eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 300 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/5408 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 34/5, 80 - Behov for tilleggsdokumentasjon INGE KRISTOFFER BERLAND EPHORTE
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5524 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 5/372 - Tilbakemelding på henvendelse Ove Jensen EPHORTE
2019/2726 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 35/47 - Tilbakemelding på henvendelse om sprengning Arne-Jan Tæet EPHORTE
2018/6166 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 15/579 - Tilbakemelding på henvendelse om utbygging på eiendom Marius Aasebø EPHORTE
2019/5539 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 8/744 - Tilbakemelding på henvendelse Eiendomsmegler Vest EPHORTE
2016/6936 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 9/335 - Storebotn sone F - Godkjenning VA-anlegg - Konkretisering Nedre Kleppe Grunneigarlag AS EPHORTE
2015/8718 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 17/13 - Behov for tilleggsdokumentasjon Tegn 3 AS EPHORTE
2018/6385 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 12/1129 - Veg og avkjørsel Optimalt Bygg AS EPHORTE
2016/6936 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 9/335 - Storebotn sør - Notat - Justert VA-plan til sone H og øvre del G - Kommentar Nedre Kleppe Grunneigarlag AS EPHORTE
2019/2888 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 15/322 - Behov for tilleggsdokumentasjon Jarle Lygre EPHORTE
2015/4562 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 1/749 - Mindefeltet, Ask - Vannkumtegning Soltvedt Maskin AS EPHORTE
2014/8305 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 1/793, 811 m.fl. - VA v/Floridakrysset, Ask - Endringsanmodning vedrørende pukk, singel, fiberduk Hefø Bygg AS EPHORTE
2019/5887 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 20/22 - Varsel om pålegg og tvangsmulkt AGNES SEVERINE JAKOBSEN EPHORTE
2018/7948 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 15/179 - Foreløpig svarbrev klage Marita Hilleren EPHORTE
2019/5739 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 29/183 - Tilbakemelding på mottatt tilleggsdokumentasjon Aamodt Byggkonsult AS EPHORTE
2019/2765 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 14/298 - Pålegg om retting og ilegging av tvangsmulkt ELSE BERIT KALAND m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Ansettelsesbrev - Rektor 100 % fast ***** EPHORTE
2013/8971 20191107 07.11.2019 Inngående brev Vedrørende - Godkjenning av fartsforskrift - Kystverket Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS EPHORTE
2019/5407 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 3/209 - Orientering etter forhåndskonferanse Marianne Lundberg EPHORTE
2019/13 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om husleietilskudd HEIARVANG GRENDALAG EPHORTE
2019/4330 20191107 07.11.2019 Inngående brev Signert avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Signert avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
2016/5869 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 42/15 m.fl. - Skansen vest - Reviderte tekniske planer for VA-hovedanlegg - Uttale Haugen VVA AS EPHORTE
2019/7064 20191107 07.11.2019 Inngående brev Tinglyst pantedokument Kartverket Tinglysing EPHORTE
2019/4468 20191107 07.11.2019 Inngående brev Gbnr 6/1214 - Tinglyst ny grunneiendom Kartverket Tinglysing EPHORTE
2019/7062 20191107 07.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2019/6805 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 9/464 m.fl. - Lønvarden nord - Søknad godkjenning tekniske planer for VA-hovedanlegg - Uttale og ber om møte Boetablering AS EPHORTE
2019/6013 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 15/216 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/7037 20191107 07.11.2019 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Helse og omsorg ***** EPHORTE
2019/6153 20191107 07.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTE
2019/6005 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 5/497 - Foreløpig svarbrev Anders Sivle m.fl. EPHORTE
2019/4108 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 14/3 - Tilbakemelding på henvendelse om frister AdvisorWest AS EPHORTE
2014/852 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 5/715/0/1-2 - Hus 1 - Pålegg om retting og ilegging av tvangsmulkt Anne-Kristin Heggøy m.fl. EPHORTE
2014/1696 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 5/715/0/3-4 - Hus 2 - Pålegg om retting og ilegging av tvangsmulkt Børe Norland EPHORTE
2018/7948 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 15/179 - Foreløpig svarbrev klage ByggProsjekt AS EPHORTE
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Helse og omsorg ***** EPHORTE
2019/6840 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 12/322 - Tilbakemelding på henvendelse Kjetil Steffensen EPHORTE
2019/6502 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 12/471, 770, 1407, 1767 - Behov for tilleggsdokumentasjon Kristian Løvås EPHORTE
2013/3471 20191107 07.11.2019 Inngående brev Overføring av deltakerforhold i interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA Bergen region) ved kommunesammenslåing IUA Bergen region EPHORTE
2019/5889 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 13/421 - Behov for tilleggsdokumentasjon NORSTRAND EIENDOMSRÅDGIVNING AS EPHORTE
2019/4670 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 14/444/0/8 - Behov for tilleggsdokumentasjon Bjarte Hagenes EPHORTE
2019/2922 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 10/237 - Svar på anmodning om redegjørelse Irgen J Larsen EPHORTE
2019/6239 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 12/1603/0/1 - Behov for tilleggsdokumentasjon VASSDAL BYGG SERVICE EPHORTE
2019/5407 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 3/209 - Tilbud om forhåndskonferanse Marianne Lundberg EPHORTE
2018/7044 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 18/570 - Avslutning av sak Malvin Kåre Solheim m.fl. EPHORTE
2019/2429 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 20/57 - Svar på henvendelse om behov for dokumentasjon Rune Karlsen EPHORTE
2015/4562 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 1/749 - Mindefeltet - Spesifikasjon armatur vannkum ***** EPHORTE
2019/13 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om husleietilskudd FOLLESE FOTBALLKLUBB EPHORTE
2019/4402 20191107 07.11.2019 Inngående brev Signert avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
2019/6060 20191107 07.11.2019 Inngående brev Omstøtelse etter dekningsloven §5-8 av pant i konkursskyldners ideelle andel av ***** ***** Harris Advokatfirma AS EPHORTE
2019/7061 20191107 07.11.2019 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2013/6467 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 3/200 - Pålegg om retting og ilegging av tvangsmulkt CAROLINE STRØMSNES m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5407 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 3/209 - Referat fra forhåndskonferanse Marianne Lundberg EPHORTE
2019/5729 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 15/202 - Tillatelse til tiltak AASEBØ SAG AS EPHORTE
2019/1051 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 20/328 - Svar på henvendelse Berger Arkitektkontor EPHORTE
2014/7917 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 9/433 - Behov for tilleggsdokumentasjon Haugen VVA AS EPHORTE
2019/5658 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2015/6811 20191107 07.11.2019 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Helse og omsorg ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 12/231 - Ber om tegninger av kjeller GEIR-FRODE KÅRBØ EPHORTE
2019/5157 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 4/1006 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Bendt Nils Victor Nilsen EPHORTE
2019/5946 20191107 07.11.2019 Utgående brev Ansettelsesbrev - Lærer 100 % fast ***** EPHORTE
2018/1604 20191107 07.11.2019 Utgående brev Forutsetning for lønnsplassering ***** EPHORTE
2016/597 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 10/922 - Foreløpig tilbakemelding på søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse Älvsbyhus Norge AS EPHORTE
2019/6813 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Erdal ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4148642941 ***** EPHORTE
2018/2783 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 6/302 - Oversendelse av klagesak FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2019/3036 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 34/78 - Behov tilleggsdokumentasjon - avklaring Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/7073 20191107 07.11.2019 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=r96b98, SakId=295865) ***** EPHORTE
2016/7597 20191107 07.11.2019 Inngående brev Signert avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
2019/7065 20191107 07.11.2019 Inngående brev Gjennomført gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Namsfogden i Bergen EPHORTE
2019/7063 20191107 07.11.2019 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2019/7062 20191107 07.11.2019 Inngående brev Vitnemål ***** EPHORTE
2019/6714 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 3/27 - Svar på forespørsel Prosjektstyring Vest AS EPHORTE
2019/5395 20191107 07.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Overføring av deltakerforhold i Vest brann- og redningsregion (VBR) ved kommunesammenslåing Bergen brannvesen EPHORTE
2015/6154 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 1/131/0/1-3 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse SVEIN NYBORG EPHORTE
2017/5857 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 9/17, 8/957, 14/452, 8/1029 - Tilbud om møte Bergen Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2018/6071 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 14/3 - Tilbakemelding på henvendelse om frister Jostein Mikkelsen EPHORTE
2019/5418 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 21/237 - Deres klage er mottatt ADVOKATCOMPAGNIET DA EPHORTE
2015/8560 20191107 07.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på ansettelsesforhold ***** EPHORTE
2015/8718 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 17/13 - Behov for tilleggsdokumentasjon Tegn 3 AS EPHORTE
2016/5603 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 19/32, 132 - Tilbakemelding på henvendelse Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2017/6217 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 21/29 - Behov for tilleggsdokumentasjon Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/5833 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 13/635 - Orientering om krav til avløpsløsning Bygg Prosjekt AS EPHORTE
2013/5890 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 12/1612 - Oversendelse av klagesak FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2016/5869 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 42/15 - Skansen Vest - Tekniske planer for VA-hovedanlegg - Uttale Haugen VVA AS EPHORTE
2019/6813 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4148642941) ***** EPHORTE
2019/6736 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Kulturskolelærer piano - 36,54 % fast - st. ref. (4135182418) ***** EPHORTE
2019/6736 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kulturskolelærer piano - 36,54 % fast Askøy kulturskole, Askøy kommune - st. ref. 4135182418 ***** EPHORTE
2016/1573 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 21/705 - Davangergrend - Mangel etter gjennomgang Gemini VA Florvaag Hus AS EPHORTE
2017/131 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 17/242, 685 - Nordre Kleiven - Manglende dokumentasjon - Tetthetsprøving Ravnanger Hus AS EPHORTE
2019/3663 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 1/57 - Behov for tilleggsdokumentasjon Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/13 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om husleietilskudd DIABETESFORBUNDET ASKØY EPHORTE
2019/757 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd ASKØY KOMMUNE EPHORTE
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Signert avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
2019/6718 20191107 07.11.2019 Inngående brev Gbnr 12/1067 - Opplysninger om vann- og avløpsløsning Egil Harald Eliassen EPHORTE
2019/7073 20191107 07.11.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=r96b98, SakId=295865) ***** EPHORTE
2019/7073 20191107 07.11.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=r96b98, SakId=295865) ***** EPHORTE
2019/6377 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 10/66 - Tilbakemelding på henvendelse om bolig Proaktiv Eiendomsmegling AS EPHORTE
2013/4509 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 12/140 - Arkivering av ufullstendig søknad Dag Giil EPHORTE
2019/6687 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 4/2 - Behov for tilleggsdokumentasjon Hefø Bygg AS EPHORTE
2019/4440 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 13/610 - Tilbakemelding på henvendelse Thomas Larsen EPHORTE
2016/5869 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 42/15 m.fl. - Boligfelt Skansen vest - Krav om brannhydrant Haugen VVA AS EPHORTE
2019/4656 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 4/1272/0/1 - Tillatelse til tiltak BYGGMESTER RAMSØY AS EPHORTE
2018/709 20191107 07.11.2019 Inngående brev Gbnr 16/362 - Uttale - Statens vegvesen Statens vegvesen EPHORTE
2019/7067 20191107 07.11.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Fenring legesenter-/Askøy legevakt EPHORTE
2019/3848 20191107 07.11.2019 Inngående brev Attester ***** EPHORTE
2015/7327 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 21/323 - Svar på anmodning om befaring Ravnanger Hus AS EPHORTE
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Varsel om gjennomføring av fravikelse av fast eiendom Namsfogden i Bergen EPHORTE
2019/5934 20191107 07.11.2019 Inngående brev Gbnr 4/639, 1295 - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket Tinglysing EPHORTE
2019/6142 20191107 07.11.2019 Inngående brev Tar imot stilling - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2017/5582 20191107 07.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTE
2016/4980 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2019/6013 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 15/216 - Svar på forespørsel om søknadsplikt Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2017/6019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 19/42 - Pålegg om retting og ilegging av tvangsmulkt Wenche Våge Brandsdal EPHORTE
2017/5878 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 8/1016 - Tilbakemelding på mottatt dokumentasjon Sandøy Byggservice AS EPHORTE
2017/5876 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 8/1017 - Tilbakemelding på mottatt dokumentasjon Sandøy Byggservice AS EPHORTE
2019/6718 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 12/1067 - Forespørsel om vann- og avløpsløsning for eiendommen Egil Harald Eliassen EPHORTE
2017/4953 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 4/1227 - Svar på spørsmål om ferdigattest Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/5918 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 18/150 - Bekreftelse på avsluttet sak Hilleren Prosjektering AS EPHORTE
2019/5407 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 3/209 - Avlysing av forhåndskonferanse Marianne Lundberg EPHORTE
2019/5805 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr 10/423 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Petter Grønvigh Svellingen EPHORTE
2018/8300 20191106 06.11.2019 Inngående brev Plan 236 - Krav om lovlighetskontroll Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB EPHORTE
2014/4015 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gbnr 6/889 - Redegjørelse Dag Arne Danielsen EPHORTE
2019/6083 20191106 06.11.2019 Inngående brev Ber om redegjørelse - Ferist - Krokåsdalen Oddvar Juvik EPHORTE
2019/7049 20191106 06.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding - Innsyn - Regnskap fra 2001 og kart Oddvar Juvik EPHORTE
2019/6714 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gbnr 3/27 - Redegjørelse Prosjektstyring Vest AS EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/6920 Løpenr: 2019/62386 Dokument tittel: Gbnr 14/105 - Melding om mulig ulovlighet Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/1768 Løpenr: 2019/62649 Dokument tittel: Gbnr 14/106 - Tilbakemelding på henvendelse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/4362 Løpenr: 2019/62361 Dokument tittel: Gbnr 10/376, 3 - Korrespondanse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/709 Løpenr: 2019/62624 Dokument tittel: Gbnr 16/362 - Behov for tilleggsdokumentasjon Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/6358 Løpenr: 2019/61431 Dokument tittel: Gbnr 10/102 - Tilbakemelding på henvendelse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2015/5465 Løpenr: 2019/48469 Dokument tittel: Plan 416 - Svar på spørsmål om opparbeiding av fortau Gunnar Gundersen EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2015/5465 Løpenr: 2019/38348 Dokument tittel: Plan 416 - Orientering om planarbeid Gunnar Gundersen EPHORTE
2015/7925 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gbnr 18/87 - Etterspør svar Askøy Rørservice AS EPHORTE
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gbnr 28/41 - Redegjørelse Bil 1 EPHORTE
2019/5472 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gbnr 18/627 - Etterspør svar Askøy Rørservice AS EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2015/5465 Løpenr: 2019/48461 Dokument tittel: Plan 416 - Oppsummering av telefonsamtale og spørsmål om opparbeiding av fortau Gunnar Gundersen EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Inngående brev Innsynskrav - Byggeaktivitet i Storebotn på GNR 9 BNR 330 / 404 Otto Bjarte Lavik EPHORTE
2019/160 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gbnr 6/233 - Redegjørelse Øystein Hindenes EPHORTE
2019/7055 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gbnr 12/797 - Søknad - Tilknytning - Kommunalt VA-anlegg Askøy VVS AS EPHORTE
2019/470 20191106 06.11.2019 Inngående brev Klage - Klorsmak av vannet - Vinkelfjellet 16 Bjørn Ivar Grøttå EPHORTE
2019/3620 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gbnr 6/1118 - Søknad om tillatelse i ett trinn RAVNANGER HUS AS EPHORTE
2018/784 20191106 06.11.2019 Inngående brev Brannkontroll 2019 Honeywell Life Safety AS EPHORTE
2018/4455 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gbnr 9/301 - Revidert - Klage på vedtak HILL & CO ADVOKATFIRMA EPHORTE
2018/8693 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gbnr 19/82 - Kopi - Revidert - Søknad om tillatelse Auctor Bergen EPHORTE
2013/3502 20191106 06.11.2019 Inngående brev Plan 376 - Revidert plankart JMN - Plan og arkitektur AS EPHORTE
2019/5662 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gbnr 9/404 - Melding om mulig ulovlighet Otto Bjarte Lavik EPHORTE
2014/3738 20191106 06.11.2019 Inngående brev Kommunereform - konsekvenser for kommuner som søker og/eller rapporterer på tilskudd Helsedirektoratet EPHORTE
2019/2939 20191106 06.11.2019 Inngående brev Utført service på heis 68563 Scan Heis AS EPHORTE
2019/7051 20191106 06.11.2019 Inngående brev Utført service på heis 68208 Scan Heis AS EPHORTE
2019/2940 20191106 06.11.2019 Inngående brev Utført service på heis 68559 Scan Heis AS EPHORTE
2019/7047 20191106 06.11.2019 Inngående brev Forespørsel - Tjenestebevis ***** EPHORTE
2014/5726 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gbnr 37/7, 27, 45 - Ber om tilbakemelding Ørjan Helgheim EPHORTE
2019/7045 20191106 06.11.2019 Inngående brev Informasjon- Ny tilskuddsordning til ALIS-avtaler for næringsdrivende fastleger Helsedirektoratet EPHORTE
2019/27 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gbnr 14/3 - Nabovarsel ADVISORWEST WAARDAL EPHORTE
2018/4455 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gbnr 9/301 - Klage på vedtak HILL & CO ADVOKATFIRMA EPHORTE
2019/7042 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om å bli støttekontakt ***** EPHORTE
2019/6319 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gbnr 28/4, 154 - Godkjenner markprotokoll Statens vegvesen EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/5106 Løpenr: 2019/50973 Dokument tittel: Gbnr 19/176 - Matrikkelbrev til rekvirenten Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/2801 Løpenr: 2019/55330 Dokument tittel: Gbnr 19/4 - Varsel om kontroll av gjødselplan - Søknad om produksjonstilskudd 2019 Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2013/1591 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gbnr 10/515 - Foreløpig nabomerknad - Ragnhild H. Johannessen og Johan A. Johannessen Ragnhild H. Johannessen og Johan A. Johannessen EPHORTE
2019/6408 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gbnr 21/679 - Redegjørelse Askøy VVS AS EPHORTE
2015/7971 20191106 06.11.2019 Saksframlegg/innstilling Gbnr 11/30 - Neset - Boligbygging - Behandling av søknad om dispensasjon EPHORTE
2017/3181 20191106 06.11.2019 Saksframlegg/innstilling Gbnr 15/91, 346, 457, 633, 638, 679 - Søre Haugland - Boligbygging - Behandling av søknad om dispensasjon EPHORTE
2019/3151 20191106 06.11.2019 Saksframlegg/innstilling Gbnr 9/464 - Felt BBB1 - Kleppe Nedre - Boligbygging - Behandling av klage på dispensasjon EPHORTE
2019/4224 20191106 06.11.2019 Utgående brev Informasjon - Korrespondanse i Mercell Vitek AS EPHORTE
2019/4224 20191106 06.11.2019 Utgående brev Informasjon - Korrespondanse i Mercell Olimb Rørfornying AS EPHORTE
2019/1060 20191106 06.11.2019 Utgående brev 3374 - UTV Kleppestø sykehjem - Prisforespørsel gjerder og porter Heldal Gjerdenett AS EPHORTE
2019/2452 20191106 06.11.2019 Utgående brev 3374 - UTV Kleppestø sykehjem - Prisforespørsel gjerder og porter Askøy Gjerdenett EPHORTE
2019/3152 20191106 06.11.2019 Saksframlegg/innstilling Gbnr 10/910 - Felt B11 - Strusshamn - Boligbygging - Behandling av klager på dispensasjon EPHORTE
2019/1060 20191106 06.11.2019 Utgående brev 3374 - UTV Kleppestø sykehjem - Prisforespørsel gjerder og porter Solheim Gjerdenett EPHORTE
2019/3352 20191106 06.11.2019 Utgående brev Tegninger Fromreide SL Betong AS EPHORTE
2019/5096 20191106 06.11.2019 Utgående brev Gbnr 15/423 - Forhåndsvarsel om vedtak - Utbedring slamavskiller Mari og Aage Bjørn Kjeilen EPHORTE
2019/3150 20191106 06.11.2019 Saksframlegg/innstilling Gbnr 10/793 - Felt B1-4 - Strusshamn - Boligbygging - Behandling av klage på dispensasjon EPHORTE
2016/4664 20191106 06.11.2019 Saksframlegg/innstilling Gbnr 10/911 - Felt B14 - Strusshamn - Boligbygging - Behandling av klage på dispensasjon EPHORTE
2019/5801 20191106 06.11.2019 Internt notat Skademelding 16.09.2019 Roger Frisholm Søvig-Erlandsen EPHORTE
2019/5068 20191106 06.11.2019 Utgående brev Gbnr 15/422 - Forhåndsvarsel om vedtak - Utbedring slamavskiller Rolf Eliassen EPHORTE
2019/967 20191106 06.11.2019 Saksframlegg/innstilling Gbnr 6/19, 1204, 1205 - Florvåg - Boligbygging - Behandling av søknad om dispensasjon EPHORTE
2016/3398 20191106 06.11.2019 Saksframlegg/innstilling Gbnr 10/46 - Strusshamn - Boligbygging - Behandling av søknad om dispensasjon EPHORTE
2018/7758 20191106 06.11.2019 Utgående brev 3370 Utvidelse PLO Skogen - bestilling ventilasjon Øystein Dagsland EPHORTE
2019/5968 20191106 06.11.2019 Internt notat Skademelding 17.09.2019 Roger Frisholm Søvig-Erlandsen EPHORTE
2019/4840 20191106 06.11.2019 Utgående brev Arbeidsrapport i Brukervaktmestertjenesten for ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/158 20191106 06.11.2019 Utgående brev Gbnr 17/248 - Pålegg om tilknytning til offentlig vann- og avløpsledning - Øvre Tveit 61 Therese Susan Rysjedal og Mark James Knutsen EPHORTE
2019/6059 20191106 06.11.2019 Internt notat Skademelding 26.09.2019 Roger Frisholm Søvig-Erlandsen EPHORTE
2019/5095 20191106 06.11.2019 Utgående brev Svar på Klage på ferdigstillelse av vegarbeider Kurt Ove Solberg EPHORTE
2019/1648 20191106 06.11.2019 Utgående brev Driftstilskudd Askøy idrettsråd - 2. innbetaling Idrettsrådet i Askøy EPHORTE
2018/7758 20191106 06.11.2019 Utgående brev 3370 Utvidelse PLO Skogen - Bestilling ÅBF AS EPHORTE
2015/44 20191106 06.11.2019 Utgående brev 150608 Referat Ivar Ådlandsvik EPHORTE
2015/44 20191106 06.11.2019 Utgående brev 150615 Innkalling Ivar Ådlandsvik EPHORTE
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Utgående brev Møtereferat fra møte med HTV og HVO 26.05.2015 Inge Skogen m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Utgående brev Møteinnkalling - Møte med HTV og HVO 26.05.2015 Laila Knudsen EPHORTE
2019/3599 20191106 06.11.2019 Inngående brev Kopi - Utbetaling av midlertidig uførepensjon Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2019/7044 20191106 06.11.2019 Inngående brev Melding om avvikling av foreldrepermisjon - 31.01.2017 - 04.12.2017 ***** EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/894 Løpenr: 2019/48704 Dokument tittel: Gbnr 5/11 - Varsel om tvangsmulkt Auctor Bergen as EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/6195 Løpenr: 2019/61488 Dokument tittel: Spørsmål - Avtale over million signert Askøyværingen AS EPHORTE
2019/4520 20191106 06.11.2019 Utgående brev Gbnr 29/347 - Oversendelse av matrikkelbrev Helge Fromreide m.fl. EPHORTE
2019/6980 20191106 06.11.2019 Saksframlegg/innstilling Råd for personer med funksjonsnedsettelse 2019-2023 Konstituering EPHORTE
2019/6644 20191106 06.11.2019 Saksframlegg/innstilling Fritak fra politiske verv - Kristin Noreng-Fjellheim EPHORTE
2019/5662 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gbnr 9/404 - Tilleggsdokumentasjon Contexo AS EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/2801 Løpenr: 2019/55330 Dokument tittel: Gbnr 19/4 - Varsel om kontroll av gjødselplan - Søknad om produksjonstilskudd 2019 Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/4455 Løpenr: 2019/58640 Dokument tittel: Gbnr 9/301 - Oppheving av rammetillatelse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/2990 20191106 06.11.2019 Utgående brev Korrespondanse - Utkast til avtale ***** EPHORTE
2019/7049 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 14/4 - Tinglyste rettigheter Ragnar Karstein Remme EPHORTE
2019/13 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om husleietilskudd FOLLESE KVINNE- OG FAMILIELAG EPHORTE
2019/13 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om husleietilskudd ASKØY BRIDGEKLUBB EPHORTE
2019/6254 20191106 06.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsleder Erdal ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4138673406 ***** EPHORTE
2019/6254 20191106 06.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsleder Erdal ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4138673406 ***** EPHORTE
2019/7050 20191106 06.11.2019 Inngående brev Tar imot stilling - Avdelingsleder ***** EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3011 Løpenr: 2019/48566 Dokument tittel: Gbnr 20/82 - Utbedring avløpsanlegg Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2017/4595 20191106 06.11.2019 Inngående brev Melding om avvikling av foreldrepermisjon - Gjeldende fra 07.10.2016 ***** EPHORTE
2019/7037 20191106 06.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2013/7437 20191106 06.11.2019 Inngående brev Uttalelse til vandelsvurdering Skatteetaten EPHORTE
2019/6773 20191106 06.11.2019 Inngående brev Beregning av lønnsansiennitet ***** EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/2118 - Gbnr 8/999 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse Oddvar Juvik EPHORTE
2019/6119 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2013/7792-172 - Oversender signert kjøpekontrakt for molo på Ramsøy i Askøy kommune Oddvar Juvik EPHORTE
2019/6119 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2015/1795-95 - Plan 410 - Fureneset sør, Kollevåg - Gbnr 18/233 mfl. - Svar på henvendelse Oddvar Juvik EPHORTE
2017/4140 20191106 06.11.2019 Utgående brev Regnskap spillemidler - Siglingavatnet Sørestien del 2 - Anl nr 60221 Deloitte AS EPHORTE
2019/6714 20191106 06.11.2019 Utgående brev Gbnr 3/27 - Svar på anmodning om behandling av søknad Olav Johan Kongshaug EPHORTE
2019/2990 20191106 06.11.2019 Utgående brev Korrespondanse - Utkast til avtale ***** EPHORTE
2019/6171 20191106 06.11.2019 Internt notat Skademelding 02.10.2019 Roger Frisholm Søvig-Erlandsen EPHORTE
2019/6703 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder - st. ref. (4138521082) ***** EPHORTE
2019/6119 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling/delvis avslag - Sak: 2016/5971 Løpenr: 2019/59147 Dokument tittel: Gbnr 12/1174 - Dokumentasjon oversendt Fylkesmannen i Vestland Birthe Nesse EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4362 Løpenr: 2019/62361 Dokument tittel: Gbnr 10/376, 3 - Korrespondanse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2017/3702 20191106 06.11.2019 Utgående brev Svar - Søknad om utvidet permisjon ***** EPHORTE
2018/7861 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gbnr 12/67 - Tilleggsdokumentasjon Aslaug M. Jørgensen Brekke EPHORTE
2014/5726 20191106 06.11.2019 Utgående brev Gbnr 37/7, 27, 45 - Svar på henvendelse Ørjan Helgheim EPHORTE
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Godkjent og signert lærekontrakt Hordaland fylkeskommune, Fagopplæringskontoret EPHORTE
2019/6119 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/3737 Løpenr: 2019/60826 Dokument tittel: Gbnr 5/382 - Klage på gebyr Arvid Floen EPHORTE
2015/6154 20191106 06.11.2019 Utgående brev Gbnr 1/131/0/1-3 - Anmodning om redegjørelse Raymond Nese EPHORTE
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Utgående brev Gbnr 15/64 - Svar - Henvendelse vedrørende tvangsmulkt Åmodt Eiendom AS EPHORTE
2018/8300 20191106 06.11.2019 Utgående brev Plan 236 - Søknad om dispensasjon - Orientering om vedtak STATENS VEGVESEN EPHORTE
2019/4607 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gbnr 17/100 - Forespørsel - Fritak for søknadsplikt Siri Søvde EPHORTE
2017/6494 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2019/6254 20191106 06.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsleder Erdal ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4138673406 ***** EPHORTE
2019/6254 20191106 06.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsleder Erdal ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4138673406 ***** EPHORTE
2019/7049 20191106 06.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding - Innsyn - Regnskap fra 2001 og kart Oddvar Juvik EPHORTE
2019/6014 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gbnr 18/630 - Tinglyst ny matrikkelenhet Kartverket Tinglysing EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/5299 Løpenr: 2019/45417 Dokument tittel: Fremtidig drift av Bergen Kringkaster, Strømsnes - Askøy kommune Askøværing AS EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/5736 Løpenr: 2019/61907 Dokument tittel: Gbnr 19/125 - Mangelfull dokumentasjon Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6188 Løpenr: 2019/60162 Dokument tittel: Gbnr 5/187 - Referat fra forhåndskonferanse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/5267 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gbnr 17/129 m.fl - Etterlyser svar på flere punkter Pål Eichner EPHORTE
2019/6408 20191106 06.11.2019 Utgående brev Gbnr 21/679 - Korrespondanse Askøy VVS AS EPHORTE
2018/8300 20191106 06.11.2019 Utgående brev Plan 236 - Orientering om vedtak Tormod Tønnesen m.fl. EPHORTE
2019/6127 20191106 06.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Renholder 53,33% fast Ask barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4137998238 ***** EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Inngående brev Innsynskrav - Innsyn Mariell Gildrenes EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i 2016/920 - Gbnr 10/317 - Terrasse - Alle dokumenter Reidar Andreassen EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i løpenr: 2019/48664 Dokument tittel: Mandat for granskning av hendelse i Kleppe Vannverk Askøyværingen AS EPHORTE
2019/6648 20191106 06.11.2019 Internt notat Skademelding - 22.10.2019 Roger Frisholm Søvig-Erlandsen EPHORTE
2019/13 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om husleietilskudd FOLLESØ MUSIKKLAG EPHORTE
2019/970 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2019/2052 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2019/6254 20191106 06.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsleder Erdal ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4138673406 ***** EPHORTE
2019/6254 20191106 06.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsleder Erdal ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4138673406 ***** EPHORTE
2019/6254 20191106 06.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsleder Erdal ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4138673406 ***** EPHORTE
2019/6254 20191106 06.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsleder Erdal ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4138673406 ***** EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3011 Løpenr: 2019/51186 Dokument tittel: Gbnr 20/82 - Avslutning av sak Einar Arvid Nilsen EPHORTE
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Signert husleiekontrakt ***** EPHORTE
2019/600 20191106 06.11.2019 Inngående brev Åpen jobbsøknader - Leger ***** EPHORTE
2019/7032 20191106 06.11.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=aeq93k, SakId=295738) ***** EPHORTE
2019/7031 20191106 06.11.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=q35bq8, SakId=295728) ***** EPHORTE
2019/6119 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2013/7792-166 - Forespørsel om vurdering av grunneiererklæringer Oddvar Juvik EPHORTE
2019/7050 20191106 06.11.2019 Utgående brev Ansettelsesbrev - 100 % fast stilling - Avdelingsleder ***** EPHORTE
2019/6408 20191106 06.11.2019 Utgående brev Gbnr 21/679 - Behov for tilleggsdokumentasjon Askøy VVS AS EPHORTE
2015/6154 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gbnr 1/131/0/1-3 – Tilleggsdokumentasjon MB Raymond Nese EPHORTE
2019/6127 20191106 06.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Renholder 53,33% fast Ask barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4137998238 ***** EPHORTE
2019/6127 20191106 06.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Renholder 53,33% fast Ask barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4137998238 ***** EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6358 Løpenr: 2019/61164 Dokument tittel: Gbnr 10/102 - Etterspør svar Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Inngående brev Innsynskrav - Innsyn Gbnr 5/337 Norstrand Eiendomsrådgivning EPHORTE
2019/6632 20191106 06.11.2019 Inngående brev Melding om yrkesskade - Mangelfult utfylt ***** EPHORTE
2016/3721 20191106 06.11.2019 Saksframlegg/innstilling Høring NOU 2019:5 - Ny forvaltningslov EPHORTE
2019/7057 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gbnr 13/12 - Søknad om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel mot kommunal vei Arve Nikolaisen EPHORTE
2019/6254 20191106 06.11.2019 Utgående brev WebCruiter innstilling ***** EPHORTE
2019/4520 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gbnr 29/347 - Tinglyst ny matrikkelenhet Kartverket Tinglysing EPHORTE
2016/1497 20191106 06.11.2019 Inngående brev Melding om avvikling av foreldrepermisjon - Gjeldende fra 02.01.2017 ***** EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i løpenr2019/61475 Dokument tittel: Stenging av gangvei mellom Tøssedalen og Stongafjellet Askøyværingen AS EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i løpenr: 2019/61474 Dokument tittel: Informasjon - Oppstart anleggsarbeid innerst i Tøssedalen Askøyværingen AS EPHORTE
2018/8193 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - 01.01.2019 - 31.12.2019 ***** EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6879 Løpenr: 2019/62045 Dokument tittel: Forespørsel - Fotgjengerfelt - Pollelva busstopp Askøyværingen AS EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/5465 Løpenr: 2019/48461 Dokument tittel: Plan 416 - Oppsummering av telefonsamtale og spørsmål om opparbeiding av fortau Askøyværingen AS EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6418 Løpenr: 2019/61271 Dokument tittel: Gbnr 10/68 - Tilbakemelding Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Signert avtale om bruk av tjenestemobiltelefon innenfor ordinær arbeidstid ***** EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6872 Løpenr: 2019/62001 Dokument tittel: Gbnr 4/14 - Klage - Forurensning - NKS Olaviken Askøyværingen AS EPHORTE
2019/7039 20191106 06.11.2019 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4785 - Gbnr 6/1095 - Angående flyterbrygger Oddvar Juvik EPHORTE
2016/2799 20191106 06.11.2019 Inngående brev Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar Helfo EPHORTE
2019/6913 20191106 06.11.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring - Innsyn Oddvar Jjuvik EPHORTE
2019/3419 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gbnr 5/232, 233, 486, 619, 659 og 732 - Kopi - Uttale fra Statens vegvesen Statens vegvesen EPHORTE
2019/6855 20191106 06.11.2019 Internt notat Skademelding 29.10.2019 Roger Frisholm Søvig-Erlandsen EPHORTE
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Utgående brev Gbnr 15/64 - Avslutning av sak Åmodt Eiendom AS EPHORTE
2019/6700 20191106 06.11.2019 Internt notat Skademelding - 22.10.2019 Roger Frisholm Søvig-Erlandsen EPHORTE
2019/6688 20191106 06.11.2019 Internt notat Skademelding 23.10.2019 Roger Frisholm Søvig-Erlandsen EPHORTE
2018/9102 20191106 06.11.2019 Utgående brev Gbnr 8/6 - BBB2 - Behov for tilleggsdokumentasjon Forum Arkitekter AS EPHORTE
2019/6649 20191106 06.11.2019 Internt notat Skademelding 21.10.2019 Roger Frisholm Søvig-Erlandsen EPHORTE
2019/6951 20191106 06.11.2019 Internt notat Skademelding 31.10.2019 Roger Frisholm Søvig-Erlandsen EPHORTE
2019/6972 20191106 06.11.2019 Saksframlegg/innstilling Eldrerådet 2019 - 2023 Konstituering EPHORTE
2019/5662 20191106 06.11.2019 Utgående brev Gbnr 9/404 - Rettelse vedrørende skriv om tilleggsdokumentasjon Contexo AS EPHORTE
2019/6881 20191106 06.11.2019 Internt notat Skademelding 30.10.2019 Roger Frisholm Søvig-Erlandsen EPHORTE
2017/4140 20191106 06.11.2019 Utgående brev Anmodning om sluttutbetaling for anlegg 60221-Sørestien del II Hordaland fylkeskommune EPHORTE
Versjon:5.2.00