eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 300 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/3770 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 6/16 - Informasjon om iverksatte rutiner - Havneaktivitet Florvåg kai Lindum AS EPHORTE
2021/7637 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 14/387 - Tilleggsdokumentasjon AdvisorWest AS EPHORTE
2017/6642 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 7/544 - Søknad om ferdigattest ElektroVakuum as EPHORTE
2021/2714 20211201 01.12.2021 Inngående brev Innvilger tilskudd til Allmennmedisin - Veiledning av LIS3 i ny ordning over statsbudsjettet 2021 kap. 762, post 63 Helsedirektoratet EPHORTE
2021/7626 20211201 01.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/6407 Løpenr: 72454/2021 Dokument tittel: Gbnr 6/1095 - Tilbakemelding til mottatt behov for tilleggsdokumentasjon Hoffmannthinn - HOFFMANN THINN Advokatfirma AS EPHORTE
2021/7626 20211201 01.12.2021 Inngående brev Bestilling i sak: 2013/6827 Løpenr: 76208/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Svar på henvendelse Oddvar Juvik EPHORTE
2021/7626 20211201 01.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3978 Løpenr: 76285/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/44 - Svar på forespørsel Oddvar Juvik EPHORTE
2021/8482 20211201 01.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2013/2747 Løpenr: 76474/2021 Dokument tittel: Gbnr 18/273, 554, 600, 601, 602, 615, 616 - Delvis dekning av sakskostnader Askøyværingen AS EPHORTE
2021/8482 20211201 01.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/8369 Løpenr: 77374/2021 Dokument tittel: Gbnr 10/625 - Spørsmål rundt reguleringsplan for gravlund i Strusshamn Askøyværingen AS EPHORTE
2021/8482 20211201 01.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/3986 Løpenr: 71573/2020 Dokument tittel: Plan 499 - Lønvarden sør - Sluttbehandling Askøyværingen AS EPHORTE
2021/8483 20211201 01.12.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring: Søknad - Skjenkebevilling - 04.12.2021 Schibsted - Lokalavisene AS EPHORTE
2021/8483 20211201 01.12.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring: Søknad om tilskudd - Sikringstiltak av Landhandelen i Hetlevik Schibsted - Lokalavisene AS EPHORTE
2021/8483 20211201 01.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2016/6403 Løpenr: 77313/2021 Dokument tittel: Purring 2 - Spørsmål om godkjenning av oppføring av diverse boliger på Tremmene Ask Askøyværingen AS EPHORTE
2021/8483 20211201 01.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/2296 Løpenr: 74336/2021 Dokument tittel: Gbnr 18/430 - Ber om at Klage på gbnr 18/430 - Svar- Søknad om ny avkjørsel mot kommunal vei trekkes tilbake Askøyværingen AS EPHORTE
2021/8483 20211201 01.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/8296 Løpenr: 76761/2021 Dokument tittel: Gbnr 12/1071 - Søknad - Ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg - Signalshaugane 32 Per Roar Kaland EPHORTE
2021/8483 20211201 01.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/8061 Løpenr: 76142/2021 Dokument tittel: Bosetting av flyktninger i Askøy kommune 2022. Askøyværingen AS EPHORTE
2021/8483 20211201 01.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2013/1756 Løpenr: 38501/2020 Dokument tittel: Notat tospforum onsdag 03.06.20 Askøyværingen AS EPHORTE
2021/8483 20211201 01.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/212 Løpenr: 77213/2021 Dokument tittel: Søknad om tilskudd - Sikringstiltak av Landhandelen i Hetlevik Askøyværingen AS EPHORTE
2021/8483 20211201 01.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/378 Løpenr: 77446/2021 Dokument tittel: Ber om medvirkning i arbeidet med bruk og drift av den nye kultursalen på Askøy videregående skole Askøyværingen AS EPHORTE
2021/8483 20211201 01.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/8357 Løpenr: 77302/2021 Dokument tittel: Begrenset parkeringsplass Holmedalen Askøyværingen AS EPHORTE
2021/8483 20211201 01.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/7733 Løpenr: 77143/2021 Dokument tittel: Situasjonsbeskrivelse - Afghanske overføringsflyktninger Askøyværingen AS EPHORTE
2021/8483 20211201 01.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1447 Løpenr: 73736/2021 Dokument tittel: Plan 510 - Planprogram Kleppestø områdeplan Askøyværingen AS EPHORTE
2021/8483 20211201 01.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2016/6403 Løpenr: 77313/2021 Dokument tittel: Purring 2 - Spørsmål om godkjenning av oppføring av diverse boliger på Tremmene Ask N. N. EPHORTE
2021/8483 20211201 01.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1122 Løpenr: 77466/2021 Dokument tittel: Anmodning om restriksjoner - Oppskyting av fyrverkeri N. N. EPHORTE
2019/2826 20211201 01.12.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTE
2021/3281 20211201 01.12.2021 Inngående brev Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning BASIC FITNESS AS EPHORTE
2021/3281 20211201 01.12.2021 Inngående brev Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning NORWAY MOUNTAIN GUIDES AS EPHORTE
2021/8480 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 12/1464 - Egenerklæring Raymond Nese EPHORTE
2021/137 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 17/176 - Nabovarsel Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2021/8479 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 3/332 - Søknad om fritak fra søknadsplikt Andersen & Sønn Rørleggerforretning AS EPHORTE
2013/6724 20211201 01.12.2021 Inngående brev Årlig kontroll brannalarm 2021 Honeywell Life Safety AS EPHORTE
2020/8175 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 1/97 - Merknad - Foreløpig svar Reidar Nilsen EPHORTE
2021/8477 20211201 01.12.2021 Inngående brev Spørsmål - Gatelys på turvei/skolevei Stongafjellet - Kleppe Jan Tore Ynnesdal EPHORTE
2015/4097 20211201 01.12.2021 Inngående brev Oppdatering - Utskifting av telefoni- og radiobetjening for legevaktsentraler Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF EPHORTE
2021/8473 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 20/53, 286 - Krav om sammenslåing av tinglyste martikkelenheter Vidar Kalsund og Helene Valhovd EPHORTE
2020/756 20211201 01.12.2021 Inngående brev Servicerapport 18.11.2021 - Ordre 2016 Enwa Support AS EPHORTE
2021/6953 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 13/340 - Klage - Steiner på eiendom Tove Hilde Anglevik EPHORTE
2013/7979 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 14/2, 359 - Spørsmål om saksbehandler Norconsult AS EPHORTE
2021/8469 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 5/378 - Egenerklæring Eiendomsmegler Vest EPHORTE
2016/5842 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 31/81 m.fl. - Tilbakemelding - Orientering om påløpt tvangsmulkt Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2016/6383 20211201 01.12.2021 Inngående brev Spørsmål til rapport - EY's ringvirkningsanalyse av Kildn Trond Titland Jørgensen EPHORTE
2013/7979 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 14/2, 359 - Søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse Norconsult AS EPHORTE
2021/8461 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 7/284 - Søknad om tillatelse til tiltak Smart Varme AS EPHORTE
2020/3785 20211201 01.12.2021 Inngående brev Ukentlig oversikt, FHI data 01.12.2021 Sykdomspulsen ved Folkehelseinstituttet EPHORTE
2021/8458 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 15/632 - Søknad om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel Anode Consult AS EPHORTE
2021/7827 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 4/469/0/1 - Merknad - Pålegg om tilknytning Kristoffer Skurtveit og Lene Hauge EPHORTE
2021/5792 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 15/302 - Klage på vedtak JMN – plan & arkitektur AS EPHORTE
2013/6827 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 14/4 - Klage Ragnar Karstein Remme EPHORTE
2020/904 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 19/12 - Ber om status i saken JMN – plan & arkitektur AS EPHORTE
2021/3281 20211201 01.12.2021 Inngående brev Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning ARENA MAT AS EPHORTE
2021/8454 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 12/916 - Søknad - Ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg - Haugabøvegen 30 ANDERSEN & SØNN RØRLEGGERFORRETNING AS EPHORTE
2021/8474 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 12/31 - Søknad - Ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg - Haugabøvegen 28 ANDERSEN & SØNN RØRLEGGERFORRETNING AS EPHORTE
2021/8454 20211201 01.12.2021 Inngående brev Forespørsel om avslutning av sak ANDERSEN & SØNN RØRLEGGERFORRETNING AS EPHORTE
2021/4162 20211201 01.12.2021 Utgående brev Gbnr 10/146 - Oversender etterspurte dokumenter Advokat Rolf Helgesen EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Utgående brev Korrespondanse - Luktproblematikk APS Mølledalen ***** EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Utgående brev Spørsmål - Frostsikring av ledning - Askvegen 142 Fyllingen Maskin EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Tegning - Arbeidstegninger og stikningsdata Vestafjell EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Utgående brev Vurdering av vibrasjoner - PS Skogvik Multiconsult EPHORTE
2021/8350 20211201 01.12.2021 Utgående brev Gbnr 15/42 - Henvendelse om å bygge nytt hus Rune Albertsen EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Svar - Merknad - TA001 Boltelodd Vestafjell EPHORTE
2021/2296 20211201 01.12.2021 Utgående brev Gbnr 18/430 -Svar- Klage Søknad om ny avkjørsel mot kommunal vei Rolf Aasebø EPHORTE
2018/303 20211201 01.12.2021 Utgående brev Reklamasjon - Varmtvannsbereder Hetlevik APS HGT EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Utgående brev Støy - Pumpehus ved Mølledalen 2A Rayner Pedersen EPHORTE
2021/7702 20211201 01.12.2021 Utgående brev Gbnr 10/483 - Tillatelse til tiltak BYGGESØKNAD BERGEN AS EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Spørsmål - Status IG-søknad Asplan Viak EPHORTE
2021/2296 20211201 01.12.2021 Utgående brev Gbnr 18/430 -Svar- Søknad om ny avkjørsel mot kommunal vei Rolf Aasebø EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Utgående brev Merknad 3 - Støy - Pumpehus ved Mølledalen 2A Rayner Pedersen EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Skjema - Endringslogg, månedsrapport mm HR prosjekt EPHORTE
2021/5450 20211201 01.12.2021 Utgående brev Gbnr 9/326 - Ferdigattest JMN PLAN OG ARKITEKTTUR AS EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Merknad 3 - Kontraktsformular NS8406 - Utkast Vestafjell EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Utgående brev Merknad - Støy - Pumpehus ved Mølledalen 2A Multiconsult m.fl EPHORTE
2021/4162 20211201 01.12.2021 Utgående brev Gbnr 10/146 - Avslag på anmodning om oppsettende virkning ADVOKAT ROLF HELGESEN EPHORTE
2021/8295 20211201 01.12.2021 Utgående brev Gbnr 3/332 - Godkjenning av søknad - Reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg - Haugane 44 ANDERSEN & SØNN RØRLEGGERFORRETNING AS m.fl. EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Merknad - IG søknad ***** EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Utgående brev Tegning - Bunn kum S63 Grundfos EPHORTE
2021/8056 20211201 01.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev - ikke videre - Leder - Helsepersonell (sykepleier, helsesekretær, medisinsk sekretær) Familiehelsetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4427723118 ***** EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Vedtak - IG Vestafjell EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Utgående brev Merknad - S45 og S45B A-stab/MC m.fl EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Utgående brev Merknad 2 - S45 og S45B Fyllingen Maskin EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Krav til faktura Rådgivende biologer EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Kommentar - Notat - Befaring - Utkast Rådgivende biologer EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev SHA-plan og kontaktliste - Revidert Vestafjell m.fl EPHORTE
2021/4611 20211201 01.12.2021 Utgående brev Gbnr 35/1 - Varsel om pålegg og tvangsmulkt Solveig Ådlandsvik EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Ansvarsrett Asplan Viak EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Utgående brev Informasjon til grunneier - Tilbakeføring areal - Askvegen 290 Tore Vindenes EPHORTE
2020/8289 20211201 01.12.2021 Utgående brev Gbnr 9/20 - 296 - Mangler / hefte som må slettes Tone Merethe Raad EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Kontraktsformular NS8406 - Utkast ***** EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Merknad - Kontraktsformular NS8406 - Utkast ***** EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Notat - Befaring - Utkast Rådgivende biologer EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Svar 4 - Status IG-søknad Asplan Viak EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Erklæringer - Til signering Asplan Viak m.fl EPHORTE
2020/5702 20211201 01.12.2021 Utgående brev Blått bygg Herdla - Oppdragsbekreftelse - Uavhengig kontroll konstruksjonssikkerhet Asplan Viak AS EPHORTE
2020/5702 20211201 01.12.2021 Utgående brev Blått bygg Herdla - Referat fra kontraktsmøte Invent AS EPHORTE
2020/5702 20211201 01.12.2021 Utgående brev Blått bygg Herdla - Referat fra kontraktsmøte Invent AS m.fl. EPHORTE
2021/3783 20211201 01.12.2021 Internt notat Søknad om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Tove E.J. Karlsen EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Merknad - Avtale KU HR prosjekt EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Spørsmål og svar - Tilbudsfase HR prosjekt EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Svar 2 - Status IG-søknad Asplan Viak EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Spørsmål - Befaring Rådgivende biologer EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Merknad - Rapport - Etablering av fastmerker mm HR prosjekt EPHORTE
2018/303 20211201 01.12.2021 Utgående brev Defekt bereder og mengdemåler - Hetlevik PS Peab Anlegg EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Referat - Oppstartsmøte Vestafjell m.fl EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Merknad - TA001 Boltelodd Vestafjell m.fl EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Korrespondanse 2 - Mangler ved IG-søknad Asplan Viak EPHORTE
2018/303 20211201 01.12.2021 Utgående brev Sjøledning som mangler blindflens - Hetlevik IMC Diving EPHORTE
2016/5842 20211201 01.12.2021 Utgående brev Gbnr 31/81 m.fl. - Orientering om påløpt tvangsmulkt Martin Skotnes EPHORTE
2021/3770 20211201 01.12.2021 Utgående brev Tilbakemelding- Uønsket støy fra området Florvågveien 19 Tomm Andersen EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Utgående brev Merknad - Luktproblematikk APS Mølledalen Recul EPHORTE
2021/8374 20211201 01.12.2021 Utgående brev Gbnr 40/46 - Svar på henvendelse Harry Bekkevold EPHORTE
2021/8294 20211201 01.12.2021 Utgående brev Gbnr 5/657 - Godkjenning av søknad - Vann- og avløpsarbeid - Askvegen 22 Nilsen Vvs As m.fl. EPHORTE
2021/7626 20211201 01.12.2021 Utgående brev Oversendelse - Bestilling av innsyn - Sak: 2020/2106 Løpenr: 77057/2021 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Klage - Saksbehandling Schibsted v/Marit Kalgraf EPHORTE
2021/7827 20211201 01.12.2021 Utgående brev Gbnr 4/469/0/1 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig vannledning Kristoffer Ådlandsvik Skurtveit m.fl. EPHORTE
2021/4162 20211201 01.12.2021 Utgående brev Gbnr 10/146 - Ber om begrunnelse Advokat Rolf Helgesen EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Merknad - Krav til faktura Rådgivende biologer EPHORTE
2018/1848 20211201 01.12.2021 Utgående brev Svar - Spørsmål fra grunneier Asbjørn Hanevik EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Utgående brev Merknad 2 - Støy - Pumpehus ved Mølledalen 2A Grundfos m.fl EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Videresending - Notat - Befaring Asplan Viak EPHORTE
2021/6340 20211201 01.12.2021 Utgående brev Innstilling ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20211201 01.12.2021 Utgående brev Gbnr 4/469 - Vedrørende tilknytning og omlegging kommunalt VA-anlegg Jan Frode Hilleren EPHORTE
2018/2121 20211201 01.12.2021 Utgående brev Merknad - Mindre justeringer - Arbeidsgrunnlag Multiconsult EPHORTE
2018/1848 20211201 01.12.2021 Utgående brev Videresending - Svar - Referat - Møte VLFK Asplan Viak EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Merknad 2 - IG søknad Asplan Viak EPHORTE
2018/2121 20211201 01.12.2021 Utgående brev Ansvarsretter Multiconsult EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Korrespondanse - UAK for mur - Jf JP331 Norconsult EPHORTE
2021/8379 20211201 01.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Avdelingsleder Tveit skole, Askøy kommune - st. ref. 4455143945 ***** EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Merknad - Mangler ved IG-søknad Asplan Viak EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Utgående brev Informasjon 2 til grunneier - Tilbakeføring areal - Askvegen 290 Tore Vindenes EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Etterspørsel - Revidert tilbud gap Vestafjell EPHORTE
2020/5702 20211201 01.12.2021 Utgående brev Blått bygg Herdla - SHA-plan og melding til Arbeidstilsynet Invent AS m.fl. EPHORTE
2020/5702 20211201 01.12.2021 Utgående brev Blått bygg Herdla - SHA-plan og melding til Arbeidstilsynet Bergen Skade Service AS EPHORTE
2020/5702 20211201 01.12.2021 Utgående brev Blått bygg Herdla - Referat fra kontraktsmøte Bergen Skade Service AS EPHORTE
2020/5702 20211201 01.12.2021 Utgående brev Blått bygg Herdla - Referat fra kontraktsmøte E3 SAS Elektroservice As m.fl. EPHORTE
2021/3955 20211201 01.12.2021 Utgående brev Gbnr 4/263 - Informasjon om utslippssøknad for bassengvann Bjørn Ove Ingvaldsen EPHORTE
2021/1756 20211201 01.12.2021 Utgående brev Søknad om utbetaling av tilskudd Husbanken EPHORTE
2020/8289 20211201 01.12.2021 Utgående brev Gbnr 9/20 - 296 - Melding til tinglysing Kartverket Eiendomsdivisjonen EPHORTE
2021/3770 20211201 01.12.2021 Utgående brev Lindum AS - Pålegg om støyreduserende tiltak ved havneaktivitet på Florvåg LINDUM AS EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Merknad - UAK for mur Norconsult EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Utgående brev Besvarelse sluttoppgjør 2 Vestland fylkeskommune EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Merknad 2 - Kontraktsformular NS8406 - Utkast ***** EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Svar 4 - Merknad - TA001 Boltelodd Vestafjell EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Utgående brev Svar 2 - Merknad - S45 og S45B A-stab/MC EPHORTE
2021/7626 20211201 01.12.2021 Utgående brev Oversendelse -Bestilling av innsyn - Sak: 2021/5974 Løpenr: 67648/2021 Dokument tittel: Gbnr 9/379/0/2 - STOREBOTN - Politisk behandling av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan BOUTLEIE AS EPHORTE
2021/7626 20211201 01.12.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/1541 Løpenr: 48626/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/348 - Tilleggsdokumentasjon Oddvar Juvik EPHORTE
2021/7626 20211201 01.12.2021 Utgående brev Oversendelse av bestilling av innsyn - Bestilling av innsyn - Sak: 2021/6946 Løpenr: 75310/2021 Dokument tittel: Gbnr 15/189 m.fl. - Uttale - Dispensasjon - Statsforvaltaren i Vestland Bjarte Hopland EPHORTE
2021/8481 20211201 01.12.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Hjemmesykepleien avd. Sør EPHORTE
2021/7626 20211201 01.12.2021 Utgående brev Oversendelse - Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3978 Løpenr: 76285/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/44 - Svar på forespørsel Oddvar Juvik EPHORTE
2021/8196 20211201 01.12.2021 Utgående brev Gbnr 17/176 - Godkjenning av søknad - Ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg - INGEN ADRESSE BOLIG & BEDRIFT VVS AS m.fl. EPHORTE
2021/8056 20211201 01.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev - ikke videre - Leder - Helsepersonell (sykepleier, helsesekretær, medisinsk sekretær) Familiehelsetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4427723118 ***** EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Forhåndsmelding arbeidstilsynet Vestafjell EPHORTE
2021/8475 20211201 01.12.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Askøy kulturskole EPHORTE
2021/4076 20211201 01.12.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 22.10.2021 - 31.03.2022 - Fauskanger barne- og ungdomsskole ***** EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Utgående brev Spørsmål - Bestilling kontroll - Målebrev Hawkeye EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Korrespondanse - Mangler ved IG-søknad Asplan Viak EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Utgående brev Svar - Beredskapsplan - Utslipp til vann Vestafjell EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Inngående brev Svar - Ber om uttalelse - Manglende utluftning PS A-stab/MC EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Inngående brev Entreprenørgaranti Vestafjell EPHORTE
2021/8408 20211201 01.12.2021 Inngående brev Prøvingsattest ***** EPHORTE
2021/8379 20211201 01.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4455143945) ***** EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Inngående brev Svar - Vibrasjoner fra PS Grundfos EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Inngående brev Svar - Merknad - Faktura 21147 m.fl Fyllingen Maskin EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Inngående brev Merknad - TA001 Boltelodd Vestafjell EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Inngående brev Merknad - Entreprenørgaranti HR prosjekt EPHORTE
2021/3751 20211201 01.12.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2021/5528 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=48kw9q, SakId=393931) ***** EPHORTE
2021/7196 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=83858a, SakId=399527) ***** EPHORTE
2021/6465 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=kkrw5w, SakId=397781) ***** EPHORTE
2021/4939 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=839w8r, SakId=390513) ***** EPHORTE
2021/3673 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=99ea8a, SakId=386875) ***** EPHORTE
2020/5420 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=5akkkp, SakId=354607) ***** EPHORTE
2020/4345 20211201 01.12.2021 Inngående brev Forespørsel - Opplysningar om kvalifiseringsprogram, aktivitetsplikt og ivaretaking av barn og unges behov under pandemien STATSFORVALTAREN I VESTLAND EPHORTE
2021/8435 20211201 01.12.2021 Inngående brev Oppdemning av Åsebøvatnet - Brudd på kontrakt og skadeverk Åsebø grunneierlag m.fl. EPHORTE
2021/2714 20211201 01.12.2021 Inngående brev Tilrettelegging for sykehustjeneste for allmennleger i spesialisering (ALIS) - kommuner i Rogaland og Vestland HELSE VEST RHF EPHORTE
2021/8483 20211201 01.12.2021 Inngående brev Ber om innsyn i følgende dokument: Bosetting av flyktninger i Askøy kommune 2022 Schibsted - Lokalavisene AS EPHORTE
2020/4996 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 10/146 - Hus C - Ber om ny oversendelse - Avslag på anmodning om oppsettende virkning Advokat Rolf Helgesen EPHORTE
2018/2121 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gjennomføringsplan Multiconsult EPHORTE
2021/6443 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 42/14, 6, 101 - Søknad om tillatelse i ett trinn Alutec AS EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Inngående brev Svar 3 - Merknad - TA001 Boltelodd Vestafjell EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Inngående brev Merknad - FDV APS Grundfos EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Inngående brev Svar - Status IG-søknad Asplan Viak EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Inngående brev Merknad - Pris - Endring 300 til 400 ventilkryss ***** EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Inngående brev Svar 2 - Merknad 2 - Overløpskum Olaviken og Nedre Strømsnes Grundfos EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Inngående brev Merknad 3 - Overløpskum Olaviken og Nedre Strømsnes A-stab/MC EPHORTE
2017/7728 20211201 01.12.2021 Inngående brev Godkjent oppmelding til fagprøve i helsearbeiderfaget ***** EPHORTE
2020/4997 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 10/146 - Hus B - Ber om ny oversendelse - Avslag på anmodning om oppsettende virkning Advokat Rolf Helgesen EPHORTE
2020/4995 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 10/146 - Hus A - Ber om ny oversendelse - Avslag på anmodning om oppsettende virkning Advokat Rolf Helgesen EPHORTE
2021/8301 20211201 01.12.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=reqe9b, SakId=402693) ***** EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Inngående brev Korrespondanse - TA001 Boltelodd ***** EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Inngående brev Notat - Befaring Rådgivende biologer EPHORTE
2017/1614 20211201 01.12.2021 Inngående brev Merknad 2 - Skredfarevurdering Dyrdalsfjellet HB HR prosjekt EPHORTE
2017/3741 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 9/405 - SPZ-Bil - Bilder vedrørende lukking av avvik VK2 Sartor & Drange AS EPHORTE
Ingen tilgang 20211201 01.12.2021 Inngående brev Vitnemål og attest ***** EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Inngående brev Svar 2 - Merknad - TA001 Boltelodd Vestafjell EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Inngående brev Svar - Tilbakeføring areal - Askvegen 290 Fyllingen Maskin EPHORTE
2021/6050 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 13/3, 267 - Godkjent protokoll Jan Kåre Stura EPHORTE
2018/303 20211201 01.12.2021 Inngående brev Svar - Sjøledning som mangler blindflens - Hetlevik ***** EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Inngående brev Merknad 2 - Befaring og gjennomgang reklamasjonsliste 18.10.2021 Grundfos EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Inngående brev Svar 3 - Status IG-søknad Asplan Viak EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Inngående brev Regneark - Arbeid Finamyren ***** EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Inngående brev Informasjon - Status IG-søknad Asplan Viak EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Inngående brev Korrespondanse 2 - Faktura 20314 Fyllingen Maskin EPHORTE
2021/3207 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=3rab9b, SakId=385046) ***** EPHORTE
2021/7859 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=bwe3e3, SakId=401299) ***** EPHORTE
2021/7221 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=48p44q, SakId=399573) ***** EPHORTE
2021/6103 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=48e3ep, SakId=396373) ***** EPHORTE
2021/386 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=4aakpp, SakId=371103) ***** EPHORTE
2019/6030 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=39bkrw, SakId=282588) ***** EPHORTE
2021/6270 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=99wka3, SakId=397089) ***** EPHORTE
2021/5567 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=3r89ka, SakId=393946) ***** EPHORTE
2021/6795 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=838956, SakId=398397) ***** EPHORTE
2021/3042 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=pqb68b, SakId=384454) ***** EPHORTE
2021/2820 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=q59bkb, SakId=383498) ***** EPHORTE
2021/3211 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=qbe4qe, SakId=385098) ***** EPHORTE
2021/6143 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=bwp458, SakId=396671) ***** EPHORTE
2021/1700 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=q5qq54, SakId=378214) ***** EPHORTE
2021/3321 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=w5p9re, SakId=385376) ***** EPHORTE
2020/4218 20211201 01.12.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=483b4a, SakId=400745) ***** EPHORTE
2021/8485 20211201 01.12.2021 Inngående brev Invitasjon - Dialog om rutetilbudet på båtruten Kleppestø-Strandkaien i forbindelses med konkurranseutsettelse Vestland fylkeskommune EPHORTE
2021/6589 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=w5ba6r, SakId=398134) ***** EPHORTE
2021/6834 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=3rp8be, SakId=398532) ***** EPHORTE
2020/3837 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=e3eqp6, SakId=346358) ***** EPHORTE
2021/8460 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 4/96 - Egenerklæring Olav Jarle Dyngeland EPHORTE
2021/2843 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=6a3eeq, SakId=383522) ***** EPHORTE
2021/7056 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=repq55, SakId=399251) ***** EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Inngående brev Merknad 2 - FDV APS Grundfos EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Inngående brev Kontaktinformasjon Vestafjell EPHORTE
2020/4345 20211201 01.12.2021 Inngående brev Tilbakemelding på rapport og regnskap for bruk av tilskudd til styrking - sosiale tjenestene i Nav for å håndtere konsekvenser av Covid-19 STATSFORVALTAREN I VESTLAND EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Inngående brev Tegning - Lukkede rørgrøfter A01.42 - Skisse Vestland fylkeskommune EPHORTE
2019/2438 20211201 01.12.2021 Inngående brev Registrering av gaver - Dag Folkestad Dag Folkestad EPHORTE
2021/3751 20211201 01.12.2021 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2021/6051 20211201 01.12.2021 Inngående brev Merknad - Eierskap Kirkekaien i Krokåsvågen Oddvar Juvik EPHORTE
2021/8452 20211201 01.12.2021 Inngående brev Melding om avvikling av foreldrepermisjon - Gjeldene fra 16.12.2021 ***** EPHORTE
2020/8289 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 9/20, 296 - Tilleggsdokumentasjon Tone Merethe Raad EPHORTE
2021/4162 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 10/146 - Ber om ny oversendelse - Avslag på anmodning om oppsettende virkning Advokat Rolf Helgesen EPHORTE
2020/5702 20211201 01.12.2021 Inngående brev Blått bygg Herdla - Erklæring om ansvarsrett Invent AS EPHORTE
2020/5702 20211201 01.12.2021 Inngående brev Blått bygg Herdla - Ansvarsretter og Samsvarserklæringer Bergen Skade Service AS EPHORTE
2020/5702 20211201 01.12.2021 Inngående brev Blått bygg Herdla - Asbestrapport Bergen Skade Service AS EPHORTE
2020/5702 20211201 01.12.2021 Inngående brev Blått bygg Herdla - Erklæring ansvarsrett KTR konstruksjonssikkerhet Asplan Viak AS EPHORTE
2020/5702 20211201 01.12.2021 Inngående brev Blått bygg Herdla - Garanti- og forsikringsbevis Bergen Skade Service AS EPHORTE
2020/5702 20211201 01.12.2021 Inngående brev Blått bygg Herdla - Uavhengig kontroll NODE rådgivende ingeniører AS EPHORTE
2020/5702 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 42/289 - Søknad om igangsettingstillatelse for prosjektet - Blått bygg Herdla Artec AS EPHORTE
2020/5702 20211201 01.12.2021 Inngående brev Blått bygg Herdla - Erklæring om ansvarsrett SAS Elektroservice As EPHORTE
2020/5702 20211201 01.12.2021 Inngående brev Blått bygg Herdla - Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet Bergen Skade Service AS EPHORTE
2018/1848 20211201 01.12.2021 Inngående brev Svar - Referat - Møte VLFK Vestland fylkeskommune EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Inngående brev Besvarelse sluttoppgjør - Vedlegg 1 - revidert Vestland fylkeskommune EPHORTE
2018/303 20211201 01.12.2021 Inngående brev Merknad - Søknad om ferdigattest Multiconsult EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Inngående brev Merknad - Mengdemåler overløp Grundfos EPHORTE
2015/4392 20211201 01.12.2021 Inngående brev Plan 414 - Kopi - Vurdering av oversendt materiale Vestland fylkeskommune EPHORTE
2021/6882 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=kk3qkq, SakId=398611) ***** EPHORTE
2021/7119 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=6ekba4, SakId=399378) ***** EPHORTE
2021/6104 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=99w4pk, SakId=396433) ***** EPHORTE
2021/2405 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=b8barq, SakId=381729) ***** EPHORTE
2021/6116 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=w564re, SakId=396548) ***** EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Inngående brev Svar - Faktura 10581723 ***** EPHORTE
2021/3004 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=re44q9, SakId=384251) ***** EPHORTE
2021/6928 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=995w5a, SakId=398747) ***** EPHORTE
2021/7346 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=bwqw94, SakId=400015) ***** EPHORTE
2021/7860 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=bwe3rq, SakId=401329) ***** EPHORTE
2021/815 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=36r88b, SakId=373818) ***** EPHORTE
2020/8348 20211201 01.12.2021 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget i Askøy kommune 08.12.2021 Vestland fylkeskommune, Sekretariat for kontrollutvalget EPHORTE
2021/6271 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=5b4b8w, SakId=397107) ***** EPHORTE
2021/6595 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=bwqarb, SakId=398201) ***** EPHORTE
2021/7032 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=repqpb, SakId=399137) ***** EPHORTE
2020/7930 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=b846r4, SakId=365071) ***** EPHORTE
2020/2103 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=44wwra, SakId=327945) ***** EPHORTE
2020/5725 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=9kbark, SakId=356561) ***** EPHORTE
2021/7820 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=a9bkkr, SakId=401052) ***** EPHORTE
2021/6885 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=838q38, SakId=398613) ***** EPHORTE
2021/5884 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=er8epk, SakId=395158) ***** EPHORTE
2021/3018 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=99eepb, SakId=384275) ***** EPHORTE
2021/6229 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=er83w8, SakId=397002) ***** EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Inngående brev Rapport - Etablering av fastmerker mm Veseth EPHORTE
2021/6430 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=83wker, SakId=397583) ***** EPHORTE
2018/2121 20211201 01.12.2021 Inngående brev Svar - Ansvarsretter Multiconsult EPHORTE
2021/6050 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 13/427, 267 - Samtykke til tinglysing Eiendomsmegler Krogsveen AS EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Inngående brev Beredskapsplan - Utslipp til vann Vestafjell EPHORTE
2021/4076 20211201 01.12.2021 Inngående brev Signert avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
2018/3514 20211201 01.12.2021 Inngående brev Svar - Merknad - S45 og S45B A-stab/MC EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Inngående brev Link - Arbeidstegninger og stikningsdata Asplan Viak EPHORTE
2021/8301 20211201 01.12.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=reqe9b, SakId=402693) ***** EPHORTE
2021/8301 20211201 01.12.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=reqe9b, SakId=402693) ***** EPHORTE
2021/7471 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=5b56rk, SakId=400263) ***** EPHORTE
2021/8484 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 3/350/0/0 - Søknad om rammetillatelse HEFØ BYGG AS EPHORTE
2021/7031 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=6ekqqe, SakId=399150) ***** EPHORTE
2020/8001 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=kba839, SakId=365425) ***** EPHORTE
2021/8301 20211201 01.12.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=reqe9b, SakId=402693) ***** EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Inngående brev Status fremdriftsplan Vestafjell EPHORTE
2020/4218 20211201 01.12.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=483b4a, SakId=400745) ***** EPHORTE
2021/3770 20211201 01.12.2021 Inngående brev Ny henvendelse vedr. uønsket støy fra området Florvågveien 19 Tomm Andersen EPHORTE
2021/7030 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=qbp8ka, SakId=399170) ***** EPHORTE
2021/8062 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=qb8p96, SakId=401798) ***** EPHORTE
2021/6796 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=48prap, SakId=398403) ***** EPHORTE
2021/8460 20211201 01.12.2021 Inngående brev Gbnr 4/96 - Egenerklæring LIv Ingrid Bønes Dyngeland EPHORTE
2018/1130 20211201 01.12.2021 Inngående brev Merknad - Ansvarsrett Asplan Viak EPHORTE
2020/4218 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=483b4a, SakId=400745) ***** EPHORTE
2021/6183 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=pqep8q, SakId=396812) ***** EPHORTE
2021/7821 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=req3q6, SakId=401109) ***** EPHORTE
2021/1839 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=e36e38, SakId=378802) ***** EPHORTE
2021/6040 20211130 30.11.2021 Inngående brev Attest ***** EPHORTE
2021/7626 20211130 30.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/6946 Løpenr: 75310/2021 Dokument tittel: Gbnr 15/189 m.fl. - Uttale - Dispensasjon - Statsforvaltaren i Vestland Bjarte Hopland EPHORTE
2021/7626 20211130 30.11.2021 Inngående brev Bestilling i sak 2021/1541 - Gbnr 14/348 - Tilleggsdokumentasjon - Alle dokumenter Oddvar Juvik EPHORTE