eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2013/4299
:
Lov om barneverntjenester - Barnevernloven
:
Torill Svendsen
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2013/4299 20130516 16.05.2013 Inngående brev Barneverntjenestens plikt til å gi opplysninger til andre barneverntjenester Det Kongelige barne-,likestillings- og inkluderingsdepartement EPHORTE
2013/4299 20130614 14.06.2013 Inngående brev Informasjonsskriv - Akuttberedskapen i kommunalt barnevern Det Kongelige Barne-Likestillings- og Inkluderingsdepartement EPHORTE
2013/4299 20131008 08.10.2013 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i forskrift om fosterhjem - Tilsyn med barn i fosterhjem Det Kongelige barne-,likestillings- og inkluderingsdepartement EPHORTE
2013/4299 20131011 11.10.2013 Inngående brev Høring - Endring av forskrift om samvær med tilsyn etter barneloven Det Kongelige barne-,likestillings- og inkluderingsdepartement EPHORTE
2013/4299 20131220 20.12.2013 Inngående brev Tilsyn med barn i fosterhjem - Orientering om budsjettvedtak Det Kongelige barne-,likestillings- og inkluderingsdepartement EPHORTE
2013/4299 20131223 23.12.2013 Inngående brev Endringer i barnevernlovens regler om farskap fra 01.01.2014 Det Kongelige Barne-, Likestillings- og inkluderingsdepartementet EPHORTE
2013/4299 20140103 03.01.2014 Inngående brev Ikrafttredelse av lov og forskriftsendringer - Endringer i barnevernloven Det kongelige barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet EPHORTE
2013/4299 20140130 30.01.2014 Inngående brev Rundskriv Q-31/2014 - Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2014 Det Kongelige barne-,likestillings- og inkluderingsdepartement EPHORTE
2013/4299 20140131 31.01.2014 Inngående brev Rundskriv Q-1 2014 - Merknader til forskrift om fosterhjem §§ 8 og 9 - Tilsyn med barn i fosterhjem Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet EPHORTE
2013/4299 20140204 04.02.2014 Inngående brev Ikrafttredelse av endringer i barnevernlovens regler om tilsyn med barn i fosterhjem – Merknader til forskrift om fosterhjem §§ 8 og 9 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet EPHORTE
2013/4299 20140214 14.02.2014 Inngående brev Satser for kommunal egenbetaling i barneverntiltak 2014 Det Kongelige barne-,likestillings- og inkluderingsdepartement EPHORTE
2013/4299 20140214 14.02.2014 Inngående brev Høring - Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson Det Kongelige barne-,likestillings- og inkluderingsdepartement EPHORTE
2013/4299 20140602 02.06.2014 Inngående brev Høring - Rapport fra arbeidsgruppe som har gjennomgått regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge Det kongelige justis- og beredskapsdepartement EPHORTE
2013/4299 20140701 01.07.2014 Inngående brev Høring - Rapport fra arbeidsgruppe som har gjennomgått regelverk, organisering og behandling av barnefortføringssaker i Norge Justis- og beredskapsdepartement EPHORTE
2013/4299 20140808 08.08.2014 Inngående brev Vedrørende høring - Rapport fra arbeidsgruppe som har gjennomgått regelverk, organisering og behandling av barnefortføringssaker i Norge Det Kongelige Justis- og beredskapsdepartement EPHORTE
2013/4299 20140926 26.09.2014 Inngående brev Akuttvedtak etter barnevernloven § 4-6 annet ledd Det Kongelige Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement EPHORTE
2013/4299 20141021 21.10.2014 Inngående brev Høring - Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester Det kongelige Barne-, likestillings og inkluderingsdepartement EPHORTE
2013/4299 20141126 26.11.2014 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalselse - forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjnester EPHORTE
2013/4299 20150114 14.01.2015 Utgående brev Melding om vedtak - Høringsuttalelse - forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester Det kongelige barne, -Likestilling og inkluderingsdepartementet EPHORTE
2013/4299 20141205 05.12.2014 Inngående brev Samvær med tilsyn etter barneloven § 43 a - Veiledende sjekkliste Domstoladministrasjonen EPHORTE
2013/4299 20141219 19.12.2014 Inngående brev Opplysningsplikten til barneverntjenesten Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet EPHORTE
2013/4299 20150204 04.02.2015 Inngående brev Satser for kommunal egenbetaling i barneverntiltak 2015 Det Kongelige Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet EPHORTE
2013/4299 20150522 22.05.2015 Inngående brev Høring - Forskrift om forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet Det kongelige Barne-, likestillings og inkluderingsdepartement EPHORTE
2013/4299 20150603 03.06.2015 Saksframlegg/innstilling Uttale - Forskrift om om forsøk med økt kommunalt oppgave- og forvaltningsansvar for barnevernet EPHORTE
2013/4299 20150608 08.06.2015 Inngående brev Informasjon om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets rolle som regelverksfortolker Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet EPHORTE
2013/4299 20150611 11.06.2015 Inngående brev Ønske om endret ordlyd i skriftlige førespørsler etter barnevernlova § 6-4 Hordaland Politidistrikt EPHORTE
2013/4299 20150710 10.07.2015 Inngående brev Møte med barnevernleiarane i kommunane i Hordaland 01.09.2015 Konfliktrådet i Hordaland EPHORTE
2013/4299 20150824 24.08.2015 Inngående brev Høringsbrev - Reviderte retningslinjer for saksbehandling i barneverntjenesten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet EPHORTE
2013/4299 20150828 28.08.2015 Inngående brev Kopi av brev til Oslo kommune - Taushetsplikt ved rettslig overprøving av fylkesnemndas vedtak - Barnevernloven § 6-4 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet EPHORTE
2013/4299 20150828 28.08.2015 Inngående brev Utsatt møte med barnevernleiarane i kommunane i Hordaland 01.09.2015 Konfliktrådet EPHORTE
2013/4299 20151116 16.11.2015 Inngående brev Høring - Endring i kvalitetsforskriften - Forslag om hjemmel til å gi dispensasjon til kravene i kvalitetsforskriften i ekstraordinære situasjoner Det Kongelige barne-,likestillings- og inkluderingsdepartement EPHORTE
2013/4299 20160401 01.04.2016 Inngående brev Oversending av fortolkningsbrev - Barnevernloven Fylkesmannen i Hordaland EPHORTE
2013/4299 20160401 01.04.2016 Inngående brev Endringer i barnevernloven § 4-4 - Utvidet adgang for fylkesnemnda til å pålegge hjelpetiltak Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet EPHORTE
2013/4299 20160504 04.05.2016 Inngående brev Tolkingsuttale barnevernlova - Økonomisk ansvar ved oppnevning av settekommune ved inhabilitet i barnevernssaker Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet EPHORTE
2013/4299 20160510 10.05.2016 Inngående brev Fortolkningsbrev barnevernlova - Barneverntjenestens bistand til Bufetat ved utredning av stebarnsadopsjon Fylkesmannen i Hordaland EPHORTE
2013/4299 20160630 30.06.2016 Inngående brev Høring - Forslag til lov om informasjonstilgang, taushetsplikt m.v. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg saker om akuttplassering og omsorgsovertakelse etter barnevernloven Barne- og likestillingsdepartementet EPHORTE
2013/4299 20161006 06.10.2016 Inngående brev Høring -Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og om ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige Barne- og likestillingsdepartementet EPHORTE
2013/4299 20161018 18.10.2016 Inngående brev Tolkingsuttale barnevernlova - Innsyn i barnevernsdokument etter offentleglova Fylkesmannen i Hordaland EPHORTE
2013/4299 20161102 02.11.2016 Inngående brev Alminnelig høring - Endringer i barneloven mv. om bedre beskyttelse av barn Det Kongelige Barne- og Likestillingsdepartement EPHORTE
2013/4299 20161114 14.11.2016 Inngående brev Høring - NOU 2016:16 - Ny barnevernslov Barne- og likestillingsdepartementet EPHORTE
2013/4299 20161208 08.12.2016 Inngående brev Utvidet høringsfrist - Forslag til endringer i barneloven mv. for å øke beskyttelsen av barn mot vold og overgrep Barne- og likestillingsdepartementet EPHORTE
2013/4299 20161222 22.12.2016 Inngående brev Satser for kommunale egenbetaling i barneverntiltak 2017 Barne- og likestillingsdepartementet EPHORTE
2013/4299 20170113 13.01.2017 Inngående brev Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak i 2017 - Korrigert Barne- og likestillingsdepartementet EPHORTE
2013/4299 20170210 10.02.2017 Inngående brev Oversender brev fra BUFdir - Spørsmål om barneverntjenestens bruk av SMS og E-post i enkeltsaker Fylkesmannen i Hordaland, Helse- og sosialavdelinga EPHORTE
2013/4299 20170220 20.02.2017 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i barnevernloven Barne- og likestillingsdepartementet EPHORTE
2013/4299 20170317 17.03.2017 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i rettighetsforskriften - Bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon Det Kongelige Barne- og Likestillingsdepartement EPHORTE
2013/4299 20170406 06.04.2017 Inngående brev Barns medvirkningsrett under barnevernets saksbehandling Barne- og likestillingsdepartementet EPHORTE
2013/4299 20170630 30.06.2017 Inngående brev Tolkingsuttale barnevernloven § 4-4 Fylkesmannen i Hordaland, Helse- og sosialavdelinga EPHORTE
2013/4299 20171221 21.12.2017 Inngående brev Delvis ikraftsetting av lovendringer - Opplysningsplikt for kommunen til barneverntjenesten ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige Det Kongelige Barne- og Likestillingsdepartement EPHORTE
2013/4299 20180110 10.01.2018 Inngående brev Tolkingsuttale barnevernloven § 4-3 Fylkesmannen i Hordaland EPHORTE
2013/4299 20180425 25.04.2018 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Innholdet i bistandsplikten og ansvaret til stat og kommune Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet EPHORTE
2013/4299 20180601 01.06.2018 Inngående brev Høring - Nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barneverntjenesten ved mistanke om vold og overgrep i nære relasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet EPHORTE
2013/4299 20180621 21.06.2018 Inngående brev Orientering om ikrafttredelse av endringer i bestemmelsene om opplysningsplikt til barn Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE
2013/4299 20180703 03.07.2018 Inngående brev Ikrafttredelse av endringer i barnevernloven og bestemmelser om opplysningsplikt Det Kongelige barne-,likestillings- og inkluderingsdepartement EPHORTE
2013/4299 20180829 29.08.2018 Inngående brev Orientering om ikraftsetting av endringer i barnevernloven § 4-20 om adopsjon Det Kongelige Barne- og Likestillingsdepartement EPHORTE
2013/4299 20181029 29.10.2018 Inngående brev Plassering etter barnevernloven § 4-4 sjette ledd Fylkesmannen i Hordaland EPHORTE
2013/4299 20181214 14.12.2018 Inngående brev Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2019 Barne- og likestillingsdepartementet EPHORTE
2013/4299 20190122 22.01.2019 Inngående brev Tolkningsuttalelse - Statens ansvar for ettervern - Barnevernloven § 1-3 annet ledd og § 9-4 Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2013/4299 20190416 16.04.2019 Inngående brev Uttale fra Bufdir - Barnevernlova §§ 4-2 og 4-2 a Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2013/4299 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Innholdet i bistandsplikten, barnevernloven § 2-3 annet ledd bokstav a Bufetat EPHORTE
2013/4299 20190627 27.06.2019 Inngående brev Ny barnevernslov - Underlagsmateriale til høringsuttale til forslag til ny barnevernslov KS Hordaland EPHORTE
2013/4299 20190701 01.07.2019 Inngående brev Informasjonsskriv til barneverntjenestene om håndtering av saker som gjelder barn av fremmedkrigere Bufetat EPHORTE
2013/4299 20191213 13.12.2019 Inngående brev Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2020 Barne- og familiedepartementet EPHORTE
2013/4299 20200227 27.02.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse - Gjennomføring av plassering etter barnevernloven § 4-24 etter fylte 18 år Bufetat EPHORTE
2013/4299 20200331 31.03.2020 Inngående brev Høring - Kompetanse i barnevernet, varsling til fornærmede og etterlatte og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet Barne- og familiedepartementet EPHORTE
2013/4299 20200427 27.04.2020 Inngående brev Ny retningslinje fra Bufdir om barnevernets ansvar for barn som begår lovbrudd Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2013/4299 20200430 30.04.2020 Inngående brev Orientering om ny retningslinje - Barnevernets ansvar for barn som begår lovbrudd Bufetat EPHORTE
2013/4299 20200505 05.05.2020 Inngående brev Høring - Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker Barne- og familiedepartementet EPHORTE
2013/4299 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling Høringssvar - Kompetanse i barnevernet, regler om varsling til fornærmede eller etterlatte EPHORTE
2013/4299 20200527 27.05.2020 Inngående brev Smittestopp-appen og om det er konflikt med barnverntjenestens taushetsplikt Bufetat EPHORTE
2013/4299 20200618 18.06.2020 Inngående brev Taushetsplikt i forbindelse med granskninger Bufetat EPHORTE
2013/4299 20200707 07.07.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i barnevernloven - Prop. 84 L (2019-2020) Bufetat EPHORTE
2013/4299 20201119 19.11.2020 Inngående brev Informasjon fra politiets enhet for vandelskontroll og politiattester - Barnelova § 43a og barnevernloven § 6-10 Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester EPHORTE
2013/4299 20201217 17.12.2020 Inngående brev Orientering om endring i internkontrollplikten etter barnevernloven Bufetat EPHORTE
2013/4299 20201222 22.12.2020 Inngående brev Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2021 Barne- og familiedepartementet EPHORTE
2013/4299 20201223 23.12.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i barnevernloven - Tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet Barne- og familiedepartementet EPHORTE
Versjon:5.2.00