eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 300 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/3768 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Oversikt over de 100 ansatte med høyest brutto lønnsutbetaling i Askøy kommune for 2020 Vestnytt /Askøyværingen EPHORTE
2021/2688 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 18/582 - Tilleggsdokumentasjon Christine Lysvold Pace EPHORTE
2021/1448 20210616 16.06.2021 Inngående brev Saldobalanse - Arve Mikkelsen Taxi Arve Mikkelsen Taxi EPHORTE
2020/8135 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 5/275 - Kommentarer og dokumentasjon til klage Stiegler Advokatfirma AS EPHORTE
2021/4284 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 12/13 - Forespørsel Heidi Lygren EPHORTE
2020/2010 20210616 16.06.2021 Inngående brev Restdoser med influensavaksiner Folkehelseinstituttet EPHORTE
2021/1528 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 12/843, 680 - Forespørsel om utsatt frist - Pålegg om fjerning av masser og tvangsmulkt Ronny Hansen Abrahamsen EPHORTE
2021/3296 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 39/37 - Tilleggsdokumentasjon AdvisorWest AS EPHORTE
2019/3932 20210616 16.06.2021 Inngående brev Saldobrev AdvokatCompagniet DA EPHORTE
2021/2422 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 37/171 - Tilleggsdokumentasjon Alutec AS EPHORTE
2021/4276 20210616 16.06.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTE
2021/4275 20210616 16.06.2021 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten – Registrering i matrikkelen - 21-064774RFA-JHOD/JBER Hordaland jordskifterett EPHORTE
2021/4273 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 31/66 - Søknad om fradeling og dispensasjon JMN-Plan & Arkitektur AS EPHORTE
2016/2288 20210616 16.06.2021 Inngående brev Videreføring av utviklingssentraler innen friskliv, læring og mestring fra 2022 Helsedirektoratet EPHORTE
2019/4345 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 14/344 - Søknad om ferdigattest ArkitektHus AS EPHORTE
2014/7623 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 14/344 - Søknad om ferdigattest ArkitektHus AS EPHORTE
2021/2073 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 30/54 - Klage på vedtak Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2021/4270 20210616 16.06.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTE
2017/6872 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 6/1101 – Ber om status Golder Associates AS EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/8191 Løpenr: 2021/39587 Dokument tittel: Gbnr 12/1157, 1158 - Angående bruksrett i Fellesveien, Søre Marikoven Atle Jørgensen EPHORTE
2013/7294 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 30/54 - Klage på pålegg Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2015/6237 20210616 16.06.2021 Inngående brev Plan 418 - Etterspør utsending av særutskrift Statsforvalteren i Vestland EPHORTE
2021/643 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 4/691 - Tilleggsdokumentasjon Bergen Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2021/4259 20210616 16.06.2021 Inngående brev Endringer i teknisk oppkobling av kommunale it-løsninger mot NAV NAV IT digital og mobil arbeidsplass EPHORTE
2020/7882 20210616 16.06.2021 Inngående brev Forespørsel - Tilleggsdokumentasjon ***** EPHORTE
2020/2372 20210616 16.06.2021 Inngående brev Målretting av tiltak til personer med funksjonsnedsetting og rettledning til covid-19 forskrifta § 12b og § 12c Statsforvaltaren i Vestland EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/137 Løpenr: 2021/41049 Dokument tittel: Gbnr 19/176 - Nabovarsel Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/6827 Løpenr: 2021/40644 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Kopi - Bruksrett - Skåravegen Oddvar Juvik EPHORTE
2021/4255 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 7/35 - Søknad - Tilknytning - Kommunalt VA-anlegg og sanering av slamavskiller 2 VVS Eksperten Askøy EPHORTE
2021/4255 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 7/35 - Søknad - Tilknytning - Kommunalt VA-anlegg og sanering av slamavskiller VVS Eksperten Askøy EPHORTE
2021/137 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 19/174 - Nabovarsel Cecilie Andreassen EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/6827 Løpenr: 2021/40644 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Kopi - Bruksrett - Skåravegen Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/4253 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 32/1 m.fl. - Tilleggsdokumentasjon - Søknad om tilskudd til vegbygging NH Maskin AS EPHORTE
2021/4254 20210616 16.06.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTE
2021/4253 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 32/1 m.fl. - Søknad om tilskudd til vegbygging Jon-Arne E Ramsvik EPHORTE
2020/2449 20210616 16.06.2021 Inngående brev Slutta jordskiftesak - 20-026132REN-JHOD/JBER Nord- og Midhordland jordskifterett EPHORTE
2020/3264 20210616 16.06.2021 Inngående brev Spørsmål - Ufravikelig krav i anbudsutlysninger - Separate garderober Arbeiderpartiet V/ Benjamin Jakobsen EPHORTE
2020/3785 20210616 16.06.2021 Inngående brev Ukentlig oversikt, FHI data 16.06.2021 Sykdomspulsen ved Folkehelseinstituttet EPHORTE
2020/2965 20210616 16.06.2021 Inngående brev Uttalelse vedrørende vandelsvurdering - Spar Follese Skatteetaten EPHORTE
2015/6237 20210616 16.06.2021 Inngående brev Plan 418 - Ber om redegjørelse Terje Brun EPHORTE
2020/6212 20210616 16.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding om møte - Ansvar for drift og vedlikehold av nedre del av Kleppegrend Styret i Kleppegrend Veglag EPHORTE
2020/3264 20210616 16.06.2021 Inngående brev Vedrørende protokolltilførsel - PS 44/21 Askøylisten v/ Bård Espelid EPHORTE
2021/2984 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/2790 Løpenr: 2021/27928 Dokument tittel: Gbnr 38/7 - Søknad om tillatelse til tiltak Byggfakta EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/3230 Løpenr: 2021/36536 Dokument tittel: Gbnr 8/1027 - Tilleggsdokumentasjon - ledningsnett VA Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/2984 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/3025 Løpenr: 2021/28011 Dokument tittel: Gbnr 34/5 - Søknad om tillatelse til tiltak Byggfakta EPHORTE
2021/2984 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/2774 Løpenr: 2021/27747 Dokument tittel: Gbnr 13/342 - Forespørsel Byggfakta EPHORTE
2020/2378 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 6/434, 435, 436 - Ferdigattest Askøy kommune, Teknisk v/Vann og avløp EPHORTE
2021/2984 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/2566 Løpenr: 2021/25575 Dokument tittel: Gbnr 6/537/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn Byggfakta EPHORTE
2021/4032 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 1/603, 604 - Tilbakemelding Ingvar Torbjørn Rudi EPHORTE
2021/11 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 15/614 - Søknad om ferdigattest Espen Angerman Bruarøy EPHORTE
2021/4171 20210616 16.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Skolekonsulent Hanøy skole, Askøy kommune - st. ref. 4404485805 ***** EPHORTE
2021/4165 20210616 16.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Autorisert sykepleier - 80 % fast - st. ref. (4403555951) ***** EPHORTE
2021/2715 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 11/30 - KB2 - Tilbud om forhåndskonferanse Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2017/5971 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 10/833 - Svar om søknad om bod Thomas Vasstrand EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/606 Løpenr: 2021/39685 Dokument tittel: Gbnr 7/202 - Søknad nedsettelse av gebyr Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/3483 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 7/70, 55 - Svar på henvendelse om status Rudi Soltvedt EPHORTE
2021/3523 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 7/70 - Tilbakemelding vedrørende forhåndskonferanse Miso Eiendom AS EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/8950 Løpenr: 27681/2021 - Dokument tittel: Gbnr 12/1028 - Follese - Ny behandling av søknad om dispensasjon Else Kvernøy Bjørkhaug EPHORTE
2015/2736 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 42/15 - Ber om status på riving av naust JMN Plan og Arkitektur AS EPHORTE
2021/1651 20210616 16.06.2021 Inngående brev Ber om status i klagesak - Gbnr 10/844 - Sak 2021/644 - Løpenr: 2021/6573 Dokument tittel: Gbnr 10/844 - Melding om mulig ulovlighet Petter Indrelid EPHORTE
2021/4171 20210616 16.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Skolekonsulent - st. ref. (4404485805) ***** EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse - Innsyn - Sak 2020/8366 Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/6797 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 5/11 - Tilbakemelding på søknad om ferdigattest Omega Areal AS EPHORTE
2020/7647 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 15/431, 482 - Svar på søknad om nedsettelse av gebyr Thomas Monsen EPHORTE
2021/3930 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 14/375/0/38 - Tilleggsdokumentasjon Tom Rosenlund EPHORTE
2021/4271 20210616 16.06.2021 Inngående brev Søknad - Skjenkebevilling - 23.06.2021 NORRIS TEAM 2034 EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3427 Løpenr: 2021/38702 Dokument tittel: Gbnr 7/613 - Askøy VGS - Omlegging VA-hovedledningsgrøft - Revidert tegningsliste Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/5624 Løpenr: 2021/34934 Dokument tittel: Gbnr 7/621 og 13 - Forlenget midlertidig brukstillatelse VA-anlegg Ranveig Skjønborg EPHORTE
2020/4630 20210616 16.06.2021 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.07.2021 - 31.12.2021 - Kleppestø sykehjem ***** EPHORTE
2021/3640 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 5/214, 380, 449, 540 - Forhåndsvarsel - Utbedring av avløpsledning Irene Ingebrigtsen Monsen m.fl. EPHORTE
2021/4260 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 10/798 - Nabomerknad Tony Aasen EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/6212 Løpenr: 2021/37211 Dokument tittel: Tilbakemelding - Ansvar for drift og vedlikehold - Nedre del av Kleppegrendvegen Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/4265 20210616 16.06.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=a96r33, SakId=388652) ***** EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/6065 Løpenr: 2021/35640 Dokument tittel: Gbnr 7/8, 444, 613 - Tilbakemelding på revidert rigg-, sikrings- og ferdselsplan Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak 2014/1654 - Gbnr 7/762 - Plantegningene Helge Kvale EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Partsinnsynskrav - 2021/2936 Gbnr 6/42 - Oppfølgingssak - Fylling og mur Ørjan Vågenes EPHORTE
2021/3772 20210616 16.06.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Veileder - 100 % engasjement NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4396306112 ***** EPHORTE
2019/3917 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 12/374 - Oversendelse av matrikkelbrev til nabo Bjørg Laila Husebø m.fl. EPHORTE
2021/1645 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 4/390, 1190 - Orientering om politisk behandling Ravnanger Gruppen AS m.fl. EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/5624 - Løpenr 15444/2021 - Gbnr 7/621 - Søknad midlertidig brukstillatelse VA-anlegg Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse - Innsyn - Ønsker innsyn i byggetillatelsen for bolig på gbnr 10/875 + omgjøringsvedtaket fra fylkesmannen Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse - Sak: 2021/390 Løpenr: 2021/15139 Dokument tittel: Gbnr 12/433, 12/163, 12/1473, 12/229, 12/107 og 12/189. - Referat fra veiledningsmøte Anne Lise Sæterstøl EPHORTE
2021/2688 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 18/582 - Vedrørende tilleggsdokumentasjon Christine Pace EPHORTE
2015/1997 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 17/676 - Ferdigattest BYGGM. TURØY & ALGRØY DRIFT AS EPHORTE
2021/214 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 28/235 - Oversendelse av matrikkelbrev til nabo Askøy kommune, Plan og bygg EPHORTE
2021/4267 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 10/798 - Melding om mulig ulovlighet Tony Aasen EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4576 Løpenr: 2021/38391 Dokument tittel: Gbnr 7/850 med flere - Tilleggsdokumentasjon Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/4265 20210616 16.06.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=a96r33, SakId=388652) ***** EPHORTE
2021/3776 20210616 16.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Veileder - ungdom NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4396306112 ***** EPHORTE
2021/3776 20210616 16.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Veileder - ungdom - st. ref. (4396306112) ***** EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2015/6237 Løpenr: 2021/31076 Dokument tittel: Plan 418 – Omregulering del av Hanøytangen industriområde - Ny offentlig utleggelse og høring Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/2984 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/2984 Løpenr: 2021/32521 Dokument tittel: Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2021/25532 Dokument tittel: Gbnr 10/515/0/1-4 - Korrespondanse Kent Ove Røed EPHORTE
2020/2805 20210616 16.06.2021 Saksframlegg/innstilling Leie av lokaler til hjelpemiddellager EPHORTE
2021/1607 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 12/7 - Redegjørelse Terje Olai Smedhaug EPHORTE
2019/5308 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 6/422 - Avslutning av sak Arild Haugland EPHORTE
2021/4266 20210616 16.06.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=5bpapa, SakId=388691) ***** EPHORTE
2014/229 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 1/747 - Ferdigattest Erlend Vonheim EPHORTE
2020/831 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 21/158 - Klagevedtak - Kommunens vedtak av 03.07.2020 omgjøres og søknaden avslås STATSFORVALTAREN I ROGALAND EPHORTE
2019/5545 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 13/13 - Klagevedtak - Kommunens vedtak av 05.10.2020 omgjøres og søknad om dispensasjon avslås STATSFORVALTAREN I ROGALAND EPHORTE
2019/5407 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 3/209 - Svar på henvendelse Privatmegleren EPHORTE
2021/1150 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 10/872 - Sak avsluttes Igor Tsoi m.fl. EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak 2019/4362 - Gbnr 10/376, 3 - Avkjørsel, veg og garasje - Dokumenter etter 01.02.2021 Advokat Per-Åge Nygård EPHORTE
2015/3023 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 10/985 - Ferdigattest JM Norge AS EPHORTE
2015/3013 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 10/981 - Ferdigattest JM Norge AS EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/3527 Løpenr: 2021/34935 Dokument tittel: Gbnr 1/536 - Forespørsel Kjell Tumyr EPHORTE
2015/3005 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 10/975 - Ferdigattest JM Norge AS EPHORTE
2015/3008 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 10/971 - Ferdigattest JM Norge AS EPHORTE
2015/3006 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 10/970 - Ferdigattest JM Norge AS EPHORTE
2015/3004 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 10/969 - Ferdigattest JM Norge AS EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/3967 Løpenr: 2021/39719 Dokument tittel: Gbnr 8/976 m.fl - Revidert - Utkast - Tildelingsavtale Kommunal disposisjonsrett for utleiebolig(er) til vanskeligstilte på boligmarkedet Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/4171 20210616 16.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Skolekonsulent Hanøy skole, Askøy kommune - st. ref. 4404485805 ***** EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/5624 Løpenr: 2021/38440 Dokument tittel: Gbnr 7/13, 621 - Ferdigattest Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/5624 Løpenr: 2021/35966 Dokument tittel: Gbnr 7/621 - Søknad om ferdigattest Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2016/7661 Løpenr: 2021/40261 Dokument tittel: Gbnr 10/30 - Søknad om ferdigattest Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/3330 Løpenr: 2021/40403 Dokument tittel: Gbnr 14/345 - Tilbakemelding - Foreløpig svarbrev Ranveig Skjønborg EPHORTE
2020/6212 20210616 16.06.2021 Utgående brev Tilbakemelding om møte - Ansvar for drift og vedlikehold av nedre del av Kleppegrend Styret i Kleppegrend Veglag m.fl. EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Gbnr 7/584 - 2018 - Dags dato Torbjørn Strand EPHORTE
2021/4265 20210616 16.06.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=a96r33, SakId=388652) ***** EPHORTE
2019/5407 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 3/209 - Svar på oppfølgingsspørsmål Privatmegleren EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/1829 Løpenr: 2021/37556 Dokument tittel: Gbnr 10/2, 16, 18 - Behov for tilleggsdokumentasjon Havna AS EPHORTE
2015/3014 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 10/979 - Ferdigattest JM Norge AS EPHORTE
2015/3025 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 10/986 - Ferdigattest JM Norge AS EPHORTE
2021/1245 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 8/976 - Melding om vedtak HAUGEN VVA AS EPHORTE
2021/4213 20210616 16.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier - 100 % fast - st. ref. (4404102682) ***** EPHORTE
2021/4165 20210616 16.06.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Kleppestø sykehjem, Natt EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i Sak: 2020/3427 Løpenr: 2021/38330 Dokument tittel: Gbnr 7/613 - Askøy VGS - Omlegging VA-hovedledninger - Material og dim på ledning: LSID: 93967 Ranveig Skjønborg EPHORTE
2015/3011 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 10/978 - Ferdigattest JM Norge AS EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Gbnr 10/888 - Byggesak Tippetue Arkitekter AS EPHORTE
2021/3747 20210616 16.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - 100 % engasjement - st. ref. (4387501329) ***** EPHORTE
2021/4171 20210616 16.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Skolekonsulent Hanøy skole, Askøy kommune - st. ref. 4404485805 ***** EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/3967 Løpenr: 2021/39719 Dokument tittel: Gbnr 8/976 m.fl - Revidert - Utkast - Tildelingsavtale Kommunal disposisjonsrett for utleiebolig(er) til vanskeligstilte på boligmarkedet Oddvar Juvik EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3427 Løpenr: 2021/37850 Dokument tittel: Gbnr 7/613 - Askøy VGS - Omlegging VA - Ønsker prosjekteringsmøte Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3427 Løpenr: 2021/38323 Dokument tittel: Gbnr 7/613 - Askøy VGS - Omlegging VA-hovedledningsgrøft - Tilbakemelding på 9. uttale - 10. Uttale Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4576 Løpenr: 2021/38376 Dokument tittel: Gbnr 7/13 og 850 - Erklæring om ansvarsrett Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4576 Løpenr: 2021/38396 Dokument tittel: Gbnr 7/850 med flere - Søknad om forlenget midlertidig brukstillatelse Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/5624 Løpenr: 2021/34933 Dokument tittel: Gbnr 7/621 og 13 - Søknad om forlenging av midlertidig brukstillatelse Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/3776 20210616 16.06.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Veileder - ungdom NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4396306112 ***** EPHORTE
2021/3776 20210616 16.06.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Veileder - ungdom NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4396306112 ***** EPHORTE
2021/3776 20210616 16.06.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Veileder - ungdom NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4396306112 ***** EPHORTE
2016/7322 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 9/335 - Storebotn veg 1 sør/øst - VA-hovedanlegg - Vedrørende lukking av avvik JMN-plan & arkitektur AS EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/3967 Løpenr: 2021/39709 Dokument tittel: Gbnr 8/976 m.fl - Utkast - Tildelingsavtale Kommunal disposisjonsrett for utleiebolig(er) til vanskeligstilte på boligmarkedet Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/3175 Løpenr: 2021/39889 Dokument tittel: GBNR 6, 122, 263 - KOPI - TILSYN MED FORSØPLING – VARSEL OM BEFARING – MULIG BRUDD PÅ FORURENSNINGSLOVEN Oddvar Juvik EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/3967 Løpenr: 2021/39710 Dokument tittel: Gbnr 8/976 m.fl - Korrespondanse - Leienivå Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/8200 Løpenr: 2021/38116 Dokument tittel: Gbnr 8/1051 m.fl. - Tilrettelegging for buss Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/269 20210616 16.06.2021 Inngående brev Retting av avvik Læringsverkstedet Du og Jeg Krokåsfeltet Nord EPHORTE
2021/4252 20210616 16.06.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT-standarder i helse og omsorg Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE
2021/1836 20210616 16.06.2021 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Riggplan Horsøy ***** EPHORTE
2021/3640 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 5/214, 380, 449, 540 – Svar på forhåndsvarsel vedrørende utbedring av avløpsledning Terje Grindheim EPHORTE
2016/7322 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 9/335 - Storebotn veg 1 sør/øst - Revidert kumkort SP-09 og plan- og profiltegning for SP-02 - SP12 JMN-plan & arkitektur AS EPHORTE
2020/2106 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 33/5 - Svar på status Gamle3hus EPHORTE
2020/2106 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 33/5 - Ber om status Gamle3hus EPHORTE
2020/8135 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 5/275 - Oversender kopi av klage på rammetillatelse Lisa Tønnessen EPHORTE
2021/3245 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 0/0 - Foreløpig svar Askøy kommune v/Soltunet dagsenter EPHORTE
2018/2749 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 11/67 - Manglende ferdigattest Auctor Bergen AS EPHORTE
2017/7116 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 12/871 - Behov for tilleggsdokumentasjon Helge Åstveit EPHORTE
2021/2999 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 4/1320 - Behov for tilleggsdokumentasjon Advisorwest Waardal EPHORTE
2021/2999 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 4/1302 - Tillatelse til tiltak Advisorwest Waardal EPHORTE
2015/3021 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 10/984 - Ferdigattest JM Norge AS EPHORTE
2021/269 20210616 16.06.2021 Utgående brev Vedtak om retting - Læringsverkstedet Du og Jeg Nord LÆRINGSVERKSTEDET AS; Du og Jeg Nord EPHORTE
2021/2984 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/1092 Løpenr: 2021/31928 Dokument tittel: Gbnr 7/255 - Krav om erstatning - Avkjørsel og garasje Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/7496 Løpenr: 2021/39981 Dokument tittel: Gbnr 6/924 - Bekreftelse - Vedtak avvisning av klage Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2017/6523 Løpenr: 2021/39870 Dokument tittel: Gbnr 39/16, 83, 84 - Kopi - Omgjøring - Byggesak - Ny behandling Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/3767 Løpenr: 2021/39652 Dokument tittel: Oversendelse - Sak: 2019/4193 Løpenr: 2020/30631 Dokument tittel: Gbnr 7/613, 444, 8, 451 - Søknad om rammetillatelse Ranveig Skjønborg EPHORTE
2015/3007 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 10/976 - Ferdigattest JM Norge AS EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/3739 Løpenr: 2021/40123 Dokument tittel: Gbnr 10/1027 - Etterlyser svar - Melding om mulig ulovlighet Jonas H. Wikum EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/834 Løpenr: 2021/32573 Dokument tittel: Gbnr 10/845 - STRUSSHAMN - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Petter Indrelid EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/1829 Løpenr: 2021/37516 Dokument tittel: Gbnr 10/2, 16, 18 - Avklaring Havna AS EPHORTE
2021/2984 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2015/4045 Løpenr: 2015/25465 Dokument tittel: Gbnr 10/470 – Søknad om dispensasjon Johan Arild Johannessen EPHORTE
2019/6797 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 5/11 - Avslag på søknad om nedsettelse av gebyr Åsmund Ulvenes EPHORTE
2021/4159 20210616 16.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4399734952) ***** EPHORTE
2021/3747 20210616 16.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Konsulent - 100 % engasjement Administrative tjenester, Askøy kommune - st. ref. 4387501329 ***** EPHORTE
2015/2736 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 42/15 - Manglende brukstillatelse/ferdigattest JMN Plan og Arkitektur AS EPHORTE
2021/1822 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 21/677 - Avslutning av sak Øystein Danielsen EPHORTE
2021/3594 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 23/12 - Svar på forespørsel om bruksendring Kjartan Moi Andreassen EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4576 - Løpenr 38382/2021 - Gbnr 7/13, 83, 132 , 261, 629, 850 - Søknad gravetillatelse og arbeidvarsling Nygjerdet Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4576 - Løpenr 38384/2021 - Gbnr 7/13, 83, 132 , 261, 629, 850 - Gjelder sluttdato i forbindelse med søknad gravetillatelse og Arbeidvarsling Nygjerdet Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse - Sak 2014/1654 Helge Kvale EPHORTE
2021/1906 20210616 16.06.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2021/4029 20210616 16.06.2021 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2013/3502 20210616 16.06.2021 Inngående brev Plan 376 - Statsforvalteren i Vestland stadfester kommunens vedtak av 26.11.2020 - Stadfesting av plan med endringer STATSFORVALTAREN I VESTLAND EPHORTE
2014/7088 20210616 16.06.2021 Inngående brev Tilsagn om momskompensasjon - Nordsiden IL Askøy - Træet idrettsbane, Idrettshus - Anleggsnr 17607 Lotteri- og stiftelsestilsynet EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Oversikt over de 100 ansatte med høyest brutto lønnsutbetaling i Askøy kommune for 2020 Vestnytt EPHORTE
2015/3003 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 10/974 - Ferdigattest JM Norge AS EPHORTE
2019/3917 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 12/374 - Oversendelse av markprotokoll med klagefrist Bjørg Laila Husebø m.fl. EPHORTE
2019/7154 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 4/1298/0/1,2 - Ferdigattest Bymann & Stril Eiendom AS EPHORTE
2021/4257 20210616 16.06.2021 Utgående brev Lønnsansiennitetsberegning - Gjeldende fra 21.06.2021 ***** EPHORTE
2020/2374 20210616 16.06.2021 Inngående brev Målretting av tiltak til personer med funksjonsnedsetting og rettledning til covid-19 forskrifta § 12b og § 12c Statsforvaltaren i Vestland EPHORTE
2021/214 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 12/180 - Oversendelse av protokoll Askøy kommune, Plan og bygg EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/639 Løpenr: 2021/16417 Dokument tittel: Gbnr 13/242 - Oversendelse av søknad om dispensasjon for uttale Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/5190 Løpenr: 2020/83820 Dokument tittel: Gbnr 17/137 - Dispensasjon fra reguleringsplan Hilleren Prosjektering EPHORTE
2021/11 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 15/614 - Behov for tilleggsdokumentasjon Espen Angerman Bruarøy EPHORTE
2019/2671 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 17/160 - Foreløpig svarbrev Henrik Eilertsen m.fl. EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/2984 Løpenr: 2021/38022 Dokument tittel: Oversendelse - Sak: 2021/1092 Løpenr: 2021/31928 Dokument tittel: Gbnr 7/255 - Krav om erstatning - Avkjørsel og garasje Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/8135 Løpenr: 2021/38873 Dokument tittel: Gbnr 5/275 - Kommentarer til klage Advokat Grande EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/2840 Løpenr: 2021/38794 Dokument tittel: Gbnr 10/462 - Referat og bemerkninger til kommentarer til nabomerknader Johan Arild Johannessen EPHORTE
2021/4032 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 1/603, 604 - Foreløpig svarbrev ***** EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/4362 Løpenr: 2021/38028 Dokument tittel: Gbnr 10/376, 3 - Ber om status Jan-Atle Wikum EPHORTE
2021/2688 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 18/582 - Svar på spørsmål vedrørende tilleggsdokumentasjon Christine Pace EPHORTE
2019/6585 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 37/10 - Spørsmål om status i sak Skala Rådgivende Ingeniører EPHORTE
2021/11 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 15/614 - Ferdigattest Espen Angerman Bruarøy EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2021/35876 Dokument tittel: Gbnr 10/515/0/1-4 - Tilleggsdokumentasjon Johan Arild Johannessen EPHORTE
2020/2106 20210616 16.06.2021 Internt notat Gbnr 33/5 - Ber om uttale Samferdsel EPHORTE
2021/3833 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 14/320/0/2 - Ferdigattest Norman George Skulerud EPHORTE
2021/2422 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 37/171 - Behov for tilleggsdokumentasjon ALUTEC AS EPHORTE
Ingen tilgang 20210616 16.06.2021 Utgående brev Ferievikaravtale - 18.06.2021 - 16.08.2021 - Askøy brann og redning ***** EPHORTE
2021/695 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 10/774 - Søknad om arealoverføring Tony Claesson EPHORTE
2021/2984 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/2855 Løpenr: 2021/28384 Dokument tittel: Gbnr 12/145/0/27 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Byggfakta EPHORTE
2021/2984 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/2856 Løpenr: 2021/28398 Dokument tittel: Gbnr 8/379 - Forespørsel om søknadsplikt Byggfakta EPHORTE
2018/4455 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 9/301 - Behov for tilleggsdokumentasjon HEIDRUN HUS AS EPHORTE
2021/1613 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 6/980, 1064, 1173 - Anmodning om redegjørelse ***** EPHORTE
2021/2984 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/2837 Løpenr: 2021/28283 Dokument tittel: Gbnr 18/284 - Forespørsel Byggfakta EPHORTE
2020/2968 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 17/22 - Igangsettingstillatelse Norconsult AS EPHORTE
2020/8135 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 5/275 - Oversendt kopi av mottatt tilsvar på klage Advokat Grande EPHORTE
2020/3417 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 15/457 - Tomt BFS23 / Hus 45 - Endring av tillatelse - reviderte tegninger Ravnanger Hus AS EPHORTE
2021/2984 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/2551 Løpenr: 2021/25392 Dokument tittel: Gbnr 10/461 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Byggfakta EPHORTE
2021/2984 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/2644 Løpenr: 2021/26334 Dokument tittel: Gbnr 10/140 - Søknad om tillatelse til tiltak Byggfakta EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2021/35876 Dokument tittel: Gbnr 10/515/0/1-4 - Tilleggsdokumentasjon Johan A. Johannessen EPHORTE
2021/3874 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 0/0 - Svar på henvendelse Torbjørn Follesø EPHORTE
2021/2715 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 11/30 - KB2 - Oversending for innspill til forhåndskonferanse Vann og avløp m.fl. EPHORTE
2015/3019 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 10/983 - Ferdigattest JM Norge AS EPHORTE
2016/7322 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 9/335 - Storebotn sone A/veg 1 sør/øst - Forankringer hovedvannledningsbend - Bilder Askoy Kommune - Øyvind Andersen EPHORTE
2021/3583 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 30/20, 29, 77 - Svar på forespørsel om bygging Brødrene Dahl AS Norway EPHORTE
2020/3110 20210616 16.06.2021 Utgående brev Ferievikaravtale - 21.06.2021 - 01.08.2021 - Kleppestø sykehjem ***** EPHORTE
2021/4171 20210616 16.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Skolekonsulent - st. ref. (4404485805) ***** EPHORTE
2015/3010 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 10/980 - Ferdigattest JM Norge AS EPHORTE
2021/11 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 15/614 - Tilleggsdokumentasjon Espen Angerman Bruarøy EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i Sak: 2020/3427 Løpenr: 2021/38567 Dokument tittel: Gbnr 7/613 - Askøy VGS - Omlegging VA-hovedledningsgrøft - Reviderte tekniske planer Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/4283 20210616 16.06.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til utredning og prosjektering ***** EPHORTE
2020/6366 20210616 16.06.2021 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.05.2021 - 31.10.2021 - Kleppestø sykehjem ***** EPHORTE
2016/5114 20210616 16.06.2021 Inngående brev Tilsagn om momskompensasjon - Askøy Fotballklubb - Bergheim idrettsanlegg Bane 1 - Anleggsnr 3157 Lotteri- og stiftelsestilsynet EPHORTE
2021/4143 20210616 16.06.2021 Utgående brev Publisert avtale - 2020-EØS-ERP-løsning ***** EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/4576 Løpenr: 2021/38378 Dokument tittel: Gbnr 7/13 og 850 - Ber om erklæring om ansvarsrett Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/2322 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 22/50 - Svar på henvendelse Liv Sagevik EPHORTE
2020/2340 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 17/638 - Bekreftelse på utsatt frist for behandling Chris Tommy Hansen EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/5624 Løpenr: 2021/38394 Dokument tittel: Gbnr 7/621 - Gjelder søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse for VA anlegg i Nygjerdet Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/5624 Løpenr: 2021/35959 Dokument tittel: Gbnr 7/621 og 13 - Spørsmål om innsending av søknad om ferdigattest Ranveig Skjønborg EPHORTE
2015/6237 20210616 16.06.2021 Utgående brev Plan 418 - varsling Terje Brun EPHORTE
2021/4258 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 9/159 - Søknad -Tilknytning - Kommunalt VA-anlegg AdvisorWest AS EPHORTE
2021/1528 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 12/843, 680 - Uttale til varsel om pålegg Ronny Hansen Abrahamsen EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/606 Løpenr: 2021/39804 Dokument tittel: Gbnr 7/202 - Foreløpig svarbrev Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/3515 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 4/116, 1182 - Svar på forespørsel om veglys Reidunn Bruerø EPHORTE
2021/2984 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/2680 Løpenr: 2021/29010 Dokument tittel: Gbnr 7/932/0/9-14 - Svar - Oversending for uttale til søknad om ferdigattest Ranveig Skjønborg EPHORTE
2019/3511 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 21/35, 37 - Akseptere grenseforslag Jannicke Troe og Gløer Gudmundsen EPHORTE
2021/3563 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 12/1574 - Svar på registrering av tiltak Odd Bjarne Ytreøy EPHORTE
2013/9461 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 18/165 - Ferdigattest Tony Åkernes EPHORTE
Ingen tilgang 20210616 16.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på stillingsendring - Gjeldende fra 01.07.2020 ***** EPHORTE
2021/2984 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2016/4933 Løpenr: 2021/26087 Dokument tittel: Gbnr 29/179 - Uttale N. N. EPHORTE
2020/2106 20210616 16.06.2021 Internt notat Gbnr 33/5 - Ber om uttale Kathrine Rosmer Hovden EPHORTE
2020/6366 20210616 16.06.2021 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.07.2021 - 31.12.2021 - Kleppestø sykehjem ***** EPHORTE
2019/3917 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 12/374 - Oversendelse av markprotokoll Øystein Eriksen EPHORTE
2021/2984 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak 2020/6579-5 Gbnr 3/210 - Søknad om tillatelse til tiltak - Nabovarsel Jan-Ove Hansen EPHORTE
2021/4165 20210616 16.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Autorisert sykepleier - 80 % fast Kleppestø sykehjem, Natt, Askøy kommune - st. ref. 4403555951 ***** EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/3767 Løpenr: 2021/39651 Dokument tittel: Oversendelse - Sak: 2019/4193 Løpenr: 2021/17863 Dokument tittel: Gbnr 7/613, 444, 8, 451 - Søknad om dispensasjon fra bestemmelse §4.2.1.1 i områdeplan 362 Myrane Ranveig Skjønborg EPHORTE
2019/3377 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 4/877 - Redegjørelse Steinar Hansen EPHORTE
2020/6366 20210616 16.06.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - ***** - 01.07.2021 - 31.07.2021 - Kleppestø sykehjem felles drift ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 12/1101, 1767 - Angående fylling Tommy Johansen EPHORTE
2021/3930 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 14/375 - Behov for tilleggsdokumentasjon Tom Rosenlund EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/2840 Løpenr: 2021/35690 Dokument tittel: Gbnr 10/462 - Merknad - Forstøtningsmur Johan Arild Johannessen EPHORTE
2021/2984 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/2867 Løpenr: 2021/28320 Dokument tittel: Gbnr 5/248/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn Byggfakta EPHORTE
2013/10553 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 1/197 - Ferdigattest Arne Greve EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav i sak 2015/16378-5 - Vedtak Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2021/2984 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/2709 Løpenr: 2021/26723 Dokument tittel: Gbnr 1/802/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn Byggfakta EPHORTE
2021/2984 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/2574 Løpenr: 2021/25679 Dokument tittel: Gbnr 17/677 - Forespørsel Byggfakta EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/2760 Løpenr: 2021/38888 Dokument tittel: Gbnr 32/15, 1 - Uttale - Søknad om dispensasjon for etablering av parkeringsplass - Noregs vassdrags- og energidirektorat Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/3230 Løpenr: 2021/36501 Dokument tittel: Gbnr 8/1027 - Behov for tilleggsdokumentasjon Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/555 Løpenr: 2021/8792 Dokument tittel: Gbnr 12/123 - Adkomstveg Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/555 Løpenr: 2021/9857 Dokument tittel: Gbnr 12/123 - Oversendelse referat fra forhåndskonferanse Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/1245 20210616 16.06.2021 Inngående brev Gbnr 8/976 m.fl - Forespørsel om å bli prioritert Tag arkitekter AS EPHORTE
2016/6602 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 10/933 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse Tor-Atle Drønen EPHORTE
2020/2965 20210616 16.06.2021 Utgående brev Ber om uttalelse SKATTEETATEN EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/7639 Løpenr: 2021/35690 Dokument tittel: Gbnr 10/462 - Merknad - Forstøtningsmur Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/3412 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 15/457 - Tomt BFS22 / Hus 42 - Endring av tillatelse - reviderte tegninger Ravnanger Hus AS EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/7705 Løpenr: 2021/39638 Dokument tittel: Gbnr 18/81 - Revidert situasjonsplan Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/3767 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/2709 Løpenr: 2021/38380 Dokument tittel: Gbnr 1/802 - Uttale - Vest politidistrikt Oddvar Juvik EPHORTE
2021/884 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 32/186,17 - Svar på spørsmål om å legge saken på vent NH MASKIN AS EPHORTE
2021/1990 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 14/259 - Angående søknadsplikt Robiel Mana Ghebremariam m.fl. EPHORTE
2020/3790 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 20/292 - Ferdigattest Rita Dora Olsen EPHORTE
2021/4213 20210616 16.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier - 100 % fast Booppfølgingstjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4404102682 ***** EPHORTE
2021/4171 20210616 16.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Skolekonsulent Hanøy skole, Askøy kommune - st. ref. 4404485805 ***** EPHORTE
2021/4171 20210616 16.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Skolekonsulent - st. ref. (4404485805) ***** EPHORTE
2019/48 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 7/932/0/1-8 - Ferdigattest Boligsenteret Prosjektutvikling AS EPHORTE
2021/2984 20210616 16.06.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/512 Løpenr: 2021/29254 Dokument tittel: Gbnr 9/407 - Varsel om uavhengig kontroll Johan Arild Johannessen EPHORTE
2021/2073 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 30/54 - Avslag på søknad om fravik fra TEK17 NORSTRAND EIENDOMSRÅDGIVNING AS EPHORTE
2021/4159 20210616 16.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Tveit skole, Askøy kommune - st. ref. 4399734952 ***** EPHORTE
2021/2158 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 4/6 - Orientering om politisk behandling Vestland Eiendom & Boligutvikling AS m.fl. EPHORTE
2019/6539 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 4/1299/0/1,2 - Ferdigattest Bymann & Stril Eiendom AS EPHORTE
2021/2984 20210616 16.06.2021 Inngående brev Purring - Innsynskrav - 2020/351- Gbnr 7/53 - Klage på vedtak - Dispensasjon Thorolv Kleppestø EPHORTE
2020/2103 20210616 16.06.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=44wwra, SakId=327945) ***** EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 12/1067 sak nr 1972 - Oppmålingssak Bjarte Lohne EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 12/1551 - Oppmålingssak Bjarte Lohne EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 12/15247 - Oppmålingssak Bjarte Lohne EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2000/561 - Grensejustering mellom gbnr 12/12547 og 12/1031 Bjarte Lohne EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4576 - Løpenr 38388/2021 - Gbnr 7/13, 83, 132 , 261, 629, 850 - Vedrørende parkering i Nygjerdet i forbindelse med veistenging Ranveig Skjønborg EPHORTE
2020/8135 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 5/275 - Oversendelse kopi av klage på rammetillatelse i saksnr. 2020/8135 - Søre Skorven 18 Lisa Tønnesen EPHORTE
2015/3017 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 10/982 - Ferdigattest JM Norge AS EPHORTE
2020/6802 20210616 16.06.2021 Inngående brev Etterregistrering av koronavaksiner tatt utenfor Norge Folkehelseinstituttet EPHORTE
2021/1906 20210616 16.06.2021 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2021/3768 20210616 16.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/5624 Løpenr: 2021/38397 Dokument tittel: Gbnr 7/850 med flere - Vedrørende forlengelse av midlertidig brukstillatelse for VA-anlegg Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/4171 20210616 16.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Skolekonsulent - st. ref. (4404485805) ***** EPHORTE
2015/3009 20210616 16.06.2021 Utgående brev Gbnr 10/977 - Ferdigattest JM Norge AS EPHORTE
Versjon:5.2.00