eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 300 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/3919 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/4362 Løpenr: 2020/43737 Dokument tittel: Gbnr 10/376, 3 - Spørsmål til sak Jonas Wikum EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/43226 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar på forespørsel om forhåndskonferanse Jonas Wikum EPHORTE
2020/4147 20200629 29.06.2020 Inngående brev Gbnr 9/107 - Lekkasje slamavskiller Kenneth Stenfeldt EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/3919 Løpenr: 2020/44436 Dokument tittel: Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2007/679-395 - Merknad til arealplanen - Gbnr 33/6 Jann Atle Jensen EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/3919 Løpenr: 2020/44398 Dokument tittel: Innsynskrav - Gbnr 33/6 - Innspill til kommuneplan 2012 Jann Atle Jensen EPHORTE
2019/6642 20200629 29.06.2020 Inngående brev Gbnr 38/4, 14, 35 - Ber om at faktura frafalles Nils Martin Justad EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/2106 Løpenr: 2020/42243 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Samtykker ikke - Trygve Heggernes Roger Knutsen EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/3919 Løpenr: 2020/43779 Dokument tittel: Innsynskrav - Sak: 2020/2106 Løpenr: 2020/42243 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Samtykker ikke - Trygve Heggernes Roger Knutsen EPHORTE
Ingen tilgang 20200629 29.06.2020 Inngående brev Informasjon angående bossrommet - Borettslaget Krokås Terrasse Vibbo EPHORTE
Ingen tilgang 20200629 29.06.2020 Inngående brev Ber om redegjørelse - Politisk behandling - Kommunens eierskap i kaier i Askøy kommune Torstein Kråvik EPHORTE
2017/2571 20200629 29.06.2020 Inngående brev Invitasjon til fagdag om aldersvenleg samfunnsplanlegging Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/4521 Løpenr: 2020/44411 Dokument tittel: Gbnr 19/78,299 - Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - Løpenr: 30445/2020, 30444/2020, 30417/2020 Oddvar Juvik EPHORTE
2019/7049 20200629 29.06.2020 Inngående brev Ber om redegjørelse Torstein Kråvik EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - 2018/3168-4 Kommunens eierskap i kaier i Askøy kommune Torstein Kråvik EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - Løpenr: 43412/2020, 43502/2020 Oddvar Juvik EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/355 Løpenr: 2020/40266 Dokument tittel: Gbnr 5/730 - Svar på spørsmål om politisk møte Tommy Mikkelsen EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/7049 Løpenr: 2020/44128 Dokument tittel: Ber om redegjørelse - Etablering av Bryggelaget Longabryggo Ragnar Remme EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/3855 Løpenr: 2020/44304 Dokument tittel: Gbnr 7/13, 932 - Oppdatert arealoverføringskart Jann Atle Jensen EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2017/3986 Løpenr: 2020/30032 Dokument tittel: Plan 499 - VAO-rammeplan vedr. overvannshåndtering Ranveig Skjønborg EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - Løpenr: 2020/43944 Dokument tittel: Signert avtale om salg av parsell Mjølkeviksvarden gbnr 39/69 Jann Atle Jensen EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/2190 - Alle dokumenter Jann Atle Jensen EPHORTE
2019/6642 20200629 29.06.2020 Inngående brev Gbnr 38/4 m. fl - Spørsmål om vedtak - klagerett Nils Martin Justad EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2017/4796 Løpenr: 2019/7093 Dokument tittel: Gbnr 10/921 - Svar på henvendelse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/3124 Løpenr: 2020/42424 Dokument tittel: Gbnr 18/115 - Svar på spørsmål ang. søknad om utslippstillatelse Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/43226 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar på forespørsel om forhåndskonferanse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/44292 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Spørsmål til byggesak Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/44292 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Spørsmål til byggesak N N EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/43226 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar på forespørsel om forhåndskonferanse N N EPHORTE
2019/5436 20200629 29.06.2020 Inngående brev Plan 412 - Reguleringsendring Erdal nye gravplass - Planforslag til gjennomsyn før varsling Norconsult AS EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/2438 Løpenr: 2020/39784 Dokument tittel: Gbnr 18/2 - Endring av vedtak om pålegg om ferdigstilling og ilegging av tvangsmulkt Oddvar Juvik EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - Løpenr:44128/2020, 41401/2020 Oddvar Juvik EPHORTE
2020/4659 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad om 20 % AFP ***** EPHORTE
2020/2939 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=qkk6q6, SakId=331798) ***** EPHORTE
2020/3242 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=44awwa, SakId=333503) ***** EPHORTE
2020/3300 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=kpbpba, SakId=333725) ***** EPHORTE
2020/2878 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=ppw5qq, SakId=334526) ***** EPHORTE
2020/3655 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=brw684, SakId=334901) ***** EPHORTE
2020/3660 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=brw654, SakId=334929) ***** EPHORTE
2020/3242 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=wk5bkr, SakId=335862) ***** EPHORTE
2020/3460 20200629 29.06.2020 Utgående brev Ansettelsesbrev - Rådgiver 100 % fast ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200629 29.06.2020 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200629 29.06.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Pensjonistvilkår - 01.07.2020 - 31.12.2020 - Hjemmesykepleien avd. Sør ***** EPHORTE
2018/5682 20200629 29.06.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Villaveien bofellesskap ***** EPHORTE
2020/4147 20200629 29.06.2020 Utgående brev Gbnr 9/107 - Forhåndsvarsel om vedtak - Lekkasje slamavskiller Kenneth Stenfeldt m.fl. EPHORTE
2020/4671 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4258237905) ***** EPHORTE
2020/2010 20200629 29.06.2020 Inngående brev Til kommuneoverlege/smittevernansvarlig lege - Materiell til årets influensavaksinering Folkehelseinstituttet EPHORTE
2020/4682 20200629 29.06.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3919 Løpenr: 2020/43779 Dokument tittel: Innsynskrav - Sak: 2020/2106 Løpenr: 2020/42243 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Samtykker ikke - Trygve Heggernes 'Roger Knutsen' EPHORTE
2018/4216 20200629 29.06.2020 Inngående brev Sykkelparkering-Kleppestø Barnehage Therese Tepstad Jensen EPHORTE
2019/4199 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad om delvis permisjon - Skoleåret 2020/2021 ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200629 29.06.2020 Inngående brev Klage på kommunal eiendom Tom Rune Aasebø EPHORTE
2019/7901 20200629 29.06.2020 Inngående brev Gbnr 12/83 - Tilleggsinformasjon Hilleren Prosjektering AS EPHORTE
2019/3922 20200629 29.06.2020 Utgående brev Innvilget - Søknad om reduksjon av foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/4671 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4258237905 ***** EPHORTE
2020/4671 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4258237905) ***** EPHORTE
2020/4586 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Fauskanger barne- og ungdomsskule, Askøy kommune - st. ref. 4257900269 ***** EPHORTE
2020/4429 20200629 29.06.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Lærarvikariat Fauskanger barne- og ungdomsskule, Askøy kommune - st. ref. 4254983814 ***** EPHORTE
2020/4586 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4257900269) ***** EPHORTE
2020/4671 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4258237905) ***** EPHORTE
2019/6797 20200629 29.06.2020 Inngående brev Gbnr 5/11 - Kopi - Vedtak - Tillatelse til etablering av kai Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS EPHORTE
Ingen tilgang 20200629 29.06.2020 Utgående brev Ferievikaravtale - 18.06.2020 - 16.08.2020 - Askøy brann og redning ***** EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar - Bestilling av byggesak - Sak 2017/3507 - Gbnr 12/83 Hilleren Prosjektering AS EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling - 2020/4419-1 Gbnr 13/52 - Orientering til forestående rivning Oddvar Juvik EPHORTE
2020/4520 20200629 29.06.2020 Inngående brev Gbnr 7/50, 584 - Ber om tilbakemelding - Skadebegrensende tiltak Stig-André Normann og Sandra Høgheim Brattelid EPHORTE
Ingen tilgang 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innmelding til teoriundervisning Vg1/vg2 fellesfag Vestland fylkeskommune EPHORTE
2018/7494 20200629 29.06.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2020/4679 20200629 29.06.2020 Utgående brev Publisert avtale - 2020-FRI-Vakttjenester ***** EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/38976, 2020/38403, 2020/38406 'Ragnhild H. Johannessen' EPHORTE
2019/7049 20200629 29.06.2020 Inngående brev Gbnr 14/4, 5, 17, 115 - Klage Oddvar Juvik EPHORTE
2016/5867 20200629 29.06.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Hjemmesykepleien avd. Sør ***** EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar innsynskrav - 2018/7201 Løpenr: 2020/38276 Dokument tittel: Gbnr 12/1695, 1704 - Søknad om rammetillatelse og søknad om igangsettingstillatelse for deler av tiltak 'Ragnhild H. Johannessen' EPHORTE
2020/713 20200629 29.06.2020 Inngående brev Dispensasjonssøknad karantenetid Nobi AS EPHORTE
2020/4673 20200629 29.06.2020 Inngående brev Invitasjon til å delta på læringsløft for å øke barn og unges deltakelse Bufetat EPHORTE
2018/7478 20200629 29.06.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3919 Løpenr: 2020/44436 Dokument tittel: Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2007/679-395 - Merknad til arealplanen - Gbnr 33/6 Jann Atle Jensen EPHORTE
2020/4691 20200629 29.06.2020 Inngående brev Gbnr 6/1212/0/1-2, 6/50 - Ber om befaring Grahl-Madsen & Co Advokatfirma AS EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling - Løpenr: 36907/2020, 34966/2020. 38651/2020, 38142/2020, 40678/2020, 42583/2020 Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslag innsyn sak 2020/4343 Løpenr: 2020/42682 Dokument tittel: Høring - Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen 'Ragnhild H. Johannessen' EPHORTE
2020/4429 20200629 29.06.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Lærarvikariat Fauskanger barne- og ungdomsskule, Askøy kommune - st. ref. 4254983814 ***** EPHORTE
2017/2614 20200629 29.06.2020 Inngående brev Gbnr 12/1705 - Søknad om ferdigattest Sivilarkitekt Jarle Pedersen EPHORTE
2020/4665 20200629 29.06.2020 Inngående brev Gbnr 15/168 - Søknad om dispensasjon Åse Pettersen m.fl. EPHORTE
2018/3510 20200629 29.06.2020 Inngående brev Gbnr 12/1175 - Søknad om igangsettingstilaltelse I. S. Arkitekter AS EPHORTE
2020/4661 20200629 29.06.2020 Inngående brev Gbnr 18/86 - Anmodning om forhåndskonferanse Frank Robert Minde EPHORTE
2020/3874 20200629 29.06.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Pedagogisk psykologisk rådgiver Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Askøy kommune - st. ref. 4237912305 ***** EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2019/7049 Løpenr: 2020/44128 Dokument tittel: Ber om redegjørelse - Etablering av Bryggelaget Longabryggo 'Ragnar Remme' EPHORTE
2020/4685 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vitnemål ***** EPHORTE
2020/4466 20200629 29.06.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2020/4678 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innvilget lønnstilskudd 23.06.2020 - 22.08.2020 NAV Øygarden EPHORTE
2015/4354 20200629 29.06.2020 Inngående brev Tilskudd - Momskompensasjon – HETLEVIK IDRETTSLAG – Hetlevik fotballbane, klubbhus – anleggsnummer: 19794 Lotteri- og stiftelsestilsynet EPHORTE
2019/6722 20200629 29.06.2020 Inngående brev Informasjon om redusert behov for bosetting av flyktninger som følge av koronapandemien Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2019/2074 20200629 29.06.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Villaveien bofellesskap ***** EPHORTE
2020/2009 20200629 29.06.2020 Utgående brev Ferievikaravtale - 03.08.2020 - 16.08.2020 - Villaveien bofellesskap ***** EPHORTE
2020/3661 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=3era9e, SakId=334874) ***** EPHORTE
2020/4218 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=aqawq3, SakId=348038) ***** EPHORTE
2020/4333 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=9keaq6, SakId=348461) ***** EPHORTE
2020/767 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad om brannrisiko-reduserende utstyr ***** EPHORTE
2020/713 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedrørende kartlegging av behov for smittevernutstyr Uloba EPHORTE
Ingen tilgang 20200629 29.06.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget Kommunal- og moderniseringsdepatementet EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling - Løpenr: 41401/2020 Oddvar Juvik EPHORTE
2018/7825 20200629 29.06.2020 Utgående brev Innvilget - Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2018/8123 20200629 29.06.2020 Utgående brev Innvilget - Søknad om reduksjon av foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/2106 Løpenr: 2020/42243 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Samtykker ikke - Trygve Heggernes Roger Knutsen EPHORTE
2020/2459 20200629 29.06.2020 Inngående brev Gbnr 21/680 - Tilleggsdokumentasjon Chr. M. Vestrheim AS EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Utgående brev Gbnr 12/67, 229, 295, 451 - Hjemmelsoverføring Nils Harald Brekke EPHORTE
2020/3092 20200629 29.06.2020 Inngående brev Gbnr 7/328 - Etterlyser svar om utsatt klagefrist og oppsettende virkning Kirsten Sæle EPHORTE
2015/5460 20200629 29.06.2020 Inngående brev Fullfinansierte studieplasser på 12 studier Nooa EPHORTE
2020/4675 20200629 29.06.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd NAV arbeidslivsenter Hordaland EPHORTE
2020/2153 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad om reduksjon av foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/2053 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad om reduksjon av foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/2145 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad om reduksjon av foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2016/7641 Løpenr: 2020/40345 Dokument tittel: Gbnr 8/1021 - Søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/3534 20200629 29.06.2020 Inngående brev Tar imot stilling - Lærer 90% vikariat ***** EPHORTE
2019/796 20200629 29.06.2020 Inngående brev Lærekontrakten er avsluttet Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3124 Løpenr: 2020/42424 Dokument tittel: Gbnr 18/115 - Svar på spørsmål ang. søknad om utslippstillatelse 'Einar Arvid Nilsen' EPHORTE
2020/4658 20200629 29.06.2020 Inngående brev Høring av forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte Nærings- og fiskeridepartementet EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2019/4362 - Gbnr 10/376, 3 - Avkjørsel og veg Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/6642 20200629 29.06.2020 Utgående brev Gbnr 38/4 m. fl - Tilbakemelding på henvendelse om klagerett Nils Martin Justad EPHORTE
2019/4985 20200629 29.06.2020 Inngående brev Gbnr 12/502 - Kopi - Svar - Nabovarsel Vestland fylkeskommune EPHORTE
Ingen tilgang 20200629 29.06.2020 Utgående brev Ferievikaravtale - 18.06.2020 - 16.08.2020 - Askøy brann og redning ***** EPHORTE
2015/8312 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 18.06.2020 - 03.07.2020 - Kleppestø barneskole ***** EPHORTE
2016/3542 20200629 29.06.2020 Inngående brev Henvendelse om sykkelparkeringsanlegget - Kleppestø kai Ingrid Marie Myklebust EPHORTE
2020/4685 20200629 29.06.2020 Inngående brev Tar imot stilling - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4685 20200629 29.06.2020 Utgående brev Ansettelsesbrev - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4534 20200629 29.06.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=pw6ee5, SakId=349340) ***** EPHORTE
2020/2734 20200629 29.06.2020 Utgående brev Ansettelsesbrev - Driftsoperatør prosess 100 % fast ***** EPHORTE
2020/2733 20200629 29.06.2020 Utgående brev Ansettelsesbrev - Driftsoperatør 100 % fast ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200629 29.06.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Villaveien bofellesskap ***** EPHORTE
2020/2734 20200629 29.06.2020 Utgående brev Ansettelsesbrev - Driftsoperatør prosess 100 % fast ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200629 29.06.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Pensjonistvilkår - Villaveien bofellesskap ***** EPHORTE
2019/2052 20200629 29.06.2020 Utgående brev Innvilget - Søknad om reduksjon av foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/4586 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Fauskanger barne- og ungdomsskule, Askøy kommune - st. ref. 4257900269 ***** EPHORTE
2020/4586 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4257900269) ***** EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling - Løpenr: 43412/2020, 43502/2020 Oddvar Juvik EPHORTE
2020/2387 20200629 29.06.2020 Inngående brev Gbnr 17/87/0/1 - Etterlyser svar - Klage på gebyr Karen-Tina Villanger EPHORTE
2019/6642 20200629 29.06.2020 Utgående brev Gbnr 38/4,14 35 - Melding om vedtak - Behandling av klage Nils Martin Justad EPHORTE
2020/4676 20200629 29.06.2020 Inngående brev Gbnr 12/797 - Melding om fylling av jord Inga Ciplyte Navike EPHORTE
Ingen tilgang 20200629 29.06.2020 Inngående brev Melding om ødelagt asfalt langs kunstgressbanen - Tveit skole Kjell Arild Solheim EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslag innsyn sak 2020/4343 Løpenr: 2020/42682 Dokument tittel: Høring - Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/4672 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad om reduksjon av foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/4074 20200629 29.06.2020 Inngående brev Melding fra leverandør - Re: Databehandleravtale ***** EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/2557 Løpenr: 2020/41251 Dokument tittel: Fjellsikring kommunal vei ved Askøy Træet -Kostnadsoverslag Askøyværingen EPHORTE
2013/2747 20200629 29.06.2020 Inngående brev Gbnr 18/554 - Krav om dekning av kostander Stiegler WKS Advokatfirma AS EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Inngående brev Gbnr 12/67, 229, 295, 451 - Hjemmelsoverføring Nils Brekke EPHORTE
2020/3655 20200629 29.06.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=brw684, SakId=334901) ***** EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2018/3168-4 - Kommunens eierskap i kaier i Askøy kommune 'Torstein Kråvik' EPHORTE
2020/3874 20200629 29.06.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Pedagogisk psykologisk rådgiver Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Askøy kommune - st. ref. 4237912305 ***** EPHORTE
2020/4669 20200629 29.06.2020 Inngående brev Ny samarbeidsavtale mellom Vestland fylkeskommune og kommunene om Invest in Bergen og Etablerersenteret 2021 - 2024 Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/4671 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4258237905 ***** EPHORTE
2020/4686 20200629 29.06.2020 Inngående brev Gbnr 7/308 - Forespørsel om mulig tiltak Jonas Kambestad EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3919 Løpenr: 2020/44398 Dokument tittel: Innsynskrav - Gbnr 33/6 - Innspill til kommuneplan 2012 Jann Atle Jensen EPHORTE
2020/3058 20200629 29.06.2020 Inngående brev Gbnr 12/1777 - Søknad om tillatelse i ett trinn TA Prosjekt A/S EPHORTE
2020/1594 20200629 29.06.2020 Utgående brev Innvilget - Søknad om reduksjon av foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/4500 20200629 29.06.2020 Utgående brev Innvilget - Søknad om reduksjon av foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/2337 20200629 29.06.2020 Utgående brev Innvilget - Søknad om reduksjon av foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/4662 20200629 29.06.2020 Inngående brev Startlån søknad (Ref=pw63r3, SakId=349740) ***** EPHORTE
2020/4671 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4258237905 ***** EPHORTE
2019/7050 20200629 29.06.2020 Utgående brev Bekreftelse på stillingsendring fra 01.08.2020 ***** EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2019/7049 Løpenr: 2020/44128 Dokument tittel: Ber om redegjørelse - Etablering av Bryggelaget Longabryggo Oddvar Juvik EPHORTE
2020/4429 20200629 29.06.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Lærarvikariat Fauskanger barne- og ungdomsskule, Askøy kommune - st. ref. 4254983814 ***** EPHORTE
2020/4668 20200629 29.06.2020 Inngående brev Melding om kloakklekkajse - Stølsvikvegen Therese Kristoffersen EPHORTE
2020/4151 20200629 29.06.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Barne- og ungdomsarbeider 100 % vikariat Ask barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4232244024 ***** EPHORTE
2020/3919 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak 2017/3507 - Gbnr 12/83 - Bruksendring til bolighus - Alle dokumenter Hilleren Prosjektering AS EPHORTE
2020/4664 20200629 29.06.2020 Inngående brev Informasjon om oppstart av arbeid - Rammeplan for avkjørsler og byggegrenser for fylkesvegnettet i Vestland fylke - Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/2878 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=533bqw, SakId=331349) ***** EPHORTE
2020/3238 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=85a8ea, SakId=333097) ***** EPHORTE
2020/3451 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=arq3qr, SakId=334510) ***** EPHORTE
2020/3658 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=rke3e6, SakId=335309) ***** EPHORTE
2020/3836 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=r643rp, SakId=346309) ***** EPHORTE
2020/3939 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=9ke5wk, SakId=346789) ***** EPHORTE
2020/4412 20200629 29.06.2020 Utgående brev Innvilget - Søknad om reduksjon av foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/4079 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=q5ek34, SakId=347414) ***** EPHORTE
2020/4217 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=5a86kw, SakId=348149) ***** EPHORTE
2020/1489 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=443wba, SakId=325173) ***** EPHORTE
2020/3460 20200629 29.06.2020 Utgående brev Ansettelsesbrev - Rådgiver 100 % vikariat ***** EPHORTE
2020/3799 20200629 29.06.2020 Inngående brev Utbetaling - Lærlingtilskudd for 1.halvår 2020 Vestland fylkeskommune EPHORTE
Ingen tilgang 20200629 29.06.2020 Utgående brev Ferievikaravtale - 18.06.2020 - 16.08.2020 - Askøy brann og redning ***** EPHORTE
2020/3885 20200629 29.06.2020 Internt notat Søknad om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Marit Fjeldsbø Lundberg EPHORTE
2015/4132 20200629 29.06.2020 Inngående brev Plan 413 - Vedlegg til klage fra Marikoven Industrinabolag v/Jacob Heggernes Jecob Heggernes EPHORTE
2020/4429 20200629 29.06.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Lærarvikariat Fauskanger barne- og ungdomsskule, Askøy kommune - st. ref. 4254983814 ***** EPHORTE
2020/4671 20200629 29.06.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Kleppestø barneskole EPHORTE
Ingen tilgang 20200629 29.06.2020 Utgående brev Ferievikaravtale - 15.06.2020 - 14.08.2020 - Askøy brann og redning ***** EPHORTE
2017/1347 20200629 29.06.2020 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2017/3986 20200629 29.06.2020 Utgående brev Plan 499 - Behov for endringer før høring TAG arkitekter AS EPHORTE
2015/6237 20200629 29.06.2020 Inngående brev Plan 418 - Uttale til offentlig ettersyn med møtereferat - Gbnr 20/381 m fl FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2020/4429 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærarvikariat Fauskanger barne- og ungdomsskule, Askøy kommune - st. ref. 4254983814 ***** EPHORTE
2020/4429 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærarvikariat - st. ref. (4254983814) ***** EPHORTE
2019/7050 20200629 29.06.2020 Utgående brev Bekreftelse på stillingsendring - gjeldene fra 01.08.2020 ***** EPHORTE
2018/151 20200629 29.06.2020 Utgående brev Innvilget - Søknad om reduksjon av foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200629 29.06.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - pensjonistvilkår - Villaveien bofellesskap ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200629 29.06.2020 Utgående brev Ferievikaravtale - 18.06.2020 - 16.08.2020 - Askøy brann og redning ***** EPHORTE
2019/6642 20200629 29.06.2020 Utgående brev Gbnr 38/4 m. fl - Orientering om tidspunkt for politisk behandling av klage Nils Martin Justad EPHORTE
2020/2053 20200629 29.06.2020 Utgående brev Vedrøernde reduksjon av foreldrebetaling ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200629 29.06.2020 Utgående brev Ferievikaravtale - 29.06.2020 - 16.08.2020 - Kleppestø sykehjem post 3ade ***** EPHORTE
2020/3874 20200628 28.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk psykologisk rådgiver - st. ref. (4237912305) ***** EPHORTE
2020/4429 20200628 28.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærarvikariat Fauskanger barne- og ungdomsskule, Askøy kommune - st. ref. 4254983814 ***** EPHORTE
2020/4429 20200628 28.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærarvikariat - st. ref. (4254983814) ***** EPHORTE
2020/4151 20200628 28.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider 100 % vikariat Ask barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4232244024 ***** EPHORTE
2020/4151 20200628 28.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider 100 % vikariat - st. ref. (4232244024) ***** EPHORTE
2020/3874 20200628 28.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk psykologisk rådgiver Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Askøy kommune - st. ref. 4237912305 ***** EPHORTE
2020/3874 20200628 28.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk psykologisk rådgiver - st. ref. (4237912305) ***** EPHORTE
2020/4634 20200628 28.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fastlege kombinert med sykehjemslege Fastleger/legesentre, Askøy kommune - st. ref. 4257469970 ***** EPHORTE
2019/5275 20200628 28.06.2020 Utgående brev Kunngjøring - 2020-EØS-Barneverntjenester Doffin m.fl. EPHORTE
2020/4151 20200628 28.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider 100 % vikariat Ask barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4232244024 ***** EPHORTE
2020/4151 20200628 28.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider 100 % vikariat - st. ref. (4232244024) ***** EPHORTE
2020/4634 20200628 28.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fastlege kombinert med sykehjemslege - st. ref. (4257469970) ***** EPHORTE
2020/4429 20200628 28.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærarvikariat Fauskanger barne- og ungdomsskule, Askøy kommune - st. ref. 4254983814 ***** EPHORTE
2020/4429 20200628 28.06.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærarvikariat Fauskanger barne- og ungdomsskule, Askøy kommune - st. ref. 4254983814 ***** EPHORTE
2020/4429 20200628 28.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærarvikariat - st. ref. (4254983814) ***** EPHORTE
2020/3874 20200628 28.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk psykologisk rådgiver Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Askøy kommune - st. ref. 4237912305 ***** EPHORTE
2020/3874 20200627 27.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk psykologisk rådgiver - st. ref. (4237912305) ***** EPHORTE
2020/4429 20200627 27.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærarvikariat Fauskanger barne- og ungdomsskule, Askøy kommune - st. ref. 4254983814 ***** EPHORTE
2020/4429 20200627 27.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærarvikariat - st. ref. (4254983814) ***** EPHORTE
2020/3874 20200627 27.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk psykologisk rådgiver - st. ref. (4237912305) ***** EPHORTE
2020/4429 20200627 27.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærarvikariat - st. ref. (4254983814) ***** EPHORTE
2020/4429 20200627 27.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærarvikariat Fauskanger barne- og ungdomsskule, Askøy kommune - st. ref. 4254983814 ***** EPHORTE
2020/4586 20200627 27.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Fauskanger barne- og ungdomsskule, Askøy kommune - st. ref. 4257900269 ***** EPHORTE
2020/4586 20200627 27.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4257900269) ***** EPHORTE
2020/3874 20200627 27.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk psykologisk rådgiver Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Askøy kommune - st. ref. 4237912305 ***** EPHORTE
2020/3874 20200627 27.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk psykologisk rådgiver - st. ref. (4237912305) ***** EPHORTE
2020/4586 20200627 27.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4257900269) ***** EPHORTE
2020/3874 20200627 27.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk psykologisk rådgiver Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Askøy kommune - st. ref. 4237912305 ***** EPHORTE
2020/3874 20200627 27.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk psykologisk rådgiver Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Askøy kommune - st. ref. 4237912305 ***** EPHORTE
2020/4586 20200627 27.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Fauskanger barne- og ungdomsskule, Askøy kommune - st. ref. 4257900269 ***** EPHORTE
2020/3919 20200626 26.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - 2017/2462-7 - Løpenummer: 18256/2017 Ina Birthe Nilsen EPHORTE
2020/4275 20200626 26.06.2020 Inngående brev Gbnr 32/38 - Merknad til saksbehandling Therese Ellingsund EPHORTE
2020/3787 20200626 26.06.2020 Inngående brev Gbnr 8/122 - Vedrørende oversendelse for uttale Statens vegvesen EPHORTE
2020/3919 20200626 26.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/6544 Løpenr: 2020/29712 Dokument tittel: Gbnr 12/830 - Vedrørende varsel om tilknytning til offentlig avløpsledning Hilleren prosjektering AS EPHORTE
2020/4651 20200626 26.06.2020 Inngående brev Gbnr 10/176 - Søknad om dispensasjon Rørleggermester Torbjørn E. Olsen EPHORTE
2020/110 20200626 26.06.2020 Inngående brev Gbnr 10/146 - Nabovarsel CORE ARKITEKTUR EPHORTE
2019/3276 20200626 26.06.2020 Inngående brev Gbnr 24/93 - Søknad om ferdigattest TA Prosjekt A/S EPHORTE
2019/810 20200626 26.06.2020 Inngående brev Gbnr 20/22 - Ber om svar - Tilbakemelding på henvendelse om status Ramsøy kai EPHORTE
2013/3502 20200626 26.06.2020 Inngående brev Plan 376 - Klage på behandling av plan - Naturvernforbundet Askøy Naturvernforbundet Askøy EPHORTE
2015/4132 20200626 26.06.2020 Inngående brev Plan 413 - Klage på planvedtak Jacob Heggernes v/ Marikoven Industrinabolag EPHORTE
2020/3973 20200626 26.06.2020 Inngående brev Gbnr 29/327/0/1,2 - Spørsmål til avslag og gebyr AdvisorWest AS EPHORTE
2019/6271 20200626 26.06.2020 Inngående brev Kommuneproposisjonen 2021 - Revidert nasjonalbudsjett 2020 og koronatiltak fase 3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTE
2017/5429 20200626 26.06.2020 Inngående brev Gbnr 8/1044 - Melding om endring av ansvarsrett WSI Bygg AS EPHORTE
2019/6191 20200626 26.06.2020 Inngående brev Skogbruk - Skogfond i sommer 2020 Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2019/3268 20200626 26.06.2020 Inngående brev Tilbakekalling av tvangssalg ***** EPHORTE
2020/4635 20200626 26.06.2020 Inngående brev Gbnr 20/341 - Søknad om tillatelse til tiltak Prosjektstyring Vest AS EPHORTE
2020/4628 20200626 26.06.2020 Inngående brev Gbnr 12/857 m.fl. - Søknad om rammetillatelse Hilleren Prosjektering AS EPHORTE
2019/4345 20200626 26.06.2020 Inngående brev Gbnr 14/344 - Søknad om ferdigattest WSI Bygg AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200626 26.06.2020 Inngående brev Tilskudd til skogsdrift 2020 Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2020/4620 20200626 26.06.2020 Inngående brev Gbnr 4/510 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Erlend Fikse EPHORTE
2020/4220 20200626 26.06.2020 Inngående brev Gbnr 1/20 - Redegjørelse Mundheim Maskin & Gård EPHORTE
2018/7886 20200626 26.06.2020 Inngående brev Gbnr 7/941 - Søknad om ferdigattest RAVNANGER HUS AS EPHORTE
2020/4618 20200626 26.06.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTE
2019/6418 20200626 26.06.2020 Inngående brev Gbnr 10/68 - Ber om status i sak Camilla Tveitnes EPHORTE
2020/3919 20200626 26.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/7514 Løpenr: 2020/19482 Dokument tittel: Gbnr 13/436 - Oversendelse av vedtak Øyvin Elsaas EPHORTE
2020/3919 20200626 26.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/2602 Løpenr: 2020/21012 Dokument tittel: Gbnr 13/436 - Svar på registrering av tiltak Øyvin Elsaas EPHORTE
2020/3919 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/4062 Løpenr: 2020/41779 Dokument tittel: Gbnr 13/43 - Svar på henvendelse om solcellepanel 'Ragnhild H. Johannessen' EPHORTE
2020/3919 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2014/1696 Løpenr: 2020/42690 Dokument tittel: Gbnr 5/715/0/3-4 - Hus 2 - Anmodning om umiddelbar sikring 'Ragnhild H. Johannessen' EPHORTE
2020/3919 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3790 Løpenr: 2020/42903 Dokument tittel: Gbnr 20/292 - Uttale 'Einar Arvid Nilsen' EPHORTE
2020/3919 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak - 2014/8698-67 Gbnr 14/39 - Behandling av krav om utsatt iverksettelse Oddvar Juvik EPHORTE
2020/4656 20200626 26.06.2020 Inngående brev Gbnr 15/377 - Søknad om utslippstillatelse VESTLAND EIENDOM OG BOLIGUTVIKLING AS EPHORTE
2020/3919 20200626 26.06.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sammenstilling av antall bekymringsmeldinger i nye saker perioden 1. mars 2020 til 1. mai 2020 og 1. mars 2019 til 1. mai 2019 VG EPHORTE
2020/1024 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenter i sak 2017/3431 - Mindre endring plan 350 SINTEF AS EPHORTE
2020/4647 20200626 26.06.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2020/2016 20200626 26.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikar - Brannkonstabel heltid Askøy brann og redning, Askøy kommune - st. ref. 4202709063 ***** EPHORTE
2020/2016 20200626 26.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikar - Brannkonstabel heltid Askøy brann og redning, Askøy kommune - st. ref. 4202709063 ***** EPHORTE
2020/1024 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av saksdokumenter i sak 2012/473- Plan 350 SINTEF AS EPHORTE
2019/1641 20200626 26.06.2020 Inngående brev Signert - Avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200626 26.06.2020 Inngående brev Signert - Avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200626 26.06.2020 Inngående brev Signert - Avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200626 26.06.2020 Inngående brev Signert - Avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
2020/3919 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3206 Løpenr: 2020/37618 Dokument tittel: Gbnr 7/67 - Hus 2 - Midlertidig klage på vedtak Jann Atle Jensen EPHORTE
2019/7049 20200626 26.06.2020 Inngående brev Klage - Avslag - Innsynskrav - Sak 2018/3168 - Eierforhold - Hanevik kai, Strussham kai, Longabryggo og Oksnes kai Oddvar Juvik EPHORTE
2020/4520 20200626 26.06.2020 Utgående brev Gbnr 7/50, 584 - Stoppordre Sandra Høgheim Brattelid m.fl. EPHORTE
2018/5594 20200626 26.06.2020 Inngående brev Bergen tingrettssak ***** - Varsel om tvangssalg ***** EPHORTE
2020/1024 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av saksdokumenter i sak 2013/1171 - Plan 350 SINTEF AS EPHORTE
2020/3919 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2016/6403 Løpenr: 2020/35066 Dokument tittel: Plan 96 - Svar på spørsmål om reguleringsformål Auctor Bergen AS EPHORTE
2020/3919 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2017/5963 Løpenr: 2020/42036 Dokument tittel: Gbnr 10/924 - Endring av tillatelse - reviderte tegninger 'Ragnhild H. Johannessen' EPHORTE
2020/3919 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2016/208 Løpenr: 2020/41750 Dokument tittel: Gbnr 29/318 - Behov for tilleggsdokumentasjon 'Ragnhild H. Johannessen' EPHORTE
2020/3919 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2018/9252 Løpenr: 2020/42852 Dokument tittel: Gbnr 4/1195 - Redegjørelse 'Ragnhild H. Johannessen' EPHORTE
2020/3919 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3755 Løpenr: 2020/42785 Dokument tittel: Gbnr 4/1258 - Dispensasjon fra reguleringsplan 'Ragnhild H. Johannessen' EPHORTE
2020/4429 20200626 26.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærarvikariat Fauskanger barne- og ungdomsskule, Askøy kommune - st. ref. 4254983814 ***** EPHORTE
2020/4429 20200626 26.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærarvikariat - st. ref. (4254983814) ***** EPHORTE
2020/4429 20200626 26.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærarvikariat Fauskanger barne- og ungdomsskule, Askøy kommune - st. ref. 4254983814 ***** EPHORTE
2020/4036 20200626 26.06.2020 Utgående brev Innstilling ***** EPHORTE
2020/3174 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2019/5752 Løpenr: 2020/29785 Dokument tittel: Gbnr 20/400 - Svarbrev klage 'Ragnhild H. Johannessen' EPHORTE
2020/3919 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2019/6544 Løpenr: 2020/29712 Dokument tittel: Gbnr 12/830 - Vedrørende varsel om tilknytning til offentlig avløpsledning Hilleren prosjektering AS EPHORTE
2020/3919 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3721 Løpenr: 2020/41290 Dokument tittel: Gbnr 18/627 - Tillatelse til tiltak 'Ragnhild H. Johannessen' EPHORTE
2020/3919 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3973 Løpenr: 2020/42638 Dokument tittel: Gbnr 29/327/0/1,2 - Avslag på søknad om tillatelse med ansvarsrett 'Ragnhild H. Johannessen' EPHORTE
2020/3919 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2019/6797 Løpenr: 2020/40633 Dokument tittel: Gbnr 5/11 - Rammetillatelse 'Ragnhild H. Johannessen' EPHORTE
2020/3919 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/1746 Gbnr 1/211, 535 - Bolig 'Ragnhild H. Johannessen' EPHORTE
2020/3919 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2016/7205 Løpenr: 2020/41265 Dokument tittel: Gbnr 8/1015 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse 'Ragnhild H. Johannessen' EPHORTE
2020/3919 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2018/7229 Løpenr: 2020/43067 Dokument tittel: Plan 505 - Lovlighetskontroll - Gbnr 38/24 m.fl 'Ragnhild H. Johannessen' EPHORTE
2020/3099 20200626 26.06.2020 Inngående brev Gbnr 28/33 - Signert avtale om tillatelse til gjennomføring av anleggsarbeid Thor Fauskanger EPHORTE
2013/6826 20200626 26.06.2020 Inngående brev Tar imot stilling - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3919 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/2602 Løpenr: 2020/21012 Dokument tittel: Gbnr 13/436 - Svar på registrering av tiltak 'Øyvin Elsaas' EPHORTE
2020/3919 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2019/4699 Løpenr: 2020/43257 Dokument tittel: Gbnr 20/401 - Klage på rammetillatelse 'Ragnhild H. Johannessen' EPHORTE
2020/3919 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/4407 Løpenr: 2020/43089 Dokument tittel: Gbnr 19/97, 98 - Forhåndsuttale 'Einar Arvid Nilsen' EPHORTE
2020/3092 20200626 26.06.2020 Inngående brev Gbnr 7/328 - Klage på vedtak - Kirsten og Terje Sæle Kirsten og Terje Sæle EPHORTE
2020/110 20200626 26.06.2020 Inngående brev Gbnr 14/64 - Nabovarsel Anjo Eiendom AS EPHORTE
2020/4647 20200626 26.06.2020 Inngående brev Signert samtykkeerklæring - Lønnsslipp tilsendt på e-post ***** EPHORTE
2020/4183 20200626 26.06.2020 Inngående brev Attest, emnebevis og oppdragsbekreftelse ***** EPHORTE
2019/7049 20200626 26.06.2020 Inngående brev Kopi - Fylkesmannen stadfester Askøy kommune sin avgjørelse om at det ikke finnes dokumenter hos kommunen å gi innsyn i etter offentleglova, jf. offentleglova § 3 - Regnskap fra 2001 og kart - Gbnr 14/4, 5, 17, 115 - Brygge og vei i Krokåsdalen FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2019/5213 20200626 26.06.2020 Inngående brev Høring - Forslag til forskrift til integreringsloven Kunnskapsdepartementet EPHORTE
2020/4151 20200626 26.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider 100 % vikariat Ask barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4232244024 ***** EPHORTE
2020/4634 20200626 26.06.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Fastleger/legesentre EPHORTE
Versjon:5.2.00