eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 300 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/6357 20211016 16.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Skolekonsulent - st. ref. (4431886304) ***** EPHORTE
2021/6508 20211016 16.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - 100 % fast - st. ref. (4431066264) ***** EPHORTE
2021/6340 20211016 16.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut 60 % vikariat - st. ref. (4429825056) ***** EPHORTE
2021/6278 20211016 16.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Fagavdeling sektor skole - st. ref. (4431848024) ***** EPHORTE
2021/6357 20211016 16.10.2021 Utgående brev Svar på søknad - Skolekonsulent Haugland skole, Askøy kommune - st. ref. 4431886304 ***** EPHORTE
2021/6357 20211016 16.10.2021 Utgående brev Svar på søknad - Skolekonsulent Haugland skole, Askøy kommune - st. ref. 4431886304 ***** EPHORTE
2021/6508 20211016 16.10.2021 Utgående brev Svar på søknad - Avdelingsleder - 100 % fast Askøy kommune, Origo Askøy - st. ref. 4431066264 ***** EPHORTE
2021/6278 20211016 16.10.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Fagavdeling sektor skole Sektor Skole, Askøy kommune - st. ref. 4431848024 ***** EPHORTE
2021/6340 20211016 16.10.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ergoterapeut 60 % vikariat Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4429825056 ***** EPHORTE
2021/6357 20211016 16.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Skolekonsulent - st. ref. (4431886304) ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20211015 15.10.2021 Inngående brev Høstbrev til beitelag - Husk frist for søknad om driftstilskudd Statsforvalteren i Vestland EPHORTE
Ingen tilgang 20211015 15.10.2021 Inngående brev Varsel om vedtak - Rapportnr 41727871 - ***** ***** BKK Elsikkerhet AS EPHORTE
Ingen tilgang 20211015 15.10.2021 Inngående brev Sak avsluttet - Rapportnr 41727713 - ***** ***** BKK Elsikkerhet AS EPHORTE
Ingen tilgang 20211015 15.10.2021 Inngående brev Servicerapport ekstrabesøk - 13.10.2021 - Ordrenr 11396817 Anticimex EPHORTE
2018/275 20211015 15.10.2021 Inngående brev Gbnr 8/909 - Klage på vedtak ***** EPHORTE
2021/6549 20211015 15.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/4371 Løpenr: 65889/2021 Dokument tittel: Gbnr 21/91 - Ber om fjerning av flytebrygge Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/713 20211015 15.10.2021 Inngående brev Rundskriv I-5/2021 Om testing etter ankomst til Norge og plikt til å vente til testresultatet foreligger – Erstatter rundskriv I-3/2021 (21/1658) Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE
2013/5553 20211015 15.10.2021 Inngående brev Informasjon om årsmøtekonferansen 29.10.2021 Norsk kulturskoleråd EPHORTE
2020/4695 20211015 15.10.2021 Inngående brev Dokumentasjon -Prosjekt gjennomført - prosjektplan og vedtatt budsjett SKANDINAVISK YOGA OG MEDITASJONSSKOLE EPHORTE
2021/6549 20211015 15.10.2021 Inngående brev Innsynskrav - Løpenummer: 66835/2021 Ragnar Karstein Remme EPHORTE
2021/1748 20211015 15.10.2021 Inngående brev Oppsummering fra møte med opplæringskontor og større lærebedrifter 05.10.2021 Vestland fylkeskommune, Avdeling opplæring og kompetanse EPHORTE
2021/6549 20211015 15.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/4371 Løpenr: 17543/2021 Dokument tittel: Gbnr 21/91 - Redegjørelse Oddvar Juvik EPHORTE
2021/6549 20211015 15.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/5796 Løpenr: 63657/2021 Dokument tittel: Innsyn - sak 2021/5796 Løpenr: 62510/2021 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/1080 - Gbnr 14/4 - Kloakkutslipp Schibsted - Lokalavisene AS EPHORTE
2021/2432 20211015 15.10.2021 Inngående brev Signert avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
2021/1393 20211015 15.10.2021 Inngående brev Gbnr 10/18, 2 - Kopi - Forhåndsuttale vedrørende søknad om utlegging av flytebrygge med tilhørende landgang Bergen Havn Farvannsforvaltning IKS EPHORTE
2021/6038 20211015 15.10.2021 Inngående brev Gbnr 15/3 - Svar - Dispensasjonssøknad for uttale - Fradeling boligtomt Vestland fylkeskommune EPHORTE
2019/1156 20211015 15.10.2021 Inngående brev Signert avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
2021/3752 20211015 15.10.2021 Inngående brev Signert avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
2021/4736 20211015 15.10.2021 Inngående brev Signert avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
2014/6564 20211015 15.10.2021 Inngående brev Midlertidig stans av datainnsamling til BrukerPlan - Vestland HELSE STAVANGER HF EPHORTE
2021/7107 20211015 15.10.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTE
2021/7119 20211015 15.10.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=6ekba4, SakId=399378) ***** EPHORTE
2021/435 20211015 15.10.2021 Inngående brev Forslag på kandidat ***** ***** ***** EPHORTE
2021/435 20211015 15.10.2021 Inngående brev Forslag på kandidat ***** ***** ***** EPHORTE
2021/435 20211015 15.10.2021 Inngående brev Forslag på kandidat - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/7095 20211015 15.10.2021 Inngående brev Gbnr 12/1314 - Anmodning om forhåndskonferanse Remi Lian og Nina Nilsen EPHORTE
2021/4905 20211015 15.10.2021 Inngående brev Signert avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
2020/8003 20211015 15.10.2021 Inngående brev Gbnr 10/771 m.fl. - Uttale - Noregs vassdrags- og energidirektorat Noregs vassdrags- og energidirektorat EPHORTE
2021/4702 20211015 15.10.2021 Inngående brev Signert avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
2020/3618 20211015 15.10.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2021 - Lærerspesialistfunksjon 2021 - 1. semester UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTE
2021/7051 20211015 15.10.2021 Inngående brev Klage - Avslag - Bestilling av innsyn - Sak: 2020/4371 Løpenr: 10415/2021 Dokument tittel: Gbnr 21/91 - Foreløpig svarbrev Oddvar Juvik EPHORTE
2021/6404 20211015 15.10.2021 Inngående brev Gbnr 15/584 - Svar - Dispensasjonssøknad for uttale - Oppføring enebolig m.m. Vestland fylkeskommune EPHORTE
2021/7106 20211015 15.10.2021 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2021/7117 20211015 15.10.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2021/7117 20211015 15.10.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2021/6340 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut 60 % vikariat - st. ref. (4429825056) ***** EPHORTE
2021/7116 20211015 15.10.2021 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2021/6871 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsesykepleier - 100 % fast / vikariat - st. ref. (4427854404) ***** EPHORTE
2021/3877 20211015 15.10.2021 Inngående brev Gbnr 42/299/0/0 - Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning TARGET CONSULTING AS EPHORTE
2021/7098 20211015 15.10.2021 Inngående brev Signert avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
2021/2437 20211015 15.10.2021 Inngående brev Signert avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20211015 15.10.2021 Inngående brev Signert avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20211015 15.10.2021 Inngående brev Oversendelse av vitnemål og attester ***** EPHORTE
2020/7481 20211015 15.10.2021 Inngående brev Signert avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
2020/4647 20211015 15.10.2021 Inngående brev Signert avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
2021/7096 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om reduksjon av foreldrebetaling og gratis kjernetid Emilia Sara Rusniok EPHORTE
2019/2834 20211015 15.10.2021 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2019/2834 20211015 15.10.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2016/7203 20211015 15.10.2021 Inngående brev Karakterutskrift ***** EPHORTE
2021/6040 20211015 15.10.2021 Inngående brev Signert avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
2021/7100 20211015 15.10.2021 Inngående brev Høring- Utredning om foretaksstraff og korrupsjon Justis-og beredskapsdepartementet EPHORTE
2020/7770 20211015 15.10.2021 Inngående brev Signert avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
2020/3822 20211015 15.10.2021 Inngående brev Signert avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20211015 15.10.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale ved tidsbegrenset ansettelse ***** EPHORTE
2021/1590 20211015 15.10.2021 Inngående brev Oversending av endelig tilsynsrapport - Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet - Askøy kommune STATSFORVALTAREN I VESTLAND EPHORTE
2021/4702 20211015 15.10.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 27.09.2021 - 05.12.2021 - Kleppestø sykehjem ***** EPHORTE
2018/275 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 8/909 Vedtak om innkreving av årsgebyr for vann - og avløp Gerd Daae EPHORTE
2021/6556 20211015 15.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/6570 Løpenr: 64798/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Melding om mulig ulovlighet Ragnar Karstein Remme EPHORTE
2021/6556 20211015 15.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/6556 Løpenr: 65704/2021 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Valg - kommunikasjon med Valgdirektoratet rundt avvik Oddvar Juvik EPHORTE
2021/6556 20211015 15.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak: 2021/6572 Løpenr: 64824/2021 Dokument tittel: Avslag - Innsynskrav - Prosessen med å kjøp av Sjoddien Oddvar Juvik EPHORTE
2021/6556 20211015 15.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/6614 Løpenr: 65085/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/145 - Søknad om veirett Oddvar Juvik EPHORTE
2021/6641 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 20/190/0/0 - Tilsynsrapport uten avvik - Austre Ramsøytangen 12 Karlsen Thor Einar EPHORTE
2021/6694 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 17/434/0/0 - Tilsynsrapport uten avvik - Arhusvegen 8B Bjørsvik Esben EPHORTE
2021/7067 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 10/574/0/0 - Tilsynsrapport uten avvik - Lyngmarka 65 Syversen Ingvild Augestad EPHORTE
2021/7068 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 17/496/0/6 - Tilsynsrapport uten avvik - Litleskoglia 15B Rosendahl Tomas EPHORTE
2021/7071 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 7/283/0/0 - Tilsynsrapport med avvik - Solhola 43 Aronsen Ola Emil EPHORTE
2021/7078 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 7/285/0/0 - Ikke utført tilsyn/feiing - Solhola 45 Arnesen Frode Siljeholm EPHORTE
2021/7080 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 7/600/0/0 - Ikke utført tilsyn/feiing - Solhola 24 Arctander Jarle EPHORTE
2021/7083 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 7/439/0/0 - Ikke utført tilsyn/feiing - Gamle Kleppestøvegen 13A Askøy Kommune EPHORTE
2020/4695 20211015 15.10.2021 Utgående brev Vedrørende anmodning om delutbetaling av tilskudd fra kommunalt næringsfond - Askøy Fotterapi AS Askøy Fotterapi AS EPHORTE
2021/6549 20211015 15.10.2021 Utgående brev Avslag - Bestilling av innsyn - Sak: 2020/4371 Løpenr: 65889/2021 Dokument tittel: Gbnr 21/91 - Ber om fjerning av flytebrygge Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2021/6038 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 15/3 - Oversendelse av søknad om dispensasjon for uttale STATSFORVALTAREN I VESTLAND m.fl. EPHORTE
2021/5718 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 8/617 - Foreløpig tilbakemelding Andersen & Sønn Rørleggerforretning AS EPHORTE
2021/6549 20211015 15.10.2021 Utgående brev Avslag - Bestilling av innsyn - Sak: 2020/4371 Løpenr: 17543/2021 Dokument tittel: Gbnr 21/91 - Redegjørelse Oddvar Juvik EPHORTE
2021/7072 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 7/375/0/0 - Ikke utført tilsyn/feiing - Solhola 61 Egeberg Olav Hoaas Wøllo EPHORTE
2021/7073 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 7/434/0/0 - Ikke utført tilsyn/feiing - Solhola 63 Prestegård Ansgar Norvald EPHORTE
2021/7076 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 7/287/0/4 - Ikke utført tilsyn/feiing - Solhola 75D Fauskanger Lisbeth EPHORTE
2021/7076 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 7/287/0/4 - Ikke utført tilsyn/feiing - Solhola 75A-U0101 Haugen Robin EPHORTE
2021/6871 20211015 15.10.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helsesykepleier - 100 % fast / vikariat Familiehelsetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4427854404 ***** EPHORTE
2021/6556 20211015 15.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/3594 Løpenr: 64605/2021 Dokument tittel: Gbnr 23/12 - Ber om redegjørelse Geir Olav Antonsen EPHORTE
2021/6556 20211015 15.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/6570 Løpenr: 64798/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Melding om mulig ulovlighet Oddvar Juvik EPHORTE
2021/6419 20211015 15.10.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Kleppestø sykehjem, Post 2B og 2C EPHORTE
2021/5382 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 6/142 - Godkjenning av sluttdokumentasjon - Vann- og avløpsarbeid - Florvågbakken 69 ANDERSEN & SØNN RØRLEGGERFORRETNING AS m.fl. EPHORTE
2021/7079 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 7/274/0/0 - Ikke utført tilsyn/feiing - Solhola 69 Eikeland Kristin EPHORTE
2021/7081 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 7/897/0/0 - Ikke utført tilsyn/feiing - Gamle Kleppestøvegen 9 Strand Marit EPHORTE
2021/7082 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 7/437/0/0 - Ikke utført tilsyn/feiing - Gamle Kleppestøvegen 7 Westgaard Torbjørn EPHORTE
2021/7084 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 7/898/0/2 - Ikke utført tilsyn/feiing - Gamle Kleppestøvegen 13B Askøy Kommune EPHORTE
2021/6905 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 7/673, 674, 500 - Vedtak om unntak fra krav om søknad og tillatelse Askøy kommune, Teknisk v/Eiendom EPHORTE
2021/6166 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 6/409 - Godkjenning av søknad - Reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg - SVARTEDALSVEGEN 95 ASKØY VVS AS m.fl. EPHORTE
2021/7110 20211015 15.10.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Hjemmesykepleien avd. Sør EPHORTE
2021/6556 20211015 15.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak : 2020/2193 Løpenr: 62911/2021 Dokument tittel: Svar - Nabovarsel - Gbnr 10/13 - Engevikvegen 1 - Strusshamn - Askøy kommune Schibsted - Lokalavisene AS EPHORTE
2021/6340 20211015 15.10.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ergoterapeut 60 % vikariat Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4429825056 ***** EPHORTE
2020/7770 20211015 15.10.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 27.09.2021 - 08.10.2021 og 25.10.2021 - 29.10.2021 - Kleppestø sykehjem felles drift ***** EPHORTE
2021/6549 20211015 15.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/3459 - Gbnr 8/707 - Bod W Eiendomsmegling Bergen Sentrum AS EPHORTE
2021/6549 20211015 15.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/5796 Løpenr: 63657/2021 Schibsted - Lokalavisene AS EPHORTE
2021/6735 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 17/432/0/0 - Tilsynsrapport uten avvik - Øvre Tveit 58 Bjørsvik Helene EPHORTE
2021/7069 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 7/548/0/0 - Tilsynsrapport uten avvik - Gamle Kleppestøvegen 15-U0101 Andersen Kristoffer EPHORTE
2021/7070 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 17/413/0/0 - Tilsynsrapport uten avvik - Litleskoglia 49 Hansen Charlotte EPHORTE
2021/7073 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 7/434/0/0 - Ikke utført tilsyn/feiing - Solhola 63 Prestegård Ansgar Norvald EPHORTE
2021/7074 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 7/214/0/0 - Ikke utført tilsyn/feiing - Solhola 10 Giske Lilly-Ann Bondhus EPHORTE
2021/7075 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 7/276/0/0 - Tilsynsrapport uten avvik - Solhola 71 Pilype Sandra EPHORTE
2021/7077 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 7/562/0/0 - Tilsynsrapport uten avvik - Solhola 16 Zakariassen Stian EPHORTE
2021/6556 20211015 15.10.2021 Utgående brev Svar - Innsynskrav - Oppdrag fra advokatfirmaet Dalheim og Rasmussen tidsrommet 2004- 2021 Oddvar Juvik EPHORTE
2021/4736 20211015 15.10.2021 Utgående brev Revidert midlertidig arbeidsavtale - 17.08.2021 - 31.12.2021 - Kleppestø sykehjem ***** EPHORTE
2020/7770 20211015 15.10.2021 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.11.2021 - 30.04.2022 - Sektor helse og omsorg ***** EPHORTE
2018/275 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gbnr 8/909 Pålegg om tilknytning til offentlig vann og avløp Gerd Daae EPHORTE
2021/5304 20211015 15.10.2021 Inngående brev Gbnr 4/1284 - Klage på vedtak Katarzyna Wozniczka-Jarosz EPHORTE
2013/2543 20211015 15.10.2021 Inngående brev Gbnr 29/35 m.fl. - Søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse Hein Fromreide EPHORTE
2019/4204 20211015 15.10.2021 Inngående brev Signert avtale om ID-og nøkkelkort ***** EPHORTE
2014/2477 20211015 15.10.2021 Inngående brev Svar på spørsmål om samarbeid og organisering av de kommunale arkivinstitusjonene i Vestland Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS EPHORTE
2021/7051 20211015 15.10.2021 Inngående brev Klage - Avslag - Bestilling av innsyn - Sak: 2020/4371 Løpenr: 17543/2021 Dokument tittel: Gbnr 21/91 - Redegjørelse Oddvar Juvik EPHORTE
2020/5786 20211015 15.10.2021 Inngående brev Signert avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20211015 15.10.2021 Inngående brev Signert avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
2021/7102 20211015 15.10.2021 Inngående brev Gbnr 12/102 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Karly Eide EPHORTE
2019/3942 20211015 15.10.2021 Inngående brev Etterlyser svar på tidligere henvendelse til kommunen ***** EPHORTE
2021/7114 20211015 15.10.2021 Inngående brev Gbnr 7/673, 674, 500 - Vedtak om unntak fra krav om søknad og tillatelse Askøy kommune EPHORTE
2021/7118 20211015 15.10.2021 Inngående brev Gbnr 21/556 - Kopi -Tillatelse til bruk av avkøyrsle på Fv 5262 Vestland fylkeskommune EPHORTE
2021/435 20211015 15.10.2021 Inngående brev Forslag på kandidat ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/7116 20211015 15.10.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2019/1000 20211014 14.10.2021 Inngående brev Revidert rutine - bostedsadresser i matrikkelen Kartverket EPHORTE
2020/4695 20211014 14.10.2021 Inngående brev Tilsagn om tilskudd - Regnskapsdata / prosjektdata Skandinavisk Yoga og Meditasjonsskole EPHORTE
2021/6549 20211014 14.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/4371 Løpenr: 10415/2021 Dokument tittel: Gbnr 21/91 - Foreløpig svarbrev Oddvar Juvik EPHORTE
2018/4437 20211014 14.10.2021 Inngående brev Gbnr 7/613 - Ber om redegjørelse - Avvik 1200 mm overvannsledning Constructa EPHORTE
2019/6502 20211014 14.10.2021 Inngående brev Gbnr 12/471, 770, 1767 - Forespørsel - Krav om at avtale om frisikt skal tinglyses frafaller Kristian Løvås EPHORTE
2021/1448 20211014 14.10.2021 Inngående brev Aksept av vilkår - Kommunal kompensasjonsordning Energiplan AS EPHORTE
2021/7060 20211014 14.10.2021 Inngående brev Gbnr 2/10 m.fl - Søknad om tillatelse til tiltak Neksusas AS EPHORTE
2021/7058 20211014 14.10.2021 Inngående brev Gbnr 15/632 - Søknad - Tilknytning - Kommunalt VA-anlegg Anode Consult AS EPHORTE
2021/6549 20211014 14.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/5436 Løpenr: 62261/2021 Dokument tittel: Plan 412 - Kopi - Tilbakemelding - Fjerning av Erdal Bedehus Schibsted - Lokalavisene AS EPHORTE
2021/6549 20211014 14.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/5789 Løpenr: 64288/2021 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2021/5789 Løpenr: 58676/2021 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2021/2840 Løpenr: 50417/2021 Dokument tittel: Gbnr 10/462 - Til orientering ... Schibsted - Lokalavisene AS EPHORTE
2021/6549 20211014 14.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/5789 Løpenr: 64302/2021 Dokument tittel: Oversendelse- Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3739 Løpenr: 59858/2021 Dokument tittel: Gbnr 10/1027 - Ber om status -Melding om mulig ulovlighet Schibsted - Lokalavisene AS EPHORTE
2021/6549 20211014 14.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2014/5417 Løpenr: 61919/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Melding om mulig ulovlighet Schibsted - Lokalavisene AS EPHORTE
2021/6556 20211014 14.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/3175 Løpenr: 62463/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/69 - Kopi - Tilsyn med forsøpling - Varsel om befaring – Mulig brudd på forurensningsloven - HJORTEFARET 23, 5308 KLEPPESTØ Schibsted - Lokalavisene AS EPHORTE
2021/2500 20211014 14.10.2021 Inngående brev Gbnr 17/635 - Ber om status Hilleren Prosjektering AS EPHORTE
2021/6549 20211014 14.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/4371 Løpenr: 17543/2021 Dokument tittel: Gbnr 21/91 - Redegjørelse Oddvar Juvik EPHORTE
2021/6070 20211014 14.10.2021 Inngående brev Gbnr 3/338 - Tilleggsdokumentasjon AdvisorWest AS EPHORTE
2021/6556 20211014 14.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/2193 Løpenr: 62911/2021 Dokument tittel: Svar - Nabovarsel - Gbnr 10/13 - Engevikvegen 1 - Strusshamn - Askøy kommune Schibsted - Lokalavisene AS EPHORTE
2021/7055 20211014 14.10.2021 Inngående brev Gbnr 10/870 - Søknad om tillatelse til tiltak Smart varme AS EPHORTE
2018/2282 20211014 14.10.2021 Inngående brev Fastsettelsesbrev - Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Landbruks- og matdepartementet EPHORTE
2021/7051 20211014 14.10.2021 Inngående brev Klage - Avslag - Bestilling av innsyn - Sak: 2020/4371 Løpenr: 65889/2021 Dokument tittel: Gbnr 21/91 - Ber om fjerning av flytebrygge Oddvar Juvik EPHORTE
2018/4437 20211014 14.10.2021 Inngående brev Gbnr 7/613 - Ber om redegjørelse - Avvik 1200 mm overvannsledning Multiconsult Norge AS EPHORTE
2021/6541 20211014 14.10.2021 Inngående brev Svar på mottatt klage på avslag etter oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/5789 Løpenr: 62439/2021 Dokument tittel: Partsinnsynskrav - Henvendelser fra ***** ***** ***** vedrørende diverse eiendommer i Krokåsdalen 12.03.2021 - 13.08.2021 Oddvar Juvik EPHORTE
2021/7051 20211014 14.10.2021 Inngående brev Klage på avslag - Innsynskrav - Saksnr 2020/4371 - Gbnr 21/91 - Flytebrygge - Alle dokumenter Ragnar Karstein Remme EPHORTE
2021/7050 20211014 14.10.2021 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - Utviklingsprogram hjemmetid og hjemmedød Helsedirektoratet EPHORTE
2021/5036 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad om forlengelse av fase 2 - Gravetillatelse - Skarholmvegen Drange maskin AS EPHORTE
2021/1448 20211014 14.10.2021 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling Skandinavisk yoga og meditasjonsskole EPHORTE
2014/1654 20211014 14.10.2021 Inngående brev Gbnr 7/762 - Nabomerknad - Helge Kvale 2 Helge Kvale EPHORTE
2014/1654 20211014 14.10.2021 Inngående brev Gbnr 7/762 - Nabomerknad - Helge Kvale Helge Kvale EPHORTE
2021/53 20211014 14.10.2021 Inngående brev Forespørsel om praksis Frisk utvikling EPHORTE
2021/6549 20211014 14.10.2021 Inngående brev Gbnr 41/8 - Innsynsbegjæring - Alle dokumenter - Byggesak ADVOKATFIRMAET PIND AS EPHORTE
2021/5284 20211014 14.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar - Reklamasjonsliste APS Grundfos EPHORTE
2019/2066 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 13/211 - Varsel om pålegg og tvangsmulkt Anders Kjosavik m.fl. EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Merknad - Gamle PS Ivar Fyllingen Maskin EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Avvik - Rørstrekk S45B-S45 Fyllingen Maskin EPHORTE
2021/2317 20211014 14.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Korrespondanse - Asfalt - Askvegen 251 Vestland fylkeskommune m.fl EPHORTE
2021/5664 20211014 14.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Merknad - Askvegen 69 Fyllingen Maskin EPHORTE
2021/53 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar - Åpen jobbsøknad ***** EPHORTE
2021/4780 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 16/438 - Tillatelse til tiltak RAVNANGER HUS AS EPHORTE
2021/3561 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 7/585 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Julianne Bidne Forseth EPHORTE
2021/4659 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 8/564 - Anmodning om redegjørelse Jannecke Helen F Isaksen m.fl. EPHORTE
2020/4995 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 10/146 - Rammetillatelse CORE ARKITEKTUR LILL-BARBRO BØDTKER EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Merknad 2 - Kobling av vannledning til Askvegen 245, 247 og 251 Fyllingen Maskin m.fl EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar - Kontrollmåling høyder - S45 og S45B Hawkeye EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Spørsmål - Avvik høyder ledninger A-stab/MC EPHORTE
2021/5793 20211014 14.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTE
2021/6359 20211014 14.10.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/4156 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 40/34 - Vedrørende spørsmål om søknadsplikt Mona Reidun Håpoldøy Jacobsen EPHORTE
2021/6224 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 6/1158 - Skriftlig foråndsvurdering Aleksander Jensen Helle EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Merknad 2 - Samsvarserklæringer 5 renseanlegg - Askvegen BKK EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Merknad 3 - Samsvarserklæringer 5 renseanlegg - Askvegen Grundfos m.fl EPHORTE
2021/6070 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 3/338 - Mangelskriv ADVISORWEST WAARDAL EPHORTE
2021/5503 20211014 14.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTE
2019/7207 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 5/732, 486, 232, 127 - Behov for tilleggsdokumentasjon Norconsult AS EPHORTE
2021/2228 20211014 14.10.2021 Utgående brev Plan 525 - Oversendelse av hjorterapport for Lønvarden Holon Bergen AS EPHORTE
2021/6074 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 4/119 - Fritak fra søknadsplikt NILSEN VVS AS EPHORTE
2020/2192 20211014 14.10.2021 Utgående brev Merknad 2 - VAO rammeplan - Haugland Næringspark HR prosjekt EPHORTE
2020/2192 20211014 14.10.2021 Utgående brev Merknad 2 - Spylevann fra Ingersvatn vannverk HR prosjekt EPHORTE
2020/2192 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar 2 - Strømforsyning til nye pumpestasjoner HR prosjekt EPHORTE
2021/6003 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 3/11,15 - Referat fra forhåndskonferanse Dorthe E Mowinckel Keyser EPHORTE
2020/3969 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 7/33 - Oversendelse av klagesak STATSFORVALTAREN I VESTLAND EPHORTE
2021/5275 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 42/162 - Behov for tilleggsdokumentasjon NETTSTAR AS EPHORTE
2020/2148 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr17/685 - Boligfelt Nordre Kleiven delfelt 2 - Skisse - Høyde på rør og overløpstanker - Uttale VA-Service AS EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Merknad - Slavavskiller - Askvegen 86 Fyllingen Maskin EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Korrespondanse - Videreføring VA - Solneset Jan Pettersen EPHORTE
2021/6237 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 19/141 - Tilbakemelding på henvendelse om steinsprangfare Dan Skjoldal EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Ferdigstillelse etter fjerning av PS Fyllingen Maskin EPHORTE
2021/6011 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 31/168 - Bekreftelse på at tiltak er i samsvar med plan Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2015/7179 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 9/399 - Ferdigattest SMARTCON AS EPHORTE
2020/4997 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 10/146 - Rammetillatelse CORE ARKITEKTUR LILL-BARBRO BØDTKER EPHORTE
2021/6184 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 5/245 - Svar på generell henvendelse Frode Haukeland EPHORTE
2021/4162 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 10/146 - Rammetillatelse CORE ARKITEKTUR LILL-BARBRO BØDTKER EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Kontroll innmålingsfil - S14-S15A Hawkeye EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar - Merknad - Nye tilkoblinger og veiarbeid Askvegen 201 Marit Kornberg EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Tilbakemelding vannprøver Erik Nordstrand EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Oppdaterte reklamasjonslister 17.09.2021 Fyllingen Maskin EPHORTE
2021/1891 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 37/6 m.fl. - Spørsmål om planavgrensning JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
2021/1891 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 37/6 m.fl. - Spørsmål om sosi-fil JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
2021/5785 20211014 14.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTE
2018/6195 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar på henvendelse Stefan Wikum EPHORTE
2020/4561 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 6/1201 - B1-4 - Oversending av referat fra forhåndskonferanse Holon Bergen AS EPHORTE
2019/7977 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 12/797 - Tegninger av bolig Milos Cemovic EPHORTE
2021/5631 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 18/405 - Tillatelse til tiltak ADVISORWEST WAARDAL EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Avklaring - Overtakelsesprotokoll Vestland fylkeskommune EPHORTE
2018/8950 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 12/1028 - Igangsettingstillatelse ABCHUS AS EPHORTE
2021/4965 20211014 14.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTE
2021/6070 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 3/338 - Søknad er mottatt ADVISORWEST WAARDAL EPHORTE
2021/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 10/204 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Håvard Waagbø EPHORTE
2021/5546 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 4/1284 - Avslutning av sak Rudi Soltvedt EPHORTE
2021/2255 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 4/408 - Igangsettingstillatelse RAVNANGER HUS AS EPHORTE
2021/1448 20211014 14.10.2021 Utgående brev Kommunal kompensasjonsordning Del 2 - Tilsagn om tilskudd NORSK VAKTSERVICE AS EPHORTE
2021/5641 20211014 14.10.2021 Utgående brev Arbeidsavtale 53,33 % - Follese skole ***** EPHORTE
2021/5677 20211014 14.10.2021 Utgående brev Innstilling ***** EPHORTE
2020/1662 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 12/1561 - Midlertidig brukstillatelse Ståle Ødejord m.fl. EPHORTE
2019/5889 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 13/421 - Foreløpig svarbrev klage STATSFORVALTAREN I VESTLAND EPHORTE
2021/6896 20211014 14.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Status - Utbedringer 5 renseanlegg Fyllingen Maskin EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Korrespondanse - Innkjørsel til Skogvegen Interessefelleskapet Skogveien m.fl EPHORTE
2018/6195 20211014 14.10.2021 Utgående brev Nye spørsmål i TendSign Asplan Viak EPHORTE
2021/5790 20211014 14.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTE
2021/6549 20211014 14.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/2322 Løpenr: 64826/2021 Dokument tittel: Gbnr 22/50 - Søknad om dispensasjon Byggfakta EPHORTE
2021/7057 20211014 14.10.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Kleppestø sykehjem, Post 1A EPHORTE
2021/6549 20211014 14.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/5789 Løpenr: 64302/2021 Dokument tittel: Oversendelse- Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3739 Løpenr: 59858/2021 Dokument tittel: Gbnr 10/1027 - Ber om status -Melding om mulig ulovlighet Schibsted - Lokalavisene AS EPHORTE
2021/6550 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 23/15 - Foreløpig svarbrev ***** EPHORTE
2021/4169 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 10/13 - Tilbakemelding på mottatt tilleggsdokumentasjon Norconsult AS EPHORTE
2021/2307 20211014 14.10.2021 Utgående brev Plan 274 - Møteinnkalling Henning Larsen EPHORTE
2021/6592 20211014 14.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTE
2021/1186 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 1/144, 171 - Orientering om vedtak Halldor Rongve m.fl. EPHORTE
2021/6321 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 14/106 - Tillatelse til tiltak FOCUS AS EPHORTE
2021/4021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 0/0 - Svar på generell henvendelse Tatiana Mitina EPHORTE
2014/1654 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 7/762 - Oversendelse av kopi av klage RAVNANGER HUS AS EPHORTE
2019/602 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 12/1221 - Ferdigattest Frode Kristoffersen EPHORTE
2021/555 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 12/123 - Orientering om vedtak JMN PLAN OG ARKITEKTTUR AS EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Spørsmål - Plassering SF71A A-stab/MC EPHORTE
2018/6195 20211014 14.10.2021 Utgående brev Merknad - Faktura 688468 Asplan Viak EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Merknad - Klage Gbnr 4/9 Vestland fylkeskommune EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Vannstenging Skogveien Fyllingen Maskin EPHORTE
2021/6426 20211014 14.10.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/8051 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 7/17 m.fl. - Oversending av uttaler Askøy kommune, Teknisk v/Eiendom EPHORTE
2021/1448 20211014 14.10.2021 Utgående brev Kommunal kompensasjonsordning Del 2 - Tilsagn om tilskudd HELLETUN AS EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Merknad - Septik - Skogvikmyrane Vestland fylkeskommune EPHORTE
2019/3377 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 4/877 - Angående din henvendelse Steinar Hansen EPHORTE
2020/4575 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 17/87 - Ferdigattest Espen Ulvedal Nilsen EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Korrespondanse - Reklamasjonsliste APS Grundfos EPHORTE
2021/4703 20211014 14.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTE
2021/5992 20211014 14.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTE
2015/7179 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 9/399 - Behov for tilleggsdokumentasjon Eirik Teigland Pedersen EPHORTE
2021/6360 20211014 14.10.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Statusoppdatering reklamasjonsliste Fyllingen Maskin EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Rørstrekk Mølledalen Fyllingen Maskin EPHORTE
2020/4561 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 6/1201 - B1-4 - Referat fra forhåndskonferanse Holon Bergen AS EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Merknad - Nye tilkoblinger og veiarbeid Askvegen 201 Marit Kornberg EPHORTE
2021/5284 20211014 14.10.2021 Utgående brev Revidert bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Overtakelsesprotokoll, reklamasjonsliste m/vedlegg Fyllingen Maskin EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Reklamasjoner - APS Ivar Grundfos EPHORTE
2021/5272 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 28/176- Svar på henvendelse Marit Loe Bjørnstad EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Reklamasjonsliste APS Grundfos EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Kontroll innmålingsfil mot prosjektert Hawkeye EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Merknad 2 - Askvegen 69 Vestland fylkeskommune EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Oppdatert reklamasjonsliste iht. leveranse Fyllingen Maskin EPHORTE
2021/4254 20211014 14.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTE
2018/8951 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 12/1028 - Igangsettingstillatelse ABCHUS AS EPHORTE
2018/6195 20211014 14.10.2021 Utgående brev Etterspørsel - Status byggesak Asplan Viak EPHORTE
2014/5682 20211014 14.10.2021 Utgående brev Plan 397 - Øvre Fromreide- Spørsmål om undervegsmøte er ønskelig JMN plan & arkitektur as EPHORTE
2015/3738 20211014 14.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTE
2020/4996 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 10/146 - Rammetillatelse CORE ARKITEKTUR LILL-BARBRO BØDTKER EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Kontroll innmålingsfil - S45A-S45 Hawkeye EPHORTE
2021/3964 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 9/394/0/8 - STOREBOTN - Politisk behandling av søknad om dispensasjon KEC NÆRINGSEIENDOM AS EPHORTE
2021/5642 20211014 14.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Merknad - Kontroll innmålingsfil - S45-S45B Hawkeye EPHORTE
2021/5419 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 5/660/0/3 - svar på henvendelse Robin Monsen EPHORTE
2018/3514 20211014 14.10.2021 Utgående brev Kontroll innmålingsfil - S35-S36 Hawkeye EPHORTE
2021/5554 20211014 14.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTE
2021/5238 20211014 14.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTE
2021/3904 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 1/674 - Rammetillatelse HEFØ BYGG AS EPHORTE
2021/5847 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 12/1045 - Referat fra forhåndskonferanse JMN PLAN OG ARKITEKTTUR AS EPHORTE
2021/5291 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 6/1186/0/1 - Avslag på søknad om tillatelse med ansvarsrett HOPLAND BYGG AS EPHORTE
2014/1654 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 7/762 - Endring av tillatelse - reviderte tegninger RAVNANGER HUS AS EPHORTE
2021/128 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 13/604 - Anmodning om innsending av søknad Maria Holmemo m.fl. EPHORTE
2021/6176 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 7/384 - Behov for tilleggsdokumentasjon Helene Lavik EPHORTE
2020/5646 20211014 14.10.2021 Utgående brev Plan 521 - Svar på purring Bømlohus AS EPHORTE
2021/6580 20211014 14.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTE
2021/6422 20211014 14.10.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/6424 20211014 14.10.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/6425 20211014 14.10.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/9252 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 4/1195 - Foreløpig svarbrev Hema Eiendomsselskap AS EPHORTE
2018/5702 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 8/1048/0/1-12 - BBB1 - Endring av tillatelse - reviderte tegninger Forum Arkitekter AS EPHORTE
2018/8950 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gbnr 12/1028 - Hus 1 - Oversendelse av klagesak STATSFORVALTAREN I VESTLAND EPHORTE
2021/5789 20211014 14.10.2021 Utgående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/5789 Løpenr: 58676/2021 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2021/2840 Løpenr: 50417/2021 Dokument tittel: Gbnr 10/462 - Til orientering - Ønskes å legge en sak ut i media Kent Ove Røed EPHORTE