eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 300 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/5915 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr 7/613, 444, 451, 256, 356, 68, 215 – Redegjørelse HLM Arkitektur AS EPHORTE
2013/5553 20200925 25.09.2020 Inngående brev GSI - Kulturskole - Endringer i skjema Norsk Kulturskoleråd EPHORTE
2020/6376 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr 8/411 - Søknad om tillatelse til tiltak Rørleggermester Daniel K Berland AS EPHORTE
2020/6374 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr 8/276 - Søknad om tillatelse til tiltak Rørleggermester Daniel K Berland AS EPHORTE
2013/2053 20200925 25.09.2020 Inngående brev Ber om redegjørelse - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2020/6373 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr 6/740 - Søknad om sanering av slamavskiller Privatrørleggeren AS EPHORTE
2019/6794 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr 17/196, 112 - Søknad om ferdigattest JMN – plan & arkitektur as EPHORTE
2020/6365 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr 7/1 - Ber om møte Asbjørn Halsne Juvik EPHORTE
2013/6253 20200925 25.09.2020 Inngående brev Forespørsel - Tiltak i ungdomsskolen for å motvirke kjønnsdelte utdanningsvalg Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet EPHORTE
2020/2532 20200925 25.09.2020 Inngående brev Smittevernsutstyr - Dispensere for håndsprit/antibac- mm Gymo EPHORTE
2014/4967 20200925 25.09.2020 Inngående brev Samarbeidsmøte Familieråd/slekt nettverksrekruttering Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet EPHORTE
2020/6355 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr ***** - Kvittering for innmelding av farlig stoff ***** EPHORTE
2015/3895 20200925 25.09.2020 Inngående brev Karakterutskrift ***** EPHORTE
2020/6352 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr 10/28 - Forespørsel - Brenning av enebolig som en del av en varm brannøvelse Gustavo syslak EPHORTE
2020/4628 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr 12/857 m.fl. - Søknad om dispensasjon Hilleren prosjektering AS EPHORTE
2020/6345 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr 5/147 - Ber om redegjørelse Anders Sivle EPHORTE
2020/501 20200925 25.09.2020 Inngående brev Merknad - Skolebruksplan 2020 - Jon Per Remme Jon Per Remme EPHORTE
2020/6271 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr 9/259 - Redegjørelse Grønn kontakt AS EPHORTE
2018/8991 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr 15/698 - Søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse Hilleren Prosjektering AS EPHORTE
2020/6340 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr 0/0 - Ferdigmelding - Sikring/tømming/rengjøring og fylling av oljetank OE Maskin og Transport EPHORTE
2016/603 20200925 25.09.2020 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - Læring på digitale flater 05 og 06.03. 2020 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTE
2020/6323 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr 14/68 - Melding om forurensning Juvik Motorbåtforening EPHORTE
2020/5719 20200925 25.09.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=aq5393, SakId=356480) ***** EPHORTE
2020/5931 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker renholdspersonell - st. ref. (4286256062) ***** EPHORTE
2020/5931 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker renholdspersonell - st. ref. (4286256062) ***** EPHORTE
2020/1663 20200925 25.09.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=ek96ee, SakId=326144) ***** EPHORTE
2017/6121 20200925 25.09.2020 Inngående brev Endring av avdelingsleder Geomatikk IKT Geomatikk-Ikt - Elvetun, Stian (Geomatikk-IKT) EPHORTE
2020/5685 20200925 25.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/6589 - Løpenr 61235/2020 - Gbnr 8/47 m.fl. - Kopi - Tilbakemelding på merknad, spørsmål om gbnr for gangvei - Endring av tillatelse for VA-anlegg og gangveg Ranveig Skjønborg EPHORTE
2020/5685 20200925 25.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/6191 - Løpenr 61933/2020 - - Gbnr 74/83 - Anmodning om forhåndskonferanse - Asplan Viak Ranveig Skjønborg EPHORTE
2020/5457 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr 29/318 - Tinglyst seksjonering Kartverket Tinglysing EPHORTE
2020/4944 20200925 25.09.2020 Inngående brev Plan 520 - Gbnr 10/13 m.fl. - Uttale - Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat EPHORTE
2020/6344 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr 16/29 - Egenerklæring Anne Kjersti Haugen EPHORTE
2020/6344 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr 16/29 - Egenerklæring Jan-Atle Wikum EPHORTE
2015/5525 20200925 25.09.2020 Utgående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger NAV EPHORTE
2019/3533 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr 32/38 - Fylkesmannen stadfester kommunen sitt vedtak datert 02.06.2020, sak 537/20 - Avvisning av søknad om nedsettelse av gebyr FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2020/6378 20200925 25.09.2020 Inngående brev Ekstern høring - Temaplan for informasjonssikkerhet og personvern 2021 - 2025 - Høringsbrev Bergen kommune EPHORTE
2019/6395 20200925 25.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=w4b96e, SakId=283876) ***** EPHORTE
2020/5588 20200925 25.09.2020 Utgående brev Innstilling ***** EPHORTE
2020/6324 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - 100% Ergoterapeut og 100% Fysioterapeut i team - st. ref. (4289451230) ***** EPHORTE
2020/5931 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker renholdspersonell - st. ref. (4286256062) ***** EPHORTE
2020/6324 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - 100% Ergoterapeut og 100% Fysioterapeut i team - st. ref. (4289451230) ***** EPHORTE
2020/4811 20200925 25.09.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=w8a8a5, SakId=350276) ***** EPHORTE
2020/2103 20200925 25.09.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=44wwra, SakId=327945) ***** EPHORTE
2020/1663 20200925 25.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=ek96ee, SakId=326144) ***** EPHORTE
2020/5907 20200925 25.09.2020 Inngående brev Underretning til klager - Henlagt forhold Vest politidistrikt EPHORTE
2020/6382 20200925 25.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/6342 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - 01.05.2019 - 31.08.2019 ***** EPHORTE
2020/6271 20200925 25.09.2020 Utgående brev Gbnr 9/259 - Svar - Søknad om dispensasjon fra byggegrense VEGARD SYVERTSEN EPHORTE
2020/6379 20200925 25.09.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/08 sendt 25.09.2020 Skatteetaten EPHORTE
2020/6379 20200925 25.09.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/08 sendt 25.09.2020 Skatteetaten EPHORTE
2019/6395 20200925 25.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=w4b96e, SakId=283876) ***** EPHORTE
2020/6193 20200925 25.09.2020 Utgående brev Gbnr 19/54 - Forhåndsvarsel om vedtak - ulovlig utslipp av sanitært avløpsvann Asbjørn Enes m.fl. EPHORTE
2020/5732 20200925 25.09.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Askøy kommune EPHORTE
2020/6129 20200925 25.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker helsepersonell på helg Kleppestø sykehjem, Askøy kommune - st. ref. 4289494710 ***** EPHORTE
2020/6129 20200925 25.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker helsepersonell på helg Kleppestø sykehjem, Askøy kommune - st. ref. 4289494710 ***** EPHORTE
2020/6129 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsepersonell på helg - st. ref. (4289494710) ***** EPHORTE
2020/3308 20200925 25.09.2020 Utgående brev Svar Arbeidstilsynet ***** EPHORTE
2020/6165 20200925 25.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Renholder Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4289617158 ***** EPHORTE
2020/5236 20200925 25.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=r63ekp, SakId=353309) ***** EPHORTE
2020/5151 20200925 25.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=pwk3re, SakId=352482) ***** EPHORTE
2020/6380 20200925 25.09.2020 Inngående brev Kopi - Pålegg om retting av anleggsplassering - Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt Fiskeridirektoratet EPHORTE
2020/5931 20200925 25.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker renholdspersonell Askøy kommune - st. ref. 4286256062 ***** EPHORTE
2020/6324 20200925 25.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 100% Ergoterapeut og 100% Fysioterapeut i team Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4289451230 ***** EPHORTE
2020/4812 20200925 25.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=aq6q5a, SakId=350294) ***** EPHORTE
2020/6361 20200925 25.09.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2020/6129 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsepersonell på helg - st. ref. (4289494710) ***** EPHORTE
2020/6359 20200925 25.09.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Praktisk bistand EPHORTE
2020/4811 20200925 25.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=w8a8a5, SakId=350276) ***** EPHORTE
2020/1663 20200925 25.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=ek96ee, SakId=326144) ***** EPHORTE
2016/7600 20200925 25.09.2020 Inngående brev Ekstern høring - Digitaliseringsstrategi for Bergen kommune 2021-2025 - Høringsbrev Bergen kommune EPHORTE
2020/6238 20200925 25.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent kundemottak Administrative tjenester, Askøy kommune - st. ref. 4287964260 ***** EPHORTE
2020/6165 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (4289617158) ***** EPHORTE
2020/6375 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr 0/0 - Henvendelse om overvann - Kvithovdvegen - Hetlevik Widar Krossnes EPHORTE
2020/5151 20200925 25.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=pwk3re, SakId=352482) ***** EPHORTE
2020/6129 20200925 25.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker helsepersonell på helg Kleppestø sykehjem, Askøy kommune - st. ref. 4289494710 ***** EPHORTE
2020/6324 20200925 25.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 100% Ergoterapeut og 100% Fysioterapeut i team Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4289451230 ***** EPHORTE
2020/6362 20200925 25.09.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2016/2465 20200925 25.09.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Sektor skole ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200925 25.09.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Sektor skole ***** EPHORTE
2020/6238 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent kundemottak - st. ref. (4287964260) ***** EPHORTE
2020/6193 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr 19/54 - Anmodning om utsatt frist Asbjørn Enes EPHORTE
2020/6370 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr 10/269 - Egenerklæring Henning Bøe EPHORTE
2020/5958 20200925 25.09.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.09.2020 - 28.02.2021 - Kleppestø sykehjem post 2BC ***** EPHORTE
2020/6360 20200925 25.09.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Praktisk bistand EPHORTE
2020/6358 20200925 25.09.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Praktisk bistand EPHORTE
2019/5915 20200925 25.09.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2020/5685 20200925 25.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/7637 - Løpenr 61217/2020 - Gbnr 10/771 - Nabomerknad - Vestland fylkeskommune Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/5685 20200925 25.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/7637 - Løpenr 61217/2020 - Gbnr 10/771 - Nabomerknad - Vestland fylkeskommune Jonas Wikum EPHORTE
2020/5879 20200925 25.09.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 07.09.2020 - 31.12.2020 - Florvåg skole ***** EPHORTE
2020/6349 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr 19/254 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Torill Ramberg EPHORTE
2020/4205 20200925 25.09.2020 Inngående brev Plan 283 - Merknad til veirett - Grethe Hovden Eide Grethe Hovden Eide EPHORTE
2020/6165 20200925 25.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Renholder Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4289617158 ***** EPHORTE
2020/6129 20200925 25.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker helsepersonell på helg Kleppestø sykehjem, Askøy kommune - st. ref. 4289494710 ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200925 25.09.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 01.09.2020 - 30.11.2020 - Legetjenesten ***** EPHORTE
2020/6087 20200925 25.09.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Sektor skole ***** EPHORTE
2020/5793 20200925 25.09.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Sektor skole ***** EPHORTE
2019/4739 20200925 25.09.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.10.2020 - 31.03.2021 - Booppfølgingstjenesten ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200925 25.09.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 13.08.2020 - 28.02.2021 - Kleppestø barnehage ***** EPHORTE
2020/4628 20200925 25.09.2020 Utgående brev Gbnr 12/857 - Behov for tilleggsdokumentasjon HILLEREN PROSJEKTERING AS EPHORTE
2020/5931 20200925 25.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker renholdspersonell Askøy kommune - st. ref. 4286256062 ***** EPHORTE
2020/5931 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker renholdspersonell - st. ref. (4286256062) ***** EPHORTE
2016/5114 20200925 25.09.2020 Inngående brev Sluttutbetaling spillemidler 2019 og 2020 for anleggsnr 3157 - Bergheim idrettsanlegg bane 1 Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/6324 20200925 25.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 100% Ergoterapeut og 100% Fysioterapeut i team Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4289451230 ***** EPHORTE
2020/5931 20200925 25.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker renholdspersonell Askøy kommune - st. ref. 4286256062 ***** EPHORTE
2020/5236 20200925 25.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=r63ekp, SakId=353309) ***** EPHORTE
2020/501 20200925 25.09.2020 Inngående brev Høringsuttalelse til skolebruksplan for Askøy kommune 2020 - Miljørettet helsevern Askøy kommune, Miljørettet helsevern EPHORTE
2020/3124 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr 18/115 - Uttale fra Fiskeridirektoratet - søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - vurdering av fiskeriinteresser Fiskeridirektoratet EPHORTE
2020/6351 20200925 25.09.2020 Internt notat Skademelding 13.08.2020 Roger Frisholm Søvig-Erlandsen EPHORTE
2020/6165 20200925 25.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Renholder Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4289617158 ***** EPHORTE
2020/5987 20200925 25.09.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Sektor skole ***** EPHORTE
2020/6165 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (4289617158) ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200925 25.09.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.10.2020 - 31.03.2021 - Sektor Helse og omsorg ***** EPHORTE
2018/5066 20200925 25.09.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 01.10.2020 - 30.11.2020 - Askøy brann og redning ***** EPHORTE
2020/5931 20200925 25.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker renholdspersonell Askøy kommune - st. ref. 4286256062 ***** EPHORTE
2019/6824 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr 29/116 - Tilleggsdokumentajson Bjørn Magne Olsen EPHORTE
2020/4247 20200925 25.09.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - Sektor skole ***** EPHORTE
2020/6242 20200925 25.09.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.09.2020 - 28.02.2021 - Kleppestø sykehjem post 3BC ***** EPHORTE
2020/6127 20200925 25.09.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.08.2020 - 31.01.2021 - Sektor Helse og omsorg ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200925 25.09.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 08.09.2020 - 01.10.2020 - Kleppestø sykehjem felles drift ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200925 25.09.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.10.2020 - 31.03.2021 - Booppfølgingstjenesten ***** EPHORTE
2016/5115 20200925 25.09.2020 Inngående brev Sluttutbetaling spillemidler 2020 for anleggsnr 3158 - Bergheim idrettsanlegg bane 2 Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/6238 20200925 25.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent kundemottak Administrative tjenester, Askøy kommune - st. ref. 4287964260 ***** EPHORTE
2020/5182 20200925 25.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=pwk3q3, SakId=352554) ***** EPHORTE
2020/6129 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsepersonell på helg - st. ref. (4289494710) ***** EPHORTE
2020/2376 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr 10/336 - Søknad om tillatelse til tiltak Hillerenprosjektering AS EPHORTE
2020/6238 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent kundemottak - st. ref. (4287964260) ***** EPHORTE
2020/6324 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - 100% Ergoterapeut og 100% Fysioterapeut i team - st. ref. (4289451230) ***** EPHORTE
2020/6339 20200925 25.09.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2020/4976 20200925 25.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=b8a94q, SakId=350943) ***** EPHORTE
2020/195 20200925 25.09.2020 Inngående brev Tar imot stilling - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/5396 20200925 25.09.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2020/5034 20200925 25.09.2020 Inngående brev Tar ikke i mot stilling - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2015/6262 20200925 25.09.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 02.10.2020 - 31.10.2020 - Askøy brann og redning ***** EPHORTE
2020/6165 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (4289617158) ***** EPHORTE
2020/6129 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsepersonell på helg - st. ref. (4289494710) ***** EPHORTE
2020/5911 20200925 25.09.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - sektor skole ***** EPHORTE
2020/5034 20200925 25.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200925 25.09.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.08.2020 - 31.01.2021 - Erdal ungdomsskole ***** EPHORTE
2020/6218 20200925 25.09.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.09.2020 - 28.02.2021 - Kleppestø sykehjem felles drift ***** EPHORTE
2020/3022 20200925 25.09.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.10.2020 - 31.03.2021 - Sektor Helse og omsorg ***** EPHORTE
2018/6360 20200925 25.09.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 01.09.2020 - 30.11.2020 - Kleppestø ungdomsskole ***** EPHORTE
2020/6003 20200925 25.09.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 15.09.2020 - 28.02.2021 - Fenring legesenter-/Askøy legevakt ***** EPHORTE
2015/8101 20200925 25.09.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.10.2020 - 31.03.2021 - Kleppestø sykehjem post 3ADE ***** EPHORTE
2017/6863 20200925 25.09.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 24.08.2020 - 28.02.2021 - Kleppestø barnehage ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200925 25.09.2020 Utgående brev Avtale om deltakelse i kommunal legevakt - Gjeldende fra 01.09.2020 - 28.02.2021 ***** EPHORTE
2020/5283 20200925 25.09.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - gjeldene fra 17.08.2020 - 30.09.2020 - Florvåg skole ***** EPHORTE
2020/5427 20200925 25.09.2020 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2020/5271 20200925 25.09.2020 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2016/1731 20200925 25.09.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 01.09.2020 - 30.09.2020 - Forvaltning og eiendomsdrift ***** EPHORTE
2020/5216 20200925 25.09.2020 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2019/6104 20200925 25.09.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 20.07.2020 - 31.01.2021 - Florvåg barnehage ***** EPHORTE
2020/4791 20200925 25.09.2020 Utgående brev Revidert avtale om deltakelse i kommunal legevakt - Gjeldende fra 01.08.2020 ***** EPHORTE
2020/3835 20200925 25.09.2020 Utgående brev Revidert avtale om deltakelse i kommunal legevakt - Gjeldende fra 01.06.2020 - Askøy legevakt ***** EPHORTE
2020/5763 20200925 25.09.2020 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2020/5770 20200925 25.09.2020 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2020/5762 20200925 25.09.2020 Utgående brev Ansettelsesbrev - ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200925 25.09.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.08.2020 - 28.02.2021 - Tveit skole ***** EPHORTE
2018/4673 20200925 25.09.2020 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.08.2020 - 31.01.2021 - Fauskanger barne- og ungdomsskole ***** EPHORTE
2020/5765 20200925 25.09.2020 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTE
2014/4844 20200925 25.09.2020 Utgående brev Melding om tillitsvalgte og søknad om permisjon for perioden 01.08.2020 – 31.07.2021 - Oppdatert Utdanningsforbundet Askøy EPHORTE
2019/2005 20200925 25.09.2020 Utgående brev Lånetilsagn ***** EPHORTE
2019/2005 20200925 25.09.2020 Utgående brev Partsbrev ***** EPHORTE
2019/2005 20200925 25.09.2020 Utgående brev Vedtak ***** EPHORTE
2020/4982 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 7/850 m.fl. - Tilleggsdokumentasjon Askøy kommune, Teknisk v/Vann og avløp EPHORTE
2020/13 20200924 24.09.2020 Inngående brev Om beregningsgrunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunn Human-Etisk Forbund EPHORTE
2020/483 20200924 24.09.2020 Inngående brev Kopi - Klage - Manglende busstilbud - Askøy Vest Olaf Mathisen EPHORTE
2018/7997 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 32/92 - Søknad om ferdigattest AASEBØ SAG AS EPHORTE
2020/483 20200924 24.09.2020 Inngående brev Marker Verdensdagen for psykisk helse 10.10.2020 Verdensdagen for psykisk helse EPHORTE
2019/510 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 10/30 - Søknad om endring av gitt tillatelse Wsi Bygg AS EPHORTE
2013/2524 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gjennomføring av nasjonale prøvar Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2020/6311 20200924 24.09.2020 Inngående brev SYSVAK - Oppgradering og modernisering - Forskriftsendringer knyttet til årsak til influensavaksinasjon og for fremtidig registrering av Covid-19 vaksinasjon Folkehelseinstituttet EPHORTE
2020/3457 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 5/28 - Anmodning om utsatt frist Trygge Barnehager as EPHORTE
Ingen tilgang 20200924 24.09.2020 Inngående brev Studentbevis - ***** ***** EPHORTE
2020/4995 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 10/146 - Hus A - Tilleggsdokumentasjon Core Arkitektur AS EPHORTE
2019/6642 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 38/4,14, 35 - Ber om redegjørelse Nils Martin Justad EPHORTE
2020/5685 20200924 24.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/4073 Løpenr: 2020/61779 Dokument tittel: Svar på forespørsel om utsatt frist - forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen på høring Ranveig Skjønborg EPHORTE
2020/5685 20200924 24.09.2020 Inngående brev Purring nr. 2 - Innsynskrav - Sak 2017/3986 - Plan 499 - Lønvarden Sør - Gbnr 10/584, 708 m.fl. - Løpenr 56559/20 og 56560/2020 Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/5685 20200924 24.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/6181 Løpenr: 2020/61903 Dokument tittel: Stadfester kommunes vedtak - innsyn etter offentleglova - klage på avslag på innsyn - kommunal eiendom og manglende rydding og vedlikehold Oddvar Juvik EPHORTE
2019/7954 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 3/4, 38 - Opplysninger til saken Birger-Jan Bergesen EPHORTE
2020/2171 20200924 24.09.2020 Inngående brev Spørsmål - Smittevernsansvarlig Kormix v/Marit Breivik EPHORTE
2020/3789 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 21/470 - Tilleggsdokumentasjon Jan Andreassen EPHORTE
2020/4507 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 12/539 - Tilleggsdokumentasjon Ravnanger Hus AS EPHORTE
2020/2532 20200924 24.09.2020 Inngående brev Tilbud - Nitrilhansker - Umiddelbar levering, lager i Sverige Märkesbolaget Sverige AB EPHORTE
2020/6303 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 42/123 - Søknad - Tilknytning kommunalt VA-anlegg Nic Jacobsen Entreprenør AS EPHORTE
2013/1591 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 10/515 - Etterlyser skriftlig tilbakemelding på nabomerknad av 06.08.2020 Jan-Atle Wikum EPHORTE
2013/5497 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 6/468 - Etterlyser svar - Ber om redegjørelse - Krav til støyskjerming Kim Johnny Mathisen EPHORTE
2013/9097 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 10/779 - Søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse Bjørn Hantveit EPHORTE
2020/6212 20200924 24.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på svar - Merknad - Veien Kleppegrend - Vedlikehold og brøyting Styret i Kleppegrend Veglag EPHORTE
2020/6301 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 29/320 - Spørsmål til søknad Jan A. Berland EPHORTE
2020/2965 20200924 24.09.2020 Inngående brev Spørsmål om status på bevilling for ny bevillingsperiode Kjøpmannshuset Norge AS EPHORTE
2016/5842 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 31/81 m.fl. - Opplysninger til saken Martin Skotnes EPHORTE
2020/5685 20200924 24.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/2513 Løpenr: 2020/54789 Dokument tittel: Gbnr 10/774, 514 - Tillatelse til tiltak Nina Hetlevik EPHORTE
2020/5685 20200924 24.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/5279 Løpenr: 2020/60227 Dokument tittel: Gbnr 1/778/0/2 - Kopi - Uttale fra Vestland fylkeskommune Michelle Tumyr EPHORTE
2020/2171 20200924 24.09.2020 Inngående brev Tilbud om modulbasert teststasjon for COVID-19 Mobile Hospital AS EPHORTE
2020/5685 20200924 24.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/5279 Løpenr: 2020/60427 Dokument tittel: Gbnr 1/778/0/2 - Kopi - Uttale fra Vestland fylkeskommune Michelle Tumyr EPHORTE
2020/5685 20200924 24.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2016/6589 Løpenr: 2020/61235 Dokument tittel: Gbnr 8/47 m.fl. - Kopi - Tilbakemelding på merknad, spørsmål om gbnr for gangvei - Endring av tillatelse for VA-anlegg og gangveg Ranveig Skjønborg EPHORTE
2020/5685 20200924 24.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/6147 Løpenr: 2020/61363 Dokument tittel: Innhenting av tilleggsopplysninger - Klage - innsyn etter offentleglova - eierforhold Hanevik kai - Strusshamn kai - Longabrygga og Oksnes kai - sak 18/3168 Ranveig Skjønborg EPHORTE
2020/5685 20200924 24.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/4527 Løpenr: 2020/60719 Dokument tittel: Gbnr 11/23 - Tilbud om intensjonsavtale Ranveig Skjønborg EPHORTE
2020/5685 20200924 24.09.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/6191 Løpenr: 2020/61933 Dokument tittel: Gbnr 74/83 - Anmodning om forhåndskonferanse - Asplan Viak Ranveig Skjønborg EPHORTE
2013/6762 20200924 24.09.2020 Saksframlegg/innstilling Høringssvar - Forslag til endring i forskrift o byggesak og byggteknisk forskrift EPHORTE
2017/1717 20200924 24.09.2020 Inngående brev Melding om avvikling av foreldrepermisjon ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200924 24.09.2020 Inngående brev Vitnemål ***** EPHORTE
2020/6336 20200924 24.09.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2020/3308 20200924 24.09.2020 Inngående brev Tilsyn - Oppfyllelse av vedtak Arbeidstilsynet EPHORTE
2020/6306 20200924 24.09.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2020/6239 20200924 24.09.2020 Inngående brev Attest og vitnemål ***** EPHORTE
2020/6320 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 19/442 - Egenerklæring AS HANØY RIGGBORING HOLDING AS EPHORTE
2020/4323 20200924 24.09.2020 Inngående brev Signert og godkjent lærekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/3972 20200924 24.09.2020 Inngående brev Signert og godkjent lærekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/3066 20200924 24.09.2020 Inngående brev Signert og godkjent lærekontrakt ***** ***** Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/3020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Signert og godkjent lærekontrakt ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Vestland fylkeskommune EPHORTE
2019/6395 20200924 24.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=w4b96e, SakId=283876) ***** EPHORTE
2019/6082 20200924 24.09.2020 Utgående brev Søknad - Praksisplass - Barnevernet ***** EPHORTE
2019/7901 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 12/83, 366, 472, 1045 - Uttale - Dispensasjonssøknad Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/6335 20200924 24.09.2020 Inngående brev Kopi - Svar - Ber om gatelys - Davangervegen - Hauglandshella Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/6238 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent kundemottak Administrative tjenester, Askøy kommune - st. ref. 4287964260 ***** EPHORTE
2020/5486 20200924 24.09.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/6238 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent kundemottak Administrative tjenester, Askøy kommune - st. ref. 4287964260 ***** EPHORTE
2020/6238 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent kundemottak - st. ref. (4287964260) ***** EPHORTE
2020/6336 20200924 24.09.2020 Inngående brev Attester og vitnemål ***** EPHORTE
2020/6336 20200924 24.09.2020 Inngående brev Kompetansebevis ***** EPHORTE
2020/6336 20200924 24.09.2020 Inngående brev CV ***** EPHORTE
2020/6336 20200924 24.09.2020 Inngående brev Signert erklæring - Kjennskap til branninstruks ***** EPHORTE
2020/6334 20200924 24.09.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2020/6333 20200924 24.09.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Kleppestø sykehjem, Post 1A EPHORTE
2020/5685 20200924 24.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4576 - Løpenr 60819/2020 - Gbnr 7/850 m.fl. - Tilsvar - Tilbakemelding Oddvar Juvik EPHORTE
2020/6326 20200924 24.09.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2020/6239 20200924 24.09.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2020/6325 20200924 24.09.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2020/6316 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 28/194 - Søknad om dispensasjon Karin Engelstad EPHORTE
2020/6165 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Renholder Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4289617158 ***** EPHORTE
2020/6165 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (4289617158) ***** EPHORTE
2015/6094 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 6/295 - Melding om endring av ansvarsrett Jarle Mallesvik EPHORTE
2020/6330 20200924 24.09.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2016/4902 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 13/13 - Signert avtale Tom Strømberg og Susanne Eide EPHORTE
2020/3541 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 21/20 - Egenerklæring Svein Daniel Fluge EPHORTE
2020/6317 20200924 24.09.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2020/6165 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (4289617158) ***** EPHORTE
2020/6238 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent kundemottak - st. ref. (4287964260) ***** EPHORTE
2020/6319 20200924 24.09.2020 Inngående brev Kartlegging - Videoinnhold på offentlig sektors nettsider Digitaliseringsdirektoratet EPHORTE
Ingen tilgang 20200924 24.09.2020 Inngående brev Signert og godkjent lærekontrakt ***** ***** Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/5677 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 39/53/0/0 - Søknad om rammetillatelse BYGGRAAD AS EPHORTE
2017/3512 20200924 24.09.2020 Inngående brev Signert og godkjent lærekontrakt ***** ***** Vestland fylkeskommune EPHORTE
2017/433 20200924 24.09.2020 Inngående brev Signert og godkjent lærekontrakt - ***** ***** ***** Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/6238 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent kundemottak Administrative tjenester, Askøy kommune - st. ref. 4287964260 ***** EPHORTE
2020/4904 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 10/220 - Spørsmål om tiltak Advokatfirma Dalheim \ Rasmussen EPHORTE
2020/5867 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - IT konsulent - 100 % fast IT, Askøy kommune - st. ref. 4276543306 ***** EPHORTE
2016/4933 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 29/179 - Spørsmål og kommentarer til vedtak om tillatelse Henrik Sandvin EPHORTE
2015/2624 20200924 24.09.2020 Internt notat Ledig kapasitet i askøybarnehagene pr. 1.september 2020 Siri Oddny Bergesen-Larsen EPHORTE
2020/6107 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær Fastleger/legesentre, Askøy kommune - st. ref. 4288602651 ***** EPHORTE
2020/5964 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4286322195) ***** EPHORTE
2020/2866 20200924 24.09.2020 Inngående brev Signert og godkjent lærekontrakt ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Vestland fylkeskommune EPHORTE
2019/5986 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 15/205 - Søknad om ferdigattest Andersen & Sønn Rørleggerforretning AS EPHORTE
2020/6307 20200924 24.09.2020 Inngående brev Startlån søknad (Ref=q54934, SakId=359370) ***** EPHORTE
2020/5685 20200924 24.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/6147 - Løpenr 61363/2020 - Innhenting av tilleggsopplysninger - Klage - innsyn etter offentleglova - eierforhold Hanevik kai - Strusshamn kai - Longabrygga og Oksnes kai - sak 18/3168 Ranveig Skjønborg EPHORTE
2014/2477 20200924 24.09.2020 Inngående brev Orientering om endringer i rutiner for postmottak og kommunikasjon Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS EPHORTE
2020/6238 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent kundemottak Administrative tjenester, Askøy kommune - st. ref. 4287964260 ***** EPHORTE
2020/6308 20200924 24.09.2020 Inngående brev Startlån søknad (Ref=b8pb63, SakId=359271) ***** EPHORTE
2018/3789 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 6/1201 - Lovlighetskontroll - Kommunestyrets vedtak i sak PS 203/2019 er lovlig FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2020/5677 20200924 24.09.2020 Utgående brev Gbnr 39/53 - Avslag på søknad om tillatelse med ansvarsrett BYGGRAAD AS EPHORTE
2017/5075 20200924 24.09.2020 Internt notat Gbnr 12/381 - Søknad VA Haugabøvegen Tore Meidell Mundheim EPHORTE
2020/5867 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - IT konsulent - 100 % fast - st. ref. (4276543306) ***** EPHORTE
2020/6258 20200924 24.09.2020 Internt notat Rekrutteringstiltak - Helse og omsorg Siri Oddny Bergesen-Larsen EPHORTE
2020/321 20200924 24.09.2020 Saksframlegg/innstilling Eventuelt 28.09.2020 EPHORTE
2020/6064 20200924 24.09.2020 Utgående brev Melding om krav - Bergen tingrett ***** ***** ***** ***** ***** AdvokatCompagniet DA EPHORTE
2020/5008 20200924 24.09.2020 Utgående brev Gbnr 42/271/0/1 - Tillatelse til tiltak FAUSKANGER BYGG AS EPHORTE
2020/2546 20200924 24.09.2020 Saksframlegg/innstilling Gbnr 14/17 - Søknad om SMIL - midler 2020 - Nina Severinsen EPHORTE
2017/5075 20200924 24.09.2020 Utgående brev Gbnr 12/45, 381 - Behov for tilleggsdokumentasjon Sondre Askeland EPHORTE
2020/6129 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker helsepersonell på helg Kleppestø sykehjem, Askøy kommune - st. ref. 4289494710 ***** EPHORTE
2020/6129 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsepersonell på helg - st. ref. (4289494710) ***** EPHORTE
2020/5486 20200924 24.09.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2016/4902 20200924 24.09.2020 Utgående brev Gbnr 13/13 - Forslag til avtale i forbindelse med tredekke/kai over kommunale VA-ledninger Susanne Eide m.fl. EPHORTE
2016/4902 20200924 24.09.2020 Utgående brev Gbnr 13/13 - Oversender avtale for signering Tom Strømberg og Susanne Eide EPHORTE
2016/4902 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 13/13 - Svar på forslag til avtale i forbindelse med tredekke/kai over kommunale VA-ledninger Tom Strømberg EPHORTE
2020/4821 20200924 24.09.2020 Utgående brev Innstilling ***** EPHORTE
2018/2541 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad om reduksjon av foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/6331 20200924 24.09.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2020/6322 20200924 24.09.2020 Inngående brev Melding om avvikling av foreldrepermisjon ***** EPHORTE
2020/181 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr ***** ***** ***** - Tinglyst skjøte med grunnbokutskrifter og oppgjørsoppstilling Advokat Roald Helgesen EPHORTE
2020/4997 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 10/146 - Hus B - Tilleggsdokumentasjon Core Arkitektur AS EPHORTE
2020/4996 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr 10/146 - Hus C - Tilleggsdokumentasjon Core Arkitektur AS EPHORTE
2020/6165 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Renholder Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4289617158 ***** EPHORTE
2015/3895 20200924 24.09.2020 Inngående brev Karakterer ***** EPHORTE
2020/5964 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Hetlevik skole, Askøy kommune - st. ref. 4286322195 ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200924 24.09.2020 Inngående brev Signert og godkjent lærekontrakt ***** ***** ***** ***** ***** ***** Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/5486 20200924 24.09.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2018/4617 20200924 24.09.2020 Inngående brev Olkweb - Signert Databehandleravtale Innit Utvikling AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200924 24.09.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2020/6328 20200924 24.09.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2020/6094 20200924 24.09.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2020/6238 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent kundemottak - st. ref. (4287964260) ***** EPHORTE
2020/6310 20200924 24.09.2020 Inngående brev Melding om avvikling av foreldrepermisjon ***** EPHORTE
2020/5685 20200924 24.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4527 - Løpenr 60719/2020 - Gbnr 11/23 - Tilbud om intensjonsavtale Ranveig Skjønborg EPHORTE
2020/5685 20200924 24.09.2020 Utgående brev Avslag - Innsynskrav - 2020/2619 Løpenr: 2020/60250 Dokument tittel: Orientering - Fratrer sin stilling fra 31.07.2020 Askøyværingen AS EPHORTE
2020/6238 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent kundemottak Administrative tjenester, Askøy kommune - st. ref. 4287964260 ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200924 24.09.2020 Inngående brev Signert og godkjent lærekontrakt ***** ***** Vestland fylkeskommune EPHORTE
Ingen tilgang 20200924 24.09.2020 Inngående brev Signert og godkjent lærekontrakt ***** ***** Vestland fylkeskommune EPHORTE
Ingen tilgang 20200924 24.09.2020 Inngående brev Signert og godkjent lærekontrakt ***** ***** Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/6307 20200924 24.09.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=q54934, SakId=359370) ***** EPHORTE
2019/6395 20200924 24.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=w4b96e, SakId=283876) ***** EPHORTE
Versjon:5.2.00