eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 300 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/4455 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 9/301 - Søknad om igangsettingstillatelse 2 HEIDRUN HUS AS EPHORTE
2018/4455 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 9/301 - Søknad om igangsettingstillatelse HEIDRUN HUS AS EPHORTE
2019/5804 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr ***** - Anmodning om å melde legalpantkrav Bryggen Advokatfellesskap MNA EPHORTE
2019/600 20190916 16.09.2019 Inngående brev Åpen jobbsøknad - Renhold ***** EPHORTE
2019/5803 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 0/0 - Melding om mulig ulovlighet Jan Mjømen EPHORTE
2019/5340 20190916 16.09.2019 Inngående brev Etterspør svar - Klage - Vannavgift - Kleppe vannverk Torbjørn Vindenes EPHORTE
2018/9349 20190916 16.09.2019 Inngående brev Invitasjon til konferanse - Leve hele livet reforma Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2019/5530 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2016/650 Løpenr: 2019/51198 Dokument tittel: Gbnr 14/352 - Forespørsel om vei - Tilbakeføring til opprinnelig standard Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/5530 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/5 Løpenr: 2019/51294 Dokument tittel: Gbnr 9/332 - Tilbakemelding på klage Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/5530 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/3434 Løpenr: 2019/50441 Dokument tittel: Gbnr 17/242 - Ber om tilleggsdokumentasjon Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/5530 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/4894 Løpenr: 2019/47499 Dokument tittel: Gbnr 9/376 - Advarsel til ansvarshavende foretak Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/5530 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2014/1654 Løpenr: 2019/46928 Dokument tittel: Gbnr 7/762 - Avslag på søknad om endring av tillatelse - Reviderte tegninger Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/5794 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 9/476 - Søknad - Tilknytning til kommunale VA ledninger Andersen & Sønn Rørleggerforretning AS EPHORTE
2019/5530 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innsyn byggesak 2014/6292 Vestkanten Eiendomsmegling AS EPHORTE
2019/5793 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 6/291 - Ber om tilbakemelding - Plassering av bosspann Martina Halrynjo EPHORTE
2019/5530 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/1601 Løpenr: 2018/36734 Dokument tittel: Plan 213 - Behandling av klage på plan Jan Thorsen EPHORTE
2019/5530 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/510 Løpenr: 2019/48602 Dokument tittel: Gbnr 10/30 - Foreløpig tilbakemelding på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/5530 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/510 Løpenr: 2019/51683 Dokument tittel: Gbnr 10/30 - Avvisning av søknad Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/5530 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/4178 Løpenr: 2019/50633 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Svar på anmodning om utsatt klagefrist NN EPHORTE
2019/3533 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 32/38 - Ber om redegjørelse Therese Balestrand Ellingsund EPHORTE
2019/5530 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/5458 Løpenr: 2019/51282 Dokument tittel: Partsbrev - Oppfølging - Forvaltningsrevisjon investeringsprosjekter vann og avløp, BDO-rapport mv etter møte i kontrollutvalget 05.09.2019 Jan Thorsen EPHORTE
2019/5530 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innsyn i dokumenter - Bakterier i vannet - Mulig masteroppgave Farhan Ahmad Omar EPHORTE
2019/5530 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2014/2043 Løpenr: 2019/50864 Dokument tittel: Gbnr 1/536 - Klage på vedtak Anita Stenfeldt EPHORTE
2019/5530 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/7231 Løpenr: 2019/39785 Dokument tittel: Gbnr 32/176 - Anmodning om utsatt frist Therese Ellingsund EPHORTE
2019/5530 20190916 16.09.2019 Inngående brev Forespørsel om tilgang til dagsordener/oversikt over saker behandlet i kommunestyrets møter 2009-2013 Universitetet i Oslo v/ Carina Cecilie Engen EPHORTE
2019/5530 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innsynskrav - sak 2014/1338, 2017/2761 og 2019/3978 Oddvar Juvik EPHORTE
2019/5369 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 16/160 -Takst på eiendommen Børje Helander EPHORTE
2013/7338 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 42/284/0/1-2 - Ber om status Åge Stegelvik EPHORTE
2019/2334 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 14/495 - Kopi - Klage på vedtak - Ber om oppsettende virkning Jann Atle Jensen EPHORTE
2019/5340 20190916 16.09.2019 Inngående brev Klage - Vannavgift - Kleppe vannverk ***** EPHORTE
2017/7490 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 12/471, 770 - Forespørsel - Tillatelse - Tilknytning til privat vannledning Iselin Kornli EPHORTE
2019/2334 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 14/495 - Etterspør svar Jann Atle Jensen EPHORTE
2017/1008 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 7/282 - Redegjørelse Pavel Sofronov EPHORTE
2018/3186 20190916 16.09.2019 Inngående brev Ber om redegjørelse ***** EPHORTE
2019/5772 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 42/120 - Søknad om tilskudd til utsiktsrydding Herdla museum EPHORTE
2019/5771 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 12/930 - Melding om sanert oljetank Gunnar Nygård EPHORTE
2013/7008 20190916 16.09.2019 Inngående brev Protokoll ekstraordinær generalforsamling Bergen og Omland Havn AS Bergen og Omland Havn AS EPHORTE
2016/7585 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 4/436 - Tilleggsdokumentasjon Fauskanger Bygg AS EPHORTE
2018/5107 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 18/45 - Nabomerknad - Espen Lillebø Espen Lillebø EPHORTE
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Krav om tapt arbeidsfortjeneste - Inge Leirheim Inge Leirheim EPHORTE
2019/3978 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 14/44 - Ber om redegjørelse Oddvar Juvik EPHORTE
2013/9930 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 18/72 - Melding om mulig ulovlighet ***** EPHORTE
2018/9096 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 4/1166 - Søknad om ferdigattest Asplan Viak AS EPHORTE
2014/1239 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 34/10 - Anmodning om utsatt frist Ove Berland EPHORTE
2019/5014 20190916 16.09.2019 Inngående brev Etterspør svar ***** EPHORTE
2019/5340 20190916 16.09.2019 Inngående brev Klage - Vannavgift - Kleppe vannverk Chris Nødtvedt EPHORTE
2019/5340 20190916 16.09.2019 Inngående brev Etterspør svar - Klage - Vannavgift - Kleppe vannverk Ronald Karlsen EPHORTE
2019/4419 20190916 16.09.2019 Inngående brev Tilbud - Kartlegging av infrastruktur sykkel ***** EPHORTE
2019/4419 20190916 16.09.2019 Inngående brev Tilbud - Kartlegging av infrastruktur sykkel ***** EPHORTE
2019/5413 20190916 16.09.2019 Inngående brev Utviding av flomvarsel Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2019/4443 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 42/143 - Etterspør svar Frode Merkesvik EPHORTE
2018/611 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 12/797 - Forespørsel om møte Inga Ciplyte Navike EPHORTE
2016/4441 20190916 16.09.2019 Inngående brev Forespørsel - Lønnsøkning ***** EPHORTE
2018/1189 20190916 16.09.2019 Inngående brev Tar imot stilling - Kontaktperson/barnevernkonsulent/saksbehandler 100 % fast ***** EPHORTE
2018/5940 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 4/941 - Tilleggsdokumentasjon Halvard Kvåle EPHORTE
2015/7450 20190916 16.09.2019 Inngående brev Vitnemål ***** EPHORTE
2019/5514 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 100% fast stilling som fysioterapeut for barn og unge - st. ref. (4122892161) ***** EPHORTE
2019/5514 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 100% fast stilling som fysioterapeut for barn og unge Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4122892161 ***** EPHORTE
2019/5391 20190916 16.09.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Barnehagelærer 100 % fast - 2.gangs utlysning Erdal barnehage - st. ref. 4122390130 ***** EPHORTE
2019/5530 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/740 Løpenr: 2019/51434 Dokument tittel: Gbnr 17/242 - Hus 23-24 - Felt BF 3 - Tilleggsdokumentasjon Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/5530 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/740 Løpenr: 2019/50495 Dokument tittel: Gbnr 17/242 - Hus 23-24 - Ber om tilleggsdokumentasjon Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/3084 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gbnr 1/26, 485, 815 - Ny dato for oppmålingsforretning Anita Sanden Stenfeldt m.fl. EPHORTE
2019/459 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 18/230 - Kopi - Vedtak - Tillatelse til utlegging av flytebrygge, kai og slipp Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS EPHORTE
2018/1189 20190916 16.09.2019 Utgående brev Ansettelsesbrev - Kontaktperson/saksbehandler 100 % fast - Barneverntjenesten ***** EPHORTE
2019/2555 20190916 16.09.2019 Saksframlegg/innstilling Gbnr 12/125 - Søknad om utfylling i sjø - Uttale til Fylkesmannen i Hordaland EPHORTE
2019/3123 20190916 16.09.2019 Inngående brev Godkjent lærekontrakt Hordaland fylkeskommune EPHORTE
2019/5847 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 10/468, 167 - Kopi - Vedtak om samtykke - Innbetaling av gebyr Direktoratet for Arbeidstilsynet EPHORTE
2019/5676 20190916 16.09.2019 Utgående brev Innvilget - Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2016/910 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gbnr 10/1013 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse TIPPETUE ARKITEKTER AS EPHORTE
2016/903 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gbnr 10/1015 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse TIPPETUE ARKITEKTER AS EPHORTE
2019/4724 20190916 16.09.2019 Utgående brev Ansettelsesbrev - Kontaktperson / saksbehandler 100 % fast - Barneverntjenesten ***** EPHORTE
2018/7515 20190916 16.09.2019 Utgående brev Innvilget - Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2015/3005 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gbnr 10/975 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse Tippetue Arkitekter AS EPHORTE
2016/873 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gbnr 10/992 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse TIPPETUE ARKITEKTER AS EPHORTE
2018/8950 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gbnr 12/1028 - Tilbakemelding på forespørsel om vegrett Åge Sørensen EPHORTE
2019/4419 20190916 16.09.2019 Utgående brev Tilbudsinvitasjon kartlegging av infrastruktur sykkel ***** EPHORTE
2019/4419 20190916 16.09.2019 Utgående brev Tilbudsinvitasjon kartlegging av sykkel Askøy kommune- svar på spørsmål ***** EPHORTE
2019/5369 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gbnr 16/160 - Forespørsel- Kjøp av eiendom Helander, Børje EPHORTE
2016/4537 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gbnr 10/1019 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse TIPPETUE ARKITEKTER AS EPHORTE
2018/611 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gbnr 12/797 - Svar på din henvendelse Inga Navike EPHORTE
2019/3533 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gbnr 32/38 - Tillatelse til fradeling Therese B Ellingsund EPHORTE
2019/5369 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gbnr 16/160 - Tilbakemelding - Forespørsel- Kjøp av eiendom Helander, Børje EPHORTE
2019/2113 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 6/663 - Søknad om ferdigattest Arkitekt Rolv Eide AS EPHORTE
2019/5800 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om ledsagerstøtte ***** EPHORTE
2019/5530 20190916 16.09.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak: 2013/5626 Gbnr 19/186 - Endring av bolig - Bruksendring Eirik Kveim EPHORTE
2018/6710 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 18/398 - Melding om mulig ulovlighet ***** EPHORTE
2019/5808 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2019/5807 20190916 16.09.2019 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2019/5805 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 10/423 – Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Petter Grønvigh Svellingen EPHORTE
2015/8037 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 1/176 - Uttale - Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS EPHORTE
2019/5543 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gbnr 31/112 - Båtfestrett Roger Hestholm EPHORTE
2019/2438 20190916 16.09.2019 Inngående brev Registrering av gaver - Bård Espelid Bård Espelid EPHORTE
2019/5799 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om ledsagerstøtte ***** EPHORTE
2019/5461 20190916 16.09.2019 Inngående brev Forslag på - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5795 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2019/757 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - Askøy aktivitetskafe ASKØY KOMMUNE Askøy aktivitetskafe EPHORTE
2019/5791 20190916 16.09.2019 Inngående brev Prøvingsattest Folkeregistermyndigheten EPHORTE
2019/5789 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 5/37, 722 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2017/2799 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gbnr 10/925 - Behov for tilleggsdokumentasjon B Telle Trearbeid AS EPHORTE
2019/5530 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/615 Løpenr: 2019/49354 Dokument tittel: Gbnr 12/183 - Avslag på søknad om rammetillatelse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/5530 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/615 Løpenr: 2019/49620 Dokument tittel: Gbnr 12/183 - Spørsmål vedrørende avslag på søknad Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/5530 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/615 Løpenr: 2019/50929 Dokument tittel: Gbnr 12/183 - Etterlyser svar på henvendelse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/5530 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/510 Løpenr: 2019/50817 Dokument tittel: Gbnr 10/30 - Korrespondanse vedrørende foreløpig tilbakemelding Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/5514 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 100% fast stilling som fysioterapeut for barn og unge - st. ref. (4122892161) ***** EPHORTE
2019/5528 20190916 16.09.2019 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Fagarbeider/assistent SFO Erdal barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4122715273 ***** EPHORTE
2019/5528 20190916 16.09.2019 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Fagarbeider/assistent SFO Erdal barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4122715273 ***** EPHORTE
2019/5525 20190916 16.09.2019 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Assisterende rektor Erdal ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4123007966 ***** EPHORTE
2017/2761 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 7/621 - Klage på vedtak - Ber om oppsettende virkning Thorbjørn Øvrebø EPHORTE
2019/2351 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gbnr 4/503, 1200, 12 - Behov for tilleggsdokumentasjon ABChus AS EPHORTE
2017/2761 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 7/621 - Kommentar til merknad Sofie Bjørsvik EPHORTE
2019/2334 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gbnr 14/495 - Foreløpig svarbrev - Avslag på anmodning om oppsettende virkning Jann Atle Jensen EPHORTE
2016/7585 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 4/436 - Søknad om tillatelse til tiltak Fauskanger Bygg AS EPHORTE
2019/2351 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 4/503 - Redegjørelse Roy Larsen EPHORTE
2016/4558 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gbnr 10/1024 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse TIPPETUE ARKITEKTER AS EPHORTE
2018/4337 20190916 16.09.2019 Utgående brev Innvilget - Søknad om redusert foreldrebetaling ***** EPHORTE
2016/866 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gbnr 10/991 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse TIPPETUE ARKITEKTER AS EPHORTE
2018/8950 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gbnr 12/1028 - Vedrørende merknad Åge Sørensen EPHORTE
2016/887 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gbnr 10/1001 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse TIPPETUE ARKITEKTER AS EPHORTE
2017/2799 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gbnr 10/925 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse Kine Enæs Grahl m.fl. EPHORTE
2019/5806 20190916 16.09.2019 Inngående brev Attest ***** EPHORTE
2019/5798 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om ledsagerstøtte ***** EPHORTE
2019/5797 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 10/776 - Forespørsel - Tillatelse - Privat vannforsyning ***** EPHORTE
2019/5796 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - 21.09.2019 ISBJØRN IS AS EPHORTE
2019/375 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 9/301 - Etterspør svar Heidrun Hus AS EPHORTE
2019/5720 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gbnr 29/299 - Anmodning om redegjørelse SVERRE NORVALD SKOTNES EPHORTE
2017/2761 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 7/621 - Opprettholder krav Thorbjørn Øvrebø EPHORTE
2019/5791 20190916 16.09.2019 Inngående brev Bestille tid for borgerlig vigsel ***** EPHORTE
2019/5530 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innsynskrav i sak 2017/2761 - Dokumentasjon det refereres til Thorbjørn Øvrebø EPHORTE
2019/5792 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg Lotteri-og stiftelsestilsynet EPHORTE
2019/3920 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 7/70, 217, 406, 873 - Uttale - Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS EPHORTE
2019/5514 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 100% fast stilling som fysioterapeut for barn og unge Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4122892161 ***** EPHORTE
2019/5530 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innsynskrav - Ber om opplysninger - Salg av aksjer i Askøy energi og BKK Finn Skarpenes EPHORTE
2019/5792 20190916 16.09.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Florvåg barneskole flerbruksanlegg ved Florvåg barneskole Lotteri-og stiftelsestilsynet EPHORTE
2015/4859 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 10/304 - Kopi - Vedtak - Tillatelse til utlegging av avløpsledning Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS EPHORTE
2019/5130 20190916 16.09.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Barnehagelærer 40 % vikariat Tveit og Hanøy/Forum barnehage - st. ref. 4115330492 ***** EPHORTE
2019/5390 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gbnr 1/811/0/1 - Behov for tilleggsdokumentasjon Patrick Skagen EPHORTE
2019/2717 20190916 16.09.2019 Inngående brev Godkjent lærekontrakt Hordaland fylkeskommune EPHORTE
2017/5375 20190916 16.09.2019 Inngående brev Godkjent lærekontrakt Hordaland fylkeskommune EPHORTE
2019/5770 20190916 16.09.2019 Inngående brev Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Forhold knyttet til Plan 271 - Industriområde - Gbnr 14/2 m.fl Demokratene v/ Jann Atle Jensen EPHORTE
2019/5802 20190916 16.09.2019 Inngående brev Gbnr 19/299 - Kopi - Tilbakemelding - Førhåndstilsagn Statens vegvesen EPHORTE
2019/5528 20190915 15.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/assistent SFO Erdal barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4122715273 ***** EPHORTE
2019/5528 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent SFO - st. ref. (4122715273) ***** EPHORTE
2019/5409 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut 20% fast stilling - st. ref. (4117717913) ***** EPHORTE
2019/5409 20190915 15.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ergoterapeut 20% fast stilling Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4117717913 ***** EPHORTE
2019/5525 20190915 15.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assisterende rektor Erdal ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4123007966 ***** EPHORTE
2019/5527 20190915 15.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøveileder Erdal barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4122711137 ***** EPHORTE
2019/5527 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder - st. ref. (4122711137) ***** EPHORTE
2019/5528 20190915 15.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/assistent SFO Erdal barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4122715273 ***** EPHORTE
2019/5355 20190915 15.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning: Helsefagarbeider 100 % fast Askøy kommune - st. ref. 4119554633 ***** EPHORTE
2019/5355 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning: Helsefagarbeider 100 % fast - st. ref. (4119554633) ***** EPHORTE
2019/5528 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent SFO - st. ref. (4122715273) ***** EPHORTE
2019/5525 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Assisterende rektor - st. ref. (4123007966) ***** EPHORTE
2019/5525 20190915 15.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assisterende rektor Erdal ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4123007966 ***** EPHORTE
2019/5528 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent SFO - st. ref. (4122715273) ***** EPHORTE
2019/5409 20190915 15.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ergoterapeut 20% fast stilling Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4117717913 ***** EPHORTE
2019/5409 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut 20% fast stilling - st. ref. (4117717913) ***** EPHORTE
2019/5409 20190915 15.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ergoterapeut 20% fast stilling Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4117717913 ***** EPHORTE
2019/5409 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut 20% fast stilling - st. ref. (4117717913) ***** EPHORTE
2019/5527 20190915 15.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøveileder Erdal barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4122711137 ***** EPHORTE
2019/5528 20190915 15.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/assistent SFO Erdal barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4122715273 ***** EPHORTE
2019/5528 20190915 15.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/assistent SFO Erdal barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4122715273 ***** EPHORTE
2019/5528 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent SFO - st. ref. (4122715273) ***** EPHORTE
2019/5528 20190915 15.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/assistent SFO Erdal barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4122715273 ***** EPHORTE
2019/5527 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder - st. ref. (4122711137) ***** EPHORTE
2019/5527 20190915 15.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøveileder Erdal barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4122711137 ***** EPHORTE
2019/5527 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder - st. ref. (4122711137) ***** EPHORTE
2019/5527 20190915 15.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøveileder Erdal barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4122711137 ***** EPHORTE
2019/5527 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder - st. ref. (4122711137) ***** EPHORTE
2019/5355 20190915 15.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning: Helsefagarbeider 100 % fast Askøy kommune - st. ref. 4119554633 ***** EPHORTE
2019/5355 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning: Helsefagarbeider 100 % fast - st. ref. (4119554633) ***** EPHORTE
2019/5528 20190915 15.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/assistent SFO Erdal barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4122715273 ***** EPHORTE
2019/5528 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent SFO - st. ref. (4122715273) ***** EPHORTE
2019/5525 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Assisterende rektor - st. ref. (4123007966) ***** EPHORTE
2019/5528 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent SFO - st. ref. (4122715273) ***** EPHORTE
2019/5528 20190914 14.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/assistent SFO Erdal barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4122715273 ***** EPHORTE
2019/5528 20190914 14.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent SFO - st. ref. (4122715273) ***** EPHORTE
2019/5528 20190914 14.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/assistent SFO Erdal barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4122715273 ***** EPHORTE
2019/5527 20190914 14.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøveileder Erdal barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4122711137 ***** EPHORTE
2019/5527 20190914 14.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder - st. ref. (4122711137) ***** EPHORTE
2019/5525 20190914 14.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assisterende rektor Erdal ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4123007966 ***** EPHORTE
2019/5528 20190914 14.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent SFO - st. ref. (4122715273) ***** EPHORTE
2019/5525 20190914 14.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Assisterende rektor - st. ref. (4123007966) ***** EPHORTE
2013/7792 20190913 13.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding på videresendt svar fra Kystverket Ramsøy kai v/ Rune Karlsen EPHORTE
2019/4419 20190913 13.09.2019 Inngående brev Tilbud kartlegging av Infrastruktur sykkel ***** EPHORTE
2019/4419 20190913 13.09.2019 Inngående brev Tilbud kartlegging av infrastruktur sykkel ***** EPHORTE
2017/4679 20190913 13.09.2019 Inngående brev Gbnr 21/705 - Melding om endring av ansvarsrett Florvåg Hus EPHORTE
2019/27 20190913 13.09.2019 Inngående brev Gbnr 7/176 - Nabovarsel RAVNANGER HUS AS EPHORTE
2019/5766 20190913 13.09.2019 Inngående brev Gbnr 15/272 - Ber om redegjørelse Eirik Eide EPHORTE
2019/5530 20190913 13.09.2019 Inngående brev Innsynskrav - Gbnr 20/401 - Søknad om rammetillatelse Rita Dora Olsen EPHORTE
2019/5121 20190913 13.09.2019 Inngående brev Etterlyser svar - Melding om hensatt bilvrak - Vinkelfjellet, 5308 Kleppestø Frode Fondevik EPHORTE
2018/7728 20190913 13.09.2019 Inngående brev Gbnr 32/176 - Retting av mur etter ny matrikkelgrense Therese Ellingsund EPHORTE
2019/5530 20190913 13.09.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak 2017/2761 Øyvind Riise Larsson EPHORTE
2019/2555 20190913 13.09.2019 Inngående brev Marikoven - uttalelse om utfylling i sjø Arild Solheimsnes EPHORTE
2019/2555 20190913 13.09.2019 Inngående brev Marikoven kai og industriområde. Oppmåling av eksisterende bebyggelse og konkretisering av fasade mot den eldste historiske slippen ABO plan og arkitektur EPHORTE
2019/5530 20190913 13.09.2019 Inngående brev Innsynskrav - Gbnr 19/186 - Byggesak og seksjoneringssak Eirik Kveim EPHORTE
2019/5530 20190913 13.09.2019 Inngående brev Innsynskrav - Endelig rapport om undersøkelser - BDO Eirik Espelid EPHORTE
2019/5530 20190913 13.09.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2017/8664 Løpenr: 2019/50799 Dokument tittel: Ber om redegjørelse for påstander om ordbruk Ragnar Remme EPHORTE
2019/5530 20190913 13.09.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/3978 Løpenr: 2019/50880 Dokument tittel: Gbnr 14/44 - Svar på foreløpig svarbrev Ragnar Remme EPHORTE
2014/9080 20190913 13.09.2019 Inngående brev Gbnr 12/613 - Ny henvendelse Torunn Hjelle EPHORTE
2013/3894 20190913 13.09.2019 Inngående brev Forespørsel - Kantslåing i Krokåsdalen Stig Munkvold EPHORTE
2018/611 20190913 13.09.2019 Inngående brev Gbnr 12/797 - Ber om redegjørelse Inga Ciplyte Navike EPHORTE
2019/5746 20190913 13.09.2019 Inngående brev Gbnr 7/667 - Ber om redegjørelse Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/2334 20190913 13.09.2019 Inngående brev Gbnr 14/495 - Etterspør svar Jann Atle Jensen EPHORTE
2019/5760 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2019/5528 20190913 13.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/assistent SFO Erdal barneskole - st. ref. 4122715273 ***** EPHORTE
2019/5528 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent SFO - st. ref. (4122715273) ***** EPHORTE
2018/130 20190913 13.09.2019 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - NED-satsingen KS - Kommunesektorens organisasjon EPHORTE
2019/5530 20190913 13.09.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 21/602/0/1-3 - Tillatelse til tiltak Natalie Martins Sæberg EPHORTE
2019/5751 20190913 13.09.2019 Inngående brev Til alle leverandører av varer og tenester og andre avtaleparter til Fjell, Sund og Øygarden kommunar Fjell kommune EPHORTE
2015/8037 20190913 13.09.2019 Inngående brev Gbnr 1/176 - Uttale - Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet EPHORTE
2017/6778 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 5/326 - Ferdigattest Daniel Rasdal EPHORTE
2018/7229 20190913 13.09.2019 Inngående brev Plan 505 - Planforslag Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190913 13.09.2019 Utgående brev Plan 505 - Tilbakemelding på planforslag Asplan Viak EPHORTE
2014/5876 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 13/6, 449 - Angående mangelfull fullmakt ADVOKAT ROLF HELGESEN EPHORTE
2019/5634 20190913 13.09.2019 Utgående brev Ansettelsesbrev - Helsefagarbeider 87 % fast ***** EPHORTE
2018/3514 20190913 13.09.2019 Inngående brev Korrespondanse - Vegdata Statens vegvesen, Region Vest EPHORTE
2017/6915 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 18/621, 373, 375, 63 - Foreløpig tilbakemelding på søknad om ferdigattest Aasebø Sag AS EPHORTE
2018/7787 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 7/87 - Vedrørende profiler av gangveg Ravnanger Hus AS EPHORTE
2019/4572 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 9/335 - Varsel om oppmålingsforretning AH STOREBOTN AS m.fl. EPHORTE
2014/852 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 5/715/0/1-2 - Hus 1 - Svar på melding om usikret mur Christian Legreid EPHORTE
2017/337 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 18/400 - Pålegg om tilknytning til offentlig avløp Endre Johannessen EPHORTE
2019/4060 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 15/202, 567 - Spørsmål om oppmålingsforretning Bente Hillersen Haugland EPHORTE
2017/339 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 18/399 - Pålegg om tilknytning til offentlig avløp Monica Elisabeth Stendal Rasmussen m.fl. EPHORTE
2017/8134 20190913 13.09.2019 Utgående brev Svar - Spørsmål vedrørende adresse Simen Almestad EPHORTE
2015/5465 20190913 13.09.2019 Utgående brev Plan 416 - Svar på spørsmål om opparbeiding av fortau Asplan Viak AS EPHORTE
2019/3899 20190913 13.09.2019 Saksframlegg/innstilling Vegnr. 1339 Fauskangervegen - Nytt vegnavn EPHORTE
2019/4864 20190913 13.09.2019 Utgående brev Ferievikaravtale - 08.07.2019 - 13.08.2019 - Askøy brann og redning ***** EPHORTE
2015/1582 20190913 13.09.2019 Utgående brev Oppmåling av areal i henhold til avtale om arealoverføring Unni Fivelsdal m.fl. EPHORTE
2019/4709 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 7/530 - Tillatelse til legging av ledning Eirik Westbye Pedersen EPHORTE
2019/3753 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 4/309 - Angående grensejustering Dag Kristian Nilsen EPHORTE
2019/3753 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 4/309 - Oversendelse av protokoll Askøy kommune, Kommunalavdeling teknisk m.fl. EPHORTE
2019/3753 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 4/309, 413 - Melding til tinglysing Kartverket Tinglysingen EPHORTE
2016/677 20190913 13.09.2019 Utgående brev Avslutning av leieforhold 30.09.2019 ***** EPHORTE
2019/5409 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut 20% fast stilling - st. ref. (4117717913) ***** EPHORTE
2019/5512 20190913 13.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning - Renholder Træet skule, Askøy kommune - st. ref. 4122065543 ***** EPHORTE
2017/7398 20190913 13.09.2019 Inngående brev Tar imot stilling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/441 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2019/5527 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder - st. ref. (4122711137) ***** EPHORTE
2019/5765 20190913 13.09.2019 Inngående brev Melding om besluttet tvangssalg ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Advokatfirma Dalheim\Rasmussen EPHORTE
2019/3978 20190913 13.09.2019 Inngående brev Gbnr 14/44 - Oversending - Klage - innsyn - Askøy - tillatelse til fylling av forurensede masser FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2019/3739 20190913 13.09.2019 Inngående brev Gbnr 10/3 - Søknad om tillatelse i ett trinn Florvaag Hus AS EPHORTE
2019/1389 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om støtte til videreutdanning ***** EPHORTE
2017/7187 20190913 13.09.2019 Inngående brev Vitnemål ***** EPHORTE
2019/5761 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - 05.10.2019 ASKØY MC KLUBB EPHORTE
2018/7787 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 7/87 - Korrespondanse vedrørende krav i plan Ravnanger Hus AS EPHORTE
2019/752 20190913 13.09.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse av fastlegehjemmel ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Utgående brev Reklamasjon på elektrisk sluttstykke Åsane byggmesterforretning EPHORTE
2019/1204 20190913 13.09.2019 Inngående brev Gbnr 14/142 - Søknad om endring av tillatelse Fauskanger Bygg AS EPHORTE
2019/5530 20190913 13.09.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 10/771 - Ber om redegjørelse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/5530 20190913 13.09.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2019/5178 Gbnr 6/547 - Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel Roar Brandanger-Bakke EPHORTE
2019/5530 20190913 13.09.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2019/4288 Gbnr 6/12 - Telemast og utstyrshytte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet EPHORTE
2019/5530 20190913 13.09.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 19/42 - Varsel om pålegg og tvangsmulkt Sissel Karlsen EPHORTE
2019/5530 20190913 13.09.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 37/127 Advokat Rolf Helgesen EPHORTE
2019/5749 20190913 13.09.2019 Inngående brev Gbnr 35/47, 62 - Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Arne-Jan Træet EPHORTE
2018/5600 20190913 13.09.2019 Inngående brev Gbnr 18/524 - Forespørsel om krav til dokumentasjon Andre Drotningsvik EPHORTE
2018/5652 20190913 13.09.2019 Inngående brev Plan 278 - Spørsmål om vedtatt plan, orientering m/klage m.m. Statens vegvesen EPHORTE
2019/5747 20190913 13.09.2019 Inngående brev Interpellasjon v/Thorleif Thorsen (H) - Forskrift om båndtvang for hund Høyre Askøy EPHORTE
2019/4520 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 29/5 - Varsel om oppmålingsforretning Åse Bente Myster m.fl. EPHORTE
2019/4469 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 28/4 - Varsel om oppmålingsforretning Fauskanger Bygg As m.fl. EPHORTE
2015/3454 20190913 13.09.2019 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2019/5039 20190913 13.09.2019 Utgående brev Fylkesmannen i Vestland opphever Erdal ungdomsskoles vedtak om fastsetting av standpunktkarakter ***** EPHORTE
2018/5600 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 18/524 - Ferdigattest Andre Drotningsvik EPHORTE
2014/1696 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 5/715/0/3-4 - Hus 2 - Svar på forståelse av vilkår i tillatelse BYGG PROSJEKT AS EPHORTE
2018/7229 20190913 13.09.2019 Utgående brev Plan 505 - Etterlyser merknadskommentarer Asplan Viak EPHORTE
2015/4132 20190913 13.09.2019 Utgående brev Plan 413 - Tilbakemelding på merknadskommentarer ABO Plan & arkitektur AS EPHORTE
2015/1997 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 17/676, 677 - Endring av tillatelse - Reviderte tegninger TA PROSJEKT AS EPHORTE
2017/338 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 18/401 - Pålegg om tilknytning til offentlig avløp Mette Sundsbakk Ulevik m.fl. EPHORTE
2017/6915 20190913 13.09.2019 Internt notat Gbnr 18/621, 373, 375, 63 - Oversendelse av registreringsskjema VA Christine Aase Solberg EPHORTE
2015/5348 20190913 13.09.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTE
2019/5338 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 23/3 - Kopi av vedtaksbrev Asbjørn Hanevik EPHORTE
2017/3145 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 9/405 - Ber om tilbakemelding Johnny Olsen EPHORTE
2019/4346 20190913 13.09.2019 Utgående brev Informasjon - Pensjon ***** EPHORTE
2019/4346 20190913 13.09.2019 Utgående brev Informasjon - Ny søknad om pensjon Statens pensjonskasse EPHORTE
2019/4346 20190913 13.09.2019 Inngående brev Svar på flere spørsmål - Ny søknad om pensjon Statens pensjonskasse EPHORTE
2019/4346 20190913 13.09.2019 Utgående brev Flere spørsmål - Ny søknad om pensjon Statens pensjonskasse EPHORTE
2019/4346 20190913 13.09.2019 Inngående brev Svar på spørsmål - Ny søknad om pensjon Statens pensjonskasse EPHORTE
2019/4346 20190913 13.09.2019 Utgående brev Spørsmål - Ny søknad om pensjon Statens pensjonskasse EPHORTE
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/1273 20190913 13.09.2019 Utgående brev Plan 501 - Vedørende planleveranse plan 401 - Lønbo JMN plan & arkitektur EPHORTE
2017/3961 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 17/7, 241, 242, 243 - Oversender bilder fra befaring Ravnanger Hus AS EPHORTE
2017/340 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 18/410 - Pålegg om tilknytning til offentlig avløp Per Bårdsen EPHORTE
2016/2045 20190913 13.09.2019 Utgående brev Avtale om engasjement på pensjonistvilkår - 08.07.2019 - 02.08.2019 ***** EPHORTE
2018/3514 20190913 13.09.2019 Inngående brev Korrespondanse - Plass nok i sprengningsprofil Rambøll AS EPHORTE
2019/5414 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 21/8 - Varsel om oppmålingsforretning Arild Torgersen m.fl. EPHORTE
2019/5414 20190913 13.09.2019 Inngående brev Gbnr 21/8 - Redegjørelse Ingve Torgersen EPHORTE
2019/3084 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 1/26, 485, 815 - Varsel om oppmålingsforretning Anita Sanden Stenfeldt m.fl. EPHORTE
2019/3517 20190913 13.09.2019 Inngående brev Gbnr 20/382 - Tilleggsdokumentasjon Prosjektstyring Vest AS EPHORTE
2019/4614 20190913 13.09.2019 Inngående brev Tar ikke imot stilling - 100 % fast - Askøy PPT ***** EPHORTE
2019/5756 20190913 13.09.2019 Inngående brev Oversendelse fra KMD, klage på valggjennomføringen - Valgloven § 13-2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTE
2018/7229 20190913 13.09.2019 Saksframlegg/innstilling Plan 505 - Mjølkevikvarden, gbnr. 38/24 m.fl. - 1. gangsbehandling EPHORTE
2015/1795 20190913 13.09.2019 Utgående brev Plan 410 - Videre saksgang JMN - plan & arkitektur as EPHORTE
2019/3425 20190913 13.09.2019 Saksframlegg/innstilling Spørrerunden Formannskapet 17.09.2019 EPHORTE
2016/2320 20190913 13.09.2019 Utgående brev Bekreftelse på konstituering - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/5600 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 18/524 - Behov for tilleggsdokumentasjon Andre Drotningsvik EPHORTE
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Inngående brev Avtale om bruk av egen bil i tjenesten ***** EPHORTE
2019/3739 20190913 13.09.2019 Inngående brev Gbnr 10/3 - Tilleggsdokumentasjon Florvaag Hus AS EPHORTE
2019/5530 20190913 13.09.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 14/344 - Melding om mulig ulovlighet Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/3753 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 4/309, 413 - Varsel om oppmålingsforretning Martin Nilsen m.fl. EPHORTE
2019/3517 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gbnr 20/382 - Utsatt frist for ettersending av tilleggsdokumentasjon Prosjektstyring Vest AS EPHORTE
2016/677 20190913 13.09.2019 Utgående brev Bekreftelse på mulighet for kjøp Sparebank 1 EPHORTE
Versjon:5.2.00