eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 300 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/2152 20191203 03.12.2019 Inngående brev Plan 511 - Planleveranse - Sending nr 2 Cardo 8614 AS EPHORTE
2019/2152 20191203 03.12.2019 Inngående brev Plan 511 - Planleveranse - Sending nr 1 Cardo 8614 AS EPHORTE
2019/6257 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gbnr 9/476 - Tilleggsdokumentasjon BoligPartner AS EPHORTE
2019/6714 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gbnr 3/27 - Søknad om tillatelse til tiltak Prosjektstyring Vest AS EPHORTE
2019/7612 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gbnr 188/340 - Rekvisisjon oppmålingsforretning Bjarne Lyngbø EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kontroll og vedlikeholdsrapport - 2019 R. Torgersen AS EPHORTE
2017/3993 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gbnr 21/4 - Felt B1-B2 - Erklæring om ansvrsrett Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2017/3993 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gbnr 21/4 - Felt B1-B2 - Melding om endring av ansvarlig søker Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2014/5143 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gbnr 8/980 - Tilleggsdokumentasjon/Endring av søknad JMN – plan & arkitektur AS EPHORTE
2019/1780 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gbnr 35/156/0/2 - Klage på avslag Ole Gunnar Krokås EPHORTE
2019/3233 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gbnr 18/2 - Tomt 11 - Tilleggsdokumentasjon - Revidert inngangsparti Vest Norsk Bygg AS EPHORTE
2019/7605 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gbnr 20/338, 317 - Søknad om dispensajon Norgesnett AS EPHORTE
2019/5554 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gbnr 20/22 - Tilleggsdokumentasjon Stig Jakobsen EPHORTE
2017/3937 20191203 03.12.2019 Inngående brev Plan 495 - Samordnet uttalelse med innsigelse Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2019/7595 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gbnr 18/325 - Gbnr 17/189 - Søknad - Tilknytning - Kommunalt VA-anlegg Torbjørn Olsen EPHORTE
2019/6887 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gbnr 18/150 - Redegjørelse Anne Grete Danielsen EPHORTE
2013/10387 20191203 03.12.2019 Inngående brev Klagesak - Litle Fauskanger – Nytt vedtaksreferat Språkrådet EPHORTE
2019/3658 20191203 03.12.2019 Utgående brev Vedrørende søknad leie gymsal høst 2019 Askpensjonistene EPHORTE
2018/8881 20191203 03.12.2019 Utgående brev Brakkerigg i Bakarvågen - Ber om tilbud på overtakelse Temporary space EPHORTE
2019/3658 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svar søknad leie gymsal - Flittige fruer Flittige fruer EPHORTE
2016/444 20191203 03.12.2019 Utgående brev Tilbakemelding på forespørsel om utvidet leieperiode Trigger Jobb AS v/Øyvind Golten Pettersen m.fl. EPHORTE
2019/301 20191203 03.12.2019 Utgående brev Bygge og fremdriftsmøte - 17.09.19 Wexus gruppen AS EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Internt notat Invitasjon til informasjonsmøte - Vannkvalitet Kristin Ådlandsvik EPHORTE
2016/444 20191203 03.12.2019 Utgående brev Tilbakemelding på forespørsel om utvidet leieperiode Trigger Jobb AS v/Øyvind Golten Pettersen EPHORTE
2013/1756 20191203 03.12.2019 Utgående brev Kort referat fra Tospråklig forum 03.09.2019 Tospråklige lærere og assistenter EPHORTE
2019/301 20191203 03.12.2019 Utgående brev Tildeling av kontrakt ***** EPHORTE
2019/7592 20191203 03.12.2019 Inngående brev Tiltak fyrverkerisesongen 2019/2020 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap EPHORTE
2016/2912 20191203 03.12.2019 Utgående brev Anmodning om sluttutbetaling for anlegg 10001 - Kulturfabrikken Hordaland Fylkeskommune EPHORTE
2019/301 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr 19/134,190 - Søknad om tillatelse i ett trinn Askøy kommune byggesak EPHORTE
2019/6006 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gbnr 8/486 - Tilleggsdokumentasjon Sigmund Riis EPHORTE
2018/1233 20191203 03.12.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3979 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr 33/56 - Avslutning av sak Kari Anne Hansen Knutsen m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Inkasso for husleie 2015 ***** EPHORTE
2019/4487 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr 12/356, 622 - Innkalling til forhåndskonferanse Kristoffer Arnesen EPHORTE
2015/2072 20191203 03.12.2019 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Fagavdeling skole ***** EPHORTE
2017/2698 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svar - Søknad om ulønnet permisjon 09.04.2020 - 31.07.2021 ***** EPHORTE
2019/4807 20191203 03.12.2019 Utgående brev Analyseresultater drikkevannskilder 2019 Rådgivende-Biologer AS EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr 19/16 - Informasjonsskriv - Utbedring avløpsanlegg Silja Skag EPHORTE
2018/1481 20191203 03.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på lønnsplassering ***** EPHORTE
2017/6210 20191203 03.12.2019 Inngående brev Feil i pensjonsgivende tillegg Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2019/7470 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gbnr 34/5 - Spørsmål til svar fra kommunen Jan-Are Gudbrandsen EPHORTE
2019/6490 20191203 03.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100 % Soltunet avlastning, Askøy kommune - st. ref. 4136597762 ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på stillingsendring - Gjeldende fra 09.12.2019 ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på stillingsendring - Gjeldende fra 09.12.2019 ***** EPHORTE
2019/2546 20191203 03.12.2019 Utgående brev Revidert midlertidig arbeidsavtale - 01.12.2019 - 31.12.2019 - NAV Askøy, Sosialavdeling ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2363 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr 13/283, 326 - Varsel om tvangsmulkt Stein Olav og Eva Karin Sollesnes m.fl. EPHORTE
2017/2382 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr 12/476 - Tilbakemelding på klage angående forurensing fra avløpsanlegg i Hetlevik Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2017/3740 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr 5/237 - Foreløpig svar på mottatt klage - Klagen gis ikke utsatt iverksetting ADVOKATFIRMAET RIISA & CO ANS EPHORTE
2019/2546 20191203 03.12.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 01.01.2020 - 30.04.2020 - NAV Askøy ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2015/2725 20191203 03.12.2019 Utgående brev Plan 417 - Tidspunkt for oppstartsmøte - Regulering av deler av gbnr 18/2 Hanøytangen Næringspark AS/US m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/6887 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr 18/150 - Anmodning om redegjørelse Anne Grete Danielsen m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr 5/335 - Oversender forslag til avtale om kjøp av areal Help forsikring EPHORTE
2018/1990 20191203 03.12.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3029 20191203 03.12.2019 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2019/5833 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gbnr 13/653 - Tilleggsdokumentasjon Bygg Prosjekt AS EPHORTE
2019/278 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd ERDAL IDRETTSLAG EPHORTE
2019/6913 20191203 03.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7325 - Løpenr 67030/2019 - Søknad - Skjenkebevilling - 14.12.2019 Askøyværingen AS EPHORTE
2018/1138 20191203 03.12.2019 Utgående brev Søknad samisk fjernundervisning ***** EPHORTE
2017/1614 20191203 03.12.2019 Utgående brev Lovlighet gravearbeid Tøssedalen - Misligholdt kontrakt Jan-Erik Strømsnes EPHORTE
2017/1614 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svar på henvendelse fra grunneier Jan Erik Strømsnes EPHORTE
2019/301 20191203 03.12.2019 Utgående brev Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel Askøy Kommune - Kommunalteknisk avd. EPHORTE
2019/2548 20191203 03.12.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 01.01.2020 - 30.04.2020 - NAV Askøy ***** EPHORTE
2015/2665 20191203 03.12.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/5594 20191203 03.12.2019 Utgående brev Legalpantekrav - SAK ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Adv. Sonja Bernt Heimset EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2013/1756 20191203 03.12.2019 Utgående brev Kort referat fra møte 08.11.2019 Møtedeltakerne EPHORTE
2018/696 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr 5/645 og 5/605 - Henvendelse vedrørende formalisering av eldre veirett Thorvald Haarberg EPHORTE
2017/3740 20191203 03.12.2019 Internt notat Gbnr 5/237 - Vedlegg til oversendelse av klage til klagenemnda - Klage på årsgebyr for offentlig avløp Randi Dreyer EPHORTE
2017/3 20191203 03.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på stillingsendring - Gjeldende fra 09.12.2019 ***** EPHORTE
2019/3648 20191203 03.12.2019 Utgående brev Plan 278 - Ber om sosi-fil NIRAS AS EPHORTE
2019/6279 20191203 03.12.2019 Inngående brev Vedtak om retting - Kleppestø barnehage Askøy Kommune, Miljørettet helsevern EPHORTE
2017/7958 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gbnr 8/967 - Redegjørelse IB Rådgivning & Rettshjelp EPHORTE
2019/6117 20191203 03.12.2019 Inngående brev Tar imot stilling - Kontaktperson/saksbehandler 100 % fast stilling ***** EPHORTE
2019/5468 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gbnr 8/1050 - Tinglyst grunneiendom Kartverket Tinglysing EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Cv ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Autorisasjon - ***** ***** EPHORTE
2017/5736 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gbnr 19/125 - Tilleggsdokumentasjon Erling Valdersnes EPHORTE
2019/3979 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr 33/56 - Svar på henvendelse Kari Anne Hansen Knutsen m.fl. EPHORTE
2019/2922 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gbnr 10/237 - Redegjørelse - Sendt på nytt Irgen Jostein Larsen EPHORTE
2019/6490 20191203 03.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100 % Soltunet avlastning, Askøy kommune - st. ref. 4136597762 ***** EPHORTE
2019/5686 20191203 03.12.2019 Internt notat Svar på spørsmål til budsjett 2020 Kristin Ådlandsvik EPHORTE
2019/7606 20191203 03.12.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Furubakken sykehjem EPHORTE
2017/7261 20191203 03.12.2019 Inngående brev Etterlyser sluttrapport - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 - Manglende rapportering Bufdir EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Vitnemål, kompetansebevis og attester ***** EPHORTE
2019/6490 20191203 03.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100 % Soltunet avlastning, Askøy kommune - st. ref. 4136597762 ***** EPHORTE
2019/6490 20191203 03.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100 % Soltunet avlastning, Askøy kommune - st. ref. 4136597762 ***** EPHORTE
2014/5143 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr 8/980/0/1-2 - Svar på anmodning om utsatt frist JMN Plan & arkitektur as EPHORTE
2019/7601 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om reduksjon av foreldrebetaling ***** EPHORTE
2018/8880 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om reduksjon av foreldrebetaling ***** EPHORTE
2019/7067 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fastlegevikar 50 % næringsdrivende / Sykehjemslege 50 % kommunalt lønnet Fenring legesenter-/Askøy legevakt, Askøy kommune - st. ref. 4148492984 ***** EPHORTE
2019/7067 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fastlegevikar 50 % næringsdrivende / Sykehjemslege 50 % kommunalt lønnet - st. ref. (4148492984) ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Søknad om bruksoverlating NIPATUNET BORETTSLAG EPHORTE
2017/1518 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr 18/364 - VA-kart Tommy Ole Skjønhaug EPHORTE
2019/2753 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gbnr 41/12 - Tilleggsdokumentasjon Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/6490 20191203 03.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100 % Soltunet avlastning, Askøy kommune - st. ref. 4136597762 ***** EPHORTE
2019/6490 20191203 03.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100 % Soltunet avlastning, Askøy kommune - st. ref. 4136597762 ***** EPHORTE
2019/6490 20191203 03.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100 % Soltunet avlastning, Askøy kommune - st. ref. 4136597762 ***** EPHORTE
2019/3508 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gbnr 19/299 - Søknad om fradeling JMN - plan & arkitektur as EPHORTE
2017/2218 20191203 03.12.2019 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Søknad om alderspensjon etter 85 års regelen Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2019/6713 20191203 03.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnehagelærer Ask barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4145157849 ***** EPHORTE
2015/1871 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gbnr 20/310 - Status og fremdrift Prosjektstyring Vest AS EPHORTE
2013/1756 20191203 03.12.2019 Utgående brev Referat fra tospråklig forum 15.10.2019 Møtedeltakerne EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på stillingsendring - Gjeldende fra 09.12.2019 ***** EPHORTE
2016/5057 20191203 03.12.2019 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på stillingsendring - Gjeldende fra 09.12.2019 ***** EPHORTE
2015/2725 20191203 03.12.2019 Utgående brev Plan 417 - Oppstartsmøte - Regulering av del av gbnr 18/2 Geoplan as m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på stillingsendring - Gjeldende fra 09.12.2019 ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2030 20191203 03.12.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/6233 20191203 03.12.2019 Utgående brev Refusjonskrav høsten 2019 EMF ***** EPHORTE
2019/3648 20191203 03.12.2019 Utgående brev Plan 278 - Tilbakemelding på planforslag NIRAS AS EPHORTE
2019/3648 20191203 03.12.2019 Utgående brev Plan 278 - Foreløpig tilbakemelding på planforslag og forslag til nabovarslingsbrev Niras AS EPHORTE
2016/2912 20191203 03.12.2019 Utgående brev Regnskap spillemidler - Kulturfabrikken - Anl nr 10001 Deloitte EPHORTE
2019/7283 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Fauskanger barne- og ungdomsskule, Askøy kommune - st. ref. 4157624766 ***** EPHORTE
2019/7283 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4157624766) ***** EPHORTE
2019/7613 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gbnr 8,/957, 955 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett Bergen Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/3648 20191203 03.12.2019 Utgående brev Plan 278 - Liste over høringsinstanser Niras AS EPHORTE
2018/7976 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gbnr 8/1029 - Søknad om dispensasjon Bergen eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/7610 20191203 03.12.2019 Inngående brev Oppsigelse fra ansatt ***** EPHORTE
2019/7611 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gbnr 42/62 - Søknad om tillatelse til tiltak Aksøy kommune, Teknisk EPHORTE
2019/7606 20191203 03.12.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Furubakken sykehjem EPHORTE
2019/7067 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fastlegevikar 50 % næringsdrivende / Sykehjemslege 50 % kommunalt lønnet - st. ref. (4148492984) ***** EPHORTE
2018/6656 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om brannrisiko-reduserende utstyr ***** EPHORTE
2019/7603 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad - Skjenkebevilling - 23.12.2019 HETLEVIK MUSIKKLAG EPHORTE
2019/7602 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad - Skjenkebevilling - 06.12.2019 SPZ BIL AS EPHORTE
2019/278 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd ***** EPHORTE
2019/7137 20191203 03.12.2019 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Fagarbeider 100 % fast Ask barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4151472934 ***** EPHORTE
2017/3459 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr 6/760 - Avslutning av sak Andre Johansen EPHORTE
2017/8351 20191203 03.12.2019 Internt notat Søknad om AFP ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på ansettelsesforhold ***** EPHORTE
2017/3740 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr 5/237 - Krav om betaling av årsgebyr for offentlig avløp - Klage på vedtak ***** EPHORTE
2019/7346 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Spesialpedagog 100 % fast - st. ref. (4160859155) ***** EPHORTE
2019/7346 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Spesialpedagog 100 % fast Fagavdeling barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4160859155 ***** EPHORTE
2019/6490 20191203 03.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100 % Soltunet avlastning, Askøy kommune - st. ref. 4136597762 ***** EPHORTE
2019/6490 20191203 03.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100 % Soltunet avlastning, Askøy kommune - st. ref. 4136597762 ***** EPHORTE
2019/6490 20191203 03.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100 % Soltunet avlastning, Askøy kommune - st. ref. 4136597762 ***** EPHORTE
2019/6490 20191203 03.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100 % Soltunet avlastning, Askøy kommune - st. ref. 4136597762 ***** EPHORTE
2013/3615 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr 18/602 - Varsel om pålegg om ferdigstillelse Ketil Aasebø m.fl. EPHORTE
2019/301 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr 19/134,190 - Melding om endring av ansvarsretter Askøy Kommune Kommunalteknisk avdeling EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr 12/67 - Svar angående henvendelse Advokatfirmaet Kyrre m.fl. EPHORTE
2016/3078 20191203 03.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på stillingsendring - Vernepleier ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr 12/67 - Tilbakemelding på forespørsel om redegjørelse Advokatfirmaet Kyrre ANS EPHORTE
2015/1522 20191203 03.12.2019 Utgående brev Plan 406 - Oppsummering etter møte vedr innregulering av fortau JMN Plan og Arkitektur as EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.10.2019 - 31.12.2019 - Helse og omsorg ***** EPHORTE
2019/7470 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr 34/5 - Svar på søknad om dispensasjon fra byggegrense Jan-Are Gudbrandsen EPHORTE
2019/6490 20191203 03.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100 % Soltunet avlastning, Askøy kommune - st. ref. 4136597762 ***** EPHORTE
2019/6490 20191203 03.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100 % Soltunet avlastning, Askøy kommune - st. ref. 4136597762 ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2015/7812 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr 12/1190 - Vedtak om tvangsmulkt - Utsettelse av frist Hans Petter Haukefær og Ann-Kristin Røsbø EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på stillingsendring - Gjeldende fra 09.12.2019 ***** EPHORTE
2016/444 20191203 03.12.2019 Utgående brev Trigger Jobb AS - Signert avtale om forlengelse av leiekontrakt Trigger Jobb AS EPHORTE
2017/3571 20191203 03.12.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2013/1756 20191203 03.12.2019 Utgående brev Innkalling til plandag for tospråklige lærere og assistenter 08.11.2019 Møtedeltakerne EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Tildeling av stipend - Skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTE
2015/2725 20191203 03.12.2019 Utgående brev Plan 417 - Planinitiativ og krav i henhold til Forskrift om behandling av private reguleringsforslag GEOPLAN AS EPHORTE
2016/444 20191203 03.12.2019 Utgående brev Forslag til avtale om forlengelse Trigger Jobb AS v/Øyvind Golten Pettersen EPHORTE
2017/6235 20191203 03.12.2019 Utgående brev Delutbetaling av spillemidler for anlegg - Alfredsensfeltet velforening Alfredsensfeletet velforening EPHORTE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2018/620 20191203 03.12.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2016/2912 20191203 03.12.2019 Utgående brev Overføring av sluttutbetaling av spillemidler for anlegg 10001 - Kulturfabrikken Hetlevikalliansen EPHORTE
2019/7187 20191202 02.12.2019 Inngående brev Gbnr 21/683 - Tilleggsdokumentasjon Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2016/1065 20191202 02.12.2019 Inngående brev Gbnr 29/345/0/1-2 - Gjennomføringsplan Aasebø Sag AS EPHORTE
2019/27 20191202 02.12.2019 Inngående brev Gbnr 10/196 - Nabovarsel Heidrun Hus EPHORTE
2019/7573 20191202 02.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Gbnr 19/67 - Naust Bjarte Lohne EPHORTE
2013/3407 20191202 02.12.2019 Inngående brev Servicerapport No. 40197214 Honeywell Life Safety AS EPHORTE
2013/10036 20191202 02.12.2019 Inngående brev Servicerapport No. 40197335 Honeywell Life Safety AS EPHORTE
2013/6724 20191202 02.12.2019 Inngående brev Servicerapport No. 40197165 Honeywell Life Safety AS EPHORTE
2019/3730 20191202 02.12.2019 Inngående brev Gbnr 29/229 - Søknad om ferdigattest Wexus Gruppen AS EPHORTE
2019/23 20191202 02.12.2019 Inngående brev Melding om feil i liste fra Brønnøysundregistrene - Tilskudd - Trossamfunn Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2019/3708 20191202 02.12.2019 Inngående brev Gbnr 6/786 - Svar - Anmodning om redegjørelse Birgit Beathe Bendiks EPHORTE
2013/7979 20191202 02.12.2019 Inngående brev Gbnr 14/2, 359 - Søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse Norconsult AS EPHORTE
2019/4216 20191202 02.12.2019 Inngående brev Gbnr 4/6 - Tilleggsdokumentasjon Andersen & Sønn Rørleggerforretning AS EPHORTE
2019/6237 20191202 02.12.2019 Inngående brev Gbnr 8/35, 203 - Signert grensejusteringsavtale Bjarte Pedersen EPHORTE
2019/7573 20191202 02.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2019/67689 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Tilbakemelding Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191202 02.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2019/67443 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191202 02.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2017/4312 Løpenr: 2019/67291 Dokument tittel: Gbnr 19/198 - Ferdigattest Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2019/7573 20191202 02.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/6937 Løpenr: 2019/62716 Dokument tittel: Gbnr 1/485 - Søknad om konsesjon Anita Stenfeldt EPHORTE
2019/6884 20191202 02.12.2019 Inngående brev Gbnr 19/130 - Opplysninger om vann og avløpsløsning Einar Lindstad EPHORTE
2013/4422 20191202 02.12.2019 Inngående brev Gbnr 21/18/0/3 - Ber om nytt tidspunkt for forhåndskonferanse Ingve Torgersen EPHORTE
2019/7576 20191202 02.12.2019 Inngående brev Klage - Stenging av vei - Nygjerdet, Kleppestø Ragnar Fürstenberg EPHORTE
2019/6112 20191202 02.12.2019 Inngående brev Gbnr 9/38 - Dokumentasjon om bedehuset i Juvik og skolehuset fra Laksevåg til Hanøy Arthur Træen EPHORTE
2019/7573 20191202 02.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/8192 Løpenr: 2019/40690 Dokument tittel: Gbnr 21/604 - Tillatelse til tiltak Inge Torgersen EPHORTE
2019/7573 20191202 02.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/4422 Løpenr: 2018/43284 Dokument tittel: Gbnr 21/18/0/3 - Melding om vedtak Inge Torgersen EPHORTE
2019/3420 20191202 02.12.2019 Inngående brev Høring - Konsekvensutredning - Avvikling av Valemon rikgassrørledning Gassco AS EPHORTE
2019/7573 20191202 02.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Gbnr 14/352//0/13 Glenn Minde EPHORTE
2019/7572 20191202 02.12.2019 Inngående brev Gbnr 18/464 - Anmodning om forhåndskonferanse Lena Olsen EPHORTE
2019/6913 20191202 02.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/7326 Løpenr: 2019/67036 Dokument tittel: Gbnr 21/483 - Forespørsel om godkjenning Inge Torgersen EPHORTE
2016/4342 20191202 02.12.2019 Inngående brev Gbnr 10/584 og 8/957 m.fl - Søknad om ferdigattest Bergen Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/6913 20191202 02.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/5558 Løpenr: 2019/50216 Dokument tittel: Gbnr 21/375, 222, 545 - Anmodning om forhåndskonferanse Inge Torgersen EPHORTE
2019/6913 20191202 02.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2015/7327 Løpenr: 2019/65379 Dokument tittel: Gbnr 21/383 - Manglende brukstillatelse/ferdigattest Inge Torgersen EPHORTE
2019/6913 20191202 02.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/4422 Løpenr: 2019/65171 Dokument tittel: Gbnr 21/18/0/3 - Anmodning om forhåndskonferanse Inge Torgersen EPHORTE
2019/7569 20191202 02.12.2019 Inngående brev Gbnr 0/0 - Forespørsel om grensejustering Christian Johnsen EPHORTE
2019/6913 20191202 02.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/4934 Løpenr: 2019/48417 Dokument tittel: Innsynskrav - Fradeling fra 21/8 i Askøy kommune Inge Torgersen EPHORTE
2018/8051 20191202 02.12.2019 Inngående brev Gbnr 7/17 m.fl. - Påminnelse - Spørsmål til uavhengig kontroll av overvannshåndtering Asplan Viak AS EPHORTE
2018/5874 20191202 02.12.2019 Inngående brev Gbnr 5/483 - Tilleggsdokumentasjon Ravnanger Hus AS EPHORTE
2019/6913 20191202 02.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2016/5971 Løpenr: 2019/67734 Dokument tittel: Gbnr 12/1174 - Ettersendelse - Vedlegg til sak John Nesse EPHORTE
2018/5874 20191202 02.12.2019 Inngående brev Gbnr 5/483 - Søknad om endring av gitt tillatelse Ravnanger Hus AS EPHORTE
2018/1775 20191202 02.12.2019 Utgående brev Svar - Faktura Laila Odland m.fl EPHORTE
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Gbnr 19/404 mfl - Hanøy skole -Etablering av ekstra uteareal - Uenighet med nabo Advokat Espelid EPHORTE
2016/1602 20191202 02.12.2019 Utgående brev Kommunalt tilskudd til politiske (grupperinger) kommunestyregruppene - beregning 01.05.2019 - 31.10.2019 Arnt Erik Gangås m.fl. EPHORTE
2017/8096 20191202 02.12.2019 Utgående brev Plan 331 -Reguleringsendring - Endret avkjørsel til gbnr 19/155. COWI EPHORTE
2016/5476 20191202 02.12.2019 Utgående brev Referat - Samarbeidsutvalget - 11.9.2019 Ronny Knutsen m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Areal til beredskapskai Jon Fredrik Mostraum EPHORTE
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Gbnr 39/69 - Salg Mjølkeviksvarden Roslagen - Jon Fredrik Mostraum EPHORTE
2018/6195 20191202 02.12.2019 Utgående brev Tegning - PS Orrhaugvegen - Skisse Wikum Food & Beverage m.fl EPHORTE
2016/5971 20191202 02.12.2019 Utgående brev Gbnr 12/1174 - Oversendelse av klagesak FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2018/2595 20191202 02.12.2019 Internt notat Faktura fra låsesmed ***** EPHORTE
2018/1775 20191202 02.12.2019 Utgående brev Kommentar - Mottatt FDV Fyllingen Maskin AS EPHORTE
2018/1775 20191202 02.12.2019 Utgående brev Sluttdokumentasjon ikke mottatt Fyllingen Maskin AS EPHORTE
2016/5718 20191202 02.12.2019 Utgående brev Gbnr 10/85 - Tilbakemelding angående søknad om utslipp Bergen varme og sanitær AS EPHORTE
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Attest ***** EPHORTE
2016/3512 20191202 02.12.2019 Utgående brev Retningslinjer for ressursteam i barnehagene høsten 2019 Kommunale og private barnehager EPHORTE
2013/3737 20191202 02.12.2019 Internt notat Referat fra møte vedrørende fastlegehjemmel Amy Bruvik Næss EPHORTE
2018/3991 20191202 02.12.2019 Utgående brev Gbnr 4/140 - Varsel om pålegg om sanering av slamavskiller Vardane Terrasse v/Trond Sørensen EPHORTE
2016/6038 20191202 02.12.2019 Utgående brev Varsel om fratredelse ved oppnådd aldersgrense ***** EPHORTE
2015/8697 20191202 02.12.2019 Utgående brev Gbnr 4/300 - E -post korrespondanse vedrørende varsel om utbedring avløpsanlegget Guro Gammelsrød EPHORTE
2018/4038 20191202 02.12.2019 Utgående brev Tiltaksplan - Forvaltningsrevisjon - Saksforberedelse og vedtaksoppfølging Kontrollutvalget EPHORTE
2013/5856 20191202 02.12.2019 Utgående brev Informasjon høsten - 2019 Foreldrene EPHORTE
2013/8999 20191202 02.12.2019 Utgående brev Oversender melding om avløp til terreng Askøy kommune, Miljørettet helsevern EPHORTE
2018/3074 20191202 02.12.2019 Internt notat Gbnr 17/484 - Redegjørelse mur Kristin Ådlandsvik EPHORTE
2019/4045 20191202 02.12.2019 Utgående brev Fagavdelingen sin endrede godkjenning av lekeareal inne - 2019 Miljørettet helsevern EPHORTE
2017/8489 20191202 02.12.2019 Utgående brev Etterspørsel - Avklaring - Prosjekt 4701-05, 4701-10 Statens vegvesen, Region Vest EPHORTE
2016/1100 20191202 02.12.2019 Utgående brev Askøyhallene KF - Valg av styrerepresentanter Askøyhallene KF v/daglig leder Geirulf Mikkelsen EPHORTE
2016/2639 20191202 02.12.2019 Utgående brev Fritak fra verv som meddommer i Gulating Lagmannsrett ***** EPHORTE
2018/1129 20191202 02.12.2019 Utgående brev Merknad - Faktura 4001803 ***** EPHORTE
2018/4834 20191202 02.12.2019 Utgående brev Attest ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Fullmakt i forbindelse med behandling ***** EPHORTE
2018/3186 20191202 02.12.2019 Utgående brev Vedrørende foreldrebetaling ***** EPHORTE
2013/1756 20191202 02.12.2019 Utgående brev Referat fra planleggingsdag 13.08.2019 ***** EPHORTE
2013/2183 20191202 02.12.2019 Utgående brev Foreldrerådsmøte - Referat- 26.08.2019 Foreldregruppen i Erdal barnehage EPHORTE
2015/3449 20191202 02.12.2019 Utgående brev Søknad om utsatt rapporteringsfrist - Skiftesvik - Avtalenr 19028022 Miljødirektoratet EPHORTE
2015/7843 20191202 02.12.2019 Utgående brev Gbnr 17/2 - Avslutning av sak Stein Erik Tveitnes og Kari Jacobsen Tveitnes EPHORTE
2018/5652 20191202 02.12.2019 Utgående brev Plan 278 - Vedrørende klage Statens vegvesen EPHORTE
2018/3183 20191202 02.12.2019 Utgående brev Prosjekt 2050601- Infrastruktur Fargeriet - Referat fra bygge -og fremdriftsmøte 15 Fyllingen maskin AS EPHORTE
2018/1129 20191202 02.12.2019 Utgående brev Etterspørsel - Faktura 4001803 Ragn-Sells Miljøsanering AS EPHORTE
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Internt notat Svar på spørsmål - Habilitetsvurdering Kristin Ådlandsvik EPHORTE
2016/5855 20191202 02.12.2019 Internt notat Søknad om å delta på kurs Utenforskap "Like muligheter for alle - barnehagen og minoritetsbarn" Ann Iren Larsen EPHORTE
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Videresender henvendelse tidligere sendt til veilaget Terje Mikkelsen EPHORTE
2014/2477 20191202 02.12.2019 Utgående brev Ny selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Hordaland IKA Hordaland IKS EPHORTE
2018/5652 20191202 02.12.2019 Utgående brev Plan 278 - Informasjon om saksbehandling/dispensasjon Statens vegvesen EPHORTE
2016/2766 20191202 02.12.2019 Utgående brev Gbnr 3/260 - Bekreftelse Reidar Mentz Paasche EPHORTE
2015/3288 20191202 02.12.2019 Utgående brev Gbnr 5/71 - Søknad om fornyelse av avkjøringstillatelse Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2016/677 20191202 02.12.2019 Utgående brev Tilbud om kjøp av bolig ***** EPHORTE
2019/3364 20191202 02.12.2019 Utgående brev Svar - Parkeringsplasser Listerholene 13-17 Kjersti og Arvid Bognøy EPHORTE
2017/4595 20191202 02.12.2019 Utgående brev Innvilget søknad om permisjon 20% ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Tilbakemelding - Gbnr 17/13 - Tilsynsrapport 2019 - Tveit Skole Askøy brann og redning EPHORTE
2016/5855 20191202 02.12.2019 Internt notat Svar på søknad om å delta på kurs Utenforskap "Like muligheter for alle - barnehagen og minoritetsbarn" Siren Kvist Holm EPHORTE
2018/5652 20191202 02.12.2019 Utgående brev Plan 278 - Ber om redegjørelse Statens vegvesen EPHORTE
2016/4082 20191202 02.12.2019 Utgående brev Gbnr 17/13 - Tildeling av adresse Askøy kommune Eiendomsavdelingen v/ Kathrine Vollevik Knutsen EPHORTE
2018/6093 20191202 02.12.2019 Utgående brev Gbnr 6/406 - Behov for tilleggsopplysninger - Sanering av slamavskiller Kjersti Berglund EPHORTE
2016/1616 20191202 02.12.2019 Utgående brev Partitilskudd Ivar Eidsaa m.fl. EPHORTE
2016/7778 20191202 02.12.2019 Utgående brev Spørsmål vedrørende utbetaling av AFP ***** EPHORTE
2016/2807 20191202 02.12.2019 Internt notat Regnskap sluttrapportering av "Velg sykkel Askøy" Ingvar Thorsen EPHORTE
2018/1129 20191202 02.12.2019 Utgående brev Etterspørsel 2 - Faktura 4001803 Ragn-Sells Miljøsanering AS EPHORTE
2017/8489 20191202 02.12.2019 Utgående brev Etterspørsel 2 - Avklaring Statens vegvesen, Region Vest EPHORTE
2015/539 20191202 02.12.2019 Utgående brev Tilsynsrapport og varsel om vedtak om retting - Lykketrollet FUS barnehage Lykketrolle FUS barnehage v/daglig leder EPHORTE
2017/8547 20191202 02.12.2019 Utgående brev Gbnr 6/383 - Bekreftelse på mottatt tilleggsdokumentasjon Hilleren Prosjektering AS EPHORTE
2019/6913 20191202 02.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/5465 - Løpenr 67127/2019 - Plan 416 - Bestilling av oppstartsmøte fra BLOCK WATNE AS Askøyværingen AS EPHORTE
2019/12 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - ASKØY FOTBALLKLUBB ASKØY FOTBALLKLUBB EPHORTE
2019/12 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - ASKØY FOTBALLKLUBB ASKØY FOTBALLKLUBB EPHORTE
2015/3805 20191202 02.12.2019 Inngående brev Servicerapport No. 40197142 Honeywell Life Safety AS EPHORTE
2019/7573 20191202 02.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2016/3398 Løpenr: 2019/68125 Dokument tittel: Gbnr 10/46 - Signert - Krav om lovlighetskontroll av vedtak Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2018/3183 20191202 02.12.2019 Utgående brev Prosjekt 250601 - Infrastruktur Fargeriet - Referat innledning sluttoppgjør ***** EPHORTE
2018/3241 20191202 02.12.2019 Internt notat Gbnr 12/93 - Uttale fra barn og unges representant Tore Mundheim EPHORTE
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/666 20191202 02.12.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2013/9522 20191202 02.12.2019 Utgående brev Gbnr 14/69 - Vedtak om innkreving av årsgebyr for vann -og avløp Helge og Anne-Liv Ullebust EPHORTE
2019/7581 20191202 02.12.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 01.11.2019 - 31.12.2019 - Hanøy barnehage ***** EPHORTE
2014/8809 20191202 02.12.2019 Utgående brev Orientering om ny organisering av kommuneprogrammet i Askøy kommune Husbanken EPHORTE
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Purring på utlånte personregistermapper INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND IKS EPHORTE
2016/2638 20191202 02.12.2019 Utgående brev Søknad om fritak som meddommer Bergen Tingrett 2017-2020 ***** EPHORTE
2017/3679 20191202 02.12.2019 Utgående brev HASTER - Kan ikke se å ha mottatt utbetaling av AFP i september Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2016/4200 20191202 02.12.2019 Utgående brev Gbnr 10/1016 - Tildeling av adresse Håvard Bekkenes Bjørnsen EPHORTE
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2016/4114 20191202 02.12.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Status politisk sak Jon Fredrik Mostraum EPHORTE
2015/539 20191202 02.12.2019 Utgående brev Svar - Tilbakemelding tilsynsrapport - Lykketrollet FUS barnehage Lykketrollet Barnehage EPHORTE
2016/4089 20191202 02.12.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2017/3013 20191202 02.12.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2016/6446 20191202 02.12.2019 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2013/3502 20191202 02.12.2019 Utgående brev Plan 376 - Skarpevardane - Ny tilbakemelding JMN - plan & arkitektur as EPHORTE
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på stillingsendring - Gjeldende fra 09.12.2019 ***** EPHORTE
2015/8632 20191202 02.12.2019 Utgående brev Fratredelse med pensjon fra 01.01.2020 Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2013/3502 20191202 02.12.2019 Utgående brev Plan 376 - Mal for tegnforklaring JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
2018/4271 20191202 02.12.2019 Utgående brev Oppsigelse av plass i SFO ***** EPHORTE
2018/34 20191202 02.12.2019 Utgående brev Svar vedrørende henstilling om sikringsarbeid Sissel Svalland EPHORTE
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på ansettelsesforhold ***** EPHORTE
Versjon:5.2.00