eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 300 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/2983 20210503 03.05.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/1574 Løpenr: 2021/26539 Dokument tittel: Gbnr 10/102 - Oversendelse av vedlegg Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2013/6762 20210503 03.05.2021 Inngående brev Forespørsel - Behandling av søknad om ledninger Øygarden kommune EPHORTE
2020/5624 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 7/621 - Oppdatert rapport og innmålingsdata VA-Service AS EPHORTE
2021/2983 20210503 03.05.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/1222 Løpenr: 2021/12662 Dokument tittel: Gbnr 19/378 - Organisasjonsnummer Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2014/1654 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 7/762 - Ber om status i saken Helge Kvale EPHORTE
2021/3003 20210503 03.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTE
2021/3001 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 13/151 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot kommunal veg Per-Erik Pedersen EPHORTE
2017/5462 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 10/ 935 - Ber om status Daniel Bildøy EPHORTE
2021/1853 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 9/335- Ber om uttale Sweco Norge AS EPHORTE
2021/2998 20210503 03.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTE
2021/53 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad - Sommerjobb - Kleppestø sykehjem ***** EPHORTE
2021/2983 20210503 03.05.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/4178 Løpenr: 2021/8583 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Orientering om påløpt tvangsmulkt Ole Jørgen Hansen EPHORTE
2021/2997 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 1/693 - Ber om uttale Eiendomsmegler Vest EPHORTE
2021/2983 20210503 03.05.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/2577 Løpenr: 2021/25721 Dokument tittel: Gbnr 33/58 - Søknad - Konsesjon - Erverv av eiendom Ole Jørgen Hansen EPHORTE
2021/2996 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 18/0 - Ber om redegjørelse Heidi Kitty Dyngen EPHORTE
2021/2995 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 17/353 - Forespørsel om søknadsplikt Simen Engelsen EPHORTE
2021/2994 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 7/628, 660, 875 - Forespørsel om sammenslåing Thorolv Kleppestø EPHORTE
2018/6381 20210503 03.05.2021 Inngående brev Plan 504 - Ber om å bli kontaktet - Gbnr 5/607 Ann-Christin Webermann EPHORTE
2018/6381 20210503 03.05.2021 Inngående brev Plan 504 - Merknad - Kronbygg Eiendom AS - Gbnr 5/730 Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2021/137 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 10/204 - Nabovarsel WAAGBØ HÅVARD EPHORTE
2021/2991 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 18/101- Søknad - Tilknytning - Kommunalt VA-anlegg Frode Andersen EPHORTE
Ingen tilgang 20210503 03.05.2021 Inngående brev Servicerapport 26.04.2021 - Heis 1315 Scan Heis AS EPHORTE
2013/4651 20210503 03.05.2021 Inngående brev Servicerapport 26.04.2021 - Heis 1342 Scan Heis AS EPHORTE
2018/6024 20210503 03.05.2021 Inngående brev Akseptere - Rapportering - Askøy aktivitetskafe - møteplass og aktiviteter over tilskuddsordningen Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet Helsedirektoratet EPHORTE
2021/2990 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 42/9 - Ber om redegjørelse Advokatfirma Odd Netteland EPHORTE
2021/730 20210503 03.05.2021 Inngående brev Fjernavlesning av vannmålere FELO EPHORTE
2016/2524 20210503 03.05.2021 Inngående brev Godkjente referater - Askøypakken Vestland fylkeskommune EPHORTE
2021/2987 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 17/14 - Ber om redegjørelse Anders Lykken EPHORTE
2021/2986 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 17/494 - Ber om status - Gjeldende arealplan/reguleringsplan Pål Eichner EPHORTE
2021/2985 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 6/530 - Forespørsel om søknadsplikt Jan Jakobsen EPHORTE
2017/5971 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 10/833 - Ber om redegjørelse Thomas Vasstrand EPHORTE
2014/2699 20210503 03.05.2021 Inngående brev Tilskudd til utbygging av bredband i Vestland - Evalueringskriterier Vestland fylkeskommune EPHORTE
Ingen tilgang 20210503 03.05.2021 Inngående brev Forespørsel - Betaling av forsikring ***** EPHORTE
2021/2980 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 0/0 - Søknad om tillatelse til tiltak Seaworks Kabel AS EPHORTE
2018/4278 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 29/323 - Forespørsel om søknadsplikt Ole Kjellevoll EPHORTE
2015/912 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 12/923 - Melding om lukt av kloakk ved Fylkesvei Lindhaugen - Slettebrekka Kjell Thomsen EPHORTE
2019/7363 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 12/760 - Melding om lukt av kloakk ved Fylkesvei Lindhaugen - Slettebrekka Kjell Thomsen EPHORTE
2021/2979 20210503 03.05.2021 Inngående brev Melding om drivende trosser/tauverk - Straumsneset Truls Takvam EPHORTE
2020/4695 20210503 03.05.2021 Inngående brev Forespørsel - Ekstraordinære kulturmidler - Covid-19 Mannskoret Ljom EPHORTE
2018/6381 20210503 03.05.2021 Inngående brev Plan 504 - Ber om redegjørelse - Gbnr 6/994, 1014 Tore Knudsen EPHORTE
2018/6381 20210503 03.05.2021 Inngående brev Plan 504 - Ber om redegjørelse Kai Kuhrts EPHORTE
2020/6802 20210503 03.05.2021 Inngående brev Utvidet tidsintervall mellom første og andre vaksinedose for de under 65 år uten underliggende sykdom Folkehelseinstituttet EPHORTE
2019/5421 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 18/636 - Redegjørelse Berntsen VVS AS EPHORTE
2021/2910 20210503 03.05.2021 Inngående brev Tar imot arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/2959 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering Familiehelsetjenesten - Askøy kommune - st. ref. 4384472572 ***** EPHORTE
2021/2959 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering - st. ref. (4384472572) ***** EPHORTE
2021/528 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd HETLEVIK IDRETTSLAG EPHORTE
2021/428 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om driftstilskudd FORENINGEN BERGEN KRINGKASTER EPHORTE
2021/234 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd HETLEVIK IDRETTSLAG EPHORTE
Ingen tilgang 20210503 03.05.2021 Inngående brev Innvilget tilskudd til mentor 01.05.2021 -31.07.2021 Nav Askøy EPHORTE
2021/2959 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering - st. ref. (4384472572) ***** EPHORTE
2021/2376 20210503 03.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Fysioterapeut Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4368000184 ***** EPHORTE
2021/2376 20210503 03.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Fysioterapeut Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4368000184 ***** EPHORTE
2021/2376 20210503 03.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Fysioterapeut Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4368000184 ***** EPHORTE
2021/438 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknader om tilskudd Klostertrio EPHORTE
2021/2693 20210503 03.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Rådgiver Byggesak- og private planer, Askøy kommune - st. ref. 4375727840 ***** EPHORTE
2021/2693 20210503 03.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Rådgiver Byggesak- og private planer, Askøy kommune - st. ref. 4375727840 ***** EPHORTE
2021/2959 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering - st. ref. (4384472572) ***** EPHORTE
2021/2971 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommervikarer - 2 stillinger 100% Rus og psykisk helse, Askøy kommune, Origo Askøy - st. ref. 4378195523 ***** EPHORTE
2021/2971 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommervikarer - 2 stillinger 100% - st. ref. (4378195523) ***** EPHORTE
2021/2959 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering Familiehelsetjenesten - Askøy kommune - st. ref. 4384472572 ***** EPHORTE
2021/3010 20210503 03.05.2021 Inngående brev Høring - Endring av fartsgrense - fv. 563 - Ask - Askøy kommune Statens vegvesen EPHORTE
2021/2897 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Økonomirådgiver / Controller Økonomiavdelingen - Askøy kommune - st. ref. 4383832245 ***** EPHORTE
2021/2444 20210503 03.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Lærer Follese skole, Askøy kommune - st. ref. 4375558980 ***** EPHORTE
2021/1603 20210503 03.05.2021 Inngående brev Ber om status - Forespørsel, fartsdempere, Rundamyra Rundamyra v/Markus Christoffersen EPHORTE
2015/6183 20210503 03.05.2021 Inngående brev Høring - Revisjon av vegnormal N500 Vegtunneler Statens vegvesen EPHORTE
2021/137 20210503 03.05.2021 Inngående brev Plan 504 - Varsel om utvidelse av plangrense Askøy kommune, Plan og bygg EPHORTE
2021/2999 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 4/1302/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn ADVISORWEST WAARDAL EPHORTE
2019/5561 20210503 03.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/233 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd ASKØY INNEBANDY KLUBB ASKØY INNEBANDY KLUBB EPHORTE
2021/1647 20210503 03.05.2021 Inngående brev Plan 365 - Reviderte planbestemmelser m.m. JMN – Plan & Arkitektur AS EPHORTE
2021/529 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd FOLLESE KULTURSENTER EPHORTE
2021/529 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd ASKØY UNGDOMSLAG EPHORTE
2021/439 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd ASKØY UNGDOMSLAG EPHORTE
2021/439 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd ASKØY UNGDOMSLAG EPHORTE
2021/526 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd FLORVÅG SKOLES MUSIKKORPS EPHORTE
2021/526 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd ERDAL SKOLES MUSIKKORPS EPHORTE
2021/233 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd ASKØY HELSESPORTLAG ASKØY HELSESPORTLAG EPHORTE
2021/2056 20210503 03.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Helsesykepleier- Trygg Start - 100 % fast Origo Askøy- livsmestring, rus og psykisk helse - st. ref. 4349578660 ***** EPHORTE
2021/1574 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 10/102 - Merknad - Knut Heggernes og Hildegunn Heggernes - Gbnr 10/195 Knut Heggernes og Hildegunn Heggernes EPHORTE
2021/1409 20210503 03.05.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=5awk9q, SakId=376607) ***** EPHORTE
2021/2184 20210503 03.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Rektor Erdal Ungdomsskole Sektor Skole, Askøy kommune - st. ref. 4366042866 ***** EPHORTE
2017/433 20210503 03.05.2021 Inngående brev Godkjent oppmelding til 2. gangs prøve i ***** Vestland fylkeskommune EPHORTE
2021/2693 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (4375727840) ***** EPHORTE
2020/3389 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 7/83, 270, 451 - Melding om vedtak Askøy kommune, Plan og bygg EPHORTE
2018/6381 20210503 03.05.2021 Inngående brev Plan 504 - Ber om møte LYGRE HILDE EPHORTE
2021/2959 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering Familiehelsetjenesten - Askøy kommune - st. ref. 4384472572 ***** EPHORTE
2021/2959 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering - st. ref. (4384472572) ***** EPHORTE
2021/2959 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering - st. ref. (4384472572) ***** EPHORTE
2018/1829 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 10/2, 16, 18 - Tilleggsdokumentasjon ASKØY KOMMUNE TEKNISK EPHORTE
2021/2959 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering Familiehelsetjenesten - Askøy kommune - st. ref. 4384472572 ***** EPHORTE
2021/2982 20210503 03.05.2021 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2021/2983 20210503 03.05.2021 Utgående brev Oversendelse - Sak: 2021/1574 Løpenr: 2021/26539 Dokument tittel: Gbnr 10/102 - Oversendelse av vedlegg Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2021/2749 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleierstudent / Fagarbeider / Pleiemedarbeider - st. ref. (4380758184) ***** EPHORTE
2021/3017 20210503 03.05.2021 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2021/2901 20210503 03.05.2021 Inngående brev Personopplysningsskjema for stillinger uten ansiennitetsstige ***** EPHORTE
2021/2983 20210503 03.05.2021 Utgående brev Oversendelse - Sak: 2019/4178 Løpenr: 2021/8583 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Orientering om påløpt tvangsmulkt Ole Jørgen Hansen EPHORTE
2021/2983 20210503 03.05.2021 Utgående brev Oversendelse - Sak: 2021/1574 Løpenr: 2021/26529 Dokument tittel: Gbnr 10/102 -Ber om at matrikkelendring stoppes 'Tommy Mikkelsen' EPHORTE
2021/2021 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 10/204 - Kopi - Nabomerknad - Vestland fylkeskommune Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/8072 20210503 03.05.2021 Utgående brev Gbnr 10/128 - Rammetillatelse JMN PLAN OG ARKITEKTTUR AS EPHORTE
2018/8950 20210503 03.05.2021 Utgående brev Gbnr 12/1028 - Mottatt merknad ABC HUS AS EPHORTE
2020/2103 20210503 03.05.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=44wwra, SakId=327945) ***** EPHORTE
2021/1926 20210503 03.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Lærer Strusshamn skole, Askøy kommune - st. ref. 4362490117 ***** EPHORTE
2021/1662 20210503 03.05.2021 Inngående brev Melding om arrangement - Kollevågen 12.06.2021 ASKØY TURLAG EPHORTE
2021/2983 20210503 03.05.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2017/2988 Løpenr: 2021/3465 Dokument tittel: Gbnr 29/39 - Vedtak om tvangsmulkt - Utbedring avløpsanlegg Magne Fromreide EPHORTE
2021/2912 20210503 03.05.2021 Inngående brev Tar imot - Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/2959 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering Familiehelsetjenesten - Askøy kommune - st. ref. 4384472572 ***** EPHORTE
2021/2182 20210503 03.05.2021 Inngående brev Utbetaling av integreringstilskudd år 1-2 for 2020/2021 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2021/2897 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Økonomirådgiver / Controller - st. ref. (4383832245) ***** EPHORTE
2021/2983 20210503 03.05.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/1574 Løpenr: 2021/26529 Dokument tittel: Gbnr 10/102 -Ber om at matrikkelendring stoppes Johan Arild Johannessen EPHORTE
2018/8951 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 12/1028 - Hus 2 - Nabomerknad - Per Sverre Thiesen Per Sverre Thiesen EPHORTE
2020/3424 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 6/1144 - Merknad - Ørjan Vågenes Ørjan Andre Moss Vågenes EPHORTE
2021/233 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd ASKØY ORIENTERINGSLAG ASKØY ORIENTERINGSLAG EPHORTE
2021/2959 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering - st. ref. (4384472572) ***** EPHORTE
2021/2959 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering - st. ref. (4384472572) ***** EPHORTE
2021/2959 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering - st. ref. (4384472572) ***** EPHORTE
2021/233 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd NORDSIDEN IL ASKØY NORDSIDEN IL ASKØY EPHORTE
2021/2889 20210503 03.05.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2021/3021 20210503 03.05.2021 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2021/3020 20210503 03.05.2021 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2021/3019 20210503 03.05.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Sektor Teknisk EPHORTE
2021/2983 20210503 03.05.2021 Utgående brev Oversendelse - Sak: 2021/1574 Løpenr: 2021/26539 Dokument tittel: Gbnr 10/102 - Oversendelse av vedlegg Johan Arild Johannessen EPHORTE
2021/2983 20210503 03.05.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/1574 Løpenr: 2021/26529 Dokument tittel: Gbnr 10/102 -Ber om at matrikkelendring stoppes Kronby - Tommy Mikkelsen EPHORTE
2021/1853 20210503 03.05.2021 Utgående brev Gbnr 9/335 - Svar- Anmodning om uttalelse til etablering av ny avkjørsel til kommunal vei Sweco Norge AS EPHORTE
2021/2959 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering Familiehelsetjenesten - Askøy kommune - st. ref. 4384472572 ***** EPHORTE
2021/2959 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering Familiehelsetjenesten - Askøy kommune - st. ref. 4384472572 ***** EPHORTE
2021/3016 20210503 03.05.2021 Inngående brev Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien Justis- og beredskapsdepartementet EPHORTE
2021/137 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 16/5 - Nabovarsel AdvisorWest Waardal EPHORTE
2021/439 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd ASKØY ORIENTERINGSLAG EPHORTE
2021/439 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd FOLLESE KULTURSENTER EPHORTE
2021/2693 20210503 03.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Rådgiver Byggesak- og private planer, Askøy kommune - st. ref. 4375727840 ***** EPHORTE
2021/2983 20210503 03.05.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/1574 Løpenr: 2021/26539 Dokument tittel: Gbnr 10/102 - Oversendelse av vedlegg Johan Arild Johannessen EPHORTE
2021/1665 20210503 03.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Helsesykepleier - 100 % vikariat Familiehelsetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4352938637 ***** EPHORTE
2016/5861 20210503 03.05.2021 Inngående brev Tar imot arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/3000 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 35/47/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn ADVISORWEST WAARDAL EPHORTE
2021/2959 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering Familiehelsetjenesten - Askøy kommune - st. ref. 4384472572 ***** EPHORTE
2021/2959 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering Familiehelsetjenesten - Askøy kommune - st. ref. 4384472572 ***** EPHORTE
2021/2959 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering - st. ref. (4384472572) ***** EPHORTE
2021/2959 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering - st. ref. (4384472572) ***** EPHORTE
2021/2959 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering - st. ref. (4384472572) ***** EPHORTE
2021/1693 20210503 03.05.2021 Inngående brev Melding om avvikling av foreldrepermisjon - Gjeldene fra 29.04.2021 ***** EPHORTE
2019/5056 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 10/911 - Felt 4 i Felt B14 - Nabomerknad - Glenn Sørskår Glenn Sørskår EPHORTE
2021/2983 20210503 03.05.2021 Utgående brev Oversendelse - Sak: 2021/1574 Løpenr: 2021/26529 Dokument tittel: Gbnr 10/102 -Ber om at matrikkelendring stoppes Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2021/2983 20210503 03.05.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/1574 Løpenr: 2021/26529 Dokument tittel: Gbnr 10/102 -Ber om at matrikkelendring stoppes Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2021/2734 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier / miljøterapeut - st. ref. (4380761598) ***** EPHORTE
2021/428 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om driftstilskudd NYE HETLEVIKALLIANSEN EPHORTE
2021/428 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om driftstilskudd ASKØY MUSEUMSLAG EPHORTE
2021/526 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd KLEPPESTØ SKOLEKORPS EPHORTE
2021/526 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd Kleppe Skoles Musikklag EPHORTE
2021/529 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd HEIARVANG GRENDALAG EPHORTE
2021/439 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd ASKØY UNGDOMSLAG EPHORTE
2021/6 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd ASKØY FOLKETS HUS SA EPHORTE
2020/5706 20210503 03.05.2021 Inngående brev Tildeling av tilskudd til aktivitetstilbud og besøksverter 2021 STATSFORVALTAREN I VESTLAND EPHORTE
2021/3018 20210503 03.05.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=99eepb, SakId=384275) ***** EPHORTE
2019/3125 20210503 03.05.2021 Utgående brev Gbnr 7/83, 270, 451 - Melding om vedtak Asplan Viak AS EPHORTE
2021/3002 20210503 03.05.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=9kaaa6, SakId=384147) ***** EPHORTE
2021/275 20210503 03.05.2021 Inngående brev Oppsummering fra møtet mellom kommunene og Statsforvaltaren om tjenestetilbudet til barn og unge under pandemien STATSFORVALTAREN I VESTLAND EPHORTE
2021/526 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd Hetlevik Skolekorps EPHORTE
2021/2734 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier / miljøterapeut Soltunet avlastning, Askøy kommune - st. ref. 4380761598 ***** EPHORTE
2021/439 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd ASKØY HELSESPORTLAG EPHORTE
Ingen tilgang 20210503 03.05.2021 Inngående brev Innvilget lønnstilskudd 01.05.2021 -26.07.2021 ***** EPHORTE
2021/6 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd EKNE UNGDOMSLAG EPHORTE
2021/235 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd HETLEVIK IDRETTSLAG EPHORTE
2021/2376 20210503 03.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Fysioterapeut Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4368000184 ***** EPHORTE
2021/2376 20210503 03.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Fysioterapeut Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4368000184 ***** EPHORTE
2021/2376 20210503 03.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Fysioterapeut Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4368000184 ***** EPHORTE
2021/2376 20210503 03.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Fysioterapeut Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4368000184 ***** EPHORTE
2017/7647 20210503 03.05.2021 Inngående brev Godkjenner rapportering - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten Helsedirektorate EPHORTE
2020/8321 20210503 03.05.2021 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Referat befaring ***** EPHORTE
2021/2444 20210503 03.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Lærer Follese skole, Askøy kommune - st. ref. 4375558980 ***** EPHORTE
2021/2444 20210503 03.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Lærer Follese skole, Askøy kommune - st. ref. 4375558980 ***** EPHORTE
2021/2444 20210503 03.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Lærer Follese skole, Askøy kommune - st. ref. 4375558980 ***** EPHORTE
2020/7936 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 12/397 - Tilleggsdokumentasjon Hellvik Hus Sotra AS EPHORTE
2021/2959 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering - st. ref. (4384472572) ***** EPHORTE
2021/2693 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Byggesak- og private planer, Askøy kommune - st. ref. 4375727840 ***** EPHORTE
2021/2959 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering Familiehelsetjenesten - Askøy kommune - st. ref. 4384472572 ***** EPHORTE
2021/2959 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering Familiehelsetjenesten - Askøy kommune - st. ref. 4384472572 ***** EPHORTE
2021/2959 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering Familiehelsetjenesten - Askøy kommune - st. ref. 4384472572 ***** EPHORTE
2021/2959 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering - st. ref. (4384472572) ***** EPHORTE
2021/2749 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleierstudent / Fagarbeider / Pleiemedarbeider Kleppestø sykehjem, Post 1A, Askøy kommune - st. ref. 4380758184 ***** EPHORTE
2021/2982 20210503 03.05.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2021/879 20210503 03.05.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2021/2983 20210503 03.05.2021 Utgående brev Oversendelse - Sak: 2021/1574 Løpenr: 2021/26529 Dokument tittel: Gbnr 10/102 -Ber om at matrikkelendring stoppes Johan Arild Johannessen EPHORTE
2021/6 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd HEIARVANG GRENDAHUS SA EPHORTE
2021/428 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om driftstilskudd Ask historielag EPHORTE
2021/2184 20210503 03.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Rektor Erdal Ungdomsskole Sektor Skole, Askøy kommune - st. ref. 4366042866 ***** EPHORTE
2021/1665 20210503 03.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Helsesykepleier - 100 % vikariat Familiehelsetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4352938637 ***** EPHORTE
2021/2959 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering Familiehelsetjenesten - Askøy kommune - st. ref. 4384472572 ***** EPHORTE
2021/233 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd HETLEVIK IDRETTSLAG HETLEVIK IDRETTSLAG EPHORTE
2021/233 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd ASKØY TURN OG SPORTSDRILLKLUBB ASKØY TURN OG SPORTSDRILLKLUBB EPHORTE
2021/439 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd ASKØY ORIENTERINGSLAG EPHORTE
2020/713 20210503 03.05.2021 Inngående brev Tildeling av tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet - Tiltakspakke sårbare eldre STATSFORVALTAREN I VESTLAND EPHORTE
2021/2376 20210503 03.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Fysioterapeut Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4368000184 ***** EPHORTE
2021/2376 20210503 03.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Fysioterapeut Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4368000184 ***** EPHORTE
2021/2376 20210503 03.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Fysioterapeut Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4368000184 ***** EPHORTE
2021/2376 20210503 03.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Fysioterapeut Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4368000184 ***** EPHORTE
2021/2693 20210503 03.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Rådgiver Byggesak- og private planer, Askøy kommune - st. ref. 4375727840 ***** EPHORTE
2018/8950 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 12/1028 - Hus 1 - Nabomerknad - Per Sverre Thiesen Per Sverre Thiesen EPHORTE
2020/5305 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 7/13, 621 - Søknad om ferdigattest Haugen VVA AS EPHORTE
2021/3004 20210503 03.05.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=re44q9, SakId=384251) ***** EPHORTE
2019/5561 20210503 03.05.2021 Inngående brev Tar imot arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/439 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd ASKØY ORIENTERINGSLAG EPHORTE
2021/439 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd MARIANNE JUVIK SÆBØ EPHORTE
2020/5706 20210503 03.05.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd til aktivitets og besøksverter 2021 Statsforvalteren i Vestland EPHORTE
2021/1647 20210503 03.05.2021 Inngående brev Plan 365 - Planforslag JMN Plan og arkitektur AS EPHORTE
2020/7936 20210503 03.05.2021 Utgående brev Gbnr 12/397 - Behov for tilleggsdokumentasjon HELLVIK HUS SOTRA AS EPHORTE
2021/1647 20210503 03.05.2021 Utgående brev Plan 365 - Innkalling til veiledningsmøte JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
2020/7936 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 12/397 - Tilleggsdokumentasjon HELLVIK HUS SOTRA AS EPHORTE
2021/1603 20210503 03.05.2021 Utgående brev Forespørsel - Fartsdempere - Rundamyra Markus Christoffersen V/ Ekrene Borettslag EPHORTE
2019/5561 20210503 03.05.2021 Inngående brev Tar imot arbeidsavtale - 01.05.2021 - 31.07.2021 - Ask barnehage ***** EPHORTE
2015/2725 20210503 03.05.2021 Inngående brev Plan 417 - Informasjonsmøte om oppstart av detaljregulering av del av gbnr 18/2 ved Kollevåg på Askøy Geoplan as EPHORTE
2021/1647 20210503 03.05.2021 Utgående brev Plan 365 - Oppsummering fra veiledningsmøte JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
2017/2988 20210503 03.05.2021 Utgående brev Gbnr 29/39 - Vedrørende vedtak om tvangsmulkt Beate Alette Aarvik m.fl. EPHORTE
2017/2988 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 29/39 - Melding om utført arbeid Inge Leirheim EPHORTE
2020/4430 20210503 03.05.2021 Utgående brev Ber om uttalelse Askøy lensmannskontor m.fl. EPHORTE
2020/3053 20210503 03.05.2021 Utgående brev Innvilget driftstilskudd til historielag, kulturminner og museumssamlinger 2020 ASK HISTORIELAG m.fl. EPHORTE
2020/4430 20210503 03.05.2021 Inngående brev Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider - Askøy kommune Lovdata EPHORTE
2020/3347 20210503 03.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding - IKAH - Dokumentasjon Interkommunalt arkiv Hordaland EPHORTE
2018/8842 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 7/8, 444 - Ber om bekreftelse grunneier - Søknad om flom og rassikring Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/4430 20210503 03.05.2021 Utgående brev Ber om uttalelse Askøy lensmannskontor EPHORTE
2018/8842 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 7/8, 444 - Tilleggsopplysning - Bekreftelse grunneier - Søknad om flom og rassikring Vestland fylkeskommune EPHORTE
2018/8842 20210503 03.05.2021 Utgående brev Gbnr 7/8, 444 - Bekreftelse grunneier - Søknad om flom og rassikring Vestland fylkeskommune EPHORTE
2021/2734 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier / miljøterapeut - st. ref. (4380761598) ***** EPHORTE
2021/2444 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4375558980) ***** EPHORTE
2021/2444 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Follese skole, Askøy kommune - st. ref. 4375558980 ***** EPHORTE
2021/2959 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering Familiehelsetjenesten - Askøy kommune - st. ref. 4384472572 ***** EPHORTE
2021/2959 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering - st. ref. (4384472572) ***** EPHORTE
2021/2897 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Økonomirådgiver / Controller - st. ref. (4383832245) ***** EPHORTE
2021/2959 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering - st. ref. (4384472572) ***** EPHORTE
2021/2376 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (4368000184) ***** EPHORTE
2021/2444 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4375558980) ***** EPHORTE
2021/2897 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Økonomirådgiver / Controller Økonomiavdelingen - Askøy kommune - st. ref. 4383832245 ***** EPHORTE
2021/2376 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fysioterapeut Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4368000184 ***** EPHORTE
2021/2376 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (4368000184) ***** EPHORTE
2021/2693 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Byggesak- og private planer, Askøy kommune - st. ref. 4375727840 ***** EPHORTE
2021/2693 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (4375727840) ***** EPHORTE
2021/2444 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Follese skole, Askøy kommune - st. ref. 4375558980 ***** EPHORTE
2021/2376 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fysioterapeut Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4368000184 ***** EPHORTE
2021/2376 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (4368000184) ***** EPHORTE
2021/2444 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4375558980) ***** EPHORTE
2021/2691 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4378286299 ***** EPHORTE
2021/2691 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4378286299) ***** EPHORTE
2021/2444 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Follese skole, Askøy kommune - st. ref. 4375558980 ***** EPHORTE
2021/2150 20210502 02.05.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Lærer Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4366465267 ***** EPHORTE
2021/2150 20210502 02.05.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Lærer Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4366465267 ***** EPHORTE
2021/2693 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Byggesak- og private planer, Askøy kommune - st. ref. 4375727840 ***** EPHORTE
2021/2693 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (4375727840) ***** EPHORTE
2021/2376 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fysioterapeut Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4368000184 ***** EPHORTE
2021/2376 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (4368000184) ***** EPHORTE
2021/2959 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering Familiehelsetjenesten - Askøy kommune - st. ref. 4384472572 ***** EPHORTE
2021/2693 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Byggesak- og private planer, Askøy kommune - st. ref. 4375727840 ***** EPHORTE
2021/2693 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (4375727840) ***** EPHORTE
2021/2376 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fysioterapeut Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4368000184 ***** EPHORTE
2021/2376 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (4368000184) ***** EPHORTE
2021/2376 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fysioterapeut Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4368000184 ***** EPHORTE
2021/2376 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (4368000184) ***** EPHORTE
2021/2376 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fysioterapeut Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4368000184 ***** EPHORTE
2021/2376 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (4368000184) ***** EPHORTE
2021/2891 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sjef for næring og samfunn Askøy kommune - st. ref. 4380939788 ***** EPHORTE
2021/2891 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sjef for næring og samfunn - st. ref. (4380939788) ***** EPHORTE
2021/2959 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering Familiehelsetjenesten - Askøy kommune - st. ref. 4384472572 ***** EPHORTE
2021/2376 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fysioterapeut Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4368000184 ***** EPHORTE
2021/2734 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier / miljøterapeut Soltunet avlastning, Askøy kommune - st. ref. 4380761598 ***** EPHORTE
2021/2691 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4378286299 ***** EPHORTE
2021/2691 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4378286299) ***** EPHORTE
2021/2444 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Follese skole, Askøy kommune - st. ref. 4375558980 ***** EPHORTE
2021/2150 20210502 02.05.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Lærer Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4366465267 ***** EPHORTE
2021/2150 20210502 02.05.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Lærer Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4366465267 ***** EPHORTE
2021/2444 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4375558980) ***** EPHORTE
2021/2959 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering - st. ref. (4384472572) ***** EPHORTE
2021/2444 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4375558980) ***** EPHORTE
2021/2444 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Follese skole, Askøy kommune - st. ref. 4375558980 ***** EPHORTE
2021/2962 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider 50 % fast - st. ref. (4382598999) ***** EPHORTE
2021/2962 20210501 01.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider 50 % fast Kleppestø sykehjem, Post 2A og 2D, Askøy kommune - st. ref. 4382598999 ***** EPHORTE
2021/2444 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4375558980) ***** EPHORTE
2021/2959 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering - st. ref. (4384472572) ***** EPHORTE
2021/2434 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer 100 % vikariat - st. ref. (4374741356) ***** EPHORTE
2021/2691 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4378286299) ***** EPHORTE
2021/2693 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (4375727840) ***** EPHORTE
2021/2959 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering - st. ref. (4384472572) ***** EPHORTE
2021/2434 20210501 01.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer 100 % vikariat Haugland skole, Askøy kommune - st. ref. 4374741356 ***** EPHORTE
2021/2444 20210501 01.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Follese skole, Askøy kommune - st. ref. 4375558980 ***** EPHORTE
2021/2444 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4375558980) ***** EPHORTE
2021/2376 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (4368000184) ***** EPHORTE
2021/2959 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering - st. ref. (4384472572) ***** EPHORTE
2021/2434 20210501 01.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer 100 % vikariat Haugland skole, Askøy kommune - st. ref. 4374741356 ***** EPHORTE
2021/2959 20210501 01.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering Familiehelsetjenesten - Askøy kommune - st. ref. 4384472572 ***** EPHORTE
2021/2691 20210501 01.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4378286299 ***** EPHORTE
2021/2444 20210501 01.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Follese skole, Askøy kommune - st. ref. 4375558980 ***** EPHORTE
2021/2444 20210501 01.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Follese skole, Askøy kommune - st. ref. 4375558980 ***** EPHORTE
2021/2434 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer 100 % vikariat - st. ref. (4374741356) ***** EPHORTE
2021/2376 20210501 01.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fysioterapeut Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4368000184 ***** EPHORTE
2021/2376 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (4368000184) ***** EPHORTE
2021/2959 20210501 01.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering Familiehelsetjenesten - Askøy kommune - st. ref. 4384472572 ***** EPHORTE
2021/2444 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4375558980) ***** EPHORTE
2021/2693 20210501 01.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Byggesak- og private planer, Askøy kommune - st. ref. 4375727840 ***** EPHORTE
2021/2376 20210501 01.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fysioterapeut Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4368000184 ***** EPHORTE
2021/2959 20210501 01.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb - medhjelpere under massevaksinering Familiehelsetjenesten - Askøy kommune - st. ref. 4384472572 ***** EPHORTE
2019/3233 20210430 30.04.2021 Inngående brev Gbnr 18/636 - Tilleggsdokumentasjon Vest Norsk Bygg AS EPHORTE
2015/2975 20210430 30.04.2021 Inngående brev Kopi - Uttale - Støy fra konsertscene - Folkeaksjonen på Herdla - Hubro - Konserter - Herdla Fort Statsforvalteren i Vestland EPHORTE
Versjon:5.2.00