eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 300 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/8045 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 4/1286 - Søknad om midlertidig brukstillatelse REKNES BYGGJEVARER LL EPHORTE
2013/5830 20200323 23.03.2020 Inngående brev Refusjonskrav og rapportering av status til Vestland fylkeskommune - Meningokokkvaksine Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/713 20200323 23.03.2020 Inngående brev Oversendelse av informasjon fra BUFDIR - Samvær med tilsyn under COVID-19 - Barnevernsloven Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2020/2043 20200323 23.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon fra Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester til kommunene per 23.03.2020 Finnmark politidistrikt EPHORTE
2020/2387 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 17/87/0/1 - Tilleggsdokumentasjon 6 Karen-Tina Villanger EPHORTE
2020/2387 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 17/87/0/1 - Tilleggsdokumentasjon 5 Karen-Tina Villanger EPHORTE
2020/2387 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 17/87/0/1 - Tilleggsdokumentasjon 4 Karen-Tina Villanger EPHORTE
2020/2387 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 17/87/0/1 - Tilleggsdokumentasjon 3 Karen-Tina Villanger EPHORTE
2020/2387 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 17/87/0/1 - Tilleggsdokumentasjon 2 Karen-Tina Villanger EPHORTE
2020/1926 20200323 23.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/4362 Løpenr: 2020/5066 Dokument tittel: Gbnr 10/376, 3 - Korrespondanse Jan-Atle Wikum EPHORTE
2020/2387 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 17/87/0/1 - Tilleggsdokumentasjon Karen-Tina Villanger EPHORTE
2020/1926 20200323 23.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/4362 Løpenr: 2020/15781 Dokument tittel: Gbnr 10/376, 3 - Søknad om ferdigattest Jan-Atle Wikum EPHORTE
2020/2387 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 17/87/0/1 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Karen-Tina Villanger EPHORTE
2020/2384 20200323 23.03.2020 Inngående brev Attest ***** EPHORTE
2019/4362 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 10/376, 3. - Etterspør svar Jan-Atle Wikum EPHORTE
2013/4290 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 12/843, 1310 - Søknad om dispensasjon Bjørn Håkon Abrahamsen EPHORTE
2016/319 20200323 23.03.2020 Inngående brev Tilskudd til bemanningsnorm i barnehager 2020 Utdanningsdirektoratet EPHORTE
2020/2371 20200323 23.03.2020 Inngående brev Ber om redegjørelse - FFO - En del av krisepakken til barnehage og SFO Vestsiden Askøy IL EPHORTE
2020/2381 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 12/961 - Forespørsel om søknadsplikt Paulius Mikalkevicius EPHORTE
2018/1829 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 10/2, 16, 18 - Tilleggsdokumentasjon Askøy kommune, Eiendom EPHORTE
2017/7044 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 3/185, 208, 173 - Anmodning om befaring Anne-Terese Solhaug EPHORTE
2018/1549 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 14/2 - Tilleggsdokumentasjon Norconsult AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200323 23.03.2020 Inngående brev Skogbrannhåndtering 2020 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTE
2016/6383 20200323 23.03.2020 Inngående brev Ber om redegjørelse - Innspill til rullering av kommuneplanen Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/1926 20200323 23.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/3947 Løpenr: 2020/17821 Dokument tittel: Gbnr 11/18 - Søknad om tillatelse til tiltak Havna A/S EPHORTE
2020/1926 20200323 23.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/713 Løpenr: 2020/17764 Dokument tittel: Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med korona-pandemien Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7049 20200323 23.03.2020 Inngående brev Ber om uttale - Historisk kjyrkjeveg fra brygge til brygge Oddvar Juvik EPHORTE
2013/1591 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 10/515 - Nabomerknad til nabovarsel 18.03.2020 - Jan-Atle Wikum Jan-Atle Wikum EPHORTE
2020/1926 20200323 23.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/6762 Løpenr: 2020/17728 Dokument tittel: Informasjon til kommunene - Nabovarsel, søknader til uttale og saker til saksbehandling etter veglova Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/2342 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 10/116 - Hagestue regnes som påbygg Tomas Evensen EPHORTE
2019/2295 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 32/170 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/5340 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad - Reduksjon vannavgift - Kleppe vannverk Ranveig Skjønborg EPHORTE
2020/2377 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 31/47 - Forespørsel om søknadsplikt Daniel Træet EPHORTE
2020/713 20200323 23.03.2020 Inngående brev Rapportering til Fylkesmannen om utvidet undersøkingsfrister og fristbrud hos barnevernstjenestene under COVID-19 Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2020/1211 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 13/519 - Ber om redegjørelse Vestland Fylkeskommune, Eigedomsavdelinga EPHORTE
2018/9083 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 10/66 - Ber om å bli kontaktet Heidrunhus AS EPHORTE
2013/1591 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 10/515 - Nabomerknad til nabovarsel 18.03.2020 - Johan A. Johannessen og Ragnhild H. Johannessen Johan A. Johannessen og Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/4025 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 14/375/0/41 - Tilleggsdokumentasjon Rune Schive EPHORTE
2019/4025 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 14/375/0/41 - Ber om redegjørelse Rune Schive EPHORTE
2020/1926 20200323 23.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/3947 Løpenr: 2020/17821 Dokument tittel: Gbnr 11/18 - Søknad om tillatelse til tiltak Ragnar Remme EPHORTE
2019/4025 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 14/375/0/41 - Redegjørelse Rune Schive EPHORTE
2020/576 20200323 23.03.2020 Inngående brev Ber om redegjørelse - Frist for omsetningsoppgave alkohol Meny AS EPHORTE
2020/1926 20200323 23.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/1920 Løpenr: 2020/17202 Dokument tittel: Gbnr 10/950 – Søknad om tillatelse til tiltak Jan Olav Botnevik EPHORTE
2020/764 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 10/220 - Tilleggsdokumentasjon 2 Ronny-Andre Fredheim EPHORTE
2020/764 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 10/220 - Tilleggsdokumentasjon Ronny-Andre Fredheim EPHORTE
2020/1926 20200323 23.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/713 Løpenr: 2020/17196 Dokument tittel: Innføring adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner Jann Atle Jensen EPHORTE
Ingen tilgang 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 12/358 - Anmodning om utsatt frist ***** EPHORTE
2019/7187 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 21/683 - Klage på delvis avslag i sak Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/2171 20200323 23.03.2020 Inngående brev Verneutstyr på Hanøytangen Emil M Hansen EPHORTE
2020/1926 20200323 23.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/6549 Løpenr: 2020/17346 Dokument tittel: Gbnr 12/1174 - Søknad om fritak fra pålegg om tilknytning til offentlig avløpsledning Atle Jørgensen EPHORTE
2020/2171 20200323 23.03.2020 Inngående brev Ber om redegjørelse - Bruk av kantine i Storebotn under COVID-19 Gunnar Strand EPHORTE
2020/1926 20200323 23.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/440 Løpenr: 2020/17418 Dokument tittel: Gbnr 19/299 - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/1926 20200323 23.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/1926 Løpenr: 2020/17200 Dokument tittel: Innsynsbegjæring - Gbnr 19/460, 19/335 og 19/442 - Saker som omhandler vann og avløp innenfor disse eiendommene Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/713 20200323 23.03.2020 Inngående brev Kort høringsrunde - Prioritering av helsehjelp under Covid-19 krisen Helsedirektoratet EPHORTE
2020/1926 20200323 23.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/7386 Løpenr: 2020/17448 Dokument tittel: Gbnr 19/298 - Anmodning om utsatt frist Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/1926 20200323 23.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/316 Løpenr: 2020/3335 Dokument tittel: Gbnr 14/22 - Kulturminnefaglig uttale, Løen på "Fagerbakke" Ragnar Remme EPHORTE
2020/2342 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 10/116 - Tegninger Tomas Evensen EPHORTE
2020/1926 20200323 23.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/1926 Løpenr: 2020/17387 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/2078 Løpenr: 2020/15473 Dokument tittel: Melding om sak for jordskifteretten - Registrering i matrikkelen Ragnar Remme EPHORTE
2020/1926 20200323 23.03.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak 2015/183 - Gbnr 29/339 - Søknadskjema, godkjente tegninger og alle kart for firemannsbolig Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/2335 20200323 23.03.2020 Inngående brev Orientering fra ordfører Askoy Kommune - Ordfører EPHORTE
2013/2438 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 18/2 - Uttale - Krav til adkomst til slamavskiller Vann og avløp EPHORTE
2020/713 20200323 23.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber fylkesmennene sikre at kommunene ivaretar sitt sørge for ansvar for at befolkningen tilbys nødvendige allmennlegetjenester Helsedirektoratet EPHORTE
2019/231 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 12/543 - Midlertidig brukstillatelse Tom Antonesen EPHORTE
2020/2375 20200323 23.03.2020 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2013/10030 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 14/102 - Ferdigattest Ole Kjellevoll EPHORTE
2020/2286 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 125/457 - Svar på tilbakemelding Sølvi Anita Aasebø Hauge EPHORTE
2019/810 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 20/22 - Spørsmål om behandling av klage Ramsøy kai EPHORTE
2020/1492 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Jordmor 50 % fast Familiehelsetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4186718872 ***** EPHORTE
2020/1492 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Jordmor 50 % fast Familiehelsetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4186718872 ***** EPHORTE
2020/764 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 10/220 - Behov for tilleggsdokumentasjon Kjell Fredheim m.fl. EPHORTE
2020/1542 20200323 23.03.2020 Utgående brev Merknad - Tilbudsforespørsel OP Skog AS EPHORTE
2020/2022 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 32/168 - Behov for tilleggsdokumentasjon Aasebø Sag AS EPHORTE
2020/1211 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 13/519 - Tillatelse til tiltak VESTLAND FYLKESKOMMUNE EIGEDOM EPHORTE
2019/2888 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 15/322 - Oversendelse av søknad for uttale FYLKESMANNEN I VESTLAND m.fl. EPHORTE
2020/2061 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 5/189 - Kommunale avgifter- Vedtak om tilbakebetaling Raymond Fauskanger og Tove Cecilie Lindstrøm EPHORTE
Ingen tilgang 20200323 23.03.2020 Utgående brev Varsel om ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200323 23.03.2020 Utgående brev Viderefakturering av kostnader ***** EPHORTE
2019/3648 20200323 23.03.2020 Utgående brev Plan 278 - Ber om bestemmelser med markerte endringer Rambøll AS EPHORTE
2020/2029 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 19/149 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel AASEBØ SAG AS v/ Jørn Andre Norstrand EPHORTE
2020/1554 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 12/604 - Varsel om vedtak - Lekkasje avløpsanlegg Haakon Magnus Jakobsen m.fl. EPHORTE
2013/6130 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 17/11 - Ferdigstillelse av regulert veg og avkjørsel (felt B4) Turøy & Algrøy AS EPHORTE
2014/5788 20200323 23.03.2020 Inngående brev Tar i mot stilling - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1995 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kulturarbeider flyktning - st. ref. (4198840561) ***** EPHORTE
2020/2284 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker helsepersonell Askøy kommune - st. ref. 4211809308 ***** EPHORTE
2018/6634 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 10/273 - Uttale fra Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS EPHORTE
2018/4815 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 01.04.2020 - 19.06.2020 - Kleppestø barneskole ***** EPHORTE
2018/2121 20200323 23.03.2020 Utgående brev Korrespondanse med grunneier - VA-arbeid - Gbnr 12/75 Asbjørn A. Asbjørnsen EPHORTE
2019/3609 20200323 23.03.2020 Utgående brev Merknad - Konkurransegrunnlag HR prosjekt AS EPHORTE
2020/2342 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 10/116 - Mangler ved tegninger Thomas Evensen EPHORTE
2019/252 20200323 23.03.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Kleppestø barnehage ***** EPHORTE
2020/1926 20200323 23.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2015/6412 Løpenr: 2015/48359 Dokument tittel: Gbnr 18/115 - Forhåndsvarsel om tilbaketrekking av ansvarsrett Harris Advokatfirma AS EPHORTE
2020/2389 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om reduksjon av foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/2284 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker helsepersonell Askøy kommune - st. ref. 4211809308 ***** EPHORTE
2020/2385 20200323 23.03.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2018/3344 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 10/921 - Tillatelse til tiltak LØVAAS MASKIN AS EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1560 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/assistent SFO Erdal barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4159398656 ***** EPHORTE
2015/6262 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 01.04.2020 - 30.06.2020 - Askøy brann og redning ***** EPHORTE
2019/871 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 20.04.2020 - 18.06.2020 - Strusshamn skole ***** EPHORTE
2019/871 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 20.04.2020 - 20.05.2020 - Strusshamn skole ***** EPHORTE
2020/2346 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på innsyn i behandling av personopplysninger i Sektor barnehage ***** EPHORTE
2020/2259 20200323 23.03.2020 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2018/6762 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 10/584, 708 m.fl. - Lønvarden sør - BBB3 - Justering av eksisterande kommunal samleveg Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS EPHORTE
2020/1759 20200323 23.03.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Oppsynsmann Forvaltning og eiendomsdrift, Askøy kommune - st. ref. 4189937057 ***** EPHORTE
2019/2404 20200323 23.03.2020 Utgående brev Innvilget - Søknad om reduksjon av foreldrebetaling ***** EPHORTE
2018/7816 20200323 23.03.2020 Utgående brev Innkalling SU-SMU - 19.03.2020 Møtedeltakere SU og SMU EPHORTE
2019/3264 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avtale parkering Skogen Lars E. Norheim EPHORTE
2018/1549 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 14/2 - Behov for tilleggsdokumentasjon Norconsult AS EPHORTE
2018/3514 20200323 23.03.2020 Utgående brev Endring - Korrespondanse VK 039 Vestland fylkeskommune EPHORTE
2018/710 20200323 23.03.2020 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 09.03.2020 Møtedeltakerne EPHORTE
2018/2810 20200323 23.03.2020 Utgående brev Revidert avtale om riving av brakkefundament Leif Bjørnstad EPHORTE
2018/3514 20200323 23.03.2020 Utgående brev Etterspørsel - Xps-isolasjon ved Strømsnes 2 Multiconsult AS EPHORTE
2019/3648 20200323 23.03.2020 Utgående brev Plan 278 - Bekreftelse på at planen kan nabovarsles Rambøll AS EPHORTE
2019/6331 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 9/464 - BBB1 - Svar på henvendelse vedrørende uavhengig kontroll Bo Arkitekter AS EPHORTE
2020/1759 20200323 23.03.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Oppsynsmann Forvaltning og eiendomsdrift, Askøy kommune - st. ref. 4189937057 ***** EPHORTE
2020/224 20200323 23.03.2020 Inngående brev Melding om arrangement - Herdla - 21.08.20 ASKØY VIKINGLAG EPHORTE
2020/1118 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 12/747 - Signerte erklæringer Berit B. Linberg EPHORTE
2019/7827 20200323 23.03.2020 Inngående brev Melding om hevet sak - Sak ***** Laastad Stavenes Advokatfellesskap EPHORTE
2018/4198 20200323 23.03.2020 Inngående brev Merknad - Formulering rensekrav HR prosjekt AS EPHORTE
2020/188 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 7/1 og 7/632 - Felling av trær på kommunal eiendom Rune Hauge EPHORTE
2020/2380 20200323 23.03.2020 Inngående brev Vitnemål og attest ***** EPHORTE
2020/2379 20200323 23.03.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2020/2380 20200323 23.03.2020 Inngående brev Tar imot stilling - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5076 20200323 23.03.2020 Inngående brev Melding om hevet sak - Tvangsssalg - Sak ***** Laastad Stavenes Advokatfellesskap EPHORTE
2020/1926 20200323 23.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/713 Løpenr: 2020/17196 Dokument tittel: Innføring adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner Jann Atle Jensen EPHORTE
2018/4198 20200323 23.03.2020 Inngående brev Svar - Formulering rensekrav HR prosjekt AS EPHORTE
2020/906 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 7/850 - Svar på nabovarsel - Vestland fylkeskommune Vestland fylkeskommune EPHORTE
2017/2761 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 7/621 - Svar på nabovarsel - Vestland fylkeskommune Vestland fylkeskommune EPHORTE
2018/7954 20200323 23.03.2020 Inngående brev Plan 237 - Spørsmål om mindre endring av reguleringsplan Signalen Invest AS EPHORTE
2019/7665 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 1/674 - Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel - Fv. 563 Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/1761 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Byggdrifter - st. ref. (4187553175) ***** EPHORTE
2020/1995 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kulturarbeider flyktning Askøy kommune, Allment barne- og ungdomsarbeid - st. ref. 4198840561 ***** EPHORTE
2020/1761 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Byggdrifter Forvaltning og eiendomsdrift, Askøy kommune - st. ref. 4187553175 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1761 20200323 23.03.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Byggdrifter Forvaltning og eiendomsdrift, Askøy kommune - st. ref. 4187553175 ***** EPHORTE
2020/1761 20200323 23.03.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Byggdrifter Forvaltning og eiendomsdrift, Askøy kommune - st. ref. 4187553175 ***** EPHORTE
2020/1761 20200323 23.03.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Byggdrifter Forvaltning og eiendomsdrift, Askøy kommune - st. ref. 4187553175 ***** EPHORTE
2015/8493 20200323 23.03.2020 Utgående brev Signert avtale om avslutning av leieforhold Askøy helselag EPHORTE
2020/1759 20200323 23.03.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Oppsynsmann Forvaltning og eiendomsdrift, Askøy kommune - st. ref. 4189937057 ***** EPHORTE
2020/1759 20200323 23.03.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Oppsynsmann Forvaltning og eiendomsdrift, Askøy kommune - st. ref. 4189937057 ***** EPHORTE
2020/1759 20200323 23.03.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Oppsynsmann Forvaltning og eiendomsdrift, Askøy kommune - st. ref. 4189937057 ***** EPHORTE
2020/1926 20200323 23.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2019/7386 Løpenr: 2020/17448 Dokument tittel: Gbnr 19/298 - Anmodning om utsatt frist Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2018/2121 20200323 23.03.2020 Inngående brev Svar 2 - Merknad - Slamavskiller HR prosjekt AS EPHORTE
2017/4891 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 6/1039 - Midlertidig brukstillatelse Bjørnar Holgersen EPHORTE
2020/2335 20200323 23.03.2020 Inngående brev Orientering om Korona situasjonen i Askøy kommune Askoy Kommune - Ordfører EPHORTE
2020/289 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 13/12, 13/623 - Askøy kommunes standpunkt til grenser Askøy kommune v/oppmåling EPHORTE
2019/3341 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 01.02.2020 - 31.07.2020 - Træet barnehage ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 23.03.2020 - 17.04.2020 - Askøy brann og redning ***** EPHORTE
2019/2975 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 12/1088 - Ferdigattest ISBJØRN IS AS EPHORTE
2018/744 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 17/242 - Hus 11 og 12 - Ferdigattest RAVNANGER GRUPPEN AS EPHORTE
2018/751 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 17/242 - Hus 7-8 - Ferdigattest RAVNANGER GRUPPEN AS EPHORTE
2020/1542 20200323 23.03.2020 Utgående brev Tilbudsforespørsel OP Skog AS EPHORTE
2020/1542 20200323 23.03.2020 Utgående brev Tilbudsforespørsel Bergens Skog- og Træplantningsselskap AS EPHORTE
2018/3474 20200323 23.03.2020 Internt notat Gbnr 4/1292 - Svar- Ber om uttale Kjetil Øvregaard Østebø EPHORTE
2018/3514 20200323 23.03.2020 Utgående brev Korrespondanse - Diverse krav og mangel på begrunnelse/dokumentasjon Fyllingen Maskin AS EPHORTE
2019/3663 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 1/57 - Oversendelse av søknad for uttale Vestland fylkeskommune m.fl. EPHORTE
2020/1554 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 12/604 - Avslutning av sak Kristin Seter EPHORTE
2015/5420 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 20.04.2020 - 20.05.2020 - Strusshamn skole ***** EPHORTE
2020/2145 20200323 23.03.2020 Utgående brev Innvilget - Søknad om reduksjon av foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2015/7812 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 12/1190 - Vedtak om tvangsmulkt - Videre utsettelse av frist Hans Petter Haukefær m.fl. EPHORTE
2020/2212 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar - Melding om avvikling av foreldrepermisjon ***** EPHORTE
2020/2384 20200323 23.03.2020 Inngående brev Signert taushetsplikterklæring ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1560 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/assistent SFO Erdal barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4159398656 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Innstilling ***** EPHORTE
2020/1542 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar - Spørsmål - Konkurranse Sigurd Sondres Trepleie AS EPHORTE
2016/7520 20200323 23.03.2020 Utgående brev Tildeling av adresser - Herdlevegen WISNES KENNETH m.fl. EPHORTE
2019/3413 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 11/78 - Forslag til tilleggsavtale Havna AS v/Thorvald Haarberg EPHORTE
2018/828 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 17/242 - Felt BF 2 - Ferdigattest RAVNANGER GRUPPEN AS EPHORTE
2017/3993 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 21/4 - Oppheving av stoppordre Rune Vindenes EPHORTE
Ingen tilgang 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 09.03.2020 - 06.12.2020 - Kleppestø sykehjem ***** EPHORTE
2018/3514 20200323 23.03.2020 Utgående brev Merknad - Xps-isolasjon ved Strømsnes 2 Fyllingen Maskin AS EPHORTE
2017/5300 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 17/416 - Ber om stauts Dan Remy Falkanger m.fl. EPHORTE
2016/5766 20200323 23.03.2020 Utgående brev Ansettelsesbrev - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2270 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 13/22 - Bekreftelse på offentlig avløp Nye Hetlevikalliansen Kulturfabrikken EPHORTE
2020/2012 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 7/621 - Tillatelse - Tilknytning til kommunalt VA-anlegg for midlertidig brakke - Uttalelse BERGEN OG OMEGN RØR AS EPHORTE
2017/2761 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 7/621 - Foreløpig tilbakemelding Sofie Bjørsvik EPHORTE
2019/3663 20200323 23.03.2020 Internt notat Gbnr 1/57 - Oversendelse av søknad for uttale Bengt Åge Sørby Borge m.fl. EPHORTE
2018/3474 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 4/1292 - Midlertidig brukstillatelse AASEBØ SAG AS EPHORTE
2016/5766 20200323 23.03.2020 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2221 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 15/3 - Behov for tilleggsdokumentasjon JMN PLAN OG ARKITEKTTUR AS EPHORTE
2020/2093 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 12/700 - Tillatelse - Tilknytning kommunalt VA-anlegg - Brakkerigg - Uttalelse KALVENES VVS AS EPHORTE
2020/2284 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsepersonell - st. ref. (4211809308) ***** EPHORTE
2020/1554 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 12/604 - Bekreftelse tømming av slamavskiller Kristin Seter EPHORTE
2020/1723 20200323 23.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på oppsigelse av plass ***** EPHORTE
2020/2284 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsepersonell - st. ref. (4211809308) ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2015/8655 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 42/289 - Etterspurt oversikt ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1560 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/assistent SFO Erdal barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4159398656 ***** EPHORTE
2020/1761 20200323 23.03.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Byggdrifter Forvaltning og eiendomsdrift, Askøy kommune - st. ref. 4187553175 ***** EPHORTE
2020/1761 20200323 23.03.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Byggdrifter Forvaltning og eiendomsdrift, Askøy kommune - st. ref. 4187553175 ***** EPHORTE
2020/1835 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 34/93 - Tinglyst ny grunneiendom Kartverket Tinglysing EPHORTE
2017/1614 20200323 23.03.2020 Inngående brev Informasjon - Diverse ombygginger HR prosjekt AS EPHORTE
2020/1926 20200323 23.03.2020 Utgående brev Oversendelse dokumentbestilling - 2020/1926 Løpenr: 2020/17200 Dokument tittel: Innsynsbegjæring - Gbnr 19/460, 19/335 og 19/442 - Saker som omhandler vann og avløp innenfor disse eiendommene Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/1926 20200323 23.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/440 Løpenr: 2020/17418 Dokument tittel: Gbnr 19/299 - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2018/3514 20200323 23.03.2020 Inngående brev Korrespondanse - Dimensjoner VK 14 Multiconsult AS EPHORTE
2020/2190 20200323 23.03.2020 Inngående brev Innholdsfortegnelse for forprosjektrapport Norconsult AS EPHORTE
2020/2342 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 10/116 - Hagestue regnes som påbygg Tomas Evensen EPHORTE
Ingen tilgang 20200323 23.03.2020 Inngående brev Forslag om husleiefritak ***** EPHORTE
2020/2016 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar - Brannkonstabel heltid Askøy brann og redning, Askøy kommune - st. ref. 4202709063 ***** EPHORTE
2020/2016 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar - Brannkonstabel heltid - st. ref. (4202709063) ***** EPHORTE
2020/2016 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar - Brannkonstabel heltid Askøy brann og redning, Askøy kommune - st. ref. 4202709063 ***** EPHORTE
2020/2016 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar - Brannkonstabel heltid - st. ref. (4202709063) ***** EPHORTE
2020/2367 20200323 23.03.2020 Utgående brev Ansettelsesbrev - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2214 20200323 23.03.2020 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 20.04.2020 - 18.06.2020 - Strusshamn skole ***** EPHORTE
2018/2810 20200323 23.03.2020 Utgående brev Signert avtale - Revidert utgave Leif Bjørnstad EPHORTE
2020/2137 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslag - Søknad om reduksjon av foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2017/5788 20200323 23.03.2020 Utgående brev Ansettelsesbrev - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2049 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 4/462 - Vedtak om innkreving av årsgebyr for vann Tom Bernhard Thorgrimsen EPHORTE
2020/2284 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker helsepersonell Askøy kommune - st. ref. 4211809308 ***** EPHORTE
2020/2284 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsepersonell - st. ref. (4211809308) ***** EPHORTE
2017/1881 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 19/41 - Anmodning om utsatt frist Kari Anita Bøkevoll EPHORTE
2018/3514 20200323 23.03.2020 Utgående brev Korrespondanse - Tilgang til digitalt anbudsgrunnlag VA-data Fyllingen Maskin AS EPHORTE
2014/5924 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 6/1212/0/1-2, 6/50 - Ber om redegjørelse FLORVAAG HUS AS EPHORTE
2017/4347 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 17/242 - Seksmannsbolig - Ferdigattest Ravnanger Gruppen AS EPHORTE
2016/5881 20200323 23.03.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.03.2020 - 30.09.2020 - Kleppestø sykehjem ***** EPHORTE
2018/2121 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar - Merknad - Slamavskiller Nedre Lindhaugen HR prosjekt AS EPHORTE
2020/2286 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 15/457 - Oversendelse av markprotokoll med klagefrist BEIRIK INVEST AS m.fl. EPHORTE
2019/231 20200323 23.03.2020 Internt notat Gbnr 12/543 - Registreringsskjema for VA Christine Aase Solberg EPHORTE
2018/373 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 20.04.2020 - 31.07.2020 - Strusshamn skole ***** EPHORTE
2020/1895 20200323 23.03.2020 Internt notat Melding om fratredelse med pensjon ***** EPHORTE
2020/1830 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 17.02.2020 - 28.06.2020 - Pedagogiske støttetjenester ***** EPHORTE
2019/6653 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 19/289 - Dispensasjon fra avstandskravet i punkt 3.4 i abonnementsvilkårene Henrik Andersen Jønsson EPHORTE
2016/5402 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 13/476 - Tilbakemelding vedrørende tilknytning til offentlig avløpsledning Per-Erik Pedersen EPHORTE
2020/1995 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kulturarbeider flyktning Askøy kommune, Allment barne- og ungdomsarbeid - st. ref. 4198840561 ***** EPHORTE
2020/2390 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om ulønnet permisjon - 01.04.2020 - 31.03.2021 ***** EPHORTE
2020/2388 20200323 23.03.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Hjemmesykepleien avd. Sør EPHORTE
2020/2067 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier / Miljøterapeut 100 % fast Furulytunet bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4205278140 ***** EPHORTE
2020/2067 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier / Miljøterapeut 100 % fast - st. ref. (4205278140) ***** EPHORTE
2020/2351 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 29/245, 299 - Bekreftelse på at søknad er mottatt - behov for tilleggsdokumentasjon Fromreide Bygg & Eiendom AS EPHORTE
2020/2284 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker helsepersonell Askøy kommune - st. ref. 4211809308 ***** EPHORTE
2020/2284 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsepersonell - st. ref. (4211809308) ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2018/3514 20200323 23.03.2020 Utgående brev Pakninger S113 - PS Ivar Fyllingen Maskin AS EPHORTE
2016/7203 20200323 23.03.2020 Utgående brev Tjenesteansiennitet Askøy kommune ***** EPHORTE
2019/3648 20200323 23.03.2020 Utgående brev Plan 278 - Tilbakemelding på sosi-fil Rambøll AS EPHORTE
2016/5222 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 21/676 - Uttale til forhåndsvarsel Erling Bjørn Juvik EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1603 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4189860008 ***** EPHORTE
2020/1926 20200323 23.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2013/6762 Løpenr: 2020/17728 Dokument tittel: Informasjon til kommunene - Nabovarsel, søknader til uttale og saker til saksbehandling etter veglova Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/2394 20200323 23.03.2020 Inngående brev Startlån søknad (Ref=3eeabr, SakId=329346) ***** EPHORTE
2019/7049 20200323 23.03.2020 Utgående brev Tilbakemelding - Ber om uttale - Historisk kjyrkjeveg fra brygge til brygge Oddvar Juvik EPHORTE
2020/2378 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr 6/434, 435, 436 - Søknad om tillatelse til tiltak Askøy kommune, Kommunalavdeling teknisk EPHORTE
2020/2283 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar - Spørsmål om varmekompost Veronica Haidri EPHORTE
2020/843 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 9/404, 330 - Befaring avlyst PTV EIENDOM AS m.fl. EPHORTE
2019/6331 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 9/464 - BBB1 - Rammetillatelse Bo Arkitekter AS EPHORTE
2020/1926 20200323 23.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/316 Løpenr: 2020/3335 Dokument tittel: Gbnr 14/22 - Kulturminnefaglig uttale, Løen på "Fagerbakke" Ragnar Remme EPHORTE
2020/1926 20200323 23.03.2020 Utgående brev Oversendelse dokumentbestilling - 2020/1926 Løpenr: 2020/17387 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/2078 Løpenr: 2020/15473 Dokument tittel: Melding om sak for jordskifteretten - Registrering i matrikkelen Ragnar Remme EPHORTE
2020/2193 20200323 23.03.2020 Inngående brev Innholdsfortegnelse for forprosjektrapport Norconsult AS EPHORTE
2020/713 20200323 23.03.2020 Inngående brev Påkobling til digital søknad om økonomisk sosialhjelp - Et tilbud til kommuner som ikke allerede er påkoblet Digitale innbyggertjenester- Sosiale tjenester i NAV EPHORTE
2020/2380 20200323 23.03.2020 Utgående brev Ansettelsesbrev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1767 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 21/4 - Tillatelse til tiltak Heidrun Hus AS EPHORTE
2017/6872 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 6/1101 - Ber om avklaring Golder Associates AS EPHORTE
2020/1755 20200323 23.03.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Askøy kulturskole ***** EPHORTE
2018/752 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 17/242 - Hus 9 og 10 - Ferdigattest RAVNANGER GRUPPEN AS EPHORTE
2020/1542 20200323 23.03.2020 Utgående brev Tilbudsforespørsel Sigurd Sondres Trepleie AS EPHORTE
2019/3648 20200323 23.03.2020 Utgående brev Plan 278 - Tilbakemelding på planforslag Rambøll AS EPHORTE
2020/1761 20200323 23.03.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Byggdrifter Forvaltning og eiendomsdrift, Askøy kommune - st. ref. 4187553175 ***** EPHORTE
2020/1759 20200323 23.03.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Oppsynsmann Forvaltning og eiendomsdrift, Askøy kommune - st. ref. 4189937057 ***** EPHORTE
2020/1759 20200323 23.03.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Oppsynsmann Forvaltning og eiendomsdrift, Askøy kommune - st. ref. 4189937057 ***** EPHORTE
2020/1492 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Jordmor 50 % fast Familiehelsetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4186718872 ***** EPHORTE
2020/1492 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Jordmor 50 % fast Familiehelsetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4186718872 ***** EPHORTE
2020/1995 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kulturarbeider flyktning - st. ref. (4198840561) ***** EPHORTE
2019/3677 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 12/1764 - Ferdigattest May Linn Olsen-Syversen EPHORTE
2020/1638 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr 40/43 -Oversendelse av referat Forum Akritekter AS EPHORTE
2019/3609 20200323 23.03.2020 Utgående brev Konkurransegrunnlag - Del I-II HR prosjekt AS EPHORTE
Versjon:5.2.00