eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 300 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2014/5924 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 6/1212 - Vedrørende klage Advokat Bergen - Christian Grahl-Madsen EPHORTE
2019/6502 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 12/471, 770, 1407, 1767 - Kommentarer til mottatte uttaler Iselin Kornli EPHORTE
2020/7883 20201120 20.11.2020 Inngående brev Klage på manglende dokumentinnsyn - Internkontroll vann og avløp Daniel Hansen EPHORTE
2020/5523 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 31/81 - Bekreftelse - Merknader Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2013/7951 20201120 20.11.2020 Inngående brev Plan 377 - Referat fra meklingsmøte 17.11.2020 Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2020/7386 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 17/77 - Tilleggsdokumentasjon Andersen & Sønn Rørleggerforretning AS EPHORTE
2020/2532 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tilbud - Smittevernutstyr IT Health Care EPHORTE
2020/7689 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 10/121 - Kopi - Nabomerknad - Askøy kommune, Forvaltning og eiendomsdrift Askøy kommune, Forvaltning og eiendomsdrift EPHORTE
2020/7877 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 10/445 - Søknad om konsesjon Wikborg Rein Advokatfirma AS EPHORTE
2019/995 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 4/908 - Tilleggsdokumentasjon Bergen Takstsenter AS EPHORTE
2019/6082 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om jobb - Hjelpearbeider ***** EPHORTE
2020/7876 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 5/658 - Spørsmål om dispensasjon Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/7874 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 7/87 - Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Ravnanger Gruppen AS EPHORTE
2017/6523 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 39/16, 83, 84 - Spørsmål om videre behandling av saken Prosjektstyring Vest AS EPHORTE
2020/7873 20201120 20.11.2020 Inngående brev Plan 440 - Forespørsel mindre endring Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/7870 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 4/408 - Søknad - Reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg - Skogvikmyrane 14 ANDERSEN & SØNN RØRLEGGERFORRETNING AS EPHORTE
2020/7716 20201120 20.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Renholder 100% Erdal ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4313040737 ***** EPHORTE
2020/7845 20201120 20.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Renholder 50 % Hetlevik skole, Askøy kommune - st. ref. 4314894783 ***** EPHORTE
2020/7845 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholder 50 % - st. ref. (4314894783) ***** EPHORTE
2020/6606 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 4/200 - Tilleggsdokumentasjon Bolig & Bedrift VVS AS EPHORTE
2020/7885 20201120 20.11.2020 Inngående brev Klage på manglende dokumentinnsyn - Opplysningsplikt vann og avløp Askøy kommune Daniel Hansen EPHORTE
2020/7816 20201120 20.11.2020 Inngående brev Vitnemål og attester ***** EPHORTE
2020/7716 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholder 100% - st. ref. (4313040737) ***** EPHORTE
2020/7884 20201120 20.11.2020 Inngående brev Klage på manglende dokumentinnsyn - Farekartlegging vann og avløp Daniel Hansen EPHORTE
2020/4958 20201120 20.11.2020 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Kontaktinformasjon ***** EPHORTE
2018/9102 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 8/6 - BB2 - Søknad om endring av tillatelse og igangsettingstillatelse Forum Arkitekter AS EPHORTE
2020/7590 20201120 20.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Lærer 100% vikariat Ravnanger ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4309147470 ***** EPHORTE
2020/7590 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer 100% vikariat - st. ref. (4309147470) ***** EPHORTE
2020/110 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 8/976 - Nabovarsel Tordorvic Marko EPHORTE
2020/7889 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om reduksjon av foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/7846 20201120 20.11.2020 Inngående brev Vitnemål og kompetansebevis ***** EPHORTE
2020/7158 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 19/450 - Redegjørelse Einar Nilsen EPHORTE
2020/7888 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 16/237 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/7878 20201120 20.11.2020 Inngående brev Klage på manglende dokumentinnsyn - Internkontroll jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Daniel Hansen EPHORTE
2020/7405 20201120 20.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2013/1591 - Gbnr 10/515 - Bolig med fire boenheter - Hele saken Trond Sande EPHORTE
2020/713 20201120 20.11.2020 Inngående brev Oppfølging og ivaretakelse av barn og unge under pandemien Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE
2020/7590 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer 100% vikariat - st. ref. (4309147470) ***** EPHORTE
2020/7716 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholder 100% - st. ref. (4313040737) ***** EPHORTE
2020/7887 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 18/471 - Søknad om dispensasjon - Byggegrense mot kommunal vei Cato K. Haugen AS EPHORTE
2020/7590 20201120 20.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Lærer 100% vikariat Ravnanger ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4309147470 ***** EPHORTE
2020/5610 20201120 20.11.2020 Inngående brev Klage på manglende dokumentinnsyn - Beredskapsplan Daniel Hansen EPHORTE
2020/7405 20201120 20.11.2020 Inngående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 1/674 - Klage på mottatt sladdet dokumenter HEFØ Boligutvikling AS EPHORTE
2018/9102 20201120 20.11.2020 Utgående brev Gbnr 8/6 - BBB2 - Tilbakemelding på redegjørelse fra ansvarshavende Forum Arkitekter AS EPHORTE
2020/110 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr 7/466 - Nabovarsel Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/7890 20201120 20.11.2020 Inngående brev Innvilget tilskudd til ekspertbistand NAV EPHORTE
2020/7846 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tar imot stilling - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/7881 20201120 20.11.2020 Inngående brev Klage på manglende dokumentinnsyn - Smittevernplan Daniel Hansen EPHORTE
2020/7716 20201120 20.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Renholder 100% Erdal ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4313040737 ***** EPHORTE
2018/9102 20201120 20.11.2020 Utgående brev Gbnr 8/6 - BBB2 - Tilbakemelding på tilleggsdokumentasjon Forum Arkitekter AS EPHORTE
2020/6606 20201120 20.11.2020 Utgående brev Gbnr 4/200 - Tilleggsopplysninger Bolig & Bedrift VVS AS EPHORTE
2020/7677 20201120 20.11.2020 Utgående brev Gbnr 11/31 - Svar - Søknad om dispensasjon -Byggegrense mot kommunal vei AUCTOR BERGEN AS EPHORTE
2018/9102 20201120 20.11.2020 Utgående brev Gbnr 8/6 - BBB2 - Svar på henvendelse om sprengingsarbeider Pauline Angen Barland EPHORTE
2019/7049 20201119 19.11.2020 Inngående brev Ber om redegjørelse Oddvar Juvik EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/4695 Løpenr: 2020/76070 Dokument tittel: Svar - Spørsmål til søknad om støtte - Kommunalt næringsfond Schibsted - Askøyværingen AS EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2017/3601 Løpenr: 2020/75424 Dokument tittel: Plan 492 - Ber om status Schibsted - Askøyværingen AS EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/2371 Løpenr: 2020/75415 Dokument tittel: Aktivitetene for alle både i Øygarden og Askøy kommuner Schibsted - Askøyværingen AS EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/7405 Løpenr: 2020/75470 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Ansatte i kommunen som har arbeidsoppgaver knyttet til planarbeid og/eller arealplanlegging og/eller byggesak Schibsted - Askøyværingen AS EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/4863 Løpenr: 2020/75842 Dokument tittel: Informasjon - Personer til innreisekarantene på Hanøytangen Schibsted - Askøyværingen AS EPHORTE
2019/7705 20201119 19.11.2020 Inngående brev Gbnr 18/81 - Tilleggsdokumentasjon Berger Arkitektkontor EPHORTE
2020/2571 20201119 19.11.2020 Inngående brev Gbnr 28/1, 4, 29/1, 12, 257 og 35/72 - Uttale - Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/7658 Løpenr: 2020/75721 Dokument tittel: Svar - Henvendelse trafikkstøy fylkesveg 562 Schibsted - Askøyværingen AS EPHORTE
2013/7979 20201119 19.11.2020 Inngående brev Gbnr 14/2, 359 - Søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse Norconsult AS EPHORTE
2020/3512 20201119 19.11.2020 Inngående brev Gbnr 10/68, 589 - Søknad om ferdigattest AdvisorWest AS EPHORTE
2020/7848 20201119 19.11.2020 Inngående brev BASIL - Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Inngående brev Innsynskrav 2013/1591 - Gbnr 10/515 - Løpenr: 38403/2020, Løpenr: 38406/2020, Løpenr: 72058/2020, Løpenr: 72763/2020, Løpenr: 75286/2020, Løpenr: 75287/2020, Løpenr: 70244/2020 Bergen Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/7844 20201119 19.11.2020 Inngående brev Gbnr 12/180 - Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Prosjektstyring Vest AS EPHORTE
2015/6154 20201119 19.11.2020 Inngående brev Gbnr 1/131/0/1-3 - Søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse Raymond Nese EPHORTE
2019/6502 20201119 19.11.2020 Inngående brev Gbnr 12/471, 770, 1407, 1767 - Redegjørelse Birte Iren Nilsen EPHORTE
Ingen tilgang 20201119 19.11.2020 Inngående brev Tilsynsrapport 41721709 BKK Elsikkerhet AS EPHORTE
2020/7112 20201119 19.11.2020 Inngående brev Gbnr 20/4, 244 - Tilleggsdokumentasjon Frode Jakobsen EPHORTE
2020/2147 20201119 19.11.2020 Inngående brev Klage på manglende tilbakemelding - Innsyn i sak vedrørende overtakelse av vei, vann og kloakk - Litleskoglia Pål Eichner EPHORTE
2020/7254 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider Kleppestø sykehjem, Post 2A, 2B og 2C, Askøy kommune - st. ref. 4305915471 ***** EPHORTE
2020/7254 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4305915471) ***** EPHORTE
2020/7767 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Hvilende nattevakt 100 % fast Boliger psykisk helse, Askøy kommune - st. ref. 4312576839 ***** EPHORTE
2020/7766 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Våkende nattevakt 50 % fast - st. ref. (4312549123) ***** EPHORTE
2020/2912 20201119 19.11.2020 Inngående brev Gbnr 12/1796 - Tinglyst ny grunneiendom Kartverket Tinglysing EPHORTE
2020/7767 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Hvilende nattevakt 100 % fast Boliger psykisk helse, Askøy kommune - st. ref. 4312576839 ***** EPHORTE
2020/7743 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider 100 % fast - st. ref. (4306249226) ***** EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/72057 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar på spørsmål om status, og anmodning om kommentar Bergen Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/72057 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar på spørsmål om status, og anmodning om kommentar Jonas Wikum EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/72057 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar på spørsmål om status, og anmodning om kommentar Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/6577 20201119 19.11.2020 Inngående brev Hva skal til for at flere unge bosetter seg i Distriks-Niorge i fremtiden? - Ungdommens distriktspanel ber om tilbakemelding Distriktssenteret EPHORTE
2020/7765 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning - Helsefagarbeider 60 % fast - st. ref. (4312526009) ***** EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4863 Løpenr: 2020/75842 Dokument tittel: Informasjon - Personer til innreisekarantene på Hanøytangen Askøyværingen AS EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/73759 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar på spørsmål til brukstillatelse Jonas Wikum EPHORTE
2020/4018 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder - Vår 2021 ***** EPHORTE
2020/4899 20201119 19.11.2020 Inngående brev Kopi - Utbetaling av avtalefestet pensjon (AFP) mellom 62 år og 65 år Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/6337 Løpenr: 2020/70727 Dokument tittel: Gbnr 18/631, 632 - Advarsel til ansvarshavende foretak Johan Arild Johannessen EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/6337 Løpenr: 2020/70865 Dokument tittel: Gbnr 18/631, 632 - Presisering av vedtak Johan Arild Johannessen EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/7049 - Journalpost 93 - 103 - Gbnr 14/4, 5, 17, 115 - Brygge og vei i Krokåsdalen - Del 2 Oddvar Juvik EPHORTE
2019/2182 20201119 19.11.2020 Inngående brev Kopi - Endring av avtalefestet pensjon (AFP) frem til 67 år Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2020/4890 20201119 19.11.2020 Inngående brev Kopi - Endring av avtalefestet pensjon (AFP) Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
Ingen tilgang 20201119 19.11.2020 Inngående brev Kopi - Endring av avtalefestet pensjon (AFP) fra fylte 65 år Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2020/7434 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider med autorisasjon Kleppestø sykehjem, avdeling NATT, Askøy kommune - st. ref. 4308976985 ***** EPHORTE
2020/7861 20201119 19.11.2020 Inngående brev Melding om avvikling av foreldrepermisjon ***** EPHORTE
2020/4958 20201119 19.11.2020 Utgående brev Kunngjøring - Konkurranse - VA - Slam - 2020 Doffin m.fl. EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/6128 Løpenr: 2020/44330 Dokument tittel: Gbnr 8/1028 - Tilleggsdokumentasjon 'Johnny Danielsen' EPHORTE
2020/7739 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Våkende nattevakt 38 % fast Booppfølgingstjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4308383569 ***** EPHORTE
2020/7845 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Renholder 50 % Hetlevik skole, Askøy kommune - st. ref. 4314894783 ***** EPHORTE
2020/7845 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Renholder 50 % Hetlevik skole, Askøy kommune - st. ref. 4314894783 ***** EPHORTE
2020/7857 20201119 19.11.2020 Inngående brev Ber om tjenestebevis ***** EPHORTE
2020/7743 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider 100 % fast Booppfølgingstjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4306249226 ***** EPHORTE
2020/3264 20201119 19.11.2020 Utgående brev Forskningsprosjekt om lokalpolitikeres arbeidsvilkår Kommunestyret medlemmer 2019-2023 EPHORTE
2017/5865 20201119 19.11.2020 Inngående brev Kopi - Utbetaling av alderspensjon Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2020/7845 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Renholder 50 % Hetlevik skole, Askøy kommune - st. ref. 4314894783 ***** EPHORTE
2020/7845 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholder 50 % - st. ref. (4314894783) ***** EPHORTE
2020/7593 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier, helsesekretær, annet medisinsk personell Familiehelsetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4310662980 ***** EPHORTE
2020/7514 20201119 19.11.2020 Utgående brev Avslagsbrev - 2. gangsutlysning - Leder - Renholder 100% Erdal ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4306996653 ***** EPHORTE
2020/7514 20201119 19.11.2020 Utgående brev Avslagsbrev - 2. gangsutlysning - Leder - Renholder 100% Erdal ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4306996653 ***** EPHORTE
2020/7845 20201119 19.11.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Hetlevik skole EPHORTE
2013/1361 20201119 19.11.2020 Inngående brev Gbnr 5/46 - Kopi - Fylkesmannen stadfester Askøy kommune sitt vedtak av 31.05.2019 FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2020/4704 20201119 19.11.2020 Inngående brev Gbnr 12/843,1310 - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket Tinglysing EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak: 2013/1591 - Journalpost 493 0g 496 Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2017/3679 20201119 19.11.2020 Inngående brev Kopi - Endring av avtalefestet pensjon (AFP) Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/5429 Løpenr: 2018/45866 Dokument tittel: Gbnr 8/1044 - Tillatelse til tiltak 'Johnny Danielsen' EPHORTE
2013/9303 20201119 19.11.2020 Inngående brev Kopi - Utbetaling av alderspensjon fra 67 år Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2020/6738 20201119 19.11.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærling i Feierfaget Fagopplæringen i Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4299567452 ***** EPHORTE
2017/6979 20201119 19.11.2020 Inngående brev Gbnr 3/6 - Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 997266021 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/7766 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Våkende nattevakt 50 % fast Boliger psykisk helse, Askøy kommune - st. ref. 4312549123 ***** EPHORTE
2020/7866 20201119 19.11.2020 Inngående brev Gbnr 6/880 - Søknad - Vannmåler ANDERSEN & SØNN RØRLEGGERFORRETNING AS EPHORTE
2020/7865 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad om skolebytte ***** EPHORTE
2020/7739 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Våkende nattevakt 38 % fast Booppfølgingstjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4308383569 ***** EPHORTE
2020/7620 20201119 19.11.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Intern utlysning - Underbrannmester Askøy brann og redning, Askøy kommune - st. ref. 4309927437 ***** EPHORTE
2020/7620 20201119 19.11.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Intern utlysning - Underbrannmester Askøy brann og redning, Askøy kommune - st. ref. 4309927437 ***** EPHORTE
2013/4299 20201119 19.11.2020 Inngående brev Informasjon fra politiets enhet for vandelskontroll og politiattester - Barnelova § 43a og barnevernloven § 6-10 Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester EPHORTE
2020/7435 20201119 19.11.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Autorisert sykepleier Kleppestø sykehjem, Post 1A, Askøy kommune - st. ref. 4309000392 ***** EPHORTE
2020/7435 20201119 19.11.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Autorisert sykepleier Kleppestø sykehjem, Post 1A, Askøy kommune - st. ref. 4309000392 ***** EPHORTE
2020/6738 20201119 19.11.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærling i Feierfaget Fagopplæringen i Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4299567452 ***** EPHORTE
2020/7434 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider med autorisasjon - st. ref. (4308976985) ***** EPHORTE
2020/7859 20201119 19.11.2020 Inngående brev Gbnr 13/455 - Søknad om utvidet bruk av avkjørsel JMN - plan & arkitektur as EPHORTE
2018/2699 20201119 19.11.2020 Inngående brev Tar imot stilling - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/73759 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar på spørsmål til brukstillatelse Johan Arild Johannessen EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/73759 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar på spørsmål til brukstillatelse 'N N' EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4695 Løpenr: 2020/76070 Dokument tittel: Svar - Spørsmål til søknad om støtte - Kommunalt næringsfond Askøyværingen AS EPHORTE
2020/7765 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Intern utlysning - Helsefagarbeider 60 % fast Boliger psykisk helse, Askøy kommune - st. ref. 4312526009 ***** EPHORTE
2020/3991 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder - Vår 2021 ***** EPHORTE
2018/3770 20201119 19.11.2020 Inngående brev Kopi - Utbetaling av alderspensjon Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2018/3768 20201119 19.11.2020 Inngående brev Kopi - Endring av avtalefestet pensjon (AFP) Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/5240 Løpenr: 2020/61422 Dokument tittel: Gbnr 7/156 - Oppsummering veiledningsmøte Olav Stenfeldt EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/6128 Løpenr: 2018/53583 Dokument tittel: Gbnr 8/1028 - Igangsettingstillatelse 'Johnny Danielsen' EPHORTE
2020/1620 20201119 19.11.2020 Inngående brev Kopi - Utbetaling av avtalefestet pensjon (AFP) mellom 62 år og 65 år Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2020/5732 20201119 19.11.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Leder Tjenesteutvikling - 100 % fast Askøy kommune - st. ref. 4282673613 ***** EPHORTE
2020/7842 20201119 19.11.2020 Inngående brev Gbnr 27/3 - Forespørsel om å opprette produsentnummer SILJE STEIEN EPHORTE
2020/7739 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Våkende nattevakt 38 % fast - st. ref. (4308383569) ***** EPHORTE
2020/6242 20201119 19.11.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 07.12.2020 - 17.01.2021 - Ravnanger sykehjem ***** EPHORTE
2019/2544 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 12.11.2020 - 30.05.2021 - Flyktningtjenesten ***** EPHORTE
2020/7863 20201119 19.11.2020 Inngående brev Gbnr 7/716 - Forespørsel Anne Jo Lexander EPHORTE
2020/7766 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Våkende nattevakt 50 % fast - st. ref. (4312549123) ***** EPHORTE
2019/5448 20201119 19.11.2020 Inngående brev Bekrefter ny kontrakt Foreningen Trykkeriet EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2371 Løpenr: 2020/75415 Dokument tittel: Aktivitetene for alle både i Øygarden og Askøy kommuner Askøyværingen AS EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7405 Løpenr: 2020/75470 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Ansatte i kommunen som har arbeidsoppgaver knyttet til planarbeid og/eller arealplanlegging og/eller byggesak Askøyværingen AS EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3058 Løpenr: 2020/45630 Dokument tittel: Gbnr 12/1777 - Søknad om tillatelse i ett trinn Johan Arild Johannessen EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3058 Løpenr: 2020/45444 Dokument tittel: Gbnr 12/1777 - Oppfølgingsspørsmål til forhåndsvurdering - Snuhammer Johan Arild Johannessen EPHORTE
2020/7851 20201119 19.11.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2020/7499 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Ravnanger ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4308910148 ***** EPHORTE
2020/7499 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (4308910148) ***** EPHORTE
2020/7593 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier, helsesekretær, annet medisinsk personell - st. ref. (4310662980) ***** EPHORTE
2020/3943 20201119 19.11.2020 Inngående brev Kopi - Endring oppsatt alderspensjon Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2016/4762 20201119 19.11.2020 Inngående brev Kopi - Utbetaling av alderspensjon Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/6337 Løpenr: 2020/70726 Dokument tittel: Gbnr 18/631, 632 - Avslag på søknad om midlertidig brukstillatelse Johan Arild Johannessen EPHORTE
2020/7846 20201119 19.11.2020 Inngående brev Personopplysningsskjema for stillinger uten ansiennitetsstige ***** EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/7049 - Journalpost 93 - 103 - Gbnr 14/4, 5, 17, 115 - Brygge og vei i Krokåsdalen - Del 2 Torstein Kråvik EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 17/138 Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/2372 20201119 19.11.2020 Utgående brev Tilbakemelding - Forespørsel - Steng skolene Kari Skiftesvik Tønjum og Aurora Holmefjord-Dalland EPHORTE
2020/2984 20201119 19.11.2020 Inngående brev Tilleggsdokumentasjon - Søknad om støtte til husleie ***** EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/6337 Løpenr: 2020/66881 Dokument tittel: Gbnr 18/631, 632 - Søknad om midlertidig brukstillatelse Johan Arild Johannessen EPHORTE
2020/7814 20201119 19.11.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2020/7514 20201119 19.11.2020 Utgående brev Avslagsbrev - 2. gangsutlysning - Leder - Renholder 100% Erdal ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4306996653 ***** EPHORTE
2020/7815 20201119 19.11.2020 Utgående brev Signert avtale - Los Elektro AS signing ***** EPHORTE
2020/7767 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Hvilende nattevakt 100 % fast - st. ref. (4312576839) ***** EPHORTE
2020/7845 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholder 50 % - st. ref. (4314894783) ***** EPHORTE
2019/975 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 8/432 - Behov for tilleggsdokumentasjon Beata Pilarczyk Harsvik EPHORTE
Ingen tilgang 20201119 19.11.2020 Utgående brev Ansettelsesbrev - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar - Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 17/138 Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Partsinnsyn i sak 2019/7049 Løpenr: 2020/72855 Dokument tittel: Kopi - Underretning til klager Oddvar Magne Juvik EPHORTE
2020/7767 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Hvilende nattevakt 100 % fast - st. ref. (4312576839) ***** EPHORTE
2020/7766 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Våkende nattevakt 50 % fast Boliger psykisk helse, Askøy kommune - st. ref. 4312549123 ***** EPHORTE
2020/7739 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Våkende nattevakt 38 % fast - st. ref. (4308383569) ***** EPHORTE
2020/7862 20201119 19.11.2020 Inngående brev Rutiner/kontroller utfakturering Kom Tek Deloitte AS EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/7049 - Journalpost 93 - 103 - Gbnr 14/4, 5, 17, 115 - Brygge og vei i Krokåsdalen - Del 2 Ragnar Karstein Remme EPHORTE
2020/7766 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Våkende nattevakt 50 % fast Boliger psykisk helse, Askøy kommune - st. ref. 4312549123 ***** EPHORTE
2020/7620 20201119 19.11.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Intern utlysning - Underbrannmester Askøy brann og redning, Askøy kommune - st. ref. 4309927437 ***** EPHORTE
2020/7620 20201119 19.11.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Intern utlysning - Underbrannmester Askøy brann og redning, Askøy kommune - st. ref. 4309927437 ***** EPHORTE
2020/7405 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 14/375 Prosjektstyring Vest AS EPHORTE
2020/7435 20201119 19.11.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Autorisert sykepleier Kleppestø sykehjem, Post 1A, Askøy kommune - st. ref. 4309000392 ***** EPHORTE
2020/7435 20201119 19.11.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Autorisert sykepleier Kleppestø sykehjem, Post 1A, Askøy kommune - st. ref. 4309000392 ***** EPHORTE
2014/5905 20201119 19.11.2020 Utgående brev Kommunedelplan Sambandet vest - 2. gangs behandling planprogram Alver kommune m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20201119 19.11.2020 Inngående brev Kopi - Utbetaling av alderspensjon Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
2020/5422 20201119 19.11.2020 Inngående brev Gbnr 1/22 - Tinglyste erklæringer Kartverket Tinglysing EPHORTE
2020/7846 20201119 19.11.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2020/7766 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Våkende nattevakt 50 % fast - st. ref. (4312549123) ***** EPHORTE
2020/7662 20201119 19.11.2020 Utgående brev Sluttattest ***** EPHORTE
2020/7265 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 12/32 - Behov for tilleggsdokumentasjon Grethe Ellingsen EPHORTE
2020/7470 20201119 19.11.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 09.11.2020 - 31.12.2020 - Fysio-/ergoterapi og servicetjenesten ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.09.2020 - 28.02.2021 - Follese skole ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20201119 19.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på stillingsendring - gjeldene fra 19.10.2020 - Follese skole ***** EPHORTE
2019/214 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 14/18 - Ferdigattest Benedicte Dyrøy Clausen EPHORTE
Ingen tilgang 20201119 19.11.2020 Utgående brev Revidert arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/6817 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Sektor skole ***** EPHORTE
2019/6799 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 17/685 - Igangsettingstillatelse RAVNANGER HUS AS EPHORTE
2019/3320 20201119 19.11.2020 Utgående brev Korrigert bekreftelse på stillingsendring - Gjeldende fra 09.05.2020 ***** EPHORTE
2020/5558 20201119 19.11.2020 Internt notat Gbnr 24/15, 83, 87 - Oversending for uttale Målfrid Eide m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20201119 19.11.2020 Utgående brev Revidert arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/6799 20201119 19.11.2020 Inngående brev Gbnr 17/685 - Behov for tilleggsdokumentasjon Ravnanger Hus As v/Norstrand EPHORTE
2019/6799 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 17/685 - Oversendelse av klagesak FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2020/7617 20201119 19.11.2020 Internt notat Gbnr 39/35 - Oversendelse av dispensasjon til uttale Målfrid Eide EPHORTE
2015/6646 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.10.2020 - 31.03.2021 - Holmedalen bofellesskap ***** EPHORTE
2019/297 20201119 19.11.2020 Inngående brev Gbnr 15/610 - Tilleggsdokumentasjon Ravnanger Hus AS EPHORTE
2020/3243 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 10/1000 - Tillatelse til tiltak TAKST & BYGGMESTER ERIKSEN AS EPHORTE
2018/2010 20201119 19.11.2020 Utgående brev Revidert arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/6838 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 30/54 - Oversendelse av klagesak FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2019/6824 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 29/116 - Oversendelse av søknad for uttale FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2019/3320 20201119 19.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på stillingsendring - Gjeldende fra 01.11.2020 ***** EPHORTE
2020/5929 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 8/166 - Ber om mer informasjon Tommy Njøten EPHORTE
2018/2149 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.11.2020 - 30.04.2021 - Ravnanger sykehjem ***** EPHORTE
2020/6887 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.10.2020 - 31.03.2021 - Strusshamn skole ***** EPHORTE
2015/6150 20201119 19.11.2020 Internt notat Gbnr 19/400 - Uttale miljø og landbruk Hanne Christin Lindelid EPHORTE
2020/6984 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.10.2020 - 31.03.2021 - Sektor Helse og omsorg ***** EPHORTE
2020/282 20201119 19.11.2020 Inngående brev Analyserapport - uke 45 - omprøve eurofins EPHORTE
2018/7562 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 6/1194 - Foreløpig svarbrev klage VEST NORSK BYGG AS EPHORTE
2020/5914 20201119 19.11.2020 Internt notat Gbnr 32/189 - Oversendelse av søknad for uttale Målfrid Eide m.fl. EPHORTE
2020/3206 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 7/67 - Oversendelse av klagesak FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2019/5448 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar søknad om utsettelse av oppdrag - Foreningen Trykkeriet Foreningen Trykkeriet EPHORTE
2020/7031 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.10.2020 - 31.03.2021 - Forvaltning og eiendomsdrift ***** EPHORTE
2020/7148 20201119 19.11.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 27.10.2020 - 06.11.2020 - Kleppestø sykehjem felles drift ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.11.2020 . 30.04.2021 - Tveit bofellesskap ***** EPHORTE
2020/6155 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.09.2020 - 28.02.2021 - Kleppestø barneskole ***** EPHORTE
2019/7644 20201119 19.11.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 01.11.2020 - 31.12.2020 - Erdal ungdomsskole ***** EPHORTE
2020/4029 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.12.2020 - 31.05.2021 - Sektor Helse og omsorg ***** EPHORTE
2020/4104 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 20/22 - Avvisning av søknad Bente Andreassen Vilsvik EPHORTE
Ingen tilgang 20201119 19.11.2020 Utgående brev Revidert generell arbeidsavtale - 01.06.2020 - 30.04.2021 - Sektor Helse og omsorg ***** EPHORTE
2020/4283 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.10.2020 - 31.03.2021 - Kleppestø sykehjem post 2B ***** EPHORTE
2020/285 20201119 19.11.2020 Inngående brev Analyserapport - uke 40 - omprøve eurofins EPHORTE
2019/5889 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 13/421 - Foreløpig svarbrev klage Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/4572 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 15 205 - Vedrørende klage Evy Eidsør EPHORTE
2020/282 20201119 19.11.2020 Inngående brev Analyserapport - uke 42 - omprøve eurofins EPHORTE
2019/297 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 15/610 - Midlertidig brukstillatelse Randi Margrethe Solheim EPHORTE
2020/6819 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.09.2020 - 28.02.2021 - Sektor Helse og omsorg ***** EPHORTE
2020/664 20201119 19.11.2020 Utgående brev Innbyggerinitiativ - Nei til nedlegging av Askøy Forum barnehage Foreldregruppen i Forum barnehage v/Natalie Sæberg EPHORTE
2020/6530 20201119 19.11.2020 Internt notat Gbnr 13/608 - Svar - Oversendelse av dispensasjon til uttale Malin Birkeland Bruu EPHORTE
2020/6242 20201119 19.11.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 16.11.2020 - 06.12.2020 - Ravnanger sykehjem ***** EPHORTE
2020/3623 20201119 19.11.2020 Inngående brev KI3 - Analyserapport - uke 45 eurofins EPHORTE
2019/2884 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.10.2020 - 31.03.2021 - Sektor skole ***** EPHORTE
2020/6530 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 13/608 - Avslag på søknad om tiltak uten ansvarsrett BIRTHE MILSON DESIGNCONCEPTS AS EPHORTE
2019/1507 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 15/506 - Ferdigattest Svenn Rune Hansen EPHORTE
2020/7265 20201119 19.11.2020 Inngående brev Gbnr 12/32 - Korrigert skjema selvbygger Grete Ellingsen EPHORTE
2020/6889 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 4/801 - Svar på registrering av tiltak May Lisbeth Næss EPHORTE
2020/2616 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - ***** - 01.10.2020 - 31.03.2021 - Sektor Helse og omsorg ***** EPHORTE
2019/7901 20201119 19.11.2020 Internt notat Gbnr 12/83, 366, 472, 1045 - Uttale - enhet for kultur og idrett Tore Mundheim EPHORTE
2019/6799 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 17/685 - Behov for tilleggsinformasjon Ravnanger Hus As v/Jørn-André Norstrand EPHORTE
Ingen tilgang 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.12.2020 - 31.05.2021 - Fenring legesenter-/Askøy legevakt ***** EPHORTE
2020/664 20201119 19.11.2020 Utgående brev Vedr. klage på nedlegging av Askøy Forum barnehage FAU v/Askøy Forum EPHORTE
2020/7070 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.09.2020 - 28.02.2021 - Forvaltning og eiendomsdrift ***** EPHORTE
2020/1736 20201119 19.11.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - Gjeldende fra 19.12.2020 - Kleppestø barnehage ***** EPHORTE
2020/7421 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.11.2020 - 30.04.2021 - Soltunet avlastning ***** EPHORTE
2020/6683 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.10.2020 - 31.03.2021 - Kleppestø sykehjem post 3ADE ***** EPHORTE
2020/7148 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.10.2020 - 31.03.2021 - Kleppestø sykehjem felles drift ***** EPHORTE
2019/4281 20201119 19.11.2020 Utgående brev Korrigert bekreftelse på stillingsendring - gjeldene fra 01.08.2020 - Follese skole ***** EPHORTE
2019/6799 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 17/685 - Igangsettingstillatelse grunnarbeider RAVNANGER HUS AS EPHORTE
2020/6187 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Gjeldende fra 01.09.2020 - 28.02.2021 - Kleppestø barneskole ***** EPHORTE
2020/1485 20201119 19.11.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 12.10.2020 - 31.12.2020 - Kleppestø barneskole ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20201119 19.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på stillingsendring - Gjeldende fra 07.12.2020 ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.09.2020 - 28.02.2021 - Kleppestø barneskole ***** EPHORTE
2020/6142 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 30/21 - Tillatelse til tiltak NORSTRAND EIENDOMSRÅDGIVNING AS EPHORTE
Ingen tilgang 20201119 19.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på stillingsendring - gjeldene fra 19.10.2020 - Haugland skole ***** EPHORTE
2020/6875 20201119 19.11.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 16.10.2020 - 31.12.2020 - Askøy brann og redning ***** EPHORTE
2020/5881 20201119 19.11.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 12.10.2020 - 31.12.2020 - Kleppestø barneskole ***** EPHORTE
2020/3204 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 7/67 - Foreløpig svarbrev hus 1 Thorbjørn Øvrebø EPHORTE
2015/4024 20201119 19.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på stillingsendring - Gjeldende fra 07.12.2020 - Soltunet avlastning ***** EPHORTE
2020/6530 20201119 19.11.2020 Internt notat Gbnr 13/608 - Oversendelse av dispensasjon til uttale Bjørn-Egil Olsen EPHORTE
Ingen tilgang 20201119 19.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på stillingsendring - Gjeldende fra 07.12.2020 - Soltunet avlastning ***** EPHORTE
2019/4326 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 7/83 - Ferdigattest Askøy kommune, Teknisk v/Eiendomsavdelingen EPHORTE
2020/5591 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.08.2020 - 31.03.2021 - Sektor Helse og omsorg ***** EPHORTE
2019/7292 20201119 19.11.2020 Inngående brev Gbnr 9/404 - Ber om status Otto Bjarte Lavik EPHORTE
2020/284 20201119 19.11.2020 Inngående brev Analyserapport - uke 43 eurofins EPHORTE
2020/3623 20201119 19.11.2020 Inngående brev KIO8 - Analyserapport - uke 42 eurofins EPHORTE
2020/281 20201119 19.11.2020 Inngående brev Analyserapport - uke 43 eurofins EPHORTE
2020/285 20201119 19.11.2020 Inngående brev Analyserapport - uke 43 eurofins EPHORTE
2019/6824 20201119 19.11.2020 Internt notat Gbnr 29/116 - Oversendelse av dispensasjon til uttale Trond Nesmann Berntsen EPHORTE
2018/7562 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 6/1194 - Anmodning om oversendelse av ytterligere dokumentasjon VEST NORSK BYGG AS EPHORTE
2020/3857 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.12.2020 - 31.05.2021 - Sektor Helse og omsorg ***** EPHORTE
2020/6530 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 13/608 - Ber om innsendelse av dokumentasjon Birthe Milson EPHORTE
2019/3496 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.10.2020 - 31.03.2021 - Sektor Helse og omsorg ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20201119 19.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på stillingsendring - Gjeldende fra 07.12.2020 ***** EPHORTE
2016/4089 20201119 19.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på stillingsendring - Gjeldende fra 07.12.2020 - Soltunet avlastning ***** EPHORTE
2019/6799 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 17/684 - Endring av tillatelse RAVNANGER HUS AS EPHORTE
2020/284 20201119 19.11.2020 Inngående brev Analyserapport - uke 45 - omprøve eurofins EPHORTE
2020/3623 20201119 19.11.2020 Inngående brev KI - Analyserapport - uke 43 eurofins EPHORTE
2018/101 20201119 19.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på stillingsendring - Gjeldende fra 07.12.2020 ***** EPHORTE
2020/7265 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 12/32 - Tillatelse til tiltak Ole Ellingsen EPHORTE
2019/7567 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - ***** - 01.10.2020 - 31.03.2021 - Dokumentsenteret ***** EPHORTE
2020/596 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Erdal barneskole ***** EPHORTE
2020/7058 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.09.2020 - 28.02.2021 - Forvaltning og eiendomsdrift ***** EPHORTE
2019/2415 20201119 19.11.2020 Utgående brev Revidert ansettelsesbrev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/6530 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 13/608 - Endring av tillatelse - reviderte tegninger BIRTHE MILSON DESIGNCONCEPTS AS EPHORTE
2020/5745 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 12/655 - Ferdigattest Rønnaug Tveit EPHORTE
Ingen tilgang 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - ***** - 01.10.2020 - 31.03.2021 - Tveit bofellesskap ***** EPHORTE
2019/2221 20201119 19.11.2020 Utgående brev Gbnr 15/3 - Ferdigattest VITA EIENDOM AS EPHORTE
2020/6124 20201119 19.11.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.09.2020 - 28.02.2021 - Kleppestø barneskole ***** EPHORTE
2020/6302 20201119 19.11.2020 Utgående brev Korrigert midlertidig arbeidsavtale - 12.10.2020 - 31.12.2020 - Kleppestø barneskole ***** EPHORTE
Versjon:5.2.00