eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 300 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/2152 20200923 23.09.2020 Inngående brev Plan 511 - Anmodning om forslag til møtedato Cardo 8614 AS EPHORTE
2020/1355 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 10/888 - Tilleggsdokumentasjon Bratland Eiendomsutvikling AS EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/4455 Løpenr: 2020/56652 Dokument tittel: Gbnr 9/301 - Tilbakemelding om igangsatte terrengarbeider Cathrine Troye EPHORTE
2020/2532 20200923 23.09.2020 Inngående brev Antimikrobiell beskyttelsesfilm mot virus og bakterier Märkesbolaget Sverige AB EPHORTE
2019/5752 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 20/400 - Redegjørelse Sandøy Byggservice As EPHORTE
2020/4857 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 18/503 - Søknad om dispensasjon JMN – plan & arkitektur AS EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Vurderinger/uttalelser gjort av Miljørettet helsevern - Plan - Hanøy Cecilie Andreassen EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/5748 Løpenr: 2020/60999 Dokument tittel: Møteprotokoll etter møte i kontrollutvalget i Askøy kommune 09.09.2020 Per Midtøy EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/1355 Løpenr: 2020/57591 Dokument tittel: Gbnr 10/888 - Tilleggsdokumentasjon Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/4527 Løpenr: 2020/61866 Dokument tittel: Gbnr 11/23 - Svar - Tilbud om intensjonsavtale Per Midtøy EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/5336 Løpenr: 2020/61623 Dokument tittel: Gbnr 12/1141- Søknad om tillatelse i ett trinn Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/4527 Løpenr: 2020/60719 Dokument tittel: Gbnr 11/23 - Tilbud om intensjonsavtale Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/2022 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 32/168 - Ber om status i sak JMN – plan & arkitektur AS EPHORTE
2019/1507 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 15/506 - Søknad om ferdigattest Svenn-Rune Hansen EPHORTE
2020/3785 20200923 23.09.2020 Inngående brev Ukentlig oversikt, FHI data 2020-09-23 Sykdomspulsen ved Folkehelseinstituttet EPHORTE
2019/5752 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 20/400 - Ber om skriftlig bekreftelse - Stoppordre Sandøy Byggservice As EPHORTE
2019/4699 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 20/401 - Melding om mulig ulovlighet Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/6799 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 17/685 - Angående søknad om endring Ravnanger Hus AS v/ Norstrand EPHORTE
2020/483 20200923 23.09.2020 Inngående brev Forespørsel - Lettere valg for innbyggere å ta gode miljøvalg på området for bilvask Virke Servicehandel EPHORTE
2018/7562 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 6/1194 - Begrunnelse for klage Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/6174 Løpenr: 2020/61865 Dokument tittel: Referansesjekk - tilsyn med kvalifikasjoner Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/5685 Løpenr: 2020/61698 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/9159 Løpenr: 2020/57502 Dokument tittel: Plan 403 - Friluftsvegen vest - Uttale fra Vestland fylkeskommune Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/355 Løpenr: 2020/40266 Dokument tittel: Gbnr 5/730 - Svar på spørsmål om politisk møte Help EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/355 Løpenr: 2020/49266 Dokument tittel: Gbnr 5/730 - Kommentar til klage Help EPHORTE
2019/6799 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 17/685 - Kommentar til klage Ravnanger Hus AS EPHORTE
2019/6799 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 17/685 - Redegjørelse Ravnanger Hus AS EPHORTE
2020/2502 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 9/477 - Klage på vedtak JMN – plan & arkitektur AS EPHORTE
2020/6284 20200923 23.09.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2020/6283 20200923 23.09.2020 Inngående brev Åpen søknad, cv, attester og vitnemål ***** EPHORTE
2020/6282 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 4/1289/0/2 - Egenerklæring Fauskanger Bygg AS EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/6064 Løpenr: 2020/60962 Dokument tittel: Melding om besluttet tvangssalg Oddvar Juvik EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/6147 Løpenr: 2020/61363 Dokument tittel: Innhenting av tilleggsopplysninger - Klage - innsyn etter offentleglova - eierforhold Hanevik kai - Strusshamn kai - Longabrygga og Oksnes kai - sak 18/3168 Oddvar Juvik EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Inngående brev Purring - Innsynskrav - sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/60057 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Ber om redegjørelse Jan-Atle Wikum EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Inngående brev Purring - Innsynskrav - sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/60061 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Redegjørelse Jan-Atle Wikum EPHORTE
2020/6279 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 10/878 - Søknad om tillatelse til tiltak Prosjektstyring Vest AS EPHORTE
2018/6545 20200923 23.09.2020 Inngående brev Plan 506 - Vedrørende planavgrensning JMN – plan & arkitektur AS EPHORTE
2020/6180 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 9/408 - Redegjørelse Ing. Asbjørn Danielsen AS EPHORTE
2020/6278 20200923 23.09.2020 Inngående brev Vurdering av bierverv ***** EPHORTE
2019/6082 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad - Praksisplass - Barnevernet ***** EPHORTE
2020/5875 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 21/26, 254 - Krav til partene ved arealoverføring Marit Breivik m.fl. EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Utgående brev Ber om vurdering - Tegning SF59 Multiconsult AS EPHORTE
2020/6175 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder 100 % fast - st. ref. (4290411744) ***** EPHORTE
2020/6046 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Ravnanger sykehjem, Askøy kommune - st. ref. 4285384434 ***** EPHORTE
2020/6046 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4285384434) ***** EPHORTE
2020/5812 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 3/123 - Vedtak om konsesjon Cecilie Hege Indrearne Cecilie Hege Indrearne EPHORTE
2020/3430 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 10/775 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Sølvi Andreassen EPHORTE
2020/6299 20200923 23.09.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Askøy brann og redning EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/355 - Løpenr 49266/2020 - Gbnr 5/730 - Kommentar til klage Help EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/6161 Løpenr: 2020/61805 Dokument tittel: Gbnr 19/442 - Egenerklæring Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/10622 - Gbnr 19/177 - Alle dokumenter i sak Norstrand Eeiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/794 20200923 23.09.2020 Inngående brev Godkjent oppmelding til fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vestland fylkeskommune EPHORTE
2019/5408 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 34/5, 80 - Tilleggsdokumentasjon Inge Kristoffer Berland EPHORTE
2020/6287 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 18/471/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn CATO K HAUGEN BYGG AS EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Utgående brev Korrespondanse - Tegning - Olaviken PS Fyllingen Maskin AS EPHORTE
2020/3427 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 7/613 - AVGS - Omlegging VA-hovedledningsgrøft - Vedrørende VA-norm Multiconsult Norge AS EPHORTE
2020/5875 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 21/26, 254 - Varsel om oppmålingsforretning Andreas Anfinn Andreassen m.fl. EPHORTE
2020/2169 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 12/320 - Ber om svar på saksbehandling Help EPHORTE
2020/6129 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker helsepersonell på helg Kleppestø sykehjem, Askøy kommune - st. ref. 4289494710 ***** EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/6161 - Løpenr 61805/2020 - Gbnr 19/442 - Egenerklæring Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/6112 - Løpenr 61407/2020 - Gbnr 19/442 - Egenerklæring Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2018/7618 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 12/487 - Spørsmål om sak June Garberg Mevold EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3067 - Løpenr 58319/2020 - Plan 145 - Kopi av henvendelse til samferdsel Askøyværingen AS EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3067 - Løpenr 58463/2020 - Plan 145 - Plankart Askøyværingen AS EPHORTE
2020/2208 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innvilget lønnstilskudd 01.09.2020 - 30.11.2020 Nav Askøy EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4527 - Løpenr 61866/2020 - Gbnr 11/23 - Svar - Tilbud om intensjonsavtale Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/6238 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent kundemottak Administrative tjenester, Askøy kommune - st. ref. 4287964260 ***** EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 60061/2020 - Gbnr 10/515 - Redegjørelse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 60057/2020 - Gbnr 10/515 - Ber om redegjørelse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/977 20200923 23.09.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2020/5866 20200923 23.09.2020 Utgående brev Melding til leverandør - Testmelding ***** EPHORTE
2020/6143 20200923 23.09.2020 Inngående brev Startlån søknad (Ref=5a46ba, SakId=359221) ***** EPHORTE
2020/2440 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 6/200 - Avvisning av søknad Karine Heggholmen EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4527 - Løpenr 60719/2020 - Gbnr 11/23 - Tilbud om intensjonsavtale Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2106 - Løpenr 24400/2020 - Gbnr 33/5 - Søknad om dispensasjon NN EPHORTE
2020/501 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innspill - Skolebruksplan 2020 - Elevrådet Davanger skole Elevrådet Davanger skole EPHORTE
2020/6291 20200923 23.09.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 58609/2020 - - Gbnr 10/515 - Kopi - Merknad - Notat til byggesak Jonas Wikum EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling o sak 2018/9252 - Løpenr 568593/2020 - Gbnr 4/1195 - Behandling av klage på avslag - vedtak omgjøres Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/6238 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent kundemottak - st. ref. (4287964260) ***** EPHORTE
2020/5931 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker renholdspersonell - st. ref. (4286256062) ***** EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2502 - Løpenr 57663/2020 - Gbnr 9/477 - Avvisning av søknad Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/6270 20200923 23.09.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=e386ee, SakId=359072) ***** EPHORTE
2020/4818 20200923 23.09.2020 Inngående brev Avslutning - klage - innsyn etter offentleglova - innsyn i sak 2019/5275 FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2020/6165 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Renholder Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4289617158 ***** EPHORTE
2020/5866 20200923 23.09.2020 Utgående brev Melding til leverandør - Re: Re: Testmelding ***** EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/3498 Løpenr: 2020/61714 Dokument tittel: Gbnr 19/41 - Klage på vedtak Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/5868 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 18/2 - Samtykke til kortere varslingstid m.m Stine Lepsøy EPHORTE
2020/6250 20200923 23.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Renholder 80 % fast ***** EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Inngående brev Merknad 2 - Stikningsdata mur rundt vei 64000 og murlinje Multiconsult AS EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Utgående brev Løsning - Mur foran PS Fyllingen Maskin AS EPHORTE
2020/4810 20200923 23.09.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=kb4b5q, SakId=350339) ***** EPHORTE
2018/7566 20200923 23.09.2020 Inngående brev Godkjent oppmelding til svenneprøve i feierfaget Vestland fylkeskommune EPHORTE
2017/5375 20200923 23.09.2020 Inngående brev Vedtak om særskilt tilrettelagt fagprøve Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/6288 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 20/22, 317 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Vestland fylkeskommune EPHORTE
2016/4607 20200923 23.09.2020 Inngående brev Ikke godkjent oppmelding til fagprøve i helsearbeiderfaget Vestland fylkeskommune EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Utgående brev Innmåling bunn innløp - OV1200 - Skogvik Fyllingen Maskin AS EPHORTE
2020/5724 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 4/36 - Tillatelse til tiltak SANDØY BYGGSERVICE AS EPHORTE
2020/6238 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent kundemottak - st. ref. (4287964260) ***** EPHORTE
2020/6238 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent kundemottak Administrative tjenester, Askøy kommune - st. ref. 4287964260 ***** EPHORTE
2020/5866 20200923 23.09.2020 Inngående brev Melding fra leverandør - Re: Testmelding ***** EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/4527 Løpenr: 2020/61866 Dokument tittel: Gbnr 11/23 - Svar - Tilbud om intensjonsavtale Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/1137 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 5/84 - Ber om eventuell ny redegjøring for minste krav til uteoppholdsareal, før saken tas opp til ny behandling JMN - Plan & arkitektur AS EPHORTE
2013/7722 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 14/232 - Endring av frist for tilknytning til offentlig avløp Jann Bertin Jensen EPHORTE
Ingen tilgang 20200923 23.09.2020 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2016/4381 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 5/230 - Tildeling av adresse Malin Woll Skotnes m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20200923 23.09.2020 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Utgående brev Merknad - Innmåling veg 64000 Fyllingen Maskin AS m.fl EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Inngående brev Svar - Vurdering - Oppsummering - Mur foran PS Vestland fylkeskommune EPHORTE
2018/4211 20200923 23.09.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon om Prima Assistanse Prima omsorg EPHORTE
2020/5866 20200923 23.09.2020 Utgående brev Melding til leverandør - Innspill fra Arkivet til kontrakt ***** EPHORTE
2020/5316 20200923 23.09.2020 Inngående brev Uravstemning tariffrevisjon 2020 - Frist 16.10.2020 KS - Kommunesektorens organisasjon EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svar - Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/4030 Grunnerverv - Utvidelse Hanøy skole - Journalpost 51 - 84 Cecilie Andreassen EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 11/71 - Matrikkelbrev Britt Ingelin og Jarle Hillestad EPHORTE
2020/6234 20200923 23.09.2020 Inngående brev Bestille tid for borgerlig vigsel ***** EPHORTE
2020/4345 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innvilget - Søknad om tilskot til dei sosiale tenestene i Nav for å handtere konsekvensar av Covid-19 Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2020/5867 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - IT konsulent - 100 % fast IT, Askøy kommune - st. ref. 4276543306 ***** EPHORTE
2020/6293 20200923 23.09.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2017/4729 20200923 23.09.2020 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200923 23.09.2020 Inngående brev Godkjent oppmelding til fagprøve i helsearbeiderfaget Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/4810 20200923 23.09.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=kb4b5q, SakId=350339) ***** EPHORTE
2020/188 20200923 23.09.2020 Utgående brev Forespørsel- Felling av trær på Skogvikmyrane 14 Edvin Fuglebakk EPHORTE
2018/7618 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 12/487 - Svar på spørsmål om oppdeling av boenhet June Garberg Mevold EPHORTE
2020/3427 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 7/613 - AVGS - Vedrørende midlertidig VA-anlegg Multiconsult Norge AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200923 23.09.2020 Inngående brev Personopplysningsskjema ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200923 23.09.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2020/5048 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 1/115 - Behov for tilleggsdokumentasjon ANDERSEN & SØNN RØRLEGGERFORRETNING AS EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Utgående brev Ber om kommentar - Leveranse målebrev Vestland fylkeskommune EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Inngående brev Størrelse - Mur foran PS Multiconsult AS EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Inngående brev Svar - Tegning SF59 Multiconsult AS EPHORTE
2020/4870 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 5/324 - Redegjørelse Tom Sande EPHORTE
2020/6205 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer - 100% vikariat Erdal barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4290107501 ***** EPHORTE
2020/6205 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer - 100% vikariat - st. ref. (4290107501) ***** EPHORTE
2020/5790 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om skolebytte ***** EPHORTE
2020/5931 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker renholdspersonell Askøy kommune - st. ref. 4286256062 ***** EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/2335 Løpenr: 2020/61398 Dokument tittel: Orientering fra ordfører - Angående kommunestyremøte 17.09.2020 Oddvar Juvik EPHORTE
2019/6082 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svar - Åpen jobbsøknad ***** EPHORTE
2016/2458 20200923 23.09.2020 Utgående brev Revidert arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200923 23.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTE
2020/6238 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent kundemottak Administrative tjenester, Askøy kommune - st. ref. 4287964260 ***** EPHORTE
2020/6292 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 12/1106 - Søknad - Vannmåler PRIVATRØRLEGGEREN AS EPHORTE
2018/7618 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 12/487 - Spørsmål om oppdeling av boenhet June Garberg Mevold EPHORTE
2020/2169 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 12/320 - Bekreftelse på tilbakemelding Help EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Utgående brev Vurdering - Oppsummering - Mur foran PS Vestland fylkeskommune EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Utgående brev Merknad - Graving ved høyspent - Veg 1550 Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/6095 20200923 23.09.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.09.2020 - 28.02.2021 - Furulytunet bofellesskap ***** EPHORTE
2020/3427 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 7/613 - AVGS - Omlegging VA-hovedledninger - Vedrørende VA-norm Multiconsult Norge AS EPHORTE
2020/2529 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 24/127 - Angående godkjent bruk Tharline Rosvoll Storebø EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 60061/2020 - Gbnr 10/515 - Redegjørelse Jan-Atle Wikum EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 60057/2020 - Gbnr 10/515 - Ber om redegjørelse Jan-Atle Wikum EPHORTE
2020/6051 20200923 23.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=e38w36, SakId=358230) ***** EPHORTE
2020/6051 20200923 23.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=e38w36, SakId=358230) ***** EPHORTE
2020/6051 20200923 23.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=e38w36, SakId=358230) ***** EPHORTE
2020/4811 20200923 23.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=w8a8a5, SakId=350276) ***** EPHORTE
2018/1414 20200923 23.09.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.10.2020 - 31.03.2021 - Booppfølgingstjenesten ***** EPHORTE
2020/4870 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 5/324 - Tillatelse til tiltak HILLEREN PROSJEKTERING AS EPHORTE
2020/6250 20200923 23.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Renholder 100 % fast ***** EPHORTE
2020/2587 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 11/18 - Tilbakemelding Trude A Seim Krohnegården EPHORTE
2020/2587 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 11/18 - Avvisning av søknad ANDERSEN & SØNN RØRLEGGERFORRETNING AS EPHORTE
2020/5994 20200923 23.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Inngående brev Oppsummering - Mur foran PS Multiconsult AS EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Utgående brev Tegning - Veikant 64000 Multiconsult AS EPHORTE
2020/4411 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 15/398 - Svar på forespørsel Ann Cathrin Helle EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Inngående brev Videresendelse - VA-teknisk omkring V14 Multiconsult AS EPHORTE
2016/4381 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 5/146 - Tildeling av adresse BYMANN OG STRIL EIENDOM AS EPHORTE
2020/6175 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk leder 100 % fast Ramsøy barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4290411744 ***** EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/7637 Løpenr: 2020/61217 Dokument tittel: Gbnr 10/771 - Nabomerknad - Vestland fylkeskommune Jonas Haugen Wikum EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2106 - Løpenr 24400/2020 - Gbnr 33/5 - Søknad om dispensasjon Ole Hansen EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4527 - Løpenr 61866/2020 - Gbnr 11/23 - Svar - Tilbud om intensjonsavtale Per Roald Midtøy EPHORTE
2020/5867 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - IT konsulent - 100 % fast - st. ref. (4276543306) ***** EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/355 - Løpenr 40266/2020 - Gbnr 5/730 - Svar på spørsmål om politisk møte Help EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/6112 - Løpenr 61407/2020 - Gbnr 19/442 - Egenerklæring Audun Lyngbø EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svar på spørsmål - Granhaug slott, Askøy Ingjerd Hatland EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Inngående brev Dokumentbestilling - Gbnr 11/71 - Matrikkelbrev/målebrev Britt Ingelin og Jarle Hillestad EPHORTE
2020/6165 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (4289617158) ***** EPHORTE
2019/5752 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 20/400 - Oversender kopi av vedtak om oppsettende virkning fra Fylkesmannen i Vestland Sandøy Byggservice AS EPHORTE
2020/501 20200923 23.09.2020 Internt notat Merknad - Skolebruksplan - Follese skole Frode Solemdal EPHORTE
2019/6395 20200923 23.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=w4b96e, SakId=283876) ***** EPHORTE
2020/5457 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 29/318 - Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing EPHORTE
2020/6051 20200923 23.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=e38w36, SakId=358230) ***** EPHORTE
2020/6051 20200923 23.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=e38w36, SakId=358230) ***** EPHORTE
2020/5377 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 1/52, 472 - Varsel om oppmålingsforretning Terje Olsen m.fl. EPHORTE
2020/6129 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker helsepersonell på helg Kleppestø sykehjem, Askøy kommune - st. ref. 4289494710 ***** EPHORTE
2020/6129 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsepersonell på helg - st. ref. (4289494710) ***** EPHORTE
2018/2131 20200923 23.09.2020 Inngående brev Uttale - Kommunedelplan barn og unge 2020-2032 FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Utgående brev Videresending - Spørsmål - Tegning SF59 Multiconsult AS EPHORTE
2018/7618 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 12/487 - Spørsmål om oppdeling av boenhet June Garberg Mevold EPHORTE
2018/7618 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 12/487 - Spørsmål om oppdeling av boenhet June Garberg Mevold EPHORTE
2020/3867 20200923 23.09.2020 Utgående brev Ansettelsesbrev - ***** ***** EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Utgående brev Videresending 2 - Spørsmål - Tegning SF59 Fyllingen Maskin AS EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Inngående brev Merknad - Tegning GH005 mm Multiconsult AS EPHORTE
2020/5812 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 3/123 - Vedtak om konsesjon Valborg Fodstad Valborg Fodstad EPHORTE
2020/5861 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 15/502 - Oversendelse av koordinatliste Bjørn Rune Roti EPHORTE
2017/7580 20200923 23.09.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.10.2020 - 31.03.2021 - Booppfølgingstjenesten ***** EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse qav dokumentbestilling i sak 2020/5685-346 - Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/9159 Løpenr: 2020/57502 Dokument tittel: Plan 403 - Friluftsvegen vest - Uttale fra Vestland fylkeskommune Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/6296 20200923 23.09.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Askøy brann og redning EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/6147 - Løpenr 61363/2020 - Innhenting av tilleggsopplysninger - Klage - innsyn etter offentleglova - eierforhold Hanevik kai - Strusshamn kai - Longabrygga og Oksnes kai - sak 18/3168 Oddvar Juvik EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Utgående brev Merknad - Krav Mølledalen Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/5420 20200923 23.09.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=5akkkp, SakId=354607) ***** EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Utgående brev Merknad - Tegning - Olaviken PS Fyllingen Maskin AS EPHORTE
2020/3243 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 10/1000 - Behov for tilleggsdokumentasjon TAKST & BYGGMESTER ERIKSEN AS EPHORTE
2020/2169 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 12/320 - Tilbakemelding på henvendelse om saksbehandling Help EPHORTE
2020/6083 20200923 23.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4870 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 5/324 - Redegjørelse Hilleren prosjektering AS EPHORTE
2020/5432 20200923 23.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/6179 20200923 23.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=e383a9, SakId=358644) ***** EPHORTE
2020/2920 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 20/196 - Behov for ytterligere tilleggsdokumentasjon Eva Hagelin EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Utgående brev Merknad 3 - Stikningsdata mur rundt vei 64000 og murlinje Multiconsult AS EPHORTE
2020/6051 20200923 23.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=e38w36, SakId=358230) ***** EPHORTE
2020/6051 20200923 23.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=e38w36, SakId=358230) ***** EPHORTE
2013/1591 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 10/515 - Kopi - Svar - Klage på sen saksbehandling av byggesøknad SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN EPHORTE
2020/4749 20200923 23.09.2020 Inngående brev Avslutning - klage - innsyn etter offentleglova - innsyn i byggesaker - bygging i strandsonen FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2020/4749 20200923 23.09.2020 Inngående brev Avslutning - klage - innsyn etter offentleglova - innsyn i sak 2020/1972 FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Inngående brev Merknad - Stikningsdata mur rundt vei 64000 og murlinje Multiconsult AS EPHORTE
2020/6129 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsepersonell på helg - st. ref. (4289494710) ***** EPHORTE
2020/6238 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent kundemottak - st. ref. (4287964260) ***** EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 60061/2020 - Gbnr 10/515 - Redegjørelse Jonas Wikum EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 58760/2020 - Gbnr 10/515 - Kopi - Merknad - Notat til byggesak Jonas Wikum EPHORTE
2020/5867 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - IT konsulent - 100 % fast - st. ref. (4276543306) ***** EPHORTE
2020/5867 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - IT konsulent - 100 % fast IT, Askøy kommune - st. ref. 4276543306 ***** EPHORTE
2013/1429 20200923 23.09.2020 Inngående brev Svar på utsettelse av Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner 2020 Arkivverket EPHORTE
2013/1429 20200923 23.09.2020 Inngående brev Kvittering på levert undersøkelse (Arkivverkets undersøkelse av arkivhold 2020) Arkivverket EPHORTE
2020/6199 20200923 23.09.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=36brww, SakId=358860) ***** EPHORTE
2019/6799 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 17/685 - Angående søknad om endring Norstrand for Ravnanger Hus AS EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/5748 - Løpenr 60999/2020 - Møteprotokoll etter møte i kontrollutvalget i Askøy kommune 09.09.2020 Per Roald Midtøy EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2335 - Løpenr 61398/2020 - Orientering fra ordfører - Angående kommunestyremøte 17.09.2020 Oddvar Juvik EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4872 - Løpenr 47945/2020 - Gbnr 33/5 - Svar på registrering av tiltak Ole Hansen EPHORTE
2019/976 20200923 23.09.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2020/5685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2502 - Løpenr 57808/2020 - Gbnr 9/477 - Ber om at avvisningsvedtak trekkes og at søknad behandles Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/5752 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 20/400 - Melding om mulig ulovlighet Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/6234 20200923 23.09.2020 Inngående brev Prøvingsattest ***** EPHORTE
2019/3119 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 9/259 - Nabomerknad - Vestland fylkeskommune Vestland fylkeskommune EPHORTE
2017/5375 20200923 23.09.2020 Inngående brev Godkjent oppmelding til fagprøve i helsearbeiderfaget Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/974 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 15/15 - Melding om asbest i naturen BIR EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Utgående brev Korrespondanse - T-nota VK117 Multiconsult AS EPHORTE
2020/2468 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 9/335 - Uttale til søknad om ferdigattest Askøy kommune, Kommunalavdeling teknisk EPHORTE
2020/2468 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 9/335 - Foreløpig svarbrev JMN PLAN OG ARKITEKTTUR AS EPHORTE
2018/2131 20200923 23.09.2020 Inngående brev Spørsmål - Kommunedelplan barn og unge 2020-2032 NATURVERNFORBUNDET I ASKØY EPHORTE
2020/3427 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 7/613 - AVGS - VA tekniske planer - Spørsmål om saksbehandlingstid - Svar Multiconsult Norge AS EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avdragsnota 19 - Korrigering Fyllingen Maskin AS EPHORTE
2016/3912 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 32/168 - Tildeling av adresse Kurt Træet EPHORTE
2020/4421 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 1/13 - Oversendelse av søknad for uttale FYLKESMANNEN I VESTLAND m.fl. EPHORTE
2020/5422 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 1/22 - Dato for oppmålingsforretning HEFØ BYGG AS EPHORTE
2020/5422 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 1/22 - Varsel om oppmålingsforretning Atle Svein Grindheim EPHORTE
2020/5422 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 1/22 - Varsel om oppmålingsforretning Anders Olav Frydenlund EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Utgående brev Korrespondanse - T-nota - Vannkummer Multiconsult AS EPHORTE
2020/4411 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 15/398 - Foreløpig svarbrev Ann Cathrin Helle EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Utgående brev Merknad - Avdragsnota 19 - Avklaring Fyllingen Maskin AS EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svar - Oppsummering og justeringer etter befaring Multiconsult AS EPHORTE
2020/188 20200923 23.09.2020 Utgående brev Felling av trær i Kollevåg Kristoffer Berentsen EPHORTE
2020/3427 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 7/68, 451 mfl - Askøy VGS - Midlertidig anleggsveg over VA-ledninger - Følgeskriv og plan-/profiltegning - Uttale Multiconsult Norge AS EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Utgående brev Merknad - Delbetaling - TB 001 Fyllingen Maskin AS EPHORTE
2020/4417 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 13/52 og 32 - Svar - Orientering om rivning Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/4417 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 13/52 - Purring - Spørsmål om rivning Vestland fylkeskommune EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Utgående brev Korrespondanse - Kummer Briljant Fyllingen Maskin AS EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Utgående brev Forespørsel - Stikningsdata mur rundt vei 64000 og murlinje Multiconsult AS EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Utgående brev Tegning - Oversikt over løsning V15 Multiconsult AS EPHORTE
2020/3427 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 7/613 - AVGS utvidelse - VA-hovedledninger omlegging - Tekniske planer - Uttale Multiconsult Norge AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200923 23.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Utgående brev Ber om vurdering - VA-teknisk omkring V14 Multiconsult AS EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Inngående brev Merknad - Oppsummering og justeringer etter befaring Multiconsult AS EPHORTE
2020/4411 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 15/398 - Korreksjon av foreløpig svarbrev Ann Cathrin Helle EPHORTE
2018/3514 20200923 23.09.2020 Inngående brev Svar - VA-teknisk omkring V14 Multiconsult AS EPHORTE
2016/4479 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 4/1195 - Tildeling av adresse HEMA EIENDOMSSELSKAP AS EPHORTE
2020/3427 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 7/613 - AVGS - Spørsmål om søknadsprosess flomvoll/rassikring - Svar Multiconsult Norge AS EPHORTE
2020/4861 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 19/409 - Oversendelse av søknad for uttale VESTLAND FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTE
2013/2524 20200922 22.09.2020 Inngående brev Gjennomføring av nasjonale prøver Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
Ingen tilgang 20200922 22.09.2020 Inngående brev Protokoller fra styremøter 07.09 og 14.09 2020 Bergen Kommune - Bergen brannvesen EPHORTE
2018/7948 20200922 22.09.2020 Inngående brev Gbnr 15/179 - Etterspør svar - Klage på vedtak ByggProsjekt AS EPHORTE
2020/110 20200922 22.09.2020 Inngående brev Gbnr 9/259 - Nabovarsel SYVERTSEN VEGARD EPHORTE
2020/5357 20200922 22.09.2020 Inngående brev Gbnr 5/132 - Vedtak om samtykke og gebyr Arbeidstilsynet EPHORTE
2020/2010 20200922 22.09.2020 Inngående brev Fakturering av influensavaksine 2020/2021 Folkehelseinstituttet EPHORTE
2020/5685 20200922 22.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Gbnr 7/53 - Søknader og rammetillatelser Jan Thorsen EPHORTE
2020/5685 20200922 22.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/7637 Løpenr: 2020/61217 Dokument tittel: Gbnr 10/771 - Nabomerknad - Vestland fylkeskommune Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/5685 20200922 22.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/6166 Løpenr: 2020/61535 Dokument tittel: Gbnr 31/24 - Søknad om dispensasjon Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/5685 20200922 22.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/6148 Løpenr: 2020/61456 Dokument tittel: Kopi - Svar - Ber om trafikksikringstiltak - sikring av skolebarn - Lavikveien Kleppestø Askøyværingen AS EPHORTE
2020/5685 20200922 22.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2014/1696 Løpenr: 2020/61514 Dokument tittel: Gbnr 5/715/0/3-4 - Hus 2 - Svar på henvendelser - Sikring av løse steinblokker Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/5685 20200922 22.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2014/852 Løpenr: 2020/61513 Dokument tittel: Gbnr 5/715/0/1-2 - Hus 1 - Svar på henvendelser - Sikring av løse steinblokker Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/5685 20200922 22.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/3563 Løpenr: 2020/61392 Dokument tittel: Plan 369 - Merknad og forespørsel om møte Askøyværingen AS EPHORTE
2020/5685 20200922 22.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/501 Løpenr: 2020/61490 Dokument tittel: Etterlyser svar - Innspill - Vedlikehold og oppgradering av skoleplassen på Hop skole Askøyværingen AS EPHORTE
2020/5685 20200922 22.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/6112 Løpenr: 2020/61407 Dokument tittel: Gbnr 19/442 - Egenerklæring Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/5685 20200922 22.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/6112 Løpenr: 2020/61407 Dokument tittel: Gbnr 19/442 - Egenerklæring Audun Lyngbø EPHORTE
2020/6260 20200922 22.09.2020 Inngående brev Gbnr 13/340 - Ber om redegjørelse Arild Nygaard EPHORTE
2016/206 20200922 22.09.2020 Inngående brev Ber om redegjørelse - Pris - gebyr 4Sign Protector EPHORTE
2020/6159 20200922 22.09.2020 Inngående brev Gbnr 12/1585 - Ber om redegjørelse Lene Huus EPHORTE
2020/1830 20200922 22.09.2020 Inngående brev Vitnemål ***** EPHORTE
2019/6687 20200922 22.09.2020 Inngående brev Gbnr 4/2 - Tilleggsdokumentasjon HEFØ BYGG AS EPHORTE
2020/3045 20200922 22.09.2020 Inngående brev Påminnelse - Ettersending av dokument i klagesak Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2020/5357 20200922 22.09.2020 Inngående brev Gbnr 5/132 - Vedtak om samtykke og gebyr Arbeidstilsynet EPHORTE
2020/6212 20200922 22.09.2020 Inngående brev Merknad - Veien Kleppegrend - Vedlikehold og brøyting Styret i Kleppegrend Veglag EPHORTE
2018/8511 20200922 22.09.2020 Inngående brev Gbnr 7/621 - Merknad - Avtale om kostnadsdeling ***** EPHORTE
2020/6247 20200922 22.09.2020 Inngående brev Ber om redegjørelse - Fiskerett i Tveitavatnet Christian Larsen EPHORTE
2016/2111 20200922 22.09.2020 Inngående brev Gbnr 24/120 - Ber om tilbakemelding Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS EPHORTE
2020/5685 20200922 22.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/58760 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Kopi - Merknad - Notat til byggesak Jonas Wikum EPHORTE
2016/1465 20200922 22.09.2020 Inngående brev Ber om redegjørelse - Skole og barnehagekapasitet i Erdal Bono bolig EPHORTE
2020/5685 20200922 22.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/58609 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Kopi - Merknad - Notat til byggesak Jonas Wikum EPHORTE
2020/6245 20200922 22.09.2020 Inngående brev Gbnr 1/746 - Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Stig Mæhle EPHORTE
2020/6243 20200922 22.09.2020 Inngående brev Gbnr 9/347 - Søknad om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel mot kommunal vei JMN – plan & arkitektur as EPHORTE
2018/7061 20200922 22.09.2020 Inngående brev Gbnr 18/583 - Redegjørelse Sissel Stillwell EPHORTE
2020/5900 20200922 22.09.2020 Inngående brev Gbnr 21/604 - Innmelding av vannmåler Rørleggermester Daniel K Berland AS EPHORTE
2014/4875 20200922 22.09.2020 Internt notat Gbnr 33/3 - Uttale miljø og landbruk Tore Mundheim EPHORTE
Versjon:5.2.00