eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 300 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/8961 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 14/41 - Tilleggsdokumentasjon Vestland Eiendom & Boligutvikling AS EPHORTE
2022/442 20220119 19.01.2022 Inngående brev Søknad lærlingplass ***** EPHORTE
2015/6237 20220119 19.01.2022 Inngående brev Plan 418 - Reviderte planbestemmelser Geoplan AS EPHORTE
2021/7642 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 18/276 - BSF1/BSF2 - Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon og oppmålingsforretning Fauskanger Bygg AS EPHORTE
2021/9023 20220119 19.01.2022 Inngående brev Tilsvar - Veirett for gbnr 4/408 og ansvar for drift og vedlikehold av privat vei i Skogvikmyrane Øystein Monsen EPHORTE
2022/565 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 12/75 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Asbjørn Arvid Asbjørnsen EPHORTE
2022/561 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 3/182 - Egenerklæring TROLLTINDEN ADVOKATER AS EPHORTE
2013/8159 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 7/23 - Varsel om branntilsyn/egenmelding 2022 - Rådhuset Askøy kommune, Brann og redning EPHORTE
2021/2380 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 42/277 - Tilleggsdokumentasjon JMN – plan & arkitektur AS EPHORTE
2013/1657 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 32/1 - Søknad om ferdigattest Orica Norway AS EPHORTE
2022/50 20220119 19.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/6051 Løpenr: 83451/2021 Dokument tittel: Merknad - Eierskap Kirkekaien i Krokåsvågen Torstein Kråvik EPHORTE
2022/51 20220119 19.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/51 Løpenr: 1817/2022 Dokument tittel: Purring - Gbnr 14/348 - Innsyn i dispensasjonsbehandling m.m. Keno Ferter EPHORTE
2022/50 20220119 19.01.2022 Inngående brev Purring - Innsyn - koronavaksine TV 2 AS EPHORTE
2022/50 20220119 19.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/6051 Løpenr: 1826/2022 Dokument tittel: Gbnr 14/4, 472 - Eierforhold Oddvar Juvik EPHORTE
2022/51 20220119 19.01.2022 Inngående brev Innsynskrav - sak 2014/5417-112 - Gbnr 14/4 - Anmodning om innsending av søknad Oddvar Juvik EPHORTE
2022/51 20220119 19.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2014/4703 Løpenr: 17436/2019 Dokument tittel: Plan 391 - Orientering om vedtak Tippetue arkitekter AS EPHORTE
2022/51 20220119 19.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2014/4703 Løpenr: 18331/2018 Dokument tittel: Plan 391 - Innrykk av kunngjøringsannonse Tippetue arkitekter AS EPHORTE
2022/51 20220119 19.01.2022 Inngående brev Innsynskrav - Sak 2021/5156 - Journalposter med redegjørelser Bjørnar Stien EPHORTE
2017/6956 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 7/221 - Bekreftelse - Tiltak ikke gjennomført - Sak kan avsluttes ElektroVakuum AS EPHORTE
2020/3785 20220119 19.01.2022 Inngående brev Ukentlig oversikt, FHI data 19.01.2022 Sykdomspulsen ved Folkehelseinstituttet EPHORTE
2018/6545 20220119 19.01.2022 Inngående brev Plan 506 - Revidert planforslag JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
2017/7015 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 20/381 - Bekreftelse - tiltak ikke gjennomført - Sak kan avsluttes Helldal AS EPHORTE
2016/2261 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 8/736 - Søknad om ferdigattest Aamodt Byggkonsult AS EPHORTE
2021/4618 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 40/10 - Tilleggsdokumentasjon JMN - plan & arkitektur as EPHORTE
2021/7048 20220119 19.01.2022 Inngående brev Ber om høring - Eierskap til kunstgressbaner med granulat innfyll gummi på Askøy 2022 Idrettsrådet i Askøy EPHORTE
2022/554 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 28/9 - Søknad om jordlovsbehandling Randi A. Langøen EPHORTE
2022/323 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 7/794 - Etterlyser tilbakemelding - Forespørsel om å sette inn vindu i bolig Linda Vorraa EPHORTE
2021/1610 20220119 19.01.2022 Inngående brev Møte i kontrollutvalget i Askøy kommune 09.02.2022 - Kommunedirektør orienterer Vestland fylkeskommune sekretariat for kontrollutvalget EPHORTE
2022/52 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 10/517 - Tilleggsdokumentasjon AdvisorWest AS EPHORTE
2021/7222 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 19/80 - Tilleggsdokumentasjon Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2022/157 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 8/460 - Ønsker skriftlig bekreftelse på omgjøring av kjellerstue til soverom Mona Maria Løberg og Hans Sindre Lothe Rein EPHORTE
2022/527 20220119 19.01.2022 Inngående brev Invitasjon fra statsrådene Mehl og Gram - Digital sikkerhet Justis- og beredskapsminister EPHORTE
2021/7222 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 19/80 - Tilleggsdokumentasjon Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2022/52 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 10/517 - Tilleggsdokumentasjon AdvisorWest AS EPHORTE
2022/442 20220119 19.01.2022 Inngående brev Søknad - IKT lærling ***** EPHORTE
2013/2266 20220119 19.01.2022 Inngående brev Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2021 Miljødirektoratet EPHORTE
2021/8751 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 9/430 - Tilleggsdokumentasjon Ing. Asbjørn Danielsen AS EPHORTE
2018/537 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 17/285 - Varsel om branntilsyn/egenmelding 2022 - Tveit bofellesskap Askøy kommune, Brann og redning EPHORTE
2021/8400 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 13/604 - 3. gangs purring på svar vedrørende legalisering av mur og konflikt med eksisterande VA-anlegg Arkoconsult AS EPHORTE
2014/2202 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 7/209 - Opplysning - Ferdigattest Hilleren Prosjektering AS EPHORTE
2022/551 20220119 19.01.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTE
2014/2202 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 7/209 - Orientering - Ferdigattest Hilleren Prosjektering AS EPHORTE
Ingen tilgang 20220119 19.01.2022 Inngående brev Servicerapport - Ekstrabesøk 18.01.2022 - Ordrenr. 11411517 Anticimex EPHORTE
2022/50 20220119 19.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak 2021/7776 - Gbnr 39/37 - Enebolig Dan Inge Eriksen EPHORTE
2021/7487 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/299 - Varsel om tilknytning til offentlig avløp Edvin Fuglebakk m.fl. EPHORTE
2021/6627 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/729 - Informasjon og status om saksgangen - Foreløpig svarbrev Charlotte Graave m.fl. EPHORTE
2021/6785 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/736 - Informasjon og status om saksgangen - Foreløpig svarbrev Katharina Juvik Paulsen m.fl. EPHORTE
2021/6947 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 5/333 - Merknader som gjelder varsel om pålegg om tilknytning til offentlig avløp Trond Arthur Throndsen EPHORTE
2018/8511 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 7/621 - Endelig frist for innsending av sluttoppstilling/ sluttfaktura. Entreprenør Tonny Tufte A/S EPHORTE
2021/7855 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/68 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig avløp og sanering av slamavskiller Edith Birgitte Tysnes m.fl. EPHORTE
2021/2307 20220119 19.01.2022 Utgående brev Plan 274 - Møteinnkalling Henning Larsen EPHORTE
2022/318 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 29/22 - Informasjon om offentlig vannledning - Hansneset 6 Hans-Jacob Fromreide EPHORTE
2022/213 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 8/626 - Forespørsel vedrørende trefelling ved Kleppe barnehage Trond Stenseide EPHORTE
2021/8698 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 3/263 - Svar angående ny frist BLÅ KORS EIENDOM AS EPHORTE
2021/8017 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 3/114 - Oversendelse av markprotokoll med klagefrist Berit Nese m.fl. EPHORTE
2021/8368 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 14/444/0/11 - Tillatelse til tiltak AASEBØ SAG AS EPHORTE
2022/475 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 3/249 - Godkjenning av søknad - Ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg - Haugane 47 ADVISORWEST AS m.fl. EPHORTE
2022/478 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 12/1787 og 12/1788 - Varsel om tilleggsavgift - Fremmedelementer i felles slamavskiller - Basneset 13 A og B Roy Magne Rødland EPHORTE
2022/479 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 13/371 - Svar på tilbakemelding - Varsel om tilleggsavgift Øystein Skansen EPHORTE
2022/107 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 29/303/0/2 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vannledning Magnar Ludvik Ådlandsvik EPHORTE
2022/112 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 29/183 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vannledning Jostein Fromreide EPHORTE
2022/117 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 29/193 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vannledning Sverre Jokstad m.fl. EPHORTE
2022/119 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 29/204 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vannledning Aleksander Skorpen m.fl. EPHORTE
2022/137 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 29/228 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vannledning Berit Anita Ølmheim m.fl. EPHORTE
2022/51 20220119 19.01.2022 Utgående brev Oversendelse - 802752021/8482-137 Innsynsbegjæring - Gbnr 22/7, 50 - Diverse saker. sak 2015/2225 NEGOTA AS EPHORTE
2022/51 20220119 19.01.2022 Utgående brev Oversendelse - 2022/51-75 Bestilling av innsyn - Sak: 2014/2043 Løpenr: 1033/2022 Dokument tittel: Gbnr 1/536 - Vedrørende søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse Anita Steinfelt EPHORTE
2017/6088 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 7/872 - Svar på henvendelse Ragnar Grønseth EPHORTE
2021/9041 20220119 19.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Spesialvernepleier / Spesialsykepleier 100% fast Rus og psykisk helse, Askøy kommune, Origo Askøy - st. ref. 4452985725 ***** EPHORTE
2018/9102 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 8/6, 1057 - BBB2 - Oversending av klage fra nabo Forum Arkitekter AS EPHORTE
2020/5523 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 31/81 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Martin Skotnes EPHORTE
2021/8959 20220119 19.01.2022 Utgående brev Plan 260 - Krav til planleveransen TAG Arkitekter AS EPHORTE
2020/7414 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 14/375/0/41 - Orientering om befaring Rune Schive m.fl. EPHORTE
2019/4193 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 7/613, 444, 451, 270 - Igangsettingstillatelse HLM Arkitektur AS EPHORTE
2022/2 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 12/602 - Våtservietter - Follesevegen - Svar Erika Jariene EPHORTE
2021/8670 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 3/334 - Ny frist Jan-Eirik Bergesen m.fl. EPHORTE
2021/7646 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 8/564 - Oppheving av vedtak Morten Georg Isaksen EPHORTE
2022/283 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 29/128 - Informasjon til fritidsboliger vedrørende muligheter for tilknytning til offentlig vann Bjørn Otto Hansen EPHORTE
2021/8482 20220119 19.01.2022 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/526 - Løpenr Gbnr 12/31 - Gbnr 12/31, 1715 - Ber om retting i matrikkelen Arkitekthus AS EPHORTE
2021/2794 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 7/759 - Igangsettingstillatelse HEFØ BYGG AS EPHORTE
2020/3968 20220119 19.01.2022 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2020/3487 20220119 19.01.2022 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2017/4923 20220119 19.01.2022 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2020/4332 20220119 19.01.2022 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2020/5809 20220119 19.01.2022 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2019/4629 20220119 19.01.2022 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2020/6098 20220119 19.01.2022 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2021/775 20220119 19.01.2022 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2020/8620 20220119 19.01.2022 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2019/7315 20220119 19.01.2022 Utgående brev Askøy kommune, endre 82 lån fra flytende til fast rente Husbanken EPHORTE
2021/2436 20220119 19.01.2022 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2021/2363 20220119 19.01.2022 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2020/5809 20220119 19.01.2022 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2021/3333 20220119 19.01.2022 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2021/3337 20220119 19.01.2022 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2021/2798 20220119 19.01.2022 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2020/3456 20220119 19.01.2022 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2017/4127 20220119 19.01.2022 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2018/5063 20220119 19.01.2022 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2021/2917 20220119 19.01.2022 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2020/1486 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 8/354/0/2 - Vedtak om innkreving av årsgebyr for avløp Anette Johannessen og Petter Lønningen EPHORTE
2019/7036 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 12/879 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig avløp Rasmus Arvid Thorsen EPHORTE
2019/7414 20220119 19.01.2022 Utgående brev Plan 389 - Ber om komplett planforslag JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
2021/5707 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 17/494 - Korrigering i kart Pål Eichner EPHORTE
Ingen tilgang 20220119 19.01.2022 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2021/5855 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 17/42 - Gjelder spørsmål vedrørende varsel om tilknytning til offentlig vann og avløp Arild Fromreide EPHORTE
2020/5787 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 10/185 - Avvisning av klage Bjørn Eriksen EPHORTE
2019/7315 20220119 19.01.2022 Utgående brev Askøy kommune, endre 81 lån fra fast til flytende rente Husbanken EPHORTE
2021/7338 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/112 - Varsel om tilknytning til offentlig avløp Trond Nicholas Skogen EPHORTE
2019/5792 20220119 19.01.2022 Utgående brev Anmodning om sluttutbetaling for anlegg 75009-Florvåg barneskole flerbruksanlegg Rune Åland EPHORTE
2021/7273 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/856 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vann Marianne Karlsen EPHORTE
2021/6563 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/527 - Informasjon og status om saksgangen - Foreløpig svarbrev Bjørn Rune Bolstad m.fl. EPHORTE
2021/7541 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/298 - Varsel om tilknytning til offentlig avløp Marit Nordgård m.fl. EPHORTE
2021/7445 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/1132 - Varsel om tilknytning til offentlig avløp Guri Brunstad m.fl. EPHORTE
2021/7447 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/441 - Varsel om tilknytning til offentlig avløp Odd Magnar Monsen EPHORTE
2017/6128 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 8/1028 - Endring av tillatelse - reviderte tegninger Ravnanger Hus AS EPHORTE
2021/3839 20220119 19.01.2022 Utgående brev Plan 278 - Spørsmål vedr. tilbakemelding på plankart og bestemmelser Henning Larsen EPHORTE
2022/50 20220119 19.01.2022 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2022/213 Løpenr: 1383/2022 Dokument tittel: Gbnr 8/47 - Felling av trær på kommunal eiendom - Dyrdalsfjellet Askøyværingen AS EPHORTE
2021/8870 20220119 19.01.2022 Utgående brev Innkalling til intervju - Saksbehandler - Økonomikonsulent - regnskap og innkreving Askøy kommune - st. ref. 4459994263 ***** EPHORTE
2013/1591 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 10/515 - Vedrørende oversendelse av klagesak del II Jan-Atle Wikum EPHORTE
2022/472 20220119 19.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Fagavdeling skole Sektor Skole, Askøy kommune - st. ref. 4469906601 ***** EPHORTE
2022/51 20220119 19.01.2022 Utgående brev Oversendelse - 2022/51-73 Bestilling av innsyn - Sak: 2015/2725 Løpenr: 934/2022 Dokument tittel: Plan 417 - Detaljreguleringsplan for del av gnr. 18, bnr 2, Næringsområde ved Kollevåg Sandøy Byggservice EPHORTE
2022/476 20220119 19.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Medisinstudent/ sykepleier/sykepleierstudent/helsesekretær Fastleger/legesentre, Askøy kommune - st. ref. 4467046138 ***** EPHORTE
2022/314 20220119 19.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barnehagelærer - 100 % fast Furuly barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4468270063 ***** EPHORTE
2016/2490 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 29/12 - Innkalling til møte Malvin Audun Eikevåg EPHORTE
2022/50 20220119 19.01.2022 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2018/4038 Løpenr 63287/2020 og sak 2020/6141 Løpenr 65041/2020 KPMG Law Advokatfirma AS EPHORTE
2022/113 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 29/184 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vannledning Birger Johan Fromreide EPHORTE
2022/553 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/295 - Orientering om krav til søknad Alf Helge Fimland EPHORTE
2021/8534 20220119 19.01.2022 Utgående brev Innstilling ***** EPHORTE
2022/50 20220119 19.01.2022 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: Løpenr: 1187/2022 Dokument tittel: Gbnr 29/229 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vannledning - Fromreide 115 Askøyværingen AS EPHORTE
2021/2380 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 42/277 - Behov for tilleggsdokumentasjon JMN PLAN OG ARKITEKTUR AS EPHORTE
2021/8772 20220119 19.01.2022 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Helsepersonell til nyopprettet post Kleppestø sykehjem, Post 3D og 3E, Askøy kommune - st. ref. 4458077752 ***** EPHORTE
2021/8985 20220119 19.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Konsulent - 100 % fast Sektor  Helse og omsorg, Askøy kommune - st. ref. 4460754674 ***** EPHORTE
2022/50 20220119 19.01.2022 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2022/165 Løpenr: 1218/2022 Dokument tittel: Informasjon om tilskot til kulturbygg- og arenaer 2022 Askøyværingen AS EPHORTE
2022/560 20220119 19.01.2022 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten EPHORTE
2022/51 20220119 19.01.2022 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/3332 Løpenr: 1123/2022 Dokument tittel: Plan 388 - Samordnet uttale - Offentlig ettersyn - Askøy - 17/84 m fl - Tveit - Romleåsen - Boliger -Detaljregulering Askøyværingen AS EPHORTE
2022/50 20220119 19.01.2022 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/9547 Løpenr: 1440/2022 Dokument tittel: Svar - Henvendelse om overflatevann Askøyværingen AS EPHORTE
2022/50 20220119 19.01.2022 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/4449 Løpenr: 1173/2022 Dokument tittel: Oppdatering/revisjon av veilistene - Kommunale veier Askøyværingen AS EPHORTE
2022/51 20220119 19.01.2022 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2021/8987 - Gbnr 19/18 - Gapahuk Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2022/51 20220119 19.01.2022 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2015/2725 Løpenr: 933/2022 Dokument tittel: Plan 417 - Detaljreguleringsplan for del av gnr. 18, bnr 2, Næringsområde ved Kollevåg - Sending nr. 1 Askøyværingen AS EPHORTE
2022/23 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 29/126 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vann SKUTLEVIKA-3 AS EPHORTE
2022/276 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 29/54 - Informasjon om muligheter for tilknytning til offentlig vannledning Marius Langeland Hansen EPHORTE
2021/9158 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 8/564 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Jannecke Helen F Isaksen m.fl. EPHORTE
2021/9067 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/1303 - Tilbakemelding søknad Bergen Eiendomsrådgiving EPHORTE
2021/8140 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 24/35 - Ber om opplysninger ang. vann- og avløpsløsninger på din eiendom Bjørn Erik Jørgensen EPHORTE
2021/7359 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/865 - Varsel om tilknytning til offentlig avløp Åshild Skogen EPHORTE
2021/7415 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/951 - Varsel om tilknytning til offentlig avløp Marita E Skjong Nepstad EPHORTE
2021/6961 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 5/657 - Varsel om tilknytning til offentlig avløp Kjell Arne Sviggum EPHORTE
2019/1447 20220119 19.01.2022 Utgående brev Plan 510 - Planprogram fastsatt Berørte naboer m.fl. EPHORTE
2021/7940 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/691 - Vedtak om innkreving av kommunale avgifter Simin Sabri EPHORTE
2021/6630 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/730 - Informasjon og status om saksgangen - Foreløpig svarbrev Alvhild Flesjå Hope EPHORTE
2021/6961 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 5/657 - Pålegg om tilknytning til offentlig avløp og sanering av slamavskiller Kjell Arne Sviggum EPHORTE
2019/5792 20220119 19.01.2022 Utgående brev Regnskap spillemidler, Florvåg barneskole flerbruksanlegg Deloitte EPHORTE
2021/6600 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/650 - Informasjon og status om saksgangen - Foreløpig svarbrev Sigmund Elde EPHORTE
2021/6626 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/692 - Informasjon og status om saksgangen - Foreløpig svarbrev Joar Nygård Skutvik m.fl. EPHORTE
2021/6839 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 21/85 - Vedtak om innkreving av årsgebyr for vann Tore Solberg EPHORTE
Ingen tilgang 20220119 19.01.2022 Utgående brev Fiberkommunikasjon for Internett til sluttbrukere ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/7774 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/231 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vannledning Stig Inge Skogen EPHORTE
2021/7485 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/662 - Varsel om tilknytning til offentlig avløp Fam Holmedal m.fl. EPHORTE
2021/7862 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/338 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vannledning Eigil Hop Danielsen m.fl. EPHORTE
2021/7334 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/48 - Varsel om tilknytning til offentlig avløp Torhild Skjong Olsen EPHORTE
2021/7500 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/344 - Varsel om tilknytning til offentlig avløp Reidar Johan Pettersen EPHORTE
2021/7858 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/355 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vannledning Bjørn Roar Stensrud EPHORTE
2016/209 20220119 19.01.2022 Utgående brev Regnskap spillemidler, Siglingavatnet Sørestien - Anlegg nr 54355 Deloitte EPHORTE
2021/7420 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/1092 - Varsel om tilknytning til offentlig avløp Helge Edvardsen m.fl. EPHORTE
2021/7695 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 13/118 - Vedtak om innkreving av årsgebyr for vann Frode Eriksen EPHORTE
2021/6510 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/560 - Informasjon og status om saksgangen - Foreløpig svarbrev Bente Mehl Kristiansen m.fl. EPHORTE
2018/5544 20220119 19.01.2022 Utgående brev Plan 16 - Tilbakemelding på planavgrensning og geologisk utredning Omega areal EPHORTE
2019/7041 20220119 19.01.2022 Utgående brev Plan 422 - Reg. endring Kvernhusdalen, SOSI - fil Forum Arkitekter AS EPHORTE
2021/7596 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/302 - Varsel om tilknytning til offentlig vannledning Anders Elling J Nilsen EPHORTE
2017/339 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 18/399 - Svar på spørsmål om tilknytningsavgift Morten Rasmussen EPHORTE
2016/209 20220119 19.01.2022 Utgående brev Anmodning om sluttutbetaling for anlegg 54355-Sørestien Lysanlegg Siglingavatnet Vestland fylkeskommune EPHORTE
2021/7502 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/343 - Varsel om tilknytning til offentlig avløp Ivar Michelsen EPHORTE
2018/5544 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 12/1744 - Oppsummering fra veiledningsmøte Joakim Auflem Eriksen m.fl. EPHORTE
2021/7854 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/58 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig avløp og sanering av slamavskiller Ronny Stensrud EPHORTE
2018/2027 20220119 19.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/51 20220119 19.01.2022 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2021/6847 - Gbnr 11/18 - Vann- og avløpsanlegg Havna AS EPHORTE
2021/8482 20220119 19.01.2022 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2021/1891 - Løpenr 80335/2021 - Plan 527 - Uttale til plan - Statsforvalteren i Vestland Askøyværingen AS EPHORTE
2022/50 20220119 19.01.2022 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2021/1708 Løpenr: 65702/2021 Dokument tittel: Kulturmidler tilskudd Askøyværingen AS EPHORTE
2022/235 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 3/24 - Kommunale avgifter Thorvald Thorsen EPHORTE
2021/4756 20220119 19.01.2022 Internt notat Gbnr 13/599 - Oversendelse av søknad for uttale Bjørn-Egil Olsen m.fl. EPHORTE
2021/8874 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 31/168 - Rammetillatelse NORSTRAND EIENDOMSRÅDGIVNING AS EPHORTE
2022/214 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 31/106 - Forespørsel om inntegning i VA-kart - Kråkebergvegen 23 Marie-Louise Erna Jenssen EPHORTE
2022/287 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 29/95 - Informasjon til fritidsboliger vedrørende muligheter for tilknytning til offentlig vann Bjørg Johanne Meyer Olsen EPHORTE
2022/100 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 29/129 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vannledning Eli Oddrun Fromreide EPHORTE
2022/115 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 29/192 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vannledning Jan Rune Fauskanger EPHORTE
2022/134 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 29/263 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vannledning Camilla Veivåg m.fl. EPHORTE
2022/213 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 8/626 - Tillatelse til trefelling Aida Helgheim Trengereid EPHORTE
2021/9005 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 13/490 - Gjelder betaling av kommunale avgifter ***** EPHORTE
2022/213 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 8/626 - Spørsmål om trefelling Aida Helgheim Trengereid EPHORTE
2022/213 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 8/47 - Felling av trær - Dyrdalsfjellet Terje Høgtun EPHORTE
Ingen tilgang 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 29/39 - Informasjon om status på klage på pålegg om tilknytning til offentlig avløp Beate Alette Aarvik EPHORTE
2021/8017 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 3/114 - Oversendelse av markprotokoll Anne Christine Kahrs m.fl. EPHORTE
2022/479 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 13/371 - Varsel om tilleggsavgift - Fremmedelementer i slamavskiller - Stølsvikvegen 12 Anne Karin Magnussen m.fl. EPHORTE
2021/2500 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 17/635 - Godkjenning av ansvarsrett HILLEREN PROSJEKTERING AS EPHORTE
2021/2320 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 22/50 - Svar på forespørsel om status JMN - plan & arkitektur a.s EPHORTE
2022/104 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 29/303/0/1 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vann Kristin Aksdal m.fl. EPHORTE
2022/132 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 29/271 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vannledning Mons Kåre Haugland EPHORTE
2016/2261 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 8/736 - Svar på henvendelse Sweco EPHORTE
2021/171 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 20/400 - Tillatelse til tiltak på nabogrunn ADVISORWEST WAARDAL EPHORTE
2021/2500 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 17/635 - Endring av tillatelse - reviderte tegninger HILLEREN PROSJEKTERING AS EPHORTE
2020/4660 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 10/270 - Kommunale avgifter Sondre Olsen Viskedal EPHORTE
2019/7315 20220119 19.01.2022 Utgående brev Askøy kommune, endre 77 lån fra flytende til fast rente Husbanken Forvaltningskontoret EPHORTE
2020/6721 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 7/613, 444, 451, 270 - Oversending av henvendelse HLM Arkitektur AS EPHORTE
2022/121 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 29/265 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vannledning John Ankar Skogheim m.fl. EPHORTE
2022/124 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 29/302 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vannledning Ingrid Elise Sælensminde m.fl. EPHORTE
2021/7002 20220119 19.01.2022 Utgående brev Vedrørende søknadsplikt for telekabel mellom Horsøy og Kalveidet Kystverket EPHORTE
2021/8961 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 14/41 - Behov for tilleggsdokumentasjon VESTLAND EIENDOM OG BOLIGUTVIKLING AS EPHORTE
2014/5682 20220119 19.01.2022 Utgående brev Plan 397 - Resultat fra kontroll av sosi.fil mottatt 28.12.2021 JMN Plan og arkitektur AS EPHORTE
2022/174 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 29/254 -Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vannledning - Hansneset 37 og 39 Camilla M. Fromreide m.fl. EPHORTE
2022/50 20220119 19.01.2022 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2021/9023 - Løpenr 1631/2022 - Merknad - Veirett for gbnr 4/408 og ansvar for drift og vedlikehold av privat vei i Skogvikmyrane Ragnar Karsten Remme EPHORTE
2022/51 20220119 19.01.2022 Utgående brev Oversendelse - 2022/51-74 Bestilling av innsyn - Sak: 2015/2725 Løpenr: 933/2022 Dokument tittel: Plan 417 - Detaljreguleringsplan for del av gnr. 18, bnr 2, Næringsområde ved Kollevåg - Sending nr. 1 Sandøy Byggservice EPHORTE
2014/576 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 12/1791 - Svar på henvendelse om bruksnummer Charlotte Endresen EPHORTE
2022/51 20220119 19.01.2022 Utgående brev Oversendelse - 2022/51-76 Bestilling av innsyn - Sak: 2014/2043 Løpenr: 1033/2022 Dokument tittel: Gbnr 1/536 - Vedrørende søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse Kjell Turmyr EPHORTE
2022/51 20220119 19.01.2022 Utgående brev Oversendelse - 2022/51-78 Bestilling av innsyn - Sak 2013/6696 - Gbnr 12/1161 - Hagestue - Alle dokumenter Øyvind Åsen EPHORTE
2021/9112 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 29/39 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vann Beate Alette Aarvik EPHORTE
2021/6983 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 5/519 - Pålegg om tilknytning til offentlig avløp og sanering av slamavskiller Simon Stafsnes Andersen EPHORTE
2021/4756 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 13/599 - Oversendelse av søknad for uttale Statsforvaltaren i Vestland m.fl. EPHORTE
2020/7177 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 37/1 m.fl. - Informasjon Asplan Viak AS EPHORTE
2021/3839 20220119 19.01.2022 Inngående brev Plan 278 - Godtatt møtedato. Henning Larsen EPHORTE
2021/3839 20220119 19.01.2022 Inngående brev Plan 278 - Utkast plankart og planbestemmelser Rambøll EPHORTE
2018/5544 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 12/1744 - Profilkart Omega Areal EPHORTE
2021/3839 20220119 19.01.2022 Inngående brev Plan 278 - Notat planutkast Rambøll EPHORTE
2018/5544 20220119 19.01.2022 Inngående brev Plan 16 - Geologisk rapport Joakim Auflem Eriksen EPHORTE
2021/2307 20220119 19.01.2022 Inngående brev Plan 274 - Godtatt møtedato. Henning Larsen EPHORTE
2019/5792 20220119 19.01.2022 Inngående brev Signert dokumentasjon - Spillemidler Askøy kommune Deloitte EPHORTE
2021/8140 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 24/35 - Tilbakemelding - Opplysninger ang. vann- og avløpsløsninger Bjørn Erik Jørgensen EPHORTE
2019/5792 20220119 19.01.2022 Inngående brev Oppdatert dokumentasjon av signert regnskapssammendrag Deloitte EPHORTE
2021/2307 20220119 19.01.2022 Inngående brev Plan 274 - Oversikt - endringer i plan Rambøll AS EPHORTE
2021/2380 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 42/277/0/0 - Søknad om igangsettingstillatelse Jmn Plan og Arkitektur AS EPHORTE
2022/559 20220119 19.01.2022 Inngående brev Startlån søknad (Ref=pqpakb, SakId=408296) ***** EPHORTE
2019/3675 20220119 19.01.2022 Inngående brev Eiermøte Bergen Havn AS - 11.01.2022 - Ny godshavn Ågotnes Bergen Havn AS EPHORTE
2020/3822 20220119 19.01.2022 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2021/8728 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 7/322 - Klage på vedtak Tomm Andersen EPHORTE
2022/476 20220119 19.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Medisinstudent/ sykepleier/sykepleierstudent/helsesekretær - st. ref. (4467046138) ***** EPHORTE
2021/7776 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 39/37 - Uttale - Oppføring av enebolig STATSFORVALTAREN I VESTLAND EPHORTE
2016/4758 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 10/393 -Tilbakemelding på søknad om ferdigattest Magnar Egil Høistad EPHORTE
2015/6216 20220119 19.01.2022 Inngående brev Etterlyser svar - Krav om fjerning og opprydding av slamdeponier på Herdla i Askøy kommune Arvid Kåre Merkesvik EPHORTE
2021/8985 20220119 19.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - 100 % fast - st. ref. (4460754674) ***** EPHORTE
2018/6520 20220119 19.01.2022 Inngående brev Oversendelse av liste over personalarkivet hos IKAH Interkommunalt arkiv i Hordaland EPHORTE
2020/7511 20220119 19.01.2022 Inngående brev Bekreftelse på lukking av avvik Askøy kommune, Miljørettet helsevern EPHORTE
2022/213 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 18/448 - Svar vedr avslag - synfaring i uke 3 Ola K. Dørum EPHORTE
Ingen tilgang 20220119 19.01.2022 Inngående brev Melding om avvikling av foreldrepermisjon - Gjeldene fra 17.12.2021 ***** EPHORTE
2021/9041 20220119 19.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Spesialvernepleier / Spesialsykepleier 100% fast - st. ref. (4452985725) ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr ***** - Forhåndsvarsel om vedtak - Manglende serviceavtale minirenseanlegg Askøy kommune - Miljørettet helsevern EPHORTE
2021/8959 20220119 19.01.2022 Inngående brev Plan 260 - Spørsmål om krav til leveransen TAG Arkitekter AS EPHORTE
2022/314 20220119 19.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer - 100 % fast - st. ref. (4468270063) ***** EPHORTE
2020/5969 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 20/36 - Oversendelse - Klage - Klarlegging / nymerking av grense STATSFORVALTAREN I VESTLAND EPHORTE
2022/557 20220119 19.01.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 01/2022 Skatteetaten EPHORTE
2022/442 20220119 19.01.2022 Inngående brev Søknad - IKT lærling ***** EPHORTE
2022/472 20220119 19.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Fagavdeling skole - st. ref. (4469906601) ***** EPHORTE
2020/7004 20220119 19.01.2022 Inngående brev Plan 523 - Dokumenter til arbeidsmøte 28.01.2022 TAG arkitekter AS EPHORTE
2022/552 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 37/32 - Egenerklæring Helge Ådlandsvik EPHORTE
2022/243 20220119 19.01.2022 Inngående brev Attester / Vitnemål ***** EPHORTE
2021/2794 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 7/759/0/0 - Søknad om igangsettingstillatelse Hefø Bygg As EPHORTE
2016/7682 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 4/1282 - Omlegging hovedvannledning - Bildedokumentasjon forankringskloss ned VA-Service AS EPHORTE
2021/596 20220119 19.01.2022 Inngående brev Tjenesteavtale 7 - ALIS - Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid HELSE BERGEN HF EPHORTE
2021/9051 20220119 19.01.2022 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2022/435 20220119 19.01.2022 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20220119 19.01.2022 Inngående brev Signert - Avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
2021/8457 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 9/335 - Retur av tinglyst dokument Statens kartverk Tinglysing EPHORTE
2021/4294 20220119 19.01.2022 Inngående brev Innvilget søknad om pleiepenger ***** EPHORTE
2021/9067 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 4/1303 - Kopi av tilleggsinformasjon Jobbkretser AS EPHORTE
2022/558 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 20/48/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn RØRBYGG AS EPHORTE
2019/1652 20220118 18.01.2022 Inngående brev Påminnelse - Utbedring av lyktestolper skolevei/turvei over Dyrdalsfjellet Øystein Aasen EPHORTE
2013/10577 20220118 18.01.2022 Inngående brev Gbnr 14/395 - Søknad om ferdigattest Frode Arnesen EPHORTE
2015/8255 20220118 18.01.2022 Inngående brev Gbnr 21/111 - Søknad om ferdigattest Trond Steinar Nilsen EPHORTE
2016/2880 20220118 18.01.2022 Inngående brev Gbnr 31/111 - Søknad om ferdigattest Rørleggermester Daniel K Berland AS EPHORTE
2022/430 20220118 18.01.2022 Inngående brev Gbnr 14/44 - Spørsmål om tiltak er søknadspliktig Oddvar Juvik EPHORTE
2021/7832 20220118 18.01.2022 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Konsulent - 100 % engasjement Administrative tjenester, Askøy kommune - st. ref. 4448219290 ***** EPHORTE
2022/51 20220118 18.01.2022 Utgående brev Oversendelse - 2022/51-71 Bestilling av innsyn - Sak: 2015/2725 Løpenr: 938/2022 Dokument tittel: Plan 417 - Detaljreguleringsplan for del av gnr. 18, bnr 2, Næringsområde ved Kollevåg - Sending nr. 6 Sandøy Byggservice EPHORTE
2022/520 20220118 18.01.2022 Utgående brev Gbnr 8/924, 939 - Svar på registrering av tiltak Kristian Øpstad EPHORTE
2022/13 20220118 18.01.2022 Utgående brev Gbnr 32/43 - Oversendelse av dispensasjon for uttale VESTLAND FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTE
2022/92 20220118 18.01.2022 Utgående brev Gbnr 29/5 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vannledning - Fromreide 53 John-Martin Fromreide EPHORTE
2021/8657 20220118 18.01.2022 Utgående brev Gbnr 3/269 - Ny frist Johan Bergersen EPHORTE
2021/8666 20220118 18.01.2022 Utgående brev Gbnr 3/130 - Ny frist Sigurd Bergersen EPHORTE
2022/247 20220118 18.01.2022 Utgående brev Gbnr 29/165 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vannledning - Hansneset 17 Gunn Elisabeth Fromreide EPHORTE
2013/1591 20220118 18.01.2022 Utgående brev Gbnr 10/515 - Oversendelse klagesak del II STATSFORVALTAREN I VESTLAND EPHORTE
2022/51 20220118 18.01.2022 Utgående brev Oversendelse - 52022/51-58 Bestilling av innsyn - Sak: 2014/5417 Løpenr: 666/2022 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Redegjørelse Oddvar Juvik EPHORTE
2021/8630 20220118 18.01.2022 Utgående brev Gbnr 3/268 - Ny frist Finn Bergersen EPHORTE
2022/331 20220118 18.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/226 20220118 18.01.2022 Utgående brev Gbnr 29/164 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vannledning - Fromreide 23 Johannes Magne Fromreide EPHORTE
2022/227 20220118 18.01.2022 Utgående brev Gbnr 29/42 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vannledning - Fromreide 3 Thomas Marcussen EPHORTE
2022/93 20220118 18.01.2022 Utgående brev Gbnr 29/66 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vannledning - Fromreide 55 Einar Malvin Fromreide EPHORTE
2017/1170 20220118 18.01.2022 Utgående brev Plan 486 - Svinsevarden - Davanger - Melding om at saken avsluttes Ole Jørgen Tveit EPHORTE
2022/51 20220118 18.01.2022 Utgående brev Oversendelse - 2022/51-57 Bestilling av innsyn - Sak: 2021/4770 Løpenr: 84056/2021 Dokument tittel: Gbnr 21/91 - Tilleggsdokumentasjon Inge Torgersen EPHORTE
2021/5156 20220118 18.01.2022 Utgående brev Gbnr 33/9 - Stoppordre Magnar Bertin Stien EPHORTE
2020/6012 20220118 18.01.2022 Utgående brev Gbnr 6/1081 - Midlertidig brukstillatelse Håkon Hystad EPHORTE
2021/8935 20220118 18.01.2022 Utgående brev Gbnr 17/683 - Behov for tilleggsdokumentasjon TA PROSJEKT AS EPHORTE
2019/1195 20220118 18.01.2022 Utgående brev Gbnr 24/81 - Svar på henvendelse Inge Hatlebrekke EPHORTE
2022/51 20220118 18.01.2022 Utgående brev Oversendelse - 2022/51-69 Bestilling av innsyn - Sak 2015/7451 - Gbnr 8/315 - Murer og terrasse Prosjektstyring Vest AS EPHORTE
2016/2275 20220118 18.01.2022 Utgående brev Gbnr 10/181, 295 - Manglende brukstillatelse/ferdigattest Westplan AS EPHORTE
2016/1090 20220118 18.01.2022 Utgående brev Gbnr 13/335 - Manglende brukstillatelse/ferdigattest DIN HUS PARTNER EPHORTE
2022/476 20220118 18.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Medisinstudent/ sykepleier/sykepleierstudent/helsesekretær Fastleger/legesentre, Askøy kommune - st. ref. 4467046138 ***** EPHORTE
2013/3332 20220118 18.01.2022 Utgående brev Plan 388 - Utsatt frist for uttale Statens Vegvesen EPHORTE
2016/1650 20220118 18.01.2022 Utgående brev Gbnr 17/41 - Avslutning av sak Gerda Høvik Mathiesen m.fl. EPHORTE
2021/6562 20220118 18.01.2022 Utgående brev Gbnr 4/18 - Pålegg om tilknytning til offentlig avløpsledning og sanering av slamavskiller - Askvegen 219 Kjell Arne Kjærgård m.fl. EPHORTE
2021/7832 20220118 18.01.2022 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Konsulent - 100 % engasjement Administrative tjenester, Askøy kommune - st. ref. 4448219290 ***** EPHORTE
2021/7832 20220118 18.01.2022 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Konsulent - 100 % engasjement Administrative tjenester, Askøy kommune - st. ref. 4448219290 ***** EPHORTE
2021/7832 20220118 18.01.2022 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Konsulent - 100 % engasjement Administrative tjenester, Askøy kommune - st. ref. 4448219290 ***** EPHORTE
2021/7832 20220118 18.01.2022 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Konsulent - 100 % engasjement Administrative tjenester, Askøy kommune - st. ref. 4448219290 ***** EPHORTE