eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 300 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/2535 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 5/89, 382 - Klage - Feil på kommunekart Arvid Floen EPHORTE
2013/1243 20200330 30.03.2020 Inngående brev Kontroll av brannalarm 2020 Honeywell Life Safety AS EPHORTE
2017/5876 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 8/1017 - Spørsmål til tilbakemelding Sandøy Byggservice AS EPHORTE
2019/7686 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innkjøpssamarbeid - Tilgang til avtale- og konkurransemaler Bergen kommune, Innkjøp konsern EPHORTE
2020/2534 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 42/285/0/2- Ber om redegjørelse Peter Hajnal EPHORTE
2020/2441 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 15/55 - Tilbakemelding - Orientering om registrering i matrikkelkartet Olaus Ivar Krøger EPHORTE
2016/6528 20200330 30.03.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTE
2014/6908 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding - Tilsynsrapport og varsel om vedtak om retting - Erdal barneskole Askøy kommune, Teknisk EPHORTE
2013/5994 20200330 30.03.2020 Inngående brev Utvidet frist for høring om vurdering og eksamen Utdanningsdirektoratet EPHORTE
2019/3807 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 42/1 - Tilleggsdokumentasjon JMN – plan & arkitektur as EPHORTE
2020/516 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 18/630 - Tilleggsdokumentasjon JMN – plan & arkitektur AS EPHORTE
2014/5417 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 14/4 - Ber om redegjørelse Oddvar Juvik EPHORTE
2020/804 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 8/345 - Tilleggsdokumentasjon Sandøy Byggservice AS EPHORTE
2020/2529 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 24/127 - Spørsmål om bruksendring av fritidseiendom til helårsbolig Sveinung Christensen EPHORTE
2020/713 20200330 30.03.2020 Inngående brev Orientering om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE
2019/6082 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om jobb ***** EPHORTE
2020/911 20200330 30.03.2020 Inngående brev Utkast til referat fra arbeidsgruppemøte 24.03.2020 og utkast til revidert annonse - Arbeidsgruppe som fordeler personell mellom HDS, HUS og samarbeidskommunene Bjørnafjorden kommune EPHORTE
2018/5871 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 12/658, 828, 1340, 1338, 1662, 221 - Søknad om ferdigattest Ravnanger Hus AS EPHORTE
2020/2526 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 6/117 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Raymond Askeland EPHORTE
2013/4653 20200330 30.03.2020 Inngående brev Påminnelse - Rapport - Oversikt over antall personer med utviklingshemming under vertskommuneordningen per 01.01.2020 Helsedirektoratet EPHORTE
2020/2122 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 10/196 - Svar - Varsel om midlertidig forbud Heidrun Hus AS EPHORTE
2020/2122 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 10/196 - Svar - Behov for tilleggsdokumentasjon Heidrun Hus AS EPHORTE
2019/6082 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om jobb ***** EPHORTE
2018/6248 20200330 30.03.2020 Inngående brev Merknader og tilsvar til oversendt dokumentasjon - Prioriteringer, Byvekstavtalen Gruppeleder FNB v/ Jann Atle Jensen EPHORTE
2013/1900 20200330 30.03.2020 Inngående brev Sjekkliste for ordre 320392 ThyssenKrupp Elevator AS EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/8511 Journalpost: 77, 74, 75, 73,72 71, 70, 69 Jann Atle Jensen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/1920 Løpenr: 2020/17202 Dokument tittel: Gbnr 10/950 – Søknad om tillatelse til tiltak Nina Hetlevik EPHORTE
2020/2521 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 6/6 - Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/877 Løpenr: 2020/19207 Dokument tittel: Gbnr 19/442 - Ber om redegjørelse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/303 Løpenr: 2020/18274 Dokument tittel: Gbnr 15/242 - Tillatelse til tiltak Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/6831 Løpenr: 2020/17712 Dokument tittel: Gbnr 31/6 - Tillatelse til tiltak Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/4108 Løpenr: 2020/18668 Dokument tittel: Gbnr 14/3 - Dispensasjon Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/1851 Løpenr: 2020/14243 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Søknad om ny avkjørsel mot kommunal vei NN EPHORTE
2020/2519 20200330 30.03.2020 Inngående brev Spørsmål om skilt med stenging av grusveien Stongafjellet - Øvre Kleppe Agnete Marie Michelsen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/6799 Løpenr: 2020/17791 Dokument tittel: Gbnr 17/685 - Rammetillatelse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/1829 Løpenr: 2020/19006 Dokument tittel: Gbnr 10/2, 16, 18 -Svar- Oversending av søknad om ferdigattest for uttale Havna A/S EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/2106 Løpenr: 2020/15823 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Søknad om dispensasjon NN EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/2106 Løpenr: 2020/15825 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Revidert - Søknad om dispensasjon NN EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/2106 Løpenr: 2020/15830 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Tilleggsdokumentasjon NN EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2017/6314 Løpenr: 2020/17779 Dokument tittel: Gbnr 14/3 - Endring av tillatelse - reviderte tegninger Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/740 Løpenr: 2020/19028 Dokument tittel: Gbnr 17/242 - Tilbakemelding - Søknad om ferdigattest Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/1829 Løpenr: 2020/18245 Dokument tittel: Gbnr 10/2, 16, 18 - Oversending av søknad om ferdigattest for uttale Havna A/S EPHORTE
2020/2517 20200330 30.03.2020 Inngående brev Utlysning av midler 2020 - Barnevernfaglig videreutdanning Bufdir EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/4178 Løpenr: 2020/19198 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Utsatt frist NN EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/4178 Løpenr: 2020/18109 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Søknad om utsettelse av frist for retting NN EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/19409 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Kopi - Redegjørelse - Nabovarsel av 18.03.2020 Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/2342 Løpenr: 2020/18892 Dokument tittel: Gbnr 10/116 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2014/2772 20200330 30.03.2020 Inngående brev Merverdiavgift som en del av skogfondsgrunnlaget med skattefordel for skogeiere som ikke er MVA-pliktige (kapitalskogeigarar) Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/2342 Løpenr: 2020/19040 Dokument tittel: Gbnr 10/116 - Målsatt situasjonskart Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/2516 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 4/734 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Kristin Noreng-Fjellheim EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak 2013/6745 Gbnr 16/33 - Bruksendring fra lagerbygg til leilighet - Alle dokumenter Oddvar Juvik EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Løpenr: 19401/2020, 18899/2020 17337/2020 Oddvar Juvik EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/4290 Løpenr: 2020/18841 Dokument tittel: Gbnr 12/843, 1310 - Søknad om dispensasjon Schibsted - Kaja Carlsen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/7103 Løpenr: 2020/16671 Dokument tittel: Gbnr 19/85 - Utklipp VA kart Hanøyvegen 399 Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/5340 Løpenr: 2020/3409 Dokument tittel: Kleppe Vannverk - Svar på krav om prisavslag Johan Monsen EPHORTE
2020/2371 20200330 30.03.2020 Inngående brev Etterlyser svar - Spørsmål angående økonomisk støtte til selvstendig næringsdrivende og freelancere grunnet Coronavirus Eirik Krokås EPHORTE
2020/713 20200330 30.03.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidig forskrift om byggverk for innkvartering av asylsøkere som følge av Covid-19 Justis- og beredskapsdepartementet EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/7469 Løpenr: 2020/17555 Dokument tittel: Gbnr 8/1,6,94 m.fl. - Boligfelt Kvernhusdalen - Vedrørende anleggsbidrag Jann Atle Jensen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/2444 Løpenr: 2020/19404 Dokument tittel: Gbnr 19/82 - Søknad om dispensasjon Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/2512 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 7/256 - Tilleggsopplysninger Askøy kommune, Teknisk v/Eiendom EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/440 Løpenr: 2020/18001 Dokument tittel: Gbnr 19/299 - 2. gangs melding til tinglysing Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/877 Løpenr: 2020/19207 Dokument tittel: Gbnr 19/442 - Ber om redegjørelse Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/2512 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 7/256 - Tilleggsopplysninger Askøy kommune, Teknisk v/Eiendom EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/8693 Løpenr: 2020/19433 Dokument tittel: Gbnr 19/82 - Orientering om arkivering av søknad Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/2429 Løpenr: 2020/19295 Dokument tittel: Gbnr 19/220 - Søknad - Tilknytning kommunalt VA-anlegg Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/2371 20200330 30.03.2020 Inngående brev Handlehjelp til sårbare grupper og personer i karantene/isolasjon NorgesGruppen ASA EPHORTE
2020/2205 20200330 30.03.2020 Inngående brev Spørsmål om reiserestriksjoner til Askøy TORE ARNESEN EPHORTE
2013/5540 20200330 30.03.2020 Inngående brev Samhandling ved Korona- karantene eller smitte Uloba – Independent Living Norge SA EPHORTE
2020/2205 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innspill - Corona Virus Hugo Alberto Rodriguez EPHORTE
2020/2171 20200330 30.03.2020 Inngående brev Veiledning om rettsgrunnlag for bruk av tvang mm - smittevern - COVID-19 Helsedirektoratet EPHORTE
2020/2171 20200330 30.03.2020 Inngående brev Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr Helsedirektoratet EPHORTE
2020/2171 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet - COVID-19-pandemien Folkehelseinstituttet EPHORTE
2020/239 20200330 30.03.2020 Inngående brev Informasjon - Ordinær praksis for helse- og sosialfagstudenter ved Høgskulen på Vestlandet vil utgå resten av vårsemesteret 2020 Høgskulen på Vestlandet EPHORTE
2019/7611 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 42/62 - Oversending av uttale Askøy kommune, Teknisk v/Eiendom EPHORTE
2020/1731 20200330 30.03.2020 Utgående brev Signert kjøpekontrakt med vedlegg DNB Eiendom EPHORTE
2018/9067 20200330 30.03.2020 Utgående brev Godkjenning kontrakt el-arbeider sykesignal ***** EPHORTE
2017/1023 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar - Melding om avvikling av foreldrepermisjon ***** EPHORTE
2019/7957 20200330 30.03.2020 Utgående brev Gbnr 8/1 - Tomt BFS13, BFS14, BFS16 - Tillatelse - Tilknytning - Kommunalt VA-anlegg - Uttalelse NORSTRAND EIENDOMSRÅDGIVNING AS EPHORTE
2020/2432 20200330 30.03.2020 Utgående brev Gbnr 7/412 - Byggesak unntar sanering fra søknadsplikt ANDERSEN & SØNN RØRLEGGERFORRETNING AS EPHORTE
2020/2045 20200330 30.03.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - Gjeldene fra 06.03.2020 - 30.04.2020 - Askøy folkebibliotek ***** EPHORTE
2019/7472 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tar kontakt med eiers advokat ***** EPHORTE
2019/1265 20200330 30.03.2020 Utgående brev Gbnr 10/233 - Søknad om utsettelse av frist Tore Gørbitz Juvik EPHORTE
2020/1995 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kulturarbeider flyktning - st. ref. (4198840561) ***** EPHORTE
2020/1995 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kulturarbeider flyktning Askøy kommune, Allment barne- og ungdomsarbeid - st. ref. 4198840561 ***** EPHORTE
2019/3264 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avtale uteareal - og prosess ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTE
2020/2354 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 11/66 - Tilleggsdokumentasjon G4 Eiendom AS EPHORTE
2017/2037 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 12/1759 - Hus E, F og G - Tilleggsdokumentasjon TAG Arkitekter AS EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7103 Løpenr: 2020/16671 Dokument tittel: Gbnr 19/85 - Utklipp VA kart Hanøyvegen 399 Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/1926 Løpenr: 2020/19229 Dokument tittel: Innsynskrav - Gbnr 10/775 - Innsyn i byggesak - Alle vedtak fattet av fylkesmannen i Hordaland/vestland Johan Arild Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/1926 Løpenr: 2020/19229 Dokument tittel: Innsynskrav - Gbnr 10/775 - Innsyn i byggesak - Alle vedtak fattet av fylkesmannen i Hordaland/vestland Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2014/5924 Løpenr: 2020/18482 Dokument tittel: Gbnr 6/1212/0/1-2, 6/50 - Ber om redegjørelse Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2017/3993 Løpenr: 2020/16608 Dokument tittel: Gbnr 21/4 - Oppheving av stoppordre Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/6331 Løpenr: 2020/14979 Dokument tittel: Gbnr 9/464 - BBB1 - Rammetillatelse Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/7514 Løpenr: 2020/19245 Dokument tittel: Gbnr 13/436 - Dispensasjon fra reguleringsplan Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/6831 Løpenr: 2020/19062 Dokument tittel: Gbnr 31/6 - Avklaring med Fylkeskommunen Johan A. Johannessen EPHORTE
2019/7472 20200330 30.03.2020 Utgående brev Kommer med tilbakemelding ***** EPHORTE
2018/2743 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 32/7 - Ber om status Andre Haugland EPHORTE
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Inngående brev Spørsmål - Avklaring sandfangskum ved nr.10 Per Ulvik EPHORTE
2020/2511 20200330 30.03.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2019/6500 20200330 30.03.2020 Inngående brev Videresending - Spørsmål - Ingersvatn VBA HR prosjekt AS EPHORTE
2019/6500 20200330 30.03.2020 Inngående brev Spørsmål - Ingersvatn VBA Multiconsult AS EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/1826 Løpenr: 2020/12828 Dokument tittel: Gbnr 1/536 - Melding om mulig ulovlighet Kjell Tumyr EPHORTE
2019/7315 20200330 30.03.2020 Utgående brev Askøy kommune - Avtaleskjemaer for 89 lån som endres fra fast til flytende rente Husbanken EPHORTE
2016/3189 20200330 30.03.2020 Utgående brev Gbnr 15/457, 638 m.fl. - Oversending av dokumenter Bir AS EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2196 Oddvar Juvik EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/713 Oddvar Juvik EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2013/4422 Løpenr: 2019/70402 Dokument tittel: Gbnr 21/18/0/3 - Tilleggsdokumentasjon 'Inge Torgersen' EPHORTE
2018/3514 20200330 30.03.2020 Utgående brev Beskrivelse - TB 001 - Avklaring - Revidert Fyllingen Maskin AS EPHORTE
2020/2475 20200330 30.03.2020 Utgående brev Gbnr 7/83 - Vedtak om unntak fra krav om søknad og tillatelse Askøy kommune, Teknisk v/Eiendom EPHORTE
2020/1793 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 20/310 - Kopi - Uttale - Søknad om tilleggsavtale for avfallsanlegg - Fiskarlaget Vest Fiskarlaget Vest EPHORTE
2019/2277 20200330 30.03.2020 Utgående brev Gbnr 21/545 - Ber om tilbakemelding om ledning CHR M VESTRHEIM AS EPHORTE
2020/2482 20200330 30.03.2020 Utgående brev Ansettelsesbrev - Pleiemedarbeider 18 % fast ***** EPHORTE
2018/3514 20200330 30.03.2020 Utgående brev Beskrivelse - TB 001 - Avklaring Fyllingen Maskin AS EPHORTE
2019/3063 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilbud om kjøp av bolig ***** EPHORTE
2020/2243 20200330 30.03.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Askøy kulturskole ***** EPHORTE
2019/3264 20200330 30.03.2020 Utgående brev Status areal til NAB - Tilbakemelding angående arkivert avtale Lars E. Norheim EPHORTE
2020/2067 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vernepleier / Miljøterapeut 100 % fast Furulytunet bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4205278140 ***** EPHORTE
2020/2290 20200330 30.03.2020 Internt notat Gbnr 14/177,3 - Uttale miljø og landbruk Hanne Christin Lindelid EPHORTE
2018/7226 20200330 30.03.2020 Internt notat Delegering til ordfører etter hasteparagrafen Kristin Ådlandsvik EPHORTE
2020/2207 20200330 30.03.2020 Internt notat Svar - Beregning av antall PE Ruth Jane Kjelby EPHORTE
2020/2450 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 8/223 - Beregninger personer Fyllingen Maskin AS EPHORTE
2020/1925 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 13/44 - Tilleggsdokumentasjon Kjersti Johannessen EPHORTE
2020/2290 20200330 30.03.2020 Internt notat Gbnr 14/177,3 - Ber om uttale fra miljø og landbruk Målfrid Eide EPHORTE
2020/2014 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 13/124 - Søknad om utsettelse - Skifte av slamavskiller Rune Frøyland EPHORTE
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Inngående brev Merknad - Oppkjørsel Gbnr 8/999 Trond Høgtun EPHORTE
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svar - Henvendelse grunneier - Smalere oppkjørsel HR prosjekt AS EPHORTE
2020/27 20200330 30.03.2020 Internt notat Båtvrak - Lenke og informasjon Cathrine Larsson-Fedde EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/2029 Løpenr: 2020/16277 Dokument tittel: Gbnr 19/149 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/4367 Løpenr: 2020/19171 Dokument tittel: Gbnr 7/13, 932 - Krav om stopp i byggeaktivitet Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/2342 Løpenr: 2020/18778 Dokument tittel: Gbnr 10/116 - Hagestue regnes som påbygg Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/2342 Løpenr: 2020/18694 Dokument tittel: Gbnr 10/116 - Tegninger Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/2342 Løpenr: 2020/18407 Dokument tittel: Gbnr 10/116 - Mangler ved tegninger Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2014/8698 Løpenr: 2019/16394 Dokument tittel: Gbnr 14/39 - Melding om mulig ulovlighet Jann Atle Jensen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2017/8045 Løpenr: 2020/16243 Dokument tittel: Gbnr 4/1286 - Avslag på søknad om ferdigattest Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/6831 Løpenr: 2020/17893 Dokument tittel: Gbnr 31/6 - Mangler i mottatt søknad Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/1549 Løpenr: 2020/18794 Dokument tittel: Gbnr 14/2 - Tilleggsdokumentasjon Jann Atle Jensen EPHORTE
2016/6537 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilsynsrapport og varsel om vedtak - Træet skole ASKØY KOMMUNE m.fl. EPHORTE
2020/2512 20200330 30.03.2020 Utgående brev Gbnr 7/256 - Forespørsel om tilleggsopplysninger Askøy kommune, Teknisk v/Eiendom EPHORTE
2020/2512 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 7/256 – Anmodning om fritak fra krav om søknad og tillatelse Askøy kommune, Kommunalavdeling teknisk EPHORTE
2020/2450 20200330 30.03.2020 Utgående brev Gbnr 8/223 - Utslippstillatelse FYLLINGEN MASKIN AS m.fl. EPHORTE
2018/3514 20200330 30.03.2020 Utgående brev Beskrivelse - TB 001 - Ber om kommentar Fyllingen Maskin AS EPHORTE
2018/3514 20200330 30.03.2020 Inngående brev Beskrivelse - TB 001 - Avklaring - Bekreftelse Fyllingen Maskin AS EPHORTE
2020/1578 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tilsagn - Tilskudd til utleieboliger Husbanken EPHORTE
2020/1995 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kulturarbeider flyktning Askøy kommune, Allment barne- og ungdomsarbeid - st. ref. 4198840561 ***** EPHORTE
2020/1995 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kulturarbeider flyktning - st. ref. (4198840561) ***** EPHORTE
2020/181 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oppsummering vedrørende bolig ***** EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2359 Oddvar Juvik EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/1826 Løpenr: 2020/12828 Dokument tittel: Gbnr 1/536 - Melding om mulig ulovlighet 'Anita Stenfeldt' EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/2018/7469 Oddvar Juvik EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2018/7469 Løpenr: 2020/18344 Dokument tittel: Gbnr 8/1, 6, 94 m.fl. - Boligfelt Kvernhusdalen - Signert avtale fra utbygger Jann Atle Jensen EPHORTE
2019/7472 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avklaring på bosituasjon ***** EPHORTE
2020/2475 20200330 30.03.2020 Utgående brev Gbnr 7/83 - Forespørsel om tilleggsopplysninger Askøy kommune, Teknisk v/Eiendom EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2019/7326 Løpenr: 2019/69639 Dokument tittel: Gbnr 21/483 - Svar på henvendelse om bruksendring 'Inge Torgersen' EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/1920 Løpenr: 2020/14081 Dokument tittel: Gbnr 10/950 - Merknad til nabovarsel - Jan Olav Botnevik og Kristin Torpe Nina Hetlevik EPHORTE
2020/2465 20200330 30.03.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Strømsnes bofellesskap ***** EPHORTE
2018/2121 20200330 30.03.2020 Utgående brev Korreksjon - Tilkobling kum - Marikovnesvegen Contexo AS m.fl EPHORTE
2018/2121 20200330 30.03.2020 Utgående brev Korrespondanse - Tilkobling kum - Marikovnesvegen Contexo AS m.fl EPHORTE
2014/9159 20200330 30.03.2020 Utgående brev Plan 403 - Endring av bestemmelsene JMN plan og arkitektur as EPHORTE
2019/754 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilskudd - Oppdrag i Askøy kommunes utdeling av priser og stipend 2019 Askøy Husflidslag EPHORTE
2018/7269 20200330 30.03.2020 Utgående brev Gbnr 14/390/0/17 - Svar på registrering av tiltak Martin Straume EPHORTE
2020/2520 20200330 30.03.2020 Inngående brev Autorisasjon - ***** ***** EPHORTE
2020/2518 20200330 30.03.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2018/303 20200330 30.03.2020 Inngående brev Etterspørsel - Svar - Sjøledninger ved Kulturfabrikken HR prosjekt AS EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5340 Løpenr: 2020/3409 Dokument tittel: Kleppe Vannverk - Svar på krav om prisavslag Johan Monsen EPHORTE
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 15/457, 638 m.fl. - Kikhaugen - VA-hovedanlegg - Reviderte tekniske planer Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS EPHORTE
2017/3986 20200330 30.03.2020 Utgående brev Plan 499 - VA-rammeplan - Mangler Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS EPHORTE
2020/1695 20200330 30.03.2020 Utgående brev Teknisk sjef - Bistand til direkte søk og rekruttering HEADVISOR AS m.fl. EPHORTE
2019/3264 20200330 30.03.2020 Utgående brev Status areal til NAB - Aksept for innsending av fradelingssøknad Lars E. Norheim EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/440 Løpenr: 2020/18001 Dokument tittel: Gbnr 19/299 - 2. gangs melding til tinglysing Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/7469 Løpenr: 2020/17555 Dokument tittel: Gbnr 8/1,6,94 m.fl. - Boligfelt Kvernhusdalen - Vedrørende anleggsbidrag Jann Atle Jensen EPHORTE
2020/2515 20200330 30.03.2020 Inngående brev Plan 236 - Spørsmål om endring av tilførselsveg Helge Stave EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/1926 Løpenr: 2020/19229 Dokument tittel: Innsynskrav - Gbnr 10/775 - Innsyn i byggesak - Alle vedtak fattet av fylkesmannen i Hordaland/vestland Nina Hetlevik EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/1926 Løpenr: 2020/19229 Dokument tittel: Innsynskrav - Gbnr 10/775 - Innsyn i byggesak - Alle vedtak fattet av fylkesmannen i Hordaland/vestland Nina Hetlevik EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2017/2761 Løpenr: 2020/16410 Dokument tittel: Gbnr 7/621 - Foreløpig tilbakemelding Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2017/2761 Løpenr: 2020/18727 Dokument tittel: Gbnr 7/621 - Svar på nabovarsel - Vestland fylkeskommune Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2017/4347 Løpenr: 2020/18466 Dokument tittel: Gbnr 17/242 - Seksmannsbolig - Ferdigattest Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/2408 20200330 30.03.2020 Utgående brev Gbnr 14/375/0/40 - Anmodning om redegjørelse Gunnhild E H Lindelid EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2016/7228 Løpenr: 2020/14027 Dokument tittel: Gbnr 7/956 - Midlertidig brukstillatelse er gått ut Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2018/2121 20200330 30.03.2020 Inngående brev Oversikt - Tilknytning - Slamavskiller Sandland Holding AS EPHORTE
2017/4729 20200330 30.03.2020 Inngående brev Signert og godkjent lærekontrakt ***** ***** Vestland fylkeskommune EPHORTE
2017/3812 20200330 30.03.2020 Inngående brev Signert og godkjent lærekontrakt ***** ***** Vestland fylkeskommune EPHORTE
2016/4940 20200330 30.03.2020 Inngående brev Signert og godkjent lærekontrakt ***** ***** Vestland fylkeskommune EPHORTE
2018/2121 20200330 30.03.2020 Inngående brev Videresending - Korrespondanse - Slamavskiller HR prosjekt AS EPHORTE
2020/160 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tilsynsrapport og varsel om vedtak Askøy Kommune, Miljørettet helsevern EPHORTE
2018/2121 20200330 30.03.2020 Inngående brev Korrespondanse - Slamavskiller Nedre Lindhaugen Sandland Holding AS EPHORTE
2018/303 20200330 30.03.2020 Inngående brev Ber om godkjenning - Sjøledninger ved Kulturfabrikken HR prosjekt AS EPHORTE
2016/3075 20200330 30.03.2020 Inngående brev Redegjørelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5340 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Kleppe Vannverk - Svar på krav om prisavslag Gunnhild E H Lindelid EPHORTE
2018/2178 20200330 30.03.2020 Utgående brev Gbnr 10/102, 195 - Avvisning av søknad Bergen Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/2529 20200330 30.03.2020 Utgående brev Gbnr 24/127 - Tilbakemelding på henvendelse Sveinung Christensen EPHORTE
2020/2532 20200330 30.03.2020 Inngående brev Leverandøranbefaling fra Making Change Kenneth Bjerkelund EPHORTE
2020/2532 20200330 30.03.2020 Inngående brev Beskyttelsesbriller Spectra Norge AS EPHORTE
2020/2532 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tilbud på kirurgisk munnbind COVID19 smittevernutstyr Footprint Merch EPHORTE
2020/2532 20200330 30.03.2020 Inngående brev Leverandøranbefaling fra Making Change Kenneth Bjerkelund EPHORTE
2020/2532 20200330 30.03.2020 Inngående brev Beskytt deg mot koronaviruset! - Vi kan levere! Blatt Gruppen AS EPHORTE
2020/2532 20200330 30.03.2020 Inngående brev Office24 - Beskyttelsesdresser - Tychem 6000 F CHA 6 og Vernebriller Office24 & Caribonum EPHORTE
2020/2532 20200330 30.03.2020 Inngående brev Office24 - Nye Smittevern produkter på lager Office24 & Caribonum EPHORTE
2020/2532 20200330 30.03.2020 Inngående brev Oppdatering av flere masker/munnbind + samkjøring av bestillinger May Martinsen og Stein Lauritzen EPHORTE
2020/2532 20200330 30.03.2020 Inngående brev Office24 - Nye Smittevern produkter på lager Office24 & Caribonum EPHORTE
2020/2532 20200330 30.03.2020 Inngående brev Nitril engangshansker på lager i Norge 3 D Innovation Nordic AS EPHORTE
2020/2532 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tilbud på kirurgisk munnbind COVID19 smittevernutstyr Footprint Merch EPHORTE
2020/1731 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilstandsrapport med verdivurdering og andre papirer DNB eiendom EPHORTE
2020/2532 20200330 30.03.2020 Inngående brev Oxyl Clean Hand and Surface Desinfectant LD Produckts Norway AS EPHORTE
2020/2532 20200330 30.03.2020 Inngående brev Komplett liste - Smittevernsutstyr Strømmes EPHORTE
2020/2532 20200330 30.03.2020 Inngående brev Nitril engangshansker på lager i Norge 3 D Iinnovation Nordic AS EPHORTE
2020/2532 20200330 30.03.2020 Inngående brev Vedrørende tilgang på munnbind BC Handel AS EPHORTE
2020/2532 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tilbud nr. 445 Hygienegruppen Vest AS EPHORTE
2020/2532 20200330 30.03.2020 Inngående brev Verneutstyr Fredrik Folvik EPHORTE
2020/2532 20200330 30.03.2020 Inngående brev Smittevern produkter - Merkeutstyr, telt, håndvask m.m. Brectus Norway EPHORTE
2020/2532 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gulv og vegg-skilt - SMITTEFOREBYGGING i din virksomhet Office Aid AS EPHORTE
2020/2532 20200330 30.03.2020 Inngående brev Oppdatert - SMITTEVERNUTSTYR på lager - Desinfiserende sprit - Munnbind mm OfficeAid OfficeAid AS EPHORTE
2018/3514 20200330 30.03.2020 Inngående brev Befaring - Overløpsledning - Askvegen 243 IMC Diving AS EPHORTE
2016/6856 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 15/440 - Vedtak fra Askøy Kommune Advokatfirmaet Harris AS EPHORTE
2020/2503 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 7/256 - Vedtak om unntak fra krav om søknad og tillatelse Askøy kommune, Byggesak og private planer EPHORTE
2020/181 20200330 30.03.2020 Utgående brev Informasjon om skrivefrist ***** EPHORTE
2020/2437 20200330 30.03.2020 Utgående brev Gbnr 15/487 - Orientering om registrering i matrikkelkartet Ann Iren Haugland Solberg m.fl. EPHORTE
2018/3514 20200330 30.03.2020 Inngående brev Merknad - GUP - Maskinrom Olaviken PS VA-Teknikk AS EPHORTE
2020/840 20200330 30.03.2020 Inngående brev Kandidat - Meddommere 2021-2024 June Garberg Mevold EPHORTE
2020/2290 20200330 30.03.2020 Utgående brev Gbnr 14/177,3 - Behov for tilleggsdokumentasjon NILSEN VVS AS EPHORTE
2015/2605 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 14/295/0/1-2 - Ber om status i sak Hilleren Prosjektering AS EPHORTE
2016/3110 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 8/223 - Utslippstillatelse Askøy kommune EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2018/7618 Løpenr: 2020/13141 Dokument tittel: Gbnr 12/487 - Anmodning om redegjørelse Jann Atle Jensen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/1633 Løpenr: 2020/13701 Dokument tittel: Gbnr 19/42 - Behov for tilleggsdokumentasjon Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2015/5501 Løpenr: 2020/15035 Dokument tittel: Gbnr 19/299 - Søknad om fritak - Vedtak om pålegg og tvangsmulkt Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2015/7327 Løpenr: 2020/13471 Dokument tittel: Gbnr 21/383 - Svar på henvendelse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2019/2066 Løpenr: 2020/13153 Dokument tittel: Gbnr 13/211 - Bolig lovlig som tremannsbolig Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2018/1273 Løpenr: 2020/14602 Dokument tittel: Plan 401 - Avvisning av plan 401, Lønbo - Krav om foreleggelse for kommunestyret, jf. pbl. § 12-11 - Utfyllende redegjørelse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/2284 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker helsepersonell Askøy kommune - st. ref. 4211809308 ***** EPHORTE
2020/2284 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsepersonell - st. ref. (4211809308) ***** EPHORTE
2020/2067 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vernepleier / Miljøterapeut 100 % fast Furulytunet bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4205278140 ***** EPHORTE
2020/2067 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vernepleier / Miljøterapeut 100 % fast Furulytunet bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4205278140 ***** EPHORTE
2020/2067 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vernepleier / Miljøterapeut 100 % fast Furulytunet bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4205278140 ***** EPHORTE
2020/2067 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vernepleier / Miljøterapeut 100 % fast Furulytunet bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4205278140 ***** EPHORTE
2020/2067 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vernepleier / Miljøterapeut 100 % fast Furulytunet bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4205278140 ***** EPHORTE
2020/2067 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vernepleier / Miljøterapeut 100 % fast Furulytunet bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4205278140 ***** EPHORTE
2020/2067 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vernepleier / Miljøterapeut 100 % fast Furulytunet bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4205278140 ***** EPHORTE
2020/2067 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vernepleier / Miljøterapeut 100 % fast Furulytunet bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4205278140 ***** EPHORTE
2019/3896 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på høring i navnesak 2020/81 - Åsbø/Åsebø mfl Raymond Aasebø EPHORTE
2020/2524 20200330 30.03.2020 Inngående brev Klage - Avslag på innsyn Gruppeleder FNB v/ Jann Atle Jensen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/4290 Løpenr: 2020/18841 Dokument tittel: Gbnr 12/843, 1310 - Søknad om dispensasjon Schibsted - Kaja Carlsen for EPHORTE
2020/2520 20200330 30.03.2020 Inngående brev Vitnemål og attester ***** EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/1926 Løpenr: 2020/18948 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2015/6412 Løpenr: 2015/48359 Dokument tittel: Gbnr 18/115 - Forhåndsvarsel om tilbaketrekking av ansvarsrett Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/2514 20200330 30.03.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Tveit bofellesskap ***** EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/16238 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Ber om møte Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/1549 Løpenr: 2020/18899 Dokument tittel: Gbnr 14/2 - Ferdigattest Jann Atle Jensen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/1549 Løpenr: 2020/18206 Dokument tittel: Gbnr 14/2 - Behov for tilleggsdokumentasjon Jann Atle Jensen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/6386 Oddvar Juvik EPHORTE
2020/2507 20200330 30.03.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2015/7605 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om skolebytte ***** EPHORTE
2018/8511 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 7/13 med flere - Prosjektering VA - Status for Boligsenteret Bergen AS ***** EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2016/7661 Løpenr: 2020/15326 Dokument tittel: Gbnr 10/30 - Behov for tilleggsdokumentasjon Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/1506 Løpenr: 2020/15321 Dokument tittel: Gbnr 12/1045 - Redegjørelse Jann Atle Jensen EPHORTE
2019/6500 20200330 30.03.2020 Inngående brev Videresending - Kommentar - Ingersvatn VBA HR prosjekt AS EPHORTE
2020/2532 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gode løsninger for helsevesenet i din kommune Expoline EPHORTE
2020/2532 20200330 30.03.2020 Inngående brev Antibac / Desinfeksjon Askøy Jernvare AS EPHORTE
2020/2532 20200330 30.03.2020 Inngående brev Smittevernsutstyr og for koordinering av utstyr vedrørende Corona/Covi-19 pandemien Gymo EPHORTE
2020/2532 20200330 30.03.2020 Inngående brev Prosjekt spleis - Smittevernutstyr Import Eureka Norge EPHORTE
2019/2193 20200330 30.03.2020 Inngående brev Spørsmål til formannskapsmøte vedrørende luftledning mellom Kleppe og Follese Jann Atle Jensen EPHORTE
2018/5871 20200330 30.03.2020 Utgående brev Gbnr 12/658, 828, 1340, 1338, 1662, 221 - Ferdigattest Grete Skiftesvik Nilsen EPHORTE
2019/6102 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tiltak ved elv - Revidert plan Asplan Viak AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svar - Avklaring sandfangskum ved nr.10 HR prosjekt AS EPHORTE
2017/2045 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 12/1759 - Hus E, F og G - Tilleggsdokumentasjon TAG Arkitekter AS EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/1926 Løpenr: 2020/18948 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2015/6412 Løpenr: 2015/48359 Dokument tittel: Gbnr 18/115 - Forhåndsvarsel om tilbaketrekking av ansvarsrett Johan Arild Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/6331 Løpenr: 2020/17509 Dokument tittel: Gbnr 9/464 - BBB1 - Svar på henvendelse vedrørende uavhengig kontroll Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/2284 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker helsepersonell Askøy kommune - st. ref. 4211809308 ***** EPHORTE
2020/2284 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsepersonell - st. ref. (4211809308) ***** EPHORTE
2020/1554 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr 12/604 - Ber om refusjon av utgifter Kristin Seter EPHORTE
2020/2284 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsepersonell - st. ref. (4211809308) ***** EPHORTE
2020/2284 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker helsepersonell Askøy kommune - st. ref. 4211809308 ***** EPHORTE
2020/2497 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer Erdal barneskole - st. ref. (4214941056) ***** EPHORTE
2020/2497 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Erdal barneskole Erdal barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4214941056 ***** EPHORTE
2020/2497 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Erdal barneskole Erdal barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4214941056 ***** EPHORTE
2020/2497 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer Erdal barneskole - st. ref. (4214941056) ***** EPHORTE
2020/2497 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Erdal barneskole Erdal barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4214941056 ***** EPHORTE
2020/2497 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer Erdal barneskole - st. ref. (4214941056) ***** EPHORTE
2020/2284 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsepersonell - st. ref. (4211809308) ***** EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/2342 Løpenr: 2020/19040 Dokument tittel: Gbnr 10/116 - Målsatt situasjonskart Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/2342 Løpenr: 2020/18228 Dokument tittel: Gbnr 10/116 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/2342 Løpenr: 2020/18735 Dokument tittel: Gbnr 10/116 - Hagestue regnes som påbygg Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2014/8698 Løpenr: 2020/14792 Dokument tittel: Gbnr 14/39 - Nabomerknad - Ragnar Karstein Remme Jann Atle Jensen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2014/8698 Løpenr: 2020/16621 Dokument tittel: Gbnr 14/39 - Oversending for uttale til søknad om ferdigattest Jann Atle Jensen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2014/8698 Løpenr: 2020/16569 Dokument tittel: Gbnr 14/39 -Svar- Oversending for uttale til søknad om ferdigattest Jann Atle Jensen EPHORTE
2020/1926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2014/8698 Løpenr: 2020/16596 Dokument tittel: Gbnr 14/39 - Oversending av uttale for kommentar Jann Atle Jensen EPHORTE
2020/713 20200330 30.03.2020 Inngående brev Rundskriv nr 1-4/2020 - Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE
2018/303 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svar - Kontroll og innsigelse - Sluttoppgjør Multiconsult AS EPHORTE
2013/6324 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svar på tolkning - Vedtak og venteliste for langtidsopphald FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2020/2284 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker helsepersonell Askøy kommune - st. ref. 4211809308 ***** EPHORTE
2020/2497 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer Erdal barneskole - st. ref. (4214941056) ***** EPHORTE
2020/1814 20200330 30.03.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Leder Tjenesteutvikling Askøy kommune - st. ref. 4201240129 ***** EPHORTE
2020/1814 20200330 30.03.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Leder Tjenesteutvikling Askøy kommune - st. ref. 4201240129 ***** EPHORTE
2020/1814 20200330 30.03.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Leder Tjenesteutvikling Askøy kommune - st. ref. 4201240129 ***** EPHORTE
2020/1814 20200330 30.03.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Leder Tjenesteutvikling Askøy kommune - st. ref. 4201240129 ***** EPHORTE
2020/1814 20200330 30.03.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Leder Tjenesteutvikling Askøy kommune - st. ref. 4201240129 ***** EPHORTE
2020/1477 20200330 30.03.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Leder Tjenesteutvikling Askøy kommune - st. ref. 4184639227 ***** EPHORTE
2020/1477 20200330 30.03.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Leder Tjenesteutvikling Askøy kommune - st. ref. 4184639227 ***** EPHORTE
2020/1477 20200330 30.03.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Leder Tjenesteutvikling Askøy kommune - st. ref. 4184639227 ***** EPHORTE
2020/1477 20200330 30.03.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Leder Tjenesteutvikling Askøy kommune - st. ref. 4184639227 ***** EPHORTE
2020/1477 20200330 30.03.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Leder Tjenesteutvikling Askøy kommune - st. ref. 4184639227 ***** EPHORTE
Versjon:5.2.00