eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 300 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/194 20210117 17.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Hjemmehjelp - 50 og 60 % fast Praktisk bistand, Askøy kommune - st. ref. 4326656124 ***** EPHORTE
2021/194 20210117 17.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmehjelp - 50 og 60 % fast - st. ref. (4326656124) ***** EPHORTE
2021/196 20210117 17.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver/konsulent 100 % fast - st. ref. (4332898840) ***** EPHORTE
2021/194 20210117 17.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Hjemmehjelp - 50 og 60 % fast Praktisk bistand, Askøy kommune - st. ref. 4326656124 ***** EPHORTE
2021/325 20210117 17.01.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=pwp45b, SakId=370412) ***** EPHORTE
2021/194 20210117 17.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmehjelp - 50 og 60 % fast - st. ref. (4326656124) ***** EPHORTE
2019/4093 20210117 17.01.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=8a56kp, SakId=370413) ***** EPHORTE
2021/196 20210117 17.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver/konsulent 100 % fast Miljørettet helsevern, Askøy kommune - st. ref. 4332898840 ***** EPHORTE
2021/194 20210117 17.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Hjemmehjelp - 50 og 60 % fast Praktisk bistand, Askøy kommune - st. ref. 4326656124 ***** EPHORTE
2021/194 20210117 17.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmehjelp - 50 og 60 % fast - st. ref. (4326656124) ***** EPHORTE
2021/194 20210116 16.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Hjemmehjelp - 50 og 60 % fast Praktisk bistand, Askøy kommune - st. ref. 4326656124 ***** EPHORTE
2021/198 20210116 16.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Psykolog - vikariat 100 % - st. ref. (4317765235) ***** EPHORTE
2021/194 20210116 16.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmehjelp - 50 og 60 % fast - st. ref. (4326656124) ***** EPHORTE
2021/194 20210116 16.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Hjemmehjelp - 50 og 60 % fast Praktisk bistand, Askøy kommune - st. ref. 4326656124 ***** EPHORTE
2021/194 20210116 16.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmehjelp - 50 og 60 % fast - st. ref. (4326656124) ***** EPHORTE
2021/194 20210116 16.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Hjemmehjelp - 50 og 60 % fast Praktisk bistand, Askøy kommune - st. ref. 4326656124 ***** EPHORTE
2021/198 20210116 16.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Psykolog - vikariat 100 % Askøy kommune, Origo Askøy - st. ref. 4317765235 ***** EPHORTE
2021/194 20210116 16.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmehjelp - 50 og 60 % fast - st. ref. (4326656124) ***** EPHORTE
2021/313 20210115 15.01.2021 Inngående brev Oversendelse av tips om ulovlig avfallshåndtering av sandblåsersand Miljødirektoratet EPHORTE
2019/5123 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 1/144 - Sluttdokumentasjon Sotra Rør AS EPHORTE
2019/7977 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 12/797 - Ber om redegjørelse Milos Cemovic EPHORTE
2020/7844 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 12/180 - Ber om redegjørelse Prosjektstyring Vest AS EPHORTE
2021/14 20210115 15.01.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/2190 Løpenr: 2021/1187 Dokument tittel: Tiltak i tilknytning til Horsøyvegen Per Midtøy EPHORTE
2021/14 20210115 15.01.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/1611 Løpenr: 2020/35006 Dokument tittel: Plan 362 - Tilbakemelding - Melding om vedtatt plan Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/14 20210115 15.01.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/8177 Løpenr: 2020/82167 Dokument tittel: Gbnr 10/304 - Spørsmål til søknad N.N. EPHORTE
2021/14 20210115 15.01.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/8177 Løpenr: 2020/82653 Dokument tittel: Gbnr 10/304 - Behov for tegninger N.N. EPHORTE
2020/6758 20210115 15.01.2021 Inngående brev Avslutning av sak ***** EPHORTE
2020/4624 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 7/50 - Forespørsel om endringer på kommunal eiendom Stig Andre Normann EPHORTE
2021/301 20210115 15.01.2021 Inngående brev Rundskriv - Digitalisering i offentlig sektor Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTE
2021/298 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 39/37 - Egenerklæring EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS EPHORTE
2020/839 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 12/394 - Søknad om endring av tillatelse ING. Asbjørn Danielsen AS EPHORTE
2020/8488 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 3/20 - Klage på faktura Jostein Mikkelsen EPHORTE
2020/6 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 42/15 m.fl. - Spørsmål om saksbehandlingstid Haugen VVA AS EPHORTE
2013/10136 20210115 15.01.2021 Inngående brev Klage - Brøyting - Åsenvegen/ Glitrevegen Bjørn Berge EPHORTE
2020/8590 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 5/724 - Tilleggsdokumentasjon Auctor Bergen AS EPHORTE
2020/8266 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 15/219 - Redegjørelse Betongtett AS EPHORTE
2021/291 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 15 /512 - Ber om redegjørelse Svein Joar Solberg EPHORTE
2020/2408 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 14/375/0/40 - Ber om utsettelse av frist Kjetil Lindelid EPHORTE
2020/8339 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 8/976/0/0 - BK-1 - Ber om møte TAG Arkitekter AS EPHORTE
2020/4428 20210115 15.01.2021 Utgående brev Gbnr 6/1113 - Matrikkelbrev til rekvirenten Ola Hiis Bergh EPHORTE
2020/7844 20210115 15.01.2021 Utgående brev Gbnr 12/180 - Melding om ufullstendig søknad PROSJEKTSTYRING VEST AS EPHORTE
2020/4428 20210115 15.01.2021 Utgående brev Gbnr 6/980, 1082, 1113 - Matrikkelbrev til part 6/1082 Knut Hiis Bergh EPHORTE
2020/4428 20210115 15.01.2021 Utgående brev Gbnr 6/980 ,1082 ,1113 - Matrikkelbrev til part 6/980 Ola Hiis Bergh EPHORTE
2021/194 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmehjelp - 50 og 60 % fast - st. ref. (4326656124) ***** EPHORTE
2020/6802 20210115 15.01.2021 Inngående brev Bistand fra apotek ved covid-19 vaksinering Apotekforeningen EPHORTE
2021/196 20210115 15.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver/konsulent 100 % fast Miljørettet helsevern, Askøy kommune - st. ref. 4332898840 ***** EPHORTE
2020/8135 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 5/275/0/0 - Søknad om rammetillatelse FLORVAAG HUS AS EPHORTE
2020/8339 20210115 15.01.2021 Utgående brev Gbnr 8/976 - Behov for tilleggsdokumentasjon TAG ARKITEKTER AS EPHORTE
2021/311 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 7/682 - Sjekkliste og kontrollerklæring for installasjon av ildsted Varme As EPHORTE
2017/772 20210115 15.01.2021 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - Seksuell helse Helsedirektoratet EPHORTE
2020/6713 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 38/7 - Kopi - Vedtak - Tillatelse til utlegging av sjøkabel Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS EPHORTE
2020/5717 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 12/90, 397, 1429, 1768 - Kopi - Vedtak - Tillatelse til utlegging av avløpsledning i sjø Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS EPHORTE
2021/304 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 10/658 - Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Trond Hagen Handeland og Renate Nordpoll EPHORTE
2021/14 20210115 15.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3511 - Løpenr 84317/2020 - Gbnr 1/416 - Svar om utslipp av sanitært avløpsvann Anita Stenfeldt EPHORTE
2021/302 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 7/17 - Varsel om tilsyn 22.01.2021 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap EPHORTE
2020/802 20210115 15.01.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=r9rpep, SakId=302965) ***** EPHORTE
2021/103 20210115 15.01.2021 Inngående brev Tar imot stilling - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2017/1715 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 17/138 - Tilbakemelding til varsel om pålegg Fromreide Bygg og Eiendom AS EPHORTE
2020/5717 20210115 15.01.2021 Utgående brev Gbnr 12/90, 397, 1429, 1768 - Dispensasjon Leif Ellila m.fl. EPHORTE
2021/196 20210115 15.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver/konsulent 100 % fast Miljørettet helsevern, Askøy kommune - st. ref. 4332898840 ***** EPHORTE
2021/196 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver/konsulent 100 % fast - st. ref. (4332898840) ***** EPHORTE
2019/6539 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 4/1299/0/1,2 - Søknad om brukstillatelse Vestland Bolig og Eiendomsutvikling AS EPHORTE
2021/228 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler - st. ref. (4332596504) ***** EPHORTE
2021/309 20210115 15.01.2021 Utgående brev Kunngjøring - 2021 - NOR - Rehabilitering og oppdatering av kaiområde/utomhus Doffin m.fl. EPHORTE
2017/3778 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 12/67 - Søknad om ferdigattest JMN - plan & arkitektur as EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/4695 20210115 15.01.2021 Utgående brev Svar - Søknad om endring i prosjekt - Bedriftsintern opplæring Safejob EPHORTE
2020/7235 20210115 15.01.2021 Saksframlegg/innstilling Forslag til kommunal planstrategi 2021-2024 EPHORTE
2021/296 20210115 15.01.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTE
Ingen tilgang 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 4/1255 m.fl. - Korrespondanse - Tegninger Rambøll EPHORTE
2020/2344 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 39/46 - Uttale - Dispensasjonssøknad - Vestland fylkeskommune Vestland fylkeskommune EPHORTE
2021/228 20210115 15.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Saksbehandler Forvaltningsenhet - Helse og omsorg, Askøy kommune - st. ref. 4332596504 ***** EPHORTE
2018/9102 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 8/6 - BBB2 - Søknad om endring av tillatelse Forum Arkitekter AS EPHORTE
2019/7154 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 4/1298/0/1,2 - Søknad om ferdigattest Vestland Bolig og Eiendomsutvikling AS EPHORTE
2013/3022 20210115 15.01.2021 Inngående brev Oversendelsesbrev rundskriv IS-4/2021 - Tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester" Helsedirektoratet EPHORTE
2020/2617 20210115 15.01.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning (Ref=arr444, SakId=330124) ***** EPHORTE
2020/2617 20210115 15.01.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=arr444, SakId=330124) ***** EPHORTE
2018/8292 20210115 15.01.2021 Inngående brev NA-rundskriv 2021/01 - Fartsgrensekriterier Statens vegvesen EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/4695 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om endring i prosjekt - Bedriftsintern opplæring Safejob EPHORTE
2016/6879 20210115 15.01.2021 Inngående brev Innspill - Michael Krogsæther Michael Krogsæther EPHORTE
2020/4944 20210115 15.01.2021 Saksframlegg/innstilling Plan 520 - Anlegg for teknisk infrastruktur, Skarholmen - Gbnr 10/13 m.fl. 1. gangs behandling EPHORTE
2020/2344 20210115 15.01.2021 Utgående brev Gbnr 39/46 - Oversendelse av dispensasjon for uttale VESTLAND FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTE
2021/314 20210115 15.01.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Rus og psykisk helse EPHORTE
2018/2282 20210115 15.01.2021 Inngående brev Påminnelse om frist hovedutbetaling Statsforvalteren i Vestland EPHORTE
2021/218 20210115 15.01.2021 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2020/8538 20210115 15.01.2021 Saksframlegg/innstilling Rapport etter Fylkesmannen sitt tilsyn med Barneverntjenesten 24.-26.11.2020 EPHORTE
2020/155 20210115 15.01.2021 Inngående brev Innvilger tilskudd til ALIS-avtal efor ny næringsdrivende ALIS i kommunen over statsbudsjettet 2020 kap. 762, post 63 Helsedirektoratet EPHORTE
2017/7647 20210115 15.01.2021 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten Helsedirektoratet EPHORTE
2021/14 20210115 15.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1611 - Løpenr 35006/2020 - Plan 362 - Tilbakemelding - Melding om vedtatt plan Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/14 20210115 15.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4842 - Gbnr 7/13, 932 - Oppmålingsforretning over arealoverføring N.N. EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2021/194 20210115 15.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Hjemmehjelp - 50 og 60 % fast Praktisk bistand, Askøy kommune - st. ref. 4326656124 ***** EPHORTE
2020/8134 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslag på innsyn Sak 2018/7639 Løpenr: 84205/2020 - Dokument tittel: Gbnr 10/462 - Melding om mulig ulovlighet Nina Hetlevik EPHORTE
2018/9102 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 8/6 - BBB2 - Søknad om igangsettingstillatelse Forum Arkitekter AS EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2013/4449 20210115 15.01.2021 Inngående brev Oppdatering/revisjon av veglistene i Vestland fylke - Kommunale veger Statens vegvesen EPHORTE
2021/310 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 12/180 - Søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel PROSJEKTSTYRING VEST AS EPHORTE
2020/2617 20210115 15.01.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=arr444, SakId=330124) ***** EPHORTE
2020/8177 20210115 15.01.2021 Utgående brev Gbnr 10/304 - Oversendelse av matrikkelbrev og tinglyst seksjonering Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7144 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Hvilende nattevakt - 80 % fast stilling Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4301490603 ***** EPHORTE
2020/7681 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 4/200 - Tilleggsdokumentasjon Simen Armond EPHORTE
2021/292 20210115 15.01.2021 Inngående brev Innkalling til tilsyn 04.02.2021 - Miljørettet helsevern Askøy kommune - Miljørettet helsevern EPHORTE
2021/14 20210115 15.01.2021 Inngående brev Klage - Avslag - Innsynskrav - Sak : 2018/3973 Løpenr: 2021/1304 Dokument tittel: Innspill - Anbudsinnbydelse for innhenting, transport og levering av Askøy kommunes avløpsslam Oddvar Juvik EPHORTE
2021/294 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918372113 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/4985 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gbnr 12/502 - Kopi - Svar - Nytt nabovarsel Vestland fylkeskommune EPHORTE
2016/6879 20210115 15.01.2021 Inngående brev Innspill - Roy Jakobsen ***** EPHORTE
2016/5641 20210115 15.01.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2015/6183 20210115 15.01.2021 Inngående brev Invitasjon til dialogmøter - Prosjekt forskriftsarbeid vegdata og trafikkinformasjon Statens vegvesen EPHORTE
Ingen tilgang 20210115 15.01.2021 Utgående brev Veggedyr ***** ***** Rentokil-initial Norge AS EPHORTE
2019/3612 20210115 15.01.2021 Saksframlegg/innstilling Gbnr 4/1255 m.fl. - Strømsnes - Endring av veganlegg - Behandling av søknad EPHORTE
2021/196 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver/konsulent 100 % fast - st. ref. (4332898840) ***** EPHORTE
2021/14 20210115 15.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/8177 - Løpenr 82167/2020 - Gbnr 10/304 - Spørsmål til søknad N.N. EPHORTE
2021/14 20210115 15.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/8177 - Løpenr 82653/2020 - Gbnr 10/304 - Behov for tegninger N.N. EPHORTE
2016/6879 20210115 15.01.2021 Inngående brev Innspill - Kåre J. Fauskanger - Gbnr 15/391, 654, 495, 23 Kåre J. Fauskanger EPHORTE
2021/14 20210115 15.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling is ak 2018/3973 - Løpenr 1304/2021 - Innspill - Anbudsinnbydelse for innhenting, transport og levering av Askøy kommunes avløpsslam Oddvar Juvik EPHORTE
2020/4695 20210115 15.01.2021 Utgående brev Kommunalt næringsfond - anmodning om utbetaling av tilskudd AS RADIOSERVICE ASKØY EPHORTE
Ingen tilgang 20210115 15.01.2021 Inngående brev Attest ***** EPHORTE
2020/802 20210115 15.01.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning (Ref=r9rpep, SakId=302965) ***** EPHORTE
2020/802 20210115 15.01.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=r9rpep, SakId=302965) ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20210115 15.01.2021 Inngående brev Tar imot stilling - ***** 100 % fast ***** EPHORTE
2018/2275 20210115 15.01.2021 Internt notat Referat SU Træet skule 04.11.2020 May Britt Dumben EPHORTE
2019/7833 20210115 15.01.2021 Inngående brev Høring - NOU 2020: 14 - Ny barnelov Barne- og familiedepartementet EPHORTE
2016/6879 20210115 15.01.2021 Inngående brev Innspill - Marikoven Industrinabolag v/ Einar Svendsen Marikoven Industrinabolag v/ Einar Svendsen EPHORTE
2019/6146 20210115 15.01.2021 Utgående brev Gbnr 16/205 - Vedrørende din henvendelse av den 17.09.2020 Lars Erik Skråmestø EPHORTE
2020/6443 20210115 15.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på betaling av SFO-plass ***** EPHORTE
2020/6435 20210115 15.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på betaling av SFO-plass ***** EPHORTE
2020/4428 20210115 15.01.2021 Utgående brev Gbnr 6/980, 1082, 1113 - Påminnelse om sletting av heftelser Ola H. Bergh EPHORTE
2020/4428 20210115 15.01.2021 Utgående brev Gbnr 6/980, 1113 ,1082 - Markprotokoll til parter Knut Hiis Bergh EPHORTE
2020/4428 20210115 15.01.2021 Utgående brev Gbnr 6/980, 1082, 1113 - Oppmålingsforretning heftelser Ola H. Bergh EPHORTE
2020/5869 20210115 15.01.2021 Utgående brev Gbnr 1/297 - Svar på anmodning om forhåndskonferanse Agnar Tveten EPHORTE
2020/6180 20210115 15.01.2021 Utgående brev Gbnr 9/408 - Mangel i søknad Karsten Oma EPHORTE
2020/4428 20210115 15.01.2021 Utgående brev Gbnr 6/980, 1082, 1113 - Arealoverføring / avgiftsgrunnlag Ola H. Bergh EPHORTE
2020/6416 20210115 15.01.2021 Utgående brev Gbnr 3/173, 185, 208 - Mangelskriv Espen Olsen m.fl. EPHORTE
2020/6429 20210115 15.01.2021 Utgående brev Svar - Støy ved veiarbeid Tom Osnes Svellingen EPHORTE
2020/6429 20210115 15.01.2021 Utgående brev Svar - Henvendelse vedrørende støyende kjøretøy Tom Osnes Svellingen EPHORTE
2020/6372 20210115 15.01.2021 Utgående brev Gbnr 6/52, 1044 - Oversendelse av nytt matrikkelbrev etter sammenslåing Michael Nytun EPHORTE
2020/4428 20210115 15.01.2021 Utgående brev Gbnr 6/980, 1082, 1113 - Korrigering av skjema Erklæring om arealoverføring Ola H. Bergh EPHORTE
2020/6260 20210115 15.01.2021 Utgående brev Gbnr 13/340 - Vedrørende din henvendelse om bygging i strandsonen Arild Nygard EPHORTE
2020/6180 20210115 15.01.2021 Utgående brev Gbnr 9/408 - Tillatelse til tiltak ING. ASBJØRN DANIELSEN HOLDING AS m.fl. EPHORTE
2021/289 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr 10/517 - Melding om mulig ulovlighet Herborg Sygnabere EPHORTE
2020/2171 20210114 14.01.2021 Inngående brev Informasjonsflyten ved innføring av nye tiltak mot covid-19 Helsedirektoratet EPHORTE
2020/4115 20210114 14.01.2021 Inngående brev Anmodning om melde legalpantkrav DalheimRasmussen Advokatfirma ANS, EPHORTE
2020/6316 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr 28/194 - Ber om status Karin Engelstad EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Inngående brev Purring - Innsynskrav sak 2020/5053 Løpenr: 2020/86783 Dokument tittel: Gbnr 19/106 - Tilleggsdokumentasjon Einar Arvid NIlsen EPHORTE
2021/286 20210114 14.01.2021 Inngående brev Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenestene Helsedirektoratet EPHORTE
2021/173 20210114 14.01.2021 Inngående brev Forespørsel - Oppdatering av farbare vann BIR AS EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/4362 Løpenr: 2020/76052 Dokument tittel: Gbnr 10/376, 3 - Svar på henvendelse Jonas Wikum EPHORTE
2021/275 20210114 14.01.2021 Inngående brev Ny spørreundersøkelse om status i tjenesten under pandemien Statsforvalteren i Vestland EPHORTE
2020/804 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr 8/345 - Søknad om ferdigattest Sandøy Byggservice As EPHORTE
2020/6539 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr 19/30 - Ber om status Sandøy Byggservice As EPHORTE
2020/7425 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr 20/49 - Ber om status Anders Fosse EPHORTE
2020/2585 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr 10/66 - Søknad - Tilknytning - Kommunalt VA-anlegg Bolig & Bedrift VVS AS EPHORTE
2020/7874 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr 7/87 - Tilleggsdokumentasjon Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/7665 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr 1/674 - Nabomerknad - Eirik Finsaas Eirik Finsaas EPHORTE
2019/7665 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr 1/674 - Nabomerknad - Rigmor F Heggøy Rigmor Heggøy EPHORTE
2016/7459 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr 23/5 - Nabomerknad - Ingrid Aarset og Per Aarvik Ingrid Aarset og Per Aarvik EPHORTE
2019/4487 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr 12/356, 662 - Ber om status Kristoffer Arnesen EPHORTE
2019/2753 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr 42/12 - Merknad til saksfremlegg Tor Kristensen EPHORTE
2017/5375 20210114 14.01.2021 Inngående brev Attester ***** EPHORTE
2019/4985 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr 12/502 - Tilleggsdokumentasjon Ingebrigt Norbakken EPHORTE
2020/2171 20210114 14.01.2021 Inngående brev Ny kartlegging - Status i helsestasjons- og skolehelsetjeneste under covid-19-pandemien Statsforvalteren i Vestland EPHORTE
2016/6879 20210114 14.01.2021 Inngående brev Ber om redegjørelse - Forslag til endring av arealplan Silje Christine Anderssen EPHORTE
2021/266 20210114 14.01.2021 Inngående brev Ber om status i anbudskonkurransen Arvid Kåre Merkesvik EPHORTE
2021/265 20210114 14.01.2021 Inngående brev Forespørsel - Søknad om startlån ***** EPHORTE
2020/2965 20210114 14.01.2021 Inngående brev Melding om endret butikksjef Kjøpmann Follese Spar EPHORTE
2020/4995 20210114 14.01.2021 Utgående brev Gbnr 10/146 - Svar på spørsmål om regulert gangsti CORE Arkitektur EPHORTE
2020/8488 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr 3/20 - Etterspør svar Jostein Mikkelsen EPHORTE
2021/228 20210114 14.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Saksbehandler Forvaltningsenhet - Helse og omsorg, Askøy kommune - st. ref. 4332596504 ***** EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/3332 - Løpenr 87003/2020 - Plan 388 - Anmodning om underveismøte N.N. EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/8590 Løpenr: 2020/86649 Dokument tittel: Gbnr 5/724/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn Byggfakta EPHORTE
2020/8398 20210114 14.01.2021 Utgående brev Gbnr 6/577 - Tillatelse til tiltak Askøy kommune Teknisk EPHORTE
2021/194 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmehjelp - 50 og 60 % fast - st. ref. (4326656124) ***** EPHORTE
2020/4941 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr 7/932 - Signert - Søknad om seksjonering Ståle Kornli EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/6523 - Løpenr 1285/2021 - Gbnr 7/159/0/0 - Ber om status - Tilsynsrapport med avvik - ordinært tilsyn Kleppestø Servicesenter AS - Klampavikvegen 4B Askøyværingen EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4699 - Løpenr 432/2021 - Gbnr 20/401 - Svar - Krav om dekking av saksomkostninger Oddvar Juvik EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5752 - Løpenr 436/2021 - Gbnr 20/400 - Svar - Krav om dekking av saksomkostninger Oddvar Juvik EPHORTE
2021/228 20210114 14.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Saksbehandler Forvaltningsenhet - Helse og omsorg, Askøy kommune - st. ref. 4332596504 ***** EPHORTE
2020/4161 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr 24/178 - Tinglyst ny grunneiendom Kartverket Eiendomsdivisjonen EPHORTE
2020/4995 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr 10/146 - Hus A - Søknad om dispensasjon Core Arkitektur AS EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av fradelingssak gbnr 15/1 Svein Joar Solberg EPHORTE
Ingen tilgang 20210114 14.01.2021 Inngående brev Servicerapport ekstrabesøk - 14.01.2021- Ordrenr 11264130 Anticimex EPHORTE
2021/194 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmehjelp - 50 og 60 % fast - st. ref. (4326656124) ***** EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/3332 - Løpenr 85283/2020 - Plan 388 - Planleveranse - Del 1 Trond Ove Aalen EPHORTE
2020/8134 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/10008 - Løpenr 86544/2020 - Gbnr 10/775/0/1-2 - Søknad - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse Nina Hetlevik EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Avslag innsynskrav - 2018/7639 Løpenr: 2021/458 Dokument tittel: Gbnr 10/462 - Ber om oppfølging av ulovlig oppført mur N. N. EPHORTE
2021/194 20210114 14.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Hjemmehjelp - 50 og 60 % fast Praktisk bistand, Askøy kommune - st. ref. 4326656124 ***** EPHORTE
2020/3793 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr 4/969 - Redegjørelse Rose Marie Larsson EPHORTE
2020/3403 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr 8/1, 746, 458 - Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket Eiendomsdivisjonen EPHORTE
2021/196 20210114 14.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver/konsulent 100 % fast Miljørettet helsevern, Askøy kommune - st. ref. 4332898840 ***** EPHORTE
2021/194 20210114 14.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Hjemmehjelp - 50 og 60 % fast Praktisk bistand, Askøy kommune - st. ref. 4326656124 ***** EPHORTE
2021/194 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmehjelp - 50 og 60 % fast - st. ref. (4326656124) ***** EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/5380 - Løpenr 933/(2021 - Gbnr 12/370/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn L 933/2021 snr .: 2020/5380-2 Byggfakta EPHORTE
2021/194 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmehjelp - 50 og 60 % fast - st. ref. (4326656124) ***** EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/8609 Løpenr: 2020/86687 Dokument tittel: Gbnr 35/32/0/0 - Søknad om rammetillatelse Byggfakta EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/150 Løpenr: 2021/1472 Dokument tittel: Oversendelse - Klage - Avslag på innsyn - Utbygging Myrane - Økonomisk fordeling mellom VLFK og Askøy Askøyværingen AS EPHORTE
2020/6578 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr 6/577 - Tillatelse til tiltak Askøy kommune, Areal og samfunn EPHORTE
2021/281 20210114 14.01.2021 Inngående brev Refusjonskrav høsten 2020 Karasjok kommune EPHORTE
2020/8541 20210114 14.01.2021 Inngående brev Vedtak i klagesak - Skoleskyss STATSFORVALTAREN I VESTLAND EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/2524 - Løpenr 1372/2021 - Kopi - Avklaring av forlenging av Askøypakken Askøyværingen AS EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 1/769 - 2017/1986 - 120- 121 - 122- 123 L 86944/2020 L 86945/2020 L 86946/2020 L 86947/2020 Anita Stenfeldt EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/1986 Løpenr: 2020/86944 Dokument tittel: Gbnr 1/769 - Spørsmål om vegfremføring Anita Stenfeldt EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/1986 Løpenr: 2020/86945 Dokument tittel: Gbnr 1/769 - Svar på spørsmål om vegfremføring Anita Stenfeldt EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/1986 Løpenr: 2020/86947 Dokument tittel: Gbnr 1/769 - Svar på spørsmål om godkjent veg Anita Stenfeldt EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/6456 Løpenr: 2020/85296 Dokument tittel: Helhetlig ROS Askøy kommune 2021 Askøyværingen AS EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Avslag innsynskrav - 2018/7639 Løpenr: 2021/458 Dokument tittel: Gbnr 10/462 - Ber om oppfølging av ulovlig oppført mur Kjell Eivind Granbakk EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/6802 Løpenr: 2021/1538 Dokument tittel: Innspill til vurdering av bruk av idrettsanlegg til vaksinering for Covid-19 Askøyværingen AS EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Avslag innsynskrav - 2018/1848 Løpenr: 2020/72406 Dokument tittel: Merknad 2 - Tilkomst langs Haneviksvegen, Skjelvikvegen Per Aarvik EPHORTE
2021/228 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler - st. ref. (4332596504) ***** EPHORTE
2021/194 20210114 14.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Hjemmehjelp - 50 og 60 % fast Praktisk bistand, Askøy kommune - st. ref. 4326656124 ***** EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Innsynsbegjæring - Tilsvar fra Askøy kommune Vestnytt EPHORTE
2020/3793 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr 4/969 - Redegjørelse Rose Marie Larsson EPHORTE
Ingen tilgang 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr 4/1255 m.fl. - Korrespondanse - Tegninger Rambøll EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av oppmålingssak gbnr 15/512 Svein Joar Solberg EPHORTE
2021/274 20210114 14.01.2021 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2020/8235 20210114 14.01.2021 Utgående brev Gbnr 14/284 - Godkjenning av søknad - Ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg - INGEN ADRESSE ANDERSEN & SØNN RØRLEGGERFORRETNING AS m.fl. EPHORTE
2020/6802 20210114 14.01.2021 Utgående brev Svar - Merknad - Bruk av Askøy Forum til vaksinering Idrettsrådet i Askøy EPHORTE
2021/228 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler - st. ref. (4332596504) ***** EPHORTE
2021/194 20210114 14.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Hjemmehjelp - 50 og 60 % fast Praktisk bistand, Askøy kommune - st. ref. 4326656124 ***** EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4527 Løpenr: 2020/62543 Dokument tittel: Gbnr 11/23 - Tilbakemelding Askøyværingen AS EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Avslag innsynskrav - 2019/7578 Løpenr: 2020/64096 Dokument tittel: Ber om møte - Utbygging Myrane - Grunnerverv Askøyværingen AS EPHORTE
2021/290 20210114 14.01.2021 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2021/284 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr 12/797/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn ADVISORWEST WAARDAL EPHORTE
2021/278 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad om å få starte på 1. trinn ***** EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/8349 - Løpenr 1198/2021 - Tilbakemelding - Beskrivelse av midlertidige tiltak og fremdriftsplan - Kleppevannet og Ingersvannet Askøyværingen AS EPHORTE
2017/82 20210114 14.01.2021 Inngående brev Refusjonskrav høsten 2020 Karasjok kommune EPHORTE
2020/8236 20210114 14.01.2021 Utgående brev Gbnr 14/289 - Godkjenning av søknad - Ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg - INGEN ADRESSE ANDERSEN & SØNN RØRLEGGERFORRETNING AS m.fl. EPHORTE
2019/3762 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr 42/1- Søknad - Tilknytning - Kommunalt VA-anlegg Bolig & Bedrift VVS AS EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/10008 - Løpenr 86544/2020 - Gbnr 10/775/0/1-2 - Søknad - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse N. N. EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4404 - Løpenr 84407/2020 - Gbnr 41/1, 34 - Tillatelse til tiltak Per Roald Midtøy EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/3332 - Løpenr 87003/2020 - Plan 388 - Anmodning om underveismøte Kåre Schiøtz EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/3332 - Løpenr 85283/2020 - Plan 388 - Planleveranse - Del 1 N.N. EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/1986 Løpenr: 2020/86946 Dokument tittel: Gbnr 1/769 - Spørsmål om godkjent veg Anita Stenfeldt EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/1986 Løpenr: 2020/86947 Dokument tittel: Gbnr 1/769 - Svar på spørsmål om godkjent veg Kjell Tumyr EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/6359 Løpenr: 2021/1083 Dokument tittel: Veiledning om - krav til arkivsystem og elektronisk behandling av arkivdokument Oddvar Juvik EPHORTE
2021/276 20210114 14.01.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=4a45eq, SakId=370117) ***** EPHORTE
2021/228 20210114 14.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Saksbehandler Forvaltningsenhet - Helse og omsorg, Askøy kommune - st. ref. 4332596504 ***** EPHORTE
2016/6879 20210114 14.01.2021 Inngående brev Innspill - Jarle Krogsæther - Gbnr 4/9 Jarle Krogsæther EPHORTE
2016/6879 20210114 14.01.2021 Inngående brev Innspill - Kjerrgarden Grunneigarlag v/Inge Helge Kjerrgård - Gbnr 31/19 m.fl. Kjerrgarden Grunneigarlag v/Inge Helge Kjerrgård EPHORTE
2021/86 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr 40/10 - Søknad om utvidet bruk av avkjørsel mot kommunal vei Evy Håpoldøy EPHORTE
2021/228 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler - st. ref. (4332596504) ***** EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Avslag - Innsynskrav - Sak : 2018/3973 Løpenr: 2021/1304 Dokument tittel: Innspill - Anbudsinnbydelse for innhenting, transport og levering av Askøy kommunes avløpsslam Askøyværingen AS EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Avslag - Innsynskrav - Sak : 2018/3973 Løpenr: 2021/1304 Dokument tittel: Innspill - Anbudsinnbydelse for innhenting, transport og levering av Askøy kommunes avløpsslam Oddvar Juvik EPHORTE
2021/196 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver/konsulent 100 % fast - st. ref. (4332898840) ***** EPHORTE
2020/804 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr 8/345 - Ber om status Sandøy Byggservice As EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7193 - Gbnr 16/28 - Oppmålingsforretning over grensepåvisning/nymerking Advokat Eirik Espelid EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/1986 Løpenr: 2020/86945 Dokument tittel: Gbnr 1/769 - Svar på spørsmål om vegfremføring Kjell Tumyr EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Avslag innsynskrav - 2020/5798 Løpenr: 2020/58305 Dokument tittel: Gbnr 41/38 - Melding om mulig ulovlighet Per Roald Midtøy EPHORTE
2021/14 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1611 Løpenr: 2020/60845 Dokument tittel: Plan 362 - Myrane - Klage på planvedtak Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/287 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad om skolebytte ***** EPHORTE
2019/6766 20210114 14.01.2021 Utgående brev Jordskiftesak 19-142857RFA-JBER registrert i matrikkelen Nord- og Midhordland Jordskifterett EPHORTE
2019/6766 20210114 14.01.2021 Utgående brev Jordskiftesak 19-142857RFA-JBER - Registrering i matrikkelen Ove Einar Taule m.fl. EPHORTE
2018/7469 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr 8/1048 mfl - Bf Kvernhusdalen - Dokumentasjon tetthetsprøving, rørinspeksjon rapport/video, sosifil Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS EPHORTE
2013/4653 20210113 13.01.2021 Inngående brev Etterspør oversikt - Antall personer med utviklingshemming under Vertskommuneordningen per 01.01.2021 Helsedirektoratet EPHORTE
2014/6390 20210113 13.01.2021 Inngående brev Gbnr 31/147 - Årsrapport for typegodkjente minirenseanlegg August Norge AS EPHORTE
2018/1848 20210113 13.01.2021 Inngående brev Gbnr 23/5 - Ber om redegjørelse - Nabovarsel Per Aarvik EPHORTE
2021/14 20210113 13.01.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/1611 Løpenr: 2020/60845 Dokument tittel: Plan 362 - Myrane - Klage på planvedtak Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/14 20210113 13.01.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/1848 Løpenr: 2020/72406 Dokument tittel: Merknad 2 - Tilkomst langs Haneviksvegen, Skjelvikvegen Per Aarvik EPHORTE
2021/14 20210113 13.01.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/6491 Løpenr: 2020/71252 Dokument tittel: Innsynskrav - Sak: 2020/6147 Per Aarvik EPHORTE
2017/6990 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om permisjon 01.02.2021 - 30.06.2021 ***** EPHORTE
2020/7647 20210113 13.01.2021 Inngående brev Gbnr 15/431 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Thomas Monsen EPHORTE
2021/14 20210113 13.01.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/2190 Løpenr: 2021/1187 Dokument tittel: Tiltak i tilknytning til Horsøyvegen Ranveig Skjønborg EPHORTE
2019/5340 20210113 13.01.2021 Inngående brev Klage på vedtak - Kleppe vannverk - Svar på krav om prisavslag Erik Lervåg EPHORTE
2020/7333 20210113 13.01.2021 Inngående brev Gbnr 39/56 - Redegjørelse JMN – plan & arkitektur AS EPHORTE
Versjon:5.2.00