eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 300 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/271 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 8/664 - Søknad om dispensasjon Andreas Andersen EPHORTE
2019/7988 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 13/58 - Tilleggsdokumentasjon Hilleren Prosjektering AS EPHORTE
2019/7049 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 14/4 - Eierforhold Longabryggjo Oddvar Juvik EPHORTE
2020/267 20200113 13.01.2020 Inngående brev Klage - Fartsdumper - Krokåsdalsvegen Oddvar Juvik EPHORTE
2015/3967 20200113 13.01.2020 Inngående brev Informasjon om ny rammeavtale - Formingsmateriell ***** EPHORTE
2019/7729 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 4/1281,1282 - Tilleggsdokumentasjon Ravnanger Hus AS EPHORTE
2019/2132 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 12/397 - Redegjørelse ***** EPHORTE
2013/1611 20200113 13.01.2020 Inngående brev Plan 362 - Merknad - Ina Tuften og Silje Tuften Ina Tuften og Silje Tuften EPHORTE
2019/3007 20200113 13.01.2020 Inngående brev Tilbud om ambulant lavterskel diagnostikk og henvisning til behandling Helsedirektoratet, Avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester EPHORTE
2013/1998 20200113 13.01.2020 Inngående brev Rapportering av vannverksdata for 2019 Mattilsynet EPHORTE
2019/1545 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 12/1174 - Søknad om mindre endring av tillatelse Bergen Eikendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/180 20200113 13.01.2020 Inngående brev Vitnemål og fagbrev ***** EPHORTE
2018/3958 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 18/25 - Søknad om ferdigattest Bygg Prosjekt AS EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak 2019/4038 - Byggesak Freddy Sleire Juvsett EPHORTE
2019/7090 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 10/819 - Ber om status i sak Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS EPHORTE
2019/6680 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 12/769 m.fl. - Spørsmål til varsel - Tilknytning til privat vannledning Grethe Blindheim og Svein-Egil Aarbu EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2016/3398 Løpenr: 2019/73628 Dokument tittel: Gbnr 10/46 - Oversendelse av klagesak Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/242 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 8/899 - Spørsmål til tiltak Frank-Thomas Ellingsund EPHORTE
2019/4578 20200113 13.01.2020 Inngående brev Brannsikkerhet for våre nye landsmenn og kvinner Petter Benjamin Arnesen EPHORTE
2019/6601 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 34/14, 74 - Søknad om ferdigattest Aasebø Sag AS EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2015/8446 Løpenr: 2019/8295 Dokument tittel: Rapport - Livssynsnøytralt seremonirom - Fargeriet Askøyværingen AS EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/2152 Løpenr: 2020/1641 Dokument tittel: Plan 511 - Svar på spørsmål om saken er komplett Askøyværingen AS EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/105 Løpenr: 2020/1182 Dokument tittel: Tilbakemelding - Forespørsel om etablering av skateboardbane på Flagget - Kommunal eiendom Askøyværingen AS EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/4580 Løpenr: 2019/65012 Dokument tittel: Plan 393 - Godkjenning av reguleringsendring etter forenklet prosess Askøyværingen AS EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/160 Løpenr: 2020/1824 Dokument tittel: Innkalling til tilsyn med Træet skule Askøyværingen AS EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/3413 Løpenr: 2020/1923 Dokument tittel: Tilbakemelding - Overdragelse av fastlegehjemmel ved Strusshamn legesenter Askøyværingen AS EPHORTE
2019/7049 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsyn - Eierforhold - Longabryggjo - Etterlyser svar Oddvar Juvik EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2015/7722 Løpenr: 2019/49012 Dokument tittel: Plantegninger Tveit barnehage Askøyværingen AS EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/5197 Løpenr: 2019/47827 Dokument tittel: Utbygging av buldreareal i Askøyhallen Askøyværingen AS EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/6084 Løpenr: 2019/55246 Dokument tittel: Rammeavtale: Person til å lage faseplan - Tilbakemelding Askøyværingen AS EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/5846 Løpenr: 2019/52947 Dokument tittel: Utegruppe trenger hjelp Askøyværingen AS EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/110 Løpenr: 2020/1349 Dokument tittel: Gbnr 19/12 - Nabovarsel Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/110 Løpenr: 2020/1349 Dokument tittel: Gbnr 19/12 - Nabovarsel Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/2334 Løpenr: 2020/704 Dokument tittel: Gbnr 14/495 - Uttale Jann Atle Jensen EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/2334 Løpenr: 2020/720 Dokument tittel: Gbnr 14/495 - Tilbakemelding på mottatt tilleggsdokumentasjon Jann Atle Jensen EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/2335 Løpenr: 2019/19968 Dokument tittel: Gbnr 14/144 - Søknad om tillatelse til tiltak Jann Atle Jensen EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/606 Løpenr: 2020/1370 Dokument tittel: Gbnr 39/56 - Anmodning - Oppheving av stoppordre Jann Atle Jensen EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/108 Løpenr: 2020/869 Dokument tittel: Gbnr 19/64, 146 - Egenerklæring Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak 2019/7573 Oddvar Juvik EPHORTE
2019/532 20200113 13.01.2020 Utgående brev Innkalling til møte i brukerstyret for Strusshamn kultursenter onsdag 18.9 Magnus Johannesen m.fl. EPHORTE
2017/3175 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 16/35, 100 - Anmodning om tilsyn - Asbestplater i skogen ved Ravnanger BIR Privat As EPHORTE
2019/2998 20200113 13.01.2020 Utgående brev Bekreftelse skolegang ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Utgående brev AFP Søknad Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2019/1478 20200113 13.01.2020 Utgående brev Svar på bekreftelse på vielse 24.05.2019 kl. 12.00 ***** EPHORTE
2019/1478 20200113 13.01.2020 Utgående brev Bekreftelse på vielse 24.05.2019 kl.12.00 ***** EPHORTE
2019/1959 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 18/2 - Regulert tomt 4, 5, 15 og 16 - Oversendelse av klagesak FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2019/3794 20200113 13.01.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om tiltaksplan mot Parkslirekne Mona M Løberg EPHORTE
2016/6824 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 17/13 - Spørsmål vedrørende Sluttrapport - Tveit skole Rambøll EPHORTE
2019/5025 20200113 13.01.2020 Utgående brev Vedtak i klagesak om standpunktkarakter i mat og helse ***** EPHORTE
2019/5293 20200113 13.01.2020 Utgående brev Vedtak skoleskyss 2019/20 ***** EPHORTE
2019/3333 20200113 13.01.2020 Utgående brev Plan for skoleåret 2019/20 - Oppsummering av høyring Høyringsinstansar EPHORTE
2019/5054 20200113 13.01.2020 Utgående brev Rapport DKSS midler 2018 - Askøy kommune Hordaland Fylkeskommune EPHORTE
2019/5319 20200113 13.01.2020 Utgående brev Avtale om fratredelse med tilleggspensjon ***** EPHORTE
2017/3175 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 1/18 - Forurensning BIR Privat AS EPHORTE
2017/3039 20200113 13.01.2020 Utgående brev Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalt kommunalt tilskudd til Den katolske kirke Oslo Katolske Bispedømme EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Utgående brev Prosjekt 2140 Tveit Skole [SVW-MATTERS.FID520050] ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Utgående brev 35216 Tveit Skole - Maling av kledning på yttervegg Akse AA i bygg A ***** EPHORTE
2017/5888 20200113 13.01.2020 Utgående brev Forslag til fordeling for Askøy Sør Hjortevald - Hjortejakten 2019 Peter Thomas Hansen EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Utgående brev Utkast til søksmålsvarsel [SVW-MATTERS.FID520050] ***** EPHORTE
2018/3973 20200113 13.01.2020 Utgående brev Svar på spørsmål angående Herdla gård - Tilsyn om etterlevelse av Forskrift om gjødselvare mv. av organisk opphav, del 3 Miljødirektoratet EPHORTE
2019/4908 20200113 13.01.2020 Utgående brev Svar på klage - Dokumentasjon - Øvre Kleppe høydebaseng, Kleppe vannverk og Kleppevannet Hordaland Piratparti EPHORTE
2019/4705 20200113 13.01.2020 Utgående brev Oversending av eldre kartlegging av deponier Hordaland Miljødirektoratet EPHORTE
2019/2998 20200113 13.01.2020 Utgående brev Veiledende retningslinjer vedrørende elever som får særskilt språkopplæring etter paragraf 2-8 i opplæringsloven Rektorene i Askøy kommune EPHORTE
2014/4415 20200113 13.01.2020 Utgående brev Videresender klage på forsøpling i Kollevågen Bergen og Omland Friluftsråd EPHORTE
2019/532 20200113 13.01.2020 Utgående brev Referat fra møte i brukerstyret - 18.9.2019 Suvi Nieminen m.fl. EPHORTE
2019/5755 20200113 13.01.2020 Utgående brev Tilbakemelding - Avløp og feiing Halvor Ohma EPHORTE
2019/4707 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 4/458 - Oppsigelse av kommunale avgifter Vigdis Iren Johnsen EPHORTE
2019/5171 20200113 13.01.2020 Utgående brev Skoleskyss ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5351 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 12/1174/0/2 - Søknad - Vannmåler RØRLEGGERMESTER DANIEL K. BERLAND AS EPHORTE
2019/3413 20200113 13.01.2020 Internt notat Tilleggsnotat vedrørende mulig samarbeidsavtale med Sjøforsvaret om ALIS leger ( Allmennleger i spesialisering) Amy Bruvik Næss EPHORTE
2019/1274 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 14/17 - Info angående å vurdere krav til kantvegetasjon langs bekkeløpet i Krokåsdalen Svein Magne Olsen EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Utgående brev Korrigert pensjonsmelding ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Utgående brev Prosjekteringsfeil og forsinkelser fra ÅF Engineering AS ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Utgående brev Prosjekteringsfeil og forsinkelser fra ÅF Engineering AS ***** EPHORTE
2019/4705 20200113 13.01.2020 Utgående brev Eldre rapporter -Askøy sitt tidligere avfallsdeponi - Kollevåg II DMR Miljø og geoteknikk AS EPHORTE
2018/7226 20200113 13.01.2020 Internt notat Innkomne forslag fra Formannskapet 17.09.2019 - Saksbehandlingsreglementet Britt Maren Troland EPHORTE
2019/5755 20200113 13.01.2020 Utgående brev Tilbakemelding - Spørsmål om kommunale avgifter Tine Nilsen EPHORTE
2019/5755 20200113 13.01.2020 Utgående brev Tilbakemelding - Tilsynsgebyr avløp Oddvar Juvik EPHORTE
2019/4705 20200113 13.01.2020 Utgående brev Svar - Kunnskapsinnhenting for Miljødirektoratet om boligbygging på eller i nærheten av nedlagte deponier/avfallsfyllinger DMR Miljø og Geoteknikk AS EPHORTE
2019/4719 20200113 13.01.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Kleppestø sykehjem ***** EPHORTE
2019/3264 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 10/168, 12/430, 716, 735 - Avtale om bruk av parkeringsplassen ved Follese fotballbaner Skogen barnehage NAB m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Utgående brev Avtale om tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn ***** EPHORTE
2019/2998 20200113 13.01.2020 Utgående brev Bekreftelse skolegang ***** EPHORTE
2019/5089 20200113 13.01.2020 Utgående brev Skoleskyss med drosje - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3794 20200113 13.01.2020 Utgående brev Svar på spørsmål vedrørende Parkslirekne Kari Sjursæter EPHORTE
2015/6670 20200113 13.01.2020 Internt notat Statusmelding finans desember 2018 Marit Rinnan EPHORTE
2013/3022 20200113 13.01.2020 Utgående brev Ber om revisorattestasjon for særlig ressurskrevende brukere 2018 Deloitte AS EPHORTE
2019/348 20200113 13.01.2020 Utgående brev Avtale om fratredelse med tilleggspensjon ***** EPHORTE
2019/1001 20200113 13.01.2020 Utgående brev Tilslutningsskjema - Renholdsmaskiner Bergen Kommune, Innkjøp konsern EPHORTE
2018/3552 20200113 13.01.2020 Utgående brev Opphør samisk fjernundervisning Fylkesmannen i Finnmark EPHORTE
2019/1001 20200113 13.01.2020 Utgående brev Tilslutningsskjemaer signerte før 2019 Bergen kommune - Innkjøp EPHORTE
2019/532 20200113 13.01.2020 Utgående brev Innkalling til møte i brukerstyret for Strusshamn kultursenter 30.1.2019 Suvi Nieminen m.fl. EPHORTE
2017/2885 20200113 13.01.2020 Internt notat Gbnr 10/842 - Notat til politisk sak 131/18 Kristin Ådlandsvik EPHORTE
2018/929 20200113 13.01.2020 Utgående brev Konkurransegrunnlag med vedlegg og bilag Doffin EPHORTE
2018/2776 20200113 13.01.2020 Utgående brev Høringsuttale fra lag og foreninger i Askøy - Organisering av Frivilligsentralen i Askøy Frivillige lag og organisasjoner i Askøy EPHORTE
2018/4738 20200113 13.01.2020 Utgående brev Innvilget tilskudd korpsenes år 2018 Askøy sang og musikksamskipnad EPHORTE
2018/929 20200113 13.01.2020 Utgående brev Tildelingsbrev Niras Norge m.fl. EPHORTE
2017/5932 20200113 13.01.2020 Utgående brev Konkurransegrunnlag med vedlegg og bilag Doffin EPHORTE
2018/2275 20200113 13.01.2020 Internt notat Referater fra SU/SMU - Skoleåret 2017/2018 f Davanger skole May Britt Dumben EPHORTE
2018/1050 20200113 13.01.2020 Utgående brev Tildelingsbrev AktiMed Norge AS m.fl. EPHORTE
2018/4083 20200113 13.01.2020 Utgående brev Vurdering av skolekapasitet- Gbnr 18/11, Fløyen Kollevåg Bergen Byggplan EPHORTE
2018/338 20200113 13.01.2020 Utgående brev Referat fra møte i ungdommens kommunestyre Representantene m.fl. EPHORTE
2018/5972 20200113 13.01.2020 Utgående brev Rapport DKSS midler 2017 - Askøy kommune Hordaland Fylkeskommune EPHORTE
2018/1050 20200113 13.01.2020 Utgående brev Konkurransedokumenter med vedlegg og bilag Doffin EPHORTE
2016/7381 20200113 13.01.2020 Internt notat Møtereferat 07.02.2018 Marit Fjeldsbø Lundberg EPHORTE
2017/3129 20200113 13.01.2020 Internt notat Møtereferat 12.01.2018 Sigrun Haarklau EPHORTE
2017/3129 20200113 13.01.2020 Internt notat Møtereferat 08.12.2017 Sigrun Haarklau EPHORTE
2020/291 20200113 13.01.2020 Inngående brev Startlån søknad (Ref=6b5akq, SakId=300936) ***** EPHORTE
2020/110 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 7/850 - Nabovarsel Boligsenteret Bergen AS EPHORTE
2013/9423 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 6/1158/0/11-12 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse Hilleren Prosjektering AS EPHORTE
2019/7226 20200113 13.01.2020 Utgående brev Varsel om husleieøkning fra 01.03.2020 ***** EPHORTE
2020/243 20200113 13.01.2020 Inngående brev Opphør av pensjon ved dødsfall Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Diverse saker - 2019/5494, 2019/7646, 2018/7229, 2014/5417 og 2020/3 Oddvar Juvik EPHORTE
2019/6601 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 34/14, 74 - Ferdigattest Vidar Træet EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2015/8749 Løpenr: 2019/62578 Dokument tittel: Ber om redegjørelse - Politisk behandling i UTM Peter Thomas Hansen EPHORTE
2020/153 20200113 13.01.2020 Inngående brev Prøvingsattest om vigsel ***** EPHORTE
2019/3071 20200113 13.01.2020 Inngående brev Signert avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
2013/3407 20200113 13.01.2020 Inngående brev Kontrollrapport brannalarm - Ordrenr. 40197214 Honeywell Life Safety AS EPHORTE
2020/238 20200113 13.01.2020 Inngående brev Informasjon om nytt drosjeregelverk som trer i kraft 01.07.2020 Vestland fylkeskommune EPHORTE
2019/5232 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 32/38 - Sletting av heftelser / pantefrafall Therese B Ellingsund EPHORTE
2020/132 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 4/151 - Svar på henvendelse Victor Meyer EPHORTE
2019/6169 20200113 13.01.2020 Utgående brev Innvilget - Søknad om reduksjon av foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2019/3670 20200113 13.01.2020 Utgående brev Skademelding barn PROTECTOR FORSIKRING ASA EPHORTE
2019/2965 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 8/336 - Søknad om ferdigattest Fauskanger Bygg AS EPHORTE
2020/239 20200113 13.01.2020 Inngående brev Til kommunar i Vestland - Behov for samarbeidsavtale om praksis Høgskulen på Vestlandet EPHORTE
2019/7988 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 13/58 - Mangelskriv Hilleren Prosjektering AS EPHORTE
2019/3830 20200113 13.01.2020 Utgående brev Skademelding barn PROTECTOR FORSIKRING ASA EPHORTE
2017/6210 20200113 13.01.2020 Inngående brev Opptjenings tid fra Storebrand Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2019/1959 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 18/2 - Regulert tom 4, 5, 15 og 16 - Avvisning av klage JMN -plan arkitektur EPHORTE
2018/6985 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 18/563 - Angående privatisering av friområde Heidi Samson EPHORTE
2013/9419 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 6/1158/0/5-6 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse Hilleren Prosjektering AS EPHORTE
2015/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Plan 262 - Reviderte plandokumenter JMN - plan & arkitektur as EPHORTE
2013/1611 20200113 13.01.2020 Inngående brev Plan 362 - Merknader - Yngve Kleppestø , Andre Kleppestø, Lisbeth Kleppestø og Bjarne Johnsen Yngve Kleppestø m/fler EPHORTE
2019/5340 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad - Reduksjon vannavgift - Kleppe vannverk Vigdis Johannessen-Einarsen EPHORTE
2018/8886 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 37/2 - Ber om status i sak Helge Klausen EPHORTE
2020/240 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 1/774 - Anmodning om forhåndskonferanse Elisabeth Roland EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/3 Løpenr: 2020/1159 Dokument tittel: Innsynskrav - Gbnr 12/572 - Bolig og fradeling Atle Jørgensen EPHORTE
2019/5340 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad - Reduksjon vannavgift - Kleppe vannverk Jostein Hordvik EPHORTE
2020/69 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder 100 % fast - st. ref. (4175086848) ***** EPHORTE
2013/6723 20200113 13.01.2020 Inngående brev Kontrollrapport brannalarm - Odrenr. 40197335 Honeywell Life Safety AS EPHORTE
2020/225 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om stipend - Videreutdanning i forebygging og håndtering av atferd ***** EPHORTE
2019/1021 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 8/126 - Redegjørelse KJELL HÆVE EPHORTE
2019/3638 20200113 13.01.2020 Utgående brev Skademelding barn PROTECTOR FORSIKRING ASA EPHORTE
2020/256 20200113 13.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2015/8749 - Munkebotn skyte- og aktivitetssenter - Valg av tomt Peter Thomas Hansen EPHORTE
2018/2870 20200113 13.01.2020 Inngående brev Verge og yrkesskade Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2019/6920 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 14/105 - Angående flytebrygge Oddvar Magne Juvik EPHORTE
2018/6725 20200113 13.01.2020 Inngående brev Alderspensjon Storebrand Offentlig EPHORTE
2015/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Plan 262 - Ber om revidering av planbeskrivelsen JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
2019/119 20200113 13.01.2020 Inngående brev Melding om vedtak - Askøy forliksråd - Lokalisering Vest politidistrikt EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/3893 Løpenr: 2019/57942 Dokument tittel: Miljørettet helsevern svarer - Forurensning Skiftesvik Askøyværingen AS EPHORTE
2017/2737 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 13/617 - Ferdigattest Jonas Ravnanger EPHORTE
2019/5321 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 18/174 - Ferdigattest Harald Sagosen EPHORTE
2016/2015 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 29/341/0/5-10 - Hus C - Søknad om forlegent midlertidig brukstillatelse Fromreide Bygg & Eiendom AS EPHORTE
2020/252 20200113 13.01.2020 Inngående brev Høring - Revisjon av Nasjonal veileder for masseskadetriage Helsedirektoratet EPHORTE
2013/9422 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 6/1158/0/9-10 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse Hilleren Prosjektering AS EPHORTE
2019/4362 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 10/376, 3 - Etterlyser svar på epost sendt 19.12.2019 Jan-Atle Wikum EPHORTE
2020/69 20200113 13.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk leder 100 % fast Kleppestø barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4175086848 ***** EPHORTE
2018/4455 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 9/301 - Klage på vedtak om rammetillatelse Cathrine Troye og Kjell Troye EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Plan 354 - Revidert planmateriale Mette Jakobsen EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7573 - Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/7510 - Løpenr 70081/2019 - Gbnr 4/14 - Erklæring om bruksrett til vei Oddvar Juvik EPHORTE
2019/6920 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 14/105 - Ber om svar på spørsmål Oddvar Juvik EPHORTE
2014/576 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 12/1791 - Ferdigattest HUSA EIENDOM AS EPHORTE
2020/98 20200113 13.01.2020 Inngående brev Klage - Vannkvalitet - Krokåsvegen - Etterlyser svar Bente Maurstad EPHORTE
2020/188 20200113 13.01.2020 Inngående brev Varsel om felling av trær langs kraftledninger - Ravnanger BKK Nett AS EPHORTE
2019/7817 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Psykologspesialist/psykolog voksne - Psykologspesialist/psykolog Barn og ungdom 100 % fast Psykologtjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4168362327 ***** EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/3 Løpenr: 2020/1157 Dokument tittel: Innsynskrav - Gbnr 12/1174 - Nøst Atle Jørgensen EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev Informasjon - Autorisasjonsordning for plantevern og gnagarmiddel 2020 FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2020/263 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd Miljøstua dagsenter EPHORTE
2017/7959 20200113 13.01.2020 Utgående brev Databehandleravtale ***** EPHORTE
2019/5232 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 32/38 - Redegjørelse - Sletting av heftelser / pantefrafall Therese B Ellingsund EPHORTE
2019/3036 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 34/78 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pål Johan Sørensen og Rosemarie de Bree EPHORTE
2015/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Plan 262 - Planbeskrivelse - Revidert 30.01.2020 JMN Plan & arkitektrur AS EPHORTE
2020/244 20200113 13.01.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt ***** EPHORTE
2019/267 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 13/12 - Foreløpig protokoll oppmålingsforretning naustetomt Askøy kommune, Areal og samfunn EPHORTE
2019/4982 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om reduksjon av foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/263 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd Furubakken sykehjem EPHORTE
2020/263 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd ASKØY KOMMUNE Aktivitetskafeen EPHORTE
2018/2870 20200113 13.01.2020 Inngående brev Svar på henvendelsen til Storebrand Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2019/7378 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 8/124 - Behov for tilleggsdokumentasjon Tom Børslid EPHORTE
2020/203 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 15/451 - Anmodning om redegjørelse Knut Alme EPHORTE
2017/7959 20200113 13.01.2020 Utgående brev Tilbakemelding på revidert prismodell ***** EPHORTE
2019/7378 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 8/124 - Oversendelse av søknadsblanketter Tom Børslid EPHORTE
2019/1339 20200113 13.01.2020 Internt notat Gbnr 8/126 - Referat fra befaring 13.01.2020 Kari Husabø EPHORTE
2013/9417 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 6/1158/0/1-2 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse Hilleren Prosjektering AS EPHORTE
2019/2461 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 7/53 - Kopi av merknader til mottatt nabovarsel - Thorolv Kleppestø Thorolv Kleppestø EPHORTE
2020/241 20200113 13.01.2020 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - Registrering i matrikkelen - 19-184747RFA-JBER Nord- og Midhordland jordskifterett EPHORTE
2019/7135 20200113 13.01.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til midlertidig lønnstilskudd Nav Askøy EPHORTE
2016/789 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 10/928 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse Thomas Dale EPHORTE
2020/265 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om reduksjon av foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/183 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 4/319 - Svar på spørsmål om utleie Vaidas Seduikis EPHORTE
2020/261 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 5/272 - Sjekkliste og kontrollerklæring for installasjon av ildsted Varme As EPHORTE
2019/1021 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 8/126 - Stoppordre KJELL HÆVE m.fl. EPHORTE
2013/9421 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 6/1158/0/7-8 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse Hilleren Prosjektering AS EPHORTE
2020/250 20200113 13.01.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt ***** EPHORTE
2020/193 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 7/23 - Spørsmål om tilkomst til eiendom for gbnr 7/156, 392 Olav og Wigdis Stenfeldt EPHORTE
2013/1611 20200113 13.01.2020 Inngående brev Plan 362 - Merknad - Aida Helgheim Trengereid og John Kjell Trengereid Advokatfirmaet Kyrre EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7573 - Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/8037 - Løpenr 53790/2019 - Gbnr 1/176 - Uttale miljø og landbruk Oddvar Juvik EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/3 - Innsynsbegjæringer - Januar 2020 Atle Jørgensen EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2019/5340 - Erstatning/reduksjon vannavgift - Kleppe vannverk - Forurensning av drikkevannskilde 2019 Askøyværingen AS EPHORTE
2020/37 20200113 13.01.2020 Inngående brev Varsel om svært høy vannstand for Vestland Fylkesmannen v/beredskapssekjonen EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2015/8749 Løpenr: 2019/63840 Dokument tittel: Ber om redegjørelse - Politisk behandling i UTM Peter Thomas Hansen EPHORTE
2013/9780 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 6/1158 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse ACCESS AS EPHORTE
2020/3 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/3893 Løpenr: 2019/55410 Dokument tittel: Forurensing i Skiftesvik Askøyværingen AS EPHORTE
2018/4455 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 9/301 - Foreløpig svarbrev klage Cathrine Troye EPHORTE
2013/10550 20200113 13.01.2020 Inngående brev Kontrollrapport brannalarm - Ordrenr. 40197165 Honeywell Life Safety AS EPHORTE
2019/3084 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 1/485, 536, 815 - Forslag til løsning avvist / videre saksgang Anita Sanden Stenfeldt m.fl. EPHORTE
2013/4653 20200113 13.01.2020 Inngående brev Tilskudd til vertskommuner over statsbudsjettet kap. 761, post 61 - 2020 - Revidert utbetalingsoversikt Helsedirektoratet EPHORTE
2013/9418 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 6/1158/0/3-4 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse Hilleren Prosjektering AS EPHORTE
2019/2132 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 12/397 - Tilbakemelding - Søknad - Frakopling offentlig vann ***** EPHORTE
2020/255 20200113 13.01.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2015/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Plan 262 - Ber om endring i plankart og bestemmelser JMN plan & arkitektur AS EPHORTE
2016/1395 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 29/341/0/11-14 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse Hema Eiendomsselskap AS EPHORTE
2015/7327 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 21/383 - Avslag på søknad om ferdigattest Ravnanger Hus AS EPHORTE
2019/5805 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 10/423 - Nabovarsel (ettersendt) Petter Svellingen EPHORTE
2019/6981 20200113 13.01.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Fagavdeling skole ***** EPHORTE
2013/4096 20200113 13.01.2020 Inngående brev Geovekst prosjekt-Historiske bilder - Sluttrapport Kartverket EPHORTE
2019/7266 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 7/613 - Etterspør svar - Ber om redegjørelse - Krav til fettutskiller Multiconsult EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev Vitnemål ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 10/763 - Angående produktdokumentasjon Byggmester Vallestad EPHORTE
2017/4383 20200113 13.01.2020 Inngående brev Til signering - Timelister - Innovasjonsprosjekt Facility Management AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Utgående brev Tilbakemelding - Stillingsopplysninger Statens pensjonskasse EPHORTE
2019/6317 20200113 13.01.2020 Utgående brev Tilbakemelding på Vann-nett rapport Bergen Kommune EPHORTE
2019/6317 20200113 13.01.2020 Inngående brev Referat fra møte om vannforskriften 13. 11.2019 Bergen Kommune EPHORTE
2019/6317 20200113 13.01.2020 Utgående brev Svar angående inndeling av vannforekomster Bergen Kommune EPHORTE
2019/6317 20200113 13.01.2020 Inngående brev Inndeling av vannforekomster - Frist Bergen Kommune EPHORTE
2019/2573 20200113 13.01.2020 Saksframlegg/innstilling Praktisering av aldersgrenser og grunnleggende premiss for nedbemanning EPHORTE
2019/7266 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 7/613 - Tilbakemelding - Ber om redegjørelse - Overvannet til oljeutskiller og Krav til fettutskiller Multiconsult EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - 01.11.2019 - 23.02.2020 ***** EPHORTE
2013/4096 20200113 13.01.2020 Inngående brev Høring - Teknologisk rammeverk for geografisk informasjon Kartverket EPHORTE
2019/6807 20200113 13.01.2020 Utgående brev Tilbakemelding - Pensjonsrådgivning ***** EPHORTE
2019/532 20200113 13.01.2020 Utgående brev Innkalling til møte i Brukerstyret for Strusshamn kultursenter 16.10.2019 Torstein Olsen m.fl. EPHORTE
2019/7546 20200113 13.01.2020 Inngående brev Attest ***** EPHORTE
2019/7041 20200113 13.01.2020 Inngående brev Plan 422 - endring av plan, skisse NH Maskin EPHORTE
2019/7266 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 7/613 - Redegjørelse - Overvannet til oljeutskiller og krav til fettutskiller Multiconsult EPHORTE
2019/7266 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 7/613 - Ber om redegjørelse - Krav til fettutskiller Multiconsult EPHORTE
2019/5964 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 21/450 - Søknadsplikt Jan Andreassen EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev Samtykkeerklæring til utveksling av informasjon ***** EPHORTE
2018/2182 20200113 13.01.2020 Inngående brev Vitnemål ***** EPHORTE
2019/3413 20200113 13.01.2020 Utgående brev Vedrørende overtagelse av faslegepraksis Erlend Kvamme EPHORTE
2019/6277 20200113 13.01.2020 Utgående brev Valg av tilbyder - Anskaffelse tiltaksplan og tiltaksforberedende undersøkelser Skiftesvik og Småvika, Askøy kommune ***** EPHORTE
2019/7936 20200113 13.01.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Fagavdeling skole ***** EPHORTE
2017/5940 20200113 13.01.2020 Utgående brev Ansettelsesbrev - ***** ***** EPHORTE
2019/2132 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 12/397 - Søknad - Frakopling offentlig vann ***** EPHORTE
2018/6195 20200113 13.01.2020 Inngående brev Svar - Rapport - September 2019 ***** EPHORTE
2015/8560 20200113 13.01.2020 Inngående brev Tar imot stilling ***** EPHORTE
2019/5833 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 13/653 - Oversending for avklaring Askøy Kommune,Teknisk, Seksjon VA EPHORTE
2019/7546 20200113 13.01.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Fagavdeling skole ***** EPHORTE
2019/6360 20200113 13.01.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Fysio-/ergoterapitjenesten ***** EPHORTE
2019/7978 20200113 13.01.2020 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2018/3877 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 20/22 - Angående videre behandling av søknad om fradeling av veiareal Merete Jakobsen EPHORTE
2019/6744 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 4/1282 - Vedrørende dokumentasjon på parkering Ravnanger Hus AS EPHORTE
2019/7546 20200113 13.01.2020 Utgående brev Vikariat som flerspråklig lærer ***** EPHORTE
2017/3346 20200113 13.01.2020 Inngående brev Kursbevis ***** EPHORTE
2019/6277 20200113 13.01.2020 Inngående brev Spørsmål til tilbudsinvitasjon - Skiftesvik Cowi EPHORTE
2017/3175 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 23/4 - Forsøpling BIR AS EPHORTE
2019/5833 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 13/635 - Uttale Askøy kommune, Teknisk, Seksjon VA EPHORTE
2019/2519 20200113 13.01.2020 Inngående brev Spørsmål vedrørende AFP Storebrand Livforsikring AS EPHORTE
2018/4026 20200113 13.01.2020 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5307 20200113 13.01.2020 Inngående brev Prisforespørsel skilting Flex Reklame AS EPHORTE
2019/5307 20200113 13.01.2020 Inngående brev Pris forespørsel skilting 2 etg omsorgsbygg Infoskilt AS EPHORTE
2019/4262 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 4/581 - Registrering i matrikkelkartet Nymo og Sundal Eiendom AS V/ Orkdal Regnskapskontor SA m.fl. EPHORTE
2013/3985 20200113 13.01.2020 Inngående brev Plan 368 - Askøyparken - Spørsmål om status i planarbeidet Askøyværingen EPHORTE
2019/532 20200113 13.01.2020 Utgående brev Referat fra møte i brukerstyret onsdag 16.10.2019 Suvi Nieminen m.fl. EPHORTE
2019/4217 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 13/230 - Omgjøring av vedtak etter klage - Tilbakebetaling av kommunale avgifter Anja Hole EPHORTE
2019/2607 20200113 13.01.2020 Inngående brev Omdisponering av midler Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 01.01.2020 - 31.05.2020 - Furubakken sykehjem ***** EPHORTE
2016/2987 20200113 13.01.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - gjeldene fra 01.01.2020 - 21.02.2020 - Davanger skole ***** EPHORTE
2019/3264 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 10/168, 12/430, 716, 735 - Tilbakemelding - Avtaleutkast om kjøp Skogen barnehage NAB EPHORTE
2019/7016 20200113 13.01.2020 Utgående brev Fratredelse med alderspensjon Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2019/6807 20200113 13.01.2020 Utgående brev Pensjonsrådgivning Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2019/3264 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 10/168, 12/430, 716, 735 - Angående avtale parkering Follese Skogen barnehage NAB m.fl. EPHORTE
2019/6102 20200113 13.01.2020 Inngående brev Referat - Oppstartsmøte Asplan Viak AS EPHORTE
2019/7266 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 7/613 - Ber om redegjørelse - Overvannet til oljeutskiller Multiconsult EPHORTE
2019/6497 20200113 13.01.2020 Inngående brev Referat - Møte - Prosjekt 4706-02, 4706-28, 4706-29 Askøy Kommune EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev Vergefullmakt ***** EPHORTE
2019/7884 20200113 13.01.2020 Utgående brev Ansettelsesbrev - Spesialsykepleier 82 % vikariat ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev Vitnemål ***** EPHORTE
2018/3687 20200113 13.01.2020 Inngående brev Vitnemål ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Utgående brev Pensjonsmelding til SPK om start av ufør fra 05.12.2019 Statens pensjonskasse EPHORTE
2019/4262 20200113 13.01.2020 Inngående brev Kart med underskrifter Ragnild Tangen EPHORTE
2013/3125 20200113 13.01.2020 Inngående brev Informasjon om premiesatser for 202 Storebrand EPHORTE
2013/4096 20200113 13.01.2020 Inngående brev Sluttrapport-Skråortofoto 2018 Kartverket EPHORTE
2019/5307 20200113 13.01.2020 Inngående brev Pris forespørsel skilting 2 etg omsorgsbygg Design Studio as EPHORTE
2019/6744 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr 4/1282, 1281 - Tilleggsdokumentasjon ***** EPHORTE
2019/7016 20200113 13.01.2020 Utgående brev Pensjonist ***** EPHORTE
2019/425 20200113 13.01.2020 Utgående brev Rapportering av forbruk av skogkulturmidler 2019 og 2020 - Askøy kommune Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2019/4312 20200113 13.01.2020 Inngående brev Skatt til gode - Tvangsavvikling ***** ***** ***** Advokatbergen EPHORTE
2018/2595 20200113 13.01.2020 Inngående brev Fullmakt/veggedyr ***** EPHORTE
2018/6725 20200113 13.01.2020 Utgående brev Fratredelse med alderspensjon - Forespørsel Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2019/5485 20200113 13.01.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 01.01.2020 - 31.07.2020 - Ravnanger ungdomsskole ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev Tar imot stilling ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev Max. dato sykepenger og melding til Statens pensjonskasse Askøy Kommune EPHORTE
2019/6102 20200113 13.01.2020 Inngående brev Korrespondanse - Status prosjektering Asplan Viak AS EPHORTE
2019/6744 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr 4/1282 - Mangelskriv Ravnanger Hus AS EPHORTE
2017/5832 20200113 13.01.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - gjeldene fra 01.01.2020 - 31.07.2020 - Kleppestø ungdomsskole ***** EPHORTE
2016/5880 20200113 13.01.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Fagavdeling skole ***** EPHORTE
2016/3721 20200113 13.01.2020 Inngående brev KS sin høringsuttalelse - Høring NOU 2019:5 - Ny forvaltningslov KS - Kommunesektorens organisasjon EPHORTE
2015/4294 20200113 13.01.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 06.01.2020 - 31.05.2020 - Kleppestø sykehjem post 2D ***** EPHORTE
2018/6195 20200113 13.01.2020 Inngående brev Rapport - September 2019 Asplan Viak AS EPHORTE
Versjon:5.2.00