eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 300 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2013/8999 20201123 23.11.2020 Inngående brev Svar vedrørende utfordring med overvann - Hanøy kai Britt-Elin Odland EPHORTE
2019/7559 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 9/408 - Ber om redegjørelse DIN BOLIG SØKNAD EPHORTE
2018/3303 20201123 23.11.2020 Inngående brev Etterspør svar - Ber om tilbakemelding - Fare/Advarsel - tre som kan falle over fortau - Holmedalsvegen Helge Kulild EPHORTE
2020/7932 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 1/145 - Egenerklæring Annette Løvheim Kleppang EPHORTE
2020/2532 20201123 23.11.2020 Inngående brev Godkjent smittevernsutstyr Steinkopf EPHORTE
2020/3639 20201123 23.11.2020 Inngående brev Plan 271 - Søknad om reguleringsendring Jmnplan - JMN – plan & arkitektur AS EPHORTE
2020/6477 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 39/56 - Redegjørelse Frode Merkesvik EPHORTE
2020/6144 20201123 23.11.2020 Inngående brev Innspill - Utdanningsforbundet Askøy Utdanningsforbundet Askøy EPHORTE
2020/7932 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 1/145 - Egenerklæring Hege Løvheim Bråten EPHORTE
2020/7932 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 1/145 - Egenerklæring Hege Løvheim Bråten EPHORTE
2017/7258 20201123 23.11.2020 Inngående brev Aksept av bruksvilkår for tilgang til folkeregisteropplysninger Skatteetaten EPHORTE
2020/5320 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 15/500 - Tilleggsdokumentasjon Cato Lohne EPHORTE
2020/7931 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr ***** - Anmodning om å melde legalpant AdvokatCompagniet DA EPHORTE
2020/7929 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 7/4 - Søknad - Tilbakebetaling av kommunale avgifter JAN THORSEN EPHORTE
2020/408 20201123 23.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding - Svar på søknad om Inkluderingstilskudd - Erdal Idrettslag Erdal IL EPHORTE
2019/7870 20201123 23.11.2020 Inngående brev Kommunedelplan Sambandet vest - 2. gangs behandling planprogram Alver kommune EPHORTE
2020/7405 20201123 23.11.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/6827 Løpenr: 2020/77051 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Sak for retten Torstein Kråvik EPHORTE
2020/7405 20201123 23.11.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/7690 Løpenr: 2020/75937 Dokument tittel: Gbnr 6/474 - Melding om mulig ulovlighet Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/7405 20201123 23.11.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/4699 Løpenr: 2020/75946 Dokument tittel: Gbnr 20/401 - Fylkesmannen opphever Askøy kommunes vedtak om rammetillatelse for 28.05.2020 Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/7405 20201123 23.11.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2016/6337 Løpenr: 2020/76967 Dokument tittel: Gbnr 18/631, 632 - Klage på avslag midlertidig brukstillatelse Johan A. Johannessen EPHORTE
2013/10053 20201123 23.11.2020 Inngående brev Post i Altinn til slettede organisasjonsnummer Skatteetaten EPHORTE
2020/7917 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 6/450 - Melding og kontrollerklæring om installasjon av ildsted Din Flamme AS EPHORTE
2018/8415 20201123 23.11.2020 Inngående brev Vedlikeholdsrapport for håndslokkere 2020 Teknisk Industrivern AS EPHORTE
2020/7405 20201123 23.11.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/7498 Løpenr: 2020/76989 Dokument tittel: Plan XXX - Gbnr 22/50 - Planinitiativ - Ber om at beslutning tas opp tilpolitisk behandling Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/7405 20201123 23.11.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/7333 Løpenr: 2020/77076 Dokument tittel: Gbnr 39/56 - Redegjørelse Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/7405 20201123 23.11.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/5646 Løpenr: 2020/70695 Dokument tittel: Plan 521 - Referat fra oppstartsmøte gbnr. 17/175 m.fl. Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/7405 20201123 23.11.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2015/8014 Løpenr: 2020/76586 Dokument tittel: Gbnr 19/97 - Klage på avslag - Selvbyggeransvar Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/7405 20201123 23.11.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/68649 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Oversending for uttale til søknad om midlertidig brukstillatelse Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/7405 20201123 23.11.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/68639 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Supplering av søknad om midlertidig brukstillatelse Johan A.. Johannessen EPHORTE
2020/7909 20201123 23.11.2020 Inngående brev Forespørsel - Antall ladepunkter for elbil Elbiltur EPHORTE
2020/7405 20201123 23.11.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/2169 Løpenr: 2020/74463 Dokument tittel: Gbnr 12/320 - Oversendelse av klagesak Marie Misund EPHORTE
2020/7905 20201123 23.11.2020 Inngående brev Forespørsel - Bruk av podtown på kommunal grunn ***** EPHORTE
2020/7903 20201123 23.11.2020 Inngående brev Forslag på medlemmer til styret i Trygg Trafikk 2021-2023 Trygg trafikk EPHORTE
2016/6383 20201123 23.11.2020 Inngående brev Innspill - Gbnr 12/576, 582 - Birte Ekevold Birte Ekevold EPHORTE
2019/4482 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 41/39 - Melding om bygging eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Fauskanger Bygg AS EPHORTE
2020/4576 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 7/13, 83, 132 , 261, 629, 850 - Redegjørelse Thorbjørn Øvrebø EPHORTE
2015/3895 20201123 23.11.2020 Inngående brev Karakterutskrift ***** EPHORTE
2020/7556 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 4/643 - Anmodning om utsatt frist Ingolf Martin Johansen EPHORTE
2019/1295 20201123 23.11.2020 Inngående brev Endringer i valgforskriften Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTE
2020/6449 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 8/179 - Søknad om rammetillatelse Sivilarkitekt Jon Eirik Fjørtoft EPHORTE
2020/7899 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 6/512 - Ber om redegjørelse Rolf Walderhaug EPHORTE
2020/7689 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 10/121 - Nabomerknad - Gunn-Berit og Roald Evensen Roald Evensen EPHORTE
2020/2171 20201123 23.11.2020 Inngående brev Ber om redegjørelse - Gjeldende smittevernregler Christian Peschout Olsen EPHORTE
2016/4933 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 29/179 - Søknad om endring av tillatelse Henrik Sandvin EPHORTE
2020/670 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 9/106 - Tilleggsdokumentasjon Bratli Bygg og Eiendom as EPHORTE
2020/6579 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 3/210 - Tilleggsdokumentasjon Andersen & Sønn Rørleggerforretning AS EPHORTE
2020/2171 20201123 23.11.2020 Inngående brev Ber om redegjørelse - Regler ved besøk Lisbeth Bang Almeland EPHORTE
2020/7405 20201123 23.11.2020 Inngående brev Purring - Innsynskrav - Saksnummer 2013/1591, løpenummer 2020/72478 Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/7203 20201123 23.11.2020 Inngående brev Merknad - Henvisningsskilt Bakkevegen Davangerfeltet v/styrer Eva Lampe EPHORTE
2018/651 20201123 23.11.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=w463er, SakId=282606) ***** EPHORTE
2020/7260 20201123 23.11.2020 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Vernepleier / Miljøterapeut - 100 % fast Hjemmesykepleien avd. Sør, Askøy kommune - st. ref. 4301449577 ***** EPHORTE
2020/7260 20201123 23.11.2020 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Vernepleier / Miljøterapeut - 100 % fast Hjemmesykepleien avd. Sør, Askøy kommune - st. ref. 4301449577 ***** EPHORTE
2018/8387 20201123 23.11.2020 Inngående brev Vedlikeholdsrapport for håndslokkere 2020 Teknisk Industrivern AS EPHORTE
2018/8400 20201123 23.11.2020 Inngående brev Vedlikeholdsrapport for håndslokkere 2020 Teknisk Industrivern AS EPHORTE
2020/7434 20201123 23.11.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Fagarbeider med autorisasjon Kleppestø sykehjem, avdeling NATT, Askøy kommune - st. ref. 4308976985 ***** EPHORTE
2020/7908 20201123 23.11.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Kleppestø barneskole EPHORTE
2020/7884 20201123 23.11.2020 Inngående brev Viser til mottatt svar - Innsynskrav Askøy vannverk -Farekartlegging Daniel Hansen EPHORTE
2020/7902 20201123 23.11.2020 Inngående brev Interpellasjon v/ Oddvar Magne Juvik (FNB) - Saksbehandler - Longabryggo Folkeaksjon nei til bompenger/ Oddvar Magne Juvik EPHORTE
2020/7739 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Våkende nattevakt 38 % fast - st. ref. (4308383569) ***** EPHORTE
2020/7405 20201123 23.11.2020 Utgående brev Ovedersendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 75287/2020 - Gbnr 10/515 - Tilbakemelding på redegjørelse for sikringsgjerde NN EPHORTE
2020/7405 20201123 23.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 75288/2020 - Gbnr 10/515 - Supplering av redegjørelse for sikringsgjerde Ragnhild H. Johannessen m.fl. EPHORTE
2020/7405 20201123 23.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 75286/2020 - Gbnr 10/515 - Redegjørelse for sikringsgjerde Johnny Danielsen EPHORTE
2020/7405 20201123 23.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 75286/2020 - Gbnr 10/515 - Redegjørelse for sikringsgjerde NN EPHORTE
2020/7884 20201123 23.11.2020 Utgående brev Gjelder innsynskrav Daniel Hansen EPHORTE
2020/7601 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Saksbehandler/kontaktperson i barneverntjenesten - 100 % fast Barnevern, Askøy kommune - st. ref. 4310432734 ***** EPHORTE
2020/7601 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler/kontaktperson i barneverntjenesten - 100 % fast - st. ref. (4310432734) ***** EPHORTE
2020/5320 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 15/500 - Tilleggsdokumentasjon 2 Cato Lohne EPHORTE
2020/7845 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholder 50 % - st. ref. (4314894783) ***** EPHORTE
2020/7260 20201123 23.11.2020 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Vernepleier / Miljøterapeut - 100 % fast Hjemmesykepleien avd. Sør, Askøy kommune - st. ref. 4301449577 ***** EPHORTE
2020/7260 20201123 23.11.2020 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Vernepleier / Miljøterapeut - 100 % fast Hjemmesykepleien avd. Sør, Askøy kommune - st. ref. 4301449577 ***** EPHORTE
2018/8479 20201123 23.11.2020 Inngående brev Vedlikeholdsrapport for håndslokkere 2020 Teknisk Industrivern AS EPHORTE
2018/8405 20201123 23.11.2020 Inngående brev Vedlikeholdsrapport for håndslokkere 2020 Teknisk Industrivern AS EPHORTE
2020/7405 20201123 23.11.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/7498 Løpenr: 2020/76402 Dokument tittel: Gbnr 22/50 - Beslutning om at planinitiativ stoppes Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/2571 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 28/1, 4, 29/1, 12, 257 og 35/72 - Uttale - Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS EPHORTE
2020/7716 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Renholder 100% Erdal ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4313040737 ***** EPHORTE
2020/7885 20201123 23.11.2020 Inngående brev Viser til mottatt svar - Innsynskrav vedrørende Askøy vannverk - Oversikt over varslinger Daniel Hansen EPHORTE
2020/7904 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Direkteansettelse - Assistent SFO 54,67 % vikariat Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4312482670 ***** EPHORTE
2020/7904 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Direkteansettelse - Assistent SFO 54,67 % vikariat - st. ref. (4312482670) ***** EPHORTE
2020/7510 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 4/521, 752 - Kopi - Svar - Klage på vedtak - Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/7930 20201123 23.11.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=b846r4, SakId=365071) ***** EPHORTE
2020/7601 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Saksbehandler/kontaktperson i barneverntjenesten - 100 % fast Barnevern, Askøy kommune - st. ref. 4310432734 ***** EPHORTE
2020/47 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 12/1796 - Oversendelse av matrikkelbrev Askøy kommune EPHORTE
2020/7933 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 12/354 - Søknad om tillatelse i ett trinn ADVISORWEST WAARDAL EPHORTE
2020/2571 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 28/1, 4, 29/1, 12, 257 og 35/72 - Uttale - Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet EPHORTE
2020/2667 20201123 23.11.2020 Inngående brev Innvilgelse av ekstratilskudd 2 år 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2020/7910 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 15/541 - Søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel RAVNANGER HUS AS EPHORTE
2015/4549 20201123 23.11.2020 Inngående brev Rapportering på tilskudd - Svømming i barnehager FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2020/7907 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 19/335 - Søknad om tillatelse i ett trinn Jmn Plan og Arkitektur AS EPHORTE
2020/4404 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 41/1, 34 - Kopi - Svar - Forespørsel om rett til bruk av veg Vestland fylkeskommune EPHORTE
2018/8478 20201123 23.11.2020 Inngående brev Krav om tilbakebetaling - Tilskudd 2019 - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge Tilskuddsseksjonen Bufdir EPHORTE
2020/7938 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om reduksjon av foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/7434 20201123 23.11.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Fagarbeider med autorisasjon Kleppestø sykehjem, avdeling NATT, Askøy kommune - st. ref. 4308976985 ***** EPHORTE
2020/6491 20201123 23.11.2020 Inngående brev Purring - Innsynskrav - Reguleringsplan for gnr 12 og bnr 911 Veianlegget Basneset v/Johnny Delet EPHORTE
2020/7913 20201123 23.11.2020 Inngående brev Startlån søknad (Ref=b846p4, SakId=365015) ***** EPHORTE
2020/5717 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 12/90, 397, 1429, 1768 - Uttale - Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS EPHORTE
2013/1591 20201123 23.11.2020 Utgående brev Gbnr 10/515 - Behov for tilleggsdokumentasjon Mark Arkitekter AS EPHORTE
2020/7716 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Renholder 100% Erdal ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4313040737 ***** EPHORTE
2020/7740 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider 36 % fast Booppfølgingstjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4308391247 ***** EPHORTE
2020/7740 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider 36 % fast - st. ref. (4308391247) ***** EPHORTE
2020/7405 20201123 23.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Gbnr 10/515 - Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/7405 20201123 23.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/3601 - Løpenr 75424/2020 - Plan 492 - Ber om status Askøyværinen AS EPHORTE
2020/7405 20201123 23.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 75286/2020 - Gbnr 10/515 - Redegjørelse for sikringsgjerde Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/7937 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om reduksjon av foreldrebetaling ***** EPHORTE
2020/7601 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Saksbehandler/kontaktperson i barneverntjenesten - 100 % fast Barnevern, Askøy kommune - st. ref. 4310432734 ***** EPHORTE
2020/7601 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler/kontaktperson i barneverntjenesten - 100 % fast - st. ref. (4310432734) ***** EPHORTE
2020/7470 20201123 23.11.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2014/7787 20201123 23.11.2020 Inngående brev Kopi - Tildelingsbrev - Stimuleringsmidler til utviklingsprosjekt på fosterhjemsområdet FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
Ingen tilgang 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 12/449 - Søknad om utsettelse av frist Torhild Erstad EPHORTE
2020/7924 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 29/91 - Søknad om utslippstillatelse Roger Koch EPHORTE
2018/8395 20201123 23.11.2020 Inngående brev Vedlikeholdsrapport for håndslokkere 2020 Teknisk Industrivern AS EPHORTE
2018/8457 20201123 23.11.2020 Inngående brev Vedlikeholdsrapport for håndslokkere 2020 Teknisk Industrivern AS EPHORTE
2020/7434 20201123 23.11.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Fagarbeider med autorisasjon Kleppestø sykehjem, avdeling NATT, Askøy kommune - st. ref. 4308976985 ***** EPHORTE
2020/7936 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 12/397 - Søknad om tillatelse i ett trinn Hellvik Hus Sotra AS EPHORTE
2020/7904 20201123 23.11.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Kleppestø barneskole EPHORTE
2020/7934 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 31/75 - Kopi - Svar - Forespørsel - Utforming avkjørsel Vestland fylkeskommune EPHORTE
2018/7566 20201123 23.11.2020 Inngående brev Melding om resultat på fag-/sveineprøve Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/7405 20201123 23.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2015/2465 - Gbnr 7/282 - Seksjonering Marit H. Håkonsen EPHORTE
2020/7405 20201123 23.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 73757/2020 - Gbnr 10/515 - Spørsmål til brukstillatelse Johan Arild Johannessen EPHORTE
2018/651 20201123 23.11.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=w463er, SakId=282606) ***** EPHORTE
2018/651 20201123 23.11.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=w463er, SakId=282606) ***** EPHORTE
2018/651 20201123 23.11.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=w463er, SakId=282606) ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20201123 23.11.2020 Inngående brev Melding om avvikling av foreldrepermisjon ***** EPHORTE
2018/8394 20201123 23.11.2020 Inngående brev Vedlikeholdsrapport for håndslokkere 2020 Teknisk Industrivern AS EPHORTE
2020/7260 20201123 23.11.2020 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Vernepleier / Miljøterapeut - 100 % fast Hjemmesykepleien avd. Sør, Askøy kommune - st. ref. 4301449577 ***** EPHORTE
2020/7816 20201123 23.11.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2018/8374 20201123 23.11.2020 Inngående brev Vedlikeholdsrapport for håndslokkere 2020 Teknisk Industrivern AS EPHORTE
2019/7118 20201123 23.11.2020 Inngående brev Skjema - Lønnsansiennitetsberegning ***** EPHORTE
2020/3489 20201123 23.11.2020 Utgående brev Gbnr 4/1282/0/5 - Foreløpig svarbrev RAVNANGER HUS AS EPHORTE
2020/7716 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholder 100% - st. ref. (4313040737) ***** EPHORTE
2020/7601 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler/kontaktperson i barneverntjenesten - 100 % fast - st. ref. (4310432734) ***** EPHORTE
2020/7885 20201123 23.11.2020 Utgående brev Gjelder innsynskrav Daniel Hansen EPHORTE
2020/6379 20201123 23.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/11 sendt 18.11.2020 Skatteetaten EPHORTE
Ingen tilgang 20201123 23.11.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2020/7499 20201123 23.11.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Rådgiver Ravnanger ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4308910148 ***** EPHORTE
2013/1591 20201123 23.11.2020 Utgående brev Gbnr 10/515 - Korrespondanse vedrørende behov for tilleggsdokumentasjon Mark Arkitekter AS EPHORTE
2020/6477 20201123 23.11.2020 Utgående brev Gbnr 39/56 - Foreløpig svarbrev Per Roald Midtøy m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20201123 23.11.2020 Inngående brev Tar imot stilling ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/7405 20201123 23.11.2020 Inngående brev Vedrørende svar på innsynsbegjæring angående internkontroll barnevern i Askøy Kommune Daniel Hansen EPHORTE
2020/7499 20201123 23.11.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Rådgiver Ravnanger ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4308910148 ***** EPHORTE
2018/8502 20201123 23.11.2020 Inngående brev Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - Spesialundervisning FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2020/7739 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Våkende nattevakt 38 % fast Booppfølgingstjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4308383569 ***** EPHORTE
2020/7879 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om ulønnet permisjon 07.12.2020 - 05.12.2021 ***** EPHORTE
2018/8416 20201123 23.11.2020 Inngående brev Vedlikeholdsrapport for håndslokkere 2020 Teknisk Industrivern AS EPHORTE
2020/7499 20201123 23.11.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Rådgiver Ravnanger ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4308910148 ***** EPHORTE
2020/5967 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 9/335 - Kopi - Svar - Søknad avkjørsel og uttale til tiltak innenfor byggegrense Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/408 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om Inkluderingstilskudd - Erdal Idrettslag ERDAL IDRETTSLAG EPHORTE
2020/4576 20201123 23.11.2020 Utgående brev Gbnr 7/850 - Kopi av avtale Thorbjørn Øvrebø EPHORTE
2020/4576 20201123 23.11.2020 Utgående brev Gjelder stenging av veien Nygjerdet Rivenes AS EPHORTE
2020/7716 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholder 100% - st. ref. (4313040737) ***** EPHORTE
2018/651 20201123 23.11.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=w463er, SakId=282606) ***** EPHORTE
2018/651 20201123 23.11.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=w463er, SakId=282606) ***** EPHORTE
2018/651 20201123 23.11.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=w463er, SakId=282606) ***** EPHORTE
2020/7480 20201123 23.11.2020 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Meddelelse nr 2 - Referat fra informasjonsmøte 19.11.2020 ***** EPHORTE
2020/6659 20201123 23.11.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Hetlevik skole, Askøy kommune - st. ref. 4298187946 ***** EPHORTE
2020/4958 20201123 23.11.2020 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Spørsmål og svar 23.11.2020 ***** EPHORTE
2020/7405 20201123 23.11.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: Løpenr: 2020/77295 Dokument tittel: Merknad til dokumenter vedrørende brygger m.m Torstein Kråvik EPHORTE
2018/8480 20201123 23.11.2020 Inngående brev Vedlikeholdsrapport for håndslokkere 2020 Teknisk Industrivern AS EPHORTE
2020/7845 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Renholder 50 % Hetlevik skole, Askøy kommune - st. ref. 4314894783 ***** EPHORTE
2020/7916 20201123 23.11.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Hjemmesykepleien avd. Sør EPHORTE
2018/8381 20201123 23.11.2020 Inngående brev Vedlikeholdsrapport for håndslokkere 2020 Teknisk Industrivern AS EPHORTE
2018/8372 20201123 23.11.2020 Inngående brev Vedlikeholdsrapport for håndslokkere 2020 Teknisk Industrivern AS EPHORTE
2018/8462 20201123 23.11.2020 Inngående brev Vedlikeholdsrapport for håndslokkere 2020 Teknisk Industrivern AS EPHORTE
2020/7912 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 14/284, 289 - Egenerklæring Bymann og Stril Eiendom AS EPHORTE
2020/7911 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 9/170 - Egenerklæring Kjellaug Dagmar Rimmereide EPHORTE
2020/7745 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Hvilende nattevakt 66 % fast - st. ref. (4285280403) ***** EPHORTE
2020/726 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/7935 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om skolebytte ***** EPHORTE
2018/651 20201123 23.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning (Ref=w463er, SakId=282606) ***** EPHORTE
2018/651 20201123 23.11.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=w463er, SakId=282606) ***** EPHORTE
2018/651 20201123 23.11.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=w463er, SakId=282606) ***** EPHORTE
2018/651 20201123 23.11.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=w463er, SakId=282606) ***** EPHORTE
2018/651 20201123 23.11.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=w463er, SakId=282606) ***** EPHORTE
2018/651 20201123 23.11.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=w463er, SakId=282606) ***** EPHORTE
2020/7480 20201123 23.11.2020 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Meddelelse nr 3 - Rapport vedr. kostnadsvurdering ***** EPHORTE
2020/7745 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Hvilende nattevakt 66 % fast Booppfølgingstjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4285280403 ***** EPHORTE
2020/7743 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider 100 % fast Booppfølgingstjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4306249226 ***** EPHORTE
2020/7743 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider 100 % fast - st. ref. (4306249226) ***** EPHORTE
2020/100 20201123 23.11.2020 Inngående brev Møtegodtgjørelse - Medlemmer av råd og utvalg Idrettsrådet i Askøy EPHORTE
2020/7405 20201123 23.11.2020 Inngående brev Innsynskrav - Gbnr 10/196 - Alle dokumenter fra 2000 og til dagens dato Zoran Rikolic EPHORTE
2020/7499 20201123 23.11.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Rådgiver Ravnanger ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4308910148 ***** EPHORTE
2020/7499 20201123 23.11.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Rådgiver Ravnanger ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4308910148 ***** EPHORTE
2020/7930 20201123 23.11.2020 Inngående brev Startlån søknad (Ref=b846r4, SakId=365071) ***** EPHORTE
2020/4576 20201123 23.11.2020 Utgående brev Gbnr 7/850 - Svar på e-post av 18.10.20, 27.10.20 og 01.11.20 Thorbjørn Øvrebø EPHORTE
2018/651 20201123 23.11.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=w463er, SakId=282606) ***** EPHORTE
2018/651 20201123 23.11.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=w463er, SakId=282606) ***** EPHORTE
2020/7922 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 0/0 - Melding om mulig ulovlighet NN EPHORTE
2020/726 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1418 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 4/643 - Anmodning om utsatt frist Ingolf Martin Johansen EPHORTE
2020/7590 20201123 23.11.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Lærer 100% vikariat Ravnanger ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4309147470 ***** EPHORTE
2020/2667 20201123 23.11.2020 Inngående brev Krav om utfyllende dokumentasjon på søknad om ekstratilskudd 2 år 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2020/7939 20201123 23.11.2020 Inngående brev Melding om avvikling av foreldrepermisjon ***** EPHORTE
2020/7405 20201123 23.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/72057 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar på spørsmål om status, og anmodning om kommentar Jonas Wikum EPHORTE
2015/8014 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr 19/97 - Uttale - Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet EPHORTE
2020/5320 20201123 23.11.2020 Utgående brev Gbnr 15/500 - Rammetillatelse BYGGMESTER WICK AS EPHORTE
Ingen tilgang 20201123 23.11.2020 Inngående brev Tar imot stilling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3156 20201123 23.11.2020 Utgående brev Gbnr 10/509 - Foreløpig svar Arkitekt Rolv Eide AS EPHORTE
2020/7556 20201123 23.11.2020 Utgående brev Gbnr 4/643 - Forhåndsvarsel om vedtak - ulovlig utslipp av sanitært avløpsvann Ingolf Martin Johansen EPHORTE
2020/7689 20201123 23.11.2020 Utgående brev Gbnr 10/121 - Behov for tilleggsdokumentasjon HR-BRYGGEN AS EPHORTE
2020/3156 20201123 23.11.2020 Utgående brev Gbnr 10/509 - Ditt spørsmål er oversendt plan og bygg Arkitekt Rolv Eide AS EPHORTE
2020/6449 20201123 23.11.2020 Utgående brev Gbnr 8/179 - Behov for tilleggsdokumentasjon SIVILARKITEKT JON EIRIK FJØRTOFT EPHORTE
2019/7559 20201123 23.11.2020 Utgående brev Gbnr 9/408 - Tilbakemelding om status i saken DIN BOLIG SØKNAD EPHORTE
2020/6579 20201123 23.11.2020 Utgående brev Gbnr 3/210 - Behov for tilleggsdokumentasjon ANDERSEN & SØNN RØRLEGGERFORRETNING AS EPHORTE
2020/7514 20201122 22.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Renholder 100% Erdal ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4306996653 ***** EPHORTE
2020/7593 20201122 22.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier, helsesekretær, annet medisinsk personell - st. ref. (4310662980) ***** EPHORTE
2020/7499 20201122 22.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Ravnanger ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4308910148 ***** EPHORTE
2020/7499 20201122 22.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (4308910148) ***** EPHORTE
2020/7499 20201122 22.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (4308910148) ***** EPHORTE
2020/7593 20201122 22.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier, helsesekretær, annet medisinsk personell Familiehelsetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4310662980 ***** EPHORTE
2020/7639 20201122 22.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4308193625 ***** EPHORTE
2020/7767 20201122 22.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Hvilende nattevakt 100 % fast Boliger psykisk helse, Askøy kommune - st. ref. 4312576839 ***** EPHORTE
2020/7639 20201122 22.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4308193625) ***** EPHORTE
2020/7514 20201122 22.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholder 100% - st. ref. (4306996653) ***** EPHORTE
2020/7593 20201122 22.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier, helsesekretær, annet medisinsk personell Familiehelsetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4310662980 ***** EPHORTE
2020/7499 20201122 22.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Ravnanger ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4308910148 ***** EPHORTE
2020/7499 20201122 22.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (4308910148) ***** EPHORTE
2020/7590 20201122 22.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Lærer 100% vikariat Ravnanger ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4309147470 ***** EPHORTE
2020/7590 20201122 22.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer 100% vikariat - st. ref. (4309147470) ***** EPHORTE
2020/7590 20201122 22.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Lærer 100% vikariat Ravnanger ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4309147470 ***** EPHORTE
2020/7593 20201122 22.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier, helsesekretær, annet medisinsk personell - st. ref. (4310662980) ***** EPHORTE
2020/7590 20201122 22.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Lærer 100% vikariat Ravnanger ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4309147470 ***** EPHORTE
2020/7590 20201122 22.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer 100% vikariat - st. ref. (4309147470) ***** EPHORTE
2020/7767 20201122 22.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Hvilende nattevakt 100 % fast - st. ref. (4312576839) ***** EPHORTE
2020/7590 20201122 22.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer 100% vikariat - st. ref. (4309147470) ***** EPHORTE
2020/7499 20201122 22.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Ravnanger ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4308910148 ***** EPHORTE
2020/7845 20201121 21.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Renholder 50 % Hetlevik skole, Askøy kommune - st. ref. 4314894783 ***** EPHORTE
2020/7593 20201121 21.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier, helsesekretær, annet medisinsk personell Familiehelsetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4310662980 ***** EPHORTE
2020/7716 20201121 21.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Renholder 100% Erdal ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4313040737 ***** EPHORTE
2020/7739 20201121 21.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Våkende nattevakt 38 % fast Booppfølgingstjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4308383569 ***** EPHORTE
2020/7745 20201121 21.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Hvilende nattevakt 66 % fast Booppfølgingstjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4285280403 ***** EPHORTE
2020/7845 20201121 21.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholder 50 % - st. ref. (4314894783) ***** EPHORTE
2020/7744 20201121 21.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier/miljøterapeut 100 % fast - st. ref. (4306237329) ***** EPHORTE
2020/7499 20201121 21.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Ravnanger ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4308910148 ***** EPHORTE
2020/7499 20201121 21.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (4308910148) ***** EPHORTE
2020/7590 20201121 21.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Lærer 100% vikariat Ravnanger ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4309147470 ***** EPHORTE
2020/7590 20201121 21.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer 100% vikariat - st. ref. (4309147470) ***** EPHORTE
2020/7845 20201121 21.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Renholder 50 % Hetlevik skole, Askøy kommune - st. ref. 4314894783 ***** EPHORTE
2020/7845 20201121 21.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholder 50 % - st. ref. (4314894783) ***** EPHORTE
2020/7073 20201121 21.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier / Miljøterapeut 100 % fast - st. ref. (4305200767) ***** EPHORTE
2020/7073 20201121 21.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier / Miljøterapeut 100 % fast Furulytunet bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4305200767 ***** EPHORTE
2020/7593 20201121 21.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier, helsesekretær, annet medisinsk personell - st. ref. (4310662980) ***** EPHORTE
2020/7744 20201121 21.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier/miljøterapeut 100 % fast Booppfølgingstjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4306237329 ***** EPHORTE
2020/7716 20201121 21.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholder 100% - st. ref. (4313040737) ***** EPHORTE
2020/7739 20201121 21.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Våkende nattevakt 38 % fast - st. ref. (4308383569) ***** EPHORTE
2020/7745 20201121 21.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Hvilende nattevakt 66 % fast - st. ref. (4285280403) ***** EPHORTE
2014/5924 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 6/1212 - Vedrørende klage Advokat Bergen - Christian Grahl-Madsen EPHORTE
2019/6502 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 12/471, 770, 1407, 1767 - Kommentarer til mottatte uttaler Iselin Kornli EPHORTE
2020/7883 20201120 20.11.2020 Inngående brev Klage på manglende dokumentinnsyn - Internkontroll vann og avløp Daniel Hansen EPHORTE
2020/5523 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 31/81 - Bekreftelse - Merknader Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2013/7951 20201120 20.11.2020 Inngående brev Plan 377 - Referat fra meklingsmøte 17.11.2020 Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2020/7386 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 17/77 - Tilleggsdokumentasjon Andersen & Sønn Rørleggerforretning AS EPHORTE
2020/2532 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tilbud - Smittevernutstyr IT Health Care EPHORTE
2020/7689 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 10/121 - Kopi - Nabomerknad - Askøy kommune, Forvaltning og eiendomsdrift Askøy kommune, Forvaltning og eiendomsdrift EPHORTE
2020/7877 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 10/445 - Søknad om konsesjon Wikborg Rein Advokatfirma AS EPHORTE
2019/995 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 4/908 - Tilleggsdokumentasjon Bergen Takstsenter AS EPHORTE
2019/6082 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om jobb - Hjelpearbeider ***** EPHORTE
2020/7876 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 5/658 - Spørsmål om dispensasjon Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/7874 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 7/87 - Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Ravnanger Gruppen AS EPHORTE
2017/6523 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 39/16, 83, 84 - Spørsmål om videre behandling av saken Prosjektstyring Vest AS EPHORTE
2020/7873 20201120 20.11.2020 Inngående brev Plan 440 - Forespørsel mindre endring Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/7870 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 4/408 - Søknad - Reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg - Skogvikmyrane 14 ANDERSEN & SØNN RØRLEGGERFORRETNING AS EPHORTE
2020/7716 20201120 20.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Renholder 100% Erdal ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4313040737 ***** EPHORTE
2020/7845 20201120 20.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Renholder 50 % Hetlevik skole, Askøy kommune - st. ref. 4314894783 ***** EPHORTE
2020/7845 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholder 50 % - st. ref. (4314894783) ***** EPHORTE
2020/6606 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 4/200 - Tilleggsdokumentasjon Bolig & Bedrift VVS AS EPHORTE
2020/7885 20201120 20.11.2020 Inngående brev Klage på manglende dokumentinnsyn - Opplysningsplikt vann og avløp Askøy kommune Daniel Hansen EPHORTE
2020/7816 20201120 20.11.2020 Inngående brev Vitnemål og attester ***** EPHORTE
2020/7716 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholder 100% - st. ref. (4313040737) ***** EPHORTE
2020/7884 20201120 20.11.2020 Inngående brev Klage på manglende dokumentinnsyn - Farekartlegging vann og avløp Daniel Hansen EPHORTE
2020/4958 20201120 20.11.2020 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Kontaktinformasjon ***** EPHORTE
2018/9102 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 8/6 - BB2 - Søknad om endring av tillatelse og igangsettingstillatelse Forum Arkitekter AS EPHORTE
2020/7590 20201120 20.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Lærer 100% vikariat Ravnanger ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4309147470 ***** EPHORTE
2020/7590 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer 100% vikariat - st. ref. (4309147470) ***** EPHORTE
2020/110 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 8/976 - Nabovarsel Tordorvic Marko EPHORTE
2020/7889 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om reduksjon av foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/7846 20201120 20.11.2020 Inngående brev Vitnemål og kompetansebevis ***** EPHORTE
2020/7158 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 19/450 - Redegjørelse Einar Nilsen EPHORTE
2020/7888 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 16/237 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/7878 20201120 20.11.2020 Inngående brev Klage på manglende dokumentinnsyn - Internkontroll jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Daniel Hansen EPHORTE
2020/7405 20201120 20.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2013/1591 - Gbnr 10/515 - Bolig med fire boenheter - Hele saken Trond Sande EPHORTE
2020/713 20201120 20.11.2020 Inngående brev Oppfølging og ivaretakelse av barn og unge under pandemien Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE
2020/7590 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer 100% vikariat - st. ref. (4309147470) ***** EPHORTE
2020/7716 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholder 100% - st. ref. (4313040737) ***** EPHORTE
2020/7887 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 18/471 - Søknad om dispensasjon - Byggegrense mot kommunal vei Cato K. Haugen AS EPHORTE
2020/7590 20201120 20.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Lærer 100% vikariat Ravnanger ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4309147470 ***** EPHORTE
2020/5610 20201120 20.11.2020 Inngående brev Klage på manglende dokumentinnsyn - Beredskapsplan Daniel Hansen EPHORTE
2020/7405 20201120 20.11.2020 Inngående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 1/674 - Klage på mottatt sladdet dokumenter HEFØ Boligutvikling AS EPHORTE
2018/9102 20201120 20.11.2020 Utgående brev Gbnr 8/6 - BBB2 - Tilbakemelding på redegjørelse fra ansvarshavende Forum Arkitekter AS EPHORTE
2020/110 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 7/466 - Nabovarsel Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/7890 20201120 20.11.2020 Inngående brev Innvilget tilskudd til ekspertbistand NAV EPHORTE
2020/7846 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tar imot stilling - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/7881 20201120 20.11.2020 Inngående brev Klage på manglende dokumentinnsyn - Smittevernplan Daniel Hansen EPHORTE
2020/7716 20201120 20.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Renholder 100% Erdal ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4313040737 ***** EPHORTE
2018/9102 20201120 20.11.2020 Utgående brev Gbnr 8/6 - BBB2 - Tilbakemelding på tilleggsdokumentasjon Forum Arkitekter AS EPHORTE
2020/6606 20201120 20.11.2020 Utgående brev Gbnr 4/200 - Tilleggsopplysninger Bolig & Bedrift VVS AS EPHORTE
2020/7677 20201120 20.11.2020 Utgående brev Gbnr 11/31 - Svar - Søknad om dispensasjon -Byggegrense mot kommunal vei AUCTOR BERGEN AS EPHORTE
2018/9102 20201120 20.11.2020 Utgående brev Gbnr 8/6 - BBB2 - Svar på henvendelse om sprengingsarbeider Pauline Angen Barland EPHORTE
2019/7049 20201119 19.11.2020 Inngående brev Ber om redegjørelse Oddvar Juvik EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/4695 Løpenr: 2020/76070 Dokument tittel: Svar - Spørsmål til søknad om støtte - Kommunalt næringsfond Schibsted - Askøyværingen AS EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2017/3601 Løpenr: 2020/75424 Dokument tittel: Plan 492 - Ber om status Schibsted - Askøyværingen AS EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/2371 Løpenr: 2020/75415 Dokument tittel: Aktivitetene for alle både i Øygarden og Askøy kommuner Schibsted - Askøyværingen AS EPHORTE
Versjon:5.2.00