eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 300 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2014/1696 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 5/715/0/3-4 - Hus 2 - Søknad om endring av gitt tillatelse Bygg Prosjekt AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 29/333/0/2 - Oppgjørsoppstilling Eiendomsmegler vest EPHORTE
2020/121 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 14/444/0/17-18 - Anmodning om forhåndskonferanse - Etterlyser svar Sindre Halvorsen EPHORTE
2020/110 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 5/715 - Søre Skorven 9 A - Nabovarsel Bygg Prosjekt AS EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Stongafjellsvegen 374 gnr 10 bnr 1015 - Tegninger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/3693 Løpenr: 2019/55137 Dokument tittel: Gbnr 10/211 - Oversendelse av dokumenbestilling - Grunnboksblader Ragnar Remme EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2016/528 Løpenr: 2020/2350 Dokument tittel: Gbnr 12/572, 1103, 1174, 1178, 1191, 1314 - Kopi - Oversendelse av saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse Ragnar Remme EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/2783 Løpenr: 2020/2559 Dokument tittel: Gbnr 6/302 - Fylkesmannen stadfester Askøy kommune sitt vedtak datert 21.02.2019 Ragnar Remme EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/7888 Løpenr: 2020/2520 Dokument tittel: Gbnr 30/67 - Fylkesmannen i Vestland stadfester Askøy kommune sitt vedtak av 20.02.2019 Ragnar Remme EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/7984 Løpenr: 2019/73663 Dokument tittel: Gbnr 11/46 - Behov for tilleggsdokumentasjon Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/3620 Løpenr: 2019/73602 Dokument tittel: Gbnr 6/1118 - Avslag på søknad om tillatelse med ansvarsrett Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/3771 Løpenr: 2020/283 Dokument tittel: Gbnr 11/53 - Avvisning av søknad Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Vigleik - historisk oversikt over kommunale verv Vigleik Stoveland EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2016/4342 Løpenr: 2019/73649 Dokument tittel: Gbnr 10/584 og 8/957 m.fl. - Ferdigattest Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2017/5876 Løpenr: 2020/1428 Dokument tittel: Gbnr 8/1017 - Svar på forespørsel om krav til endringssøknad Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2017/3181 Løpenr: 2020/748 Dokument tittel: Gbnr 15/91, 346, 457, 633, 638, 679 - Foreløpig svarbrev klage Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/2354 Løpenr: 2020/1108 Dokument tittel: Gbnr 10/16 - Behov for tilleggsdokumentasjon Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2014/5924 Løpenr: 2020/848 Dokument tittel: Gbnr 6/1212/0/1-2 - Pålegg om retting og ilegging av tvangsmulkt Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2014/5417 Løpenr: 2020/511 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Varsel om pålegg og tvangsmulkt Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2017/2761 Løpenr: 2019/71576 Dokument tittel: Gbnr 7/621 - Orientering midlertidig bruk av adkomst Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/7514 Løpenr: 2020/1830 Dokument tittel: Gbnr 13/436 - Ber om tilleggsdokumentasjon Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Gbnr 42/16 - Alle dokument Advokatfirmaet Espelid EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/4580 Løpenr: 2019/65012 Dokument tittel: Plan 393 - Godkjenning av reguleringsendring etter forenklet prosess Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/756 20200116 16.01.2020 Inngående brev Tusen Takk ! Soltvedt - Trond Soltvedt EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/182 Løpenr: 2020/2531 Dokument tittel: Gbnr 30/80 - Angående begjæring om sletting av seksjonering Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/7975 Løpenr: 2020/1821 Dokument tittel: Gbnr 7/53 - Svar på søknad om utvidet bruk av avkjørsel Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/3789 Løpenr: 2020/2137 Dokument tittel: Gbnr 6/1201 - Avvisning av klage Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/301 Løpenr: 2020/2499 Dokument tittel: Gbnr 19/134, 190 - Midlertidig brukstillatelse Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/8037 - Løpenr 53790/2019 - Gbnr 1/176 - Uttale miljø og landbruk Ragnar Remme EPHORTE
2019/5496 20200116 16.01.2020 Utgående brev Bosetting enslige mindreårige flyktninger i Askøy kommune Marianne Kildedal EPHORTE
2020/87 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kulturskolelærer 42 % vikariat - treblås og korps Askøy kulturskole, Askøy kommune - st. ref. 4168361108 ***** EPHORTE
2016/3175 20200116 16.01.2020 Inngående brev Kopi - Midlertidig uførepensjon Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2020/263 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd Kleppestø Sykehjem EPHORTE
2019/5997 20200116 16.01.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Driftsleder 100 % Fast Vann og avløp, Askøy kommune - st. ref. 4135359204 ***** EPHORTE
2019/5997 20200116 16.01.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Driftsleder 100 % Fast Vann og avløp, Askøy kommune - st. ref. 4135359204 ***** EPHORTE
2019/5997 20200116 16.01.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Driftsleder 100 % Fast Vann og avløp, Askøy kommune - st. ref. 4135359204 ***** EPHORTE
2019/5997 20200116 16.01.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Driftsleder 100 % Fast Vann og avløp, Askøy kommune - st. ref. 4135359204 ***** EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/110 Løpenr: 2020/2306 Dokument tittel: Gbnr 5/732 - Nabovarsel Auctor Bergen AS EPHORTE
2019/7993 20200116 16.01.2020 Inngående brev Attester - / vitnemål ***** EPHORTE
2019/7817 20200116 16.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Psykologspesialist/psykolog voksne - Psykologspesialist/psykolog Barn og ungdom 100 % fast Psykologtjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4168362327 ***** EPHORTE
2020/87 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kulturskolelærer 42 % vikariat - treblås og korps - st. ref. (4168361108) ***** EPHORTE
2020/88 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk leder 100 % vikariat Kleppestø barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4175187089 ***** EPHORTE
2017/6931 20200116 16.01.2020 Inngående brev Merknad til svar - Forespørsel om bosspann for publikum på Herdla snuplass Kurt Steinar Waage EPHORTE
2019/5478 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 11/38 - Redegjørelse JON STEINAR FOSSE EPHORTE
2013/4179 20200116 16.01.2020 Inngående brev Kopi - Innvilgelse av 100 % uførepensjon for perioden 12.09.2019-30.09.2019 Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2020/263 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd Ravnanger Sykehjem EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2014/2043 Løpenr: 2020/313 Dokument tittel: Gbnr 1/536 - Avvisning av klage Anita Stenfeldt EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2014/2043 Løpenr: 2020/313 Dokument tittel: Gbnr 1/536 - Avvisning av klage Kjell Tumyr EPHORTE
2013/4096 20200116 16.01.2020 Inngående brev Tilbud på innføring av Sentral FKB Norkart EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr 6/298 - Svar på spørsmål Julius Astikas EPHORTE
2016/2168 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 28/17 - Forespørsel Aasebø Sag AS EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/6387 Løpenr: 2020/506 Dokument tittel: Plan 354 - Tilbakemelding på planforslag Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/600 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svar - Åpen jobbsøknad - Deltid ***** EPHORTE
2018/8844 20200116 16.01.2020 Utgående brev Endring av vedtak - Redusert foreldrebetaling ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Skadenummer KLP - REF340639 -ST205 KLP Skadeforsikring EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Skadenummer - REF340639 -ST205 Klp - KLP Skadeforsikring EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Maling av hus utvendig Emmanuel Stourm EPHORTE
2018/68 20200116 16.01.2020 Utgående brev Musikk og lagring utendørs Sameiet Rindadalsvegen EPHORTE
2020/62 20200116 16.01.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTE
2018/5326 20200116 16.01.2020 Utgående brev Endring av vedtak - Redusert foreldrebetaling ***** EPHORTE
2019/6072 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr 29/49 - Ferdigattest Anstein Karl Fromreide EPHORTE
2015/3805 20200116 16.01.2020 Inngående brev Servicerapport - Ordrenr. 40197142 Honeywell Life Safety AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Avtale om enkeltoppdrag Pelias EPHORTE
2019/4982 20200116 16.01.2020 Utgående brev Innvilget - Søknad om reduksjon av foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2017/5067 20200116 16.01.2020 Utgående brev Korrigert - Innvilget søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/84 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier 80 % vikariat Fenring legesenter-/Askøy legevakt, Askøy kommune - st. ref. 4169217789 ***** EPHORTE
2020/84 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier 80 % vikariat - st. ref. (4169217789) ***** EPHORTE
2018/2811 20200116 16.01.2020 Inngående brev Rapport - Kompetansemidler Myrane Kanvas-barnehage EPHORTE
2019/6257 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 9/476 - Ber om status i sak BoligPartner AS EPHORTE
2020/201 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr 9/933 - Melding om ufullstendig søknad Vibeke Risholm EPHORTE
2020/369 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 9/106 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot kommunal vei Bratli bygg & Eiendom AS EPHORTE
2020/200 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr 8/932 - Mangelfull søknad Marianne Risholm EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2018/6296 Løpenr: 2019/72113 Dokument tittel: Gbnr 3/106 - Tilbakemelding Auctor Bergen AS EPHORTE
2013/10036 20200116 16.01.2020 Inngående brev Servicerapport - Ordrenr. 40197142 Honeywell Life Safety AS EPHORTE
2017/810 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 29/3, 126, 249 - Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket Tinglysing EPHORTE
2020/381 20200116 16.01.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2020/110 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 5/715 - Søre Skorven 9 C - Nabovarsel Bygg Prosjekt AS EPHORTE
2014/8019 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 11/11 - Ber om forhåndsuttale Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/3739 Løpenr: 2020/1972 Dokument tittel: Gbnr 10/3 - Tilleggsdokumentasjon Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/3739 Løpenr: 2019/73157 Dokument tittel: Gbnr 10/3 - Uttale - Norges vassdrags- og energidirektorat Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Skadenummer 340639 - Varmebehandling Bjorsvik Takst & Eiendom EPHORTE
2017/810 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr 29/3, 126, 249 - Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innkalling årsmøte 30.06.2019 Rostaliene sameie EPHORTE
2018/5702 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr 8/1048 - BBB1 - Foreløpig svarbrev Tone Knutsen Jansson EPHORTE
2013/10550 20200116 16.01.2020 Inngående brev Servicerapport - Ordrenr. 40197165 Honeywell Life Safety AS EPHORTE
2020/368 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 18/627 - Søknad om konsesjon Vidar Nilsen EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Skadenummer 340639 - Varmebehandling Bjorsvik Takst & Eiendom EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Tilbudsgrunnlag skadesak Bjorsvik Takst & Eiendom EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Skadesak KLP - REF 354041-ST995 Rapport KLP Skadeforsikring EPHORTE
2017/2980 20200116 16.01.2020 Utgående brev Service varmepumper Sameiet Nedre Lindhaugen EPHORTE
2017/2980 20200116 16.01.2020 Inngående brev Endringer vedrørende brannalarmanlegget mm Sameiet Nedre Lindhaugen EPHORTE
2017/2980 20200116 16.01.2020 Inngående brev Vinter - Snøsmelt Sameiet Nedre Lindhaugen EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Kontraktsvilkår Bergen Kommune EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Kvittering for tilknyting til 110-sentralen Bergen brannvesen Bergen Kommune EPHORTE
2020/265 20200116 16.01.2020 Utgående brev Innvilget - Søknad om reduksjon av foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2019/5997 20200116 16.01.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Driftsleder 100 % Fast Vann og avløp, Askøy kommune - st. ref. 4135359204 ***** EPHORTE
2017/6931 20200116 16.01.2020 Inngående brev Svar - Forespørsel bosspann for publikum på Herdla snuplass BIR Privat EPHORTE
2017/6931 20200116 16.01.2020 Inngående brev Forespørsel - Bosspann for publikum på Herdla snuplass Kurt Steinar Waage EPHORTE
2019/7565 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr 12/1318, 307 - Svar på henvendelse Jan Helge Mikkelsen EPHORTE
2020/110 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 18/583 - Nabovarsel Sissel Nordahl Stillwell EPHORTE
2016/4933 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 29/179 - Søknad om tillatelse til tiltak Henrik Sandven EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/6387 Løpenr: 2020/1680 Dokument tittel: Plan 354 - Vedrørende dispensasjoner i byggesaker Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/5997 20200116 16.01.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Driftsleder 100 % Fast Vann og avløp, Askøy kommune - st. ref. 4135359204 ***** EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Delvis innsyn - Gbnr 42/16 - Byggesaker Advokatfirmaet Espelid EPHORTE
2017/4199 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 4/1143 - Tilleggsdokumentasjon Tor Arne Flåten EPHORTE
2020/376 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 9/17- Søknad om konsesjon WIKBORG REIN ADVOKATFIRMA AS EPHORTE
2020/373 20200116 16.01.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2017/2600 20200116 16.01.2020 Utgående brev Korrigert - Innvilget søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2016/6099 20200116 16.01.2020 Utgående brev Endring av vedtak - Redusert foreldrebetaling ***** EPHORTE
2018/8842 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svar - Innspill til Myraneplanen Kleppestø postmottak m.fl. EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/154 Løpenr: 2020/1722 Dokument tittel: Gbnr 19/391 - Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2014/2043 Løpenr: 2020/313 Dokument tittel: Gbnr 1/536 - Avvisning av klage Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/3739 Løpenr: 2020/1984 Dokument tittel: Gbnr 10/3 - Tilleggsdokumentasjon (del 2 og 3) Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2014/2043 Løpenr: 2020/313 Dokument tittel: Gbnr 1/536 - Avvisning av klage Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2014/2043 Løpenr: 2020/313 Dokument tittel: Gbnr 1/536 - Avvisning av klage Kjell Tumyr EPHORTE
2019/7716 20200116 16.01.2020 Utgående brev Endring av vedtak - Redusert foreldrebetaling ***** EPHORTE
2016/4185 20200116 16.01.2020 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2327 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 1/26 - Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket Tinglysing EPHORTE
2015/2052 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr 5/728 - Tilbakemelding på søknad om ferdigattest HEFØ Boligutvikling AS EPHORTE
2019/5997 20200116 16.01.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Driftsleder 100 % Fast Vann og avløp, Askøy kommune - st. ref. 4135359204 ***** EPHORTE
2019/1849 20200116 16.01.2020 Inngående brev Klage - Endring på arbeidsavtale Fagforbundet Askøy EPHORTE
2020/3 20200116 16.01.2020 Utgående brev Delvis innsyn - Sak 2019/4699 - Alle dokument Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Økning felleskostnader og egenkontroll Krokås Terasse EPHORTE
2017/2980 20200116 16.01.2020 Inngående brev Dugnad 19.10.2019 Sameiet Nedre Lindhaugen EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Skadenummer 340639 - Innbo KLP Skadeforsikring EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Utgående brev Brannskade KLP-REF340639-ST205 KLP Skadeforsikring - Oppgjørsavdelingen Bygning EPHORTE
2018/3182 20200116 16.01.2020 Inngående brev Tilbud Lift-O-Mat - Strusshamn ***** EPHORTE
2019/1236 20200116 16.01.2020 Utgående brev Endring av vedtak - Redusert foreldrebetaling ***** EPHORTE
2018/68 20200116 16.01.2020 Inngående brev Musikk og lagring utendørs Sameiet Rindadalsvegen EPHORTE
2020/88 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder 100 % vikariat - st. ref. (4175187089) ***** EPHORTE
2019/5 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 9/332 - Klage på vedtak Advokatfirmaet Kyrre ANS EPHORTE
2020/382 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2018/5592 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 3/3 - Søknad om igangsettingstillatelse Novaform Bergen AS EPHORTE
2020/188 20200116 16.01.2020 Inngående brev Varsel om felling av trær langs kraftledninger - Kleppe på Askøy til Litle-Sotra i Øygarden BKK Nett AS EPHORTE
2019/5997 20200116 16.01.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Driftsleder 100 % Fast Vann og avløp, Askøy kommune - st. ref. 4135359204 ***** EPHORTE
2020/188 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr 29/250 - Felling av trær ved Træet idrettsplass Odd Harald Kjærgård EPHORTE
2019/7898 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 3/2 - Redegjørelse Arvid Nese EPHORTE
2016/2168 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr 28/17 - Svar på forespørsel Aasebø Sag AS EPHORTE
2013/6724 20200116 16.01.2020 Inngående brev Servicerapport - Ordrenr. 40197165 Honeywell Life Safety AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 39/69 - Ber om redegjørelse - Salg av parseller på Mjølkevikvarden Roslagen Chartering AS EPHORTE
2019/3019 20200116 16.01.2020 Inngående brev Svar - Rapport - Fremdrift - Kum Vitek AS EPHORTE
2019/5700 20200116 16.01.2020 Inngående brev Avtaler Bua EPHORTE
2018/8637 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 12/362 - Redegjørelse og for arbeider mot fylkesveien Raimond Teksnes EPHORTE
2019/7585 20200116 16.01.2020 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2017/5865 20200116 16.01.2020 Inngående brev Fratredelse med alderspensjon Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2019/6644 20200116 16.01.2020 Utgående brev Fritak fra politiske verv - Kristin Noreng-Fjellheim Kristin Noreng-Fjellheim m.fl. EPHORTE
2019/264 20200116 16.01.2020 Utgående brev Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre 25.11.2019 Representantene EPHORTE
2018/8842 20200116 16.01.2020 Inngående brev Vedrørende megler og advokat bistand Silje Juvik Nøstdal EPHORTE
2019/1100 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 38/24,26 m.fl. - Hulldekkefabrikk Mjølkevikvarden - Tekniske planer VA-hovedanlegg Miljøconsult AS EPHORTE
2019/5141 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 22/7 - Ber om at tiltaksplan behandles - Massemottaket på Åsebø Sunnfjord Geo Center EPHORTE
2016/7459 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 23/1, 2 - Takst ***** EPHORTE
2019/3539 20200116 16.01.2020 Utgående brev Råd for personer med funksjonsnedsettelse 2019 - 2023 Medlemmer og varamedlemmer EPHORTE
2015/610 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samarbeidsavtale Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (SMISO) SMISO EPHORTE
2018/303 20200116 16.01.2020 Inngående brev Referat - Byggemøte 15 ***** EPHORTE
2019/7445 20200116 16.01.2020 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2019/3542 20200116 16.01.2020 Utgående brev Valg av KS - Fylkesmøte 2019 - 2023 Siv Høgtun m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 39/69 - Ber om redegjørelse - Tidspunkt for politisk behandling Roslagen Chartering AS EPHORTE
2013/1885 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 3/95 - Kommentar til saksbehandling Tore Frugård EPHORTE
2018/1848 20200116 16.01.2020 Inngående brev Svar - Merknad - Vedtak Asplan Viak AS EPHORTE
2019/6594 20200116 16.01.2020 Utgående brev Møtereferat 04.09.2019 Magnus Djuve EPHORTE
2013/1885 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 3/95 - Kommentar til saksbehandling Tore Frugård EPHORTE
2019/2336 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr 14/134 - Tilbakemelding på mottatt tilleggsdokumentasjon Norconsult AS EPHORTE
2019/7951 20200116 16.01.2020 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2019/6805 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 9/464 m.fl. - Lønvarden nord - 2. søknad godkjenning reviderte tekniske planer for VA-hovedanlegg Haugen-VVA AS EPHORTE
2019/7550 20200116 16.01.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Kleppestø sykehjem post 1A/natt ***** EPHORTE
2016/7682 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 4/1282 - Vardane 25 C,D,E - Bygging v/kommunal vannledning - Befaring Vardane Ravnanger Hus AS EPHORTE
2019/6496 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr 13/635 - Uttale angående utslipp Bygg Prosjekt AS v/Morten Nytun EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Utgående brev Bierverv ***** EPHORTE
2019/264 20200116 16.01.2020 Utgående brev Referat fra møte i ungdommens kommunestyre mandag 25.11.2019 Representantene EPHORTE
2019/653 20200116 16.01.2020 Utgående brev Møtegodtgjørelse perioden 15.10.18 - 15.10.19 - Kommunestyret - For mye utbetalt Petter Haraldsen Haugland EPHORTE
2013/5714 20200116 16.01.2020 Utgående brev Krav om refusjon for barn i private barnehager i Askøy kommune, høsten 2019 Fjell kommune v/Janne Digranes Weidemann EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Tar imot stilling ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Grunn- og rettighetserverv langs FV 562 Statens vegvesen EPHORTE
2019/7907 20200116 16.01.2020 Inngående brev Attester og kompetansebevis ***** EPHORTE
2019/7712 20200116 16.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTE
2019/5991 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svar på klage - Vinterskyss - ***** ***** ***** EPHORTE
2016/831 20200116 16.01.2020 Inngående brev Vitnemål ***** EPHORTE
2019/6102 20200116 16.01.2020 Inngående brev Svar - Kommentar - Beskrivelse - Tegning HK003 Revidert Asplan Viak AS EPHORTE
2019/7883 20200116 16.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTE
2019/7578 20200116 16.01.2020 Utgående brev Angående møte om Myrane Yngve Lillestraum EPHORTE
2019/264 20200116 16.01.2020 Utgående brev Møteplan våren 2020 - Ungdommens kommunestyre Sigrun Haarklau m.fl. EPHORTE
2016/6936 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 9/335 - Storebotn Felt F - Reviderte tekniske planer V53 og S53 Asplan Viak AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Tilbud på kjøp av Kompas Cowi EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Databehandleravtale Cowi EPHORTE
2016/4488 20200116 16.01.2020 Utgående brev Ansettelsesbrev - ***** ***** EPHORTE
2018/1138 20200116 16.01.2020 Utgående brev Søknadsskjema for timer til opplæring i samisk 2019-2020 ***** EPHORTE
2019/5991 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om vinterskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/6617 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr 28/220 - Søknad - Vannmåler NILSEN VVS AS EPHORTE
2017/7146 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr ***** - Spørsmål om legalpant ADI Advokater AS EPHORTE
2013/5714 20200116 16.01.2020 Utgående brev Krav om refusjon for barn i private barnehager i Askøy kommune, høsten 2019 Bergen kommune v/Tore D. Knudsen EPHORTE
2016/7459 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 23/1, 2 - Vedrørende forespørsel om pris på takst på deler av eiendom ***** EPHORTE
2015/5465 20200116 16.01.2020 Inngående brev Plan 416 - Ber om avklaringsmøte Asplan Viak EPHORTE
2019/7730 20200116 16.01.2020 Inngående brev Grunn- og rettighetserverv langs FV 562 Statens Vegvesen EPHORTE
2018/1987 20200116 16.01.2020 Inngående brev Kvittering nøkkelbrikke Borettslaget Krokås terrasse EPHORTE
2019/68 20200116 16.01.2020 Utgående brev Følgebrev til søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2019 Hordaland Fylkeskommune EPHORTE
2019/6883 20200116 16.01.2020 Utgående brev Godkjenning av endret leke - og oppholdsareal - Læringsverkstedet Kleppe barnehage Læringsverkstedet Kleppe barnehage EPHORTE
2019/420 20200116 16.01.2020 Utgående brev Prosesskrift - ***** ***** EPHORTE
2019/264 20200116 16.01.2020 Utgående brev Kvalitetsmelding skole 2018- innspill fra UKS K-styret EPHORTE
2019/3501 20200116 16.01.2020 Utgående brev Valg av kontrollutvalget 2019 - 2023 Roald Breistein m.fl. EPHORTE
2017/7358 20200116 16.01.2020 Inngående brev Opsjon -Avtale forlengelse 2020 ***** EPHORTE
2019/7922 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - Gjeldende fra 01.01.2020 - 31.05.2020 ***** EPHORTE
2019/20 20200116 16.01.2020 Utgående brev Innvilget tilskudd til oppstart av Follese Kultursenter FOLLESE KULTURSENTER EPHORTE
2016/6481 20200116 16.01.2020 Inngående brev Tar imot stilling ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/1975 20200116 16.01.2020 Inngående brev Tar imot stilling ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/6777 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr 6/748 - Avvik ved tømming av slamavskiller - Florvågbakken 45 Monika Heggholmen EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Utgående brev Vedrørende krav knyttet til fratredelse ved aldersgrense ***** EPHORTE
2019/6617 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr 28/220 - Uthenting av vannmåler NILSEN VVS AS EPHORTE
2019/7299 20200116 16.01.2020 Utgående brev Møtereferat 26.11.2019 Møtedeltakerne i SU - Erdal ungdomsskole EPHORTE
2019/6980 20200116 16.01.2020 Utgående brev Råd for personer med funksjonsnedsettelse 2019-2023 Konstituering Ingvild A. Syvertsen m.fl. EPHORTE
2019/7503 20200116 16.01.2020 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2018/9107 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 12/1616 - Signert erklæring ***** EPHORTE
2017/1083 20200116 16.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTE
2019/4708 20200116 16.01.2020 Inngående brev Oversikt over utdannelse og yrkespraksis ***** EPHORTE
2019/4216 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 4/6 - Grensedalen 2 - Reviderte tekniske planer for utførelse VA-ledningsgrøft over kommunalt borehull for spillvannsledning Andersen & Sønn Rørleggerforretning AS EPHORTE
2019/4227 20200116 16.01.2020 Utgående brev Vedtak om retting - Furehaugen barnehage Furehaugen barnehage v/ styrer EPHORTE
2019/5700 20200116 16.01.2020 Inngående brev Avtale om felles behandlingsansvar BUA Bua EPHORTE
2019/6102 20200116 16.01.2020 Inngående brev Revidert tegning HK002-HK003 Asplan Viak AS EPHORTE
2019/6102 20200116 16.01.2020 Inngående brev Revidert tegning - HW002 Asplan Viak AS EPHORTE
2019/7438 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 0/0 - Svar på spørsmål om krav til sikring Mats Træet EPHORTE
2015/1943 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 21/676 - Opplysninger om ny adresse Bergen Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2018/1972 20200116 16.01.2020 Inngående brev Tar imot stilling ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/264 20200116 16.01.2020 Utgående brev Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre 10.12.2019 Representantene m.fl. EPHORTE
2019/6487 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 8/1023 - Tilleggsdokumentasjon Øygarden Mesterbygg AS EPHORTE
2019/6192 20200116 16.01.2020 Inngående brev Avklaring - Avtale HR prosjekt AS EPHORTE
2019/6883 20200116 16.01.2020 Utgående brev Godkjenning av endret leke- og oppholdsareal ved Læringsverkstedet Kleppe barnehage Læringsverkstedet Kleppe barnehage EPHORTE
2016/5836 20200116 16.01.2020 Inngående brev Kontonummer utbetaling SMIL midler Dnb EPHORTE
2016/6525 20200116 16.01.2020 Inngående brev Hop VGS - Oppdatert fremdriftsplan for arbeider på Hop VGS nedre bygg Blakors Eiendom AS EPHORTE
2018/1848 20200116 16.01.2020 Inngående brev Tegninger Asplan Viak AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2019/756 20200116 16.01.2020 Inngående brev Spørsmål vedrørende felles nyttårsfyrverkeri Askøy 2019 Ruben Andre' Greffel EPHORTE
2019/5051 20200116 16.01.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om permisjon ***** EPHORTE
2013/1903 20200116 16.01.2020 Utgående brev Bestilling av arbeid angående lukking av punkter fra norsk heiskontroll - H-272 ThyssenKrupp Elevator AS EPHORTE
2019/7410 20200116 16.01.2020 Inngående brev Melding om sykdom Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2019/3488 20200116 16.01.2020 Utgående brev Formannskap 2019 - 2023 Siv Høgtun m.fl. EPHORTE
2019/3542 20200116 16.01.2020 Utgående brev Valg av KS - Fylkesmøte 2019 - 2023 Anne-Karin Løken EPHORTE
2019/7905 20200116 16.01.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2016/6936 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 9/335 - Storebotn Felt F - V53 og S53 - Vedrørende fremdrift Nedre Kleppe Grunneigarlag AS EPHORTE
2019/6487 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 8/1023 - Tilleggsdokumentasjon Øygarden Mesterbygg AS EPHORTE
2019/7323 20200116 16.01.2020 Utgående brev Vedr. vedlegg til søknad om redusert foreldrebetaling ***** EPHORTE
2018/6485 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 12/1668 - Tomt 18-102 - Profiltegninger Fauskanger Bygg AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 12/83 - Ber om redegjørelse - Avstandserklæring Katrine Eliassen og Jarle K Valøen EPHORTE
2013/5540 20200116 16.01.2020 Inngående brev Dokumentasjon kontraktsoppfølging BPA - ULOBA ULOBA EPHORTE
2019/3019 20200116 16.01.2020 Inngående brev Korrespondanse - Kum 61113 Vitek AS EPHORTE
2019/63 20200116 16.01.2020 Inngående brev Analyserapport - Uke 49 Eurofins EPHORTE
2016/6936 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 9/335 - Storebotn sør - Utsettelse av ikke påbegynte VA-arbeider Nedre Kleppe Grunneigarlag AS EPHORTE
2018/2121 20200116 16.01.2020 Inngående brev Svar - Provisorisk vannledning Contexo AS EPHORTE
2017/1614 20200116 16.01.2020 Inngående brev Notat - Befaring gjenstående arbeid HR prosjekt AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Skade KLP - REF 354041-ST995 KLP Skadeforsikring EPHORTE
2019/1510 20200116 16.01.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Vikar skole - Kleppestø ungdomsskole ***** EPHORTE
2019/6341 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr 15/580 - Salg av eiendom - Askøy Byggsenter AS konkursbo Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 39/69 - Ber om redegjørelse - Salg av parseller på Mjølkevikvarden Roslagen Chartering AS EPHORTE
2019/4923 20200116 16.01.2020 Utgående brev Revidert avtale om deltakelse i kommunal legevakt ***** EPHORTE
2019/6192 20200116 16.01.2020 Inngående brev Korrespondanse - Faktura - Asplan Viak HR prosjekt AS EPHORTE
2019/1196 20200116 16.01.2020 Inngående brev Plan 283 - Revidert plankart og bestemmesler JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
2019/6301 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr 38/7 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vann og avløp Frode Børhaug EPHORTE
2019/7299 20200116 16.01.2020 Utgående brev Møtereferat 23.10.2019 Møtedeltakerne i SU Erdal ungdomsskole EPHORTE
2018/8842 20200116 16.01.2020 Inngående brev Bekreftelse på megler Silje Juvik Nøstdal EPHORTE
2019/7537 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr 9/315 - Samtykke - Etablering av midlertidig brakkerigg nærmere nabogrensen enn 4 meter på Gbnr 9/404 Harris Advokatfirma AS EPHORTE
2019/6471 20200116 16.01.2020 Utgående brev Møtereferat 27.11.2019 Medlemmene i SU/SMU EPHORTE
2013/1903 20200116 16.01.2020 Inngående brev Pristilbud på lukking av punkter fra norsk heiskontroll. Follese skole H-272 Thyssenkrupp Elevator AS EPHORTE
2018/1130 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad - Tilleggsinformasjon Asplan Viak AS EPHORTE
2016/7682 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 4/1282 - Vardane 25 C,D,E - Notat etter befaring vedrørende vannledning Ravnanger Hus AS EPHORTE
2017/2600 20200116 16.01.2020 Inngående brev Nye inntektsopplysninger ***** EPHORTE
2017/5067 20200116 16.01.2020 Inngående brev Nye inntektsopplysninger ***** EPHORTE
2018/1130 20200116 16.01.2020 Inngående brev Svar - Etterspørsel - Reviderte tegninger Asplan Viak AS EPHORTE
2018/3536 20200116 16.01.2020 Inngående brev Avvik - Kontroll Asplan Viak AS EPHORTE
2019/6497 20200116 16.01.2020 Inngående brev Merknad - Faktura 10493055 HR prosjekt AS EPHORTE
2019/7458 20200116 16.01.2020 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Tar imot stilling - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/1660 20200116 16.01.2020 Inngående brev Tar imot stilling ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3348 20200116 16.01.2020 Utgående brev Avslutning av tilsyn og oppdatert helseverngodkjenning - Kleppe barnehage Kleppe barnehage v/styrer EPHORTE
2019/3540 20200116 16.01.2020 Utgående brev Valgstyret 2019 - 2023 Siv Høgtun m.fl. EPHORTE
2019/6471 20200116 16.01.2020 Utgående brev Møtereferat 02.10.2019 Medlemmene i SU/SMU EPHORTE
2018/303 20200116 16.01.2020 Inngående brev Korrespondanse - Avdekking av høyspent HR prosjekt AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Overtakelsesprotokoll Eiendomsmegler vest EPHORTE
2019/6594 20200116 16.01.2020 Utgående brev Møtereferat 17.09.2019 Magnus Djuve EPHORTE
2020/263 20200116 16.01.2020 Utgående brev Innvilget - Søknad om tilskudd Askøy kirkelige fellesråd EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Tilbud på systemleie av Kompas Cowi EPHORTE
2019/3019 20200116 16.01.2020 Inngående brev Rehabilitering - Kum - Solhola Vitek AS EPHORTE
2019/3019 20200116 16.01.2020 Inngående brev Tegning - Merknad - Fallkum - Nedre Follesevågen Øst Vitek AS EPHORTE
2019/7578 20200116 16.01.2020 Utgående brev Korrenspondanse - Møte om Myrane Yngve Lillestraum EPHORTE
2019/7578 20200116 16.01.2020 Inngående brev Korrenspondanse - Møte om Myrane Yngve Lillestraum EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Fellesutgifter 2020 Sameiet Ravnangervegen 182 og 184 EPHORTE
2016/6936 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 9/335 - Storebotn sone F - Avlysning av byggemøter Nedre Kleppe Grunneigarlag AS EPHORTE
2019/7523 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 1/745 - Kommentar fra seksjon for Samferdsel Askøy kommune, Samferdsel EPHORTE
2015/2960 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr 7/406 - Svar vedrørende parkering Din Hud AS EPHORTE
2019/60 20200116 16.01.2020 Inngående brev Analyserapport - Uke 49 Eurofins EPHORTE
2019/264 20200116 16.01.2020 Utgående brev Referat fra møte i ungdommens kommunestyre 10.12.2019 Representantene EPHORTE
2019/6582 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr 5/280 - Varsel om tilleggsavgift - Fremmedelementer i felles slamavskiller - Florvågvegen 287 Teodora N. Nedelcheva EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Utgående brev Tildeling av stipend - Skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Forsikringsdokumenter Gjensidige Forsikring ASA EPHORTE
2019/2851 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 19/159 - Produksjonstilskudd landbruk Villy Rune Marktun EPHORTE
2019/7952 20200116 16.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTE
2016/4488 20200116 16.01.2020 Utgående brev Vurdering av bierverv NAV Askøy m.fl. EPHORTE
2018/8127 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr 4/701 - Avvisning av klage på vedtak om innkreving av årsgebyr for vann og avløp Wenche Lyngbø EPHORTE
2019/7748 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om "Tilskudd til verna kulturminne i Hordaland" Linda Mari Stadheim Lemvik EPHORTE
2019/68 20200116 16.01.2020 Utgående brev Tildeling av kommunale investeringsmidler til nærmiljøanlegg 2019 Askøy O-lag m.fl. EPHORTE
2019/7578 20200116 16.01.2020 Inngående brev Korrenspondanse - Møte om Myrane Yngve Lillestraum EPHORTE
2019/6102 20200116 16.01.2020 Inngående brev Status - Leveranse Asplan Viak AS EPHORTE
2016/3189 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr 15/457, 638 m.fl. - Uttale Askøy Kommune EPHORTE
Versjon:5.2.00