEN I HORDALAND EPHORTE
2013/2143 20220603 03.06.2022 Utgående brev Tilbakemelding på tilsyn med introduksjonslovens §§ 6 og 19 - Individuell plan Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
Ingen tilgang 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 12/1174 - Tilbakemelding - Tilknytningsavgift Marikoven Brygge EPHORTE
2021/245 20220603 03.06.2022 Inngående brev Øvre Kleppe barnehage - Oversendelse dokumenter etter befaring Ø.Kleppe Barnehage EPHORTE
2021/3492 20220603 03.06.2022 Internt notat Gbnr 15/583 m.fl. - Uttale miljø og landbruk - Veistrekning del 3 Kathrine Rosmer Hovden EPHORTE
2021/245 20220603 03.06.2022 Inngående brev Rapport på radon måling og tiltak i forbindelse med dagslys og gulvvarme Ø.Kleppe Barnehage EPHORTE
2021/245 20220603 03.06.2022 Inngående brev Rutine hvis ansatte må på do og rutine for fingarderobe Ø.Kleppe Barnehage EPHORTE
2020/2190 20220603 03.06.2022 Inngående brev Leveranse anbudsgrunnlag til gjennomgang Rambøll EPHORTE
2021/245 20220603 03.06.2022 Inngående brev Tiltak for indirekte dagslys Ø.Kleppe Barnehage EPHORTE
2019/1438 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 10/140, 209 - Ber om tilleggsinformasjon Kjersti Follesøy EPHORTE
2020/2190 20220603 03.06.2022 Inngående brev Refererat - Møte 21.04.2022 Rambøll EPHORTE
2022/333 20220603 03.06.2022 Inngående brev Analyserapport MHV - Uke 16 Eurofins Environment EPHORTE
2022/337 20220603 03.06.2022 Inngående brev Analyserapport - Uke 17 Eurofins Environment EPHORTE
2018/3514 20220603 03.06.2022 Utgående brev Status 2 - Oppdaterte reklamasjonslister Fyllingen Maskin EPHORTE
2021/245 20220603 03.06.2022 Utgående brev Tilbakemelding- Tiltak for utbedring av indirekte dagslys Øvre Kleppe Barnehage EPHORTE
2018/3514 20220603 03.06.2022 Utgående brev Behov for uttale til reklamasjonsliste - innvendig kamerainspeksjon Multiconsult EPHORTE
2022/3098 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 10/36 - Oppsummering fra veiledningsmøte Montem m.fl. EPHORTE
2022/333 20220603 03.06.2022 Inngående brev Analyserapport B-prøver kommunalt nett - Uke 14 Eurofins Environment EPHORTE
2022/1381 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 13/629 - Tilbakemelding på forespørsel om veiledningsmøte - Vedrørende reguleringsplanen og innkjørsel til eiendommen Anders Jamne EPHORTE
2018/3514 20220603 03.06.2022 Utgående brev Bekreftelse - Høyder S45 Fyllingen Maskin EPHORTE
2022/2712 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 18/550 - Svar på spørsmål om fasadeendring Christopher Donné EPHORTE
2013/3332 20220603 03.06.2022 Utgående brev Plan 388 - Etterlyser revidert plankart JMN Plan & Arkitektur EPHORTE
2021/7191 20220603 03.06.2022 Inngående brev Plan 211 - Forslag til bestemmelse for hensynssone - Kulturminne Holon AS EPHORTE
2021/3225 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 19/14 - Forslag til møtedato OK Arkitekter EPHORTE
2020/2190 20220603 03.06.2022 Inngående brev Merknad - Referat - Møte 21.04.2022 Norconsult EPHORTE
2018/3514 20220603 03.06.2022 Utgående brev Korrespondanse - Ventiler til anlegget Fyllingen Maskin EPHORTE
2020/2190 20220603 03.06.2022 Utgående brev Bekreftelse AK - Tilbud miljøsaneringsrapport Norconsult EPHORTE
2022/181 20220603 03.06.2022 Utgående brev Plan 4 - Reguleringsendring godkjent for varsling JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
2022/333 20220603 03.06.2022 Inngående brev Analyserapport Askøy Kommune VA - Uke 15 Eurofins Environment EPHORTE
2022/333 20220603 03.06.2022 Inngående brev Analyserapport MHV - Uke 17 Eurofins Environment EPHORTE
2022/333 20220603 03.06.2022 Inngående brev Analyserapport VA - Uke 17 Eurofins Environment EPHORTE
2022/334 20220603 03.06.2022 Inngående brev Analyserapport - Uke 17 Eurofins Environment EPHORTE
2018/3514 20220603 03.06.2022 Inngående brev Status - Oppdaterte reklamasjonslister - Lenke Fyllingen Maskin EPHORTE
2022/333 20220603 03.06.2022 Inngående brev Analyserapport VA - Uke 18 Eurofins Environment EPHORTE
2018/3514 20220603 03.06.2022 Utgående brev Korrespondanse - Omlegging Mølledalen A-Stab EPHORTE
2021/8908 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 6/625 - Svar på telefonhenvendelse Ragnhild Fossheim EPHORTE
2018/3514 20220603 03.06.2022 Utgående brev Merknad - Refusjon av kostnader Vestland fylkeskommune EPHORTE
2018/3514 20220603 03.06.2022 Utgående brev Merknad 2 - Refusjon av kostnader Vestland fylkeskommune EPHORTE
2018/3514 20220603 03.06.2022 Inngående brev Vedlegg til faktura - A-Stab ***** EPHORTE
2020/2190 20220603 03.06.2022 Inngående brev Miljøsaneringsrapport Norconsult EPHORTE
2022/340 20220603 03.06.2022 Inngående brev Analyserapport - Uke 17 Eurofins Environment EPHORTE
2022/333 20220603 03.06.2022 Inngående brev Analyserapport VA - Uke 16 Eurofins Environment EPHORTE
2018/3514 20220603 03.06.2022 Utgående brev Forespørsel - Mengdeliste - Erdal skole-Grensedalen APS Hawkeye EPHORTE
2018/3514 20220603 03.06.2022 Inngående brev Merknad - Flytting av S45B A-Stab EPHORTE
2022/335 20220603 03.06.2022 Inngående brev Analyserapport - Uke 17 Eurofins Environment EPHORTE
2022/333 20220603 03.06.2022 Inngående brev Analyserapport MHV - Uke 18 Eurofins Environment EPHORTE
2018/3514 20220603 03.06.2022 Inngående brev Status - Oppdaterte reklamasjonslister Fyllingen Maskin EPHORTE
2021/245 20220603 03.06.2022 Utgående brev Svar - Rapport på radon måling og tiltak i forbindelse med dagslys og gulvvarme Øvre Kleppe Barnehage EPHORTE
2020/2190 20220603 03.06.2022 Inngående brev Bekreftelse - Tilbud miljøsaneringsrapport Norconsult EPHORTE
2021/4155 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 6/720 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Jørgen David Meland EPHORTE
2018/3514 20220603 03.06.2022 Inngående brev Korrespondanse - Måleapparat Multiconsult EPHORTE
2018/3514 20220603 03.06.2022 Inngående brev Flytting av S45B A-Stab EPHORTE
2018/3514 20220603 03.06.2022 Utgående brev Korrespondanse - Midlertidig erverv - Mølledalen Fyllingen Maskin EPHORTE
2022/2100 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 10/888 - Tillatelse til tiltak TARGET CONSULTING AS EPHORTE
2021/245 20220603 03.06.2022 Utgående brev Tilbakemelding - Rutine hvis ansatte må på do og rutine for fingarderobe Øvre Kleppe Barnehage EPHORTE
2021/245 20220603 03.06.2022 Utgående brev Korrespondanse - Tiltak for utbedring av indirekte dagslys Øvre Kleppe Barnehage EPHORTE
2022/333 20220603 03.06.2022 Inngående brev Analyserapport VA - Uke 20 Eurofins Environment EPHORTE
2020/8413 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 17/138 - Tilbakemelding på søknad om endring av tillatelse Norstrand Eiendomsrådgivning EPHORTE
2022/2041 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 19/22 - Avtalt tidspunkt for forhåndskonferanse Hilde Beth Kvalvik EPHORTE
2022/333 20220603 03.06.2022 Inngående brev Analyserapport VA - Uke 19 Eurofins Environment EPHORTE
2021/3225 20220603 03.06.2022 Inngående brev Gbnr 19/14 - Bekreftelse på møtedato OK Arkitekter AS EPHORTE
2013/3332 20220603 03.06.2022 Utgående brev Plan 388 - Tilbakemelding på SOSI-fil JMN Plan & Arkitektur EPHORTE
2018/6381 20220603 03.06.2022 Utgående brev Plan 504 - Svar på fremdrift Bjørn Einar Rogde EPHORTE
2020/8413 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 17/138 - Tilbakemelding om midlertidig brukstillatelse Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2021/6051 20220603 03.06.2022 Inngående brev Svar vedrørende Longabryggo Ragnar Karstein Remme EPHORTE
Ingen tilgang 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 36/16 - Informasjon om tilknytning til kommunale VA ledninger på Abbedissen Ingrid Bergan EPHORTE
2014/1988 20220603 03.06.2022 Utgående brev Brudd med Utdanningsforbundet KS - Kommunesektorens organisasjon EPHORTE
2014/1988 20220603 03.06.2022 Utgående brev Protokoll - Fagforbundet ***** EPHORTE
2014/6701 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 31/35 - Tillatelse til tiltak Straume Byggkompetanse AS EPHORTE
Ingen tilgang 20220603 03.06.2022 Saksframlegg/innstilling Gbnr 14/17 - Søknad om SMIL- midler - Nina Kristi Severinsen EPHORTE
Ingen tilgang 20220603 03.06.2022 Saksframlegg/innstilling Gbnr 14/17 - Søknad om SMIL - midler 2020 - Nina Severinsen EPHORTE
2021/4077 20220603 03.06.2022 Inngående brev Gbnr 12/31 - Ber om oppdatering - . Tilknytning til kommunalt avløp Arkitekthus AS EPHORTE
2018/3514 20220603 03.06.2022 Utgående brev Merknad - Svar - Faktura 22038 Fyllingen Maskin EPHORTE
2022/3181 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 9/337 - Forespørsel om tidspunkt for forhåndskonferanse My Bygg AS EPHORTE
2018/6719 20220603 03.06.2022 Inngående brev Gbnr 12/397 - Redegjørelse vedrørende vannledning Terje Bratli EPHORTE
2018/6381 20220603 03.06.2022 Inngående brev Plan 504 - Ber om status Bjørn Einar Rogde EPHORTE
2022/5331 20220603 03.06.2022 Utgående brev Tilbakemelding - Forespørsel - Fjerne ballbinge Mette Laksy EPHORTE
2018/3514 20220603 03.06.2022 Utgående brev Merknad - Sluttoppgjør VLFK Multiconsult EPHORTE
2020/2190 20220603 03.06.2022 Utgående brev Merknad - Avklaring etter møte med OneSubsea Kepla EPHORTE
2022/3781 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 14/375 - Henvendelse om eventuell reguleringsendring NIPEFJELLET SAMEIE EPHORTE
2021/3225 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 19/14 - Innkalling til oppstartsmøte OK Arkitekter AS EPHORTE
2020/2190 20220603 03.06.2022 Inngående brev Notat - Avklaringer mellom entrepriser - Foreløpig Rambøll EPHORTE
2021/4077 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 12/31 - Ber om oppdatering - Tilknytning til kommunalt avløp Arkitekthus AS EPHORTE
2022/333 20220603 03.06.2022 Inngående brev Analyserapport B-prøver kommunale vannverk - Uke 18 Eurofins Environment EPHORTE
2022/333 20220603 03.06.2022 Inngående brev Analyserapport MHV - Uke 20 Eurofins Environment EPHORTE
2022/333 20220603 03.06.2022 Inngående brev Analyserapport MHV - Uke 21 Eurofins Environment EPHORTE
2022/333 20220603 03.06.2022 Inngående brev Analyserapport VA - Uke 21 Eurofins Environment EPHORTE
2021/4155 20220603 03.06.2022 Inngående brev Gbnr 6/720 - Tilleggsdokumentasjon Jørgen Meland EPHORTE
2017/3601 20220603 03.06.2022 Utgående brev Plan 492 - Informasjonsbrev Erdal barneskole Malin Sture EPHORTE
2021/8436 20220603 03.06.2022 Inngående brev Gbnr 13/141 - Informasjon om videre arbeid Vestland Fylkeskommune EPHORTE
2018/3514 20220603 03.06.2022 Inngående brev Merknad - Faktura 22038 Fyllingen Maskin EPHORTE
2022/2041 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 19/22 - Referat fra forhåndskonferanse Hilde Beth Kvalvik EPHORTE
2018/3514 20220603 03.06.2022 Utgående brev Merknad - Tetthetsprøving Fyllingen Maskin EPHORTE
2018/2221 20220603 03.06.2022 Inngående brev Gbnr 7/379 - Søknad om igangsettingstillatelse Ørjan Torgersen EPHORTE
2018/3514 20220603 03.06.2022 Utgående brev Svar - Henvendelse - Gbnr 4/89 Jan Gundersen EPHORTE
2022/2421 20220603 03.06.2022 Inngående brev Gbnr 12/550 - Tilleggsdokumentasjon 2 Camilla Skarsvåg EPHORTE
2022/2421 20220603 03.06.2022 Inngående brev Gbnr 12/550 - Tilleggsdokumentasjon 3 Camilla Skarsvåg EPHORTE
2015/328 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 5/108 - Endring av tillatelse - Reviderte tegninger Ole-Martin Monsen EPHORTE
2021/3225 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 19/14 - Ber om tilbakemelding på møtedato OK Arkitekter EPHORTE
2022/2421 20220603 03.06.2022 Inngående brev Gbnr 12/550 - Tilleggsdokumentasjon 1 Camilla Skarsvåg EPHORTE
2020/2190 20220603 03.06.2022 Inngående brev Merknad - Eventuell utvidelse av bygning Norconsult EPHORTE
2021/8498 20220603 03.06.2022 Inngående brev Gbnr 15/288 - Henvendelse angående status i saken JMN – plan & arkitektur AS EPHORTE
2021/8498 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 15/288 - Svar på henvendelse angående status i saken JMN – plan & arkitektur AS EPHORTE
2022/3369 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 12/174 - Bygning tilknyttet eiendommen Daniel Gunnarsen EPHORTE
2018/3514 20220603 03.06.2022 Inngående brev Kommentar - Innsigelser del 1 - A-nota Fyllingen Maskin EPHORTE
2022/2374 20220603 03.06.2022 Utgående brev Kommunal kompensasjonsordning 7 - Krav til dokumentasjon for å få utbetalt tilskudd ***** EPHORTE
2022/333 20220603 03.06.2022 Inngående brev Analyserapport MHV - Uke 19 Eurofins Environment EPHORTE
2022/2374 20220603 03.06.2022 Utgående brev Kommunal kompensasjonsordning 7 - Krav til dokumentasjon for å få utbetalt tilskudd ***** EPHORTE
2018/3514 20220603 03.06.2022 Inngående brev Faktura 22038 Fyllingen Maskin EPHORTE
2021/245 20220603 03.06.2022 Inngående brev Vedrørende areal og dagslystilgang Ø.Kleppe Barnehage EPHORTE
2021/8728 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 7/322 - Foreløpig svarbrev klage Endre Angeltveit m.fl. EPHORTE
2021/245 20220603 03.06.2022 Inngående brev Vedrørende huskestativ og lekeareal i gang Ø.Kleppe Barnehage EPHORTE
2021/245 20220603 03.06.2022 Utgående brev Tilbakemelding - Huskestativ og lekeareal i gang Øvre Kleppe Barnehage EPHORTE
2021/3458 20220603 03.06.2022 Inngående brev Gbnr 33/5 - Søknad om skadefelling av hjort Roger Knutsen EPHORTE
2022/3660 20220603 03.06.2022 Utgående brev Plan 16 - Svar på henvendelse om endring av bestemmelser Norstrand Eiendomsrådgivning EPHORTE
2020/6794 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 42/5 - Beregning - Dyretall og gjødsel MERKESVIK GÅRD v/ Kim René Merkesvik EPHORTE
2022/2421 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 12/550 - Referat fra forhåndskonferanse Camilla Skarsvåg EPHORTE
2021/6051 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 14/4, 5, 17, 115 - Tilbakemelding vedrørede klage på manglende svar fra Askøy kommune SIVILOMBUDET STORTINGETS OMBUD FOR KONTROLL MED FORVALTNINGEN EPHORTE
2020/6721 20220603 03.06.2022 Utgående brev Gbnr 7/613, 444, 451, 270 - Midlertidig brukstillatelse for deler av tiltaket VESTLAND FYLKESKOMMUNE EPHORTE