eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 300 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/6491 20201026 26.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/6491 Løpenr: 2020/68337 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/8185 Løpenr: 2020/65043 Dokument tittel: Gbnr 10/774/0/1-2 - Forespørsel - Akseptere innsendt dokumentasjon NN EPHORTE
2020/3204 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 7/67 - Hus 1 - Etterlyser redegjørelse Thorbjørn Øvrebø EPHORTE
2020/2770 20201026 26.10.2020 Inngående brev Etterlyser svar - Klage på avslag om innsyn Thorbjørn Øvrebø EPHORTE
2020/5555 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 10/210 - Søknad om arealoverføring Ernst Børge Johansen EPHORTE
2020/7079 20201026 26.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding etter befaring/måling i barnevernets lokaler i Kleppestø senter Stamina Helse EPHORTE
2020/6802 20201026 26.10.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 2 om koronavaksinasjonsprogrammet - Forberedelse til utsending av koronavaksine Folkehelseinstituttet EPHORTE
2020/7073 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier / Miljøterapeut 100 % fast Furulytunet bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4305200767 ***** EPHORTE
2020/6165 20201026 26.10.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Renholder Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4289617158 ***** EPHORTE
2020/6165 20201026 26.10.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Renholder Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4289617158 ***** EPHORTE
2020/6165 20201026 26.10.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Renholder Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4289617158 ***** EPHORTE
2016/6689 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 14/1435 - Resultater fra Vannmålerinstallasjon - Søknadsskjema May Bakkefjell EPHORTE
2020/4011 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 9/15, 15/227, 608, 609 - Forelegging av HS-kabler til Horsøy - Svar fra VLFK Norgesnett EPHORTE
2020/4641 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 12/1093 - Pålegg om utbedring av avløpsanlegg og varsel om tvangsmulkt Eivind Martin Kristoffersen m.fl. EPHORTE
2020/7078 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 9/361/0/0 - Ikke utført tilsyn/feiing - Kleppevegen 128A-U0101 Kleppetunet Borettslag EPHORTE
2020/6779 20201026 26.10.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Intern utlysning - Branninspektør Askøy brann og redning, Askøy kommune - st. ref. 4299821930 ***** EPHORTE
2020/7078 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 9/361/0/0 - Ikke utført tilsyn/feiing - Kleppevegen 126A Kleppetunet Borettslag EPHORTE
2020/7077 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 9/144/0/0 - Ikke utført tilsyn/feiing - Kleppevegen 132 Askøy Kommune EPHORTE
2020/7076 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 14/136/0/0 - Tilsynsrapport uten avvik - Krokåsvegen 86 Aasebø Annbjørg EPHORTE
2020/7074 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 9/96/0/0 - Tilsynsrapport med avvik - Krokåsvegen 1 Botnevik Kristina Jøsang EPHORTE
2016/7459 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 23/2 - Tinglyst erklæring Kartverket Tinglysing EPHORTE
Ingen tilgang 20201026 26.10.2020 Inngående brev Kopi av utbetaling av avtalefestet pensjon ***** EPHORTE
2020/6705 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Logoped - 80 % vikariat Pedagogiske støttetjenester, Askøy kommune - st. ref. 4295027094 ***** EPHORTE
2017/3812 20201026 26.10.2020 Inngående brev Melding om resultat på fag-/svenneprøve Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/539 20201026 26.10.2020 Inngående brev Tilsynsrapport og varsel om vedtak Askøy kommune, Miljørettet helsevern EPHORTE
2019/6502 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 12/471, 770, 1407, 1767 - Anmodning om redegjørelse Kristian Løvås EPHORTE
2020/7039 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 18/101, 102, 514 - Egenerklæring Beate Andersen EPHORTE
2020/3057 20201026 26.10.2020 Inngående brev Signert og godkjent lærekontrakt Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/6539 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 19/30 - Foreløpig svarbrev Eli Gerhardsen m.fl. EPHORTE
2019/298 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 15/699 - Behov for tilleggsdokumentasjon Ravnanger Hus AS EPHORTE
Ingen tilgang 20201026 26.10.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - ***** - 01.11.2020 - 30.04.2021 - Sektor teknisk ***** EPHORTE
2018/6071 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 3/20 - Kopi - Oppnevning av settefylkesmann - Klage etter plan- og bygningsloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTE
2020/7087 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 15/620 - Søknad om tillatelse til tiltak JMN - plan & arkitektur as EPHORTE
2020/6986 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast Furuly barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4302466232 ***** EPHORTE
2020/6986 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast - st. ref. (4302466232) ***** EPHORTE
2020/6154 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 4/436 - Tillatelse til seksjonering FAUSKANGER BYGG AS EPHORTE
2020/6813 20201026 26.10.2020 Inngående brev Tar imot stilling ***** ***** 100 % vikariat ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20201026 26.10.2020 Inngående brev Generell arbeidsavtale - ***** ***** EPHORTE
2018/8908 20201026 26.10.2020 Inngående brev Signert avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
2018/5652 20201026 26.10.2020 Utgående brev Plan 278 - Oversendelse av klagesak for endelig avgjørelse FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2020/7060 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 33/9 - Søknad om tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/7684 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 13/595 - Orientering om oversendelse av klagesak Ruben Ludvigsen EPHORTE
Ingen tilgang 20201026 26.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsavtale ***** EPHORTE
2020/7032 20201026 26.10.2020 Inngående brev Kopi - Svarbrev - Gangfelt - Florvåg Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/3005 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 32/7 - Melding om vedtak JMN PLAN OG ARKITEKTTUR AS EPHORTE
2018/7863 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 15/346 - Hus 1-2 - Behov for tilleggsdokumentasjon Ravnanger Hus AS EPHORTE
2020/7073 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier / Miljøterapeut 100 % fast - st. ref. (4305200767) ***** EPHORTE
2020/5859 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Fagarbeider/assistent i SFO ettermiddag Haugland skole, Askøy kommune - st. ref. 4285211434 ***** EPHORTE
2020/5859 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Fagarbeider/assistent i SFO ettermiddag Haugland skole, Askøy kommune - st. ref. 4285211434 ***** EPHORTE
2020/6491 20201026 26.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2013/2492 Løpenr: 2020/54293 Dokument tittel: Plan 345 - Svar på spørsmål angående ny trase for Askebakken 'Jan Erik Storebø' EPHORTE
2020/6865 20201026 26.10.2020 Inngående brev Attester ***** EPHORTE
2020/6865 20201026 26.10.2020 Inngående brev Signert erklæring - Kjennskap til branninstruks ***** EPHORTE
2020/6865 20201026 26.10.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2020/6539 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 19/30 - Oversendelse av dispensasjon for uttale NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) m.fl. EPHORTE
2019/7684 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 13/595 - Fylkesmannen stadfester Askøy kommune sitt vedtak datert 15.06.2020 FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2018/2609 20201026 26.10.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2020/6964 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 12/1794 - Søknad om tillatelse til tiltak Berger Arkitektkontor EPHORTE
2020/7078 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 9/361/0/0 - Ikke utført tilsyn/feiing - Kleppevegen 130I-H0201 Kleppetunet Borettslag EPHORTE
2019/6502 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 12/471, 770, 1407, 1767 - Behov for tilleggsdokumentasjon Kristian Løvås EPHORTE
2020/2891 20201026 26.10.2020 Inngående brev Signert og godkjent lærekontrakt ***** EPHORTE
2020/7075 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 9/140/0/0 - Tilsynsrapport med avvik - Krokåsvegen 9 Johnstad Stein EPHORTE
2020/7069 20201026 26.10.2020 Inngående brev HV-nemnd i Bergenhus HV-distrikt 09 - Informasjon til kommuner FORSVARET EPHORTE
2019/1652 20201026 26.10.2020 Inngående brev Vedrørende veirett til gangvei mellom Stongafjellet og Tøssedalen Advokatfirmaet Brinkmann EPHORTE
2017/3902 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 24/72 - Minner om saken Fylkesmannen i Rogaland EPHORTE
2020/5171 20201026 26.10.2020 Inngående brev Forespørsel om tvangsfravikelse Dalheim\Rasmussen Advokatfirma EPHORTE
2017/4895 20201026 26.10.2020 Inngående brev Nye elektroniske søknadsskjema - Samisk opplæring Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2020/6238 20201026 26.10.2020 Inngående brev Tar imot stilling - Konsulent kundemottak 100 % fast ***** EPHORTE
2020/6705 20201026 26.10.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Logoped - 80 % vikariat Pedagogiske støttetjenester, Askøy kommune - st. ref. 4295027094 ***** EPHORTE
2020/6662 20201026 26.10.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Miljøveileder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4297368728 ***** EPHORTE
2020/6986 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast Furuly barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4302466232 ***** EPHORTE
2016/3189 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 15/457, 638 m.fl. - Søknad om midlertidig brukstillatelse Sartor Maskin AS EPHORTE
2020/6780 20201026 26.10.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Intern utlysning - Brannmester Askøy brann og redning, Askøy kommune - st. ref. 4299828997 ***** EPHORTE
2020/6780 20201026 26.10.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Intern utlysning - Brannmester Askøy brann og redning, Askøy kommune - st. ref. 4299828997 ***** EPHORTE
2020/6780 20201026 26.10.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Intern utlysning - Brannmester Askøy brann og redning, Askøy kommune - st. ref. 4299828997 ***** EPHORTE
2020/6521 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - 2. gangsutlysning - Leder - Vernepleier / Miljøterapeut 100 % fast Furulytunet bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4279145686 ***** EPHORTE
2020/6521 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - 2. gangsutlysning - Leder - Vernepleier / Miljøterapeut 100 % fast Furulytunet bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4279145686 ***** EPHORTE
2020/6521 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - 2. gangsutlysning - Leder - Vernepleier / Miljøterapeut 100 % fast Furulytunet bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4279145686 ***** EPHORTE
2017/3902 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 24/72 - Tilbakemelding på henvendelse Fyleksmannen i Rogaland EPHORTE
2019/6502 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 12/471, 770, 1407, 1767 - Svar på spørsmål om status Birte Iren Nilsen EPHORTE
2020/6476 20201026 26.10.2020 Inngående brev Generell arbeidsavtale - ***** ***** EPHORTE
2020/7063 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 1/499/0/0 - Tilsynsrapport uten avvik - Storekleiva 10-U0101 Kristiansen Ulrik Nyheim EPHORTE
Ingen tilgang 20201026 26.10.2020 Inngående brev Tar i mot stilling - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3204 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 7/67 - svar på henvendelse 2 Thorbjørn Øvrebø EPHORTE
2020/6539 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 19/30 - Uttale fra Vestland fylkeskommune Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/4555 20201026 26.10.2020 Inngående brev Skatt på formue og inntekt per 30.09.2020 FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2020/6491 20201026 26.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2015/3449 Løpenr: 2020/68308 Dokument tittel: Tilbakemelding på Tiltaksplan forurenset sjøbunn Skiftesvika og Småvika 'Oddvar Juvik' EPHORTE
2020/6491 20201026 26.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2015/3449 Løpenr: 2020/68308 Dokument tittel: Tilbakemelding på Tiltaksplan forurenset sjøbunn Skiftesvika og Småvika Ranveig Skjønborg EPHORTE
2020/6662 20201026 26.10.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Miljøveileder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4297368728 ***** EPHORTE
2020/1204 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 19/155 - Beslutning om utsatt frist Cowi AS EPHORTE
2019/298 20201026 26.10.2020 Internt notat Gbnr 15/699 - Oversending for uttale til søknad om brukstillatelse Christine Aase Solberg m.fl. EPHORTE
2020/47 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 7/83, 850 - Oversendelse av matrikkelbrev Askøy kommune Oppmåling EPHORTE
2020/7047 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 41/13 - Kopi - Ber om tilbakemelding Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/7044 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 41/17 - Kopi - Svar - Søknad om ny avkjørsel Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/5859 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Fagarbeider/assistent i SFO ettermiddag Haugland skole, Askøy kommune - st. ref. 4285211434 ***** EPHORTE
2020/5859 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Fagarbeider/assistent i SFO ettermiddag Haugland skole, Askøy kommune - st. ref. 4285211434 ***** EPHORTE
2020/5859 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Fagarbeider/assistent i SFO ettermiddag Haugland skole, Askøy kommune - st. ref. 4285211434 ***** EPHORTE
2020/5859 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Fagarbeider/assistent i SFO ettermiddag Haugland skole, Askøy kommune - st. ref. 4285211434 ***** EPHORTE
2020/5859 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Fagarbeider/assistent i SFO ettermiddag Haugland skole, Askøy kommune - st. ref. 4285211434 ***** EPHORTE
2020/5859 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Fagarbeider/assistent i SFO ettermiddag Haugland skole, Askøy kommune - st. ref. 4285211434 ***** EPHORTE
2020/6662 20201026 26.10.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Miljøveileder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4297368728 ***** EPHORTE
2020/7101 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 18/636 - Egenerklæring Stine Yttervoll Lepsøy EPHORTE
2020/156 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 13/211 - Utlevering av naboliste ***** EPHORTE
2020/3005 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 32/7 - Oversendelse av tilleggsdokumenter FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2020/6892 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Arkivar - 100 % fast - st. ref. (4300166408) ***** EPHORTE
2020/7054 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 21/317 - Egenerklæring Tony André Breivik EPHORTE
2020/7050 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 6/141 - Egenerklæring Erik Skarsbø EPHORTE
2020/5646 20201026 26.10.2020 Internt notat Gbnr 17/175 -Svar- Ber om uttale til oppstart av reguleringsendring Kjersti Møllerup Subba EPHORTE
Ingen tilgang 20201026 26.10.2020 Inngående brev Vitnemål/attester ***** EPHORTE
2020/6986 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast Furuly barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4302466232 ***** EPHORTE
2020/6662 20201026 26.10.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Miljøveileder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4297368728 ***** EPHORTE
2020/1204 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 19/155 - Kopi - Uttale - Søknad om dispensasjon fra byggegrense Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/6864 20201026 26.10.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2020/5693 20201026 26.10.2020 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Arealplanlegger Plan og utvikling, Askøy kommune - st. ref. 4273761593 ***** EPHORTE
2020/7101 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 18/636 - Egenerklæring Ole Christian Lund EPHORTE
2020/156 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 12/797 - Utlevering av naboliste ***** EPHORTE
2016/196 20201026 26.10.2020 Inngående brev Invitasjon tilslutning til rammeavtale for kjøp av Databriller og synsundersøkelser Bergen kommune, Innkjøp EPHORTE
2019/6502 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 12/471, 770, 1407, 1767 - Behov for tilleggsdokumentasjon Kristian Løvås EPHORTE
2019/6502 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 12/471, 770, 1407, 1767 - Igangsettingstillatelse Kristian Løvås EPHORTE
2020/6780 20201026 26.10.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Intern utlysning - Brannmester Askøy brann og redning, Askøy kommune - st. ref. 4299828997 ***** EPHORTE
2020/7080 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 9/246/0/0 - Tilsynsrapport uten avvik - Kleppevegen 119 Tvedt Anita EPHORTE
2020/6154 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 4/436 - Tinglyst seksjonering Kartverket Tinglysing EPHORTE
2020/6521 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - 2. gangsutlysning - Leder - Vernepleier / Miljøterapeut 100 % fast Furulytunet bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4279145686 ***** EPHORTE
2020/6521 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - 2. gangsutlysning - Leder - Vernepleier / Miljøterapeut 100 % fast Furulytunet bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4279145686 ***** EPHORTE
2019/1510 20201026 26.10.2020 Inngående brev Generell arbeidsavtale - ***** ***** EPHORTE
2017/6872 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 6/1101 - Ber om status i sak Anders O. Grevstad AS EPHORTE
2020/7055 20201026 26.10.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=4a3b39, SakId=362303) ***** EPHORTE
2014/766 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 10/304, 1016 - Ferdigattest Håvard Bekkenes Bjørnsen EPHORTE
2019/6502 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 12/471, 770, 1407, 1767 - Uttale fra Vestland fylkeskommune Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/2224 20201026 26.10.2020 Inngående brev Tilbakekalling av tvangssalgsbegjæring Laastad Stavenes Advokatfellesskap EPHORTE
2020/2532 20201026 26.10.2020 Inngående brev Smittevern VOVI AS EPHORTE
2020/7053 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 21/297 - Egenerklæring Tony André Breivik EPHORTE
2020/7051 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 1/53 - Egenerklæring Terje Jørgensen EPHORTE
2020/7051 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 1/53 - Egenerklæring Tordis Helen Jørgensen EPHORTE
2020/7050 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 6/141 - Egenerklæring Anders Skarsbø EPHORTE
2020/5733 20201026 26.10.2020 Inngående brev Tar imot stilling - Veileder 100 % vikariat ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad på stilling-/CV ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20201026 26.10.2020 Inngående brev Tar i mot stilling - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3204 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 7/67 - svar på henvendelse 1 Thorbjørn Øvrebø EPHORTE
2020/6705 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Logoped - 80 % vikariat - st. ref. (4295027094) ***** EPHORTE
2020/6154 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 4/436 - Spørsmål til situasjonskart Mette Laksy EPHORTE
2019/7743 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 13/609 - Fylkesmannen stadfester Askøy kommune sitt vedtak datert 15.06.2020 FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2020/3005 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 32/7 - Klage på vedtak om dispensasjon for fradeling og arealoverføring FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2018/7861 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 12/67 - Søksmålsvarsel - Krav om tilbakeføring av areal Advokatgruppen Bergen v/advokat Vegard Austgulen EPHORTE
Ingen tilgang 20201026 26.10.2020 Inngående brev Signert og godkjent lærekontrakt Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/5859 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Fagarbeider/assistent i SFO ettermiddag Haugland skole, Askøy kommune - st. ref. 4285211434 ***** EPHORTE
2020/5859 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Fagarbeider/assistent i SFO ettermiddag Haugland skole, Askøy kommune - st. ref. 4285211434 ***** EPHORTE
2020/5859 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Fagarbeider/assistent i SFO ettermiddag Haugland skole, Askøy kommune - st. ref. 4285211434 ***** EPHORTE
2020/5859 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Fagarbeider/assistent i SFO ettermiddag Haugland skole, Askøy kommune - st. ref. 4285211434 ***** EPHORTE
2020/5859 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Fagarbeider/assistent i SFO ettermiddag Haugland skole, Askøy kommune - st. ref. 4285211434 ***** EPHORTE
2020/5859 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Fagarbeider/assistent i SFO ettermiddag Haugland skole, Askøy kommune - st. ref. 4285211434 ***** EPHORTE
2020/7103 20201026 26.10.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Plan og utvikling EPHORTE
2020/6165 20201026 26.10.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Renholder Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4289617158 ***** EPHORTE
2020/6491 20201026 26.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/6491 Løpenr: 2020/68337 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/8185 Løpenr: 2020/65043 Dokument tittel: Gbnr 10/774/0/1-2 - Forespørsel - Akseptere innsendt dokumentasjon NN EPHORTE
2020/2032 20201026 26.10.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2016/5828 20201026 26.10.2020 Inngående brev Melding om farlig utgang/snarvei - Ospedalen , Krokåsfeltet NN EPHORTE
2020/6986 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast - st. ref. (4302466232) ***** EPHORTE
2020/6154 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 4/436 - Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing EPHORTE
2020/6491 20201026 26.10.2020 Inngående brev Purring - Innsynskrav - Reguleringsplan - FV213 , Skiftesvik - Marikoven Kjell Juvik EPHORTE
2020/6521 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - 2. gangsutlysning - Leder - Vernepleier / Miljøterapeut 100 % fast Furulytunet bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4279145686 ***** EPHORTE
2020/6521 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - 2. gangsutlysning - Leder - Vernepleier / Miljøterapeut 100 % fast Furulytunet bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4279145686 ***** EPHORTE
2020/7073 20201026 26.10.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Furulytunet bofellesskap EPHORTE
2020/6892 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Arkivar - 100 % fast Administrative tjenester, Askøy kommune - st. ref. 4300166408 ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20201026 26.10.2020 Inngående brev Askøyhallene Kfs pensjonsordning - Avtalefestet pensjon (AFP) ***** EPHORTE
2020/4641 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 12/1093 - Avslutning av sak Eivind Martin Kristoffersen m.fl. EPHORTE
2019/7684 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 13/595 - Oversendelse av klagesak FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2020/7039 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 18/101, 102, 514 - Egenerklæring Frode Andersen EPHORTE
2020/6986 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast - st. ref. (4302466232) ***** EPHORTE
2020/6662 20201026 26.10.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Miljøveileder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4297368728 ***** EPHORTE
2017/3902 20201026 26.10.2020 Utgående brev Gbnr 24/72 - Ettersending av informasjon til settefylkesmannen Fylkesmannen i Rogaland EPHORTE
2018/7863 20201026 26.10.2020 Internt notat Gbnr 15/346 - Hus 1-2 - Oversending for uttale til søknad om brukstillatelse Bjørn-Egil Olsen m.fl. EPHORTE
2020/3636 20201026 26.10.2020 Utgående brev Vedrørande planlegging av skoleskyss for skoleåret 2021-22 Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/7055 20201026 26.10.2020 Inngående brev Startlån søknad (Ref=4a3b39, SakId=362303) ***** EPHORTE
2020/5646 20201026 26.10.2020 Internt notat Gbnr 17/175 mfl - Uttale til reguleringsendring fra Sektor barnehage Kjersti Møllerup Subba EPHORTE
2019/6502 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr 12/471 - Sak 2019/8759 Birte Iren Nilsen EPHORTE
Ingen tilgang 20201026 26.10.2020 Inngående brev Signert og godkjent lærekontrakt Vestland fylkeskommune EPHORTE
2017/3812 20201026 26.10.2020 Inngående brev Godtar midlertidig arbeidsavtale - 01.09.2020 - 30.11.2020 - Kleppestø sykehjem post 3ADE ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20201026 26.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Generell arbeidsavtale - 01.05.2020 - 31.10.2020 - Sektor teknisk ***** EPHORTE
2020/6662 20201025 25.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder - st. ref. (4297368728) ***** EPHORTE
2020/6662 20201025 25.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder - st. ref. (4297368728) ***** EPHORTE
2020/6659 20201025 25.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Hetlevik skole, Askøy kommune - st. ref. 4298187946 ***** EPHORTE
2020/6662 20201025 25.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder - st. ref. (4297368728) ***** EPHORTE
2020/6986 20201025 25.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast - st. ref. (4302466232) ***** EPHORTE
2020/6986 20201025 25.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast - st. ref. (4302466232) ***** EPHORTE
2020/6662 20201025 25.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4297368728 ***** EPHORTE
2020/6662 20201025 25.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder - st. ref. (4297368728) ***** EPHORTE
2020/6659 20201025 25.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4298187946) ***** EPHORTE
2020/6662 20201025 25.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder - st. ref. (4297368728) ***** EPHORTE
2020/6662 20201025 25.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder - st. ref. (4297368728) ***** EPHORTE
2020/6659 20201025 25.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4298187946) ***** EPHORTE
2020/6662 20201025 25.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4297368728 ***** EPHORTE
2020/6662 20201025 25.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4297368728 ***** EPHORTE
2020/6986 20201025 25.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast Furuly barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4302466232 ***** EPHORTE
2020/6986 20201025 25.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast - st. ref. (4302466232) ***** EPHORTE
2020/6738 20201025 25.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Lærling i Feierfaget Fagopplæringen i Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4299567452 ***** EPHORTE
2020/6738 20201025 25.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i Feierfaget - st. ref. (4299567452) ***** EPHORTE
2020/6986 20201025 25.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast Furuly barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4302466232 ***** EPHORTE
2020/7131 20201025 25.10.2020 Inngående brev Gbnr 34/29 - Søknad om tilskudd - drenering, 996434036 Ove Berland EPHORTE
2020/6780 20201025 25.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Intern utlysning - Brannmester Askøy brann og redning, Askøy kommune - st. ref. 4299828997 ***** EPHORTE
2020/6780 20201025 25.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning - Brannmester - st. ref. (4299828997) ***** EPHORTE
2020/6662 20201025 25.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4297368728 ***** EPHORTE
2020/6662 20201025 25.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4297368728 ***** EPHORTE
2020/6659 20201025 25.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Hetlevik skole, Askøy kommune - st. ref. 4298187946 ***** EPHORTE
2020/6659 20201025 25.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4298187946) ***** EPHORTE
2020/6659 20201025 25.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Hetlevik skole, Askøy kommune - st. ref. 4298187946 ***** EPHORTE
2020/6662 20201025 25.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4297368728 ***** EPHORTE
2020/6986 20201025 25.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast Furuly barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4302466232 ***** EPHORTE
2019/7235 20201024 24.10.2020 Inngående brev Gbnr 12/166, 385 - Oppfølgingsspørsmål til svar av 23.10.20 Magne Rødland EPHORTE
2020/6659 20201024 24.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Hetlevik skole, Askøy kommune - st. ref. 4298187946 ***** EPHORTE
2020/6733 20201024 24.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Nattevakt - 34 % fast Hjemmesykepleien avd. Nord, Askøy kommune - st. ref. 4297410204 ***** EPHORTE
2020/6733 20201024 24.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Nattevakt - 34 % fast - st. ref. (4297410204) ***** EPHORTE
2020/6986 20201024 24.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast - st. ref. (4302466232) ***** EPHORTE
2020/6659 20201024 24.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4298187946) ***** EPHORTE
2020/6736 20201024 24.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider/Pleiemedarbeider - 60 % fast Hjemmesykepleien avd. Nord, Askøy kommune - st. ref. 4297818775 ***** EPHORTE
2020/6521 20201024 24.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier / Miljøterapeut 100 % fast - st. ref. (4279145686) ***** EPHORTE
2020/6986 20201024 24.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast Furuly barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4302466232 ***** EPHORTE
2020/6986 20201024 24.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast Furuly barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4302466232 ***** EPHORTE
2020/6986 20201024 24.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast - st. ref. (4302466232) ***** EPHORTE
2020/6659 20201024 24.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Hetlevik skole, Askøy kommune - st. ref. 4298187946 ***** EPHORTE
2020/6736 20201024 24.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider/Pleiemedarbeider - 60 % fast - st. ref. (4297818775) ***** EPHORTE
2020/6521 20201024 24.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier / Miljøterapeut 100 % fast Furulytunet bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4279145686 ***** EPHORTE
2020/6986 20201024 24.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast - st. ref. (4302466232) ***** EPHORTE
2020/6662 20201024 24.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder - st. ref. (4297368728) ***** EPHORTE
2020/6659 20201024 24.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4298187946) ***** EPHORTE
2020/6659 20201024 24.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Hetlevik skole, Askøy kommune - st. ref. 4298187946 ***** EPHORTE
2020/6986 20201024 24.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast Furuly barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4302466232 ***** EPHORTE
2020/6986 20201024 24.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast - st. ref. (4302466232) ***** EPHORTE
2020/6986 20201024 24.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast Furuly barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4302466232 ***** EPHORTE
2020/6662 20201024 24.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4297368728 ***** EPHORTE
2020/6659 20201024 24.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4298187946) ***** EPHORTE
2019/2221 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 10/145 - Søknad om ferdigattest JMN – plan & arkitektur AS EPHORTE
2019/5340 20201023 23.10.2020 Inngående brev Purring - Erstatningskrav - Tilbakemelding på saksbehandlingstid Geir Bjørndalen EPHORTE
Ingen tilgang 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 10/145 - Årskontroll på brannalarm 2020 Honeywell EPHORTE
2020/3058 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 12/1777 - Tilleggsdokumentasjon TA Prosjekt A/S EPHORTE
2020/6212 20201023 23.10.2020 Inngående brev Etterlyser svar - Ansvar for drift og vedlikehold - Nedre del av Kleppegrendvegen Kleppegrend Veglag v/ Ottar Nyland EPHORTE
2020/6924 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 19/155 - Tilbakemelding på svar angående søknadsportal Cowi EPHORTE
Ingen tilgang 20201023 23.10.2020 Inngående brev Servicerapport - Ordrenr. 11208089 - 21.10.2020 Anticimex AS EPHORTE
2018/748 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 17/242 - Hus 17-18 - Felt BF 3 - Søknad om ferdigattest Ravnanger Hus AS EPHORTE
2017/1074 20201023 23.10.2020 Inngående brev Plan 146 - Reviderte planbestemmelser JMN Plan & arkitektur A EPHORTE
2018/690 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 17/242 - Hus 19 - 20 - Søknad om ferdigattest Ravnager Hus AS EPHORTE
2020/6885 20201023 23.10.2020 Inngående brev Servicerapport - Ordrenr. 11206796 - 19.10.2020 ***** EPHORTE
2019/3110 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 9/20 - Ber om status i saken JMN - plan & arkitektur AS EPHORTE
2020/877 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 19/442 - Tilleggsdokumentasjon - Klargjøring Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/5970 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 26/1 - Tilleggsdokumentasjon Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/2532 20201023 23.10.2020 Inngående brev Tilbud - Nitrilhansker Smittevern Märkesbolaget EPHORTE
2020/2532 20201023 23.10.2020 Inngående brev Tilbud - Overflate- hånddesinfisering Smittevern Märkesbolaget EPHORTE
2019/6799 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 17/685 - Søknad om igangsettingstillatelse Ravnanger Hus AS EPHORTE
2020/5246 20201023 23.10.2020 Inngående brev Avslutning av sak - Melding om avvik ***** EPHORTE
2020/5932 20201023 23.10.2020 Inngående brev Avslutning av sak - Melding om avvik ***** EPHORTE
2020/6365 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 7/1 - Tilbakemelding - Møte og pris ***** EPHORTE
2020/3075 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 21/122 - Søknad om igangsettingstillatelse Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2018/3994 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 12/641 - Melding om endring av ansvarsrett Florvaag Hus AS EPHORTE
2019/6502 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 12/471, 770, 1407, 1767 - Spørsmål om status Birte Iren Nilsen EPHORTE
2020/7007 20201023 23.10.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTE
2019/6502 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 12/471, 770, 1407, 1767 - Bekymringsmelding - Supplerende bilde Birte Iren Nilsen EPHORTE
2019/6502 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 12/471, 770, 1407, 1767 - Bekymringsmelding - Supplerende bilder Birte Iren Nilsen EPHORTE
2020/7004 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 10/744 - Ønsker veiledningsmøte - Stongafjellet (felt B8) TAG Arkitekter AS EPHORTE
2019/6502 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 12/471, 770, 1407, 1767 - Bekymringsmelding - Fare for liv og helse Birte Iren Nilsen EPHORTE
2020/7003 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 5/132 - Søknad - Tilknytning kommunalt VA-anlegg Askøy Kommune, Eiendomsavdelingen EPHORTE
2019/6502 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 12/471, 770, 1407, 1767 - Tilleggsdokumentasjon Kristian Løvås EPHORTE
2019/22 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 11/11 - Forhåndsuttalelse - Vann og avløp Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2013/1591 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 10/515 - Etterlyser svar - Spørsmål om ulovlighetsoppfølging Ragnhild H. Johannesen EPHORTE
2020/6491 20201023 23.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/7049 Løpenr: 2020/68033 Dokument tittel: Kopi - Anmeldelse av forhold Ragnar Remme EPHORTE
2020/6491 20201023 23.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/6491 Løpenr: 2020/68318 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2018/606 - Løpenr 65477/2020 - Gbnr 39/56 - Kopi - Svar - byggesak - vesentlig terrenginngrep - opparbeiding av veg Ranveig Skjønborg EPHORTE
2018/1477 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 18/486 - Søknad om ferdigattest Hugo Karlsen EPHORTE
2020/6491 20201023 23.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Gbnr 19/155 - Ferdigattest - Kontorbrakke Cowi AS EPHORTE
2020/6491 20201023 23.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak 2020/1873 - Hele saken Schibsted - BT EPHORTE
2020/6491 20201023 23.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/5499 Løpenr: 2020/67951 Dokument tittel: Gbnr 11/23 - Merknader - Forslag til grunnavtale Oddvar Juvik EPHORTE
2020/2532 20201023 23.10.2020 Inngående brev Tilbud - Munnbind IIR Smittevern Märkesbolaget EPHORTE
2020/6989 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 30/111 - Spørsmål om planstatus Daniel Træet EPHORTE
2020/6491 20201023 23.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2015/3449 Løpenr: 2020/68308 Dokument tittel: Tilbakemelding på Tiltaksplan forurenset sjøbunn Skiftesvika og Småvika Ranveig Skjønborg EPHORTE
2020/6491 20201023 23.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2015/3449 Løpenr: 2020/68308 Dokument tittel: Tilbakemelding på Tiltaksplan forurenset sjøbunn Skiftesvika og Småvika Oddvar Juvik EPHORTE
2020/6365 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 7/1 - Spørsmål til mulig kjøp Asbjørn Halsne Juvik EPHORTE
2020/6491 20201023 23.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2016/6403 Løpenr: 2020/68241 Dokument tittel: Spørsmål til ansvarsrett - Nordstrand Eiendomsrådgivning AS Oddvar Juvik EPHORTE
2020/6491 20201023 23.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/65921 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Søknad om midlertidig brukstillatelse Jonas Wikum EPHORTE
2014/766 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 10/304, 1016 - Merknad til ferdigattest Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/6491 20201023 23.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/4174 Løpenr: 2020/68150 Dokument tittel: Rapport - Grunnundersøkelser Per Midtøy EPHORTE
2020/6491 20201023 23.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/4806 Løpenr 2020/40246 Dokument tittel:Plan 372. - Del av Krokåshaugen - Gnr 14/11 m.fl.-Referat oppstartsmøte NN EPHORTE
2020/6491 20201023 23.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/5817 Løpenr: 2020/68299 Dokument tittel: Gbnr 9/321 - Spørsmål vedrørende godkjenning av lokale Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/6491 20201023 23.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/1988 Løpenr: 2020/68158 Dokument tittel: Gbnr 5/201 - Tilleggsdokumentasjon Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/6491 20201023 23.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/3787 Løpenr: 2020/63157 Dokument tittel: Gbnr 8/122 - Tilbakemelding - om avstand til grense Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/6491 20201023 23.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Gbnr 12/1744 - Byggesaker Advokat Roald Helgesen EPHORTE
2020/483 20201023 23.10.2020 Internt notat Møte med kontrollutvalget Anne June Iversen EPHORTE
2020/6705 20201023 23.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Logoped - 80 % vikariat Pedagogiske støttetjenester, Askøy kommune - st. ref. 4295027094 ***** EPHORTE
2020/6705 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Logoped - 80 % vikariat - st. ref. (4295027094) ***** EPHORTE
2020/6986 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast - st. ref. (4302466232) ***** EPHORTE
2019/4487 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 12/356, 662 - Bekreftelse på utført tiltak Kristoffer S. Arnesen EPHORTE
2020/5867 20201023 23.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - IT konsulent - 100 % fast IT, Askøy kommune - st. ref. 4276543306 ***** EPHORTE
2018/6823 20201023 23.10.2020 Internt notat Prosjektrapport bygg pr 30.08.2020 Eystein Venneslan EPHORTE
2020/2171 20201023 23.10.2020 Inngående brev Trenger avklaring - Anbefaling for antall barn på treninger Jeanette Førland EPHORTE
2014/5924 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 6/1212/0/1-2, 6/50 - Etterlyser svar - Klage på vedtak Advokat Christian Grahl-Madsen EPHORTE
2020/7011 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 28/223 - Egenerklæring Roar Fauskanger EPHORTE
2020/6986 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast - st. ref. (4302466232) ***** EPHORTE
2020/7000 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 12/1137 - Egenerklæring Eiendomsmegler Vest AS EPHORTE
2020/5221 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr 12/97 - Etterlyser svar Magne Rødland EPHORTE
2020/5867 20201023 23.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - IT konsulent - 100 % fast IT, Askøy kommune - st. ref. 4276543306 ***** EPHORTE
2020/5867 20201023 23.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - IT konsulent - 100 % fast IT, Askøy kommune - st. ref. 4276543306 ***** EPHORTE
2020/5867 20201023 23.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - IT konsulent - 100 % fast IT, Askøy kommune - st. ref. 4276543306 ***** EPHORTE
2020/5867 20201023 23.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - IT konsulent - 100 % fast IT, Askøy kommune - st. ref. 4276543306 ***** EPHORTE
2020/5867 20201023 23.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - IT konsulent - 100 % fast IT, Askøy kommune - st. ref. 4276543306 ***** EPHORTE
2020/5867 20201023 23.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - IT konsulent - 100 % fast IT, Askøy kommune - st. ref. 4276543306 ***** EPHORTE
2020/5867 20201023 23.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - IT konsulent - 100 % fast IT, Askøy kommune - st. ref. 4276543306 ***** EPHORTE
Versjon:5.2.00