Postliste http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.askoy.kommune.no Svar - Kum S77B renner over http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/529121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 3446/2021 | Spørsmål - Gjennomgang VK132 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/529088 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 3413/2021 | Oversikt tilkoblinger http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/529086 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 3411/2021 | Korrespondanse - Faktura 20284 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/529085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 3410/2021 | Kum S77B renner over http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/529083 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 3408/2021 | Korrespondanse - Gangvei og plassering av gråsteinsmur http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thorvald Haarberg | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 3286/2021 | Referat - Møte - Nedetid vanntilførsel 12.01.2021 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528804 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 3142/2021 | Merknad - Vannbrudd Askvegen 200A-B-C http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528625 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 2963/2021 | Merknad - SOSI-fil Strømsnes http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 2636/2021 | Svar - Nedetid vanntilførsel 12.01.2021 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 2518/2021 | Merknad - Nedetid vanntilførsel 12.01.2021 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528139 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 2479/2021 | Korrespondanse - Tilknytning for nye abonnenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527556 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 1898/2021 | Korrespondanse - Tilknytning for nye abonnenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527528 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 1870/2021 | Tilknytning private http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527507 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 1849/2021 | Svar - Kumstrekk http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 1551/2021 | Tilsvar sluttfrist - Revidert http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 1550/2021 | Spørsmål - Kumstrekk http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 1263/2021 | Merknad - Sanering eksisterende PS Ivar http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526614 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune m.fl | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 956/2021 | Korrespondanse - VK 131 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/524691 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 86247/2020 | Gjennomgang kumstrekk http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/524688 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 86244/2020 | Merknad - Tilsvar varslet dagmulkt og sluttfrist http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523919 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 85475/2020 | Tegning - Olaviken PS http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/522451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 84015/2020 | Endring - Svar - VK138 og 142 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/522437 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 84001/2020 | Etterspørsel - D-sider OV og NS http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/522433 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asplan Viak AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 83997/2020 | Endring - Svar VK061 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/522425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 83989/2020 | Svar - Tilkoblinger og stedlige avtaler http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/522198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 83762/2020 | Pakning kummer http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/522083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asplan Viak AS | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 83647/2020 | Tilkoblinger og stedlige avtaler http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/522082 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 83646/2020 | Endring - Ber om vurdering VK061 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 83044/2020 | Endring - Ber om vurdering - VK138 og 142 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 83023/2020 | Korrespondanse - Lettrekkverk http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520981 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 82556/2020 | Merknad - Lettrekkverk http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520925 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 82500/2020 | Merknad - Mangelliste http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520921 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 82496/2020 | Oversiktskart http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520437 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leon Pedersen | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 82012/2020 | Merknad - Fjerning av voll http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520249 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 81824/2020 | Spørsmål - Fordeling felleskostnader http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519723 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 81298/2020 | Endring - Ber om vurdering VK085 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 80837/2020 | Merknad - Nye tilkoblinger og veiarbeid - Askvegen 201 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519080 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Kornberg m.fl | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 80655/2020 | Svar - Endring - Montering av inntaksskap http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519052 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 80627/2020 | Svar - Endring - VOE - DN utløp/innløp - PS Olaviken http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 80624/2020 | Merknad - Endring - VOE - DN utløp/innløp - PS Olaviken http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519029 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 80604/2020 | Endring - Montering av inntaksskap http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 80331/2020 | Avvik mellom tegning og levert PS http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 80257/2020 | Merknad - Endring EO72 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518587 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 80162/2020 | Merknad - Tidsfrister - Byggesøking av fellesveier og VA http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asplan Viak AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 79784/2020 | Tidsfrister - Byggesøking av fellesveier og VA http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518151 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 79726/2020 | Svar - Endring EO72 - Forslag http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79642/2020 | Endring EO72 - Forslag http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79450/2020 | Merknad - Endring inntak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79388/2020 | Korrespondanse - Endring EO72 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517701 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79276/2020 | Merknad - Endring EO 068 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517698 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79273/2020 | Endring - EO120 - Revidert http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79272/2020 | Tegning - Endring inntak trase - Olaviken - Skisse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79193/2020 | Merknad - Avvik - Plassering innløp - Olaviken http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517616 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79191/2020 | Svar - Endring EO 72 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 78878/2020 | Svar til grunneier - Askvegen 28 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517260 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Meby | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 78836/2020 | Oversending - Avtale Gbnr 4/103 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 78827/2020 | Korrespondanse - Plan for ferdigstillelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 78804/2020 | Svar - Topplater - Skogvik og Strømsnes http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517226 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 78802/2020 | Merknad - Overgang avkjørsel fortau - Askvegen 28 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517218 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 78794/2020 | Korrespondanse - Overgang avkjørsel fortau - Askvegen 28 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 78767/2020 | Merknad - Arbeid ved Askvegen 28 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 78608/2020 | Topplater - Skogvik og Strømsnes http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516511 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 78087/2020 | Merknad - Gjenstående arbeid langs veg 10000 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/515979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 77555/2020 | Oversikt - Gjenstående arbeid langs veg 10000 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/515964 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 77540/2020 | Korrespondanse - Endring EO103 m.fl http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/515632 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 77208/2020 | Korrespondanse - Fakturering av pumper http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/515336 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 76912/2020 | Spørsmål - Montering av pumper http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/515334 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 76910/2020 | Svar - Omprosjektering O35 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/515069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 76645/2020 | Kommentar - VK132 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/515068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 76644/2020 | Svar 3 - Ber om vurdering - VK134 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/515066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 76642/2020 | Merknad - Forslag løsning VA-endringer http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/515059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 76635/2020 | Merknad - Faktura. 10536931 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/515057 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 76633/2020 | Svar 2 - Ber om vurdering - VK134 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/515053 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 76629/2020 | Spørsmål - Endring EO89 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/515051 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 76627/2020 | Merknad - Endring EO89 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 76458/2020 | Svar - Ber om vurdering - VK134 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 76450/2020 | Merknad 2 - Prising dykkerarbeid - Strømsnes http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514870 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 76446/2020 | Merknad - Omprosjektering O35 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514868 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 76444/2020 | Merknad - Prising dykkerarbeid - Strømsnes http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 76426/2020 | Ber om vurdering - VK134 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 76373/2020 | Svar - Forankring PS Olaviken http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grundfos AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 76370/2020 | Spørsmål - Forankring PS Olaviken http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 76368/2020 | Spørsmål 2 - Isolasjon under overbygg - Grensedalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 76361/2020 | Ber om gjennomsyn - Endring EO89 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514782 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 76358/2020 | Svar - Isolasjon under overbygg - Grensedalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/513166 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 74743/2020 | Korrespondanse - Isolasjon under overbygg - Grensedalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/513153 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 74730/2020 | Spørsmål - Fylling ved PS Ivar http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512843 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 74420/2020 | Kommentar 2 - Endring EO 72 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512839 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 74416/2020 | Tegning - Grunnerverv - Gbnr 4/348 - Skisse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 74415/2020 | Tegning - Utløp fra Møllevannet - Skisse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 74413/2020 | Kommentar - Endring EO 72 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 74408/2020 | Ber om gjennomsyn - VK132 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512815 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 74392/2020 | Endring - Ber om gjennomgang - EO72 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512438 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 74015/2020 | Merknad - Befaring Mølledalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512426 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS m.fl | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 74003/2020 | Merknad - Justeringsringer http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512425 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 74002/2020 | Korrespondanse - Justeringsringer http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 73874/2020 | Merknad - Grunnerverv - Gbnr 4/348 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511596 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 73173/2020 | Merknad - Endring EO 72 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 73162/2020 | Merknad - Isolasjon under overbygg - Grensedalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 73157/2020 | Svar - Endring EO 72 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 73117/2020 | Svar - Isolasjon under overbygg - Grensedalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grundfos AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 72737/2020 | Spørsmål - Isolasjon under overbygg - Grensedalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 72714/2020 | Endring - Ber om vurdering - EO72 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510829 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 72480/2020 | Uoppgjorte krav - Forslag http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 71685/2020 | Svar - Bend - SJK 400 Grensedalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 71247/2020 | Bestilling - Gjerder, mur PS mm http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509362 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS m.fl | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 71013/2020 | Svar - Forespørsel - Samlet prisestimat - Mur PS http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 70979/2020 | Spørsmål - Bend - SJK 400 Grensedalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509318 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 70969/2020 | Korrespondanse - Bend - SJK 400 Grensedalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 70967/2020 | Forespørsel - Samlet prisestimat - Mur PS http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509280 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 70931/2020 | A-nota 20 - Fakturanr 19901 - Godkjent http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508896 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 70547/2020 | Svar - A-nota 20 - Fakturanr 19901 - A-nota 22 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 70135/2020 | Svar - Merknad 2 - Sluttfrist http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508462 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 70113/2020 | Merknad 2 - Sluttfrist http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 70091/2020 | Svar - Mur - Askvegen 255 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508305 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 69956/2020 | Svar - Bend - SJK 400 Grensedalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508303 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 69954/2020 | Merknad - Bend - SJK 400 Grensedalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 69938/2020 | Spørsmål - Bend - SJK 400 Grensedalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508285 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 69936/2020 | Merknad - Sluttfrist http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508115 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 69766/2020 | Merknad - Mur - Askvegen 255 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508106 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 69757/2020 | Korrespondanse - Grunnerverv Gbnr 4/348 - Skisse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 69755/2020 | Svar - Inntak Askvegen 255 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508100 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 69751/2020 | Merknad - Tegning - Buffertank PS Grensedalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508088 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 69739/2020 | Buffertank PS Grensedalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508081 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 69732/2020 | Korrespondanse - Innmåling og revisjon av tegning - PS Ivar http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508066 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 69717/2020 | Spørsmål - Inntak Askvegen 255 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 69716/2020 | Svar - Fordeling av felleskostnader Pkt. 9.1 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508044 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 69695/2020 | Spørsmål - Fordeling av felleskostnader Pkt. 9.1 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 69651/2020 | Merknad - Svar - Manglende dokumentasjon - Jf JP 954 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507671 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 69322/2020 | Svar - Status VK39 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 69313/2020 | Etterspørsel - Status VK39 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507390 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 69041/2020 | Overvann - Parkering - Erdal skole http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Toril Vik Nilsen | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 68935/2020 | Korrespondanse - Mur - Askvegen 255 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507177 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 68828/2020 | Merknad - Fordeling av felleskostnader Pkt. 9.1 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507173 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS m.fl | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 68824/2020 | Avvinkling muffeskjøt SJK400 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507171 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 68822/2020 | Merknad - G-prog fil - TB001 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/506885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 68536/2020 | Endring - Endring i arbeidsomfang - PS Grensedalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/506859 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 68510/2020 | Merknad - A-nota 20 - Fakturanr 19901 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/506811 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 68462/2020 | Svar - Forespørsel - TB001 - Excel http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/506577 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 68228/2020 | Forespørsel - TB001 - Excel http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/506575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 68226/2020 | Estimert idriftsettelse - PS http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/506496 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grundfos AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 68147/2020 | Spørsmål - Innmåling og revisjon av tegning - PS Ivar http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylingen Maskin m.fl | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 67336/2020 | Endringsliste mm - PS Grensedalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505174 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 66825/2020 | Grunnerverv Gbnr 4/348 - Skisse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 66033/2020 | Svar - Merknad - Dokumentert målebrev 14.09.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/503613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 65314/2020 | Merknad - Dokumentert målebrev 14.09.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/503569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 65270/2020 | Merknad - Kompensasjon - Gbnr 4/348 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/503560 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 65261/2020 | Status - Koble om til Ø160mm fra Ø315mm http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/503262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 64971/2020 | Forankring - Buffertank Grensedalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/503254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 64963/2020 | Svar - Forankring - Alternativ - Buffertank Grensedalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/503234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 64948/2020 | Svar - Datablad - Buffertank Grensedalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/502906 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 64623/2020 | Etterspørsel - Datablad - Buffertank Grensedalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/502901 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 64618/2020 | Forankring - Alternativ - Buffertank Grensedalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/502530 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 64247/2020 | Svar - Buffertank Grensedalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/502501 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 64218/2020 | Korrespondanse - Buffertank Grensedalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/502497 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 64214/2020 | Ber om vurdering - Buffertank Grensedalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/502493 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 64210/2020 | Løsning - TB001 - Skisse mm http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/502328 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 64045/2020 | Merknad - Faktura LPS T-nota http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/502084 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 63801/2020 | Endring - Arbeidsomfang PS Grensedalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/501861 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 63579/2020 | Merknad - Leveranse målebrev 01.01.2021 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/501711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 63429/2020 | Svar - Leveranse målebrev http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/501710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 63428/2020 | TB001 - Oppfølgning telefonsamtale http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/501702 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 63420/2020 | Merknad - Faktura 19739 - T-nota 72, TB 001 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/501243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 62961/2020 | Svar - Avslutning mur http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/501218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 62936/2020 | Merknad - Avslutning mur http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/501216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 62934/2020 | Spørsmål - Avslutning mur http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/501212 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 62930/2020 | Korrespondanse - Salgspant PS http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/501193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grundfos AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 62911/2020 | Korrespondanse - Gbnr PS http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/501184 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 62902/2020 | Tegning - Olaviken PS - Revidert http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/500957 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grundfos AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 62675/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/5924 - Gbnr 6/1212-0/1-2, 6/50 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linn Skaar Sætre | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 1547/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/5924 - Gbnr 6/1212/0/1-2 , 6/50 - Tomannsbolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527202 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linn Skaar Sætre | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 1544/2021 | Svar - Innsynskrav - Gbnr 10/196 - Alle dokumenter fra 2000 og til dagens dato http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/524391 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Zoran Nikolic | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 85947/2020 | Svar - Innsynskrav - Gbnr 10/196 - Alle dokumenter fra 2000 og til dagens dato http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/524364 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Zoran Nikolic | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 85920/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/3787 Løpenr: 2020/63157 Dokument tittel: Gbnr 8/122 - Tilbakemelding - om avstand til grense http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523972 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannesen | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 85528/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/1988 Løpenr: 2020/68158 Dokument tittel: Gbnr 5/201 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523971 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannesen | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 85527/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Løpenr 68649/2020 Gbnr 10/515 - Oversending for uttale til søknad om midlertidig brukstillatelse og Løpenr 68639/2020 Gbnr 10/515 - Supplering av søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523970 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannesen | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 85526/2020 | Avslag på innsyn - Dokumenter i saksnummer 2013/1591 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523943 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannesen | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 85499/2020 | Purring - Innsynskrav - Gbnr 10/196 - Alle dokumenter fra 2000 og til dagens dato http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523734 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Zoran Nikolic | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 85298/2020 | Svar - Innsynskrav - Sak: 2019/4362, 2019/3739, 2020/7786 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523122 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokat Per-Åge Nygård | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 84686/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2018/3417 Gbnr 4/2 - Midlertidig tipp for mellomlagring av masser http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523050 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokat Rolf Helgesen | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 84614/2020 | Purring - Innsynskrav - Håndtering av overvann ved utbygging av Mindefeltet http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/522785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvar Rudi | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 84349/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak - Gbnr 17/13 - Tveit skole - Godkjente byggesakstegninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/522275 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gottlieb Paludan Architects Norge AS | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 83839/2020 | Purring - Innsynskrav - Sak 2019/4362 og byggesaker gbnr 10/3 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Per-Åge Nygård | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 82999/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3355 - Gbnr 14/105 - Flytebrygger http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520714 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Keno Ferter | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 82289/2020 | Avslag - Innsynskrav - 2020/7690 Løpenr: 2020/75937 Dokument tittel: Gbnr 6/474 - Melding om mulig ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520704 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 82279/2020 | Avslag Innsynskrav - Sak 2018/8511 - Løpenr 64877/2020 - Gbnr 7/850 og 13 - Møtereferat http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 82242/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3639 - Løpenr 79006/2020 - Plan 271 - Søknad om reguleringsendring http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520629 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 82204/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/5303 - Løpenr 54387/2020 - Svar på spørsmål om gjerdeplikt og skjønn - Grense til Horsøy industrihavn http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520604 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 82179/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/46599 - Løpenr 75946/2020 - Gbnr 20/401 - Fylkesmannen opphever Askøy kommunes vedtak om rammetillatelse for 28.05.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520602 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 82177/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/63337 - Løpenr 76967/2020 - Gbnr 18/631, 632 - Klage på avslag midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520601 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 82176/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7333 - Løpenr 77076/2020 - Gbnr 39/56 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Roald Midtøy | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 82175/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7333 - Løpenr 77076/2020 - Gbnr 39/56 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520599 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 82174/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/5646 - Løpenr 70695/2020 - Plan 521 - Referat fra oppstartsmøte gbnr. 17/175 m.fl. http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520595 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 82170/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 68649/2020 - Gbnr 10/515 - Oversending for uttale til søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520593 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 82168/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5182 - Løpenr 73676/2020 - Gbnr 39/70 - Orientering om påløpt tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Roald Midtøy | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 82165/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/5845 - Løpenr 58769/2020 - Gbnr 15/275 - Svar på henvendelse om fradeling til boligtomt http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520589 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter William Haraldsen Haugland | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 82164/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/5845 - Løpenr 58768/2020 - Gbnr 15/275 - Spørsmål om fradeling til boligtomt http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520420 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter William Haraldsen Haugland | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 81995/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/6592 - Løpenr 68081/2020 - Gbnr 10/18/0/0 - Tilsynsrapport med avvik - ordinært tilsyn Sjoddien - Strusshamn kultursenter - Lyngneset 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520396 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N: | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 81971/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Purring - Innsynskrav - Søker etter reguleringsplan for gnr 12 og Bnr 911 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520365 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veianleggetet Basneset v/Johnny Delet | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 81940/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/4865 - Løpenr 71419/2020 - Gbnr 15/346, 680, 293, 610, 291, 457 - Oversending for uttale til søknad om brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520343 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 81918/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/6922 - Løpenr 71409/2020 - Gbnr 4/1195 - Tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520339 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 81914/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4699 - Løpenr 63494/2020 - Gbnr 20/401 - Svar på krav om oppsettende virkning - oppføring av enebolig med mer http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520338 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 81913/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/6217 - Løpenr 68786/2020 - Gbnr 21/29 - Behov for tilleggsdokumentasjon og redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520337 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 81912/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/4005 - Gbnr 13/121 - Tilbygg og terrasse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520330 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Ove Solberg | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 81905/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/7951 - Løpenr 78510/2020 - Plan 377 - Referat fra meklingsmøte 17.11.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520328 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 81903/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7944 - Gbnr 0/0 - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520327 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 81902/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4104 - Gbnr 20/22 - Avvisning av søknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 81900/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 2020 - Gbnr 10/515 - Korrespondanse vedrørende behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520323 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 81898/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - L;øpenr 78026/2020 - Gbnr 10/515 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520318 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 81893/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 79152/2020 - Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520317 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 81892/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 79230/2020 - Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520313 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 81888/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 -Løpenr 79231/2020 - Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520312 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 81887/2020 | Foreløpig svar - Innsynsbegjæring - Personalmappe - Amy Bruvik Næss http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520309 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Daniel Hansen | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 81884/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 79399/2020 - Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520107 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81682/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7628 - Løpenr 75523/2020 - Gbnr 42/139 - Avklaring av krav til søknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520106 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81681/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/6667 - Løpenr 72047/2020 - Gbnr 8/976 - Tilbakemelding etter møte http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81680/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4362 - Løpenr 76573/2020 - Gbnr 10/376, 3 - Manglende tillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520095 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81670/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4362 - Løpenr 76573/2020 - Gbnr 10/376, 3 - Manglende tillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81669/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/4859 - Løpenr 69872/2020 - Gbnr 10/1016 - Advarsel til ansvarshavende http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520092 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81667/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/2000 - Løpenr 77055/2020 - Gbnr 19/255 - Oversending av henvendelse for kommentar http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520090 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81665/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/1465 - Løpenr 67180/2020 - Svar på henvendelser om skolekapasitet http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520089 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81664/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/1652 - Løpenr 76067/2020 - Gbnr 10/131 - Korrespondanse om oppfølging av sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520088 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81663/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/1652 - Løpenr 74165/2020 - Gbnr 10/131 - Oversending av melding og anmodning om avklaring http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520087 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81662/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/22 - Løpenr 69561/2020 - Gbnr 11/11 - Mangelfull søknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520086 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81661/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/7759 - Løpenr 73021/2020 - Gbnr 4/567 - Manglende brukstillatelse/ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520083 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81658/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3058 - Løpenr 62877/2020 - Gbnr 12/1777 - Avslag på søknad om tillatelse med ansvarsrett http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520082 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81657/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2911 - Løpenr 73581/2020 - Gbnr 9/162 - Svar - Status i sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520081 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81656/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/5079 - Løpenr 70132/2020 - Gbnr 8/976 m.fl. - Svar på forespørsel om skolekapasitet http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520003 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81578/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/5079 - Løpenr 70132/2020 - Gbnr 8/976 m.fl. - Svar på forespørsel om skolekapasitet http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520002 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81577/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/6639 - Løpenr 67843/2020 - Gbnr 8/1094 - Svar på spørsmål vedrørende rekkefølgekrav http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519999 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81574/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7786 - Løpenr 77281/2020 - Gbnr 10/3, 376 - Usikret skrent http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81572/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 79618/2020 - Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519995 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81570/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/5924 - Journalpost 98 - 102 - Gbnr 6/1212/0/1-2 - Tomannsbolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519992 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Britt Dumben | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81567/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7907 - Løpenr 78183/2020 - Gbnr 19/335 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519971 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81546/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7936 - Løpenr 78779/2020 - Gbnr 12/397 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519965 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81540/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7888 - Løpenr 78561/2020 - Gbnr 16/237 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519962 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81537/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak Gbnr 10/771 - Løpenr 52475/2014 - Svar på henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519960 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81535/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3663 - Løpenr 77810/2020 - Gbnr 1/57 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519958 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81533/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7944 - LØøpenr 79571/2020 - Gbnr 0/0 - Tilbakemelding på henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81532/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7261 - Løpenr 78396/2020 - Gbnr 10/775/0/2 - Avslutning av sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519956 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81531/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7261 - Løpenr 78396/2020 - Gbnr 10/775/0/2 - Avslutning av sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81530/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3430 - Løpenr 79588/2020 - Gbnr 10/775 - Ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519954 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81529/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3430 - Løpenr 79588/2020 - Gbnr 10/775 - Ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81528/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4/445 - Bolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Lyngbø | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81408/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6642 - Løpenr 45454/2020 - Gbnr 38/4 m. fl - Spørsmål om vedtak - klagerett http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519831 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Martin Justad | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81406/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/5924 - Løpenr 78607/2020 - Gbnr 6/1212 - Svar på eposten Vedrørende klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519830 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81405/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2169 - Gbnr 12/320 - Oversendelse av klagesak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519829 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marie Misund | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81404/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/4549 - Løpenr 78554/2020 - Rapportering på tilskudd - Svømming i barnehager http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519825 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Idrettsrådet i Askøy | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81400/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/8014 - Løpenr 76586/2020 - Gbnr 19/97 - Klage på avslag - Selvbyggeransvar http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519824 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81399/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2444 - Løpenr 79215/2020 - Gbnr 19/82 - Presisering av igangsettingstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519823 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81398/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7203 - Løpenr 79049/2020 - Merknad - Henvisningsskilt Bakkevegen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519822 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81397/2020 | Svar - Innsyn saksfremlegg - Stedsnavn i Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519821 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Lyngbø | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 81396/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7405 - Løpenr 74482/2020 - Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/72478 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Merknad til svar av 27.10.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519715 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81290/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7405 Løpenr: 2020/74482 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/72478 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Merknad til svar av 27.10.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81288/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/6592 Løpenr: 2020/68081 Dokument tittel: Gbnr 10/18/0/0 - Tilsynsrapport med avvik - ordinært tilsyn Sjoddien - Strusshamn kultursenter - Lyngneset 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81286/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7628 Løpenr: 2020/75523 Dokument tittel: Gbnr 42/139 - Avklaring av krav til søknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81284/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/6667 Løpenr: 2020/72047 Dokument tittel: Gbnr 8/976 - Tilbakemelding etter møte http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81279/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7261 Løpenr: 2020/78396 Dokument tittel: Gbnr 10/775/0/2 - Avslutning av sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81276/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/6667 Løpenr: 2020/72050 Dokument tittel: Gbnr 8/976 - Tilbakemelding etter møte http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81275/2020 | Innsynskrav - Sak: 2017/6217 Løpenr: 2020/68786 Dokument tittel: Gbnr 21/29 - Behov for tilleggsdokumentasjon og redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81274/2020 | Innspill - Marikoven Industrinabolag v/ Einar Svendsen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/529374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marikoven Industrinabolag v/ Einar Svendsen | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 3699/2021 | Innsynskrav - Sak: 2019/4699 Løpenr: 2020/63494 Dokument tittel: Gbnr 20/401 - Svar på krav om oppsettende virkning - oppføring av enebolig med mer http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81273/2020 | Innspill - Oddvar Erling Johannessen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/529263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Erling Johannessen | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 3588/2021 | Innsynskrav - Sak: 2020/3430 Løpenr: 2020/79588 Dokument tittel: Gbnr 10/775 - Ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81270/2020 | Innspill - Jan Nordstrøm http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/529124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Nordstrøm | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 3449/2021 | Innsynskrav - Sak: 2020/5303 Løpenr: 2020/54387 Dokument tittel: Svar på spørsmål om gjerdeplikt og skjønn - Grense til Horsøy industrihavn http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81269/2020 | Innspill - Bymann og Stril eiendom as http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bymann og Stril eiendom as | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 3230/2021 | Innsynskrav - Sak: 2020/6922 Løpenr: 2020/71409 Dokument tittel: Gbnr 4/1195 - Tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81267/2020 | Innspill - Jarl Atle Larsen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jarl Atle Larsen | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 3229/2021 | Innsynskrav - Sak: 2016/4865 Løpenr: 2020/71419 Dokument tittel: Gbnr 15/346, 680, 293, 610, 291, 457 - Oversending for uttale til søknad om brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81264/2020 | Innspill - Stig Juvik http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Juvik | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 3226/2021 | Innsynskrav - Sak: 2019/4362 Løpenr: 2020/76573 Dokument tittel: Gbnr 10/376, 3 - Manglende tillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519685 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81260/2020 | Innspill - Kåre J. Fauskanger - Gbnr 15/391, 654, 495, 23 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre J. Fauskanger | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 2989/2021 | Svar vedrørende innsynskrav - Sak 2013/1591 - Gbnr 10/515 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519682 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81257/2020 | Innspill - Michael Krogsæther http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Michael Krogsæther | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 2847/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7498 - Løpenr 76402/2020 - Gbnr 22/50 - Beslutning om at planinitiativ stoppes http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81255/2020 | Innspill - Marikoven Industrinabolag v/ Einar Svendsen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528507 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marikoven Industrinabolag v/ Einar Svendsen | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 2846/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7498 - Løpenr 76989/2020 - Plan XXX - Gbnr 22/50 - Planinitiativ - Ber om at beslutning tas opp tilpolitisk behandling http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519679 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81254/2020 | Innspill - Roy Jakobsen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528506 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 2845/2021 | Timeforbruk og oppsett - Drange Maskin http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527206 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 1548/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/2513 - Løpenr 67793/2020 - Gbnr 10/774, 514 - Ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81249/2020 | Innspill - Jarle Krogsæther - Gbnr 4/9 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jarle Krogsæther | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 2769/2021 | Nettleverandør http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526964 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Xyleminc AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 1306/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/664 - Løpenr 77865/2020 - Foreløpig svar - Lovlighetskontroll - Klage på nedlegging av Askøy Forum http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81247/2020 | Innspill - Kjerrgarden Grunneigarlag v/Inge Helge Kjerrgård - Gbnr 31/19 m.fl. http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjerrgarden Grunneigarlag v/Inge Helge Kjerrgård | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 2767/2021 | Arbeidstimer - Uke 50-52 - Drange http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526610 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 952/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 1/674 - Klage på mottatt sladdet dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519671 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torstein Kråvik | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81246/2020 | Ber om redegjørelse - Forslag til endring av arealplan http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528172 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Christine Anderssen | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 2512/2021 | Forespørsel - Koordinater sjøledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IMC Diving AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 774/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/6147 - Løpenr 77295/2020 - Merknad til dokumenter vedrørende brygger m.m http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519670 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torstein Kråvik | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81245/2020 | Innspill - John Vonheim - Gbnr 1/12,189,707,706,78,462 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527981 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Vonheim | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 2321/2021 | Spørsmål - Koordinater sjøledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526428 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 770/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 70244/2020 - Gbnr 10/515/0/0 - Gjennomføringsplan http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bergen Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81243/2020 | Innspill - Vidar Nilsen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527483 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Nilsen | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 1825/2021 | Korrespondanse - Gjenstående arbeid http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 202/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 75287/2020 - Gbnr 10/515 - Tilbakemelding på redegjørelse for sikringsgjerde http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519666 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bergen Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81241/2020 | Innspill - Steinar Kjerrgård http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Kjerrgård | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 1820/2021 | Status etter befaring http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/524957 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 86512/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 72586/2020 - Gbnr 10/515 - Redegjørelse for sikringsgjerde http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519664 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bergen Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81239/2020 | Innspill - Svanhild Johannesen - Gbnr 16/18 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svanhild Johannesen | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 1424/2021 | Status - Forankring GUP-tank http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/524750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 86305/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 72763/2020 - Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bergen Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81238/2020 | Innspill - Frode Moen - Gbnr 18/208 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Moen | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 1157/2021 | Merknad - Armering http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/524404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Betongentreprenøren Sundt&Morstøl AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 85960/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 72058/2020 - Gbnr 10/515 - Kommentar til merknader om sikring http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519662 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bergen Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81237/2020 | Korrespondanse - Armering - Innløpsump Skiftesvik PS http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/524398 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Betongentreprenøren Sundt&Morstøl AS m.fl | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 85954/2020 | Spørsmål om filvedlegg er journalført http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Kjerrgård | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 755/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 38403/2020 - Gbnr 10/515 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519661 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bergen Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81236/2020 | Merknad - Mål - Innløpsump Skiftesvik PS http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523902 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Betongentreprenøren Sundt&Morstøl AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 85458/2020 | Innspill - Roy Jakobsen - Gbnr 19/389 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Jakobsen | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 626/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2013/ 1591 -Løpenr 38406/2020 - Gbnr 10/515 - Søknad om endringstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519659 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bergen Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81234/2020 | Korrespondanse - Mål - Innløpsump Skiftesvik PS http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Xyleminc AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 85456/2020 | Innspill - Industriutvikling på Askøy - Gustav Bjørnstad http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/524935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gustav Bjørnstad | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 86490/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7786 Løpenr: 2020/77281 Dokument tittel: Gbnr 10/3, 376 - Usikret skrent http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81177/2020 | Spørsmål - Mål - Innløpsump Skiftesvik PS http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Betongentreprenøren Sundt&Morstøl AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 85326/2020 | Innspill - Inge Helge Kjerrgård - Gbnr 31/6 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Helge Kjerrgård | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 582/2021 | Innsynskrav - Sak: 2020/6639 Løpenr: 2020/67843 Dokument tittel: Gbnr 8/1094 - Svar på spørsmål vedrørende rekkefølgekrav http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81176/2020 | Kartvedlegg til innspill Gbnr 30/2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526184 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnt Ove Skotnes | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 526/2021 | Korrespondanse - Pumpestasjon - Gbnr 12/1260 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 85227/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/5079 Løpenr: 2020/70132 Dokument tittel: Gbnr 8/976 m.fl. - Svar på forespørsel om skolekapasitet http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81174/2020 | Gbnr 30/2 - Manglende vedlegg til innspill til kommuneplanens arealdel http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525779 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Ove Skotnes | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 121/2021 | innsynskrav - Sak: 2020/2911 Løpenr: 2020/73581 Dokument tittel: Gbnr 9/162 - Svar - Status i sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81166/2020 | Innspill - Arnt Ove Skotnes http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525766 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnt Ove Skotnes | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 108/2021 | Innsynskrav - Sak: 2020/3058 Løpenr: 2020/62877 Dokument tittel: Gbnr 12/1777 - Avslag på søknad om tillatelse med ansvarsrett http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81162/2020 | Korrespondanse - Pris - Betong innløpsump http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523455 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Betongentreprenøren Sundt&Morstøl AS m.fl | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 85019/2020 | Innspill - Martin Skotnes - Gbnr 31/81 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525553 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martin Skotnes | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 87108/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/7759 Løpenr: 2020/73021 Dokument tittel: Gbnr 4/567 - Manglende brukstillatelse/ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81159/2020 | Spørsmål - Pris - Betong innløpsump http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523453 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Betongentreprenøren Sundt&Morstøl AS m.fl | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 85017/2020 | Innspill - Ellen Øvrebø og Gunnar Ingvaldsen - Gbnr 4/1077 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525552 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland eiendom og boligutvikling as | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 87107/2020 | Innsynskrav - Sak: 2018/2513 Løpenr: 2020/67793 Dokument tittel: Gbnr 10/774, 514 - Ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81155/2020 | Merknad 2 - Betong - Innløpsump Skiftesvik PS http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Betongentreprenøren Sundt&Morstøl AS m.fl | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 85008/2020 | Gbnr 20/400 - Innspill til kommunens areal del http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tommy Liljeback | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 87049/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/22 Løpenr: 2020/69561 Dokument tittel: Gbnr 11/11 - Mangelfull søknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81153/2020 | Merknad - Spillvann i Skiftesvik http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523433 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 84997/2020 | Innspill - Marikoven nye vel v/ Dag Folkestad http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marikoven nye vel v/ Dag Folkestad | Journaldato: 28.12.2020 | RegistryNumber: 86807/2020 | innsynskrav - Sak: 2015/1652 Løpenr: 2020/74165 Dokument tittel: Gbnr 10/131 - Oversending av melding og anmodning om avklaring http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81152/2020 | Faktura 12188 - Godkjent http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523428 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kalvenes VVS AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 84992/2020 | Innspill - Jan Erik Rognaldsen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Rognaldsen | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 85099/2020 | Innsynskrav - Sak: 2015/1652 Løpenr: 2020/76067 Dokument tittel: Gbnr 10/131 - Korrespondanse om oppfølging av sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81149/2020 | Teknisk kart - sosi http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Drange Maskin AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 84600/2020 | Innsynskrav - Sak: 2016/1465 Løpenr: 2020/67180 Dokument tittel: Svar på henvendelser om skolekapasitet http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81147/2020 | Tilleggsinformasjon til innspill knyttet til gbnr 10/234, 464, 264 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Tøsdal AS | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 74232/2020 | Svar - Merknad - Teknisk kart http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/522729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Drange Maskin AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 84293/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/2000 Løpenr: 2020/77055 Dokument tittel: Gbnr 19/255 - Oversending av henvendelse for kommentar http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81145/2020 | Kopi - Innspill - Asbjørn Asbjørnsen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Asbjørnsen | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 74194/2020 | Merknad - Betong - Innløpsump Skiftesvik PS http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/522644 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Betongentreprenøren Sundt&Morstøl AS m.fl | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 84208/2020 | Innsynskrav - Sak: 2015/4859 Løpenr: 2020/69872 Dokument tittel: Gbnr 10/1016 - Advarsel til ansvarshavende http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81144/2020 | Innspill - Gbnr 10/234, 464, 264 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Tøsdal AS | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 73758/2020 | Korrespondanse - Betong - Innløpsump Skiftesvik PS http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/522634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 84198/2020 | Innsynskrav - Sak: 2018/8511 Løpenr: 2020/64877 Dokument tittel: Gbnr 7/850 og 13 - Møtereferat http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81136/2020 | Svar - Gbnr 30/11 - Omgjort til fremtidig boligbebyggelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/500328 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Træet | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 62047/2020 | Beregning - Innløpsump Skiftesvik PS http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/522632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ølen Betong AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 84196/2020 | Innsynskrav Sak: 2019/3663 Løpenr: 2020/77810 Dokument tittel: Gbnr 1/57 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81126/2020 | Merknad - Teknisk kart http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/522578 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Drange Maskin AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 84142/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/664 Løpenr: 2020/77865 Dokument tittel: Foreløpig svar - Lovlighetskontroll - Klage på nedlegging av Askøy Forum http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81065/2020 | Beregning - Vekt, oppdrift http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/522502 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Betongentreprenøren Sundt&Morstøl AS m.fl | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 84066/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7944 Løpenr: 2020/79571 Dokument tittel: Gbnr 0/0 - Tilbakemelding på henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81039/2020 | Merknad - Innløpsump Skiftesvik PS http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/522501 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Xyleminc AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 84065/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7261 Løpenr: 2020/78396 Dokument tittel: Gbnr 10/775/0/2 - Avslutning av sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81036/2020 | Svar - Dimensjon rør - Skiftesvik http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/522496 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 84060/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3430 Løpenr: 2020/79588 Dokument tittel: Gbnr 10/775 - Ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81034/2020 | Spørsmål - Dimensjon rør - Skiftesvik http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/522446 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 84010/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/6642 Løpenr: 2020/45454 Dokument tittel: Gbnr 38/4 m. fl - Spørsmål om vedtak - klagerett http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Martin Justad | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81031/2020 | Spørsmål - Innløpsump Skiftesvik PS http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/522439 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Xyleminc AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 84003/2020 | Klage - Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/6827 Løpenr: 2020/77051 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Sak for retten http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torstein Kråvik | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81015/2020 | Opphør av ansvarsrett - Signert http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 83521/2020 | Innsynskrav i sak 2019/4975 - Gbnr 4/445 - Bolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519437 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Lyngbø | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81012/2020 | Merknad - Faktura 12188 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521896 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 83460/2020 | Innsynskrav - Sak 2013/3563 - Saksfremlegg - Stedsnavn i Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519436 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Lyngbø | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 81011/2020 | Svar - Kontroll - Faktura http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521853 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 83417/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/5079 Løpenr: 2020/69387 Dokument tittel: Plan 260 - Ber om bekreftelse på barnehage og skolekapasitet - Utbygging på Øvre Kleppe http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519361 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80936/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Innsynskrav - Sak: 2020/7158 Løpenr: 2020/78569 Dokument tittel: Gbnr 19/450 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80934/2020 | Gbnr 10/816 m.fl. - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøy kommune | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 83206/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 3/147, 161, 260 - Naust, slipp, bod og forlengelse av adkomstveg http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519356 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andreas T. Waardal / Askøy Jeger og Fiskerforening | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80931/2020 | Merknad - Svar 2 - Opphør av ansvarsrett http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 83257/2020 | Oversendelse av tegninger - Gbnr 14/294 - Tilbygg til bolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alexander Erlandsen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80930/2020 | Svar 2 - Opphør av ansvarsrett http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 83255/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 14/3 - Tilkomstvei http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519354 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80929/2020 | Svar - Opphør av ansvarsrett http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 83245/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/1204 Løpenr: 2020/76121 Dokument tittel: Gbnr 19/155 - Svar på oppfølgingsspørsmål om byggegrense mot fylkesveg http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519353 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Roald Midtøy | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80928/2020 | Merknad - Opphør av ansvarsrett http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521579 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 83154/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 12/471, 770, 1407, 1767 - Nytt forsøk på å oversende ettersendte dokument -kopi til klagarane http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519352 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80927/2020 | Korrespondanse - Hasteentreprenør betong http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521571 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Betongentreprenøren Sundt&Morstøl AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 83146/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/5525 Løpenr: 2020/77457 Dokument tittel: Gbnr 42/289 - Søknad om rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519351 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80926/2020 | Merknad - Forespørsel - Hasteentreprenør betong http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Betongentreprenøren Sundt&Morstøl AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 83144/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/1204 Løpenr: 2020/76754 Dokument tittel: Gbnr 19/155/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519350 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80925/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/7689 Løpenr: 2020/75935 Dokument tittel: Gbnr 10/121 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519349 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80924/2020 | Ansvarsrett http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Drange Maskin AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 82828/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/7786 Løpenr: 2020/77281 Dokument tittel: Gbnr 10/3, 376 - Usikret skrent http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519348 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas H. Wikum | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80923/2020 | Forespørsel - Hasteentreprenør betong http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Betongentreprenøren Sundt&Morstøl AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 82817/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/7469 Løpenr: 2020/22615 Dokument tittel: Plan 515 - Svar på oversendelse av merknader og merknadskommentarer http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519347 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johnny Danielsen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80922/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/7469 Løpenr: 2020/22603 Dokument tittel: Plan 515 - Innkomne merknader og kommentarskjema http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johnny Danielsen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80921/2020 | Svar - Merknad 2 - V840 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521228 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Drange Maskin AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 82803/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/7469 Løpenr: 2020/55761 Dokument tittel: Plan 515 - Fagerhaug, Strømsnes - Oppsummering av møte 25.08.20 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519345 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johnny Danielsen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80920/2020 | Hasteentreprenør betong http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521227 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 82802/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/6827 Løpenr: 2020/77051 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Sak for retten http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519344 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torstein Kråvik | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80919/2020 | Merknad 2 - V840 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Drange Maskin AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 82800/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/664 Løpenr: 2020/60798 Dokument tittel: Vedr. klage på nedlegging av Askøy Forum barnehage http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519343 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80918/2020 | Merknad - V840 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Drange Maskin AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 82798/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/3264 Løpenr: 2020/78202 Dokument tittel: Forskningsprosjekt om lokalpolitikeres arbeidsvilkår http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519342 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80917/2020 | Svar - Endeplugg - Ledninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 82794/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/664 Løpenr: 2020/63181 Dokument tittel: Innbyggerinitiativ - Nei til nedlegging av Askøy Forum barnehage http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519341 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80916/2020 | Merknad - V1370 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521218 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 82793/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2014/5905 Løpenr: 2020/78174 Dokument tittel: Kommunedelplan Sambandet vest - 2. gangs behandling planprogram http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519340 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80915/2020 | Korrespondanse - V840 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Drange Maskin AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 82792/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/2372 Løpenr: 2020/78199 Dokument tittel: Tilbakemelding - Forespørsel - Steng skolene http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519339 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80914/2020 | Merknad - Kumstrekk S1020-S1015A http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521114 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 82689/2020 | Endeplugg - Ledninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 82688/2020 | Svar på innsynskrav - Smittvernutstyr http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519332 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VG | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80907/2020 | Spørsmål - Påløpte kostnader provisorisk arbeid http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520982 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kalvenes VVS AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 82557/2020 | Innsynskrav - Sak: 2018/259 Løpenr: 2020/24422 Dokument tittel: Gbnr 5/237 - Klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arvid Floen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80870/2020 | Spørsmål - Frostsikring Marikoven http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520966 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 82541/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7933 Løpenr: 2020/78559 Dokument tittel: Gbnr 12/354 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80869/2020 | Frostsikring Marikoven http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kalvenes VVS AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 82539/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7907 Løpenr: 2020/78183 Dokument tittel: Gbnr 19/335 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80868/2020 | Merknad - Søknad om mur http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 82298/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7936 Løpenr: 2020/78779 Dokument tittel: Gbnr 12/397 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80867/2020 | Svar - Behov for tilleggsdokumentasjon - Mur http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520676 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 82251/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7888 Løpenr: 2020/78561 Dokument tittel: Gbnr 16/237 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80866/2020 | Behov for tilleggsdokumentasjon - Mur http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520675 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 82250/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2444 Løpenr: 2020/79215 Dokument tittel: Gbnr 19/82 - Presisering av igangsettingstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80865/2020 | Merknad - Stikk PS http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 82240/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/7637 Løpenr: 2014/52475 Dokument tittel: Gbnr 10/771 - Svar på henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas H. Wikum | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80864/2020 | Spørsmål - Skiftesvik PS http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520664 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Xylem AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 82239/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/79618 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N. N. | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80863/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/79399 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N. N. | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80862/2020 | Merknad - Tegning - Nytt konkurransegrunnlag http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS m.fl | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 82015/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/4362 Løpenr: 2020/76573 Dokument tittel: Gbnr 10/376, 3 - Manglende tillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas H. Wikum | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80861/2020 | Oppsummering etter oppstartsbefaring http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 81946/2020 | Innsynskrav - Sak: 2014/5924 Løpenr: 2020/78607 Dokument tittel: Gbnr 6/1212 - Svar på eposten Vedrørende klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80860/2020 | Arbeidsgrunnlag - VA-anlegg Skiftesvik http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune m.fl | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 81840/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7944 Løpenr: 2020/79112 Dokument tittel: Gbnr 0/0 - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N. N. | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80859/2020 | Ansvarsretter og gjennomføringsplan etter konkurs http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520228 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS m.fl | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 81803/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/79231 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N. N. | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80858/2020 | Endring - EM06 - Godkjent http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520103 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 81678/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/79230 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N. N. | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80857/2020 | Tegning - Ber om gjennomsyn http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 81607/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/79152 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N. N. | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80856/2020 | Svar - Tegning - Status GH002 og GH003 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 81474/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/4104 Løpenr: 2020/73483 Dokument tittel: Gbnr 20/22 - Avvisning av søknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N. N. | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80855/2020 | Endring - EM06 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 81370/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/78671 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Korrespondanse vedrørende behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N. N. | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80854/2020 | Tegning - Status GH002 og GH003 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 81299/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/78026 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N. N. | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80853/2020 | Svar - Frostsikring - Midlertidige vannledninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kalvenes VVS AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 81209/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3639 Løpenr: 2020/79006 Dokument tittel: Plan 271 - Søknad om reguleringsendring http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80852/2020 | Frostsikring - Midlertidige vannledninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 81180/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/5079 Løpenr: 2020/69387 Dokument tittel: Plan 260 - Ber om bekreftelse på barnehage og skolekapasitet - Utbygging på Øvre Kleppe http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80851/2020 | Svar - Faktura for november http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519603 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 81178/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/5079 Løpenr: 2020/70132 Dokument tittel: Gbnr 8/976 m.fl. - Svar på forespørsel om skolekapasitet http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80850/2020 | Spørsmål - Faktura for november http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519553 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 81128/2020 | Innsynskrav - Sak: 2015/4549 Løpenr: 2020/78554 Dokument tittel: Rapportering på tilskudd - Svømming i barnehager http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Idrettsrådet Askøy | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80849/2020 | Notat - Etablering mur ved PS http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519304 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 80879/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7203 Løpenr: 2020/79049 Dokument tittel: Merknad - Henvisningsskilt Bakkevegen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80848/2020 | Innsynskrav - Sak: 2014/5924 - Jp.nr 98 til og med 102 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: May Britt Dumben | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80847/2020 | Merknad - Kabelgrøft Skiftesvik http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518715 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norgesnett AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 80290/2020 | Innsynskrav - ROS for hele kommunen og spørsmål om stormflo med mer http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80841/2020 | Svar - Status provisorisk vann http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 80207/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7405 Løpenr: 2020/79649 Dokument tittel: Innsynskrav - Sak: 2020/7158 Løpenr: 2020/78569 Dokument tittel: Gbnr 19/450 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80834/2020 | Korrespondanse - Faktura 60057046 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518631 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 80206/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4977 Løpenr: 2020/72544 Dokument tittel: Gbnr 11/65 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518813 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christer Lilletvedt | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80388/2020 | Merknad - Faktura 60057046 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518630 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 80205/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/6337 Løpenr: 2020/66881 Dokument tittel: Gbnr 18/631, 632 - Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518812 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TV2 | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80387/2020 | Merknad - Status provisorisk vann http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518629 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 80204/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3058 Løpenr: 2020/45630 Dokument tittel: Gbnr 12/1777 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518811 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TV2 | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80386/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/73759 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar på spørsmål til brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518810 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TV2 | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80385/2020 | Bestridelse - Fakturaer fra Contexo - Vedlegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518102 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 79677/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak: 2013/1591 - Journalpost 493 0g 496 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518809 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TV2 | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80384/2020 | Farge - Oppheng, rørklammer http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518064 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 79639/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/6337 Løpenr: 2020/70865 Dokument tittel: Gbnr 18/631, 632 - Presisering av vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518808 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TV2 | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80383/2020 | Bestridelse - Fakturaer fra Contexo http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518063 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 79638/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/6337 Løpenr: 2020/70727 Dokument tittel: Gbnr 18/631, 632 - Advarsel til ansvarshavende foretak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518807 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TV2 | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80382/2020 | Svar - Endring - NS3420 - Ledninger ved Pøyla bru http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 79181/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/72057 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar på spørsmål om status, og anmodning om kommentar http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518806 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TV2 | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80381/2020 | Endring - NS3420 - Ledninger ved Pøyla bru http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517443 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 79019/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3058 Løpenr: 2020/45444 Dokument tittel: Gbnr 12/1777 - Oppfølgingsspørsmål til forhåndsvurdering - Snuhammer http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518805 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80380/2020 | Spørsmål - Ny utlysning hovedentreprenør http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516146 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 77722/2020 | Innsynskrav - Sak 2019/4362 og byggesaker gbnr 10/3 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518802 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Per-Åge Nygård | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80377/2020 | Merknad - HTP-kryssing http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/515824 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 77400/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7405 Løpenr: 2020/76699 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4977 Løpenr: 2020/72544 Dokument tittel: Gbnr 11/65 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christer Lilletvedt | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80376/2020 | Svar - HTP-kryssing http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/515347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 76923/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7405 Løpenr: 2020/78071 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/6337 Løpenr: 2020/66881 Dokument tittel: Gbnr 18/631, 632 - Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518800 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TV2 | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80375/2020 | Spørsmål - HTP-kryssing http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/515335 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 76911/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7405 Løpenr: 2020/78229 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3058 Løpenr: 2020/45630 Dokument tittel: Gbnr 12/1777 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TV2 | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80374/2020 | Tegning - HTP-kryssing Skiftesvik - Skisse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/515116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 76692/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7405 Løpenr: 2020/78247 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/73759 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar på spørsmål til brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TV2 | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80373/2020 | Merknad - Kum og kumdeler http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514856 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 76432/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7405 Løpenr: 2020/78048 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling i sak: 2013/1591 - Journalpost 493 0g 496 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TV2 | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80372/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7405 Løpenr: 2020/78072 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/6337 Løpenr: 2020/70865 Dokument tittel: Gbnr 18/631, 632 - Presisering av vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518796 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TV2 | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80371/2020 | Avtale pumpestasjon - Signert http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ahlsell AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 76413/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7405 Løpenr: 2020/78074 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/6337 Løpenr: 2020/70727 Dokument tittel: Gbnr 18/631, 632 - Advarsel til ansvarshavende foretak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TV2 | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80370/2020 | Svar 2 - Arbeid etter Contexo http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 76410/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7405 Løpenr: 2020/78248 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/72057 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar på spørsmål om status, og anmodning om kommentar http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TV2 | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80369/2020 | Svar - Arbeid etter Contexo http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 76377/2020 | Innsynskrav - Kjøpt smittevernutstyr http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518793 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VG | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80368/2020 | Bekreftelse - Avtale - Kontrakt http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kalvenes VVS AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 76374/2020 | Innsynskrav - Sak: 2014/5905 Løpenr: 2020/78174 Dokument tittel: Kommunedelplan Sambandet vest - 2. gangs behandling planprogram http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Askøyværingen | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80367/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2372 Løpenr: 2020/78199 Dokument tittel: Tilbakemelding - Forespørsel - Steng skolene http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Askøyværingen | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80366/2020 | Avtale - Kontrakt http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 76371/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/664 Løpenr: 2020/60798 Dokument tittel: Vedr. klage på nedlegging av Askøy Forum barnehage http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Askøyværingen | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80365/2020 | Pristilbud - Kalvenes VVS http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 76360/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/664 Løpenr: 2020/63181 Dokument tittel: Innbyggerinitiativ - Nei til nedlegging av Askøy Forum barnehage http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518789 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Askøyværingen | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80364/2020 | Liste - Arbeid etter befaring http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 76354/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7405 Løpenr: 2020/78228 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3058 Løpenr: 2020/45444 Dokument tittel: Gbnr 12/1777 - Oppfølgingsspørsmål til forhåndsvurdering - Snuhammer http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Askøyværingen | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80363/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3264 Løpenr: 2020/78202 Dokument tittel: Forskningsprosjekt om lokalpolitikeres arbeidsvilkår http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Askøyværingen | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80362/2020 | Korrespondanse - Endring kummer og HSP http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/513148 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 74725/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/7951 Løpenr: 2020/78510 Dokument tittel: Plan 377 - Referat fra meklingsmøte 17.11.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518786 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Askøyværingen | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80361/2020 | Status etter Contexo http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/513146 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 74723/2020 | Innsynskrav - Sak 2018/3417 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Helgesen | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80360/2020 | Svar - Liste over hastesaker http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512849 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 74426/2020 | Innsynskrav - Alt sak 2014/4005 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Ove Solberg | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80359/2020 | Etterspørsel - Liste over hastesaker http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 74414/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4220 - Løpenr 73170/2020 - Gbnr 1/20 - Pålegg om retting og ilegging av tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 80029/2020 | Korrespondanse 2 - Faktura 60053325 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 74409/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/6523 - Løpenr 78464/2020 - Gbnr 39/16, 83, 84 - Spørsmål om videre behandling av saken http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Gulbrandsøy | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 80026/2020 | Korrespondanse - KOE045 - Grøftekasser http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 74405/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/5929 - Løpenr 64168/2020 - Gbnr 8/166 - Ber om mer informasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 80024/2020 | Svar - Kommentar - Faktura 10539014 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 74399/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/2046 - Gbnr 36/64 - Bolighus http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518443 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsmeglerVest | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 80018/2020 | Spørsmål - Befaring http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 74398/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/4005 - Gbnr 13/121 - Tilbygg og terrasse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518412 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Ove Solberg | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 79987/2020 | Kommentar - Faktura 10539014 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512820 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 74397/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/4005 - Gbnr 13/121 - Tilbygg og terrasse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Ove Solberg | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 79953/2020 | Svar - Merknad - Faktura 10539014 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 74390/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4104 - Gbnr 20/22 - Ny avkjørsel, og veg http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518341 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Ove Solberg | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 79916/2020 | Korrespondanse - Faktura 60053325 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512812 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 74389/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5887 - Gbnr 20/22 - Ny avkjørsel, veg og parkering http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518339 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Ove Solberg | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 79914/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1466 - Gbnr 20/22 - Utfylling http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518337 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Ove Solberg | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 79912/2020 | Gbnr 12/1502 m.fl. - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511893 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøy kommune | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 73470/2020 | Merknad 3 - Søknad - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512455 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 74032/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/7769 Løpenr: 2020/77137 Dokument tittel: Gbnr 38/3, 22 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518310 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Roald Midtøy | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 79885/2020 | Merknad 2 - Søknad - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512451 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 74028/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7751 - Gbnr 20/22 - Ny atkomstveg m.m. http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518309 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Ove Solberg | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 79884/2020 | Merknad - Faktura 60053325 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512442 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 74019/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/5646 - Plan 521 - Hundetjørna - Gbnr 17/175 m.fl. - Forsendelse 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518305 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Myrås | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 79880/2020 | Merknad - Faktura 10539014 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512441 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 74018/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/5646 - Plan 521 - Hundetjørna - Gbnr 17/175 m.fl. - forsendelse 1 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Myrås | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 79876/2020 | Svar - Endring - EM 06 - Revidert http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 74017/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/5924 - Løpenr 78606/2020 - Gbnr 6/1212 - Vedrørende klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 79871/2020 | Endring - EM 06 - Revidert http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 74005/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6824 - Løpenr 74471/2020 - Gbnr 29/116 - Oversendelse av dispensasjon til uttale http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518294 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 79869/2020 | Merknad - Søknad - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512424 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 74001/2020 | Innsynskrav - Sak: 2016/3737 Løpenr: 2020/33365 Dokument tittel: Gbnr 5/382 - Klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arvid Floen | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 79865/2020 | Skjema - Egenvurdering - Covid 19 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512423 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 74000/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/5845 Løpenr: 2020/58769 Dokument tittel: Gbnr 15/275 - Svar på henvendelse om fradeling til boligtomt http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter William Haraldsen Haugland | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 79862/2020 | Korrespondanse 2 - Ø600 kummer http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS m.fl | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 73883/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/5845 Løpenr: 2020/58768 Dokument tittel: Gbnr 15/275 - Spørsmål om fradeling til boligtomt http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter William Haraldsen Haugland | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 79860/2020 | Korrespondanse - Ø600 kummer http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 73873/2020 | Innsynskrav - Sak: 2017/6523 Løpenr: 2020/78464 Dokument tittel: Gbnr 39/16, 83, 84 - Spørsmål om videre behandling av saken http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjetil Gulbrandsøy | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 79837/2020 | Merknad - Ø600 kummer http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 73871/2020 | Purring - Merinnsyn - Gbnr 1/674 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEFØ Boligutvikling AS | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 79835/2020 | Korrespondanse - Tegning H005 - KOE 011 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 73868/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/2513 - Løpenr 67793/2020 - Gbnr 10/774, 514 - Ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79808/2020 | Etterspørsel - Tegning H005 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 73867/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7158 - Løpenr 78569/2020 - Gbnr 19/450 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79807/2020 | Oppsummering - Arbeidsmøte http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 73864/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7049 - Løpenr 69336/2020 - Tilleggsnotat K-sak 161/20 Eierforhold brygge http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518227 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torstein Kråvik | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79802/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/6150 - Løpenr 69242/2020 - Gbnr 19/400 - Uttale miljø og landbruk http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518225 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79800/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7049 - Løpenr 78281/2020 - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518224 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Karstein Remme | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79799/2020 | Svar - Oppsummering - Arbeidsmøte http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512279 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 73856/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/4806 - Løpenr 40246/2020 - Plan 372 - Del av Krokåshaugen - Gbnr 14/11 m.fl. - Referat fra oppstartsmøte http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79796/2020 | Oppsummering - Arbeidsmøte http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Contexo AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 73855/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/6631 - Gbnr 10/845 - Spørsmål om status i saken http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518220 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79795/2020 | Merknad - Leveringsbekreftelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511598 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Contexo AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 73175/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 12/911, 871 - Vei http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veilaget Basneset v/Johnny Delet | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79792/2020 | Kommentar - Plastkummer Ø600 mm http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 73161/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7355 - Løpenr 72583/2020 - Bekreftelse fra kommunen - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518215 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Idrettsrådet i Askøy v/Thorvald Haarberg | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79790/2020 | Avtale - Leveringsbekreftelse - Signert http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Contexo AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 73159/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7304 - Løpenr 73155/2020 - Gbnr 38/24/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518158 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79733/2020 | Leveringsbekreftelse - Utkast http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Contexo AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 72624/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/260 - Gbnr 8/45 - Riving av bolig - Ny bolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518147 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingeborg Tveit | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79722/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2015/1522 - L;øpenr 5314/2019 - Plan 406 - Planbeskrivelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518146 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingeborg Tveit | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79721/2020 | Høyde pumpeledning - S 1015D http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 72593/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/6824 Løpenr: 2020/74741 Dokument tittel: Gbnr 29/116 - Oversendelse av dispensasjon til uttale http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79688/2020 | Korrespondanse - Leveranse PS Skiftesvik http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Contexo AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 72380/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/2467 Løpenr: 2020/64803 Dokument tittel: Forespørsel - Bruk av kaiplass http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520915 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 82490/2020 | Innsynskrav - Sak: 2014/5924 Løpenr: 2020/78606 Dokument tittel: Gbnr 6/1212 - Vedrørende klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79681/2020 | Endringslister http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 71901/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/5646 - Plan 521 - Hundetjørna - Gbnr 17/175 m.fl. http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Myrås | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79678/2020 | Purring - Innsynskrav - Reguleringsplan for gnr 12 og bnr 911 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veianlegget Basneset v/Johnny Delet | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 78801/2020 | Korrespondanse - Leveranse PS Skiftesvik http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510247 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Contexo AS m.fl | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 71898/2020 | Innsynskrav - Alle møter og korrespondanse vedrørende covid-19 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Daniel Hansen | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79675/2020 | Tilbakemelding - Dokumentinnsyn, gnr 14, bnr 139, 143, 159, 181, 211, 221 og 439 i Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512874 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lynx advokatfirma DA | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 74451/2020 | Korrespondanse - Flens vannkum V1370 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 71775/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7158 Løpenr: 2020/78569 Dokument tittel: Gbnr 19/450 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79649/2020 | Innsynskrav - Gbnr 14/375/0/2 - Tegninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Prosjektstyring Vest AS | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 74446/2020 | Svar - Merknad - Leveranse PS Skiftesvik http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510117 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ahlsell AS m.fl | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 71768/2020 | Innsynskrav - Sak: 2018/2513 Løpenr: 2020/67793 Dokument tittel: Gbnr 10/774, 514 - Ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518072 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79647/2020 | Purring - Innsynskrav - Gbnr 14/139, 143, 159, 181, 211, 221, 439 - Dokumentasjon fra reguleringsplan http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lynx advokatfirma DA | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 74444/2020 | Merknad - Leveranse PS Skiftesvik http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ahlsell AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 71765/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/7049 Løpenr: 2020/69336 Dokument tittel: Tilleggsnotat K-sak 161/20 Eierforhold brygge http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torstein Kråvik | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79582/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 4/2 - Vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokat Rolf Helgesen | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 74245/2020 | Korrespondanse - Leveranse PS Skiftesvik http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510113 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Contexo AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 71764/2020 | Innsynskrav - Gbnr 13/121 og gbnr 20/22 - Dokumentasjon byggesaker http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Ove Solberg | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79578/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/68027 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Purring - Etterlyser skriftlig tilbakemelding på nabomerknad av 06.08.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512661 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stefan Vikøyr | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 74238/2020 | Svar - Flens vannkum V1370 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Contexo AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 71688/2020 | Innsynskrav - Sak: 2015/6150 Løpenr: 2020/69242 Dokument tittel: Gbnr 19/400 - Uttale miljø og landbruk http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79573/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7004 Løpenr: 2020/70106 Dokument tittel: Gbnr 10/744 - Ønsker veiledningsmøte - Stongafjellet (felt B8) http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512642 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 74219/2020 | Korrespondanse - Tegning - DN300 - Revidert http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 71610/2020 | Innsynskrav - Sak 2019/7049 - Løpenr 782851/2020 - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Karstein Remme | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79572/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/3993 Løpenr: 2020/67684 Dokument tittel: Gbnr 21/4 - Stoppordre http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512640 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 74217/2020 | Spørsmål - Flens vannkum V1370 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509687 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 71338/2020 | Innsynskrav i sak 2015/2046 . Gbnr 36/64 - Bolighus - Alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler Vest | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79568/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/3993 Løpenr: 2020/67684 Dokument tittel: Gbnr 21/4 - Stoppordre http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512639 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Roald Midtøy | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 74216/2020 | Merknad - Tilrettelegging OV-rør http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509609 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 71260/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/5929 Løpenr: 2020/64168 Dokument tittel: Gbnr 8/166 - Ber om mer informasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79489/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/2434 - Jp 33 og 57 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512485 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 74062/2020 | Tegning - DN300 - Revidert http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 71256/2020 | Innsynskrav i sak 2013/1591 - Gbnr 10/515 - Rapport fra befaring http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79478/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/2711 Løpenr: 2020/67427 Dokument tittel: Status bruk av statlige covid 19 midler til kommunale bygg og anlegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511607 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 73184/2020 | Svar - Eksisterende DN300 spillvann ved Pøyla http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509595 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 71246/2020 | Innsynskrav - Håndtering av overvann ved utbygging av Mindefeltet http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvar Rudi | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79471/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2015/2020 Løpenr: 2020/64186 Dokument tittel: Plan 262 - Slåtteviken, gbnr. 19/83 m.fl., Hanøy - Ny sluttbehandling http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511606 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 73183/2020 | Spørsmål - Eksisterende DN300 spillvann ved Pøyla http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509342 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 70993/2020 | Innsynskrav i sak 2015/237 - gbnr 14/294 - Tilbygg til bolig - Tegninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517893 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Erlandsen | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79468/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/3264 Løpenr: 2020/70103 Dokument tittel: Ønske om møte Parkering Stormyro http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 73182/2020 | Svar - Korrespondanse - VA - Naust Marikoven http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Tveit | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 70962/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/5929 Løpenr: 2020/64585 Dokument tittel: Gbnr 8/166 - Tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79464/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/2171 Løpenr: 2020/70180 Dokument tittel: Trenger avklaring - Anbefaling for antall barn på treninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511604 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 73181/2020 | Korrespondanse 3 - Endring - Ny KOE045 (Grøftedybde) http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509295 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 70946/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7658 - Løpenr 75721/2020 - Svar - Henvendelse trafikkstøy fylkesveg 562 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79457/2020 | Svar - Korrespondanse - 50mm eksisterende VA-ledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Contexo AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 70854/2020 | Korrespondanse - 50mm eksisterende VA-ledning - Skiftesvik http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509202 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Contexo AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 70853/2020 | Avslag på innsynskrav - Sak 2013/1591 - løpenummer 2020/72478 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517853 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79428/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2711 Løpenr: 2020/67427 Dokument tittel: Status bruk av statlige covid 19 midler til kommunale bygg og anlegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 72901/2020 | Svar - Drensledning gjennom lagerbygg - Gbnr 13/115 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/524057 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arve Per Nikolaisen | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 85613/2020 | Korrespondanse 2 - Endring - Ny KOE045 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 70844/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7405 - Løpenr 74138/2020 - Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/6964 Løpenr: 2020/69662 Dokument tittel: Gbnr 12/1794 - Nabomerknad - Aslaug M. Jørgensen Brekke http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Nesse | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79427/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2171 Løpenr: 2020/70180 Dokument tittel: Trenger avklaring - Anbefaling for antall barn på treninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 72899/2020 | Meknad - Endring - Ny KOE045 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 70543/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7405 - Løpenr 73239/2020 - Innsynskrav - Sak: 2020/6964 Løpenr: 2020/69662 Dokument tittel: Gbnr 12/1794 - Nabomerknad - Aslaug M. Jørgensen Brekke http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517851 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Nesse | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79426/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/6212 Løpenr: 2020/70226 Dokument tittel: Etterlyser svar - Ansvar for drift og vedlikehold - Nedre del av Kleppegrendvegen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 72897/2020 | Merknad - Faktura HGT AS http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523044 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 84608/2020 | Korrespondanse - Endring - Ny KOE045 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 70371/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/6964 - Løpenr 69662/2020 - Gbnr 12/1794 - Nabomerknad - Aslaug M. Jørgensen Brekke http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Nesse | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79425/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/877 Løpenr: 2020/70183 Dokument tittel: Gbnr 19/442 - Tilleggsdokumentasjon - Klargjøring http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511274 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Audun Lyngbø' | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 72896/2020 | Merknad 4 - Budsjett for nedspyling - IMC http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508716 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Contexo AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 70367/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7405 - Løpenr 76462/2020 - Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7405 Løpenr: 2020/7323 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517849 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Nesse | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79424/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2014/8698 Løpenr: 2020/68819 Dokument tittel: Gbnr 14/39 - Klage - Saksbehandling - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511273 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Torstein Kråvik' | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 72895/2020 | Merknad 3 - Budsjett for nedspyling - IMC http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Contexo AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 70360/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/5340 Løpenr: 2020/70241 Dokument tittel: Purring - Erstatningskrav - Tilbakemelding på saksbehandlingstid http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 72894/2020 | Korrespondanse - VA - Naust Marikoven http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508494 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Tveit | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 70145/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/8572 - Løpenr 549/2019 - Gbnr 14/134, 144, 495 - Svar på søknad om fritak for kommunale avgifter http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517846 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79421/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3264 Løpenr: 2020/70103 Dokument tittel: Ønske om møte Parkering Stormyro http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 72891/2020 | Merknad 2 - Oppsummering og status - Sluttoppgjør HGT http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HGT AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 80165/2020 | Videresending - NS3420-beskrivelse uten endringer http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508460 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 70111/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/8572 - Løpenr 549/2019 - Gbnr 14/134, 144, 495 - Svar på søknad om fritak for kommunale avgifter http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517845 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Roald Midtøy | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79420/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Godkjente tegninger og kart http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511268 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 72890/2020 | Reklamasjon tilfylling - Avsluttet http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518216 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HGT AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 79791/2020 | NS3420-beskrivelse uten endringer http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508445 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 70096/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 72055/2020 - Gbnr 10/515 - Spørsmål om status http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517844 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79419/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - forhold vedr 14/114 arkivert, jfr. arkivlova §1, se §7 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511267 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'ragnar karstein remme' | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 72889/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/5417 - Gbnr 14/4 - Fasadeendring, flytebrygge m.m. http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/529090 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 3415/2021 | Merknad - Oppsummering og status - Sluttoppgjør HGT http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 79598/2020 | Merknad 2 - Budsjett for nedspyling - IMC http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508443 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Contexo AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 70094/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 72054/2020 - Gbnr 10/515 - Orientering om innsendt dokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517843 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79418/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7004 Løpenr: 2020/70106 Dokument tittel: Gbnr 10/744 - Ønsker veiledningsmøte - Stongafjellet (felt B8) http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 72885/2020 | Avslag på innsyn Sak 2018/7639 Løpenr: 84205/2020 - Dokument tittel: Gbnr 10/462 - Melding om mulig ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528745 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 3083/2021 | Svar - Merknad - Budsjett for nedspyling - IMC http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Contexo AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 69947/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 72763/2020 - Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517842 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79417/2020 | Innsynskrav - Sak: 2015/2020 Løpenr: 2020/64186 Dokument tittel: Plan 262 - Slåtteviken, gbnr. 19/83 m.fl., Hanøy - Ny sluttbehandling http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 72882/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/10008 - Løpenr 86544/2020 - Gbnr 10/775/0/1-2 - Søknad - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528241 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 2581/2021 | Merknad - KOE046 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508295 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 69946/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 68639/2020 - Gbnr 10/515 - Supplering av søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517826 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79401/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/4237 Løpenr: 2020/41491 Dokument tittel: Plan 519 - Erdal barneskole Hopastykket http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 72880/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/3001 - Journalpost nr 31 og 32 - Gbnr 10/968 - Felt B14 - Tomt 64 - Enebolig Gbnr 10/968 - Felt B14 - Tomt 64 - Enebolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528047 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 2387/2021 | Merknad - Budsjett for nedspyling - IMC http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Contexo AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 69939/2020 | Innsynskrav - Gbnr 14/3 - Sak 2016/612 - Alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Karstein Remme | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79358/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/501 Løpenr: 2020/64647 Dokument tittel: Innspill - Skolebruksplan - SU Tveit skole http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Grindeland | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 72879/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/3502 - Løpenr 82992/2020 - Plan 376 - Skarpevardane - Del av gbnr 8/14 - Oversendelse av klagesak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528041 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 2381/2021 | Svar - Prosjektering OV http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 69728/2020 | Innsynskrav - Personalmappe - Amy Bruvik Næss http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Daniel Hansen | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79353/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/501 Løpenr: 2020/64807 Dokument tittel: Innspill - Skolebruksplan 2020 - Ansatte ved Tveit skole http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Grindeland | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 72878/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/5603 - Gbnr 19/32, 132 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Audun Lyngbø | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 2216/2021 | Spørsmål - Prosjektering OV http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508076 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 69727/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/5182 Løpenr: 2020/73676 Dokument tittel: Gbnr 39/70 - Orientering om påløpt tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Roald Midtøy | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79325/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/6477 Løpenr: 2020/69236 Dokument tittel: Gbnr 39/56/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Roald Midtøy | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 72874/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/8254 - Løpenr 85625/2020 - Gbnr 19/50 - Kopi - Uttale - Fylkesmannen i Vestland http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 2108/2021 | Merknad - KOE045 (KOE009) http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 69726/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/4220 Løpenr: 2020/73170 Dokument tittel: Gbnr 1/20 - Pålegg om retting og ilegging av tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79323/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/4802 Løpenr: 2020/57638 Dokument tittel: Gbnr 27/2 - Melding om ufullstendig søknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511241 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 72869/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/8698 - Løpenr 86183/2020 - Gbnr 14/39 - Merknad vedrørende nabovarsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527755 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 2097/2021 | Eksisterende DN300 spillvann ved Pøyla - Ny skisse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508062 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 69713/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7769 Løpenr: 2020/77137 Dokument tittel: Gbnr 38/3, 22 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Roald Midtøy | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79322/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2019/5558 Løpenr: 2020/68619 Dokument tittel: Gbnr 21/375, 222, 545 - Kopi - Forhåndsuttale - Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Roald Midtøy | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 72868/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6698 - Løpenr 86046/2020 - Gbnr 38/24 - Bekreftelse - Krysset Mjølkevikvarden er ferdig opparbeidet http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527753 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Roald Midtøy | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 2095/2021 | Mulighetsstudie pumpeløsninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514791 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grundfos AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 76367/2020 | Budsjett for nedspyling - IMC http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 69702/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/6502 Løpenr: 2020/77241 Dokument tittel: Gbnr 12/471, 770, 1407, 1767 - Nytt forsøk på å oversende ettersendte dokument -kopi til klagarane http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79320/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2019/5558 Løpenr: 2020/69375 Dokument tittel: Gbnr 21/375, 222, 545 - Tilleggsdokumentasjon - Forhåndsuttale fra Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Roald Midtøy | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 72867/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2775 - Gbnr 4/1122 - Mur http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527736 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brodie MCGill | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 2078/2021 | Merknad - Salgspant http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Contexo AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 69687/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7333 Løpenr: 2020/77076 Dokument tittel: Gbnr 39/56 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Roald Midtøy | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79319/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2019/3151 Løpenr: 2020/25003 Dokument tittel: Gbnr 9/464 - Vedtak om omgjøring til avslag http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511228 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torhild Skoge | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 72859/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4995 - Løpenr 79861/2020 - Gbnr 10/146 - Avslag på søknad om rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527723 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.N. | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 2065/2021 | Svar - Befaring - Reklamasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509604 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HGT AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 71255/2020 | Korrespondanse - Endring KOE045 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508003 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 69654/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/1204 Løpenr: 2020/76121 Dokument tittel: Gbnr 19/155 - Svar på oppfølgingsspørsmål om byggegrense mot fylkesveg http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Roald Midtøy | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79318/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2019/6331 Løpenr: 2020/25495 Dokument tittel: Gbnr 9/464 - BBB1 - Varsel om oppheving av vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511226 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Torhild Skoge' | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 72857/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7786 Løpenr: 2020/77281 Dokument tittel: Gbnr 10/3, 376 - Usikret skrent http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517690 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79265/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2019/6331 Løpenr: 2020/25518 Dokument tittel: Gbnr 9/464 - BBB1 - Uttale til varsel om oppheving av vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511225 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Torhild Skoge' | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 72856/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gnr 18 - Nordavindshaugen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527689 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 2031/2021 | Ny byggeleder - Tilgang til E-room http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507995 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 69646/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/5525 Løpenr: 2020/77457 Dokument tittel: Gbnr 42/289 - Søknad om rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79262/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2017/3986 Løpenr: 2020/69392 Dokument tittel: Plan 499 - Planleveranse - 2.gangsbehandling - Mottatt 19.10.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511220 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 72851/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3355 - Løpenr 76666/2020 - Gbnr 14/105 - Tilbakemelding - Foreløpig svarbrev http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527688 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 2030/2021 | Endring - KOE045 - Utkast http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 68941/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/1204 Løpenr: 2020/76754 Dokument tittel: Gbnr 19/155/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517685 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79260/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2016/2523 Løpenr: 2020/55530 Dokument tittel: Henvendelse om bruk av gjestehavnen i Strusshamn http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 72850/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/5525 - Løpenr 85673/2020 - Gbnr 42/289 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 1891/2021 | Videresending - NS3420-beskrivelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507272 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 68923/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7689 Løpenr: 2020/75935 Dokument tittel: Gbnr 10/121 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79258/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2013/1591 Løpenr: 2020/69258 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511218 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 72849/2020 | Tillatelse til tiltak over våre sjøledninger - Gbnr 13/13 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508053 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 69704/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/2083 - Løpenr 85909/2020 - Gbnr 22/7 m.fl. - Anmodning om møte http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527548 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 1890/2021 | Svar - NS3420-beskrivelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 68918/2020 | Innsynskrav Sak 2016/766 - Gbnr 3/147, 161, 260 - Naust, slipp, bod og forlengelse av adkomstveg http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advisorwest AS | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79252/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2013/1591 Løpenr: 2020/69258 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 72848/2020 | Rekkverk ved fotballbanen - Hetlevik http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507388 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 69039/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/6260 - Løpenr 85907/2020 - Plan 218 - Ber om møte http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527547 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 1889/2021 | Etterspørsel - NS3420-beskrivelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 68906/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/7469 Løpenr: 2020/22615 Dokument tittel: Plan 515 - Svar på oversendelse av merknader og merknadskommentarer http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517675 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johnny Danielsen | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79250/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/5915 Løpenr: 2020/68673 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Oversending av uttaler http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511215 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 72846/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Innsynskrav - Sak 2019/2753 - Journalpost nr 3 og 19 - Gbnr 41/12 - Tilbygg og påbygg til naust http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Roald Midtøy | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 1873/2021 | Skjema - Byggeledelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 68904/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/7469 Løpenr: 2020/22603 Dokument tittel: Plan 515 - Innkomne merknader og kommentarskjema http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johnny Danielsen | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79246/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - FV213 , Skiftesvik - Marikoven http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Juvik | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 72498/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4744 - Løpenr 85472/2020 - Gbnr 39/78 - Kopi - Vedrørende søknad om utfylling http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527529 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Roald Midtøy | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 1871/2021 | Innsynskrav - Sak: 2019/7469 Løpenr: 2020/55761 Dokument tittel: Plan 515 - Fagerhaug, Strømsnes - Oppsummering av møte 25.08.20 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517669 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johnny Danielsen | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79244/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 8/237/0/2 - Bygningstegninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestkanten Eiendomsmegling AS | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 72409/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/7661 - Løpenr 85698/2020 - Gbnr 10/30 - Endring av tiltakshaver http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Roald Midtøy | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 1869/2021 | Gbnr 10/515 - Kopi - Klage på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526775 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan A. Johannessen | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 1117/2021 | Merknad - Eksisterende DN300 spillvann ved Pøyla http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 68820/2020 | Innsynskrav - Sak: 2017/4431 Løpenr: 2018/43784 Dokument tittel: Gbnr 4/691 - Dispensasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johnny Danielsen | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79240/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/6491 Løpenr: 2020/69935 Dokument tittel: Svar - Purring - Innsynskrav - Eiendomsrett til kommunal vei og landgangsbrygge i Krokåsvågen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torstein Kråvik | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 72081/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3639 - Journalpost nr 29, 32 og 33 - Plan 271 - Reguleringsendring, justering av vegboligområde, gbnr. 14/14 m.fl. Horsøy http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Roald Midtøy | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 1867/2021 | Gbnr 10/515 - Kopi - Orientering om videre behandling av klagesak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTAREN I VESTLAND | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 916/2021 | Merknad - Oppstartsmøte - Innleie BL http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/506972 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 68623/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/68649 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Oversending for uttale til søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79237/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Innsynskrav - Plan 358 - Dokument til Østerbø transport datert 12.07.2017 - Brev det henvises til i sak 2016/2083-26 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Audun Z. Aasebø | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 72080/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2144 - Løpenr 61367/2020 - Plan 213 - Felt S12 og S13 - Riktige e-postadresser Kleppestø senter http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527522 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Thorsen | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 1864/2021 | Grøftedybder http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/506504 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS m.fl | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 68155/2020 | Gbnr 10/515 - Klage på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 730/2021 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/68649 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Oversending for uttale til søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79229/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 14/375 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510427 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Prosjektstyring Vest AS | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 72078/2020 | Spørsmål - Dimensjonerende vannmengder - Spillvannsledning til Horsøy http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 66648/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/8185 - Løpenmr 86541/2020 - Gbnr 10/774/0/1-2 - Søknad - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527521 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 1863/2021 | Svar - Avklaring - TA-091 - Fjellbolt G610 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/506171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 67822/2020 | Gbnr 10/515 - Klage på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Petter Karlsen | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 714/2021 | Innsynskrav i sak 2014/5924 - Gbnr 6/1212/0/1-2, 6/50 - Alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn Skaar Sætre | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79225/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/3075 Løpenr: 2020/54267 Dokument tittel: Gbnr 21/122 - Tilbakemelding på spørsmål om rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510426 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 72077/2020 | Svar - Justering av sluttoppgjørskrav http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HGT AS | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 66318/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7568 - Løpenr 74266/2020 - Gbnr 12/476 - Uttale - Dispensasjon fra byggegrense mot fv. 5246 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skånvik Elektronikk | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 1859/2021 | Faktura - September http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/506164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 67815/2020 | Gbnr 10/515 - Klage på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526135 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan A. Johannessen og Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 477/2021 | Innsynskrav - Sak: 2020/7405 Løpenr: 2020/74138 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/6964 Løpenr: 2020/69662 Dokument tittel: Gbnr 12/1794 - Nabomerknad - Aslaug M. Jørgensen Brekke http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Nesse | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79161/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/6730 Løpenr: 2020/67289 Dokument tittel: Gbnr 13/418 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510425 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 72076/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/4806 - Løpenr 61450/2020 - Plan 372- Spørsmål vedrørende skolekrets http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527516 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 1858/2021 | Avklaring - TA-091 - Fjellbolt G610 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/506003 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 67654/2020 | Gbnr 10/515 - Beslutning om utsatt klagefrist http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/522459 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 84023/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7405 Løpenr: 2020/73239 Dokument tittel: Innsynskrav - Sak: 2020/6964 Løpenr: 2020/69662 Dokument tittel: Gbnr 12/1794 - Nabomerknad - Aslaug M. Jørgensen Brekke http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Nesse | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79159/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 22/7 m.fl. - Tilbakemelding på mottatt tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510424 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Audun Z. Aasebø | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 72075/2020 | Merknad - Motsvar - Reklamasjon - Landtak Hetlevik Nord http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/503256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 64965/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5269 - Løpenr 85303/2020 - Gbnr 9/88 - Tilbakemelding vedrørende utsatt frist http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527052 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Boutleie AS | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 1394/2021 | Gbnr 10/515 - Ber om utsatt klagefrist på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan A. Johannessen | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 83200/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/6964 Løpenr: 2020/69662 Dokument tittel: Gbnr 12/1794 - Nabomerknad - Aslaug M. Jørgensen Brekke http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Nesse | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79153/2020 | Innsynskrav - Gbnr 19/155 - Oversikt over dokumentene og dokument i sak 10/137 datert 28.12.2011 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cowi AS | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 72045/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/6964 - Løpenr 85629/2020 - Gbnr 12/1794 – Anmodning om at plankrav frafalles http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527050 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 1392/2021 | Gbnr 10/515 - Tilbakemelding på merknader til midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521425 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen m.fl. | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 83000/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7405 Løpenr: 2020/76462 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7405 Løpenr: 2020/7323 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Nesse | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79151/2020 | Innsynskrav - Gbnr 14/115 - Planforslag for eiendommen og Longabryggjo samt ded årlige rapporteringen til Statens kartverk årene 2005 - 2014 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Karstein Remme | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 72019/2020 | Svar - Merknad - Sluttoppgjør HGT http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/500810 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 62528/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/3502 - Løpenr 47255/2020 - Plan 376 - Skarpevardane - Klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527049 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bård Espelid | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 1391/2021 | Gbnr 10/515 - Foreløpig svar på anmodning om utsatt klagefrist http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 82996/2020 | Innsynskrav i sak 2019/6920 og 2020/3355 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Keno Ferter | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79150/2020 | Innsynskrav - Plan 358 - Dokument til Østerbø transport datert 12.07.2017 - Brev det henvises til i sak 2016/2083-26 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Audun Z. Aasebø | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 72010/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/3502 - Løpenr 54286/2020 - Plan 376 - Skarpevardane - Del av gbnr 8/14 - Foreløpig svarbrev, klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526792 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bård Espelid | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 1134/2021 | Gbnr 10/515 - Ber om utsatt klagefrist http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan A. og Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 82966/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i - Smittevernsplan http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517489 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Daniel Hansen | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79065/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/6491 Løpenr: 2020/69935 Dokument tittel: Svar - Purring - Innsynskrav - Eiendomsrett til kommunal vei og landgangsbrygge i Krokåsvågen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torstein Kråvik | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 71976/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/6523 - Løpenr 84579/2020 - Gbnr 39/16, 83, 84 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526790 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Gulbrandsøy | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 1132/2021 | Gbnr 10/515 - Svar på spørsmål om oppstart av arbeider http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521171 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 82746/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Beredskapsplan for helse og omsorgstjenesten og pandemiplan 2016 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517488 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Daniel Hansen | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79064/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/501 Løpenr: 2020/64807 Dokument tittel: Innspill - Skolebruksplan 2020 - Ansatte ved Tveit skole http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sara Grindeland | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 71967/2020 | Svar - Reklamasjon - Landtak Hetlevik Nord http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/500419 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 62137/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 84023/2020 - - Gbnr 10/515 - Beslutning om utsatt klagefrist http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 1129/2021 | Gbnr 10/515 - Spørsmål om oppstart av arbeider http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 82745/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/72057 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar på spørsmål om status, og anmodning om kommentar http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517470 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 79046/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/501 Løpenr: 2020/64647 Dokument tittel: Innspill - Skolebruksplan - SU Tveit skole http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sara Grindeland | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 71962/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/1848-118 - Løpenr 66954/2020 - Tegning - Plan utslipp - Hanevik kai http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526670 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trigger | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 1012/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Gbnr 10/515 - http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 79045/2020 | Innsynskrav - Søker etter reguleringsplan for gnr 12 og Bnr 911 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veianlegget Basneset v/ Johnny Delet | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 71948/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/8192 - Løpenr 83830/2020 - Gbnr 12/494, 1158 - Henvendelse vedrørende boligtomt http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Johan Pedersen | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 990/2021 | Gbnr 10/515 - Melding om vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521131 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 82706/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 73757/2020 - Gbnr 10/515 - Spørsmål til brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517467 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 79043/2020 | Innsynskrav - Sak 2013/2434 - Alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 71942/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4709 - Løpenr 77285/2020 - Gbnr 7/450 - Henvendelse angående parkering mm http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 969/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/3601 - Løpenr 75424/2020 - Plan 492 - Ber om status http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517465 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværinen AS | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 79041/2020 | Avslag på innsynskrav - 2020/6667 Løpenr: 2020/66695 Dokument tittel: Gbnr 8/976 - Anmodning om forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510237 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 71888/2020 | Merknad - Mulig reklamasjonssak landtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496515 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 58266/2020 | Avslag på innsynskrav - Sak: 2019/7049 Løpenr: 2020/84374 Dokument tittel: KIRKEKAIEN I KROKÅSVÅGEN http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526624 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 966/2021 | Gbnr 10/515 - Orientering om nytt tidspunkt for befaring http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519802 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Schjødt AS m.fl. | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 81377/2020 | Ovedersendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 75287/2020 - Gbnr 10/515 - Tilbakemelding på redegjørelse for sikringsgjerde http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 79040/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Godkjente tegninger og kart http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510236 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 71887/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/1837 - Løpenr 86275/2020 - Utkast til rapport fra tilsyn - Askøy barnevernstjeneste http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526622 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 964/2021 | Gbnr 10/515 - Svar på henvendelse om tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519324 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 80899/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 75288/2020 - Gbnr 10/515 - Supplering av redegjørelse for sikringsgjerde http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517463 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen m.fl. | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 79039/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 6/118 - Sjødalsveien - Florvåg brygge http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ann Christine Pedersen Rasdal' | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 71886/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/8134 - Løpenr 85859/2020 - Svar - Dokumentbestilling - 2020/7786 Løpenr: 2020/83369 Dokument tittel: Gbnr 10/3, 376 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526615 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 957/2021 | Gbnr 10/515 - Merknad til sakslisten http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 80679/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 75286/2020 - Gbnr 10/515 - Redegjørelse for sikringsgjerde http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517462 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johnny Danielsen | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 79038/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 1/674 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510234 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Torstein Heggøy' | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 71885/2020 | Purring - Innsyn -Nordavindshaugen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 854/2021 | Gbnr 10/515 - Orientering om befaring og politisk behandling http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518745 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS m.fl. | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 80320/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 75286/2020 - Gbnr 10/515 - Redegjørelse for sikringsgjerde http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517461 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 79037/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2013/1591 Løpenr: 2020/70055 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Etterlyser svar - Spørsmål om ulovlighetsoppfølging http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'N N' | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 71884/2020 | Merknad - Spørsmål - Mulig skade etter rystelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/494670 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 56421/2020 | Svar - Innsynskrav - Sak 2019/7049-67 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 792/2021 | Gbnr 10/515 - Foreløpig merknad - Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 79886/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 75286/2020 - Gbnr 10/515 - Redegjørelse for sikringsgjerde http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517460 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 79036/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2013/1591 Løpenr: 2020/69169 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar - Oversending for uttale til søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 71883/2020 | Spørsmål - Mulig skade etter rystelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/494624 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 56375/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1611 - Løpenr 54404/2020 - Plan 362 - Invitasjon til formannskapet Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526444 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bård Espelid | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 786/2021 | Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79618/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/6827 Løpenr: 2020/77051 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Sak for retten http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torstein Kråvik | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 78917/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2013/1591 Løpenr: 2020/69169 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar - Oversending for uttale til søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510231 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'N N' | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 71882/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/6386 - Løpenr 85669/2020 - Vedlegg til driftsavtale for spesialrom for arkiv http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526438 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 780/2021 | Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 79399/2020 | Innsynskrav - Sak: Løpenr: 2020/77295 Dokument tittel: Merknad til dokumenter vedrørende brygger m.m http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torstein Kråvik | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 78913/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2013/1591 Løpenr: 2020/69169 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar - Oversending for uttale til søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 71881/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/7469 - Løpenr 79921/2020 - Gbnr 8/1,6,94 m.fl. - Bjørkelivegen, Kvernhusdalen BBB2 - VK2, VKBBBB2 - Tekniske planer http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526436 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 778/2021 | Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517656 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79231/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7690 Løpenr: 2020/75937 Dokument tittel: Gbnr 6/474 - Melding om mulig ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan A. Johannessen | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 78908/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2018/7394 Løpenr: 2020/67690 Dokument tittel: Gbnr 5/488 - Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510229 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 71880/2020 | Svar - Innsyn - Opplysninger om sykehjemstjenesten og Covid 19 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunal Rapport | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 771/2021 | Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79230/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/4699 Løpenr: 2020/75946 Dokument tittel: Gbnr 20/401 - Fylkesmannen opphever Askøy kommunes vedtak om rammetillatelse for 28.05.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan A. Johannessen | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 78904/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2018/7394 Løpenr: 2020/68026 Dokument tittel: Gbnr 5/488 - Søknad om midlertidig brukstillatelse - Mottatt 04.10.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510228 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 71879/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/8134 - Løpenr 85825/2020 - Svar - Dokumentbestilling i sak Gbnr 14/4, 5, 17, 115 - Brygge og vei i Krokåsdalen - Del 2 - Journalpost 93 - 112 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526424 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 766/2021 | Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 79152/2020 | Innsynskrav - Sak: 2016/6337 Løpenr: 2020/76967 Dokument tittel: Gbnr 18/631, 632 - Klage på avslag midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan A. Johannessen | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 78901/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/6924 Løpenr: 2020/68736 Dokument tittel: Gbnr 19/155 - Søknad - Dispensasjon fra byggegrense mot kommunal vei http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510211 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Einar Arvid Nilsen' | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 71862/2020 | Foreløpig svar - Innsynskrav 28.12.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 592/2021 | Innsynskrav - Sak: 2020/7498 Løpenr: 2020/76402 Dokument tittel: Gbnr 22/50 - Beslutning om at planinitiativ stoppes http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan A. Johannessen | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 78860/2020 | Gbnr 10/515 - Korrespondanse vedrørende behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517095 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 78671/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/6341 Løpenr: 2020/63479 Dokument tittel: Gbnr 8/1028 og 10/930 - Ber om opplysninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510210 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 71861/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2205 Løpenr: 2020/85576 Dokument tittel: Spørsmål om reglene på Askøy i forbindelse med jul- og nyttårsfeiring http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526171 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 513/2021 | Innsynskrav - Sak: 2020/7498 Løpenr: 2020/76989 Dokument tittel: Plan XXX - Gbnr 22/50 - Planinitiativ - Ber om at beslutning tas opp tilpolitisk behandling http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan A. Johannessen | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 78850/2020 | Gbnr 10/515 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 78026/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/6341 Løpenr: 2020/64011 Dokument tittel: Gbnr 8/1028 og 10/930 - Svar på spørsmål om reguleringsendring http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 71860/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/5702 - Løpenr 75211/2020 - Gbnr 42/289 - Referat fra forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Roald Midtøy | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 441/2021 | Innsynskrav - Sak: 2020/7333 Løpenr: 2020/77076 Dokument tittel: Gbnr 39/56 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan A. Johannessen | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 78849/2020 | Gbnr 10/515 - Svar på merknad til sikringstiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514511 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 76087/2020 | Svar - Innsyn i sak 2019/7049 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Oddvar Juvik' | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 71859/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/5702 - Løpenr 75211/2020 - Gbnr 42/289 - Referat fra forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 440/2021 | Innsynskrav - Sak: 2020/5646 Løpenr: 2020/70695 Dokument tittel: Plan 521 - Referat fra oppstartsmøte gbnr. 17/175 m.fl. http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan A. Johannessen | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 78846/2020 | Gbnr 10/515 - Bekreftelse på sikring http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 75987/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/5079 Løpenr: 2020/69387 Dokument tittel: Plan 260 - Ber om bekreftelse på barnehage og skolekapasitet - Utbygging på Øvre Kleppe http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510207 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 71858/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/5702 - Løpenr 75341/2020 - Blått bygg Herdla - Befaring/tilstandskontroll 06.11.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526097 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 439/2021 | Innsynskrav - Sak: 2015/8014 Løpenr: 2020/76586 Dokument tittel: Gbnr 19/97 - Klage på avslag - Selvbyggeransvar http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 78845/2020 | Gbnr 10/515 - Supplering av redegjørelse for sikringsgjerde http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/513711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond André Sande | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 75288/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/5431 Løpenr: 2020/68520 Dokument tittel: Gbnr 1/811/0/3 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510206 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 71857/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/6216 - Løpenr 85815/2020 - Ber om at kommunen legger inn krav i ny anbudsinnbydelse om at avløpsslam ikke skal leveres til Herdla http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526096 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 438/2021 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/68649 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Oversending for uttale til søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan A. Johannessen | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 78825/2020 | Gbnr 10/515 - Tilbakemelding på redegjørelse for sikringsgjerde http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/513710 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 75287/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2016/866 Løpenr: 2020/69391 Dokument tittel: Gbnr 10/991 - Felt B14 - Tomt 39 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Nina Hetlevik' | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 71856/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 10/322 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526095 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eilif Harbitz-Rasmussen | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 437/2021 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/68639 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Supplering av søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan A.. Johannessen | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 78818/2020 | Gbnr 10/515 - Redegjørelse for sikringsgjerde http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/513709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 75286/2020 | Avslag - Innsynskrav - Sak 2019/6424 - EØS-2019 - Rammeavtale planfaglige konsulenttjenester http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510202 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Anne Jo Lexander' | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 71853/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2882 - Løpenr 54179/2020 - Utkast til referat og presentasjoner fra møtet i styringsgruppen for Miljøløftet 12.06.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526092 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bård Espelid | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 434/2021 | Innsynskrav - Sak: 2020/2169 Løpenr: 2020/74463 Dokument tittel: Gbnr 12/320 - Oversendelse av klagesak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517212 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marie Misund | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 78788/2020 | Gbnr 10/515 - Svar på merknad til sikringsgjerde http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 73760/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7049 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510201 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Torstein Kråvik' | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 71852/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2304 - Løpenr 85430/2020 - Innspill til næringsplan http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526086 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Thorsen | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 428/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2015/2465 - Gbnr 7/282 - Seksjonering http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit H. Håkonsen | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 78729/2020 | Gbnr 10/515 - Svar på spørsmål til brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent Ove Røed | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 73759/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/4800 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510200 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Natalie Martins Sæberg' | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 71851/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/3304 - Løpenr 85280/2020 -17.12.2020 Inngående brev Gbnr 14/39 - Redegjørelse, Sak 2020/3409 - Løpenr 85279/2020 - 17.12.2020 Inngående brev Gbnr 14/39 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526084 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Karstein Remme | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 426/2021 | Purring - Innsynskrav - Saksnummer 2013/1591, løpenummer 2020/72478 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 78715/2020 | Gbnr 10/515 - Spørsmål til brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kent Ove Røed | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 73757/2020 | Svar - Innsynskrav - Gbnr 14/115 - Privat planforslag vedrørende eiendom og Longabryggjo http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510074 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnar Remme' | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71725/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1334 - Gbnr 1/237 - Tilsyn med avløp - Alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526081 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas S. Methlie | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 423/2021 | Innsynskrav - Gbnr 10/196 - Alle dokumenter fra 2000 og til dagens dato http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517137 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Zoran Rikolic | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 78713/2020 | Gbnr 10/515 - Ber byggesak vurdere gjerde - Fallsikring av høy fjellskjæring http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan A. Johannessen | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 73604/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2019/5817 Løpenr: 2020/68299 Dokument tittel: Gbnr 9/321 - Spørsmål vedrørende godkjenning av lokale http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510073 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71724/2020 | Svar - Innsynskrav - Hvor mange møter Tom-Christer Nilsen har deltatt på som medlem av Askøy kommunestyre, av totalt hvor mange - og godtgjørelse 2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526052 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TV 2 m.fl. | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 394/2021 | Vedrørende svar på innsynsbegjæring angående internkontroll barnevern i Askøy Kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517136 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Daniel Hansen | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 78712/2020 | Gbnr 10/515 - Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511177 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Andre Sande | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 72825/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/6147 Løpenr: 2020/68129 Dokument tittel: Fylkesmannen stadfester kommunens avgjørelse - Innsyn - Eierforhold Hanevik kai, Strusshamn kai, Longabryggo og Oksnes kai - Sak 18/3168 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71723/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak Sak: 2020/3409 Løpenr: 2020/85279 Dokument tittel: Gbnr 14/39 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526044 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 386/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2013/1591 - Gbnr 10/515 - Bolig med fire boenheter - Hele saken http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Sande | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 78549/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/6147 Løpenr: 2020/68129 Dokument tittel: Fylkesmannen stadfester kommunens avgjørelse - Innsyn - Eierforhold Hanevik kai, Strusshamn kai, Longabryggo og Oksnes kai - Sak 18/3168 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510071 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Torstein Kråvik' | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71722/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1998 Løpenr: 2020/86499 Dokument tittel: Rapportering av vannverksdata for 2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526039 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 381/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 1/674 - Klage på mottatt sladdet dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516804 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEFØ Boligutvikling AS | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 78380/2020 | Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 72763/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2019/4362 Løpenr: 2020/66854 Dokument tittel: Gbnr 10/376, 3 - Klagesak over Askøy kommunes vedtak datert 14.05.2020 avsluttes http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510070 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71721/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/7736 Løpenr: 2020/85899 Dokument tittel: Justering av tidligere høringsnotat fra Kulturdepatementet http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526038 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 380/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/7049 - Journalpost 93 - 103 - Gbnr 14/4, 5, 17, 115 - Brygge og vei i Krokåsdalen - Del 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torstein Kråvik | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 78305/2020 | Gbnr 10/515 - Merknad til svar av 27.10.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 72478/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 8/40 - Tegninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510069 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71720/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/2477 Løpenr: 2020/85622 Dokument tittel: Invitasjon til eiermøte 28.01.2021 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 379/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/7049 - Journalpost 93 - 103 - Gbnr 14/4, 5, 17, 115 - Brygge og vei i Krokåsdalen - Del 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Karstein Remme | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 78304/2020 | Gbnr 10/515 - Svar på forespørsel om behandling http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510411 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Schjødt AS | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 72062/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/3168 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510068 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Oddvar Juvik' | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71719/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/8571 Løpenr: 2020/86500 Dokument tittel: Melding om skadedyr http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 378/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 14/375 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516716 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Prosjektstyring Vest AS | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 78292/2020 | Gbnr 10/515 - Forespørsel om behandling http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schjødt AS | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 72061/2020 | Svar - Sak: 2019/7049 Løpenr: 2020/68033 Dokument tittel: Kopi - Anmeldelse av forhold http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510066 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Torstein Kråvik' | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71717/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2192 Løpenr: 2020/83476 Dokument tittel: Spørsmål - Utslippssøknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526035 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 377/2021 | Svar - Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 17/138 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516700 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 78276/2020 | Gbnr 10/515 - Orientering http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stefan Vikøyr og Ida Heggestad | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 72059/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 14/405 - Tegninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510065 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Z-megleren | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71716/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak2016/2524 Løpenr: 2020/85270 Dokument tittel: Askøypakken - Forlengelse av innkrevingsperioden http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 376/2021 | Gbnr 10/515 - Kommentar til merknader om sikring http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 72058/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/2884 Løpenr: 2020/59297 Dokument tittel: Gbnr 10/845 - Informasjon - Søknad om dispensasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510064 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Petter Indrelid' | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71715/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak2016/2524 Løpenr: 2020/85270 Dokument tittel: Askøypakken - Forlengelse av innkrevingsperioden http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Thorsen | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 375/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 17/138 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516697 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 78273/2020 | Gbnr 10/515 - Svar på spørsmål om status, og anmodning om kommentar http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510406 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 72057/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/2884 Løpenr: 2020/59297 Dokument tittel: Gbnr 10/845 - Informasjon - Søknad om dispensasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510063 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Thomas Vasstrand' | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71714/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak2020/8167 Løpenr: 2020/86153 Dokument tittel: Bekreftelse på forkynnelse av forhåndsvarsel om pålegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 374/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/72057 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar på spørsmål om status, og anmodning om kommentar http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bergen Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 78250/2020 | Gbnr 10/515 - Spørsmål om status http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 72055/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2014/77 Løpenr: 2020/68841 Dokument tittel: Gbnr 20/329 - Ber om at sak ferdigstilles http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510061 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Einar Arvid Nilsen' | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71712/2020 | Avslag innsynskrav - 2020/3304 Løpenr: 2020/85280 Dokument tittel: Gbnr 14/39 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 373/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/72057 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar på spørsmål om status, og anmodning om kommentar http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516673 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 78249/2020 | Gbnr 10/515 - Orientering om innsendt dokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510403 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 72054/2020 | Svar - Byggesaksdokumenter br.nr. 408, g.nr.13 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510060 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norled AS | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71711/2020 | Avslag innsynskrav - : 2020/3304 Løpenr: 2020/82835 Dokument tittel: Gbnr 14/39 - Foreløpig svarbrev http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526030 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 372/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/72057 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar på spørsmål om status, og anmodning om kommentar http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 78248/2020 | Gbnr 10/515 - Klage på utført arbeid - Fallsikring av høy fjellskjæring http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan A. Johannessen | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 71824/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/3639 Løpenr: 2020/62102 Dokument tittel: Plan 271 - Tilbakemelding på planforslag http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Roald Midtøy | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71710/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 1/734 - Mindefeltet - Tekniske planer for vannkumetablering - Uttale http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526029 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bård Espelid | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 371/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/73759 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar på spørsmål til brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516671 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 78247/2020 | Gbnr 10/515 - Purring - Etterlyser svar på e-post 24.09.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71527/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2013/10622 Løpenr: 2020/69092 Dokument tittel: Gbnr 19/177 - Melding om endring av ansvarsrett http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71709/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7625 Løpenr: 2020/86383 Dokument tittel: Gbnr 12/97 - Henvendelse - Svar på alternativ til kjøp av eiendom http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526028 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 370/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/73759 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar på spørsmål til brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516670 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'N N' | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 78246/2020 | Gbnr 10/515 - Purring - Etterlyser svar på e-post 06.08.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509875 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71526/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2013/10622 Løpenr: 2020/69092 Dokument tittel: Gbnr 19/177 - Melding om endring av ansvarsrett http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510057 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Einar Arvid Nilsen' | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71708/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak2020/6802 Løpenr: 2020/85632 Dokument tittel: Tilbyr å bidra med den praktiske gjennomføringen av vaksinasjon i kommunen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 352/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4863 Løpenr: 2020/75842 Dokument tittel: Informasjon - Personer til innreisekarantene på Hanøytangen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516669 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 78245/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2013/10622 Løpenr: 2020/69096 Dokument tittel: Gbnr 19/177 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510056 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71707/2020 | Gbnr 10/515 - Spørsmål til fallsikring av høy fjellskjæring http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan A. Johannessen | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 70878/2020 | Innsynskrav - 2014/5417 Gbnr 14/4 - Fasadeendring, flytebrygge m.m. - Alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 311/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/73759 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar på spørsmål til brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 78244/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2013/10622 Løpenr: 2020/69096 Dokument tittel: Gbnr 19/177 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Einar Arvid Nilsen' | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71706/2020 | Gbnr 10/515/0/0 - Gjennomføringsplan http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter As | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 70244/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/6491 Løpenr: 2020/71483 Dokument tittel: Svar - Innsynskrav - Gbnr 14/115 - Privat planforslag vedrørende eiendom og Longabryggjo http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525940 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 282/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4695 Løpenr: 2020/76070 Dokument tittel: Svar - Spørsmål til søknad om støtte - Kommunalt næringsfond http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516656 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 78232/2020 | Innsynskrav - Byggesaksdokumenter br.nr. 408, g.nr.13 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norled AS | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71645/2020 | Gbnr 10/515 - Etterlyser svar - Spørsmål om ulovlighetsoppfølging http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannesen | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 70055/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/6491 Løpenr: 2020/71483 Dokument tittel: Svar - Innsynskrav - Gbnr 14/115 - Privat planforslag vedrørende eiendom og Longabryggjo http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 280/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2371 Løpenr: 2020/75415 Dokument tittel: Aktivitetene for alle både i Øygarden og Askøy kommuner http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516655 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 78231/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/7049 Løpenr: 2020/68033 Dokument tittel: Kopi - Anmeldelse av forhold http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509985 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torstein Kråvik | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 71636/2020 | Gbnr 10/515 - Etterlyser svar på e-post 24.09.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 70030/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2190 Løpenr: 2020/86448 Dokument tittel: Bekrefter mottatt møtereferat 17.12.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 278/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7405 Løpenr: 2020/75470 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Ansatte i kommunen som har arbeidsoppgaver knyttet til planarbeid og/eller arealplanlegging og/eller byggesak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516654 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 78230/2020 | PURRING VS: Bygningstegninger gbnr 8/237/0/2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestkanten Eiendomsmegling AS | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71629/2020 | Gbnr 10/515 - Etterlyser svar på e-post 06.08.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 70025/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3058 Løpenr: 2020/45630 Dokument tittel: Gbnr 12/1777 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516653 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 78229/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/877 Løpenr: 2020/70183 Dokument tittel: Gbnr 19/442 - Tilleggsdokumentasjon - Klargjøring http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Audun Lyngbø | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71518/2020 | Gbnr 10/515 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507607 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 69258/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1262 Løpenr: 2020/86471 Dokument tittel: Sak avsluttet - Rapport 41716029 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 267/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3058 Løpenr: 2020/45444 Dokument tittel: Gbnr 12/1777 - Oppfølgingsspørsmål til forhåndsvurdering - Snuhammer http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516652 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 78228/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/70030 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Etterlyser svar på e-post 24.09.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stefan Vikøyr | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71515/2020 | Gbnr 10/515 - Svar - Oversending for uttale til søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507518 Type: Internt notat | Avs/Mot: Tore Mundheim | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 69169/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1998 Løpenr: 2020/86499 Dokument tittel: Rapportering av vannverksdata for 2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 264/2021 | Innsynskrav - Sak: 2020/4695 Løpenr: 2020/76070 Dokument tittel: Svar - Spørsmål til søknad om støtte - Kommunalt næringsfond http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Askøyværingen AS | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 78217/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/70055 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Etterlyser svar - Spørsmål om ulovlighetsoppfølging http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N N | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71510/2020 | Gbnr 10/515 - Anmodning om fallsikring av høy fjellskjæring http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan A. Johannessen | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 69072/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/8571 Løpenr: 2020/86500 Dokument tittel: Melding om skadedyr http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 256/2021 | Innsynskrav - Sak: 2017/3601 Løpenr: 2020/75424 Dokument tittel: Plan 492 - Ber om status http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Askøyværingen AS | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 78215/2020 | Gbnr 10/515 - Oversending for uttale til søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/506998 Type: Internt notat | Avs/Mot: Bjørn-Egil Olsen | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 68649/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2013/1591 Løpenr: 2020/65921 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'N N' | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71488/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/5269 Løpenr: 2020/85303 Dokument tittel: Gbnr 9/88 - Tilbakemelding vedrørende utsatt frist http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Boutleie AS | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 254/2021 | Innsynskrav - Sak: 2020/2371 Løpenr: 2020/75415 Dokument tittel: Aktivitetene for alle både i Øygarden og Askøy kommuner http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Askøyværingen AS | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 78213/2020 | Gbnr 10/515 - Supplering av søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/506988 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 68639/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2013/1591 Løpenr: 2020/65921 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71487/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/6010 Løpenr: 2020/60905 Dokument tittel: Gbnr 12/476 - Utslippstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skånvik Elektronikk | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 253/2021 | Innsynskrav - Sak: 2020/7405 Løpenr: 2020/75470 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Ansatte i kommunen som har arbeidsoppgaver knyttet til planarbeid og/eller arealplanlegging og/eller byggesak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Askøyværingen AS | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 78211/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Ber om innsyn i sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/65921 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71486/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/7568 Løpenr: 2020/74266 Dokument tittel: Gbnr 12/476 - Uttale - Dispensasjon fra byggegrense mot fv. 5246 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skånvik Elektronikk | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 252/2021 | Innsynskrav - Sak: 2020/4863 Løpenr: 2020/75842 Dokument tittel: Informasjon - Personer til innreisekarantene på Hanøytangen http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Askøyværingen AS | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 78209/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2013/1591 Løpenr: 2020/65921 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71485/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/10008 Løpenr: 2020/86544 Dokument tittel: Gbnr 10/775/0/1-2 - Søknad - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 250/2021 | Innsynskrav - Sak: 2020/7658 Løpenr: 2020/75721 Dokument tittel: Svar - Henvendelse trafikkstøy fylkesveg 562 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Askøyværingen AS | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 78171/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2013/1591 Løpenr: 2020/65921 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Jonas Wikum' | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71484/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/5702 Løpenr: 2020/75211 Dokument tittel: Gbnr 42/289 - Referat fra forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Midtøy | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 246/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling - Partsinnsyn i sak 2019/7049 Løpenr: 2020/72855 Dokument tittel: Kopi - Underretning til klager http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516553 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Magne Juvik | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 78129/2020 | Svar - Innsynskrav - Gbnr 14/115 - Privat planforslag vedrørende eiendom og Longabryggjo http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509832 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnar Remme' | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71483/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/8185 Løpenr: 2020/86541 Dokument tittel: Gbnr 10/774/0/1-2 - Søknad - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 245/2021 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/7049 - Journalpost 93 - 103 - Gbnr 14/4, 5, 17, 115 - Brygge og vei i Krokåsdalen - Del 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516551 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 78127/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2884 Løpenr: 2020/69776 Dokument tittel: Gbnr 10/845 - Spørsmål om status i saken http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71475/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/4806 Løpenr: 2020/61450 Dokument tittel: Plan 372- Spørsmål vedrørende skolekrets http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525902 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 244/2021 | Gbnr 10/515 - Strusshamn - Bolig med 4 enheter - Behandling av søknad om endring av tillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/500960 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 62678/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/6337 Løpenr: 2020/70727 Dokument tittel: Gbnr 18/631, 632 - Advarsel til ansvarshavende foretak http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516498 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 78074/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/69258 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan A. Johannessen | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 71472/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/5702 Løpenr: 2020/75211 Dokument tittel: Gbnr 42/289 - Referat fra forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 241/2021 |